Manual Pengguna

 

Embed or link this publication

Description

Projek & Pemaju Projek

Popular Pages


p. 1

Modul 1: Panduan Pengguna Pemilik Projek & Pemaju Projek OSC Online Sistem Jabatan Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Version 8 Mac 2014

[close]

p. 2

Modul 1 e-Penyerahan : Pemilik Projek/Pemaju Projek Mac 2014 Isi Kandungan Halaman 2

[close]

p. 3

Modul 1 e-Penyerahan : Pemilik Projek/Pemaju Projek Mac 2014 Halaman 3

[close]

p. 4

Modul 1 e-Penyerahan : Pemilik Projek/Pemaju Projek Mac 2014 1.0 1.1 Pengenalan Platform Untuk Semua Selamat Datang ke Sistem OSC Online! Sistem ini adalah suatu sistem yang direka untuk pengguna berkomunikasi, memproses serahan permohonan dan memproses permohonan untuk kawalan pemajuan (Development Control) secara online sepenuhnya. Dalam kata lain, ianya adalah satu platform untuk semua pengguna seperti dibawah :i) Pemilik Projek/Pemaju Projek ii) Principal Submitting Person/Submitting Person (PSP/SP), iii) Orang Awam iv) Urusetia OSC, v) Agensi Teknikal Dalaman (AT Dalaman), vi) Agensi Teknikal Luaran (AT Luaran) dan vii) Jawatankuasa OSC. Ianya disediakan di dalam platform Java yang mempunyai ciri-ciri pelbagai fungsi dan berintegrasi. Panduan ini adalah salah sebuah siri-siri panduan untuk rujukan oleh Pengguna Pemilik Projek/Pemaju Projek dan PSP/SP. Panduan-Panduan lain adalah Panduan Rujukan untuk Orang Awam, Urusetia OSC, AT Dalaman, AT Luaran, Jawatankuasa OSC dan juga Pentadbir Sistem. 1.2 Komponen Sistem OSC Online Sistem OSC Online ini membolehkan pengguna Sistem OSC Online untuk melaksanakan tugas dalam bentuk elektronik dan dalam talian (online) seperti perigkat-peringkat yang dinyatakan dibawah :1. 2. 3. 4. Penyerahan permohonan, Memproses Permohonan, Ulasan untuk Permohonan, Penyediaan Kertas Kerja untuk Mesyuarat OSC, dan Halaman 4

[close]

p. 5

Modul 1 e-Penyerahan : Pemilik Projek/Pemaju Projek Mac 2014 5. Menyelaras Mesyuarat OSC Peringkat 1 dilaksanakan oleh Pemilik Projek/Pemaju Projek dan PSP/SP, Peringkat 2 dan 5 akan dibincangkan di rujukan Urusetia OSC dan peringkat 3 dan 4 akan dibincangkan di dalam rujukan Agensi Teknikal Dalaman dan Agensi Teknikal Luaran. Termasuk dalam sistem OSC Online ini adalah sistem-sistem seperti dibawah:1. e-Penyerahan. Ini adalah sistem untuk menyerah semua jenis permohonan berkenaan dengan Kawalan Pemajuan ( Development Control ) bagi pihak PSP/SP 2. e-Pemprosesan. Ini adalah sistem untuk memprosesan semua jenis perkhidmatan berkenaan dengan Kawalan Pemajuan ( Development Control ) untuk Urusetia OSC, Jabatan Dalaman, Jabatan Luaran dan Jawatankuasa OSC. 3. Terdapat juga sistem sokongan e-Komunikasi sebagai suatu platform komunikasi untuk pengguna-pengguna seperti Pemilik Projek/Pemaju Projek, PSP/SP dan Orang Awam. Antara perkhidmatan tersebut adalah e Rujukan, e Panduan, e Tanya , e Aduan, e Kad Laporan dan e Pembayaran. 4. Terdapat juga sistem sokongan e-Pemantauan untuk Urusetia OSC melihat dan memantau perkembangan permohonan dan pendaftaran; dan juga maklumbalas untuk pertanyaan, aduan dan pembayaran untuk Urusetia OSC. Untuk menyenangkan penerangan untuk latihan dan penggunaan, sistem diatas telah diasingkan untuk kegunaan 7 kumpulan pengguna iaitu :1. Untuk Pemilik Projek/Pemaju Projek, adalah Sistem e-Penyerahan untuk mereka melakukan pendaftaran projek dan memberi tugas kepada PSP/SP dan sistem sokongan sebagai sistem sokongan untuk e rujukan, e panduan, e pertanyaan, dan e aduan untuk malaksanakan tugasan Peringkat 1 seperti diatas. 2. Untuk PSP/SP, adalah Sistem e-Penyerahan untuk mereka melakukan permohonan dan permintaan untuk PSP/SP dan sistem sokongan sebagai sistem sokongan untuk e rujukan, e panduan, e pertanyaan, dan e aduan untuk malaksanakan tugasan Peringkat 1 seperti diatas. Halaman 5

[close]

p. 6

Modul 1 e-Penyerahan : Pemilik Projek/Pemaju Projek Mac 2014 3. Untuk Orang Awam, adalah Sistem Sokongan e penyerahan untuk e rujukan, e panduan, e pertanyaan, maklumbalas dan aduan Orang Awam. 4. Untuk Urusetia OSC adalah Sistem Urusetia OSC Online untuk melaksanakan tugasan Peringkat 2 dan 6 diatas. 5. Untuk AT Dalaman adalah e Agensi Teknikal Dalaman untuk melaksanakan 3, 4 dan 5 diatas. 6. Untuk AT Luaran, e Agensi Teknikal Luaran untuk melaksanakan tugasan peringkat 3 diatas. 7. Untuk ahli Jawatankuasa Mesyuarat OSC, e Jawatankuasa OSC untuk melaksanakan tugasan peringkat 5 diatas. 1.3 Mengenai Rujukan Ini dan e Rujukan Panduan Sistem OSC Online ini adalah suatu panduan yang lengkap kepada pengguna untuk mempelajari setiap proses. Ini adalah versi kelima setelah penambahbaikan terhadap Sistem OSC Online sendiri memerlukan penambahbaikan terhadap rujukan ini. Disamping itu terdapat ciriciri Langkah-Langkah tambahan Proses Online yang telah di terangkan ( highlighted ). Tambahan kepada Rujukan ini, Perkhidmatan e Rujukan juga akan disediakan di Portal OSC Online. Sila rujuk Perkhidmatan e Rujukan dalam manual ini. 1.4 Penggunaan Panduan Ini Anda boleh membacanya secara menyeluruh sebagai sebuah buku untuk mengendalikan sistem ini, mungkin pada peringkat permulaan dan seterusnya sebagai rujukan dengan mencari bahanbahan yang anda inginkan dengan membaca rujukan tajuk-tajuk yang diinginkan. Sekiranya anda melihat e Rujukan, secara online, hubungan (link) akan berada di dalam sistem untuk layaran yang cepat melalui tajuk-tajuk yang ada. Untuk mereka yang lebih gemar untuk mencetak dan membaca salinan “hardcopy”, sila rujuk kepada isi kandungan untuk mencari tajuk yang ingin anda lihat. Untuk membuat rujukan ini lebih senang difahami, terdapat simbol-simbol tertentu seperti dibawah. Halaman 6

[close]

p. 7

Modul 1 e-Penyerahan : Pemilik Projek/Pemaju Projek Mac 2014 Penerangan Simbol Bold di dalam perenggan adalah arahan, butang, ilustrasi atau parameter yang perlu diisi. Proses Online adalah untuk rujukan langkah yang perlu dibuat ( contoh dibawah ). Proses Online ( 2.0 ) : Akses i) Klik ikon Internet Explorer atau Mozilla Firefox di PC ii) Taipkan nama PBT, dapatkan url PBT dan klik url tersebut. Tunggu untuk skrin seperti diatas, ilustrasi 1. iii) Klik pautan OSC Online dan Skrin ilustrasi 2 akan dipapar. Nota : Adalah panduan tambahan untuk pengguna. Nota : Nombor dari ruangan navigasi ID Projek akan bertukar dari warna biru ke warna merah jika ID Projek tersebut pernah dilihat sebelum ini. Tips : Adalah panduan tambahan untuk kesan terbaik. Tips : Sila pastikan semua dokumen untuk dimuat naik adalah dalam bentuk pdf yang telah diZipkan untuk muatnaik yang lebih pantas. Sila tutup terminal lain yang memerlukan sokongan Jaringan Internet semasa muat naik kerana terminal lain mungkin akan menyebabkan kesesakan dalam talian di premis anda. Halaman 7

[close]

p. 8

Modul 1 e-Penyerahan : Pemilik Projek/Pemaju Projek Mac 2014 2.0 Mengakses Sistem Akses Sistem OSC Online merupakan proses yang pertama untuk sistem ini. Untuk Pemilik Projek/Pemaju Projek, akses sistem boleh dicapai dengan mengakses laman web utama PBT melalui perisian Internet Explorer atau Mozilla Firefox yang merupakan perisian layaran internet terkini. Ilustrasi 1 : Skrin Utama Sistem PBT Proses Online (2.0) i. Klik ikon Internet Explorer atau Mozilla Firefox yang terdapat dikomputer anda ii. Klik Nama PBT dan tunggu sehingga paparan seperti di ilustrasi 1. iii. Klik pada pautan e-Penyerahan dan skrin akan diaparkan seperti di ilustrasi 2. Halaman 8

[close]

p. 9

Modul 1 e-Penyerahan : Pemilik Projek/Pemaju Projek Mac 2014 2.1 Akses Terdapat dua tugas sebelum anda melakukan tugas lain. Dua tugas terebut adalah : • • Akses menu utama Perkhidmatan Log Masuk 2.1.1 Main Menu Servis Seperti di Illustrasi 2,dimana paparan yang akan dipaparkan setelah anda mengakses Sistem PBT dan memilih e-Penyerahan (OSC Online Sistem ) dimana terdapat 3 menu utama system iaitu : ePenyeraha, e-Komunikasi dan Sistem Kemaskini dan Pantau. 2.1.1.1 e-Penyerahan • e-Permohonan 2.1.1.2 e-Komunikasi • • • • e-Rujukan; e-Panduan; e-Tanya; e-Aduan; 2.1.1.3 Kemaskini dan Pantau • • Akaun Saya; Profil Projek. Terdapat 1 perkhidmatan di bahagian e-Penyerahan; 4 perkhidmatan di bahagian e-Komunikasi dan 2 perkhidmatan di bahagian Kemaskini dan Pantau. Halaman 9

[close]

p. 10

Modul 1 e-Penyerahan : Pemilik Projek/Pemaju Projek Mac 2014 i Illustrasi 2: Skrin Utama Sistem OSC Online Proses Online (2.1(a)): Pilih Perkhidmatan i) Klik pada butang “e-Penyerahan” untuk mengakses masuk kedalam sistem e-Penyerahan. ii Illustrasi 3: Skrin Pilih Jenis Pengguna Proses Online (2.1(b)): Pilih Perkhidmatan ii) Log Klik padasebagai butangPemilik “e-Penyerahan” untuk mengakses masuk kedalam 2.1.2 masuk Projek/Pemaju Projek system e-Penyerahan. Selepas anda Klik pada butang Perkhidmatan, sebagai langkah keselamatan dan juga untuk akses Halaman 10

[close]

p. 11

Modul 1 e-Penyerahan : Pemilik Projek/Pemaju Projek Mac 2014 masuk ke domain ( kawasan ) anda, anda dikehendaki untuk Log Masuk ke Perkhidmatan. Log Masuk adalah dengan menggunakan Nama Pengguna dan Kata Laluan anda di Skrin Log Masuk seperti di Illustrasi 4 . Untuk Pemilik Projek/Pemaju Projek yang belum berdaftar, anda perlulah mendaftar untuk pertama kali memasuki sistem OSC Online. Bagi Pemilik Projek/Pemaju Projek baru, dimestikan mendaftar terlebih dahulu untuk menggunakan perkhidmatan e-Penyerahan. Sila klik pada navigasi 'Daftar Sini' yang terdapat pada skrin seperti Illustrasi 4 di bawah untuk pendaftaran ejen baru. i Anda boleh Bahasa memudahkan diakses. memilih bagi sistem ii Illustrasi 4 : Skrin Log Masuk Proses Online (2.1.2) : Log Masuk i) Pemilik Projek/Pemaju Projek yang telah mendaftar, a) Taip No. Kad Pengenalan. b) Taip Kata Laluan c) Klik butang “Log Masuk” Pendaftaran Pengguna Baru ii) Pemilik Projek/Pemaju yang belum mendaftar, Klik pada “Daftar Sini” untuk mendaftar. Pendaftaran Pemilik Projek/Pemaju Projek untuk menjadi pengguna Sistem OSC Online ini adalah 2.2 kerana ini adalah permohonan elektronik sepenuhnya dan segala permohonan yang dimasuki ke Halaman 11

[close]

p. 12

Modul 1 e-Penyerahan : Pemilik Projek/Pemaju Projek Mac 2014 dalam sistem ini dianggap konfidential dan benar. Setiap Pemilik Projek/Pemaju Projek perlu untuk bertanggungjawab keatas permohonan atau permintaan yang diadakan di dalam sistem. 2.2.1 Pilih Pendaftaran Skrin menu seperti Ilustrasi 3 berikut akan terpapar untuk pemilihan jenis pengguna. Sila klik pada butang . i i ii ii Illustrasi 5 : Skrin Daftar Pengguna Proses Online (2.2.1): Pilihan i) Sila Pilih Jenis Pengguna anda ii) Sila Klik pada “Daftar Sini” untuk mendaftar bagi pengguna baru. 2.2.2 Pilih Jenis Pemilik/Pemaju Projek Seperti skrin Illustrasi 6 dibawah selepas anda klik pada pautan ‘Daftar Sini’, Pemilik Projek./Pemaju Projek perlu memilik Jenis Pendaftaran Pemilik, samaada Individu atau Syarikat. Kategori jenis Individu adalah, pendaftaran sebagai Pemilik/Pemaju Projek keatas nama sendiri Halaman 12

[close]

p. 13

Modul 1 e-Penyerahan : Pemilik Projek/Pemaju Projek Mac 2014 dan jenis Syarikat adalah pendaftaran sebagai Pemilik/Pemaju Projek dibawah nama syarikat yang telah didaftarkan sebelum ini atau masih belum didaftarkan syarikatnya. i ii Illustrasi 6: Langkah 1 – Pendaftaran Pemilik Projek/Pemaju Projek Proses Online (2.2.2): Pilih Jenis Pengguna i) Sila pilih Jenis Pendaftaran samaada Individu atau Syarikat ii) Klik butang “Seterusnya” untuk meneruskan proses pendaftaran. Nota: Bahagian yang bertanda * adalah mandatori (MESTI diisi). Jika butang "Teruskan" diklik tanpa pengisian ruang wajib di atas, mesej amaran akan dipaparkan. 2.2.3 Isi Maklumat Pendaftaran sebagai Pemilik Projek/Pemaju Projek Seterusnya, setelah jenis Pemilik/Pemaju Projek telah dipilih, paparan borang pendaftaran maklumat akan dipaparkan seperti di Ilustrasi 6 - langkah 2 dibawah. Pemilik Projek./Pemaju Projek dikehendaki memasukkan maklumat yang diperlukan dan medan yang bertanda * , merupakan maklumat yang MESTI diisi. Halaman 13

[close]

p. 14

Modul 1 e-Penyerahan : Pemilik Projek/Pemaju Projek Mac 2014 ii Illustrasi 6: Langkah 2 – Pendaftaran Pemilik Projek/Pemaju Projek Proses Online (2.2.3): Pilih Jenis Pengguna i) Sila pilih Jenis Daftar Syarikat, Baru atau Sedia Ada ii) Sila isikan semua maklumat yang diperlukan diruang yang disediakan. Nota: Bahagian yang bertanda * adalah mandatori (MESTI diisi). Jika butang "Teruskan" diklik tanpa pengisian ruang wajib di atas, mesej amaran akan dipaparkan. 2.2.3.1 Baftar Syarikat Jika Baru Sekiranya, jenis Daftar Syarikat anda adalah ”Baru” , atau Nama Syarikat anda tidak tersenarai, Halaman 14

[close]

p. 15

Modul 1 e-Penyerahan : Pemilik Projek/Pemaju Projek Mac 2014 anda perlu mendaftarkan butir-butir sayrikat seperti Nama Syarikat, No. Pendaftaran Syarikat dan Alamat. i Illustrasi 6: Langkah 3 – Pendaftaran Pemilik Projek/Pemaju Projek Proses Online (2.2.3.1): Daftar Syarikat i) Sila isikan Butiran Syarikat yang diperlukan. Nota: Bahagian yang bertanda * adalah mandatori (MESTI diisi). Jika butang "Teruskan" diklik tanpa pengisian ruang wajib di atas, mesej amaran akan dipaparkan. 2.2.3.2 Baftar Syarikat Jika Sedia Ada Sekiranya, jenis Daftar Syarikat anda adalah ”Sedia Ada” , atau Nama Syarikat anda tidak Halaman 15

[close]

Comments

no comments yet