Manual Pengguna

 

Embed or link this publication

Description

PSP & SP

Popular Pages


p. 1

Modul 2 : Panduan Pengguna PSP & SP OSC Online Sistem Jabatan Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan [Tye company name] Version 8 Mac 2014

[close]

p. 2

Modul 2 : PSP/SP Isi Kandungan 1.0 Pengenalan ............................................................................................................ 4 1.1 Platform Untuk Semua ........................................................................................... 4 1.2 Komponen Sistem OSC Online .............................................................................. 4 1.3 Mengenai Rujukan Ini dan e Rujukan .................................................................... 6 1.4 Penggunaan Panduan Ini ....................................................................................... 6 2.0 Mengakses Sistem ..................................................................................................... 7 2.0 Mengakses Sistem ..................................................................................................... 8 2.1 Akses Sistem ......................................................................................................... 9 2.1.1 Menu Utama Perkhidmatan ........................................................................... 9 2.1.2 Menu Utama Sistem .................................................................................... 10 2.1.3 Log Masuk PSP/SP ......................................................................................11 2.2 Pendaftaran PSP/SP Baru ................................................................................... 12 2.2.1 Pilih Pendaftaran ......................................................................................... 13 2.2.2 Pengisian Maklumat PSP/SP ...................................................................... 14 2.2.3 Muat Naik Dokumen .................................................................................. 15 2.2.4 Pengesahan Pendaftaran PSP/SP ............................................................ 16 3. 0 e Penyerahan ......................................................................................................... 18 a) Mengenai Sistem e Penyerahan ....................................................................... 18 3.1 e Permohonan...................................................................................................... 19 3.1.1 Penyerahan Permohonan Baru .................................................................. 20 3.1.1.1 Penyediaan Penyerahan ...................................................................... 20 3.1.1.2 Akses Projek Baru ............................................................................... 21 3.1.1.2 Cari dan Pilih Projek ............................................................................. 22 3.1.1.3 Pengesahan Projek .............................................................................. 23 3.1.1.4 Pilih Kategori Permohonan dan Isi Maklumat....................................... 24 3.1.1.5 Pilih Kumpulan Dokumen & Muat Naik Dokumen ................................ 26 3.1.1.5.1 Maklumat Profil Permohonan ............................................................... 27 3.1.1.5.2 Muat Naik Dokumen ............................................................................. 29 3.1.1.5.3 Muat Naik Dokumen bagi Permohonan P3 Notifikasi Mula Kerja ......... 31 3.1.1.5.4 Muat Naik Dokumen bagi Permohonan P4 Pemeriksaan INTERIM ..... 32 3.1.1.5.5 Muat Naik Dokumen bagi Permohonan P5 Pemeriksaan Akhir dan Pengeluaran Surat Pengesahan CCC.................................................. 34 3.1.1.5.6 Muat Naik Dokumen bagi Permohonan P6 Pendepositan CCC dan Borang G .............................................................................................. 36 3.1.1.6 Pengisytiharan ..................................................................................... 37 3.1.1.7 Terima Pengesahan Penghantaran ...................................................... 39 3.1.2 Proses Kemaskini & Pantau Permohonan.................................................. 40 3.1.2.1 Status e-Permohonan......................................................................... 41 3.1.2.2 Permohonan yang perlu dikemaskini ..................................................... 44 3.1.2.3 Permohonan Semula selepas Penyerahan ......................................... 46 3.2.2 Sahkan Projek ............................................................................................. 49 3.2.2.1 Pilihan & Isi Permintaan Perkhidmatan ....................................................... 51 3.2.2.2 MuatNaik Dokumen Permintaan Perkhidmatan ........................................... 52 3.2.2.3 Pengisytiharan............................................................................................. 53 3.2.2.4 Terima Pengesahan ................................................................................... 54 4.0 e-Komunikasi............................................................................................................ 55 Halaman 2

[close]

p. 3

Modul 2 : PSP/SP 4.1 e-Rujukan ............................................................................................................. 47 4.2 e-Panduan ........................................................................................................... 58 4.3 e-Tanya ................................................................................................................ 59 4.4 e-Aduan ............................................................................................................... 61 4.5 e-Kad Laporan ..................................................................................................... 63 4.6 e-Bayaran ............................................................................................................ 66 5.0 Sistem Kemaskini & Pantau ..................................................................................... 68 5.1 Akaun Saya .......................................................................................................... 70 5.1.1 Profil Saya .................................................................................................. 71 5.1.2. Perubahan Kata Laluan ............................................................................... 72 5.2 Servis Saya .......................................................................................................... 73 5.2.1 e-Permohonan Saya ................................................................................... 74 5.2.2 e- Permintaan Perkhidmatan Saya .............................................................. 75 5.2.3 e-Kad Laporan............................................................................................. 77 5.2.4 e-Aduan Saya ........................................................................................... 79 5.2.5 e-Tanya Saya .............................................................................................. 81 5.2.6 Bantuan ....................................................................................................... 83 5.2.7 Maklumat Pemilik/Pemaju Projek ................................................................ 84 5.2.8 FAQ ............................................................................................................. 85 5.2.9 MEMO ......................................................................................................... 86 5.3 Menu Profil Projek ....................................................................................... 87 5.3.1 Senarai Projek ............................................................................................. 88 5.3.1.1 Lihat Projek .............................................................................................. 89 5.3.2 Pemilik Projek .......................................................................................... 90 5.3.2.1 Lihat Pemilik Projek ................................................................................. 91 6.0 Muat Turun............................................................................................................... 92 7.0 Kata Laluan .............................................................................................................. 93 7.1 Isi Maklumat Kata Laluan ..................................................................................... 94 7.2 Permintaan Berjaya .............................................................................................. 95 Halaman 3

[close]

p. 4

Modul 2 : PSP/SP 1.0 1.1 Pengenalan Platform Untuk Semua Selamat Datang ke Sistem OSC Online. Sistem ini adalah suatu sistem yang direka untuk pengguna berkomunikasi, memproses serahan permohonan dan memproses permohonan untuk kawalan pemajuan (development control) secara online sepenuhnya. Dalam kata lain, ianya adalah satu platform untuk semua pengguna seperti dibawah :i) Pemilik Projek / Pemaju Projek, ii) Principal Submitting Person/Submitting Person (PSP/SP), iii) Orang Awam, iv) Urusetia OSC, v) Agensi Teknikal Dalaman (AT Dalaman), vi) Agensi Teknikal Luaran (AT Luaran) dan vii) Jawatankuasa OSC. Ianya disediakan di dalam platform Java yang mempunyai ciri-ciri pelbagai fungsi dan berintegrasi. Panduan ini adalah salah sebuah siri-siri panduan untuk rujukan oleh Pengguna PSP/SP. Panduan-Panduan lain adalah Panduan Rujukan untuk Pemilik Projek/Pemaju Projek, Orang Awam, Urusetia OSC, AT Dalaman, AT Luaran, Jawatankuasa OSC dan juga Pentadbir Sistem. 1.2 Komponen Sistem OSC Online Sistem OSC Online ini membolehkan pengguna Sistem OSC Online untuk melaksanakan tugas dalam bentuk elektronik dan dalam talian (online) seperti perigkat-peringkat yang dinyatakan dibawah :1. 2. 3. 4. Penyerahan permohonan, Memproses Permohonan, Ulasan untuk Permohonan, Penyediaan Kertas Kerja untuk Mesyuarat OSC, dan Halaman 4

[close]

p. 5

Modul 2 : PSP/SP 5. Menyelaras Mesyuarat OSC Peringkat 1 dilaksanakan oleh PSP/SP, Peringkat 2 dan 5 akan dibincangkan di rujukan Urusetia OSC dan peringkat 3 dan 4 akan dibincangkan di dalam rujukan Agensi Teknikal Dalaman dan Agensi Teknikal Luaran. Termasuk dalam sistem OSC Online ini adalah sistem-sistem seperti dibawah:1. e-Penyerahan. Ini adalah sistem untuk menyerah semua jenis permohonan berkenaan dengan Kawalan Pemajuan ( Development Control ) untuk PSP/SP 2. e-Pemprosesan. Ini adalah sistem untuk memprosesan semua jenis perkhidmatan berkenaan dengan Kawalan Pemajuan ( Development Control ) untuk Urusetia OSC, Jabatan Dalaman, Jabatan Luaran dan Jawatankuasa OSC. 3. Terdapat juga sistem sokongan e-Komunikasi sebagai suatu platform komunikasi untuk pengguna-pengguna seperti Pemilik Projek/Pemaju Projek, Orang Awam, PSP/SP. Antara perkhidmatan tersebut adalah e Rujukan, e Panduan, e Tanya , e Aduan, e Kad Laporan dan e Pembayaran. 4. Terdapat juga sistem sokongan e-Pemantauan untuk Urusetia OSC melihat dan memantau perkembangan permohonan dan pendaftaran; dan juga maklumbalas untuk pertanyaan, aduan dan pembayaran untuk Urusetia OSC. Untuk menyenangkan penerangan untuk latihan dan penggunaan, sistem diatas telah diasingkan untuk kegunaan 6 kumpulan pengguna iaitu :1. Untuk PSP/SP dan Pemilik Projek/Pemaju Projek, adalah Sistem ePenyerahan untuk mereka melakukan permohonan dan permintaan untuk PSP/SP dan sistem sokongan sebagai sistem sokongan untuk e rujukan, e panduan, e pertanyaan, dan e aduan untuk malaksanakan tugasan Peringkat 1 seperti diatas. 2. Untuk Orang Awam, adalah Sistem Sokongan e penyerahan untuk e rujukan, e panduan, e pertanyaan, maklumbalas dan aduan Orang Awam. 3. Untuk Urusetia OSC adalah Sistem Urusetia OSC Online untuk melaksanakan tugasan Peringkat 2 dan 6 diatas. 4. Untuk AT Dalaman adalah e Agensi Teknikal Dalaman untuk melaksanakan 3, Halaman 5

[close]

p. 6

Modul 2 : PSP/SP 4 dan 5 diatas. 5. Untuk AT Luaran, e Agensi Teknikal Luaran untuk melaksanakan tugasan peringkat 3 diatas. 6. Untuk ahli jawatankuasa Mesyuarat OSC, e Jawatankuasa OSC untuk melaksanakan tugasan peringkat 5 diatas. 1.3 Mengenai Rujukan Ini dan e Rujukan Panduan Sistem OSC Online ini adalah suatu panduan yang lengkap kepada pengguna untuk mempelajari setiap proses. Ini adalah versi kelima setelah penambahbaikan terhadap Sistem OSC Online sendiri memerlukan penambahbaikan terhadap rujukan ini. Disamping itu terdapat ciri-ciri Langkah-Langkah tambahan Proses Online yang telah di terangkan ( highlighted ). Tambahan kepada Rujukan ini, Perkhidmatan e Rujukan juga akan disediakan di Portal OSC Online. Sila rujuk Perkhidmatan e Rujukan dalam manual ini. 1.4 Penggunaan Panduan Ini Anda boleh membacanya secara menyeluruh sebagai sebuah buku untuk mengendalikan sistem ini, mungkin pada peringkat permulaan dan seterusnya sebagai rujukan dengan mencari bahan-bahan yang anda inginkan dengan membaca rujukan tajuk-tajuk yang diinginkan. Sekiranya anda melihat e Rujukan, secara online, hubungan (link) akan berada di dalam sistem untuk layaran yang cepat melalui tajuk-tajuk yang ada. Untuk mereka yang lebih gemar untuk mencetak dan membaca salinan “hardcopy”, sila rujuk kepada isi kandungan untuk mencari tajuk yang ingin anda lihat. Untuk membuat rujukan ini lebih senang difahami, terdapat simbol-simbol tertentu seperti dibawah. Halaman 6

[close]

p. 7

Modul 2 : PSP/SP Penerangan Simbol Bold di dalam perenggan adalah arahan, butang, ilustrasi atau parameter yang perlu diisi. Proses Online adalah untuk rujukan langkah yang perlu dibuat ( contoh dibawah ). Proses Online ( 2.0 ) : Akses i) Klik ikon Internet Explorer atau Mozilla Firefox di PC ii) Taipkan nama PBT, dapatkan url PBT dan klik url tersebut. Tunggu untuk skrin seperti diatas, ilustrasi 1. iii) Klik pautan OSC Online dan Skrin ilustrasi 2 akan dipapar. Nota adalah panduan tambahan untuk pengguna. Nota : Nombor dari ruangan navigasi ID Projek akan bertukar dari warna biru ke warna merah jika ID Projek tersebut pernah dilihat sebelum ini. Tips : adalah panduan tambahan untuk kesan terbaik Tips : Sila pastikan semua dokumen untuk dimuat naik adalah dalam bentuk pdf yang telah diZipkan untuk muatnaik yang lebih pantas. Sila tutup terminal lain yang memerlukan sokongan Jaringan Internet semasa muat naik kerana terminal lain mungkin akan menyebabkan kesesakan dalam talian di premis anda. Halaman 7

[close]

p. 8

Modul 2 : PSP/SP 2.0 Mengakses Sistem Akses Sistem OSC Online merupakan proses yang pertama untuk sistem ini. Untuk PSP/SP, akses sistem boleh dicapai dengan mengakses laman web utamaPBT melalui perisian Internet Explorer atau Mozilla Firefox yang merupakan perisian layaran internet Ilustrasi 1: Skrin Utama PBT Proses Online ( 2.0 ) : Akses terkini. iv) Klik ikon Internet Explorer atau Mozilla Firefox di PC v) Taipkan nama PBT, dapatkan url PBT dan klik url tersebut. Tunggu untuk skrin seperti diatas, ilustrasi 1. vi) Klik pautan OSC Online dan Skrin ilustrasi 2 akan dipapar. Halaman 8

[close]

p. 9

Modul 2 : PSP/SP 2.1 Akses Sistem Terdapat dua tugas sebelum anda melakukan tugas lain. Dua tugas terebut adalah :2.1.1 Akses Menu Utama Perkhidmatan 2.1.2 Log In. Sila ikut arahan seterusnya untuk memilih tugasan. 2.1.1 Menu Utama Perkhidmatan Skrin seperti Ilustrasi 3, iaitu Menu Utama Perkhidmatan akan dipaparkan selepas pemilihan PBT dibuat. Terdapat 2 sistem utama dan 1 sistem pentadbir untuk kemudahan pengguna iaitu: 3.0 e-Penyerahan 3.1 e Permohonan dan 3.2 e Permintaan Perkhidmatan. 4.0 Sistem Sokongan e Penyerahan 4.1 e Rujukan 4.2 e Panduan 4.3 e Tanya 4.4 e Aduan 4.5 e Bayaran 4.6 e Kad Laporan 5.0 Sistem Kemaskini & Pantau 5.1 Akaun Saya 5.2 Servis Saya 5.3 Profil Projek Terdapat 2 Perkhidmatan untuk Sistem e Penyerahan, terdapat 6 Perkhidmatan untuk Sistem Sokongan e Penyerahan dan 3 Perkhidmatan dalam Sistem Pentadbiran. Halaman 9

[close]

p. 10

Modul 2 : PSP/SP 2.1.2 Menu Utama Sistem Kesemua Sistem dan Perkhidmatan diatas akan diterangkan penggunaannya di dalam rujukan ini. Ilustrasi 2 : Skrin Menu Utama Perkhidmatan Proses Online ( 2.1.2 ) : Pemilihan Perkhidmatan i) Klik pautan Perkhidmatan pilihan anda ( pilih satu pautan dari pilihan 3.1 hingga 5.3 diatas) untuk melakukan tugas. Halaman 10

[close]

p. 11

Modul 2 : PSP/SP 2.1.3 Log Masuk PSP/SP Selepas anda Klik pada butang Perkhidmatan, sebagai langkah keselamatan dan juga untuk akses masuk ke domain ( kawasan ) anda, anda dikehendaki untuk Log Masuk ke Perkhidmatan. Log Masuk adalah dengan menggunakan NO Kad Pengenalan dan Kata Laluan anda di Skrin Log Masuk seperti di ilustrasi 3 . Untuk PSP/SP yang belum berdaftar, anda perlulah mendaftar untuk pertama kali memasuki OSc Online. Bagi PSP/SP baru, dimestikan mendaftar terlebih dahulu untuk menggunakan perkhidmatan e-penyerahan. Sila klik pada navigasi 'Daftar Sini' yang terdapat pada skrin seperti Ilustrasi 3 di bawah untuk pendaftaran ejen baru. Ilustrasi 3 : Skrin Utama OSC Online Ilustrasi 3a : Skrin Menu Utama Perkhidmatan Halaman 11

[close]

p. 12

Modul 2 : PSP/SP i ii Proses Online ( 2.1.3 ) : Pilihan i) Ejen Berdaftar, a) Taip pada No Kad. Pengenalan b) Taip pada Kata Laluan dan c) Klik butang Log Masuk. ii) Ejen yang belum Berdaftar, Klik pautan “ Daftar Sini ” untuk mendaftar. Halaman 12

[close]

p. 13

Modul 2 : PSP/SP 2.2 Pendaftaran PSP/SP Baru Pendaftaran PSP/SP untuk menjadi pengguna Sistem OSC Online ini adalah kerana ini adalah permohonan elektronik sepenuhnya dan segala permohonan yang dimasuki ke dalam sistem ini dianggap konfidential dan benar. Setiap PSP/SP perlu untuk bertanggungjawab keatas permohonan atau permintaan yang diadakan di dalam sistem. 2.2.1 Pilih Pendaftaran Skrin menu seperti Ilustrasi 4 berikut akan terpapar untuk pemilihan jenis pengguna. Sila klik pada butang PSP atau SP :- Ilustrasi 4: Menu Jenis Pengguna Proses Online ( 2.2.1 ) : Pilihan i) Daftar PSP/SP : Klik butang Pendaftaran PSP atau SP Halaman 13

[close]

p. 14

Modul 2 : PSP/SP 2.2.2 Pengisian Maklumat PSP/SP Seperti skrin ilustrasi 5 dibawah, PSP/SP dikehendaki memasukkan maklumat yang diperlukan dan medan yang bertanda * , merupakan maklumat yang MESTI diisi. i ii Ilustrasi 2: Skrin langkah 1 untuk Borang Pendaftaran Ejen Proses Online ( 2.2.2 ) : Pengisian maklumat i. Klik pada Medan Kosong utuk menaip maklumat PSP/SP menghabiskan pengisian dan untuk ii. Klik butang Seterusnya untuk menghantar pendaftaran. Nota : Medan yang bertanda * merupakan medan mandatori (MESTI diisi). Sekiranya butang terus diklik tanpa mengisi medan mandatori , paparan mesej amaran akan dipapar. Halaman 14

[close]

p. 15

Modul 2 : PSP/SP 2.2.3 Muat Naik Dokumen PSP/SP yang baru mendaftarkan diri dikehendaki muat naik dokumen yang dikehendaki untuk tujuan pengesahan. Semua dokumen tersebut MESTI dimuat turun. PSP/SP dikehendaki untuk mengimbas dokumen-dokumen yang dikehendaki dan menyimpannya di komputer atau peralatan-peralatan memori anda untuk dicapaian oleh sistem. Ilustrasi 3: Langkah 2 untuk Pendaftaran Ejen Baru Proses Online (2.2.3) : Muat Naik i. Klik butang “Browse” disebelah kanan dokumen yang diperlukan. Skrin untuk “browse” fail dari pengkalan data komputer anda akan tertera untuk pemilihan. Klik pada fail berkenaan untuk di muat naik. Klik pada butang Open untuk muat naik. Ulangi aktiviti i. dan ii. sehingga semua fail dikehendaki telah dimuat naik. Klik pada butang “Hantar” untuk menghantar fail ke sistem. ii. iii. iv. Tips : Sila pastikan semua dokumen untuk dimuat naik adalah dalam bentuk pdf yang telah diZipkan untuk muatnaik yang lebih pantas. Sila tutup terminal lain yang memerlukan sokongan Jaringan Internet semasa muat naik kerana terminal lain mungkin akan menyebabkan kesesakan dalam talian di premis. Halaman 15

[close]

Comments

no comments yet