Manual Pengguna

 

Embed or link this publication

Description

Orang Awam

Popular Pages


p. 1

Modul 3 : Panduan Pengguna Orang Awam OSC Online Sistem Jabatan Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan [Tye company name] Version 8 Mac 2014

[close]

p. 2

Modul 3 : Orang Awam Isi Kandungan 1.0 Pengenalan.............................................................................................................................................. 3 1.1 Platform Untuk Semua ........................................................................................................................ 3 1.2 Komponen Sistem OSC Online......................................................................................................... 3 1.3 Mengenai Rujukan Ini dan e Rujukan............................................................................................. 5 1.4 Penggunaan Panduan Ini ................................................................................................................... 5 2.0 Mengakses Sistem ...................................................................................................................................... 6 2.1 Akses Sistem............................................................................................................................................ 8 2.1.1 Menu Utama Perkhidmatan................................................................................................... 8 2.1.2 Log Masuk Orang Awam.......................................................................................................10 2.2 Pendaftaran Orang Awam Baru......................................................................................................11 2.2.1 Pilih Pendaftaran......................................................................................................................12 2.2.2 Pengisian Maklumat Orang Awam ....................................................................................13 2.2.3 Pengesahan Pendaftaran Orang Awam...........................................................................14 3.0 Sistem Sokongan e-Penyerahan ...................................................................................................16 3.1 e-Rujukan ..............................................................................................................................................17 3.2 e-Tanya....................................................................................................................................................18 3.3 e-Aduan ..................................................................................................................................................20 4.0 Sistem Kemaskini & Pantau..............................................................................................................22 4.1 Akaun Saya ............................................................................................................................................23 4.1.1 Profil Saya ..................................................................................................................................24 4.1.2. Perubahan Kata Laluan..........................................................................................................25 4.2 Servis Saya .............................................................................................................................................26 4.2.1 Servis Kesimpulan .....................................................................................................................27 4.2.2 e - Aduan Saya.............................................................................................................................29 4.2.3 Bantuan .........................................................................................................................................31 4.2.4 FAQ...................................................................................................................................................32 5.0 Muat Turun ..........................................................................................................................................33 6.0 Lupa Kata Laluan ................................................................................................................................34 6.1 Isi Maklumat Kata Laluan.................................................................................................................35 6.1.1 Permintaan Berjaya .................................................................................................................36 Halaman 2

[close]

p. 3

Modul 3 : Orang Awam 1.0 1.1 Pengenalan Platform Untuk Semua Selamat Datang ke Sistem OSC Online! Sistem ini adalah suatu sistem yang direka untuk pengguna berkomunikasi, memproses serahan permohonan dan memproses permohonan untuk kawalan pemajuan (development control) secara online sepenuhnya. Dalam kata lain, ianya adalah satu platform untuk semua pengguna seperti dibawah :i) Pemilik Projek / Pemaju Projek, ii) Principal Submitting Person/Submitting Person (PSP/SP), iii) Orang Awam, iv) Urusetia OSC, v) Agensi Teknikal Dalaman (AT Dalaman), vi) Agensi Teknikal Luaran (AT Luaran) dan vii) Jawatankuasa OSC. Ianya disediakan di dalam platform Java yang mempunyai ciri-ciri pelbagai fungsi dan berintegrasi. Panduan ini adalah salah sebuah siri-siri panduan untuk rujukan oleh Pengguna PSP/SP. Panduan-Panduan lain adalah Panduan Rujukan untuk Pemilik Projek/Pemaju Projek, Orang Awam, Urusetia OSC, AT Dalaman, AT Luaran, Jawatankuasa OSC dan juga Pentadbir Sistem. 1.2 Komponen Sistem OSC Online Sistem OSC Online ini membolehkan pengguna Sistem OSC Online untuk melaksanakan tugas dalam bentuk elektronik dan dalam talian (online) seperti perigkat-peringkat yang dinyatakan dibawah :1. 2. 3. 4. 5. Penyerahan permohonan, Memproses Permohonan, Ulasan untuk Permohonan, Penyediaan Kertas Kerja untuk Mesyuarat OSC, dan Menyelaras Mesyuarat OSC Halaman 3

[close]

p. 4

Modul 3 : Orang Awam Peringkat 1 dilaksanakan oleh PSP/SP, Peringkat 2 dan 5 akan dibincangkan di rujukan Urusetia OSC dan peringkat 3 dan 4 akan dibincangkan di dalam rujukan Agensi Teknikal Dalaman dan Agensi Teknikal Luaran. Termasuk dalam sistem OSC Online ini adalah sistem-sistem seperti dibawah:1. e-Penyerahan. Ini adalah sistem untuk menyerah semua jenis permohonan berkenaan dengan Kawalan Pemajuan ( Development Control ) untuk PSP/SP 2. e-Pemprosesan. Ini adalah sistem untuk memprosesan semua jenis perkhidmatan berkenaan dengan Kawalan Pemajuan ( Development Control ) untuk Urusetia OSC, Jabatan Dalaman, Jabatan Luaran dan Jawatankuasa OSC. 3. Terdapat juga sistem sokongan e-Komunikasi sebagai suatu platform komunikasi untuk pengguna-pengguna seperti Pemilik Projek/Pemaju Projek, Orang Awam, PSP/SP. Antara perkhidmatan tersebut adalah e Rujukan, e Panduan, e Tanya , e Aduan, e Kad Laporan dan e Pembayaran. 4. Terdapat juga sistem sokongan e-Pemantauan untuk Urusetia OSC melihat dan memantau perkembangan permohonan dan pendaftaran; dan juga maklumbalas untuk pertanyaan, aduan dan pembayaran untuk Urusetia OSC. Untuk menyenangkan penerangan untuk latihan dan penggunaan, sistem diatas telah diasingkan untuk kegunaan 6 kumpulan pengguna iaitu :1. Untuk PSP/SP dan Pemilik Projek/Pemaju Projek, adalah Sistem e-Penyerahan untuk mereka melakukan permohonan dan permintaan untuk PSP/SP dan sistem sokongan sebagai sistem sokongan untuk e rujukan, e panduan, e pertanyaan, dan e aduan untuk malaksanakan tugasan Peringkat 1 seperti diatas. 2. Untuk Orang Awam, adalah Sistem Sokongan e penyerahan untuk e rujukan, e panduan, e pertanyaan, maklumbalas dan aduan Orang Awam. 3. Untuk Urusetia OSC adalah Sistem Urusetia OSC Online untuk melaksanakan tugasan Peringkat 2 dan 6 diatas. 4. Untuk AT Dalaman adalah e Agensi Teknikal Dalaman untuk melaksanakan 3, 4 dan Halaman 4

[close]

p. 5

Modul 3 : Orang Awam 5 diatas. 5. Untuk AT Luaran, e Agensi Teknikal Luaran untuk melaksanakan tugasan peringkat 3 diatas. 6. Untuk ahli jawatankuasa Mesyuarat OSC, e Jawatankuasa OSC untuk melaksanakan tugasan peringkat 5 diatas. 1.3 Mengenai Rujukan Ini dan e Rujukan Panduan Sistem OSC Online ini adalah suatu panduan yang lengkap kepada pengguna untuk mempelajari setiap proses. Ini adalah versi kelima setelah penambahbaikan terhadap Sistem OSC Online sendiri memerlukan penambahbaikan terhadap rujukan ini. Disamping itu terdapat ciri-ciri Langkah-Langkah tambahan Proses Online yang telah di terangkan ( highlighted ). Tambahan kepada Rujukan ini, Perkhidmatan e Rujukan juga akan disediakan di Portal OSC Online. Sila rujuk Perkhidmatan e Rujukan dalam manual ini. 1.4 Penggunaan Panduan Ini Anda boleh membacanya secara menyeluruh sebagai sebuah buku untuk mengendalikan sistem ini, mungkin pada peringkat permulaan dan seterusnya sebagai rujukan dengan mencari bahan-bahan yang anda inginkan dengan membaca rujukan tajuk-tajuk yang diinginkan. Sekiranya anda melihat e Rujukan, secara online, hubungan (link) akan berada di dalam sistem untuk layaran yang cepat melalui tajuk-tajuk yang ada. Untuk mereka yang lebih gemar untuk mencetak dan membaca salinan “hardcopy”, sila rujuk kepada isi kandungan untuk mencari tajuk yang ingin anda lihat. Untuk membuat rujukan ini lebih senang difahami, terdapat simbolsimbol tertentu seperti dibawah. Halaman 5

[close]

p. 6

Modul 3 : Orang Awam Penerangan Simbol Bold di dalam perenggan adalah arahan, butang, ilustrasi atau parameter yang perlu diisi. Proses Online adalah untuk rujukan langkah yang perlu dibuat ( contoh dibawah ). Proses Online ( 2.0 ) : Akses i) Klik ikon Internet Explorer atau Mozilla Firefox di PC ii) Taipkan nama PBT, dapatkan url PBT dan klik url tersebut. Tunggu untuk skrin seperti diatas, ilustrasi 1. iii) Klik pautan OSC Online dan Skrin ilustrasi 2 akan dipapar. Nota adalah panduan tambahan untuk pengguna. Nota : Nombor dari ruangan navigasi ID Projek akan bertukar dari warna biru ke warna merah jika ID Projek tersebut pernah dilihat sebelum ini. Tips : adalah panduan tambahan untuk kesan terbaik Tips : Sila pastikan semua dokumen untuk dimuat naik adalah dalam bentuk pdf yang telah diZipkan untuk muatnaik yang lebih pantas. Sila tutup terminal lain yang memerlukan sokongan Jaringan Internet semasa muat naik kerana terminal lain mungkin akan menyebabkan kesesakan dalam talian di premis anda. Halaman 6

[close]

p. 7

Modul 3 : Orang Awam 2.0 Mengakses Sistem Akses Sistem OSC Online merupakan proses yang pertama untuk sistem ini. Untuk Orang Awam akses sistem boleh dicapai dengan mengakses laman web utama PBT melalui perisian Internet Explorer atau Mozilla Firefox yang merupakan perisian layaran internet terkini. Ilustrasi 1: Skrin Utama PBT Proses Online ( 2.0 ) : Akses i) Klik ikon Internet Explorer atau Mozilla Firefox di PC ii) Taipkan nama PBT, dapatkan url PBT dan klik url tersebut. Tunggu untuk skrin seperti diatas, ilustrasi 1. iii) Klik pautan OSC Online dan Skrin ilustrasi 2 akan dipapar. Halaman 7

[close]

p. 8

Modul 3 : Orang Awam 2.1 Akses Sistem Terdapat dua tugas sebelum anda melakukan tugas lain. Dua tugas terebut adalah :2.1.1 Akses Menu Utama Perkhidmatan 2.1.2 Log In. Sila ikut arahan seterusnya untuk memilih tugasan. 2.1.1 Menu Utama Perkhidmatan Skrin seperti Ilustrasi 3, iaitu Menu Utama Perkhidmatan akan dipaparkan selepas pemilihan PBT dibuat. Terdapat 1 sistem utama dan 1 sistem pentadbir untuk kemudahan pengguna iaitu: 3.0 Sistem Sokongan e-Penyerahan 3.1 e Rujukan 3.2 e Tanya 3.3 e Aduan 4.0 Sistem Kemaskini & Pantau 4.1 Akaun Saya 4.2 Servis Saya 4.3 Profil Projek Terdapat 3 untuk Sistem Sokongan e Penyerahan dan 3 Perkhidmatan dalam Sistem Pentadbiran. Halaman 8

[close]

p. 9

Modul 3 : Orang Awam 2.1.2 Menu Utama Sistem Kesemua Sistem dan Perkhidmatan diatas akan diterangkan penggunaannya di dalam rujukan ini. i ii iii Ilustrasi 2 : Skrin Menu Utama Perkhidmatan Proses Online ( 2.1.2 ) : Pemilihan Perkhidmatan i) Klik pautan Perkhidmatan pilihan anda untuk melakukan tugas. Halaman 9

[close]

p. 10

Modul 3 : Orang Awam 2.1.3 Log Masuk Orang Awam Selepas anda Klik pada butang Perkhidmatan, sebagai langkah keselamatan dan juga untuk akses masuk ke domain ( kawasan ) anda, anda dikehendaki untuk Log Masuk ke Perkhidmatan. Log Masuk adalah dengan menggunakan Nama Pengguna dan Kata Laluan anda di Skrin Log Masuk seperti di ilustrasi 3 . Untuk Orang Awam yang belum berdaftar, anda perlulah mendaftar untuk pertama kali memasuki OSC Online. Bagi Orang Awam baru, dimestikan mendaftar terlebih dahulu untuk menggunakan perkhidmatan e-penyerahan. Sila klik pada navigasi 'Daftar Sini' yang terdapat pada skrin seperti Ilustrasi 3 di bawah untuk pendaftaran ejen baru. Ilustrasi 3 : Skrin Utama OSC Online Ilustrasi 3a : Skrin Menu Utama Perkhidmatan Halaman 10

[close]

p. 11

Modul 3 : Orang Awam i ii Ilustrasi 3c : Skrin Log Masuk Proses Online ( 2.1.3 ) : Pilihan i) Ejen Berdaftar, a) Taip pada No Kad. Pengenalan b) Taip pada Kata Laluan dan c) Klik butang Log Masuk. ii) Ejen yang belum Berdaftar, Klik pautan “ Daftar Sini ” untuk mendaftar. Halaman 11

[close]

p. 12

Modul 3 : Orang Awam 2.2 Pendaftaran Orang Awam Baru Pendaftaran Orang Awam untuk menjadi pengguna Sistem OSC Online ini adalah kerana ini adalah permohonan elektronik sepenuhnya dan segala permohonan yang dimasuki ke dalam sistem ini dianggap konfidential dan benar. Setiap Orang Awam perlu untuk bertanggungjawab keatas permohonan atau permintaan yang diadakan di dalam sistem. 2.2.1 Pilih Pendaftaran Skrin menu seperti Ilustrasi 4 berikut akan terpapar untuk pemilihan jenis pengguna. Sila klik pada butang Orang Awam :- Ilustrasi 4: Menu Jenis Pengguna Proses Online ( 2.2.1 ) : Pilihan i) Daftar Orang Awam : Klik butang Pendaftaran Orang Awam Halaman 12

[close]

p. 13

Modul 3 : Orang Awam 2.2.2 Pengisian Maklumat Orang Awam Seperti skrin ilustrasi 5 dibawah Orang Awam dikehendaki memasukkan maklumat yang diperlukan dan medan yang bertanda * , merupakan maklumat yang MESTI diisi. i ii Ilustrasi 2: Skrin langkah 1 untuk Borang Pendaftaran Ejen Proses Online ( 2.2.2 ) : Pengisian maklumat i. Klik pada Medan Kosong utuk menaip maklumat Orang Awam ii. Klik butang Teruskan untuk menghabiskan pengisian dan untuk menghantar pendaftaran. Nota : Medan yang bertanda * merupakan medan mandatori (MESTI diisi). Sekiranya butang terus diklik tanpa mengisi medan mandatori , paparan mesej amaran akan dipapar. Halaman 13

[close]

p. 14

Modul 3 : Orang Awam 2.2.3 Pengesahan Pendaftaran Orang Awam Paparan pada Ilustrasi 5 seperti dibawah akan kelihatan menunjukkan permintaan untuk pendaftaran Orang Awam baru berjaya. Selepas berjaya mendaftar sebagai Orang Awam baru, pergi ke bahagian Log Masuk OSC Online yang berada di sebelah kiri, Bar Navigasi, halaman web. Isi kedua-dua ruang Nama Pengguna dan Kata Laluan seperti yang diisi semasa pendaftaran Orang Awam. Kemudian klik pada butang Log Masuk untuk mengakses masuk ke sistem e-Penyerahan. Ilustrasi 5: Mesej permintaan untuk pendaftaran Orang Awam baru telah Berjaya Halaman 14

[close]

p. 15

Modul 3 : Orang Awam 2.2.4 Akses Log Masuk Ilustrasi 6: Akses Log Masuk Proses Online ( 2.2.4) : Akses Log Masuk i. Sila masukkan No Kad Pengenalan ii. Sila masukkan Kata Laluan iii. Klik butang Log Masuk. Halaman 15

[close]

Comments

no comments yet