Atiad

 

Embed or link this publication

Description

Handbuch

Popular Pages


p. 1

Türk-Alman Girişimci Kılavuzu Deutsch-Türkisches Handbuch für Gründer und Unternehmer

[close]

p. 2[close]

p. 3

Türk-Alman Girişimci Kılavuzu Deutsch-Türkisches Handbuch für Gründer und Unternehmer Avrupa Türk İşadamları ve Sanayicileri Derneği Verband Türkischer Unternehmer und Industrieller in Europa Association of Turkish Businessmen and Industrialists in Europe Destekleyen | Gefördet durch:

[close]

p. 4

Künye | Impressum Yayınlayan | Herausgeber: ATİAD e.V. Avrupa Türk İşadamları ve Sanayicileri Derneği Verband türkischer Unternehmer und Industrieller in Europa Yönetim Kurulu adına | Für den Vorstand: Aziz Sarıyar, Müfit Tarhan, Volkan Kuru Genel Müdür | Geschäftsführer: Ömer Sağlam Konsept ve Koordinasyon | Konzept und Koordination: Ömer Sağlam Tasarım | Gestaltung: The Pink House, St. Augustin Cem İzmirli, Elif Yıldız Fotoğraflar | Fotos: ATİAD e.V., İŞTE BİLGİ Fotos Seite 28: Thomas Köhler, Bundesministerium für Verteidigung Fotos Seite 29: ATIAD e.V., Türkiye İş Bankası Fotos Seite 30: ATIAD e.V., Ralph Sondermann Fotos Seite 31: CDU, CDA, V.Ö.T ©fotolia.com | ©shutterstock.com Baskı | Druck: G&D Grafik und Druck, Düsseldorf © 2015 ATİAD e.V. Bu kılavuz Almanya'daki Küçük ve Orta Ölçekli Türk İşletmelerine Yönelik Bilgilendirme, Danışma ve Destek Merkezi Projesi (İŞTE BİLGİ) çerçevesinde yayınlanmıştır. İŞTE BİLGİ, Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı ve Avrupa Sosyal İşler Fonu tarafından desteklenmektedir. Herausgegeben im Rahmen des Projektes İŞTE BİLGİ – Bundesweiter Informations- und Beratungsdienst für türkische KMU in Deutschland. İŞTE BİLGİ wird gefördert aus den Mitteln des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales und dem Europäischen Sozialfonds. İletişim | Kontakt: ATİAD – Verband türkischer Unternehmer und Industrieller in Europa e. V Wiesenstr.21 D-40549 Düsseldorf Telefon: 0211- 50 21 21 Telefax: 0211- 50 70 70 E-Mail: info(at)atiad.org Internet: www.istebilgi.de | www.atiad.org Önemli Not | Wichtiger Hinweis: Bu kitap ATİAD ve İŞTE BİLGİ'nin ücretsiz bir hizmetidir, satılamaz! Dieses Buch ist ein kostenfreies Angebot von ATİAD und İŞTE BİLGİ und nicht für kommerzielle Zwecke zulässig.

[close]

p. 5

5

[close]

p. 6

İçerik Önsöz Selamlama 10 12 Inhaltverzeichnis Vorwort Grußwort 11 13 1. Altı yıl İŞTE BİLGİ: Hedefler, Etkinlikler, Sonuçlar İstihdam Edilme Olanaklarını Arttırmak, İş Kurma Faaliyetlerini Canlandırmak Danışanların Yorumu Danışmanlık Hizmetleri Almanya Türk Ekonomi Günü Politika ve Ekonomi Çevrelerinden Yankılar İŞTE BİLGİ Yakınınızda İnternet Sitesi İŞTE BİLGİ-Bülteni İş Ortaklarımız ve Destekçilerimiz 15 1. Sechs Jahre İŞTE BİLGİ: Ziele, Aktivitäten, Ergebnisse Beschäftigungsfähigkeit erhöhen, Gründungsgeschehen beleben Stimmen der Ratsuchenden Beratungsgespräche Wirtschaftstag Stimmen aus Politik und Wirtschaft İŞTE BİLGİ vor Ort Internetseite İŞTE BİLGİ-Newsletter Kooperationspartner und Unterstützer 15 16 19 22 26 16 19 22 26 28 32 36 37 28 32 36 37 41 41 2. Girișimcilik Rehberi Örnek işadamları / yöneticiler ve danıșanlar buluştu Bir Kurucu Nasıl Olmalı? Kurucu Kontrol Listesi 43 2. Leitfaden Existenzgründung / Existenzsicherung Unternehmerpersönlichkeiten und Ratsuchende im Gespräch Die Gründerpersönlichkeit Checkliste Gründerperson 43 44 46 49 44 46 49 6

[close]

p. 7

Yeni bir şirket kurmak mı yoksa devralmak mı? Ticari İmtiyaz (Franchise) Örnek işadamları / yöneticiler ve danıșanlar buluştu İș Fikrinden Plana İş Planı Kontrol Listesi Müșterileri ve Pazarı Tanımak Yer Seçimi Pazar Durumunun ve Müșteri Profillerinin Tespiti Satıș Kanallarının Tanımlanması Marka ve Marka Koruması Reklam Nasıl Müşteri Kazanılır? Şirket Türleri Örnek işadamları / yöneticiler ve danıșanlar buluştu Asgari Ücret Çalışanların Seçilmesi Yönetim Tarzları 53 56 Gründen oder Übernehmen? Franchising Unternehmerpersönlichkeiten und Ratsuchende im Gespräch Von der Geschäftsidee zum Plan Checkliste Businessplan Kunden und Markt kennen Standortwahl Marktsituation und Kundenpro le ermitteln Verkaufskanäle de nieren Marken und Markenschutz Werbung Wie kann man Kunden gewinnen? Rechtsformen der Unternehmen Unternehmerpersönlichkeiten und Ratsuchende im Gespräch Mindestlohn Mitarbeiterauswahl Führungsstile 53 56 58 60 62 68 71 58 60 62 68 71 74 77 79 82 85 89 74 77 79 82 85 89 96 100 102 104 96 100 102 104 7

[close]

p. 8

İçerik İş Güvenliǧi Vergiler Örnek işadamları / yöneticiler ve danıșanlar buluştu Sigortalar Önemli Adresler ve İnternet Portalları 108 111 Inhaltverzeichnis Arbeitssicherheit und Unfallschutz Steuern Unternehmerpersönlichkeiten und Ratsuchende im Gespräch Versicherungen Wichtige Adressen und Internetportale 108 111 120 122 126 120 122 126 3. Finansman ve Teşvikler Örnek işadamları / yöneticiler ve danıșanlar buluştu Sermaye İhtiyaç Planı Likide (nakit) Planı Kamusal Teșviklerin Esasları ALG-1 Alanlara Verilen Girișimci Hibesi ERP-Gründerkredit-Startgeld ERP-Gründerkredit-Universell Örnek işadamları / yöneticiler ve danıșanlar buluştu Almanya Girișimci Danıșmanlık Teșviki Önemli Adresler ve İnternet Portalları 139 3. Förderung und Finanzierung Unternehmerpersönlichkeiten und Ratsuchende im Gespräch Kapitalbedarf planen Liquiditätsplanung Grundzüge öffentlicher Förderungen Gründungszuschuss ERP-Gründerkredit-Startgeld ERP-Gründerkredit-Universell Unternehmerpersönlichkeiten und Ratsuchende im Gespräch Gründercoaching Deutschland Wichtige Adressen und Internetportale 139 140 142 144 146 150 152 154 140 142 144 146 150 152 154 156 158 160 156 158 160 8

[close]

p. 9

4. Mesleki Geliştirme Rehberi Örnek işadamları / yöneticiler ve danıșanlar buluştuu Almanya'da ki İkili Eǧitim Sistemi Sonradan Okul Diploması Edinme Ustalık Eǧitimi ve Meslek İçi Eǧitim Dışarıdan Bitirme Sınavı Örnek işadamları / yöneticiler ve danıșanlar buluştu Türk Eǧitim Belgelerinin Tanınması Meslek Diploması Akademik Diploma Eǧitim Teșvik Çeki Eǧitim İzni Ustalık Bursu Önemli Adresler ve İnternet Portalları Örnek işadamları / yöneticiler ve danıșanlar buluştu 163 4. Leitfaden Berufliche Qualifizierung Unternehmerpersönlichkeiten und Ratsuchende im Gespräch Duales Ausbildungssystem in Deutschland Schulabschluss nachholen Meisterausbildung und Weiterbildung Externenprüfung Unternehmerpersönlichkeiten und Ratsuchende im Gespräch Anerkennung von türkischen Bildungsnachweisen Beru icher Abschluss Akademischer Abschluss Bildungsgutschein Bildungsurlaub Meister-BAföG Wichtige Adressen und Internetportale Unternehmerpersönlichkeiten und Ratsuchende im Gespräch 163 164 164 166 168 170 171 166 168 170 171 174 174 176 179 182 184 186 187 191 176 179 182 184 186 187 191 192 192 5. Konu Dizini 195 5. Sachregister 195 9

[close]

p. 10

Önsöz Almanya’da Türkler ve diğer göçmenler tarafından kurulan iş yerlerinin Alman ekonomisine katkısının gelecekte daha fazla dikkate alınması ve bu girişimcilerin aktif olarak desteklenmesi ülke ekonomisi için büyük önem taşımaktadır. ATİAD olarak bu ihtiyacı göz önünde bulundurarak, 2009 yılında küçük ve orta ölçekli Türk işletmelerine yönelik alanında tek olan iki dilli bilgilendirme, danışmanlık ve destek merkezi İŞTE BİLGİ’yi kurduk. Elinizde tuttuğunuz bu kılavuzun birinci bölümünde son altı yılda İŞTE BİLGİ Projesi kapsamında yapmış olduğumuz bazı çalışmaları ve elde etmiş olduğumuz sonuçları şeffa ık anlayışımız gereği sizlerle paylaşmak istedik. İlk sayısını 2011 yılında yayınladığımız Türk-Alman Girişimci Kılavuzu‘nun güncellenmiş bu ikinci baskısının diğer bölümlerinde ise sizlere, işyeri kurma ve mesleki geliştirme ile ilgili tüm önemli konuların tek tek işlendiği, sorularınıza yanıt bulabileceğiniz bir başvuru kaynağı hazırladık. Kılavuzda, alanlarında üstün performans sergileyen ve örnek bir rol üstlenmiş olan değerli ve başarılı Türk girişimcileri ile birlikte İŞTE BİLGİ hizmetlerinden faydalanarak kendi işini kuran, Türkiye’de edinmiş oldukları diplomaları tanıtan kişilerin görüşlerine yer verdik. Kılavuzumuzun 2. bölümünde, kuracağınız şirketin hede erinin belirlenmesinde önünüze çıkacak engelleri öngörmeniz ve hazırlıklı olmanıza yardımcı olmak için özellikle iş planı üzerinde durduk. Bunun yanında girişimcilerimizin d aha bilinçli ve başarılı olmalarını teşvik edecek temel işletme bilgilerine de yer verdik. Bunlar arasında pazarlama, vergiler, sigortalar, sözleşmeler ve işçi-işveren ilişkileri gibi girişimcileri yakından ilgilendiren konuları sayabiliriz. Her bölümün sonunda işlenen konular ile ilgili daha geniş bilgilere ulaşabilmeniz için faydalı başvuru adreslerini de bulabilirsiniz. Sizlerin eyaletler, Federal Hükümet ve Avrupa Fonları’nın sunduğu teşvik, hibe ve danışmanlık hizmetlerinden yeterince faydalanamadıklarınızı göz önüne alarak, belli başlı teşvik programları ile ilgili bilgileri de kılavuzun 3. bölümünde ele aldık. Bir kişinin herhangi bir mesleği icra etmek için gerekli olan bilgi ve becerilere sahip olabilmesi için meslek eğitimi, mesleki geliştirme imkanları, Türk eğitim diploma ve belgelerinin tanıtılması gibi, güncelliğini hiç kaybetmeyen konuları da 4. bölümde okuyabilirsiniz. ATİAD olarak Almanya‘daki Türk Toplumu‘nun doğru şekilde yönlendirildiğinde ve doğru bilgiyle işe atılmaları durumunda Türk ve Alman ekonomilerine önemli katkılar sağlamaya devam edeceklerine inanıyoruz. Türk-Alman Girişimci Kılavuzu‘nun güncellenmiş bu 2. baskısının da Almanya’daki Türkler tarafından kurulan ve kurulacak olan işletmelerin bilgi, danışmanlık ve sermaye ihtiyaçlarının karşılanması, kalifiye işgücü ihtiyacının giderilmesi ve girişim faaliyetlerinin desteklenmesine katkıda bulunacağını ümit ediyoruz. ATİAD ve İŞTE BİLGİ adına, bu rehberin yayınlanmasında katkılarını bizlerden esirgemeyen Federal Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Sayın Sigmar Gabriel’e, Federal Almanya Çalışma Bakanlığı’na ve ATİAD’ın değerli üyelerine, teşekkür ederiz. Sizlere girişimlerinizde, iş ve meslek hayatınızda başarılar diler, Türk- Alman Girişimci Kılavuzu’nun tüm girişimcilerimize yararlı olmasını temenni ederiz. Aziz Sarıyar ATİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Sağlam ATİAD Genel Müdürü İŞTE BİLGİ Proje Yöneticisi Aziz Sarıyar Vorstandsvorsitzender ATİAD e.V. ATİAD Yönetim Kurulu Başkanı “ Almanya iş dünyası bugün her zamankinden daha fazla kültürel çeşitlilik göstermektedir. Das Wirtschaftsleben in Deutschland ist heute kulturell so vielfältig, wie nie zuvor. „ 10

[close]

p. 11

Vorwort Der Beitrag der Gründer und Unternehmer mit Migrationshintergrund für die deutsche Wirtschaft ist in den letzten Jahren stetig gewachsen. Damit dieser positive Trend auch in Zukunft anhält, ist es wichtig, dass sie auf ihrem Weg aktiv unterstützt und professionell begleitet werden. Als Verband türkischer Unternehmer und Industrieller in Europa (ATIAD e.V.) haben wir uns dieser Herausforderung gestellt und in 2009 mit dem Projekt İŞTE BİLGİ einen bundesweiten Informations- und Beratungsdienst für türkische kleine und mittelständische Unternehmen aufgebaut. Wir freuen uns, im ersten Teil dieses Handbuches, Ziele, Ansätze und wesentliche Ergebnisse der sechsjährigen Projektarbeit mit Ihnen teilen zu dürfen. In dieser zweiten, aktualisierten Ausgabe des Deutsch-Türkischen Handbuches für Gründer und Unternehmer, dessen Erstausgabe 2011 veröffentlicht wurde, nden Sie in den weiteren Kapiteln zweisprachig au ereitete Informationen zu den Themen Existenzgründung und –sicherung, Förderprogramme, beru iche Quali zierung sowie Anerkennung von in der Türkei erworbenen Bildungsnachweisen. Ferner kommen in diesem Handbuch erfolgreiche türkische Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Menschen, die von İŞTE BİLGİ z.B. auf ihrem Weg zur Gründung beraten und begleitet wurden, zu Wort. Sie alle teilen in einer offenen und beeindruckenden Weise ihre Erfahrungen mit dem Leser. Der leserfreundliche Au au des Handbuches sorgt dafür, dass Sie Informationen und Antworten auf Ihre Fragen schnell nachschlagen und nden können. Für weiterführende Informationen haben wir für Sie hinter jedem Themenabschnitt eine Übersicht von wichtigen Adressen und Internetportalen zusammengestellt. Wir freuen uns sehr, Ihnen dieses Handbuch zu überreichen und hoffen, Ihnen mit diesem Wegweiser eine wichtige Hilfe zur erfolgreichen Unternehmensgründung und -entwicklung sowie zur beru ichen Quali zierung bieten zu können. Im Namen von ATIAD und İŞTE BİLGİ danken wir ganz herzlich Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel und dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales sowie den ATIADMitgliedsunternehmen für ihre Unterstützung. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihren unternehmerischen Aktivitäten. Aziz Sarıyar Vorstandsvorsitzender ATİAD e.V. Ömer Sağlam Geschäfstführer ATİAD e.V. Projektleiter İŞTE BİLGİ Ömer Sağlam Geschäfstführer ATİAD e.V. Projektleiter İŞTE BİLGİ ATİAD Genel Müdürü İŞTE BİLGİ Proje Yöneticisi “ Girişimcilerimiz Türk Toplumu‘nun gelecekte de en dinamik kesimi olmaya devam edeceklerdir. Die Gründer und Unternehmer bleiben auch in Zukunft die dynamischste Gruppe innerhalb der türkischen Community. „ 11

[close]

p. 12

Selamlama Ekonomik cazibe merkezi olan Almanya önemli görevlerle karşı karşıya bulunmaktadır. Enerji devrimi, küreselleşme, dijital yaşama geçiş gibi önemli görevlerle başa çıkabilmek için cesur girişimcilerin yanı sıra yenilikçi ve uluslararası şirketlere ve nitelikli elemanlara ihtiyacımız var. ATİAD’ın çalışmaları, nüfusun gelişimi ve değişimi de göz önünde bulundurulduğunda ülkemizin geleceği için değerli bir katkıdır. Ekonomimizin halihazırdaki karakteristiği çeşitliliktir. Almanya‘da ki her altı şirketten biri göçmenler tarafından kurulmuş, 750.000 girişimci göçmen kökenlidir. Bu kapsamda Türk şirketleri ve girişimcileri önemli bir rol oynamaktadır. Onlar, cesaret ve girişimcilik ruhu göstermekte, Almanya’daki yaşama kültürlerini katıp zenginleştirmekte ve ekonomimize de önemli bir katkı sağlamaktadırlar. Ancak bu başarının devamı için onlar da nitelikli personele ihtiyaç duymaktadırlar. Nüfus sayımızın azalması nedeniyle önümüzdeki yıllarda özellikle meslek eğitimini tamamlamış nitelikli personel arzı da gerileyecektir. Bu ise girişimci ve şirket sahipleri için önemli bir sorun teşkil edecektir. Halbuki Almanya’da kullanılmayan potansiyel bulunmaktadır: Örneğin burada yaşayan yaklaşık iki milyon insan, mesleki eğitimlerini yurtdışında tamamlamıştır. Buna rağmen – bir bölümü de Türkiye’den gelen – bu nitelikli elemanların çoğunluğu, aldıkları mesleki eğitimin içerikleri ve yeri konusunda belirsizlikler olması nedeniyle diplomalarının tanınmasında zorluklarla karşılaşmakta, dolayısıyla eğitim gördükleri mesleklerde çalışmamaktadır. Bu potansiyeli daha iyi değerlendirmek gerekiyor: Nisan 2012’de yürürlüğe giren „Yurtdışında Kazanılmış Mesleki Niteliklerin Belirlenmesi ve Tanınmasının İyileştirilmesi Hakkında Yasa“ ile, yurtdışında bir meslek nitelikleri kazanmış kişilerin, bu belgelerinin Almanya’daki benzer bir meslekte edinilen bitirme belgeleriyle eşdeğer olup olmadığının belirlenmesini isteyebiliyorlar. Türkiye, 2013 yılında bu tanıtma sürecine başvuranların bir meslek eğitimi belgesi edindiği ülkelerin arasında ilk 10’da yer alıyordu. 2013 yılında mesleki eğitim belgelerinin tanıtılması için başvuran 550 kişiden yaklaşık %85’inin başvuruları kısmen ya da tümüyle kabul edildi. Mesleklerin tanınması hepimiz için bir kazançtır: Böylece istihdam piyasasının kapıları açılmakta, iş kurarak geçim sağlama olanakları ortaya çıkmaktadır. Aynı zamanda göçmen kökenli nitelikli elemanlara değer verilmesinin altını çizerek, uyumu da desteklemektedir. Ve gelecekte nitelikli elemanların oluşturduğu temeli genişletmektedir. Kısa bir süre önce yaşama geçirdiğimiz „Mesleki Eğitim ve Meslek İçi Eğitim İttifakı“ da bunu hede emektedir. Genç göçmenlerin mesleki eğitime katılımının arttırılması ve örneğin meslek eğitimi veren Türk işletmelerin sayısının çoğaltılması, bu ittifakın önemli hede erindendir. Almanya’da yaşayan Türkleri ve Türk kökenli Almanları mesleki açıdan desteklemek için birlikte bu fırsatı değerlendirelim. Şimdiye dek yaptıklarınız ve ileride yapacaklarınız için teşekkürler. Sigmar Gabriel Bundesminister für Wirtschaft und Energie Federal Ekonomi ve Enerji Bakanı “ Almanya'daki her altı şirketten biri göçmenler tarafından kurulmuştur. Jedes sechste Unternehmen in Deutschland wurde bereits von Zuwanderern gegründet. „ Sigmar Gabriel Federal Ekonomi ve Enerji Bakanı 12

[close]

p. 13

Grußwort Der Wirtschaftsstandort Deutschland steht vor großen Aufgaben. Um Herausforderungen wie die Energiewende, die Globalisierung und die Digitalisierung zu meistern, brauchen wir mutige Gründerinnen und Gründer sowie innovative und international aufgestellte Unternehmen und Fachkräfte. Auch wegen des demographischen Wandels in Deutschland ist die Arbeit von ATIAD e.V. deshalb ein wertvoller Beitrag für die Zukunftsfähigkeit unseres Landes. Unsere Wirtschaft ist bereits von Vielfalt geprägt. Jedes sechste Unternehmen in Deutschland wurde bereits von Zuwanderern gegründet, rund 750.000 Selbstständige haben ausländische Wurzeln. Türkische Unternehmen und Existenzgründer spielen dabei eine wichtige Rolle. Sie beweisen Mut und Unternehmergeist, bereichern das Leben in Deutschland kulturell und leisten einen wichtigen Beitrag für unsere Wirtschaft. Um weiter erfolgreich zu sein, sind aber auch sie auf quali ziertes Fachpersonal angewiesen. Durch die rückläu ge Bevölkerungsentwicklung wird der Engpass in den kommenden Jahren vor allem bei Fachkräften mit abgeschlossener Berufsausbildung zunehmen. Gründer und bereits etablierte Unternehmerinnen und Unternehmer stellt dies vor große Herausforderungen. Dabei gibt es hier viel ungenutztes Potenzial: Etwa zwei Millionen Menschen, die in Deutschland leben, haben einen beru ichen Aus- oder Fortbildungsabschluss im Ausland erworben. Dennoch arbeiten viele dieser Fachkräfte – viele auch aus der Türkei – nicht in ihren erlernten Berufen, weil beispielsweise Unklarheiten über Inhalte und Stellenwert dieser Berufsquali kationen bestehen und damit die Anerkennung erschwert wird. Dieses Potenzial gilt es noch besser zu heben: Durch das im April 2012 in Kraft getretene „Gesetz zur Verbesserung der Feststellung und Anerkennung im Ausland erworbener Berufsquali kationen“ haben alle Personen mit einer im Ausland erworbenen Berufsquali kation die Möglichkeit, ihre Abschlüsse auf Gleichwertigkeit mit einem deutschen Referenzberuf prüfen zu lassen. Die Türkei zählte 2013, gemessen an der Anzahl der Anerkennungsverfahren, zu den Top-10 Ausbildungsstaaten der Antragstellenden. Von den über 550 Anerkennungsverfahren türkischer Berufsabschlüsse im Jahr 2013 wurden rund 85 Prozent voll oder teilweise anerkannt. Die beru iche Anerkennung ist ein Gewinn für uns alle: Sie öffnet die Tür zum Arbeitsmarkt und ermöglicht es, Existenzen zu gründen. Sie unterstreicht die Wertschätzung von Fachkräften mit Migrationshintergrund und unterstützt die Integration. Und: Sie trägt dazu bei, die Fachkräftebasis der Zukunft zu verbreitern. Hierauf zielt auch die „Allianz für Aus- und Weiterbildung ab, die wir gerade erst auf den Weg gebracht haben. Die Ausbildungsbeteiligung junger Migrantinnen und Migranten zu steigern und den Anteil von zum Beispiel türkischen Ausbildungsbetrieben zu erhöhen, sind wichtige Ziele dieser Allianz. Lassen Sie uns gemeinsam die Chance nutzen, in Deutschland lebende türkische Mitbürgerinnen und Mitbürger und Deutsche mit türkischen Wurzeln im Hinblick auf ihre beru iche Entwicklung zu unterstützen. Für Ihre bisherige und weitere Arbeit dankt Ihnen, Ihr Sigmar Gabriel Bundesminister für Wirtschaft und Energie 13

[close]

p. 14

14

[close]

p. 15

Altı Yıl İŞTE BİLGİ: Hedefler, Etkinlikler, Sonuçlar Sechs Jahre İŞTE BİLGİ: Ziele, Aktivitäten, Ergebnisse 1 BÖLÜM TEIL

[close]

Comments

no comments yet