COG 2015 New Product New Service Catalogue

 

Embed or link this publication

Description

COG 2015 New Product New Service Catalogue

Popular Pages


p. 1

YENİ M HSUL / YENİ XİDM T KATALOQU JUNE 2-5 İYUN 2015 Bakı, Az rbaycan Baku, Azerbaijan NEW PRODUCT / NEW SERVICE CATALOGUE www.cog.az

[close]

p. 2

İştirakçıların siyahısı Lissenveld 30, P.O. box 66, 4940 AB Raamsdonkveer, Hollandiya Tel.: +31 162 751500 Faks:+31 162 751599 E-poçt: industry@homatro.com www.holmatro.com ALIOTO GROUP (HOLMATRO) 1050 – ZAL 1 ÇOXFUNKSİYALI SİLİNDRLƏR Yüksək keyfiyyətli çoxfunksiyalı silindrlər unikal xüsusiyyətlərə malikdir ki bu da onların xidmət ömrünü uzadır. Bu cihazlar ən müxtəlif tətbiq sahələri üçün münasib həll variantlarıdır. “Holmatro” çoxfunksiyalı silindrlərin 50 modeli var. Bu modellər müxtəlif güc və porşen gedişinin fərqli uzunluqlarına malikdir. İşləmə təzyiqi 720 bar təşkil edir.

[close]

p. 3

List of participants Lissenveld 30, P.O. box 66, 4940 AB Raamsdonkveer, The Netherlands Tel.: +31 162 751500 Fax: +31 162 751599 E-mail: industry@homatro.com www.holmatro.com ALIOTO GROUP (HOLMATRO) 1050 – HALL 1 MULTI PURPOSE CYLINDERS High quality Multi Purpose Cylinder. Fitted with unique features that considerably lengthen its life span and service life. Offers appropriate solutions for the most varied applications. Holmatro Multi Purpose Cylinders come in 50 models and are available in different capacities and with different stroke lengths. Working pressure 720 bars.

[close]

p. 4

İştirakçıların siyahısı Křižíkova 2960/72, 61200 Brno Tel.: +420 545104040 Faks: +420 545104891 E-poçt:info.babcock-cz@bilfinger.com www.babcock-cz.bilfinger.com BİLFİNGER BABCOCK CZ S.R.O. 2402 – ZAL 2 LAZERLƏR SKAN ETMƏ Real dünyanın dəqiq virtual modellərinin hazırlanması ilə nəticələnən mövcud obyektlərin məsafə, forma və vəziyyətinin “3D” formatlı dəqiq ölçülməsi. Faktiki vəziyyət barədə dəqiq məlumatlardan istifadə etməklə, vaxt və xərclərə qənaət.

[close]

p. 5

List of participants Křižíkova 2960/72, 61200 Brno Tel.: +420 545104040 Fax: +420 545104891 E-mail:info.babcock-cz@bilfinger.com www.babcock-cz.bilfinger.com BILFINGER BABCOCK CZ S.R.O. 2402 – HALL 2 LASER SCANNING Precise 3D measuring of distances, shapes and position of real objects resulting in accurate virtual models of real world. Saving time and costs by means of using accurate as-biult state data.

[close]

p. 6

İştirakçıların siyahısı C.Cabbarlı, Kaspian Plaza 3, 11-ci mərtəbə Tel.: +994 50 2352381 +994 12 4974023 E-mail: shashimov@cws.az www.cws.az www.silicsol.com CASPİAN WİRELİNE SERVİCES 2012 – ZAL 2 ERA-3 BƏRPAEDİCİSİ ERA-3 qeyri orqaniq kimyəvi maddə olub dayanıqlı sodium və silikon maddəsinin yüksək hidrogen potensiallı kompleksindən ibarətdir. Əsasən neft sahəsində, sənayedə təmizlik işlərində, kənd təsərrüfatı sahəsində istifadə edilir. Neft sahəsində ən çox neft hasilatının artırılmasında, qazma quyularında şlamın təmizlənməsində və bərpa edilməsində, gil və şistin şişməsinin qarşısının alınmasında, parafinin təmizlənməsində, bitum tipli qum laylarının araşdırılmasında və hidrogen peroksid daşıyıcısı kimi istifadə edilir. Quyunu dayandırmaq. Əgər mumkünsə, quyu boşluğunda və istehsalat trubasında maye səviyyəsi quyu ağzına qədər olmalıdır.1 m3 neft quyu boşluğuna vurulmalıdır. Lazım olan qədər maye ERA-3- ilə qarışdırılaraq quyuya vurlmalıdır. Su 85-90 qızdırılmalıdır. Əgər dərinlik 4000m-dən çoxdursa, bu zaman suyu qızdırmağa ehtiyac yoxdur. Perforasiya zonasından 10m yuxarıda istehsalat suyunun arxasınca quyu boşluğuna 1m3 neftin quyuya vurulmasi tələb olunur. Bu kimyəvi maddə qarışığı qoruyucu kəmərə çatana qədər istehsalat trubasının klapanı açıq olmalı və sonra bağlanaraq həmin kimyəvi maddənin formasiyaya gedib çatmasına imkan vermək lazımdır.(Məlumatların hamısı quyuların əsaslı təmir və bərpa briqadası tərəfindən təmin olunur.) Kimyəvi maddə qarışığını 48 saat quyuda saxlamaq lazımdır. Reagenti yüksək təzyiqlə vurmalı. Quyu dibinə çöküntülərin çökməsi mümkündür ki, buda perforasiya zonasının aşağısını tuta bilər. Bu zaman isə quyuların əsaslı təmir və bərpa briqadası tərəfindən təmizlənməsi tələb olunur.

[close]

p. 7

List of participants Caspian Plaza – 3, 11th Floor, Baku, Azerbaijan Tel.: +994 502352381 +99412 497 40 23 E-mail: shashimov@cws.az www.cws.az www.silicsol.com CASPIAN WIRELINE SERVICES LTD 2012- HALL 2 ERA-3 TREATMENT ERA-- 3 is the trade name for an inorganic chemical manufactured from sodium and silicon that is a stable, but Oxygen insufficient, complex of silicon in an aqueous solution with high hydrogen potential. Enhanced oil recovery “wetting”agent. Drill cuttings cleanup and treatment, swelling control for clays and shales, paraffin removal, treatment, well cleanup, surface extraction of oilsands bitumen, hydrogen peroxide carrier Stop Pump If possible, measure fluid level in annulus and tubing level should be at surface with valve closed. Pump 1 m3 of oil into annulus Pump 21.7 m3 (for example) of ERA3 mixture heated to 85-90 C (if depth will be more that 4000m no need heat) into annulus. Pump 1 m3 of oil into annulus followed by produced water as required to displace the mixture to the level of the pump. [Details should be defined by workover. Allow chemical mixture to soak for 48 hours. Begin pumping with high pressure drop Solids are expected to enter the borehole and may plug the pump or cover the lower perforations which may require workover to clean hole.

[close]

p. 8

İştirakçıların siyahısı No. 249, 22nd St., Eram Blvd, Shiraz, Iran. Tel.: +98 7132291918 +98 7132293350 +98 7132272697 E-mail: info@farassan.ir www.farassan.ir FARASSAN MANUFACTURING & INDUSTRIAL COMPANY 2062- HALL 2 İKIOXLU BORU, BORU BƏRKITMƏ QURĞUSU, AŞINMAYA / EROZIYAYA DAVAMLI BORU, YANĞINADAVAMLI BORU, NEFT MƏHSULLARINI NƏQL EDƏN BORU. Yeni nəsil "FARATEC" fiberşüşə borular aşağıdakı məqsədlərlə layihələndirilmişdir: yanğınadavamlı, yerüstü quraşdırma ("X42" karbon polad borular kimi möhkəm), tikişsiz quraşdırma, neft məhsullarının, eləcə də yüksək aşındırıcılı mayelərin nəqli. Qeyd edilən hər bir tətbiq sahəsində ənənəvi seçimləri müqayisə edərək yeni məhsul olan "FARATEC" borularının daha aşağı qiymətli olması sözügedən seçimləri layihələr üzrə xərclərin optimallaşdırılması baxımından etibarlı etmişdir.

[close]

p. 9

List of participants No. 249, 22nd St., Eram Blvd, Shiraz, Iran, Postal code: 71437-46448 Tel.: +98 7132291918 +98 7132293350 +98 7132272697 E-mail: info@farassan.ir www.farassan.ir FARASSAN MANUFACTURING & INDUSTRIAL COMPANY BI AXIAL PIPE-PIPE JACK PIPE-ABRASION/EROSION RESISTANT PIPE -FIRE RETARDANT PIPE -PETROLEUM PRODUCTS TRANSFER PIPE New generation of FARATEC fiberglass pipes are designed to cover the following applications: Fire retardant, aboveground installation (as strong as X42 Carbon Steel pipes), trenchless installation, transfer of Petroleum Products as well as highly abrasive fluids. Comparing to the traditional choices in each mentioned application, lower price of the new products of FARATEC pipes has made them a reliable choice in the Value Engineering of the projects. 2062 – ZAL 2

[close]

p. 10

İştirakçıların siyahısı Jafza View 19 mərt. 9 Ofis 0904 Jebel Ali, Dubay, BƏƏ Tel.: +971 4 8829962 Faks:+971 4 8829963 E-poçt: gcc@globusgroup.com www.globusgroup.com/gcc GLOBUS EMEA “SKYTEC CESTUS” - ZƏRBƏYƏ DAVAMLI ƏLCƏKLƏR “Skytec” şirkətinin istehsalı olan “Cestus” markalı zərbəyə davamlı əlcəklər neft-kimya və neft-qaz sənayelərində çalışan işçilərin əllərini zərbədən yüksək səviyyədə qoruyur. Bu əlcəklər qəzanın təsiri, toqquşma, sıxılma və sürtünmədən yüksək səviyyədə qorumaqla yanaşı, həm də çox rahatdır. Dünyanın qabaqcıl neft-qaz şirkətlərinin işçiləri ən təhlükəli işlərdə məhz “Certus” əlcəklərinə etibar edirlər. Əlcək dəzgahda ilişib qalarsa, əlin əlcəkdən çıxarılması üçün vaxt verəcək şəkildə layihələndirilmişdir. Əlcəyin ovuc hissəsinin dözümlülüyü istifadə zamanı əlin ovcunda yarıqların yaranmasının qarşısını alır. İstismar xərclərinə əhəmiyyətli dərəcədə qənaət edilir. Əlcəklər barmaqların təbii konturlarına uyğun gəlməklə yanaşı, əlin dartılmasını azaldır, əldəki yorğunluğu azaltmağa kömək edir. Əlcək xüsusi olaraq qatlanmış əl cizgilərinə uyğunlaşdırılmışdır və bu da əlin hərəkət etməsini, habelə alətləri əl ilə tutmağı asanlaşdırır. Rahat uyğunlaşma çevikliyə və yağlı detallarla dəqiq davranmaya imkan verir. Əlcəyin uzunömürlü və rahat olmasını təmin etmək üçün birləşmələr “Kevlar®” sintetik lifi ilə tikilmişdir. 1014 – ZAL 1

[close]

p. 11

List of participants Jafza View 19 Floor 9 Office 0904 Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates Tel.: +971 4 8829962 Fax: +971 4 8829963 E-mail: gcc@globusgroup.com www.globusgroup.com/gcc GLOBUS EMEA SKYTEC CESTUS IMPACT RESISTANT GLOVES The Cestus impact resistant gloves by Skytec provide high performance impact protection to workers in the petrochemical and oil and gas industries. The gloves provide high levels of protection from accidental impact, crushing, pinching and abrasion alongside excellent comfort. Workers from leading global oil and gas companies trust Cestus gloves to protect them in the most hazardous of conditions. Designed to provide time for the hand to be withdrawn from the glove if caught in machinery. Palm durability helps to eliminate the risk of rips to the palm while the glove is in use. Excellent cost-in-use benefits. Reduces hand strain by matching the fingers' natural contours; helping to reduce hand fatigue. Specially designed to mimic the folds of the hand to make hand movement and the holding of tools easier. Comfortable fit that allows dexterity and precision handling of greasy components. Seams are stitched, some with Kevlar® to ensure gloves last longer and remain comfortable. 1014 – HALL 1

[close]

p. 12

İştirakçıların siyahısı Bratri Stefanu 980, 500 03 Hradec Kralove Czech Republic Tel.: +420 494 942300 Faks:+420 494 942309 E-poçt: info@hakel.com www.hakel.com HAKEL LTD. 2402 - ZAL 2 “HIS” / “HIG”, “SPC” (“Grozostop”) “HIS” / “HIG” - izolyasiya edilmiş İT şəbəkəsinə torpaqlama naqili və ya konstruksiya çərçivəsi ilə bağlı nəzarət. “SPC” (“Grozostop”) - ildırımdan mühafizə və ya gərginliyin sabitləşdirilməsi üçün yeni elektrik qutusu. Məhsulların tətbiq sahəsi genişdir.

[close]

p. 13

List of participants Bratri Stefanu 980, 500 03 Hradec Kralove Czech Republic Tel.: +420 494 942300 Fax: +420 494 942309 E-mail: info@hakel.com www.hakel.com HAKEL LTD. 2402 - HALL 2 HIS / HIG, SPC (Grozostop) HIS/HIG - monitoring of the resistance of insulated IT network against PE conductor or against the frame SPC (Grozostop) - new housing of lightning and surge arrester Using in a larger range of applications

[close]

p. 14

İştirakçıların siyahısı "Chirag Plaza", 8th Floor, 49/C Tibilisi Ave., AZ 1065, Baku, Azerbaijan Tel.: +994 12 497 1131 E-mail: info@fs-caspian.com www.fugro.com SOCAR FUGRO 1006 – ZAL 1 SEASTRIPER® "SeaStriper" sistemi kontaktsız, vizual və lazer texnologiyalarından istifadə etməklə kompleks sualtı komponent və strukturların "3D" formatlı dəqiq nöqtələr buludunu hazırlayır. Sistem xüsusi olaraq sualtı boruların yoxlanılması üçün layihələndirilmişdir. Yüksək sıxlıqlı məlumat Akustik müdaxilə yoxdur Borunun vəziyyətinin daha yaxşı qiymətləndirilməsi Məlumatların daha qısa müddətdə işlənilməsi Yüksək sürətli müşahidə 3Direct® "Fugro" şirkətinin "3Direct" sistemi təközüllü dirəklər və karkas konstruksiyalarıının dəqiq və ardıcıl vəziyyəti, habelə istiqaməti üzrə ölçü işlərini həyata keçirir. Qabaqcıl vizual texnologiyadan istifadə olunmaqla təközüllü dirək və karkas konstruksiyalarıının dəqiq yeri, başlığı, dalğaölçəni cari vaxt üzrə hesablanır. Daha karkas konstruksiyasına insan və ya avadanlıq göndərməyə ehtiyac yoxdur Cari vaxt üzrə ölçmələr Daha az STƏM işləri Ərazinin müşahidəsinə ehtiyac yoxdurş

[close]

p. 15

List of participants "Chirag Plaza", 8th Floor, 49/C Tibilisi Ave., AZ 1065, Baku, Azerbaijan Tel.: +994 12 497 1131 E-mail: info@fs-caspian.com www.fugro.com SOCAR FUGRO 1006 – HALL 1 SEASTRIPER® SeaStriper collects an accurate 3D point cloud of complex subsea components and structures using non-contact, vision and laser technologies. It has been specifically designed for susbea pipeline inspections. Higher density data No acoustic interference Better estimated pipe position Less processing time Higher survey speed 3Direct® Fugro's 3Direct system provides accurate and continuous position and orientation measurements of monopiles and jackets during placement and installation. The position, heading and pitch & roll of the monopile or jacket is accurately calculated in real-time using advanced vision based technology. No more transfer of personnel or equipment to jacket Realtime measurement Less HSE exposure No need for yard survey

[close]

Comments

no comments yet