Laporan tahunan 2012/13

 

Embed or link this publication

Description

laporan

Popular Pages


p. 1

• LAPORAN DWI TAHUNAN 2012/13 • 1 “Pasir Gudang Bandar Raya Ternama 2015”

[close]

p. 2

Visi, Misi dan Nilai-nilai Bersama “Menjadi PBT Yang Unggul Bertaraf Bandar Raya Ternama Menjelang 2015” • Hala tuju MPPG adalah untuk menjadi sebuah PBT unggul yang gemilang dan profesional, menitikberatkan kecekapan yang tinggi, proaktif, agresif dan responsif terhadap keperluan masyarakat serta sentiasa memastikan masyarakat mendapatkan perkhidmatan yang terbaik. • Hasrat sebagai bandar pilihan bukan sahaja dari aspek pelaburan dan kediaman, malah dari segi pelancongan serta penganjuran program-program bertaraf dunia. VISI MISI “Merancang, Mengurus, Mengawal Selia Serta Menyampaikan Perkhidmatan Dengan Cekap Dan Berkesan Untuk Meningkatkan Kualiti Hidup Masyarakat” • Mengukuhkan kedudukan kewangan dengan mempelbagaikan sumber hasil dan mengamalkan nilai-nilai value for money. • Meningkatkan prestasi modal insan dan kecekapan sistem penyampaian perkhidmatan. • Memastikan semua usaha untuk membina sebuah komuniti berkualiti yang memiliki nilai-nilai murni dijayakan menerusi komitmen masyarakat, organisasi sosial dan badanbukan kerajaan. • Memastikan kesan pembangunan yang dilaksanakan akan turut dinikmati oleh penduduk dengan meningkatkan pendapatan menerusi pelbagai aktiviti ekonomi yang wujud dan secara tidak langsung meningkatkan taraf dan kualiti hidup masyarakat. 2 • MAJLIS PERBANDARAN PASIR GUDANG •

[close]

p. 3

RESPONSIF Peka dan prihatin terhadap kehendak pihak berkepentingan dan pelanggan serta memahami isu semasa dengan cepat dalam mencari kaedah penyelesaian terbaik AMANAH Menjalankan tugas dengan penuh komitmen, dedikasi, bertanggungjawab serta berintegriti tinggi dan mempunyai sikap akauntabiliti dISIPLIN Komited dan bertanggungjawab dalam menjalankan amanah NASIONALISME Semangat cintakan negara dan organisasi serta sentiasa mengutamakan kepentingan organisasi NILAI-NILAI BERSAMA SAKSAMA Pertimbangan adil berdasarkan undang-undang dan peraturan GERAK BERPASUKAN RASIONAL Membuat keputusan secara bijaksana berdasarkan fakta dengan mengutamakan kepentingan organisasi Menggembleng tenaga, pengetahuan dan pengalaman secara berpasukan, semangat setiakawan yang tinggi, bekerjasama dan muafakat dalam EFISIEN mencapai visi Cekap melaksanakan dan misi tugas serta berhemah dalam perbelanjaan • LAPORAN DWI TAHUNAN 2012/13 • 3

[close]

p. 4

ISI KANDUNGAN LAPORAN DWI TAHUNAN 2012/13 MPPG PENGENALAN 2 6 7 9 Fungsi dan Peranan Sejarah Pasir Gudang Penubuhan Majlis Perbandaran Pasir Gudang MAJLIS PERBANDARAN PASIR GUDANG Misi, Visi dan Nilai-nilai Bersama 02 PEMBANGUNAN Transformasi 52 Pemerkasaan Program Latihan 56 Kearah Modal Insan Pelbagai Kepakaran 56 Pemantapan Persekitaran Kerja Kondusif 59 Pemantapan Nilai-Nilai Murni Dan Integriti 60 Warga Kerja Kreatif Dan Inovatif MODAL INSAN 10 Aspirasi Yang DiPertua MPPG 12 Pencapaian 2012 13 Pencapaian 2013 14 Aktiviti-aktiviti 2012 16 Aktiviti-aktiviti 2013 18 Artikel Keratan Akhbar MPPG 2012 20 Artikel Keratan Akhbar MPPG 2013 22 Carta Organisasi MPPG 2012/13 24 Ahli-ahli Majlis MPPG 2012/13 26 Pengurusan Atasan, Ketua Jabatan, Bahagian dan Unit 63 Mempertingkatkan Jalinan Hubungan Antara Pihak Pengurusan Dan Warga Kerja 03 PENGUKUHAN Transformasi KEDUDUKAN KEWANGAN 64 Pemantapan Keupayaan Kutipan Hasil Dan Pengukuhan 68 Mengenalpasti Sumber Pendapatan Baru 69 Memperkukuhkan Kecekapan Sistem Pengurusan Kewangan PENGURUSAN PENTADBIRAN MPPG 01 PERKHIDMATAN Transformasi 49 Aktiviti Penyelidikan dan Pembangunan Diperkukuhkan SISTEM PENYAMPAIAN KE ARAH LEBIH BERKUALITI 04 PASIR GUDANG Transformasi 70 Mempercepatkan Proses Kelulusan 71 Perhubungan Pihak Industri 72 Penganjuran Acara Sukan Dan Rekreasi Bertaraf Antarabangsa 73 Kerjasama Antarabangsa DI PERSADA ANTARABANGSA 30 Perkhidmatan Perbandaran Yang Lebih Cekap dan Berkesan 44 Sistem Penyampaian Yang Cekap dan Berkesan 4 • MAJLIS PERBANDARAN PASIR GUDANG •

[close]

p. 5

05 PEMBANGUNAN Transformasi PENYATA KEWANGAN MAJLIS PERBANDARAN PASIR GUDANG 96 Penyata Kewangan Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2012 121 Penyata Kewangan Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2013 MAMPAN 74 Pemeliharaan Dan Pemuliharaan Alam Sekitar 80 Galakan Pembinaan Bangunan Berkonsepkan “Green Building” 06 PERSEKITARAN Transformasi KEHIDUPAN YANG KONDUSIF 82 Keselamatan Awam Meningkatkan Keyakinan Masyarakat 86 Kemudahan Awam Yang Lengkap Penuhi Keperluan Penduduk 91 Jaringan Kerjasama Dan Peningkatan Taraf Kehidupan 94 Meningkatkan Nilai Kerohanian • LAPORAN DWI TAHUNAN 2012/13 • 5

[close]

p. 6

Fungsi dan Peranan FUNGSI 1 3 5 7 9 11 6 DAN PERANAN Merancang, mengatur dan mengawal pembangunan bandar, membina dan menyelenggara kemudahan awam dan infrastruktur. Menyediakan perkhidmatan perbandaran, kawalan mutu makanan serta kawalan vektor yang membawa penyakit. 2 4 6 8 Menguruskan alam sekitar dengan berkesan. Bertanggungjawab sebagai badan kawalan bangunan dalam memastikan kehendak perundangan, dasar-dasar dan garis panduan dipatuhi. Menilai, menaksir dan memungut cukai. Mengawal pengeluaran lesen-lesen premis dan lain-lain lesen berkaitan serta kemudahan perniagaan. Membina dan menyelenggara kawasan rekreasi, riadah serta melaksanakan pengindahan bandar. Menguruskan aset MPPG dan menguruskan harta-harta bersama sebagai Commissioner of Buildings serta penyewaan harta-harta. Menguruskan kewangan dengan berkesan, cekap dan sistematik berdasarkan tatacara kewangan yang ditetapkan. Melahirkan masyarakat yang bersatu padu melalui program-program kemasyarakatan. 10 Melaksanakan penguatkuasaan undang-undang. • MAJLIS PERBANDARAN PASIR GUDANG •

[close]

p. 7

SEJARAH PASIR GUDANG Suatu ketika dahulu, Pasir Gudang hanyalah sebuah perkampungan nelayan. Pada tahun 1918 kawasan Pasir Gudang (dahulu disebut Kampung Pasir Udang) telah diterokai oleh seorang yang bernama Long Abu yang dipercayai berasal dari Riau Indonesia. Apabila penduduk Kampung Pasir Udang semakin bertambah, kampung-kampung berikut telah didirikan: 1. Kampung Ulu (kini limbungan baik pulih MMHE) 2. Kampung Tengah (kini kawasan Tenaga Nasional Berhad) 3. Kampung Hilir. 4. Kampung Sungai Perembi (Balai Polis Pasir Gudang terletak di sini) Penduduk kampung-kampung ini terdiri daripada kaum Melayu dan sedikit Cina, kesemuanya berjumlah 83 keluarga. Mereka bekerja sebagai nelayan, petani dan buruh ladang. Pada tahun 1920, 4 buah lagi kampung telah dibuka iaitu: 1. Kampung Air Biru (kini menjadi tapak pelabuhan). 2. Kampung Pasir Merah (kini menjadi tapak pelabuhan). 3. Kampung Pasir Puteh (masih kekal hingga sekarang). 4. Kampung Pulau Tekong (kini menjadi wilayah Singapura). Secara tidak langsung nama Pasir Udang mengalami perubahan menjadi Kampung Pasir Gudang oleh kerana di Kampung Ulu terdapat lombong pasir untuk dieksport ke Singapura. Pasir-pasir yang telah dikumpul akan dilonggokkan dengan banyaknya di suatu tempat. Dipercayai nama Pasir Gudang diambil sempena keadaan tersebut. Pengenalan getah di Malaysia menyebabkan pengusaha British dan Singapura membuka estet-estet yang besar. Pada masa itu, enam buah estet yang meliputi kawasan seluas 15,000 ekar telah dibuka di Mukim Plentong. Kampung Pasir Gudang telah menjadi pusat perkembangan pentadbiran dan pengurusan dengan balai polis, kastam dan pengawal candu (opium) disediakan. Pendudukan Jepun ketika Perang Dunia Kedua dan pergerakan gerila selepas perang di kawasan ini tidak memberi kesan besar terhadap kegiatan perladangan. Di bawah Undang-undang Darurat pada tahun 1950an, kampung-kampung baharu telah diwujudkan di Plentong, Masai dan Pasir Gudang. Buruh-buruh estet telah ditempatkan sama ada di kampung-kampung baharu ini ataupun di berek-berek estet yang dikawal. Walau bagaimanapun, perniagaan kecil dan aktiviti di perkampungan nelayan telah terjejas dengan teruknya akibat darurat. Semakin ramai penduduk kampung telah beralih dengan bekerja di estet-estet. Selepas merdeka pada tahun 1950-an, Kerajaan telah cuba membebaskan penduduk Melayu yang tidak bertanah daripada belenggu kemiskinan menerusi penubuhan skim-skim tanah seperti di Ban Foo, Plentong Baru dan Felda Cahaya Baru. • LAPORAN DWI TAHUNAN 2012/13 • 7

[close]

p. 8

Sejarah Pasir Gudang N 1,000 500 0 1,000 Meters HEKTAR Akuakultur Badan air (buatan) Dadan air (semulajadi) Bekalan air Bekalan elektrik Bekalan gas Getah Hutan tanah lembap Kawasan hijau Keagamaan Kegunaan kerajaan/ badan berkanun Kelapa sawit Kemudahan pengangkutan Kemudahan sukan dan rekreasi Keselamatan Kesihatan Lain-lain jenis pertanian Lain-lain kemudahan masyarakat Landasan Pelupusan sisa pepejal Pembentungan Pendidikan Pengairan dan perparitan Perkuburan Perniagaan terancang Perumahan terancang Perumahan tidak terancang Industri terancang Rumah kebajikan Tanah kosong (buatan) Tanah kosong (semulajadi) Tanah lapang Telekomunikasi Rizab Sungai Johor Jalan 12.90 514.06 390.70 42.65 160.61 30.29 670.76 3207.45 549.10 25.80 10.57 13324.45 238.79 234.65 7.89 4.80 141.58 17.39 108.69 20.38 32.19 152.53 163.15 51.34 569.73 4671.15 331.68 2872.88 2.34 718.97 2079.71 229.09 0.01 940.06 1903.06 % 0.04 1.49 1.13 0.12 0.47 0.09 1.95 9.31 1.59 0.07 0.03 38.70 0.69 0.68 0.02 0.01 0.41 0.05 0.32 0.06 0.09 0.44 0.47 0.15 1.65 13.57 0.96 8.34 0.01 2.09 6.04 0.67 0.00 2.73 5.53 Di bawah Undangundang Darurat pada tahun 1950-an, kampung-kampung baharu telah diwujudkan di Plentong, Masai dan Pasir Gudang Kerajaan Negeri seterusnya telah mengambil tanah-tanah estet untuk dijadikan kawasan perindustrian dan perumahan. Peristiwa itu selanjutnya menjadi latar belakang bagi pembangunan kawasan perindustrian Pasir Gudang. Pembangunan itu amat penting kepada negeri Johor, terutamanya kerana ia melibatkan penubuhan Pelabuhan Johor yang menjadi alternatif kepada pelabuhan yang terdapat di Singapura. Perubahan-perubahan itu secara tidak langsung telah mengubah resam dan norma kehidupan yang sedia wujud dalam kalangan masyarakat tempatan. Dalam soal itu semua ahli masyarakat di Mukim Plentong dan Pasir Gudang yang semakin bertambah bilangannya bekerjasama dan bermuafakat antara satu sama lain. Kejayaan pembangunan kawasan perindustrian Pasir Gudang bukan sahaja diukur dari aspek pembangunan fizikal, malah pembangunan rohani semua penduduknya. 8 • MAJLIS PERBANDARAN PASIR GUDANG •

[close]

p. 9

Penubuhan MPPG PENUBUHAN MAJLIS PERBANDARAN PASIR GUDANG Majlis Perbandaran Pasir Gudang (MPPG) telah ditubuhkan pada 1 Julai 2008 di bawah Seksyen 3, Akta Kerajaan Tempatan, 1976 (Akta 171). Kawasan pentadbiran MPPG berkeluasan 311 kilometer persegi (31,132 hektar) yang meliputi Mukim Tiram dan sebahagian Mukim Plentong. Pembangunan Pasir Gudang bermula pada tahun 1977 apabila Kerajaan Negeri Johor melantik Johor Corporation (dahulunya dikenali sebagai Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Johor (PKENJ) sebagai Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) bagi mentadbir dan memajukan kawasan Pasir Gudang di bawah Seksyen 150, Enakmen Lembaga Bandaran. Mulai 1 Julai 1985, Kerajaan Negeri Johor telah bersetuju PBT Pasir Gudang ditadbir di bawah Seksyen 7, Akta Kerajaan Tempatan, 1976 (Akta 171) menggantikan penggunaan Enakmen Lembaga Bandaran 1937 (Bil 118) dan seterusnya menubuhkan MPPG pada 1 Julai 2008. Selaras dengan penubuhan MPPG, maka perlantikan ahli-ahli majlis telah dibuat pada 1 Julai 2008 yang meliputi 24 zon. Ahli-ahli majlis yang dilantik berperanan penting dalam memperkukuhkan pengurusan dan pentadbiran MPPG di samping sebagai penghubung antara penduduk dengan pengurusan MPPG. Mulai 1 September 2009, tampuk pengurusan MPPG berhijrah ke era baru apabila Kerajaan Negeri mengambil alih sepenuhnya pentadbiran MPPG dengan menempatkan dua Pegawai Tadbir Negeri Johor iaitu sebagai Yang Dipertua dan Setiausaha bagi mentadbir MPPG. Pasir Gudang telah banyak menyumbang kepada pertambahan nilai ekonomi, kemasukan pelabur asing, penyediaan peluang pekerjaan, pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran serta kesejahteraan negara amnya. • LAPORAN DWI TAHUNAN 2012/13 • 9

[close]

p. 10

ASPIRASI Bismillahhirahman Nirrahim Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera dan Salam 1Malaysia 1. Pertamanya saya ingin merakamkan setinggi-tinggi rasa syukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan izin dan kehendak-Nya jua, maka dapatlah Laporan Dwi Tahunan MPPG 2012/2013 diterbitkan. 2. Agenda transformasi MPPG telah dilaksanakan sejak pengambilalihan pentadbiran ini oleh Kerajaan Negeri pada September 2009 yang pada awal pengurusannya diterajui oleh mantan Yang Dipertua, Tuan Haji A. Rahim Bin Nin. Apabila berbicara tentang Transformasi MPPG, usaha tersebut merangkumi enam Teras Strategik iaitu Transformasi Perkhidmatan, Pembangunan Modal Insan, Pengukuhan Kedudukan Kewangan, Pasir Gudang di Persada Antarabangsa, Pembangunan Mampan dan Persekitaran Kehidupan yang Kondusif. 3. Sememangnya proses menambah baik serta meningkatkan perkhidmatan yang disediakan di samping pembangunan yang telah dirangka dan disusun menerusi pengemblengan tenaga dan sumber serta melibatkan semua pihak yang diharapkan dapat memberikan kesan positif kepada masyarakat di Pasir Gudang. Pelan Strategik MPPG tersebut telah menerajui inisiatif transformasi sosial yang penting untuk mengubah perkhidmatan MPPG dan pentadbirannya ke arah yang dinamik, inovatif dan berfokuskan masyarakat. YANG DIPERTUA MAJLIS PERBANDARAN PASIR GUDANG 4. Semua itu dilaksanakan bagi memberi perkhidmatan yang terbaik kepada masyarakat dan sebagai sokongan terhadap usaha untuk mencapai visi pentadbiran agar perkhidmatan yang diberikan bertaraf bandar raya. 5. Justeru, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak berkepentingan terutamanya kepada Ahli-ahli Majlis yang telah menyokong dan mendokong matlamat ini. Kepada warga MPPG yang telah bekerja tanpa mengenal penat dan lelah untuk membantu merealisasikan impian MPPG, jasa anda semua amat dihargai. 6. Saya juga ingin merakamkan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat yang telah memberi kerjasama padu dalam merealisasikan usaha transformasi MPPG. Sekian, Wabillahhitaufik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. HAJI ON BIN JABBAR @ JAAFAR 10 • MAJLIS PERBANDARAN PASIR GUDANG •

[close]

p. 11

YANG DIPERTUA BERSAMA RAKYAT PASIR GUDANG INFO : Pada tarikh 5 MEI 2014 Jawatan YDP MPPG telah disandang oleh Encik Md. Za’nal Bin Haji Misran Beliau juga pernah menjawat jawatan sebagai Setiausaha MPPG pada tahun 2010-2011 • LAPORAN DWI TAHUNAN 2012/13 • 11

[close]

p. 12

12 • MAJLIS PERBANDARAN PASIR GUDANG •

[close]

p. 13

• LAPORAN DWI TAHUNAN 2012/13 • 13

[close]

p. 14

Aktiviti-aktiviti 2012 ANTARA AKTIVITI-AKTIVITI 2012 06 hb 07 hb 12 hb 29 hb 30 hb Bola Sepak Piala Setiausaha Sehari Beramal Bersama Anak-anak Yatim Amanat Ydp A Kursus Smart Solat Lawatan Ahli Majlis Ke Taman Paya Bakau & Sarang Buaya MAJLIS PERBANDARAN PASIR GUDANG 01 JANUARI A B B 02 FEBRUARI 12 hb 14 hb 25 hb 27 hb Perasmian Dan Penyampaian Sumbangan Azam Tani Festival Layang-layang Sedunia Pasir Gudang Kali Ke18 (Sehingga 19hb) Kempen Banteras Denggi Lawatan Menteri Besar Johor Ke Pasir Gudang D C C 03 MAC 10 hb Lawatan Perdana Menteri Ke Pasir Gudang 22 hb Kursus Menyelamat Diri Dalam Kebakaran 23 hb Sambutan Maulidur Rasul 1433H E D 04 APRIL 01 hb 08 hb 15 hb 18 hb 25 hb Program Tanam Pokok Di Taman Rekreasi Sg. Buloh Mesra Rakyat & Taklimat Kesedaran Radiasi Kejohanan Sepak Takraw Mppg Konvensyen Kualiti G Anugerah Khidmat Cemerlang F E 05 MEI F 06 hb 15 hb 18 hb 20 hb 25 hb Perasmian Terminal Sejahtera H Majlis Taklimat Kohort Mesyuarat Kelab Sukan Mppg Karnival Sepakat Komuniti Program Anak Angkat 1 Malaysia G 06 JUN 03 hb 16 hb 17 hb 30 hb Pertandingan Memancing Di Tasik Dahlia I Seminar Pembangunan Halal Negeri Johor Bengkel Penyelenggaraan Bangunan Semarak Johor DUN Permas H 14 • MAJLIS PERBANDARAN PASIR GUDANG •

[close]

p. 15

Aktiviti-aktiviti 2011 07 JULAI 07 hb 14 hb 15 hb 19 hb 19 hb Bola Sepak Piala Ydp Kejohanan Tarik Tali Terbuka Pasir Gudang Program Pengupayaan Ibu Tunggal Pasir Gudang Seminar Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan J Kursus Sprm I 08 OGOS 01 hb 04 hb 07 hb 09 hb 31 hb Berbuka Puasa Bersama Orang Asli Kg. Pasir Putih K Kembara Ramadhan Bersama S.A.M (Superbikers Association Malaysia) Lawatan 5S Dari Kejora Majlis Berbuka Puasa bersama DYMM Tuanku Sultan Johor L Perbarisan Hari Kebangsaan Di Dataran Bandaraya J K 09 SEPTEMBER 14 hb Sambutan Hari Raya Mppg M L 10 OKTOBER 10 hb Pertandingan Boling Media 14 hb Konsert Simfoni Ghazal Johor 24 hb Anugerah Pelancongan Johor N M 11 NOVEMBER 01 hb 04 hb 26 hb 30 hb Program Alam Sekitar & Kesihatan SMK Taman Pasir Putih Gotong Royong Perdana Taman Cendana Mesyuarat Agung Anulae Bicycle Funride Hari Keputeraan Johor O N 12 DISEMBER 11 hb 14 hb 13 hb 16 hb 23 hb Table Top Latihan Kecemasan PAGEMA Program Allas Camp Pasir Gudang Seminar Alam Sekitar Gerak Mesra Perdana Taman Desa Rakyat Holcim Charity Challenge P O P • LAPORAN DWI TAHUNAN 2012/13 • aktiviti-aktiviti 2012 15

[close]

Comments

no comments yet