2015. május Balatoni Futár

 

Embed or link this publication

Description

2015.05

Popular Pages


p. 1

2015. május utár Áder János a Kis-Balatonnál Nők a Balatonért - közgyűlés Gyenesdiáson Seb Siófok szívén Kaput tárt a Látogatóközpont Lábdihegyen

[close]

p. 2

Aktuális Szakmai nap: napirenden a környezet- és természetvédelem, a vízgazdálkodás Polgármesterek, turisztikai szakemberek, kutatók, önkormányzati képviselők, civil szervezetek aktivistái foglaltak helyet azon a fórumon, melynek témái körbejárták a régió környezet- és természetvédelmével, vízgazdálkodásával kapcsolatos kérdéseket. A Balaton Fejlesztési Tanács által szervezett szakmai nap egyik rangos előadója Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára volt, aki az operatív programok részletes ismertetése során kitért a régió lehetőségire is. Elmondta, hogy a közlekedési fejlesztések nem csak az utasok, a turisták komfort érzetének javítását szolgálják – egyben óvják a tó környezetét is. Kitért a déli vasút további rekonstrukciójára, a bringakörút befejezésére, a magyar tengert a fővárossal összekötő kerékpárút építésére is. Somlyódi Balázs A Balaton víztermelése, a partvédő művek helyzete, felszíni vízelvezetés a települések bel- és külterületén címmel tartott előadásában érintette a globális felmelegedés regionális és lokális (vízgyűjtő szintű) következményeit, a szélsőségek előfordulásának és mértékének trendjét, kitért az előrejelzés bizonytalanságára. Álláspontja szerint az éghajlati tényezők változásai miatt a tó mai tényleges felülete és a siófoki vízeresztések mai szinten tartása egyszerre nem biztosítható. Fontosabb problémaként a települési csapadékvíz hálózatok gravitációs levezető kapacitását, az ideiglenes partvédő mű kiépítési szintje okozta nehézségeket említette. Hangsúlyozta: a vízpart-rehabilitációs tervek felülvizsgálatát, átdolgozását mind a negyvennégy tóparti település esetében el kell végezni. Említette a Sió-csatorna funkcióit, a Siózsilip és csatorna fejlesztésének mérföldköveit 1897-től napjainkig. Úgy látja: szükséges a Sió-csatorna vízlevezető rendszerének rekonstrukciója, fejlesztése. Az ezzel kapcsolatos projekt indítása 2015. november 15-ig elkészülő tanulmány alapján lehetséges. A projekt megvalósításának becsült összköltsége: tizenkétmilliárd forint. A halgazdálkodás aktuális kérdéseiről Szári Zsolt, a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. vezérigazgatója tartott előadást. Történelmi környezetbe ágyazott ismertetőjéből megtudhattuk, hogy a Balaton halállományának alakulását sok tényező befolyásolta: a déli vasútvonal és a Sió-zsilip kiépítése, a Kis-Balaton megszűnése, a tó eredeti partvonalának kedvezőtlen irányú átalakulása, az idegen honos halfajok népesítése egy-egy mérföldkövet jelent. A megszűnő halászat, a megújult horgászrend, a halőrzés és haltelepítés aktuális eredményei azonban pozitív befolyással bírnak a balatoni halgazdálkodás jövőjére. Gaál Róbert, a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vezetője eladásában áttekintette a Balaton múltját, a vízszintet befolyásoló tényezőket, melyek a Kis-Balaton létrejöttét eredményezték a XIX. század első harmadában. A Kis-Balaton a vízszintcsökkentés, az aszályok, a Zala folyó szabályozása következtében teljesen elvált a magyar tengertől - egészen más arculatot vett fel. A Kis-Balaton elsődleges célja napjainkban a Balatont érő diffúz terhelés csökkentése. A folyamatos tápanyag-visszatartás tartósan kedvező hatást gyakorol a Balaton vízminőségére és Európa egyik jelentős természetvédelmi területe élővilágának élettere megnő. A szennyvízkezelés helyzete a balatoni kiemelt üdülőkörzetben, eddig elért eredmények, további feladatok címmel tartotta meg előadását Kléber Adrien a Belügyminisztérium Vízgazdálkodási Főosztályról. Elmondta: a Balaton kiemelt üdülőkörzetébe százhetvenkilenc település tartozik, míg a települési szennyvíztisztítás szempontjából a Balaton érzékeny felszíni vízgyűjtőjén lévő települések száma háromszáztizenhét. A kiemelt üdülőkörzetbe tartozó települések közül százharmincöt szennyvízkezelése 2015. december 31-ig megvalósul. Korszerű építésügy - Minőségi építészet címet adta előadásának Pászthory Lajos. Megtudhattuk: a bürokráciacsökkentés részeként kiemelten fontos szerepet kap a lakossági építési engedélyezés menetének kiszámítható, ügyfélbarát, egyablakos rendszerhez kapcsolódó egyszerűsítése. A Balaton-stratégia részeként kiemelt cél a szezonalitás csökkentésének területrendezési szempontú megalapozása, a háttértelepülések fejlesztési lehetőségének megteremtése, a forgalom - és így a környezeti terhelések- egyenletesebb elosztása a parti és a háttértelepülések között. A fejlesztési törekvések érvényesítése mellett a táji, természeti és épített környezet értékeinek megőrzése, valamint a tópart szabad megközelítésének biztosítása a cél, melyért a közigazgatási átalakításhoz igazodva a főépítészek által működtetett járási tervtanács vagy az adott szinten hatáskörrel bíró főépítész felelős. Kutics Károly, a Kaposvári Egyetem tudományos főmunkatársa a fórum értékelése során elmondta: rendkívül fontosak ezek a rendezvények, mert az itt élők, a régió képviselői párbeszédet folytathatnak egy-egy téma kiváló ismerőivel, s az országos döntéshozókkal. Süli Ferenc utár 2015. május 2

[close]

p. 3

2015. május Negyvenhatmilliárd forint természetvédelmi fejlesztésekre Áder János a Kis-Balatonhoz látogatott Az elmúlt években több száz természetvédelmi és turisztikai célú beruházás történt a magyarországi területeken, a következő öt évre pedig 46 milliárd forintot különített el a kormány különböző forrásokból hasonló fejlesztésekre - közölte Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter május elején a Kis-Balatonnál, ahol Áder János köztársasági elnököt köszöntötte a tájvédelmi körzetben. Az államfő Fazekas Sándor miniszter, V. Németh Zsolt államtitkár, valamint Puskás Zoltán, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park igazgatójának társaságában először a Diás-szigetet, s az ott álló Fekete István emlékhelyet látogatta meg. A zárt természetvédelmi terület bejárásakor Fazekas Sándor úgy fogalmazott: Magyarországon „mintaszerű a természetvédelem”, tíz nemzeti park mintegy félmillió hektár védett területet gondoz, és évente másfél millió látogatót fogad. A kormány célja, hogy a rendelkezésre álló milliárdokból a következő öt évben mintegy százezer hektáron javuljanak a természetvédelem feltételei. Kitért arra, hogy a KisBalatonnál 2012-ben kezdődött meg a vízvédelmi rendszer második ütemének fejlesztése, amelyre 6,1 milliárd forintot áldoztak, és ennek 85%-át európai uniós forrásokból fedezték. A fejlesztések során a civilizációs hatásokat kívánták mederbe terelni - ez a koncepció példaszerű együttműködéssel valósult meg. A beruházás egyszerre szolgálja a tájvédelmet, az élővilág megőrzését, az árvízvédelmet és a Balaton vízminőségének javítását is. A tájvédelmi körzet területén 3,6 kilométernyi új csatorna épült, tizenöt kilométer hosszan kotorták ki a meglévő csatornákat, sőt a halak vándorlását segítő két hallépcsőt is építettek. Dévai György professzor arról adott tájékoztatást, hogy az iráni Ramsarban 1979-ben kötött természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozik a KisBalaton területe is. A ma már százhatvannyolc ország kétezerkétszáz vizes élőhelyére kiterjedő dokumentumban Magyarországon huszonkilenc helyen, összesen kétszáznegyvenezer hektár érintett. Hozzáfűzte: hazánk területének 35%-a vizes élőhelynek tekinthető, de ez a minősítés az Alföld mintegy 60 százalékára is kiterjed. Puskás Zoltán áttekintést adott a Kis-Balaton kialakulásának, lecsapolásának, illetve helyreállításának történetéről. Említést tett arról: már az 1800-as években megkezdődött az a törekvés, hogy az addig mocsaras vidék lecsapolásával mezőgazdasági művelésre alkalmas területet alakítsanak ki, de érdemi fordulatot csak a térség 1951-ben történt védetté nyilvánítása hozott. Felidézte azt is, hogy a kis-balatoni vízvédelmi rendszer helyreállításának első üteméről 1979-ben született döntés, a kivitelezésre pedig 1981-1987 között került sor. Újabb mérföldkőnek minősíthető 1986 – ekkor kapott tájvédelmi körzet besorolást a Kis-Balaton mintegy tizenötezer hektáros területe. utár Aktuális 3

[close]

p. 4

Aktuális Termálfürdők között kerékpáron Zalaapáti: starthely és célpont Barátságos, izmot kímélő emelkedők, némi kalandot kínáló lejtők, egymásba fonódó dombok, hívogató borospincék, évszázados műemlék épületek és a táj ízeit kínáló éttermek hívják a zalai kerékpáros utakra a turistákat. A Balatontól néhány kilométerre, Zalaapáti központjában azonban döntésre kényszerül a két keréken érkező turista: engedjen-e a hívogató erdők, csendesen csobogó patakok csábításának, vagy maradjon az eredetileg elképzelt útvonal mellett. A biztonságos kerékpárúton, amely kiváló minőségével, számos fontos információt hordozó tábláival elkalauzolja a célhoz. A jelenlegi körülmények is jelentős előrelépésről tanúskodnak, ám a jövő szolgáltatásai, az infrastrukturális háttér folyamatban lévő bővítése várhatóan egyre több sport- és természetbarátot szólít meg. Folyamatban van ugyanis a Zalaapátit Kehidakustánnyal és Zalakarossal összekötő kerékpárút legújabb szakaszának kivitelezése: a mintegy két és fél éves előkészítő munka eredményeként 2015 áprilisától újabb aszfaltcsíkok rajzolódnak ki. A beruházás része az úgynevezett. Zala-völgyi kerékpárútnak, amely biztosítja a közlekedést a bringások számára Zalaegerszeg és Zalavár (Kis-Balaton) között a Zala-folyó környezetében. Az egyelőre csak a mérnökök asztalán lévő nyomvonal Zalaegerszeg – Zalabér - Kehidakustány-Zalavár útvonalon köti össze a településeket. A Zala-völgyi kerékpárút több szakasza megvalósult már, azonban a kiépítés még nem teljes. A most megvalósuló útvonal hossza összesen ezeregyszáznegyvenhárom méter, melyből ötszázharminchárom méter önálló kétirányú kerékpárút, negyvenhat méter vegyes használatú mezőgazdasági út, ötszázhuszonegy méter meglévő, szélesítendő lakóutcán vezetett nyomvonal, negyvenhárom méter pedig a projekt keretében megépülő két hídnak a hossza. Az egyik híd a Zalaapáti közelében található, korábban lebontott vasúti híd meglévő pilléreire épül fel, míg a másik egy 4,85 m szabad nyílású új kerékpáros fahíd a kerékpárút nyomvonalát keresztező vízfolyás felett. A jelen fejlesztés a „Termálfürdők között kerékpáron” „Spa to spa by bike” jelmondat keretében a kerékpárút keretében összekötésre kerülő két népszerű fürdő, Kehidakustány és Zalakaros adta lehetőségekre koncentrál. A cél egy egész napos kirándulási lehetőséget biztosító térségi kerékpárút létrehozása egyedi és a már meglévő attrakciók biztosításával. A projekt célja egy, az aktív turizmushoz kapcsolódó, szolgáltatásokat is biztosító kerékpár-turisztikai fejlesztés megvalósítása. A fejlesztés a térség eddig mellőzött, vidéki településeire koncentrál, ezzel párhuzamosan nemzetközi hírű attrakciókat kapcsol össze. A projektgazda Zalaapáti Község Önkormányzata számára fontos, hogy a térség, mint kerékpáros úti cél is ismertté váljon belföldön és külföldön egyaránt, pozitív és egyedi arculattal rendelkezzen a hazai és nemzetközi „piacon”, minél több fürdővendég kerékpározzon, illetve egyre több kerékpáros turista látogassa meg a térséget az aktív szabadidő eltöltés jegyében. A projekt eredménye várhatóan a vendégéjszakák, az itt tartózkodás és az egy főre jutó „költés” növekedése lesz az eltöltött idő tartalommal való megtöltésén keresztül. A projektet Zalaapáti Község Önkormányzata EU-s pályázaton nyert támogatásból valósítja meg, és ősztől már kerekezhetnek is az új szakaszon a biciklisták. A kerékpáros turisták igénylik az attrakciót, a szép természeti környezetet, a jó minőségű kerékpárutakat, vagy kerékpározható utakat, a pontos és széleskörű tájékoztatást és a pihenőhelyeket, elérhető vendéglátó szolgáltatásokat, mely igényeket a projekt kielégíti. A biciklisek megfelelő tájékoztatása érdekében a honlap mellett készül egy GPS alapú outdoor szoftver okostelefon alkalmazással, melynek segítségével akár kerékpározás közben is tájékozódhatnak a turisták a közelben lévő szálláshelyekről, étkezési lehetőségekről, látnivalókról, kerékpár szervizekről, és még sok más hasznos információt szerezhetnek. A projekt másik különlegessége, hogy kerékpáros pihenőhely is létesül, felnőtt játszótérrel együtt. A felnőtt játszótéren a különböző szabadtéri sporteszközökön átmozgathatják magukat a kerékpározók. Ilyen eszközökkel már egyre több település strandján, parkjaiban találkozhatunk, használatukkal akár idősebb emberek is biztonságosan tarthatják jó kondícióban magukat. utár 2015. május 4

[close]

p. 5

2015. május A „Balatoni Régió Közbiztonságáért” díj 2014. évi kitüntetettje: Horváth László kapitányság Közrendvédelmi Osztály Járőrszolgálati Alosztályán, mint járőr. A Rendőr Szakközépiskolai tanulmányait kitűnő eredménnyel fejezte be, ezt követően – munkája mellett - megkezdte tanulmányait a Rendőrtiszti Főiskolán. 1998-tól Balatonföldváron körzeti megbízott, majd ugyanott a közrendvédelmi csoport vezetője és megbízott őrsparancsnok helyettes, később őrsparancsnok. 2007. február 1-jétől a Siófoki Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály állományába került áthelyezésre. Közel 15 éve lát el parancsnoki munkát a Balaton déli partján. Balatonföldvár és Siófok, valamint a környék közbiztonsági helyzetét napra készen ismeri, szakmailag képzett, rátermett vezető. Munkájában precíz, következetes és igényes. A Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság munkáját közbiztonsági koordinátorként hét éve segíti. A BKKB irányítását az elmúlt évben a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság látta el, amelynek során a főkapitányság vezetése jelentős mértékben támaszkodhatott Horváth László munkájára, tapasztalataira. A turisztikai idényben jelentkező rendőri feladatok végrehajtásához helyismeretét, szakmai tudását a rendőri vezetés elismerte. Építő javaslataival, szakmai véleményével hozzájárult a bizottság eredményes tevékenységéhez, valamint a régió déli területén a közbiztonsági helyzet javításához. A nyári idegenforgalmi szezonban az állományt kellő tapasztalattal, felkészültséggel irányította az elmúlt években, mely tevékenységével hozzájárult a Balatonra érkező és ott lakó személyek szubjektív biztonságérzetének javításához. Lelkiismeretesen, a szakmai szabályok figyelembe vételével koordinálta az elmúlt évek nagy tömegeket vonzó rendezvényeinek rendőri biztosítását. utár Aktuális A Balaton Fejlesztési Tanács áprilisi ülésén - a Közbiztonsági Testület díjbizottsága döntése alapján - a „Balaton Régió Közbiztonságáért” díjjal tüntették ki Horváth László rendőr alezredest, a Siófoki Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának vezetőjét. Horváth László 1973-ban született Kaposváron. 1994. február 1-től kezdte meg rendőri pályafutását a Kaposvári Rendőr- Charter-szezon a Hévíz-Balaton Airporton A Sármellék - zalavári repülőtéren áprilisban elindult a Mutsch Ungarn Reisen Kft. szervezésében 14. éve tartó szezonális charterforgalom. A Lufthansa Frankfurtból érkező idei első járatával 77 utas érkezett - a gépek a továbbiakban október 17-ig, heti rendszerességgel közlekednek. Az összeköttetés lehetővé teszi, hogy a Hévíz Balaton Airport frankfurti átszállással a világ szinte minden repülőteréről elérhető legyen. A charterszezon indulásának napján Hamburgból is érkezett járat több mint 40 utassal, a tavaly először Magyarországra repülő InterSky légitársaság gépével. A szezon forgalmáról Papp Gábor, Hévíz város polgármestere és Benkő Attila, a reptér ügyvezetője tartott sajtótájékoztatót. További német városokból: Berlinből, Düsseldorfból, Friedrichshafenből indulnak gépek Sármellékre. Hamburg és Berlin városából kéthetente, váltakozva érkeznek repülővel vendégek a nyugat-dunántúli fürdőhelyekre, így Hévíz, Zalakaros, Sárvár, Bük gyógy- és wellness szállodáiba. Az utazási irodák mindemellett szerepeltetnek kínálatukban Balaton-parti hoteleket is. Értékesítenek a szervezők csak repülőjegyeket is, lehetővé téve a chartereken való egyéni utazásokat. A Mutsch Ungarn Reisen a megszokott német területek mellet új piacok: Belgium, Svájc, Ausztria irányába is nyitott. A belga vendégek Düsseldorfból érhetik el a régiót, Svájc és Ausztria nyugati területén élők pedig Zürichből illetve Friedrichshafenből tudnak Sármellékre repülni. Az orosz kül- és belpolitikai helyzet miatt az orosz légitársaság előzetesen törölte a szezon közepéig a moszkvai járatokat. Az újra indulásról folynak az egyeztetések. A Hévíz-Balaton Airport az idei évtől a törökországi Antalyába is indít járatokat, a kiutaztató charterek keddi napokon indulnak. A remények szerint ez a továbbiakban egy beutaztató járat létrejöttét alapozhatja meg. Idén a tavalyi 33 ezer fős utaslétszám 2-3 ezerrel való növelésére van esély. H. Á. 5

[close]

p. 6

Aktuális utár Nők a Balatonért: húsz év tapasztalattal előre! Idén immár 20 éve, hogy szinte anyai gondoskodó szerepet vállaltak a Balaton felett a tó jövőjéért aggódó hölgyek. A Nők a Balatonért Egyesület néven létrejött civil szervezet aktivitása azóta is mutatja, hogy a közösség munkájára a tó stabilizálódott életterében is szükség van. Mindezt körvonalazta a napokban Gyenesdiáson megtartott küldöttgyűlésük, ahol szerteágazó és eredményes tevékenységet tekintettek át, s újabb társadalmi feladatokat jelöltek meg a tóval kapcsolatban. - Összesen 19 parti településen dolgoznak csoportjaink. A tevékenység nem csak az egymással való kapcsolattartással terjed ki a Balatonra, hanem az adott helyeken lévő más civil szervezetekkel való közös munkálkodással is - emelte ki a működésük társadalmi jelentőségét Szauer Rózsa elnök, miután számos idei tennivalóról tárgyaltak. A program házigazdájaként Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere a zalai Balaton-part többi települését vezető kolléga nevében is köszöntötte a társaságot. Hangsúlyozta, hogy a civil együttműködések sok eredményt hoztak a térségnek. Gyenesdiásnak öröm és erő mindaz, amivel a civil szervezetek támogatják az önkormányzati munkát. Ezek segítségével környezettudatos gondolkodás eresztett gyökeret, amelyen programok jöttek létre, s honosodtak meg: zöld hetek, öko-napok rendezése vált hagyománnyá. A polgármester kiemelte a tavaszi találkozás jelentőségét is, ami a szezonnal kapcsolatos egyeztetésekre a legalkalmasabb időszak. Szauer Rózsa a munkakapcsolatok fórumaként elismeréssel szólt a Balatoni Civil Szervezetek Szövetsége (BCSzSz) működésének jelentőségéről, aminek létrehozásában kezdeményező szerepe 2015. május volt Gyenesdiásnak. A tárgyalt témakörök, az idei feladatok meghatározása során elhangzott: az „Önkéntesen a Balatonért 20 év tapasztalatával” című programhoz a Norvég Civil Támogatási Alaptól elnyert pályázat nyújt anyagi segítséget. Ebből a 2016-ra szólóan készülő vízgazdálkodási tervek véleményezésére szerveznek majd fórumokat, valamint környezeti tanácsadó napokat rendeznek. Esztendőkön átívelő eredményként tarthatják számon az immáron harmadik bővített kiadást megért, A Balaton könyve című kötet használatát. Tartalmának részei az iskolai oktatásban több tantárgyhoz kapcsolódva bekerülhettek a diákok érdeklődési körébe. Folytatják a Balatoni Nagyasszonyok programot, annak újabb elemeként idén Siófokon a virágok rajongójaként ismert neves történelmi személyiségnek, Zichy Zsófiának állítanak emléket, akit a virágkötészet művészeként is számon tart az utókor. Az ülésen tájékoztatást adtak tevékenységükről és önálló terveikről az egyesületi csoportok képviselői. A Balaton-part zalai településeinek barátnői részéről Vetőné Zeke Erzsébet arról szólt, hogy jó gyakorlat szerint turisztikai és természetbarát társközösségekkel tarthatták meg idén is a víz napja jegyében szervezett első tavaszi programot. Csoportjuk idén 15 éves fennállását ünnepli, a jubileum jegyében programokkal csatlakoznak a keszthelyi Borcégér rendezvényhez. A küldöttek a tanácskozást követően élménysétán vettek részt, látogatást tettek a Bakonyerdő Zrt. turisztikai beruházása során nemrég elkészült Természet Házában, s megtekintették a település termelői piacát. Horányi Árpád KÖ N Y V KÖ TŐ vállalja szakdolgozat, könyv, újság bekötését, valamint oklevél, vendégkönyv és étlaptartó készítését. Tel.: 0620/9615-834 E-mail: mvarnagy@freemail.hu 6

[close]

p. 7

2015. május Tizenhat fős csapattal startol az új lellei igazgató A megújult és kibővült szolgáltatásokat nyújtó Afrika Múzeumot már április 19-én megnyitották, és a kívül-belül felújított művelődési házat is látogathatják már a lelleiek, ám az üdülőváros büszkesége, a 1250 férőhelyes szabadtéri színpad (nem túlzás, a tókörnyék legkorszerűbb csillagtetős teátruma) csak június 12-én kezdi a szezont. - A stáb rendkívül nagy erőkkel készül a június 12-i kezdésre, a csaknem félmilliárd forintos rekonstrukció során megújult szabadtéri színpadon és az üdülőhely népszerű rendezvényparkjában együttesen hetven koncert, színházi és egyéb előadás várja az érdeklődőket - ígéri Hartmann Zoltán, a művelődési ház új igazgatója. - Szeretem a szakmai kihívásokat, elsősorban ez motivált a művelődésiház-igazgatói pályázat benyújtására - fűzte hozzá a Keszthelyen élő, és korábban a Rádió Bridge műsorvezetőjeként, majd a fővárosi Petőfi Csarnok művelődésszervezőjeként dolgozó fiatalember. - A szabadtéri színpad nyári programját június 12-én a Magna Cuma Laude fergeteges koncertjével kezdjük, az augusztus végéig tartó program során a legnevesebb együttesek, illetve előadók koncertjeivel, gyerekeknek és felnőtteknek szóló színházi előadásokkal várjuk az érdeklődőket. Ez utóbbiak látványát, élvezhetőségét remélhetőleg a 250 négyzetméteres színpad korszerű világítás- és hangtechnikája is szavatolja. Kérdésünkre, hogy miért érdemes majd a déli- vagy a túlparti településekről „átugrani” a balatonlellei szabadtérire, Hartmann Zoltán néhány neves együttes és előadó felsorolásával válaszolt. - Edda, Bikini, Charlie, Apostol, Ghymes, Kovács Kati, Hooligans, Radics Gigi …. Majd a musical-előadások közül a Padlást, a Hegedűs a háztetőn-t és a Dzsungel könyvét említette. utár Aktuális Az üdülőhely népszerű rendezvényparkja is június 12-én nyit, ott egész nyáron, péntektől vasárnapig olyan programokat terveznek, amelyek minden korosztály érdeklődését kielégítik. Mint megtudtuk, a nyári szezon kezdetétől a művelődési ház, az Afrika Múzeum és a városi könyvtár munkatársainak száma tizenhat főre emelkedik. Gyulyás J. A. Balaton Best Card Az élmény, ami minden Balaton Best térségbe érkező vendégnek jár! Számtalan ötlet, javaslat, köztük hatékonyak, és kevésbé hasznosak születtek már annak érdekében, hogy Balaton part Tihanytól Almádiig valóban a turizmus kiemelkedő példája legyen. Voltak ezek közül, amelyek elbuktak, és vannak, amelyek mellett a nehézségek ellenére egyre többen sorakoznak fel. A Balaton Best Térségi Turisztikai Nonprofit Kft., melynek négy turisztikai egyesület a tulajdonosa (Tihanyi Legenda Idegenforgalmi és Fejlesztési Nonprofit Kft, a Balatonfüredi Turisztikai Egyesület, a Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület, és a Balatonalmádi Turisztikai Egyesület) működteti a Balaton Best Card turisztikai kártyarendszert olyan közös célok érdekében, amelyek bizonyítottan már rövid távon is érzékeltették pozitív hatásukat. Sokan vannak, akik már felismerték a kezdeményezés erejét, és már korábban csatlakoztak a Balaton Best Card rendszeréhez. A Balaton Best térségi TDM szervezet az idén is a helyi igényekhez szabja az egyedülálló kedvezményeket garantáló kártyarendszert és a rendszerhez kapcsolódó turisztikai attrakciókat. A Balaton Best Card kedvezmény kártyának a térségi szállásadók lehetnek kibocsátói Balatonalmádi, Alsóörs, Felsőörs, Lovas, Csopak, Balatonfüred és Tihany települések szálláshelyein A Balaton Best Card térségi turisztikai kedvezménykártyát minden vendég ingyenesen kapja a BBC-vel szerződött partner szállásadóknál. Idei évi új szolgáltatásunk kizárólag a BBC kártyával rendelkező vendégeinknek az e-bike használat. Garantált programajánlataink részeként elektromos kerékpárokkal fedezhetik fel vendégeik a Balaton-parti települések és a környék nevezetességeit, látnivalóit, szolgáltatásait. BBC kártyával bárki kipróbálhatja, hogy milyen érzés e-bike-al suhanni a Balaton mellett. A kedvezmények az idei évben még vonzóbbá válnak, hiszen a kártyatulajdonosok pl 20% kedvezményt kapnak a Balatoni Hajózási Zrt. menetrend szerint közlekedő személyhajói, sétahajói és gyorshajója díjaiból, 11-34% közötti kedvezményt vehetnek igénybe a Balaton-felvidéki Nemzeti Park látogatóhelyeire (Levendula Ház Látogatóközpont, Pannon Csillagda, Tapolcai-tavasbarlang, Hegyestű Geológiai Bemutatóhely, Lóczy Barlang), 20% a kedvezmény az Annagora Aquapark strandjegy áraiból, gyerekeknek díjtalan a belépés a Veszprémi Állatkert ZOO Kalandparkjába is. A BBC kínálta élmény tehát minden Balaton Best térségbe érkező vendégnek jár, amennyiben a szállásadók plusz vonzerőt szeretnének kínálni vendégkörüknek. A kártyával ingyen utazhat az ÉszakNyugat Magyarországi Közlekedési Központ összes helyközi járatán Balatonfűzfő és Tihany között, valamint a füredi helyi járatokon. A strandok kapui pedig egyenesen megnyílnak a kártyatulajdonosok előtt, hiszen az első négy napban 40% kedvezmény jár, aki pedig négy napnál többet tartózkodik a Best térségben, az ingyen mehet fürdőzni is. A BBC kártyával egy család egy hét alatt, akár 20-30 ezer Ft-ot is megspórolhat kiadásaiból, hiszen a BBC kártyával nem csak a strand és a busz lehet ingyenes, de min. 20-50% kedvezményt ad több múzeum, élménypark és étterem is. 7

[close]

p. 8

Aktuális Utazás- és környezetbarát a Balatoni Hajózási Zrt. Interjú Halmos Gábor vezérigazgatóval A régió egyik fontos gazdasági vállalkozásaként jelentősen formálhatjuk a tóparti szolgáltatások minőségéről kialakult képet, miközben kiemelkedő szerepet vállalunk a térség turisztikai értékeinek bemutatásából – határozza meg a Balatoni Hajózási Zrt. helyét és feladatát Halmos Gábor. A cég vezérigazgatója szerint a menetrendi személyhajózással, a révközlekedés biztosításával, a közforgalmú kikötők üzemeltetésével, a vízi turisztikai infrastruktúra fejlesztésével társadalmi szempontból is hasznos funkciót töltenek be. - Sikeres, eredményes év van mögöttünk, s minden adott ahhoz, hogy 2015-öt is hasonlóan tudjuk értékelni. Üzletpolitikai célkitűzésünk megalapozottnak tűnik: az értékesítés nettó árbevételét az idei terv 2.260 millió Ft-ban határozza meg, míg az adózás előtti eredmény tervet a tavalyi 32,7 millió Ft helyett 69,6 millió Ft-os szinten tartja reálisnak. A vállalkozás pozitív eredményességének megőrzéséhez több területen is helyt kell állnunk. A legfontosabbnak azt tartom, hogy a hajózási és kikötői szolgáltatások fejlődése biztosított legyen. Idén a gyorshajó „flottának” már két műanyagtestű, hibrid meghajtású tagja lesz, fedélzetükön összesen ötven fő foglalhat helyet. Az elektromos- és diesel motorokkal felszerelt közlekedési eszközök a nyílt vizet a csendesebb meghajtással érik el, s itt már a negyven kilométeres sebesség sem zavarja a fürdőzőket. Környezettudatos cégként vásároltuk meg ezt a 100%-ban magyar fejlesztésű terméket, hiszen így az energia megtakarítás terén is jelentős eredményeket érhetünk el. Saját forrásból közel nyolcvanmillió forintot fordítunk a Siófok katamarán felújítására. A munkálatok során szinte teljesen átépítjük a hajót: egyedi belső kiképzést kap - meggyőződésem, hogy már csak emiatt is érdemes útra kelni vele. Az itt tapasztalható szolgáltatásokról pedig talán elég annyit mondanom, hogy egy részük még kuriózumnak számít hazai viszonylatban – ez lesz például az első, teljesen akadálymentesített hajó, de a fedélzeten pelenkázót és kerékpárok szállítására alkalmas részt is kialakítunk. Ezzel befejeződik a katamarán átépítése, korszerűsítése - tavaly ugyanis a motorok cseréjére került sor. A vezérigazgató elmondta: ésszerűbb helykialakítás révén javítani kívánnak a vitorláskikötők kapacitás-kihasználtságán, s a költségtakarékossági program keretében nagy hangsúlyt fektetnek az üzemanyag felhasználásra. A cég gazdálkodásának eredményességében meghatározó a komp üzletág racionális működtetetése - idén forgalomtechnikai intézkedésekkel kívánják a költségeket csökkenteni. Ez az év a vitorláskikötői üzletág életében a felújítás és a bővítés időszakának kezdete, melynek első lépcsője a fonyódi vitorláskikötő fa szerkezetű mólójának felújítása, egyben a kikötőhelyek számának növelése. Siófok, Balatonföldvár, Szigliget, Badacsony és Balatonfüred vitorláskikötőiben összesen mintegy 300 darab farcölöp cseréje valósul meg. A munka a vitorláskikötői üzletág szempontjából elsődleges prioritású, évek óta tervezett, de meg nem valósult - tovább viszont már nem halasztható. Az elmúlt évhez hasonlóan a vitorláskikötői szolgáltatások díja 2015-ben sem változott. A vitorláskikötői üzletág egyik fontos feladata a meglévő bérlői állomány megtartása, illetve további helyek értékesítése. A vitorláskikötői túraéjszakák számának növelése érdekében a Balatoni Hajózási Zrt. megújítja a Magyar Vitorlásszövetséggel a 10%-os kedvezménynyel járó együttműködési megállapodását. - Legfontosabb célunknak változatlanul a részvénytársaság eredményes gazdálkodásának biztosítását, a stabilitás megőrzését, az adózott eredmény – közgyűlés által meghatározott részének – fejlesztési forrásként való felhasználását tartjuk - nyilatkozta a vezérigazgató. S hogy az olvasók számára csattanóval záruljon az interjú – Halmos Gábor közölte, a hajózási cég ebben az évben nem tervezi a menetrendi, a séta-, valamint a programhajók jegyárának emelését. Süli Ferenc utár 2015. május 8

[close]

p. 9

2015. május Napraforgós a Balaton fagyija 2015-ben A balatonföldvári Kárpáti Fagylaltozó nyerte 2015-ben a Balaton Turizmus Szövetség Balaton fagyija díját. A napraforgós fagyi remélhetőleg sok örömöt ad majd a kóstolóknak és nevéhez híven egy napsütéses és sikeres nyarat hoz idén a Balatonnak. A zsűri különdíjban részesítette a tavalyi győztes Florida Fagyizó (Balatonmáriafürdő) „Gesztenyés álom, a Szilágyi Cukrászda (Zalakaros) „Alma szimfónia” (Muskotályos sült alma) és az Amaretto Fagylaltozó „Almádi házi krémes” fagylaltját. A Balaton Turizmus Szövetség (Balatoni Regionális TDM Szövetség) 2014-ben indította útjára a Nyitott Balaton programsorozatot, amelynek célja új turisztikai szezonok, a 4 évszakos balatoni turisztikai termékkínálat megteremtése volt. Ennek az eseménynek kapcsán került először tavaly meghirdetésre a Balaton fagyija verseny, amelyre a Balaton régióban működő fagylaltozók és cukrászdák nevezhettek. A versenykiírásnál nagy figyelmet fordítottak a szervezők arra, hogy természetes alapanyagokból, hagyományos kézműves fagylaltok készüljenek, amelyek közül a győztes fagyi megkapja az adott év „Balaton fagyija” címet és a receptet megosztva a Balaton partján több helyen is megkóstolható. 2014-ben a Balatonmáriafürdőn található Florida fagyizó „Balatoni randevú” fantázianevű fagylalt kreációja – pezsgős marcipán szamócával – lett a Balaton fagyija. Pálfi Attila mesterműve azóta már a Balaton több pontján szerzett örömöt a fagylalt kedvelőknek. Mint azt a fagylaltozó tulajdonosa elmondta, „A fagyi jót tesz a turizmusnak!”, és a győztes fagyi rengeteg vendéget hozott neki és a településnek egyaránt. Az idei évben is a Nyitott Balaton rendezvénysorozat (www.nyitottbalaton.hu) keretében hirdette meg a versenyt a régiós TDM szövetség. A felhívásra közel 30 fagylaltot neveztek a cukrászdák és fagyizók körben a Balatonon, amelyről külön, navigációval ellátott webaplikáció is készült, hogy az érdeklődők minél könnyebben informálódhassanak és juthassanak el a helyszínekre (www.balatonfagyija.hu). Május 3-án a 4 tagú zsűri, 300 km-t autózva járta végig a helyszíneket és kóstolta végig a jeges csemegéket. A bírálatnál 8 fő szempontot vettek figyelembe, mint pl. az íz, ízek harmóniája, az illat, a kreativitás, a felhasznált anyagok, az állag, a dekoráció…. Mint azt Fekete Tamás, a Balaton Turizmus Szövetség alelnöke elmondta „2015ben is rengeteg újdonságot kínáltak kipróbálásra a verseny nevezői. A bírálók kóstol- utár Aktuális hattak napraforgós, gesztenyés, bodzás, almás, áfonyás és levendulás ízesítésű fagylaltokat is, de a fantázianevekből sem volt hiány, mint a Nyári álom, az Ötödik ász, a Nemtudom szilva, vagy a Red velvet.” Az idei év „Balaton fagyija” készítője, Kárpáti Péter hangsúlyozta, hogy „Nagyon szerette volna megmutatni a közönségnek és a kollégáknak is, hogy nem csak az iszonyatosan drága szicíliai pisztáciából és a piemonti mogyoróból lehet finom fagylaltot készíteni, hanem a mi kis szotyinkból is!” Meszes István (Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség (MNGSZ) – Oktatási bizottság – elnök), a zsűri elnöke a győztes fagylatról elmondta, hogy „kiváló az utóíze is és az állaga nagyon selymes, krémes, amilyennek egy jó fagylaltnak lennie kell.” Vasúti aluljáró Intenzíven dolgoznak a déli vasútvonal rekonstrukcióján a szakemberek. A korszerűsítés egyik legjelentősebb feladata az aluljáró megépítése Siófok belvárosában. Ennek segítségével a Szekszárd (és az autópálya) felől érkező autósok könnyebben juthatnak majd le az Ezüstpartra, illetve közvetlenül a Balaton partra. A hírek szerint a vasút korszerűsítés ezen a szakaszon a szezonra, június közepéig befejeződik, s az utasok a nyáron már használhatják az új vágányokon közlekedő szerelvényeket. A felújítás befejezése után a jelenlegi 60-80 km/h helyett százzal haladhatnak majd a vonatok, ezáltal tovább csökken a menetidő a „magyar tenger” déli partjára utazóknak. Szabadifürdő és Zamárdi-felső között új kétvágányú szakaszok épülnek, ennek nagy előnye, hogy a legforgalmasabb szakaszon csökken a zavarérzékenység, vagyis a késések meg fognak szűnni (az egyvágányú pálya miatt gyakran kellett várni a szembejövő vonatra). A zajterhelés csökkentése céljából a kritikus helyeken zajvédő fal épül, de a kilátás megőrzése céljából ezt csak ott építik meg, ahol mindenképp szükséges, a többi részen (összesen 17 km hosszban) zaj- és rezgéscsillapító ágyazat lesz beépítve. Balatonaliga, Szabadisóstó, Zamárdifelső állomásokon valamint Balatonvilágos, Szabadifürdő, Balatonszéplak-alsó és felső megállóhelyeken új magasperonok épülnek. Gyarmati László 9

[close]

p. 10

Aktuális utár Média Kupa horgászverseny: hírverés, baráti és családi esemény get nyújt, hiszen számos médium rangos munkatársa tisztelt meg bennünket jelenlétével. Úgy gondolom: a hagyományokat nem szabad megszakítani, s versenyt egyre magasabb szintre kell emelni. A vezérigazgató elmondta: évente ötven – hatvanezer pecás keresi fel a magyar tengert, s a cég elsősorban őket kívánja kiszolgálni. A haltelepítések haszna vélhetőleg csak néhány év múlva fog jelentkezni, ám a jövő építését, a horgászturizmus fellendítésének alapozását már most meg kell kezdeni. - A közelmúltban első alkalommal rendeztük meg a nemzetközi pontyfogó kupát, s a Balaton iránt megnyilvánuló érdeklődést mutatja, hogy tizenöt ország ötven csapata „állt harcban” hat napon keresztül Akarattyától Vo nya rc vash egyig. Hal is bőven akadt, hiszen öszszesen harmincegy mázsa ponty került horogra, az átlagsúly pedig meghaladta a kilenc kilogrammot. A cég versenyzői is kiválóan szerepeltek: csapatban a hatodik helyezést szereztük meg, míg Tulipán Tibor kollégánk egy 2015. május Tíz, évente megrendezett emlékezetes vetélkedő után idén is visszatértek a Balaton partjára a magyar média munkatársai közül azok a sportbarátok, akik a természet ölén – és egy-egy hangulatos tó partján – érzik igazán jól magukat. A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. szárszói horgásztava ezúttal is minden kritériumnak megfelelt: a célzóvíz szinte kötelező bevitele régi idők öttusa versenyeit juttatta a tájékozott kollégák eszébe, a parton halászlé és marhapörkölt illata lengte körül a csúcsformába lendült versenyzőket, a mederben lévő víz pedig kiváló életteret biztosított a rendezvény főszereplőinek, a halaknak. Éltek is a nyilvánosság lehetőségével: különböző fajban és méretekben sorra landoltak a szákokban, kemény munkát okozva a mérlegelőknek. S amikor a huszonhat csapat hetvennyolc tagja felsorakozott az eredményhirdetéshez, az is kiderült: a verseny történetének leggazdagabb zsákmányát dobták vissza a tóba. Szári Zsolt, a részvénytársaság vezérigazgatója szerint a XI.Média Kupa horgászverseny ezúttal is remek hírverést biztosított a Balatonnak, a halnak és a turizmusnak. - A cég 2013 decemberétől, a halászati tevékenység megszűnésétől az érdeklődés homlokterébe került: pozitív és negatív véleményeket egyaránt meghallgatunk, de a kérdésekre mindig szakmai választ kívánunk adni. Ez az esemény erre is lehetősé- közel huszonnégy kilós fogással e kategóriában első helyezett lett. Az egyik televíziós csatorna filmet készít az eseményről, tehát a hírverés, a Balaton reklámja ezúttal sem marad el. A tudósítás természetesen nem lenne teljes a legjobbak bemutatása nélkül! A csapatversenyt a Varga Zoltán, Lerovics Ferenc, Kulcsár Attila összeállítású BBHSZ Lesence HE nyerte, a hölgyeknél a Gasztroangyal diadalmaskodott Borbás Dorottya, Kristóf Orsolya, Antal Csilla összehangolt tevékenységének köszönhetően. A női szakágban Karsai Nagy Gabriella bizonyult a legjobbnak, Nagy Attila pedig a legtöbb halat tehette szákjába. A legnagyobb halat Bozai Zsolt fogta ki, a gyermekek között pedig a kaposvári utánpótlás kiválóságai vitték a prímet: a legeredményesebb Szabó Léna lett, míg a legjobb csapatba Schull Bencét, Schull Bálintot és Józsa Ákost nevezték. Süli Ferenc 10

[close]

p. 11

2015. május Tájékoztató a Kis-Balaton II. ütem befejezéséről, ökológiai hatásairól, várható eredményeiről Az első kócsagőr – Gulyás József – 1922-es munkába állása óta a Kis-Balaton természeti értékei folyamatos figyelmet kapnak. Az 1951-ben 1403 hektáros kiterjedéssel természetvédelmi területté nyilvánított, majd 1984-ben 14.745 hektáros Tájvédelmi Körzetté váló Kis-Balaton területe 1997-ben vált az akkor alapított Balaton-felvidéki Nemzeti Park részévé. Madárvilágának (az elmúlt 10 évben 267 madárfaj került megfigyelésre) köszönhetően tartozik a terület a Ramsari Egyezmény, az International Bird Areas (IBA) hálózat, Európai Közösség Natura 2000 hálózat. A Kis- Balaton Vízvédelmi Rendszer üzemeltetésének tapasztalatai alapján régóta ismert volt az üzemeltetők, a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság előtt, hogy az igényeknek megfelelő vízkormányzás megvalósításához igen jelentős változtatásokra lenne szükség a területen. A problémák jelentős része adódott az állandó üzemvízszintből, mivel számos a területen előforduló élőhely, illetve élőlény a változó vízborítást preferálja. Szintén a rugalmatlan vízkormányzás következménye volt egyes terülteken az idegenhonos fajok előretörése. Ugyanakkor a vízi szervezetek számára a 4T illetve 21T műtárgyak gyakorlatilag átjárhatatlan akadályt alkottak a Balaton, Kis-Balaton és a Zala folyó között. A Kis-Balaton II. ütem befejezése során kiemelt szempont volt a növényzet megóvása, a szaporodási feltételek javítása, az élőhelyek mozaikosságának fenntartása, növelése. Ennek érdekében az eredeti tervek jelentős átdolgozásra kerültek. A „Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása” projekt keretében végzett fejlesztés eredményeként lehetővé válik a korábbi üzemelési gyakorlattól eltérő rugalmas üzemeltetés megvalósítása. A beruházás legfontosabb természetvédelmi célú eredményei a következők. Az új létesítmények segítségével az I. ütem, az Ingó, a zalavári élőhely rekonstrukció, illetve a korábban el nem árasztott Zimányi- és Vörsi-berek eltérő módon üzemeltethetőek lesznek. Lehetőség nyílt arra, hogy a Kis-Balaton területén keresztülfolyó Zala folyón műtárgyak segítségével kialakított by-pass-rendszer és az így lehetővé vált rugalmas vízkormányzás megteremtésével változó víz- utár Települések szintek legyenek különböző részterületeken. Mindamellett a természetes szezonális vízjárás biztosítása is lehetővé vált. A túl magas vízszint, a víz áramlása és a víztározóból érkező algatoxinok együttes hatása miatt nádpusztulással érintett Ingói-berek külön kezelhető, sekély vizű területté válhat, a mocsári növényzet térnyerésével természetvédelmi értéke jócskán növekedhet. Most kezdődik az öt éves próbája a rendszer működésének. Az anyagot összeállította: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Tihanyi ürgepiknik Gyermekek és felnőttek számára egyaránt izgalmas szórakozást kínált a napokban a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága által rendezett tavaszi ürgepiknik, a tihanyi Levendula Házban. Az eseményre a Vadonleső program részeként került sor az országosan immár másodszor meghirdetett, az „év emlőse” program keretében. A kitüntető címre minden évben más és más őshonos emlősfajt választanak, a tavalyi sün után idén ezt a rangot az ürge kapta. A résztvevők ürge fotókiállítást tekinthettek meg, vetített előadáson betekintést nyerhettek a természetfotózás titkaiba, megtudhatták, hogy mit les a „Vadonleső”. A programról házigazdaként Puskás Zoltán, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park igazgatója beszélt, a természetkutató, megőrző és önkéntes munkáról tartott előadást Váczi Olivér, a témakörben sok érdekességet osztott meg a hallgatósággal Bakó Botond ökológus, valamint Vincze Bálint fotográfus és meseíró. Mindannyian kifejtették: EU-s szinten Magyarországon megfelelő élettér áll az ürgék rendelkezésére, tihanyi ürgének lenni pedig kifejezetten jó: szeretik, becsülik, óvják ezt az érdekes életmódú, nagyon óvatos, de rendkívül kíváncsi természetű állatot. A program keretében ismert művészeket kérnek fel az állatot népszerűsítő versek, más művek alkotására és alkalmi előadására, valamint gyermekek több korosztály számára írnak ki internetes rajz, vers- és csattanós történetet író pályázatot. Novemberben a nemzeti parkok közös ürgegáláját tartják meg Budapesten, ahol a pályaművek is bemutatásra kerülnek. H. Á. 11

[close]

p. 12

Települések utár Hercegséggel várják a vendégeket Vonyarcvashegyen tív csapat bográcsozással, jó hangulatban birtokolta a tavaly felavatott rendezvényteret, ahol majd a nyári események is zajlanak, reményeink szerint nagy vendégkörrel kibővülve - tette hozzá a polgármester, s tallózott a hamarosan soros programokban. Június 6-án a hivatalos szezonnyitó ünnepség zajlik, majd 26-28. között tartják a Kézműves Sörök és Házi Ízek Fesztiválját, a kelta bulizenét játszó Firkin zenekar és a Ladánybene 27 együttes vendégszereplésével. Július 12-től indul a vasárnaponként tartó Szent Mihálydombi zenés estek rendezvénysorozata, 22-26. között a nagyszabású Vonyarci Boros Forgatag várja a vendégkört, az Ocho Macho és a Lord együttes fellépésével. A tavaly debütált Strandok Éjszakája 31-én lesz a büfék előtti zenés rendezvényekkel, festők kitelepülésével, vízben és a sportpályákon zajló programokkal. Az eddigi egy zenés délutánt jelentő fúvószenekari találkozó idén 3 naposra bővül: a Nemzeti Kulturális Alap pályázati támogatásának köszönhetően július 31-auguszt 2. között a Dunántúli Fúvós- és Mazsorett Fesztivált rendezik meg. Augusztus 7-9., a 40 halász emléknapok megtartásának ideje lesz. Az augusztus 20-i ünnepkörben a Bor és Csemegeszőlő Fesztivál kínál hosszú hétvégi prog- 2015. május Az élő tájkultúra újabb csokrával köszönti vendégkörét idén Vonyarcvashegy. Először fakasztottak rügyeket az újonnan létrehozott Mandulás Tündérkert csemetéi. Idén erre épült a hagyományos Hercegi Mandulás Napok áprilisi programja, ami arra emlékeztet, hogy hajdan a településen volt a Festetics birtokhoz tartozó manduláskert. Színes virágok, azok illatát hozó május, a környezetet szerető lakossággal együtt öltöztette ünneplőbe a települést. - Az immáron 8. alkalommal tartott mandulaünnep hagyományokon éledt új attrakciója Vonyarcvashegynek - mondta Péter Károly polgármester. - Örvendetes és biztató jel, hogy szinte száz százalékosan megeredtek az őszi telepítésű mandulacsemeték. A kis fákat az óvodások a pedagógusokkal és a szülőkkel együtt díszítették fel szalagokkal, ezzel indult a több napos, hagyományos rendezvényünk. Célunk, hogy Vonyarcvashegy közismert jelképe legyen a mandula. A kerttel ez most élő szimbólumot kapott, majd a termés hasznosításából pedig további kuriózumként szuveníreket: díszcsomagolású csemegemandulát, mandulaolajat is kínálunk. A tavaszi szezon másik monstre rendezvénye: a májusi piknik is hasonló jó hangulatban zajlott le. - Ez a helyi civil szervezetek együttes ünneplése. Bőségében vannak a településünkön a különféle közösségek: összesen 17 igen ak- ramot a Balkan Fanatik koncertjével, majd 27-29. között pedig a negyedik alkalommal kerül sor a Ponty így jó! fesztiválra, ahol a vokálos, modern dance stílusú New Level Empire játszik. Szezonra készülve, a fejlesztések sorában tovább folytatódik a strandi büfésor újulása, a gyermekek számára lesz újdonság a vízbe telepített 60 négyzetméteres mobil játéksziget. A Nemzeti Kulturális Alaptól nyert pályázati támogatással még májusban elkészül a Szent Mihály kápolna külső festése. Az utak soros karbantartására idén tavasszal 5 millió forintot költenek, s ugyancsak a közlekedési infrastruktúra minőségjavítására fordítják a kormányzattól várt 44 millió forintot, ami az adósságmentes gazdálkodásért, konszolidációs támogatásként lett megítélve. Újabb nagy lépést jelent a turisztikai vonzerő növelésében a magánberuházásban készülő 97 férőhelyes vitorláskikötő. Péter Károly a fejlesztések közt kiemelte, hogy idén a vendégeknek lehetőségük lesz online strandbelépő vásárlásra, ezzel várhatóan nagyban csökkenhet a kapuknál a forgalmas napokon és időkben a zsúfoltság. Szólt a polgármester továbbá a jövő év fejlesztéseit előre vetítő tervekről is: 2016-ra szólóan nyújtott be az önkormányzat TAO pályázatot a kézilabdapálya aszfaltburkolatának műanyaggal való cseréjére, s egy új élőfüves futballpálya létesítésére. Horányi Árpád 12

[close]

p. 13

2015. május utár Impozáns kilátó a Somlyó tetején Az első alsóörsi kilátót 1935-ben, utódját ebben az esztendőben avatták ünnepélyes külsőségek közepette. Akár Alsóörs legújabb jelképe is lehetne az építmény – mondta Hebling Zsolt polgármester a Somlyó-hegy csúcsán épült kilátó avatásán. A 17,5 méter magas, hatszög alaprajzú, nyersszínű fából épült kilátó Alsóörs Község Önkormányzata által lebonyolított és előfinanszírozott projekt 24,1 millió forint európai uniós támogatásból valósult meg. A helybéliek és a túrázók régi vágya teljesült a kilátó átadásával. A múlt századi gyakorlatilag az idő áldozata lett (igaz, olykor a vandálok is gyorsítottak a folyamaton), életveszélyessé vált, s 2013-ban le kellett zárni a látogatók elől. Mindezt annak ellenére, hogy nagyon kedvelt kiránduló célpont volt, ahonnan csodálatos kilátás nyílt nemcsak a tóra, hanem a Bakony irányába is. A Somlyó 2002 Erdőbirtokossági Társulat – Pásztor Ferencné elnök aszszony vezetésével – éppúgy letette a névjegyét, mint a tervező Magyar János, vagy a kivitelező T 13 General Bau Kft. Az ered- Települések mény és a siker egyaránt közös, közösségi – mondta egy tősgyökeres alsóörsi, aki nevét ugyan nem adta, de gondolata más települések számára is megszívlelendő… Az avatási ceremónián előbb Pásztor Ferencné elevenítette fel a múltat és a kivitelezés történetét, majd Hebling Zsolt osztotta meg ünnepi gondolatait. Régi szép kifejezésünk a toronyiránt – mondta, hiszen a különféle tornyok irányt mutatnak az embereknek a tájékozódásban, biztosítva a célba érést. Alsóörs sem kivétel ez alól, sőt, mivel a Csere-hegyen is áll egy kilátó, a mintegy egymásnak integető két torony az otthon biztonságát és melegét fejezi ki számunkra. A folytatásban Kontrát Károly parlamenti államtitkár gratulált az összefogásért, amely lehetővé tette a kilátó megépítését. Hozzátette: Alsóörsnek még soha nem voltak ilyen jó kilátásai akár jelképesen, akár a szó szoros értelmében. Az új kilátó pedig turisztikai vonzerővé válhat. Az építményt Berkes Péter plébános és Tamás Gábor református lelkipásztor áldotta meg. A nemzetiszínű szalagot Kontrát Károly, Hebling Zsolt és Pásztor Ferencné vágta át. /zatyipress/ Megújuló sétány Almádiban Bizonyos, hogy a 2015. esztendő Almádi számára a megújulás éve, hiszen több, korábban csak terv, elképzelés szintjén létező beruházás valósul meg. A leglátványosabb a Szent István sétány I. üteme volt. Ennek során a Sóhajok hídjától a Wesselényi strand keleti kapujának bejárójáig szépült meg a sétány. A Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) 13,8 millió forintos támogatásából és a 25,2 millió forintos önerőből jöhetett létre mindez. Ezzel nem állnak meg a munkálatok, sőt: a II. ütem, mely a Wesselényi strand keleti kapujától a főbejáratig tart, a Belügyminisztérium 30,947 millió Ft-os támogatásából, és a hatmilliós önerőből lesz rövidesen az almádiaké és a város vendégeié. Új köntöst kap tehát a Szent István sétány: nemcsak a burkolat újul meg, hanem nagy gondossággal alakítják ki az övező rész növényzetét, új utcabútorokat helyeznek ki, és méltó helyre kerül a „Napernyős nő” című szobor a Wesselényi strand keleti kapujának bejáratánál. /zatyipress/ 13

[close]

p. 14

Települések utár Gyerekparadicsom az almádi Pannóniában Miért szűnt meg a vízimúzeum? Bár a téma érzékeny, s bizonyára sokan vélekednek a vízimúzeum megszűntéről más-más módon, a tisztánlátáshoz csak a tények birtokában juthatunk el. A 2003-ban átadott, címzett állami támogatással épíhogy a helyiségcsoport új, más funkciót kapjon. Ennek megfelelően a PKKK és Gönczi György között az eszközbérleti szerződés közös megegyezéssel 2015. január 5-én megszűnt. 2015. május Költséghatékonysági tényező, hogy az épületrész minimális karbantartással, átalakítással (melyet a Városgondnokság végzett el – rövid idő alatt alkalmassá vált a „Balaton Játék Pont” fogadására. A Balaton Játék Pont megvalósulásával egy új, aktív attrakcióval gazdagodott a város, melyet mi sem bizonyít jobban, mint a látogatók számának emelkedése. Múlt, jelen és jövő egy térben Az Almádiért Közalapítvány elnöke, Molnárné Perus Zsuzsa szerint a Balaton Játék Pont egyrészt a múltat is őrzi a folyamatos kézműves, irodalmi, zenei és ismeretterjesztő foglalkozásaival, másrészt a programokba bevont gyermekek jelenét is színesebbé, kulturáltabbá teszi egész évben délután, illetve a nyári szünidőben egész nap. A jövőről szólva megtudtuk, hogy az ország Cimbora Klubjainak, valamint a határainkon túl élő gyerekeknek, csoportoknak a meghívásával képzéseket, találkozókat terveznek. Nagy sikere lehet az interaktív játékoknak éppúgy, mint a programba később bevonandó könyvtárnak is. A Cimbora kiállítás a hagyományokra és a meglévő értékekre, archív televíziós és egyéb anyagokra épít. Minthogy a Cimbora programban számos író, költő, alkotóművész fordult meg Almádiban, az ő emlékük is méltó helyet kap. A játéktér igazi családi programot kínál számtalan eszközével, melyet nagyszülők, szülők bevonásával szerveznek. Újdonság a Hungarikum Kincsestár. A fentebb említett interaktív játéktér a Magyar Értéktárban és a Hungarikumok gyűjteményében szereplő értékeinkről szól. Mindezt úgy alakították ki, hogy a játéktér részei legyenek ezek a hungarikumok, s értékükről, hasznukról a közös játék során szerezzenek szellemüket, magyarságtudatukat építő tapasztalatokat a gyermekek. A játékterek másfél-kétórás programokat biztosítanak az érdeklődőknek, s pedagógusok, animátorok segítenek az élmények még mélyebb átéléséhez. Zatkalik fotó: Zatkalik András tett kulturális központ (Pannónia) pályázathoz kapcsolódó „fenntartási (változtatási tilalom) időszaka” lejárt. Leegyszerűsítve: sem szervezeti, sem működési változtatásokra – törvényi okokból – a közelmúltig nem volt lehetőség. Ám a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár (PKKK) épülete nemcsak a feladatellátásához biztosított helyiségeket - helyet kapott benne egy étterem, a Tourinform Iroda, az idősek klubja, egy kávézó is, valamint a „vízimúzeum”, melynek kiállítási anyaga a vízi életet (főleg halakat, horgászeszközöket stb.) bemutató kiállítás volt. Ám a magángyűjtemény – a kiállítás megnyitáskori helyzetéhez képest – az utóbbi években már csökkentett tartalommal működött. Fontos azzal is tisztában lenni, hogy az érvényben lévő jogszabályok szerint a kiállítás nem felelt meg a múzeumok számára előírt követelményeknek. A több helyiségből álló „vízimúzeum” nyitva tartásáról és a kiállítás gondozásáról Gönczi György tulajdonos gondoskodott a PKKK-val kötött megállapodás szerint, szerény eszközbérleti díj ellenében. Az elmúlt évben felmerült az igény arra, Abban viszont reménykedhetünk, hogy a múzeum máshol, méltó körülmények közepette nyithatja ki ismét kapuját. Kialakult a Balaton Játék Pont Az önkormányzathoz időközben több javaslat is érkezett arra, miképpen lehetne a hasznos teret hasznos funkciókkal, az almádiak és az odalátogatók hasznára fordítani. A fenntarthatósági és attrakciós szempontokat is figyelembe véve az Almádiért Közalapítvány által javasolt „Balaton Játék Pont” kialakítása, és az Alapítvány általi működtetése nyerte el a képviselő-testület tetszését és egyetértését. A „Balaton Játék Pont” – a Cimbora mozgalom hagyományainak megőrzése mellett – a játékos Balaton Interaktív Játéktér a helyi, és az odaérkező vendég gyermekeknek, kísérőiknek, és az i úsági korosztálynak nyújt kulturált szabadidő-eltöltési lehetőséget (kézműves, irodalmi, zenei, ismeretterjesztő és játékos foglalkozások tartása) a téli és a nyári időszakban egyaránt. A programok szervezését, a játékeszközök felügyeletét az alapítvány végzi saját költségén és önkéntes segítők bevonásával. 14

[close]

p. 15

2015. május Tovább szépül Csopak Kilátó, felújított utak, fitneszpark – mindez Csopak, mely várja idén is a településre látogatókat. A strand keleti oldalán található vizesblokk felújítása hamarosan befejeződik. A belső közfalak és a burkolat eltávolítását követően megkétszereződik a férfi és női mosdókban a mellékhelyiségek száma – tájékoztatta lapunkat Ambrus Tibor polgármester. A keleti sétány melletti területen szabadtéri fitnesz eszközök kerültek kihelyezésre. Közel 100 méter hosszú mezítlábas, úgynevezett kneip ösvény is elkészült. Különleges élményt nyújt a mintegy hatvan sásliliom fajtabemutató is. utár Települések A község első embere örömmel nyugtáz- cák is új aszfaltburkolatot kapnak, mintegy ta, hogy felújították a Füredi út legrosszabb 25 millió forintból. Nyár végén folytatódszakaszát, már biztonságosabban lehet rajta nak az utcák felújításai a településen. Szendi Péter közlekedni, de nem tettek le a balatonfüredi szakasz teljes rekonstrukciójáról. Május másodikán adták át a nagyközönség számára az új fakilátót, melynek járófelülete közel 12 méter magasságot ér el, a kupola csúcs pedig 18 és fél méter magas. A különleges faszerkezetet úgynevezett ragasztott, rétegelt, erősített vörösfenyőből készítik. A Csákány hegyi kilátóhoz 2 millió forinttal járult hozzá az önkormányzat, a költségeknek nagy része az erdőbirtokosság sikeres pályázatának köszönhető. A szezon előtt a Szépkilátó és a Ranolder ut- Jubileumi paloznaki borverseny Huszonötödik alkalommal rendezte meg az önkormányzat az idei borversenyt, melyre negyvenhárom bormintát neveztek a gazdák. Az Englert Dezső vezette zsűri hat arany, kilenc ezüst és húsz bronzminősítést adott ki, mely az előző évekhez képest szerényebb minősítéseket mutat. Az első helyezett Szele Gyula rajnai rizlingje lett, második helyen végzett Papp Miklós olaszrizlingje, míg Dul Zsuzsanna olaszrizling bora a harmadik helyet szerezte meg. A zsűri elnöke példaértékűnek tartja, hogy huszonöt éve borversenyt rendeznek a településen. Paloznak mindig is híres volt minőségi borairól. A község lakó nem véletlenül mondják, hogy a legjobb csopaki olaszrizling Paloznakon terem. A tavalyi csapadékos esztendő rányomta bélyegét a borok minőségére. A szüret idején sok gazdánál még nem érett be a szőlő, de muszáj volt leszedniük, mert a rothadás, különféle betegség jelei mutatkoztak meg. Ennek köszönhetően alacsony volt a mustfok, így jó minőségű, testes bort nehéz volt készíteni. Englert Dezső reméli, hogy ebben az évben több napsütés és kevesebb csapadék éri majd a szőlőt, mint tavaly, így a borosgazdák jobb minőségű borokat állíthatnak majd elő. Szendi Péter Buszos nosztalgia Ritka, emlékezetes élményben lehetett része mindazoknak, aki a nosztalgia programot választották Almádi gazdag áprilisi kínálatából. A nap folyamán két, teljesen felújított veterán Ikarus 55-ös autóbusz szállította az érdeklődőket a város káptalanfüredi vagy éppen vörösberényi részébe. Nemcsak a buszállomáson, de útjuk szinte minden pontján elégedetten bólogató, integető emberek ismerték el a magyar járműgyártás gyöngyszemeit, no meg a jól sikerült zenés nosztalgianapot. fotó és szöveg: Zatkalik 15

[close]

Comments

no comments yet