L.Tuvik - Eesti rahvakultuuri tundmaõppimine ja väärtustamine lasteaias - 2015

 

Embed or link this publication

Description

Eesti kultuur

Popular Pages


p. 1

Tallinna Haridusameti koolituskonverents eesti keele õpetamise parimast kogemusest „Mäng on õppimine” „Eesti rahvakultuuri tundmaõppimine ja väärtustamine“ Liia Tuvik 23. aprill 2015 Õppealajuhataja

[close]

p. 2

Käsitletavad teemad: • Mäng ja lapse areng • Õpetaja roll • Rahvakultuuri tundmaõppimine ja väärtustamine • Koostöö tähtsus

[close]

p. 3

Põhjendus: • Tallinna Suur-Pae LA õppe- ja kasvatustegevuse 2014/2015 õp. aasta eesmärk: Laps tunneb huvi eesti keele vastu ning teab ja väärtustab erinevate rahvaste kultuuri • Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava (2. peatükk, § 4 p 4): Õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimise põhimõtted: mängu kaudu õppimine • Friedrich Fröbel (1782–1852), saksa koolieelse kasvatuse teoreetik, pani aluse laste mängupedagoogikale. „Lastemäng – see on laste «elupeegel» ja «sisemaailma vaba väljund», kus avaldub side lapse ja välismaailma vahel“.

[close]

p. 4

Friedrich Fröbel (1782–1852) Saksa koolieelse kasvatuse teoreetik. Asutas väikelaste kasvatusasutusi, lõi termini lasteaed (1840), koolitas lasteaednikke, uuris mängu arendavat ja kasvatavat mõju (nn Fröbeli mänguasjad), pani aluse laste mängupedagoogikale.

[close]

p. 5

Mäng ja lapse areng: Mäng on koolieelses eas lapse põhitegevus ja seega ka loomulik viis õppimiseks ning arenemiseks. Mängimisvajadus on üks väikelapse põhivajadusi.

[close]

p. 6

Õppimine mängu kaudu: •Mäng on õpimotivaator, sest on seotud rõõmuga. •Mängides arenevad lastel üldoskused: sotsiaalsed-, tunnetus ja õpi-, enesekohased- ning mänguoskused. • Mängides areneb laps füüsiliselt. • Mäng soodustab lapse kognitiivsete protsesside arengut (taju, tähelepanu, mälu, mõtlemine). • Mäng toetab sotsiaalsete oskuste ning emotsioonide kontrolli arengut. • Mängusituatsioonides omandab laps akadeemilisi oskusi (matemaatika, keele õpimine jne.) •.Mängukeskkond on turvaline lapse jaoks. •Mäng on tee uurimusele, loovusele

[close]

p. 7

Kui oluline on õpetaja roll? Lev Võgotski (1896-1934), Psühholoog, eripedagoog „Õpetaja peab organiseerima parimat õpikeskkonda ja suunama last, kuid õppida saab vaid aktiivne laps ise“.

[close]

p. 8

(ületab lapse üksi saavutatud oskusi) L. Võgotski: „Mida laps oskab teha abiga, seda teeb ta homme ise“

[close]

p. 9

Millised mänguliigid on olemas? •Harjutamismäng – kehalise liigutustega seotud tegevused. •Konstruktiivne mäng – laps kasutab materjale, püüab midagi luua, konstrueerida. •Müramismäng – maadlus, tõuklemine jne. •Kujutlusmäng – kasutatakse ühte eset mingi teise asemel. •Rollimäng – mängijad võtavad endale rollid ja esitavad mingeid situatsioone. •Reeglitega mäng – eelnevalt on reeglid paika pandud ja mängijad peavad neid järgima.

[close]

p. 10

Mis on kultuur? - on ühiskonna (või teatud sotsiaalse grupi) vaimne ja materiaalne pärand. Vaimne kultuuripärand: •traditsioonid ja uskumused •väärtushinnangud ja normid •eluviisid ja suhtlemismustrid •arusaam ajaloost ning kaasajast •sümbolid, kunst, kirjandus, ja muu looming.

[close]

p. 11

Kuidas toimub rahvakultuuri tundmaõppimine? • Koostöö huvigruppidega (Eesti Riigikogu, Lasnamäe LOV, Pirita lasteaed, muuseumid, lastevanemad) • Muusika • Rahvuslik käsitöö: rahvuslike mustritega esemed • Keeleõpe ja kirjandus • Dramatiseerimine • Rahvakalender: tähtpäevad ja traditsioonid • Rahva toit

[close]

p. 12

Koostöö huvigruppidega: Eesti Riigikogu ja Toompea Lossi külastus: kujutlusmäng: „Tervislik ja mitte tervislik toit“ (lapsed hääletavad) Lapsed nägid ruume, kus töötavad riigiametnikud ja said ise hääletada, nägid kohta, kus asub riigilipp, imetlesid Toompealt linna vaadet.

[close]

p. 13

Lapsed tutvuvad eesti rahva tähtpäevadega ja traditsioonidega: • • • • • • Eesti Vabariigi sünnipäev Vastlapäev Jaanipäev Kadripäev Mardijooks Jõulud jne.

[close]

p. 14

Koostöö huvigrupidega: harjutamismäng „Kivikuju“ Tallinna Suur-Pae LA lapsed on külas Pirita Lasteaias. Vastlapäeva traditsioonid ja kombed läbi mängu Kes on tugevam? Kes on osavam? „Vurr“

[close]

p. 15

Koostöö huvigrupidega: Tallinna Suur-Pae LA lapsed on külas Pirita Lasteaias. Lapsed tutvuvad eesti rahvariietega Lapsed teavad, et igas kihelkonnas on erinev rahvamuster

[close]

Comments

no comments yet