Akyol Sanayi Malzemeleri Genel Katalog

 

Embed or link this publication

Description

Tüm ürünlerimizle ilgili genel bilgiler içerir

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2

ÝLGÝ ÇEKEN ÜRÜNLER H 100 SICAKLIK VE NEM ÖLÇER Duvarda asýlý durarak ortamýn sýcaklýðýný, nemini ve saati gösterir. LYK DARK KIZILÖTESÝ LAZERLÝ SICAKLIK ÖLÇER Lazer ýþýðý ile tetiðe basar basmaz karþýsýndaki nesnenin sýcaklýðýný uzaktan ölçer. CAT - 8 DÝJÝTAL DEVÝR ÖLÇER Ýki türlü ölçüm yapabilme yeteneðine sahiptir. Temaslý - Temassýz DT-619 RÜZGAR HIZI VE DT-156 DÝJÝTAL BOYA HAVA DEBÝSÝ ÖLÇER KALINLIK ÖLÇÜM CÝHAZI 0.4 ile 30.0 0 - 1250 mikron arasý hýzlý m/s. ölçüm aralýðý bir þekilde hassas ölçüm yapar. THB 600 0.01 gr. hassasiyetli terazi. (Gluten terazisi) Max. 600 gr. kapasite SATX 220 ANALÝTÝK TERAZÝ 0.0001 gram hassasiyetli analitik kül terazisi. Max : 220 gr. kapasite ELW SERÝSÝ KANTAR ÇEÞÝTLERÝ 150 - 300 - 600 kg. kapasiteli basküller. TM SERÝSÝ VÝNÇ KANTARI 2 - 3 -5 - 10 ton kapasiteli basküller. BW AÐIR SANAYÝ TÝPÝ BASKÜLLER 600 - 1500 - 3000 kg. kapasiteli basküller. (Paletli ürünler için ideal) JÜPÝTER PLUS LABORATUAR TÝPÝ KIRICI DEÐÝRMEN En önemli özelliði düþük devirle ürünü ýsýtmadan öðütüp kýrmasýdýr. LKD 100 TAHIL, HUBUBAT, VE YAÐLI TOHUM ÝÇÝN LABORATUAR TÝPÝ KIRICI DEÐÝRMEN Ürüne göre özel imalat yapýlabilir. BUÐDAY ÝÇÝN LABORATUAR TÝPÝ KIRICI DEÐÝRMEN Kepek ve unu ayýrabilir özellikte. M5040P KURU HAVA STERÝLÝZATÖRÜ (ETÜV CÝHAZI) Kullanýlabilir hacim : 100 Litre Sýcaklýk çalýþma sýnýrlarý : 50°C . . . 250°C Sýcaklýk hissedici : Lineer sýcaklýk sensörü LOYKA CD 3000 ÇEKÝÇLÝ DEÐÝRMEN Çekiçli Deðirmen; öðütmeyi çekiç tabir edilen ve çoðunlukla hareketli olan çelik parçalarýn öðütülecek maddeye çarpmasýyla ve takýlý bulunan elekten geçebilecek biçimde parçalayarak gerçekleþtiren, elek ölçüleri deðiþebilen bir deðirmen çeþididir. - Çiftlikler ve küçük çaplý iþletmelerde kullanýlýr. - Arpa , buðday , mýsýr vb. ürünlerin elek deðiþtirmek suretiyle istenilen ölçüde kýrýlmasýnda kullanýlýr. - Bunlarýn yanýnda özel ürünler ve çeþitli hammaddelerde kýrýlabilir. - Trifaze Ceyraný ile çalýþan güçlü motor - Makinenin statik balansý alýnmýþ olup, SN tipi yataklar kullanýlmýþ olup. Kayýþ kasnak tahriki ile çalýþmaktadýr. - Býçaklar özel imalat çeliðinden imal edilmiþtir. A Sýcaklýk çalýþma sýnýrlarý: 50°C . . . 1000°C Sýcaklýk hissedici : Ni- Cr Ni Termoeleman Termostat tipi : Dijital göstergeli elektronik termostat Termostat ayar has. : 1°C Termostat çalýþma has. : 1°C KÜL FIRINI 1,5 LÝTRE

[close]

p. 3[close]

p. 4[close]

p. 5[close]

p. 6[close]

p. 7[close]

p. 8[close]

p. 9[close]

p. 10[close]

p. 11[close]

p. 12[close]

p. 13[close]

p. 14[close]

p. 15[close]

Comments

no comments yet