Runskriften Mars 2015

 

Embed or link this publication

Description

Runskriften Mars 2015

Popular Pages


p. 1

Informationsblad för bostadsrättsföreningen Tibble. 2015 Mars Årgång 45 Välkomna till årsstämman 23 April 2015 Foto: Julia Jansson

[close]

p. 2

RUNSKRIFTEN Aktuella adresser och telefonnummer Bostadsrättsföreningen Tibble Styrelsen Hjortronvägen 81 Ordf: Lennart Johannesson Vice ordf: Robert Heina Sekr: Karl-Axel Jonsson Vice sekr: Anette Blomquist Ledamot: Seyfettin Aksoy Ledamot: Martin Arovén Ledamot: Fredrik Gülich Tel. 581 741 81 Ha 82 Ha 46 Ha 48 Ha 36 Ha 36 Ha 48 Ha 82 Suppleant: Peter Asmund Suppleant: Åsa Lovén Suppleant: Jan Lemar Rö 23 Rö 49 Ha 72 Tel: 581 716 07 Ledamot utsedd av HSB Sthlm: Lars Hörnesten tibble@bredband.net En representant för styrelsen finns i styrelsens lokal på Hjortronvägen 81 varje helgfri måndag klockan 18:30 - 19:00, dock ej under semestertiden. Lokalutlånare Hallonvägen 84 och Rönnbärsvägen 21: Jenny Börlin Andersson Ha 98 Tel. 581 741 17 Gårdsvärdar: Sökes, är du intresserad så hör av dig till: Lennart Johannesson tel: 08-581 716 07 eller till Åsa Lovén tel: 070-331 10 91 Föreningar TIBBLE SENIORKLUBB Hallonvägen 32 Ordf: Karin Nyström Ha 90 Tel. 581 704 94 tibble.pensionarsklubben@bredband.net TIBBLE SNICKARKLUBB Hjortronvägen 95 Ordf: Lennart Johannesson Tel. 581 716 07 TIBBLEÄNGENS TRÄDGÅRDSFÖRENING Mullbärsstigen 31 Ordf: Siv Nilsson Tel. 0734-303 740 TIBBLE VÄVSTUGA Hjortronvägen 21 Ordf: Inga-Britt Söderlind Ha 54 Tel. 581 713 39 TIBBLE KUNGSÄNGEN BORDTENNISKLUBB Hallonvägen 18 Ordf: Roy Westin Tel. 581 707 41 VALBEREDNINGEN Folke Holtz Sammankallande. Rö 13 Tel: 072-151 17 21 Gudrun Stenberg Rö 23 Tel: 070-318 43 70 Tord Svenngren Ha 88 Tel: 070-398 01 87 www.boitibble.se eller www.hsb.se/stockholm/tibble Här kan du hitta ytterligare information om vår bostadsrättsförening. Sida 2

[close]

p. 3

RUNSKRIFTEN Innehållsförteckning: 2 3 4 5 Aktuella adresser och telefonnummer Redaktionens sida Styrelse ledamöter Styrelsen informerar - Comhem - Bredbandbolaget - Elcentraler - Fastighetsförsäkring - Taköversyn - Hyra ut i andra hand 6-7 8 9-12 13 14 15 16 17 Fjärrvärme, el Mark och trädgård Styrelsen informerar Aktiviteter Fullmakt Årsstämman Hjälpsamme herrn, Bastun Barnsidan Runskriften Brf. Tibbles informationsblad utkommer 4 ggr./år Redaktion: Julia Jansson Yvonne Eurenius Ansvarig utgivare: Lennart Johannesson Hallonv. 46 Hallonv. 82 Redaktionen tar tacksamt emot Ditt bidrag i sitt brevinkast på Hjortronvägen 81. Om du har möjlighet lämnar du bidraget via e-postadress: runskriften@bredband.net Sida 3

[close]

p. 4

RUNSKRIFTEN Styrelsens sidor Styrelsen informerar Lennart Johannesson Ordförande Robert Heina Vice Ordförande Karl-Axel Jonsson Sekreterare Anette Blomqvist Vice Sekreterare Fredrik Gülich Ledamot Martin Arovén Ledamot Seyfettin Aksoy Ledamot Jan Lemar Suppleant Åsa Lovén Suppleant Peter Asmund Suppleant Sida 4

[close]

p. 5

RUNSKRIFTEN Styrelsens sidor Styrelsen informerar Sålda lägenheter 2014 Rum 1 2 3 4 5 Totalt Antal Sålda 19 18 39 11 2 89 Yta 45 m² 67 m² 84 m² 98 m² 115 m² Högsta Pris 1.300 000 1.515 000 1.850 000 1.750 000 1.450 000 Elpris kommande kvartal 2014/15 Mätperiod 1/9-1/12 Fast pris Elskatt Rörl nätavg Delsumma Moms Total pris/kWh 37,82 29,30 4,20 71,32 18,83 89,15 Sida 5

[close]

p. 6

RUNSKRIFTEN Blandad information Fjärrvärme Värmeförbrukningen för december månad blev 13 procent högre jämfört med samma period året innan. Under hela 2014 har förbrukats 9 371 561 kWh, vilket motsvarar 91 procent av förbrukningen för år 2013. Medelavkylningen för december 2014 varierar för de olika undercentralerna mellan 45,6-50,8oC. Eons referenstemperatur på 44oC. Värmekostnaden för 2014 på SEK 8 040 531 utgör drygt 96 procent av summan för år 2013 och är 92 procent av budget 2014. El Elförbrukningen för december månad på 352 113 kWh, motsvarar 96,5 procent av motsvarande period året innan. Elförbrukningen för hela året 2014 på 3 221 317 kWh, innebär en reducering med drygt 5 procent jämfört med 2013 års förbrukning. Effektanvändningen under 2014 uppgår till 8 620 kW. Jämfört med motsvarande period 2013 (mar-dec) är effektanvändningen för 2014 under 96 procent av året innan. Elkostnaden för år 2014 på SEK 3 719 953 motsvarar 91 procent av kostnaden för året innan och 84 procent av budget 2014. Sida 6

[close]

p. 7

RUNSKRIFTEN Styrelsen informerar Comhem Avtalet har omförhandlats att gälla från 1 jan 2015 med kraftig kostnadsbesparing för föreningen. Det innehåller som tidigare ett basutbud av Tv-kanaler samt tillgång till Digital-TV small. Comhem erbjuder digitalbox som krävs för användandet av digital-TV. Bredbandsbolaget Avtalet för bredbandsuppkoppling gäller tillsvidare. Elcentraler Styrelsen har beslutat om installation av nytt system för individuell elmätning. För detta har avtal träffats med Secure/Cewe som också har ansvar för driften. Driftstart förväntas ske under våren 2015, varvid nuvarande system ersätts. Fastighetsförvaltning Det systematiska brandskyddsarbetet SBA utförs av HSB fastighetservice som, på styrelsens uppdrag, utför kontinuerliga kontroller av fastigheter, kvartershus och garage för att uppfylla gällande krav på brandsäkerhet och utrymnings möjligheter. Styrelsen utför vidare, tillsammans med HSB förvaltning, inspektion av föreningens mark och fastigheter inför uppdatering av underhållsplan. Fastighetsförsäkring Försäkringspremien höjs återigen kraftigt med hänvisning till mängden skaderegleringar under året. På två år har därmed kostnaden höjts med 48 procent. Bostadsrättstillägg för bostadsrättsinnehavare ingår i försäkringen. Den vanliga hemförsäkringen ( tecknad av bostadsrättsinnehavaren ) är dock fortfarande nödvändig för skydd vid skador på lösöre mm. Taköversyn Takbesiktning har genomförts enligt underhållsplan varvid det upptäcktes brister, troligen orsakade i samband med Prolines relining av stamledningar. Proline nekar till ansvar och hänvisar till gjord slutbesiktning viket skedde under tidigare ledning. Något slutbesiktningsprotokoll har nuvarande styrelse inte kunnat finna. Det kan endast spekuleras, hur stor grad dessa brister har bidragit till fortsatt högt antal vattenskador. Bristerna har åtgärdats under hösten. Sida 7

[close]

p. 8

RUNSKRIFTEN Styrelsens sidor Styrelsen informerar Vattenskador Vattenskador har ökat under året och kostnaden har blivit dubbelt så stor som budgeterats. Försäkringsbolaget har höjt försäkringspremien för kommande år med sjutton procent samt fördubblat självrisk för föreningen. Taköversyn Takbesiktning har genomförts enligt underhållsplan varvid det upptäcktes brister, troligen orsakade i samband med Prolines relining av stamledningar. Proline nekar till ansvar och hänvisar till gjord slutbesiktning viket skedde under tidigare ledning. Något slutbesiktningsprotokoll har nuvarande styrelse inte kunnat finna. Det kan endast spekuleras, hur stor grad dessa brister har bidragit till fortsatt högt antal vattenskador. Bristerna har åtgärdats under hösten. Lägenhetsinbrott och Garageinbrott Vi vill uppmärksamma alla boenden om att det nu på senare tid har varit försök till inbrott i en lägenhet samt att bildäck har försvunnit från våra garage. Vi ber nu alla att vara lite extra observanta på vilka som rör sig i våra trappuppgångar. Var även noga med att låsa garageporten efter dig när du parkerar eller kör ut din bil. Hyra ut i 2:a hand Har du tankar på att hyra ut din bostad i andra hand så finns det en del grejer du bör tänka på. Du måste alltid ha tillstånd från styrelse om du ska hyra ut din bostadsrätt. Om du äger en bostadsrätt har du rättighet att hyra ut vid arbete/studier på annan ort under en begränsad tid annars är det upp till styrelsen. Tips för dig som ska hyra ut är att kolla upp din nya hyresgäst ex: Referens, inkomst, kreditupplysning och ta personnumret. Skriv alltid två likalydande hyresavtal och skriv in hyran i avtalet. Om du hyr ut bostaden längre än 2 år till en och samma hyresgäst så ska du vara extra försiktig. Man kan på hyresnämnden ( Sveriges domstolar) få ut en blankett som heter ”överenskommelse om avstående från besittningsskydd” denna är till hjälp att avhysa hyresgästen om denne inte vill flytta enligt avtal. Om bostaden hyrs ut möblerad så kan det vara vettigt att skriva en inventarielista samt att gå igenom lägenheten med hyresgästen. Du kan även begära disposition eller borgen om hyran inte skulle betalas eller om något går sönder. Sida 8

[close]

p. 9

RUNSKRIFTEN Styrelsen informerar Städnings av tvättstugor Då det kommit in flera klagomål på att folk inte städar efter sig i tvättstugorna så är denna text viktig att läsa. Innan man lämnar sitt tvättpass så ska man göra fint efter sig och gå igenom följande: Alla filtren ska rengöras detta gäller torkskåp och torktumlare, torka rent runt tvätt/sköljmedels facken samt att sopa av golvet. Detta är ju något som borde fungera galant då vi alla vill ha det rent och fint runtomkring oss. Rökare Nu måste ni skärpa er. Inte alla men många kastar ut sin fimp från balkongen när ni rökt färdigt. Tittar man i rabatten nedanför är det fullt med fimpar, detta är ingen vacker syn. Det slängs fimpar utanför portar och på gångvägen. Då vi i området har flera stycken papperskorgar/askoppar att kasta fimpen/fimparna i så är det önskvärt att dessa hamnat just där och inte i rabatterna. För dig som är nyinflyttad och behöver ett parkeringstillstånd Det finns att hämta i styrelserummet på Hjortronvägen 81. Måndagar kl. 18.30-19.00 Ta med registreringsbevis på bilen Sida 9

[close]

p. 10

RUNSKRIFTEN Styrelsens sidor Styrelsen informerar Mark och trädgård Från och med 1 januari 2015 fick föreningen en ny entreprenör för mark och trädgård som heter Green Landscaping AB. Företaget har en lokal förankring i kommunen sedan tidigare, och utgår ifrån Kasmo-området vid nya idrottsplatsen cirka en kilometer från Brf Tibble. Green Landscaping är Sveriges ledande företag på att skapa och sköta utomhusmiljöer som människor trivs i. Vi arbetar med utemiljöer. På alla nivåer och alla tider på året. Vi förädlar våra kunders utemiljö genom att bygga och sköta enligt våra gröna ideal. Från markanläggning, grönytor, träd- och skogsvård till sport- och fritidsanläggningar, gator och vägar och vintertidens snö- och halkbekämpning. Antalet anställda är cirka 600 och omsättningen 800 MSEK. Green Landscaping bildades fredagen den 16 april 2010 genom en sammanslagning av Jungs, Landscaping, Mark & Trädgårdsanläggare Sjunnesson, Qbikum och Miljöbyggarna Stockholm. Green Landscaping är idag en av Sveriges aktörer med all specialistkunskap inom skötsel och anläggning av utemiljö. Hösten 2013 tillkom Jacksons Trädvård och våren 2014 blev GML Sport en del av koncernen. Vi gör staden skönare. Sida 10

[close]

p. 11

RUNSKRIFTEN Styrelsens sidor Styrelsen informerar Större planerade kostnader år 2015 Asfaltering parkering Hallonvägen 2-48. Investering IMD-Utrustning Secure/Cewe. Byte av fönster i tvättstugorna. Underhåll av entrédörrar i fastigheter och kvartershus. Åtgärda gångväg mellan parkering Hjortron och fastigheter. Ev. ytterligare LED-belysning på våra gårdar. Beställning boendetillstånd (parkering)! Nu kan vi med glädje tala om för er att från och med den 1 Maj 2015 då är det möjligt att beställa ett boendetillstånd för längre tids parkering. Detta gäller 3 eller 6 månader och priset är f.n. per tillstånd 120 kr inkl moms/mån. De här avtalen förlängs automatiskt i 3 respektive 6 månader om man inte säger upp dem. Uppsägningstiden är 1 månad. Om man är i behov av detta så är man välkommen ned till styrelse lokalen på måndagar Kl. 18:30-19:00 och upprätta ett sådant här formulär. Sida 11

[close]

p. 12

RUNSKRIFTEN Styrelsens sidor Styrelsen informerar Trivselregler för Garagen Dessa regler har skapats i samråd med brandmyndigheten. Grundregeln är att det ej skall finnas saker i garaget som kan brinna, till exempel trädhyllor och dylikt.  Förvaring: Fordon: Hushållets bil, motorcykel, moped och cykel. Tillbehör: En uppsättning däck, hink och rengöringsprodukter och skidbox. Förvaringshylla och / eller arbetsbänk skall vara helt gjord av metall. Eventuell reservdunk med bensin skall förvaras i bilen. Det är inte tillåtet att förvara sprayfärgburkar eller andra sprayflaskeprodukter i garaget pga. explosionsrisken vid brand. Elanslutning: Bilen får ej lämnas utan tillsyn, tex. Batteriladdning Motor, kupé och bensinvärmare: Får ej användas i garaget. Andrahandsuthyrning: Behöver du inte garaget under en längre period och vill hyra ut det ? Kontakta HSB-kontoret, som ombesörjer att nästa person på garagekölistan hyr ditt garage under den perioden. Du får inte själv hyra ut garaget i andrahand. Garaget skall vara låst: Om du lämnar dörren olåst kan detta innebära att DU förverkat rätten att hyra garage och DU kan därför komma att sägas upp från garageplatsen.     Sida 12

[close]

p. 13

RUNSKRIFTEN Styrelsens sidor Aktiviteter arrangerade av gårdsvärdarna Påsk pyssel Datum: Tisdag 31 mars Tid: kl. 17:30-20:00 Lokal: Hallonvägen 84 Vi dukar upp med härliga material för möjlighet att skapa alla möjliga fantasifulla påsk kreationer. Välkommen både stor som liten! Loppis Datum: Lördag 25 april Tid: Kl 11:00-14:00 Lokaler: Hallonvägen 84 & Rönnbärsvägen 21 Anmälan: Anmälan sker till tibbleloppis@gmail.com eller per post till styrelselokalen på Hjortronvägen 81, märk kuvertet med "Loppis" och datum då du lämnar anmälan. Sista anmälningsdag 150413. I anmälan ingår att hjälpa gårdsvärdarna med att plocka undan efter loppisen och städa lokalen. I första hand sker utlåning av bord till de som ej bokat bord på Brf Tibble loppis tidigare. Varje bord kommer vara ca 1 meter brett, med möjlighet att ställa saker under bordet och i viss mån bakom bordet. Insläpp för de som bokat bord kommer att ske kl. 19-20 fredagen 24 april samt kl 10 lördagen 25 april (samma dag som loppisen äger rum). Kafé med möjlighet att köpa hembakt fikabröd och kaffe/te/saft kommer att finnas. Välkommen att handla second hand och fika med grannar och andra besökare! Försommarfest Datum: Söndag 24 maj Tid: Info kommer senare Plats: Stora ängen, alternativt lokalerna på Hallonvägen 84 och Rönnbärsvägen 21 vid dåligt väder Info om aktiviteter kommer senare Varmt välkomna! Sida 13

[close]

p. 14

RUNSKRIFTEN Styrelsen informerar Fullmakt Varje medlem har en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har de dock endast en röst tillsammans. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser gentemot föreningen ( betalat avgiften ). Fysisk person får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast make, sambo annan närstående eller annan medlem får vara ombud. Med närstående avses förutom make eller sambo, föräldrar, syskon, barn. Ombud får bara företräda medlem. Fullmakten ska vara skriftlig och daterad samt gäller högst ett år efter utförande. —————————————————————————————— Ort_________________ Datum_________________ Fullmakt för______________________________________ Att företräda ( namn på bostadsrättshavaren)________________________ Lägenhetsnummer_____________ —————————————————————Bostadsrättshavarens egenhändiga namnteckning Fullmakten behöver ej vara bevittnad Stockholm Sida 14

[close]

p. 15

RUNSKRIFTEN Årsstämman Brf Tibble Vi hoppas på lika stor uppslutning som förra året. Din röst betyder mycket. Ni är varmt välkomna Torsdag 23 April Kl. 19:00 Ekhammarskolans Aula Sida 15

[close]

Comments

no comments yet