Memòria Ajuntament de Centelles 2014

 

Embed or link this publication

Description

Memòria Ajuntament de Centelles 2014

Popular Pages


p. 1

Memòria 2014 Ajuntament de Centelles

[close]

p. 2

Índex Presentació .......................................................... 2 Corporació municipal.......................................... 3 Alcaldia ............................................................... 4 Secretaria............................................................. 5 Obres i Urbanisme .............................................. 5 Governació .......................................................... 6 Educació .............................................................. 7 Cultura................................................................. 8 Informació i atenció a la ciutadania .................... 9 Sanitat ................................................................. 9 Benestar social .................................................. 10 Joventut ............................................................. 12 Promoció econòmica i ocupació ....................... 13 Esports............................................................... 14 Medi ambient .................................................... 15 Servei d’aigües municipal ................................. 19 Servei elèctric municipal................................... 19 Hisenda ............................................................. 21 1 Memòria 2014

[close]

p. 3

Presentació Tal i com hem anat fent cada final de mandat, des que ens vam presentar la primera vegada, us presentem el balanç de la nostra actuació al consistori amb la memòria que any rere any fem amb totes les activitats que es desenvolupen en un exercici, fins la gestió econòmica de la qual volem remarcar que és modèlica ja que tenim un endeutament baixíssim en el algun àmbit i a més superàvit, la qual cosa vol dir que tenim ajustades les despeses amb els ingressos reals. Aquesta ha estat sempre la nostra manera de fer perquè solament pensem que s’ha de portar a terme allò que la capacitat econòmica del municipi permet i amb aquesta premissa hem aconseguit ser un dels municipis d’entre cinc i deu mil habitants que dóna més serveis a la població, tant en l’àmbit social com en el de promoció econòmica, cultural, de lleure, de serveis i esportius, ja que el nostre sentit de treball sempre és i ha estat donar servei a la ciutadania i estar al costat de les persones, dels seus problemes, del seus neguits i il·lusions. Hem adequat l’empresa elèctrica a les exigències del mercat d’avui dia i hem fet un desplegament de fibra òptica a tot el municipi per donar un servei de telecomunicacions avançat, segur i més eficaç, cosa que ens fa ser el municipi de Catalunya, de la nostra dimensió, que té aquest servei. Per tant hem posat Centelles en primer pla pel que fa referència a les telecomunicacions i tot això ho hem fet en un moment d’una forta crisi econòmica que ha comportat un daltabaix social i econòmic a moltes famílies que s’han quedat sense feina i amb greus problemes per fer front als seus compromisos hipotecaris i que s’han hagut de reajustar a la realitat econòmica que els ha tocat viure. Hem hagut de fer front a moltes despeses que teníem subvencionades, ja que ara ens han tret la subvenció. I moltes de les obres que teníem previstes no s’han pogut tirar endavant, tot i que això significa que només les hem hagut d’ajornar esperant que la situació millori. Hem volgut estar centrats i dedicar els recursos econòmics a tots els serveis que donàvem d’atenció a la persona, perquè a primer pla hem posat a les persones i especialment aquelles més febles. Amb tot, hem promocionat Centelles creant noves indústries i consolidant les que hi havia per assegurar-nos el futur i això gràcies a tenir unes instal·lacions com els polígons industrials i uns serveis capdavanters com el servei elèctric i les telecomunicacions que fan que les empreses trobin atractiu el nostre municipi. Aprofito per agrair-vos molt profundament l’oportunitat de poder estar tots aquests anys al davant del municipi i al vostre servei, en definitiva al servei de les persones, del territori del medi ambient, de l’educació, del lleure i de la salut, i amb molta il·lusió i amb moltes ganes he tingut i tinc l’esperit del primer dia perquès és una tasca que m’ha apassionat i m’apassiona. Miquel Arisa Coma Alcalde 2 Memòria 2014

[close]

p. 4

Corporació municipal ALCALDE Miquel Arisa Coma TINENCES D’ALCALDIA Josep Paré Aregall Regidor d’Hisenda, Promoció econòmica, Turisme, Benestar i família i Informació i atenció al ciutadà Anna Chávez Calm Regidora d’ Educació, Cultura, Obres, Patrimoni i Participació ciutadana Miquel Garcés Nadeu Regidor de Qualitat urbana, ADF, Mobilitat, Gestió piscina i PAFES Neus Verdaguer Regidora de Festes, Igualtat i Medi Ambient REGIDORS i REGIDORES Antoni Castells Preseguer Regidor de Seguretat ciutadana i Sanitat Josep Arisa Argemí Regidor d’Esports i Indústria Maria Urpina Romeu Regidora de Gent gran , Cooperació, Solidaritat i Comerç Jacinto Prado Martínez Regidor de Joventut i Lleure Isabel Matas Babon Jordi Morera Ayza Daniel Carrasco Garcia Norbert Gómez Sala 3 Memòria 2014

[close]

p. 5

Alcaldia JUNTES DE GOVERN Assumptes a tractar Assumptes a tractar 9 de gener 21 de gener 4 de febrer 18 de febrer 4 de març 18 de març 1 d’abril 24 d’abril 7 de maig 22 de maig 3 de juny 5 8 7 7 9 7 6 5 8 9 7 17 de juny 1 de juliol 17 de juliol 16 de setembre 7 d’octubre 21 d’octubre 4 de novembre 18 de novembre 2 de desembre 16 de desembre 5 8 5 6 8 5 6 5 6 12 SESSIONS DE PLE 30 de gener ord. 26 de febrer ext. 27 de març ord. 28 d’abril ext. 29 de maig ord. 24 de juliol ord. 6 1 7 1 6 6 DECRETS 222 ACTIVITAT REALITZADA PER L’ALCALDIA Entrevistes concedides a la ciutadania 25 de setembre ord. 25 de setembre ext. 30 d’octubre ext. 27 de novembre ord. 18 de desembre ext. 6 1 3 5 1 854 28 116 29 192 149 Reunions al Consell Comarcal Reunions amb mitjans de comunicació 124 39 22 114 10 47 Entrevistes amb entitats Entrevistes amb institucions Entrevistes amb escoles Entrevistes amb empreses Reunions de treball Inauguracions Actes protocol·laris Casaments Reunions amb la Federació de Municipis 4 Memòria 2014

[close]

p. 6

Secretaria PADRÓ D’HABITANTS PER EDAT I SEXE 700 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 0-9 anys 10-19 anys 20-29 anys 30-39 anys 40-49 anys 50-59 anys 60-69 anys 70-79 anys 80-89 anys 90-99 anys 1 dona de més de 100 anys homes 3631 dones3801 T OT AL 7432 DOCUMENTS REGISTRATS Entrada 2014 Sortida 1591 CERTIFICATS 3841 Obres i Urbanisme OBRES MAJORS I MENORS Llicències demanades 159 Llicències concedides 135 EXPEDIENTS D’ACTIVITATS Llicències tramitades 32 HABITATGES CONSTRUÏTS PLACES D’APARCAMENT Memòria 2014 5

[close]

p. 7

Governació PARADES DEL MERCAT (a partir de l’any 2012 aquesta dada està a la pàgina 14) SERVEIS REALITZATS PER LA POLICIA LOCAL Accidents Alarmes Actes protocols Serveis Socials Multes de trànsit Citacions al jutjat Inspecció mobiliari urbà Permisos de foc Permís ocupació via urbana Grues 44 25 82 Informes policials Robatoris Furts 36 25 38 6 10 45 13 38 288 Violència domèstica 25 Violència de gènere 173 Conflictes veïnals 133 Incendis 103 SEM 18 Altres vigilàncies SERVEIS REALITZATS PELS MOSSOS D’ESQUADRA Incidents Emergències Menors Trànsit Policia assistencial Policia administrativa Ordre públic Seguretat ciutadana Medi Ambient 21 6 117 53 32 14 165 7 6 Memòria 2014

[close]

p. 8

Educació CENS ESCOLAR Escola bressol Niu d’infants Escola bressol El Petit Pi Escola Xoriguer 93 139 Escola Ildefons Cerdà Escola Sagrats Cors Institut Pere Barnils 376 589 527 Procedència dels alumnes: Centelles 1200 altres municipis 524 Total 1724 ALTRES FORMACIONS Escola de Música Escola de Dibuix Escola de Gimnàstica 170 31 95 Casal d’estiu Puntes al coixí Taller de teatre 231 20 12 ESCOLA DE PERSONES ADULTES Curs o taller Cultura Bàsica nivells 1 i 2 Graduat Educació Secundària GESO Preparació proves d'accés a cicles formatius de Grau mitjà i Superior Català Iniciació, Bàsics, B1 i B2 Anglès nivells 1, 2 i 3 Alemany Francès nivell 1 i 2 Informàtica bàsica nivells 1 , 2 i 3 Institut Obert de Catalunya IOC Ceràmica Dibuix i Pintura Ioga i Exercici i respiració Patchwork Places 28 37 85 49 207 8 9 154 37 36 60 90 39 7 Memòria 2014

[close]

p. 9

Cultura ACTIVITATS REALITZADES Concerts Conferències Cinema 19 15 9 Espectacles i festivals Exposicions Teatre i dansa 21 20 19 ACTIVITATS PORTADES A TERME CONJUNTAMENT AMB LES ESCOLES Festa de Sant Jordi Exposició de Dibuix Sant Jordi Racons literaris de Sant Jordi Rua de Carnaval Teatre, música i cinema a través del programa escolar “Anem a teatre” VISITES SALES D’EXPOSICIONS Centre d’art el Marçó vell Sala de la biblioteca La Cooperativa BIBLIOTECA Visites Persones usuàries d’Internet Persones usuàries de Wi-Fi 21172 Persones usuàries del préstec 3798 Préstecs 2877 Carnets nous SERVEI DE CATALÀ Revisions Administració pública Àmbit socioeconòmic Associacions i particulars 711 28 37  1762 Capella de Jesús 6058 7360 23331 193 Activitats Campanya: A l’abril cada paraula en val mil (hi ha col·laborat 66 establiments)  Cursos de Català. Tutories i sessions presencials  Voluntariat per la llengua  Gimcana de les llengües  Sessions de recursos en línia SERVEI D’ARXIU MUNICIPAL Consultes externes Persones usuàries Consultes Col·laboració en activitats Consultes internes 47 70 10 181 Fons documentals Fons municipal (metres lineals) Fons no municipals (metres lineals) Documents especials (unitats) Biblioteca i hemeroteca (volums) 435 135 21784 532 8 Memòria 2014

[close]

p. 10

Informació i Atenció a la ciutadania MATERIAL PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT DEIXAT EN CONDICIÓ DE PRÉSTEC Vegades que Taules Cadires s’ha deixat Associacions i festes de carrer 106 659 6789 MATERIAL PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT DEIXAT EN CONDICIÓ DE LLOGUER Particulars 24 84 685 60 ENTRADES A LA PÀGINA WEB www.centelles.cat 219.864 entrades anuals (si un usuari hi entra més d’un cop al dia, només se’n comptabilitza una) Peces entarimat 123 Sanitat ACTIVITAT EAP OSONA SUD ALT CONGOST SLP Visites centre Medicina Urgències medicina Infermeria Urgències infermeria Transitori Pediatria Pediatria infermeria Tarda jove Llevadora Odontòleg Higienista Treball social Residències Telefòniques 36673 8462 22649 4470 11943 5362 67 2193 4954 1396 318 3959 Visites domicili 828 162 1168 259 735 1 1 34 1 56 2663 Extraccions Sintrom Vacunacions Electrocardio Espirometries Audiometries Citologies Recerca Podologia Peu diabètic Dietètica Homeopatia Psicologia Visites centre 7764 1280 1156 2121 192 69 522 816 1023 495 188 98 610 Visites domicili 315 1 - Mitjana de visites per dia: 473 al centre i 23 al domicili DONACIONS DE SANG 693 9 Memòria 2014

[close]

p. 11

Benestar social RESIDÈNCIA SANT GABRIEL Residents Menors de 65 anys De 70 a 74 anys De 75 a 79 anys De 80 a 84 anys De 85 a 89 anys De 90 a 94 anys De 95 a 99 anys De 100 a 101 anys Totals Centre de dia Menors de 69 anys De 70 a 74 anys De 75 a 79 anys De 80 a 84 anys De 85 a 89 anys De 90 a 94 anys Totals Demandes de places de la Residència Homes 3 1 1 3 3 3 14 Homes 1 2 1 1 5 Centelles 23 20 - Dones 1 3 14 21 11 4 2 56 Dones 1 1 3 5 6 2 18 Altres municipis 17 3 - Total 3 2 4 17 24 14 4 2 70 Total 1 2 5 6 7 2 23 Total 30 23 - Informació Ingressos Demandes pendents d’aprovació Demandes pendents d’ingrés Demandes de places del Centre de dia Informació Ingressos Baixes Demandes pendents d’aprovació Demandes pendents d'ingrés 9 13 - 4 - 13 13 Memòria 2014 10

[close]

p. 12

Benestar social SERVEIS BÀSICS D’ATENCIÓ SOCIAL PRIMÀRIA INDIVIDUAL Intervencions Informació Orientació i assessorament Valoració Prevenció - inserció Tràmits – derivacions Atenció domiciliària social Infància - Adults Gent gran SALL cofinançat municipal Atenció domiciliària cofinançada Dependència Transitoris - Preventius SALL cofinançat comarcal Teleassistència 23 14 8 214 22 44 19 2296 807 489 670 481 Habitatge Econòmiques Laborals Salut i drogodependències Discapacitats Aprenentatge Sospita maltractament (infància) Violència domèstica Dificultats de relació social Altres Matrícula escolar fora període ordinari Descompte d’escombraries a persones majors de 65 anys Banc d’aliments Dependència –PIAS actius a domicili Problemàtiques 125 804 397 366 395 215 53 23 650 198 27 42 495 186 66 SERVEIS BÀSICS D’ATENCIÓ SOCIAL PRIMÀRIA COMUNITÀRIA Grups de gimnàstica per a gent gran: 92 VII Jornada de la gent gran: 98 Taller de memòria per a la gent gran: 10 persones Espai Jove: 45 joves al mes Actes Commemoratius: 70 persones Esports per a tothom!, conjuntament amb Càritas: 25 nens/es Projecte Entorn, conjuntament amb l’Institut: 7 alumnes Reforç extraescolar, conjuntament amb Càritas: 57 infants Taller de cuina: 9 famílies Taller d’administració econòmica: 22 persones Cicle de passejades per a la gent gran: 36 persones 11 Reforç extraescolar Espai Jove:18 joves Accions de promoció de participació de les dones al municipi: Memòria 2014

[close]

p. 13

Joventut PROGRAMES DE JOVENTUT – PLA JOVE 1-Tallers i xerrades de millora de l’ocupabilitat, emprenedoria i orientació professional (20 tallers / 404 participants) 2- Suport a entitats i grups de joves 3- Oci Jove: Carnaval Rock, Activitats de Festa Major 4- Programa d’estiu: Nits de piscina 5- Raid dels Ausetans (35 participants) 6- Formació de delegats/des dels centres d’ensenyament secundari a Centelles · Com elegir el/la delegat/ada (6 tallers / 160 alumnes) · Trobada de delegats/ades (50 participants) 7- El PIPA: Punt d’Informació, Participació i Assessorament per a joves 8- El PIPA als centres d’ensenyament secundari (355 consultes) 9- Promoció d’hàbits saludables (35 tallers / 781 estudiants) 10- Llista de distribució de treball jove: 53 inscripcions 11- Curs de monitor/a d’activitats en el lleure infantil i juvenil (23 inscrits) PUNT D’INFORMACIÓ, PARTICIPACIÓ I ASSESSORAMENT EL PIPA Consultes Assessoria d’estudis i professions Assessoria de treball (recursos, borsa i formació) Assessoria de turisme, viatgeteca i carnets internacionals Assessoria d’habitatge Associacionisme i participació Lleure Altres Préstec de materials Autoconsulta 537 444 59 132 28 394 60 10 118 Cultura Cohesió social Salut i Esports Solidaritat i relacions internacionals Sostenibilitat, Medi ambient i consum Tecnologies de la informació i la comunicació Autoconsulta Internet 100 144 286 17 78 22 Altres serveis 860 12 Memòria 2014

[close]

p. 14

Promoció econòmica i ocupació SERVEI D’OCUPACIÓ I ACTIVITAT ECONÒMICA Borsa de treball Entrevistes Seguiments a inscrits borsa treball Usuaris que han trobat feina a través del Servei Persones en situació d’atur Persones assalariades Assessoraments a empreses Empreses creades 511 Assistents sessions informatives 334 91 1207 Feines gestionades 220 Mercat de treball i empreses 540 Autònoms 643 190 89 17 1486 Empreses Servei a l’empresa 52 14 Projectes d’empresa analitzats Tramitació d’ajudes Fira de la ratafia i productes de la terra (anual) Fira de la tòfona (anual) Parades de mercats i fires Mercat del diumenge (setmanal) Mercat anticrisi (anual) Mercat màgic (anual) 65 118 98 28 48 EVOLUCIÓ DE LA TAXA D’ATUR 22,00% 21,00% 20,00% 19,00% 18,00% 17,00% 16,00% 15,00% 14,00% ai g ju lio l ag os t oc tu br e ge ne m m se te m no ve m fe Centelles Osona Catalunya 13 Memòria 2014 de se m br e r ab ril r ju ny ar ç br e br e br e

[close]

p. 15

Esports ENTITATS ESPORTIVES Instal·lació que utilitzen Agrupació de caçadors Agrupació esportiva Centelles (futbol sala) Agrupació de pescadors esportius Associació de patinatge, secció Club patí Centre excursionista de Centelles Club bàsquet Centelles Club natació Centelles Club patí Centelles (hoquei) Club tennis Centelles Penya escacs Centelles, secció billar Unió Esportiva Centelles (futbol) Tennis taula, secció Club tennis Club BTT Osona Futbol botons Penya ciclista Centelles Pavellons Pavellons Pavellons Piscina coberta Pavellons Pistes de tennis Local biblioteca Camp de futbol Sala de la Violeta Socis 175 60 65 140 226 35 60 140 190 36 50 11 24 No paguen quota Practicants 175 100 23 26 75 60 82 125 32 200 8 40 10 20 Tot i que actualment no hi ha club de petanca les pistes les utilitzen més de 50 practicants La piscina coberta amb sales de condicionament físic i activitats: 1338 persones abonades Setmanalment hi ha unes 1000 persones que entrenen als pavellons, a la pista poliesportiva i a la pista de l’escola Ildefons Cerdà Memòria 2014 14

[close]

Comments

no comments yet