De Palestijnse Stem, ed. 1

 

Embed or link this publication

Description

De Palestijnse Stem

Popular Pages


p. 1

De Palestijnse Stem Jaargang 1 , nummer 1

[close]

p. 2

Hoofdredactie: Henny A.J. Kreeft pg. 9. Ubuntu Mail BDS Palestijnen hebben onze hulp nodig Eindredactie: De Palestijnse Stem Grafische Vormgeving: KhamakarPress Persbureau email: info@khamakarpress.com telefoon: 06 - 49400851 1 Jaargang 1 - nummer 1 - maart 2015 Inhoud pg. 1. Colofon pg. 2. Voorwoord pg. 3. O, jullie Arabische leiders pg. 4. De kinderen van Gaza: Een bange generatie onder bezetting pg. 5. Textiel Fabriek: De Laatste Keffiyah Fabriek pg. 6. Hoe is het om in Gaza te leven? pg. 7. Kindertranen Palestina Palestine Goodness pg. 8. Back to Palestine pg.10. pg.11. De Palestina Papers - deel I: De kolonisten pg.13. Kort Nieuws I pg.15. De Palestina Papers - deel II: Balfour en de kapitale blunder pg.17. Kort Nieuws II Dit is een uitgave van The Muslim Voice International September Maart 2015 2014 nummer nummer 1 1

[close]

p. 3

2014: Jaar van de Solidariteit Hulp hard nodig voor Gaza, voor Palestina Regelmatig krijg ik vragen, zelfs schreeuwen, om hulp van vrienden uit Palestina, de meeste uit Gaza. De vragen lopen uiteen van persoonlijke hulp voor eten en drinken, voor educatie, maar ook voor de familie als voor hele wijken en meestal ook voor kinderen. Enige jaren geleden is er middels een oproep op een Facebookpagina – Stop het Lijden van de Palestijnen – een inzameling gehouden met een demonstratie in Den Haag. De opzet was klein, de opkomst was gering, maar de opbrengst aan kleding was groots te noemen. Uit deze activiteiten is de stichting Wish2Care ontstaan, waarbij de missie omschreven wordt als: “Ondersteuning en verzorging van de levensbehoeften van de behoeftige medemens”. De stichting werkt niet alleen voor Palestina maar voor alle mensen die het nodig hebben. Mogelijk kan er in de volgende editie aandacht aan deze stichting worden geschonken. Gedurende de laatste oorlog op Gaza zijn veel huizen platgegooid, is de infrastructuur vernietigd, zijn hele gezinnen uit elkaar gereten door brutale moord op leden van de families. Een groot gedeelte van de Gazastrook is vernietigd, waarbij ziekenhuizen, moskeeën, winkels en scholen niet werden ontzien. En juist hierbij hebben de Palestijnen hulp nodig, veel hulp. De opbouw zal veel geld kosten, er wordt al gesproken over miljarden. Gelukkig komt de hulp op gang, maar er moet nog meer worden verzameld, kleding, schoolspullen, boeken, inrichting van scholen, medicijnen en materialen voor ziekenhuizen en ga zo maar door. Nederland is bezig om kleine projecten om financieel te ondersteunen, maar mij bereiken de berichten dat de Palestijnen geen vertrouwen hebben in de lokale organisaties, er zou teveeel geld aan de strijkstok blijven hangen en kleine projecten worden niet gesteund. Hier moeten we met spoed wat aan gaan doen. Voor u ligt het eerste deel van een nieuw magazine ‘De Palestijnse Stem’ met nieuws over, van en met Palestina. De opzet is dat organisaties – die zich bezighouden voor en met Palestina - zich kunnen voorstellen in dit magazine, aankondigingen kunnen doen over bijeenkomsten voor Palestina. Ook kunnen overzichtsartikelen met foto’s van demonstraties worden geplaatst en worden artikelen met nieuws over Palestina vertaald. Tenslotte worden artikelen, foto’s en tekeningen van Palestijnse vrienden geplaatst. Belangrijk is dat u uw kans benut om uw boodschap te melden aan de gemeenschap. Laten we vechten voor Palestina, laten we die lobby starten die van belang is voor onze Palestijnse vrienden. Henny A.J. Kreeft Ambassadeur voor een Vrij Palestina De Palestijnse Stem Maart 2015 nummer 1 Voorwoord 2

[close]

p. 4

O jullie, Arabische leiders “Freedom for all” is wat de straten uitroepen Wild gaan de vlaggen die de straten schminken Men is het zat; al die bezettingstroepen En u? U blijft zitten en voelt zich ongeroepen Hoe goed weet macht uw gedachten te bespelen Want sterft er maar één of sterven er velen Het lijkt u allemaal even goed te vervelen Het interesseert u niet zo al die oorlogstaferelen Dus drie jonge mannen wordt het leven ontnomen En iets onmenselijks is daaruit voortgekomen Bijna tweeduizend Palestijnen die vervolgens zijn omgekomen En de rest zit zonder voedsel, medicijnen of onderkomen En wat doet u? U stuurt een schip met goederen? Daar hebben ze vast wat aan al die vermoorde kinderen Wier bloed ook aan uw handen kleeft U die Israël toestaat, die zich op de Palestijnen uitleeft Heus geen onschuldigen die eronder zullen lijden Het is alleen niet zo makkelijk om een kind van Hamas te onderscheiden U en de wereld bleven stil toen Israël de oorlog inwijdde Niemand die ook maar een vinger uitstak om de Palestijnen te bevrijden Zo van: “Israël is tenminste eerlijk en zal altijd alarmeren Voordat zij alles wat geliefd is en geliefden bombarderen Want zo kunnen ze vluchten, de onschuldige Palestijnen Want Hamas is niet zo slim, en blijft wel binnen achter de gordijnen” En van: “Eigenlijk steunen alle Palestijnen Hamas Dus zo erg is het niet als Israël ze vergast” En dat ziekenhuizen vol zitten met hen die bezwijken En dat heel Gaza meurt naar de geur van de lijken Dat een vader zijn kind niet terug herkent Dat een journalist al de terreur ontkent Dat heel het stuk land nieuwe rode tinten heeft Van alle losse lichaamsdelen die eraan hebben gekleefd Nee, al het leed van de Palestijnen dat raakt u niet U bent zo doof, stom en blind dat u het niet inziet Maar gelukkig weten we beiden dat God bestaat U zult de rekening nog wel ontvangen, zodra u heengaat Sarah Seghier 3 3 Maart 2015 nummer 1

[close]

p. 5

De kinderen van Gaza: een bange generatie onder bezetting KINDEREN GETRAUMATISEERD DOOR ISRAËLS LAATSTE AANVAL De VN schat dat 373.000 kinderen directe en gespecialiseerde psychosociale ondersteuning (PSS) nodig hebben , terwijl alle van de ongeveer 900.000 van Gaza’s kinderen zijn getroffen door de oorlog en een bepaald niveau van psychosociale ondersteuning nodig hebben. Op 28 juli bracht UNICEF een verklaring uit getiteld ‘Geen veilige plek voor kinderen in Gaza’. In de verklaring stelde het hoofd van het kantoor van de organisatie in het Gaza gebied , Pernille Ironside, : “De fysieke en psychologische tol die het geweld heeft op mensen is bijna niet te beschrijven ... We zien kinderen gedood, gewond, verminkt en verbrand, naast het feit dat ze doodsbang zijn tot op het bot”. De symptomen van trauma die zichtbaar worden bij kinderen, zijn bijvoorbeeld in bedplassen, zich vastklampen aan ouders en nachtmerries. Ten minste één Palestijnse minderjarige, een 16-jarige jongen (nu 17) met de naam Ahmad Abu Raida, werd gegijzeld voor vijf dagen door binnenvallende Israëlische soldaten en gebruikt als menselijk schild tijdens hun zoektocht naar de tunnels in de buurt van zijn huis, in de buurt van Khan Younis in Zuid-Gaza, volgens een onderzoek dat is uitgevoerd door Defence for Children International - Palestina. Palestijnse kinderen die naar een UNRWA-school reizen om onderdak te zoeken na de evacuatie van hun huizen in de buurt van de grens in Gaza City op 13 juli 2014 Op 24 augustus zouden bijna een half miljoen Palestijnse kinderen in Gaza beginnen met een nieuw schooljaar, maar vanwege Israëls meest recente militaire aanval op de bezette en belegerde kuststrook, ‘Operation Protective Edge’, die op juli 8 begon en meer dan 2.100 mensen doodde , waaronder ten minste 1462 burgers - bleken zij hiertoe niet in staat. Met een prille wapenstilstand vanaf 26 augustus, hebben de kinderen van Gaza moeite om te gaan met de verschrikkingen die ze ervaren hebben tijdens de brute aanval van Israël en om terug te keren naar een schijn van normaliteit. Het volgende schema geeft een overzicht van de impact die de laatste aanval van Israël en de belegering en blokkade op de kinderen van Gaza heeft gehad: KINDEREN GEDOOD EN GEWOND DOOR ISRAËLS LAATSTE AANVAL Volgens de Verenigde Naties heeft het Israëlische leger tussen 7 juli en 25 augustus ten minste 495 Palestijnse kinderen in Gaza gedood tijdens ‘Operation Protective Edge’. Het Al Mezan Center for Human Rights zegt dat het aantal 518 doden is, terwijl het Palestinian Center for Human Rights het op 519 houdt. Alle drie de cijfers zijn hoger dan het aantal Palestijnse kinderen dat is gedood in de laatste twee grote Israëlische aanvallen op Gaza samen, ongeveer 350 tijdens ‘Operation Cast Lead’ in 2008-2009 en 35 in november 2012. Het aantal kinderen dat gedood is, overschrijdt ook het totale aantal Israëli’s, burgers en soldaten, die gedood zijn door de Palestijnen in de afgelopen tien jaar. Volgens het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid zijn tussen 7 juli en 20 augustus bovendien 3106 Palestijnse kinderen gewond geraakt door het Israëlische leger in Gaza. Van de meer dan 3100 gewonde kinderen schat de VN dat 1.000 van hen een blijvende invaliditeit zal overhouden als gevolg van hun verwondingen. Duizenden niet-ontplofte bommen en granaten vormen een gevaar voor de burgers die terug willen keren naar gebieden die zij ontvluchtten tijdens de gevechten, waardoor de kinderen een bijzonder groot risico lopen. De meeste kinderen van zes jaar en ouder in Gaza hebben tijdens hun korte leven drie grote Israëlische militaire aanvallen meegemaakt, de eerste in de winter van 2008-9, en de tweede in november 2012. VERWOESTE GEZINNEN Volgens de VN hadden ten minste 140 Palestijnse families, tussen 7 juli en 22 augustus, drie of meer leden die gedood zijn in een enkele Israëlische aanval, met een totaal van 735 verloren levens. Volgens de VN zijn maar liefst 1.500 kinderen wees geworden door de Israëlische aanvallen die hun ouders vermoord hebben. De VN schat dat 6000 kinderen een ouder met een levenslange handicap zullen hebben. HUIZEN EN LEVENSONDERHOUD VERNIETIGD , FAMILIES WORSTELEN OM TE OVERLEVEN Sinds 7 juli zijn meer dan 100.000 mensen ontheemd door de Israëlische aanvallen die hun huizen vernietigd of ernstig beschadigd hebben. (Voorafgaand aan de laatste aanval van Israël, waren er nog steeds 12.000 Palestijnen zonder vaste verblijfplaats door de aanval van Israël 2008-2009 op Gaza, ‘Operation Cast Lead’). Nog voordat Israëls recente aanval duizenden huizen en een groot deel van de industrie en de civiele infrastructuur van Gaza had vernietigd, worstelden families onder de Israëlische belegering, met 70% van de populatie die humanitaire hulp kreeg en een officieel werkloosheidscijfer van 40,8% in het eerste kwartaal van 2014. Volgens UNICEF zijn acht van de tien van de ongeveer 900.000 kinderen in Gaza afhankelijk van humanitaire hulp. De meeste kinderen van zeven jaar en jonger in Gaza hebben hun hele leven onder de Israëlische verstikkende, illegale bezetting en blokkade geleefd. (Dit is een vertaling van een deel van een artikel dat verscheen op Imeu.org en geplaatst op http://khamakarpress.com/2014/08/29/the-children-of-gaza-a-generation-scarred-under-siege/) Maart 2015 nummer 1 4 4

[close]

p. 6

Textiel Fabriek: De Laatste Keffiyah Fabriek De Hirbawi Textiel Fabriek: De laatste Keffiyah fabriek in Al-Khalil (Hebron), Palestina. De 76-jarige Yasser Hirbawi opende zijn fabriek in 1961met15 machines, jaarlijks 150.000 keffiyahs (Palestijnse sjaal) producerend in de vroege jaren 90. Vandaag de dag, als gevolg van de ondertekening van de Oslo-akkoorden in 1993 en de opening van de handel met de buitenwereld, zijn maar vier machines in bedrijf die slechts 10.000 sjaals per jaar produceren. Niet één van deze sjaals wordt geëxporteerd; de overzeese leveranciers doen aan massaproductie tegen een fractie van de prijs en de krimpende Palestijnse economie en de Israëlische checkpoints en wegversperringen belemmeren de productie en handel voor kleine bedrijven zoals die van meneer Hirbawi. In eigen woorden van de heer Hirbawi: “Mijn machines zijn in goede staat. Ze kunnen morgen beginnen met werken. Ik heb gewoon een markt nodig ...” Hirbawi Textiel had ooit vijftien 15 mannen manin inde dienst fabriek plus plus misschien misschien nog nog eens eens 25 vrouwen 25 vrouwen voor voor het afronden het afronden van de van sjaals de sjaals die thuis die thuis werkten, werkten, naast naast ongeveer ongeveer 300 mensen 300 mensen die hen die ondersteunden, hen ondersteunden, waardoor waardoor dagelijks dagelijks honderden keffiyahs werden geproduceerd. “We werkten 17 of per per honderden keffiyahs werden geproduceerd. “We werkten 1718 ofuur 18 uur dag voor de bevoorrading van de lokale markt. Het is heel intensief en langdradig werk.” Er is nog één loyale werknemer achtergebleven die samenwerkt samen werktmet metde de broers broers Hirbawi. Hirbawi. Alle Alle weefgetouwen weefgetouwen zijn waren inactief, inactief, behalve behalve één, zijn een,klikzijn kende echoecho rondgalmend over de werkvloer. Een fluorescerende strip met klikkende rondstrooiend over de werkvloer. Een laag wattage fluo een laag wattage werpteen eenpool poolvan vanlicht lichtover overde demachine machinein inde desombere sombere rescerende strip werpt fabriek. De ommekeer volgde na de ondertekening van de Oslo-akkoorden in de vroege jaren 90, 1990, waarna waarna de de nieuw nieuw gevormde gevormde Palestijnse Palestijnse Autoriteit Autoriteit (PA) de markt de markt opende opende voor voor import. import. In 1995 In 1995 werd werd Hirbawi Hirbawi Textiel Textiel gesloten. gesloten. “Er was was “Er geen geen vraag,” vraag,” zegtzegt Jouda. Jouda. “We“We sloten sloten voorvoor vijf vijf jaar.jaar. Toen Toen zeiden zeiden wij: ‘Dit ‘Dit wij: is het isenige het enige wat we watweten we weten hoe te hoe doen’, te doen’, dus hebben dus hebben we besloten we besloten om het opnieuw om het opnieuw te proberen.” te proberen.” Het gezin is verbitterd over de weigering van de PA om Palestijnse bedrijven te beschermen en te omschrijven als een “nationaal product”. “Er moeten hoge belastingen worden geheven op producten van buiten”, zegt Yasser Hirbawi. “Ze moeten buitenlandse producten niet helpen als “Er moeten hoge belastingen worden geheven op producten van buiten”, deze lokale productie belemmeren. Een falafelkraam maakt meer geld zegt Yasser Hirbawi. “Ze moeten buitenlandse producten niet helpen dan deze fabriek.” tegen lokale producten. A falafel kraam maakt meer geld dan deze fabriek.” (Dit is een vertaling van een deel van de site http://www.kufiyahirbawi.com/1.html) (Dit is een vertaling van een deel van de site http://www.kufiyahirbawi.com/1.html) De alomtegenwoordigheid van de keffiyah is een kleine troost voor Hirbawi, zijn twee zonen en de enige werknemer nog in de laatste fabriek die sjaals en hoofddoeken in de Palestijnse gebieden produceert . Na bijna 50 jaar worstelt het familiebedrijf om het hoofd boven water te houden te midden van een stortvloed van goedkope Chinese import. “De Chinese keffiyahs zijn als sigarettenpapier” zegt Jouda Hirbawi, 44, “Ze zijn goedkoper, maar de kwaliteit is veel minder.” Volgens de Hirbawis gebruiken de Chinese fabrikanten polyester en slechte kwaliteit katoen in hun keffiyahs. Daarentegen wordt een Hirbawi keffiyah moeizaam geproduceerd met hoogwaardige materialen en - net zo belangrijk - een gevoel van geschiedenis. Maar de Chinese producten verkopen tegen minder dan twee derde van de prijs van de Palestijnse sjaals. “Wij verkopen een dozijn voor 100 shekel (€ 23). De Chinezen verkopen een dozijn voor 60 sjekel (€ 14),” zegt Jouda. “De mensen die deze rommel uit China importeren doden het lokale product.” 5 5 September Maart 2015 2014 nummer nummer 1 1

[close]

p. 7

Hoe is het om in Gaza te leven? Hoe het is om in Gaza te leven? Heel eenvoudig het is afschuwelijk. We lijden onder de supersonische knallen van oorlogjets, zoemende drones, aanwezigheid van oorlogsschepen, artillerievuur en vijandelijke tanks - alles in een gebied dat slechts 40 km lang en 15 km breed is. Angst en terrorisme worden gemaximaliseerd, omdat al deze oorlogswapens worden gebruikt op zo’n klein stukje grond. Omdat de zionisten zo krachtig en alomtegenwoordig zijn in elke invloedrijke sector van de maatschappij en de overheid over de hele wereld, is het voor ze letterlijk toegestaan om een bloedbad onder de bevolking van Gaza aan te richten als ze hiertoe geneigd zijn, ondanks onze pogingen via sociale media om de wereld te laten weten wat er gebeurt via foto’s en ooggetuigeverslagen. Elke dag plaatsen ik, en velen zoals ik, beelden van dood en vernietiging, en verzenden we verzoeken om hulp en woorden van wanhoop. Maar dit is grotendeels gericht aan dovemansoren. Tijdens de huidige oorlog hebben de zionisten veel excuses gezocht om wreedheden en genocide te plegen. Ze hebben de wijk al-Shija’eyyah volledig verwoest, omdat ze beweren dat er een aantal van de IOF-soldaten (soldaten van de Israel Occupation Forces) gedood werden terwijl ze ons land binnenvielen. Wat verwacht je? Ze doden onze mensen en vernietigen onze huizen. Als reactie bombardeerden ze de buurt met ongeveer zeshonderd granaten wat resulteerde in het feit dat tweehonderd mensen werden afgeslacht en hun lichamen rottend in de straten werden achtergelaten. We hebben namelijk niet de infrastructuur hoe om te gaan met dergelijke vernietiging en het verlies van het leven. Ziekenhuizen hebben geen stroom en zijn ook aan te vallen doelen; er is geen leger, geen marine en we hebben de wanhopige behoefte aan medische benodigdheden. Israëlische terroristen denken dat het aanvaardbaar is om onze huizen te bombarderen als ze ons minder dan vijftig seconden ervoor een waarschuwing geven. Ik vraag u, wat zou je kunnen doen in vijftig seconden? Hoe ver kun je lopen? Wat als je kinderen, oudere of gehandicapte familieleden hebt? Wat dan? Je kunt je afvragen hoe de IOF haar doelen plant? Wat je hoort in de media is de bewering dat het huis dat bedoeld is om aangevallen te worden, behoort tot een lid van Hamas, zijn familie, vrienden of gastheren. De drones spelen een belangrijke rol in de manier van doden en vermoedelijk in de selectie van targets. Met hun altijd aanwezige gezoem creëren ze een constante stress en verspreiden ze de angst dat een dreigende aanslag op elk moment kan beginnen. Deze drones die de hele hemel van de Gazastrook bestrijken met hun slimme ‘state of the art’- camera’s en die alles op de grond volgen, hebben een hoge capaciteit om burgers van verzetsstrijders van elkaar te onderscheiden - terwijl de verzetsstrijders zeker het recht hebben om hun universele recht uit te oefenen om de bevolking van Gaza te verdedigen. De drones hebben de mogelijkheid om gewone burgers ter plaatse, die bezig zijn met hun dagelijkse leven of gewoon proberen om te vluchten, te vermijden; maar ze doen het niet. Met deze tactiek creëren ze angst en doden iedereen die op hun pad komt. Het willekeurig doden van burgers is een techniek om ons angst aan te jagen. Elk persoon in de Gazastrook voelt net als ik, dat hij of zij als het volgende doelwit van de Israëlische bombardementen kan zijn, dat wordt toegevoegd aan het toch al stijgende dodental. Hazem El-Zatma Maart 2015 nummer 1 6 6

[close]

p. 8

Kindertranen Palestina Kindertränen e.V.is een humanitaire hulporganisatie in Frankfurt am Main. Tijdens een bijeenkomst van de vrijwilligers is besloten om de taak op zich te nemen van het helpen van mensen die in nood zijn geraakt, nood als gevolg van oorlog, natuurrampen of sociale omstandigheden. De vereniging is actief en heeft geen zelfstandige commerciële doeleinden. De hulp wordt gegeven in de vorm van hulpgoederen zoals voedsel, medicijnen, verbandmiddelen, kleding en overlevingsmaterialen. In sommige gevallen wordt geprobeerd financieel ondersteuning te geven. Het streven is in de eerste plaats om snelle verlichting te bieden, maar ook om mensen te instrueren om zelfstandig hun toestand duurzaam te verbeteren als ze getroffen worden. Enkele voorbeelden zijn de bouw van scholen en bronnen. In Palestina is men bezig om een lokaal kantoor op te zetten van deze vereniging , men wacht op toestemming om te beginnen. In samenwerking met het team vanuit Duitsland is geregeld dat 52 gezinnen een bedrag van € 200 per gezin hebben gekregen. Dit bedrag zal gedurende een aantal maanden worden betaald. Projecten: 1. Het helpen van de 52 gezinnen uit de eerste fase van het project 2. Kinderen te helpen waarvan hun huis is gesloopt met kleding, schoenen, schooltas 3. Helpen van studenten die zich niet kunnen veroorloven om te studeren aan de universiteiten wegens gebrek aan geld 4. Tijdelijke hulp voor mensen waarvan de huizen zijn beschadigd door de bombardementen 5. Een volle mand voedsel waaronder brood en de distributie ervan aan duizend gezinnen in Rafah Wagdy Nahad Palastine Goodness De Palestine Goodness Organisation (PGO) werkt aan het waarborgen van humanitaire bescherming en hulp voor de slachtoffers van oorlog en andere situaties van geweld, de armen, vluchtelingen en jongeren die te maken hebben met de jeugdwerkloosheid in Palestina (Gaza / Westelijke Jordaanoever / Oost-Jeruzalem) Missie PGO is een onpartijdige, neutrale en onafhankelijke organisatie die werkt om het lijden te voorkomen door het bevorderen en versterken van universele humanitaire beginselen en om de armoede en de werkloosheid in Palestina te elimineren. Bedrijfsprofiel De organisatie streeft ernaar om de armen te beschermen door mensenrechtenschendingen die tegen hen gericht zijn te voorkomen of stop te zetten, en door hun rechten te verdedigen uit hoofde van het internationaal humanitair recht. Palestine Goodness heet u welkom om mee te doen en uw stem te delen in de gemeenschap. Musab Bseiso 7 7 7 Maart 2015 nummer 1

[close]

p. 9

Back to Palastine Back to Palestine is een initiatief van burgers met geweten die recht, vrede en gelijkwaardigheid hoog in het vaandel hebben staan. Back to Palestine Vroeger , nog niet eens zo heel lang geleden, was er eens een land; een mooi, heilig land. Een land waar mensen van verschillende religies in vrede en harmonie met elkaar samenleefden. Joden, moslims, christenen en andere minderheden deelden dezelfde heilige grond, respecteerden elkaar en hadden elkaar lief. Het waren buren, vrienden, kennissen en landgenoten. Het land waar al dat moois plaatsvond heette Palestina. Dat land bestond echt! Het koloniale zionistische project maakte hier in 1947 bruut een einde aan. De Arabische bevolking van Palestina werd op grote schaal verdreven, dan wel uitgemoord, om plaats te maken voor een zionistische staat. Deze catastrofe, de Nakba zoals de Palestijnen het noemen, heeft niet alleen miljoenen mensenlevens gekost, maar ook miljoenen Palestijnen ontheemd. Tot op heden leven miljoenen Palestijnen over de hele wereld als vluchtelingen die niet mogen terugkeren naar hun land. De Palestijnen zijn echter niet de enigen die lijden onder de Israëlische terreur. De racistische basis van de zionistische staat maakt dat ook de minderheden in Palestina continue het doelwit zijn van racisme, pesterijen, uitsluiting, opsluiting en onmenselijke praktijken als gedwongen anticonceptie. Back to Palestine wil terug naar het oude Palestina. Naar dat land waar mensen in vrede en harmonie met elkaar samenleefden, ongeacht hun etniciteit en/of geloofsovertuiging. Terug naar dat land van vrede en tolerantie. Dat ideaal kunnen wij als burgers samen waarmaken door de handen ineen te slaan en ons gezamenlijk uit te spreken. Luid en duidelijk. Tégen het onrecht van de apartheidsstaat ‘Israel’ en vóór recht, dekolonisatie, tolerantie en vrede. Waar staat Back to Palestine voor? 1. Back to Palestine is een initiatief van burgers met geweten die recht, vrede en gelijkwaardigheid hoog in het vaandel hebben staan en zich actief willen inzetten voor de Palestijnse zaak. Onze uitgangspunten zijn humaniteit, mensenrechten, het internationaal recht en solidariteit met de algehele strijd van de Palestijnen voor vrijheid en onafhankelijkheid. Ook zijn wij solidair met de Afrikaanse emigranten en vluchtelingen die in ‘Israel’ op beestachtige manier worden behandeld. 2. Back to Palestina staat volledig achter BDS (Boycot, Desinvesteren en Sancties tegen ‘Israel’) als middel om druk uit te oefenen op de ‘Israëlische’ autoriteiten ,opdat zij hun verplichtingen richting de Palestijnen en minderheden nakomen. 3. Back to Palestine is er om bewustwording te creëren en aandacht te vragen voor de situatie van het bezette, dan wel ontheemde, Palestijns volk. We zetten ons dus niet alleen in voor de Palestijnen in Gaza en de Westbank, maar ook voor de Palestijnse bewoners van ‘Israel’ en de miljoenen Palestijnse vluchtelingen in omringende landen en elders in de wereld. Het recht op terugkeer is vastgelegd in het internationaal recht, en wij zien het als onze plicht om ons actief in te zetten voor de implementatie en de naleving hiervan. 4. Back to Palestine heeft als doelstelling de Palestijnse kwestie continue op de politieke en maatschappelijke agenda te houden. Wij realiseren ons dat de aanvallen op Gaza de Palestijnse kwestie onder de aandacht van een breed publiek heeft gebracht. Op het moment dat de aandacht dreigt te verslappen, zullen wij ons er sterk voor maken hier weer verandering in te brengen. Wij stellen ons als doel om van de huidige sympathisanten activisten te maken die zich actief inzetten voor BDS, en zelf optreden als verdediger van de Palestijnse zaak. Back to Palestine ziet de Palestijnse kwestie als een mensenrechtenkwestie en wij weigeren ons als burgers op te laten delen in ‘religieuze kampen’, waarbij religie wordt misbruikt om kolonisatie te maskeren en kritiek op ‘Israel’ af te doen als antisemitisme. We zijn ervan overtuigd dat deze benadering juist antisemitisme en islamofobie in de hand werkt en distantiëren ons hiervan. Er is maar één kamp: dat van recht, dekolonisatie en dán vrede. Back to Palestine ziet één staat voor alle bewoners van Palestina , ongeacht religie, als de enige sleutel tot vrede. Eén democratische Palestijnse staat voor iedereen. Maart 2015 nummer 1 8 8

[close]

p. 10

Ubuntu Mail Sluit je aan bij de BDS beweging: doe mee en maak impact! Het Inspireren van kinderen over de wereld Ubuntu Mail is een non-profit organisatie met als doel en ambitie om de deuren van de culturen van de wereld te openen voor studenten Engelse taal en cultuur van verschillende achtergronden. Het belangrijkste idee van Ubuntu Mail project is “Kennis van de wereld door de ogen van kinderen”. Ubuntu Mail verbindt kinderen op het platteland van de hele wereld, als onderdeel van een grotere inspanning om groei in taalvaardigheid te bevorderen, tevens het verbreden van het inzicht in culturen en gemeenschappen van buiten hun eigen land. Echte wereldcommunicatie en authentieke interactie met leeftijdgenoten kunnen bij kinderen vriendschap bevorderen. Ze oefenen het Engels, ontdekken nieuwe culturen als wel maken zij kennis met de verschillende uitdagingen andere kinderen ondervinden in het dagelijks leven. Ubuntu Mail is een sociale organisatie, gevestigd in het Verenigd Koninkrijk en in Oostenrijk die werkt met kinderen uit de hele wereld om culturele tolerantie en mondiale bewustwording te bevorderen en kinderen te motiveren om Engels te leren door middel van communicatie via correspondentie. De organisatie werkt met kinderen in de leeftijd van 8-21 in meer dan veertig landen om hun ogen te openen voor nieuwe culturen en nieuwe ideeën. Wat doet Ubuntu Mail? * Kinderen en studenten in de leeftijd tussen 8-21 uit de hele wereld worden met elkaar verbonden om nieuwe culturen te ontdekken, te leren over mondiale kwesties en hun Engels in een gestructureerde brief uitwisselingsprogramma te oefenen. * De organisatie wil besef creëren voor de uitdagingen die de kinderen ervaren in verschillende gemeenschappen over de wereld * Er wordt geld ingezameld voor de aangelegenheden van de deelnemende scholen * Voorstellen om duurzame oplossingen te implementeren Ook in Palestina wordt met dit systeem gewerkt. Voor het project in Palestina is geld nodig, steun en support. Het project Gaza Smile Project, gestart als privaat project,waarbij gezorgd voor een schooltas voor de schoolgaande kinderen, wordt onder de paraplu van Ubuntu Mail gebracht. Afnane Hayek Waarom zou ik meedoen met de boycot van Israël? Door de steun van regeringen over de hele wereld kan Israël nog steeds ongestraft doorgaan met het schenden van het internationaal humanitair recht. Door gerichte boycotacties en campagnes tegen bedrijven en instellingen die hieraan medeplichtig zijn, is de internationale BDS beweging een krachtig en strategisch wapen om Israël te isoleren. Bekijk de timeline om BDS successen tot nu toe te zien. Boycots en sancties hebbengeholpen de apartheid in Zuid-Afrika te beeindigen! Wat zou ik moeten boycotten? Er worden duizenden producten verkocht door zowel Israëlische als internationale bedrijven die medeplichtig zijn aan het schenden van mensenrechten in de bezette gebieden. Boycotacties hebben het meeste kans op succes als ze een onderdeel zijn van een bredere campagne zoals bijvoorbeeld druk uitoefenen op winkeliers om een bepaald product uit de schappen te halen of op een bedrijf om niet langer medeplichtig te zijn aan het schenden van internationaal recht. De BDS Beweging organiseert niet alleen boycot acties voor consumenten, maar voert ook druk uit op onderwijsinstellingen, vakbonden en bedrijven om zich aan te sluiten bij BDS en Israël te isoleren op academisch, cultureel, economisch en militair gebied. Wij dringen ook aan om investeringen en beleggingen terug te trekken. Niet alleen uit Israëlische banken en bedrijven, maar ook uit internationale bedrijven die betrokken zijn bij de Israëlische bezettingspraktijken en schendingen van mensenrechten. Het derde BDS speerpunt is de oproep aan regeringen en internationale organisaties om sancties en een militair embargo tegen Israël op te leggen. Verschillende BDS campagnes hebben met succes grote bedrijven en beleggingsfondsen kunnen overtuigen om de desinvesteren in o.a. Veolia, G4S, Alstom, Africa-Israel en Elbit Systems. Artiesten zoals Coldplay, Snoop Dogg and Elvis Costello hebben gehoor gegeven aan de oproep van de Palestijnse oproep voor een boycot tegen Israël en hebben geweigerd in Israël op te treden. Roger Waters (Pink Floyd), Danny Glover en Miriam Margolyes steunen de boycot. (Bron: www.docp.nl) Maart 2015 nummer 1 9 9 1 9

[close]

p. 11

Palestijnen hebben onze hulp nodig In het lobbyen zit de grote uitdaging. In Nederland bestaan vele Palestijnse organisaties of organisaties die voor Palestina werken / willen werken. Maar met vele organisaties ontstaat nog geen duidelijke en sterke lobby en dat is nu juist hard nodig. Een complete Palestijnse organisatie zou uit vijf aandachtsgebieden moeten bestaan: • BDS - Boycot, Desinvesteren en Sancties (BDS) tegen Israël • Andere (financiële) acties ter ondersteuning van Palestina en de opbouw van Gaza • Geld inzamelen voor individuele personen die support en geld nodig hebben • Lobby naar de mens op de straat, de media en de politiek • Opbouw van een Centrum voor Documentatie en Informatie Een dergelijke organisatie zou de Palestijnse kwestie kunnen helpen, ondersteunen en het nieuws kunnen verspreiden, geheel in teken van de Palestijnen. Tot op de dag van vandaag zijn er vele organisaties in Nederland aan het werk voor de Palestijnse kwestie, maar erg versnipperd, bestaand uit weinig leden of / en ze hebben onderling nauwelijks contact. Willen we in Nederland een sterke pro-Palestijnse lobby opzetten, dan moet er één koepelorganisatie opgericht worden waar alle taken een even groot deel van de aandacht en van de actie krijgen. Na de onbeschofte en verwoestende aanval op Gaza dit jaar, heeft Palestina hulp nodig, support, materialen en geld. Snel en wel op een manier dat het op de juiste plaats terechtkomt., want het komt nog te vaak voor, dat het geld(2014). De bezettende macht zal ook het obstakel vormen bij de opbouw van Gaza; de bezetters zullen alles er aan doen om de werkzaamheden te vertragen – met of zonder hulp van de heer Abbas – en als de tijd er is dat alles weer wat opgebouwd is, zullen ze zich weer van de ‘goede’ kant laten zien en alles wat opgebouwd is, weer vernietigen. Bij de hulp die Nederland zal geven, zal overtuiging moeten zitten, overtuiging dat het goed besteed wordt en dat het duurzaam zal zijn, met andere woorden: dat het ook zal blijven. Daarom is druk van Nederland op de bezettende machthebbers nodig. En daar is veel werk voor nodig. Eén organisatie die alles gaat organiseren of beter mog een koepelorganisatie die al de benodigde aandachtspunten bij elkaar gaat brengen. Dit is nodig, maar het is wel vijf voor twaalf. De Palestijnen kunnen niet langer wachten. De wereld is momenteel gefocust op de aanvallen van en tegen de Islamitische Staat, maar ondertussen worden de Palestijnen gewoon maar weer vergeten. Het is een Jaar van de Solidariteit met de Palestijnen, maar daar is dit jaar weinig van terecht gekomen. Het is nu tijd om in actie te komen, actie voor de Palestijnen, actie om die organisatie voor support en ondersteuning op te zetten. Henny A.J. Kreeft Maart 2015 nummer 1 10 10

[close]

p. 12

De Palestina Papers Bij (wekelijkse) demonstraties in Palestina kan je vaak horen dat Palestina een vrij land zal zijn met de eigen regels, insha’Allah, wat betekent ‘Als Allah het wil’, maar dan moet er eerst een oplossing gevonden worden voor de illegale kolonisten in de uitgebreide nederzettingen. Niet alleen de haviken in het Palestijns activisme als Gretta Duisenberg en mr Dries van Agt, maar velen hebben aangegeven dat de nederzettingen illegaal zijn. “De Verenigde Staten hebben hun veto uitgesproken over een resolutie van de Verenigde Naties waarin werd opgeroepen om de bouw van Israëlische nederzettingen illegaal te verklaren.” Dit was de strekking van een artikel van De Volkskrant van 21 februari 2011. Ondanks de ferme uitspraken van president Obama, die tegen verdere uitbreiding van illegale nederzettingen is, veranderde het buitenlands beleid van de Verenigde Staten op dit gebied voor geen millimeter. Resolutie 446 De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties kon op 22 maart 1979 met twaalf voorstemmers en onthouding van stemming van Noorwegen, Engeland en de Verenigde Staten resolutie 466 aannemen. De resolutie bevatte onder andere de volgende punten: De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties: * bepaalt dat Israëls beleid van het oprichten van nederzettingen op Palestijns en ander Arabisch grondgebied niet legaal is en vrede in de weg staat * betreurt dat Israël niet voldoet aan de resoluties 237, 252 en 298 van de Veiligheidsraad en de resoluties 2253 (ES-V), 2254 (ES-V), 33/5 en 33/113 van de Algemene Vergadering * roept Israël nogmaals op de Geneefse Conventie te volgen, voorgaande maatregelen in te trekken en de juridische, geografische en demografische samenstelling van de bezette gebieden niet te wijzigen door er eigen burgers naartoe te verhuizen In 1979 werd middels resolutie 446 aangegeven dat het opzetten en dus bewonen van nederzettingen op Palestijns gebied illegaal is en de vrede in de weg zou staan. De mondiale gemeenschap spreekt en gaat dan weer door met het dagelijkse leven en het lijkt erop dat (het lijden van) de Palestijnen daar nauwelijks een plaats in heeft. In ieder geval werd resolutie 446 aan de mondiale laars gelapt. Resolutie 452 Nadat de resolutie van maart 1979 was aangenomen en er niets mee gedaan werd, kwam resolutie 452, die op 20 juli 1979 met 14 stemmen werd aangenomen. De Verenigde Staten onthielden zich van stemming, wat natuurlijk niet zo vreemd was. Deel 1: De kolonisten Het Israëlische beleid om nederzettingen op te richten in bezet Arabisch gebied wordt niet als legaal beschouwd In deze resolutie werden onder andere de volgende punten genoemd: De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties: * betreurt het gebrek aan medewerking van Israël * beschouwt dat het Israëlische beleid om nederzettingen op te richten in bezet Arabisch gebied niet legaal is en een schending van de Geneefse Conventie betreffende de Bescherming van Burgers tijdens Oorlogstijd * roept de overheid en bevolking van Israël op de oprichting van nederzettingen in Arabisch gebied te stoppen Wederom wordt middels een resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties vastgelegd dat het Israëlische beleid met betrekking tot de nederzettingen illegaal is en schending van internationale wetten. Ook deze resolutie - net als 446 - verdween in het grote grijze archief. Resolutie 465 Op 1 maart 1980 werd resolutie 465 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties unaniem door de vijftien leden van de VN-Veiligheidsraad aangenomen. In deze resolutie zijn onder andere de volgende punten opgenomen: 11 Maart 2015 nummer 1

[close]

p. 13

De enige oplossing voor vrede voor de Palestijnen is dat de kolonisten de illegale nederzettingen zullen moeten verlaten In deze resolutie zijn onder andere de volgende punten opgenomen: De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties: * roept alle landen nog eens op Israël niet bij te staan in verband met de nederzettingen in de bezette gebieden * herbevestigt de noodzaak om de bezetting van Arabische gebieden, inclusief Jeruzalem, te beëindigen In deze laatste resolutie werd zelfs opgeroepen om de bezetting van Arabische gebieden, inclusief Jeruzalem te beëindigen, maar weer was het alleen geschreeuw voor de bühne, gelal van een organisatie die niet eens in staat is, om woorden om te zetten in acties. In 2014 wordt nogmaals - voor de buitenwacht - aangehaald dat Europa de illegale nederzettingen veroordeelt (zie bijvoorbeeld www.dutchturks. nl van 6 juni 2014), maar ondertussen werd er weer een samenwerkingsverband met Israël getekend. Internationale Gerechtshof In een artikel van Elsevier van 18 januari 2014 worden vraagtekens gezet bij het feit dat de nederzettingen illegaal zijn. Het Internationaal Gerechtshof heeft zich gebogen over “de vraag wat de wettelijke gevolgen waren van de bouw door Israël van het afscheidingshek op Palestijns grondgebied.” Volgens het artikel: “ … In de rest van de wereld, ook in Nederland, is er brede consensus over de Joodse nederzettingen: die staan op Palestijns grondgebied. Wil er ooit een oplossing komen voor het conflict, dan moeten deze nederzettingen worden opgedoekt. Alleen dan is de weg vrij voor een tweestatenoplossing, met een Joodse staat Israël, en een Palestijnse staat. Het advies van het Internationaal Gerechtshof in juni 2004 onderschrijft deze visie.” De kolonisten De kolonisten die in de illegale nederzettingen wonen, worden steeds extremistischer en agressiever. Los van het feit dat ze bijna altijd bewapend zijn, worden ze ook beschermd door de militairen van de zionistische bezetters. Door deze bescherming kunnen ze ook terroristische daden uitvoeren zonder daar voor gestraft te worden. Deze daden lopen uiteen van het vernietigen van dadelbomen tot het irritant treiteren; maar moorden worden ook niet geschuwd. Denk hierbij aan het doodrijden van Inas Khalil, het meisje van 5 jaar dat door een kolonist met zijn auto is vermoord. Is er een oplossing? De enige oplossing voor vrede voor de Palestijnen is dat de kolonisten de illegale nederzettingen zullen moeten verlaten en overdragen aan de Palestijnen, daarbij rekening houdend met de grenzen van voor 1967. Hiervoor zal de houding van de wereld richting Israël moeten veranderen, nu en onmiddellijk. In een volgend deel gaan we verder met de Balfour-declaratie en de kapitale blunder die in de historie van vrede is gemaakt. De Veiligheidsraad van de Verenige Naties: * bepaalt dat alle Israëlische maatregelen om het fysieke karakter, de demografische samenstelling, de institutionele structuur of de status van de bezette Arabische gebieden te wijzigen ongeldig zijn en dat de verplaatsing van eigen bevolking naar die gebieden een schending van de Vierde Geneefse Conventie is en vrede in de weg staat * betreurt sterk dat Israël dit beleid blijft voortzetten en roept het op de maatregelen in te trekken, bestaande nederzettingen te ontmantelen en de planning en bouw van nieuwe te staken * roept alle landen op Israël niet te helpen in verband met de nederzettingen In deze resolutie wordt - dit keer unaniem aangenomen - duidelijk aangegeven dat de nederzettingen illegaal zijn, deze nederzettingen vrede in de weg staan en er wordt een oproep gedaan aan alle landen om niet mee te helpen. De realiteit is echter anders: de regering van Israël gaat door met de uitbreiding van nederzettingen op Palestijns gebied. Israëlische nederzetting In het beleid van de Israëlische regering worden de nederzettingen bedoeld als vestigingsplaats voor de Israëlische kolonisten, waarbij deze nederzettingen meestal gesitueerd zijn op de bezette Westelijke Jordaanoever en de door Israël geannexeerd Oost-Jeruzalem. Hebron In tegenstelling tot de bouw van nederzettingen rond Palestijnse steden en dorpen op de Westelijke Jordaanoever, vestigde een groep Joden zich in de oude stad van Hebron, waardoor Palestijnen gedwongen werden huis en winkelpand te verlaten en op te geven. In 2008 waren er al vijf afzonderlijke groepen met woningen bewoond door Joden verspreid over de binnenstad, die voortdurend werden beschermd door ongeveer 2000 Israëlische militairen. Resolutie 471 Na de resolutie van maart 1980, verscheen op 5 juni 1980 resolutie 471, die wederom door veertien leden van de Veiligheidsraad wed aangenomen. Zoals verwacht onthielden de Verenigde Staten zich van stemming. Henny A.J. Kreeft (eerder gepubliceerd in De Stem van de Ummah) Maart 2015 nummer 1 12

[close]

p. 14

Kort Nieuws 13 19 maart 20 maart Kolonisten dringen Palestijns appartementsgebouw binnen Kolonisten uit de rechtse organisatie Elad-Stad van David Foundation hebben op woensdag in een vier-appartement woongebouw ingebroken in de voornamelijk Palestijnse wijk Silwan in Oost-Jeruzalem, net ten zuiden van de Oude Stad. Op het moment van de inbraak was de bewoner van het appartement bij het lokale politiebureau. Ze had een dagvaarding ontvangen om zich te melden voor verhoor op woensdag. Ze gaf aan dat terwijl ze op het bureau was, de kolonisten haar spullen uit haar huis verwijderd hadden en het appartement in bezit hadden genomen. De locatie van het gebouw wordt van bijzonder belang geacht vanwege de nabijheid van de Stad van David en een nationaal archeologisch park dat de organisatie beheert en van andere huizen die de groep bezit. (Haaretz) 27 kolonisten dringen de Aqsa Moskee binnen Zeven extremistische Joodse kolonisten bestormden de heilige Aqsa Moskee onder strenge veiligheidsmaatregelen (lees: bescherming) door de Israëlische politie. Lokale bronnen wezen erop dat 27 kolonisten de moskee bestormden vanaf de al-Magharebah Poort onder strenge veiligheidsmaatregelen van de Israëlische politie samen met zwaar bewapende Israëlische Special Forces die elke ochtend worden ingezet in de nabijheid van de heilige plaats om kolonisten te beschermen. Een vrouw uit Jeruzalem confronteerde de Israëlische strijdkrachten door het roepen van Allahu Akbar en het hooghouden van de Koran, terwijl een politieman foto's van de vrouw nam, hebben bronnen vermeld. (English.palinfo.com) 20 maart Kolonisten proberen watertank in Hebron te vergiftigen Israëlische kolonisten hebben op donderdag geprobeerd om een watertank, die behoort tot een Palestijnse familie in Hebron, te vergiftigen. Dit hebben familieleden op maandag gemeld. Imad Abu Shamsiyeh vertelde Ma’an dat toen hij vorige week naar zijn huis in Tel al-Rumeida ging, in de buurt van de illegale nederzettingen van Beit Yishai en Beit Hadassah, hij drie kolonisten zag. “Een van hen droeg donkere kleding en een masker over zijn gezicht, terwijl de anderen op wacht stonden,” zei hij. “Toen de drie kolonisten me zagen ontvluchtten ze de scène.” Hij vervolgt: “Ik ging naar de watertanks en toen ik in de tanks keek, zag ik een witte stof in het water en heb onmiddellijk de Israëlische politie en de bezettingstroepen van het incident op de hoogte gebracht.” “Verschillende soldaten ging naar mijn dak en een Israëlische officier vertelde me dat de stof giftig was.” (Ma’an News) 20 maart Egypte arresteert 9 Palestijnse vissers De Egyptische zeemacht heeft Palestijnse vissersboten in beslag genomen en arresteerde op vrijdag negen vissers uit Gaza. Veiligheidsbronnen zeiden dat de Egyptische marine een Palestijnse vissersboot van de zuidelijke kust van de Gazastrook joeg, opende het vuur en leidde de boot naar Egyptische wateren. Het hoofd van het Palestijnse Syndicaat van Gaza vissers, Nizar Ayyash, vertelde Days of Palestine dat er negen vissers uit Gaza aan boord van de aangehouden vissersboot waren. Een Egyptische militaire bron bevestigde dat negen Palestijnen gearresteerd waren, maar zei dat hun arrestatie kwam nadat de boot in Egyptische wateren was gekomen. (Daysofpalestine) Maart 2015 nummer 1

[close]

p. 15

Inwoners van Gaza worstelen nog steeds met 50-daagse oorlog met Israël Veel Palestijnen lijden onder de gevolgen van de 50-daagse oorlog met het Israëlische regime tegen de belegerde Gazastrook afgelopen zomer, meldt Press TV. Maanden na het einde van de oorlog, juli vorig jaar, zijn niet-ontplofte Israëlische bommen en raketten nog steeds een bedreiging voor de veiligheid van de Palestijnen. Een familie die in Beit Hanoun woont, een stad aan de noordoostelijke rand van de Gazastrook, leeft al maanden met een niet-ontplofte raket. 20 maart Zwitserse inspanningen om Gazaanse ambtenaren te integreren De vertegenwoordiger van Zwitserland voor Palestina, Paul Garnier, heeft op maandagavond gesproken met leden van de Palestijnse facties in de Gazastrook over de inspanningen van zijn land om de crisis van de onbetaalde ambtenaren in het belegerde grondgebied op te lossen. Garnier gaf in ‘het Zwitserse document’ voorstellen aan voor de integratie van de Gaza ambtenaren om zodoende onder de hiërarchie van de Palestijnse overheidsinstellingen te komen. Hij verklaarde, tijdens de vergadering, dat het document het resultaat was van de gesprekken tussen de Palestijnse rivalen en in nauw overleg met het kantoor van de Palestijnse premier en alle betrokken partijen. De Zwitserse official merkte op dat de inspanningen van zijn land werden gesteund door de UNDP en de Wereldbank en de goedkeuring had ontvangen van de UNESCO, de Europese Unie, Noorwegen, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. (english.palinfo.com) 24 maart (PressTv) 24 maart Palestijnse dame in Israëlische gevangenis, ondanks ernstige wonden De Israëlische bezettingsmacht blijft de Palestijnse 21-jarige vrouwelijke gevangene Amal Taqatqa gevangen houden ondanks haar ernstige wonden. De Palestijnse Gevangenen Club (PPC) meldde dat Taqatqa lijdt aan ernstige pijnen in de borst, nadat ze was neergeschoten met echte kogels door Israëlische soldaten. Ze heeft ook verwondingen aan haar been opgelopen, veroorzaakt door een echte kogel van de Israëlische bezettingssoldaten toen ze werd gearresteerd. Eerder in december, openden de Israëlische bezettingstroepen, gestationeerd in de buurt van de illegale Israëlische joodse nederzetting Gush Etzion, het vuur direct op de Palestijnse dame vanaf korte afstand en beweerden dat ze een Israëlische soldaat wilde neersteken. (Daysofpalestine) 24 maart Israël veroordeelt Palestijn tot ruim 15 jaar gevangenisstraf Een Israëlische rechtbank heeft 15,5 jaar gevangenisstraf geëist tegen een Palestijnse man voor de verdediging van de Gazastrook tijdens het 50-daagse militaire offensief van het Tel Aviv regime tegen het kleine deel van Palestina afgelopen zomer. Volgens rapporten op dinsdag veroordeelde de Beersheba rechtbank de 24-jarige Mohammed Abu Zaraj naar verluidt voor de poging om Israëlische soldaten aan te vallen vorig jaar. Zaraj, een lid van de Ezzedine al-Qassam Brigades, de militaire vleugel van de Palestijnse verzetsbeweging van Hamas, werd gearresteerd op 27 juli 2014 nadat hij en een aantal andere Palestijnse strijders “explosieve ladingen” op de weg van een Israëlisch militair konvooi hadden geplaatst tijdens de Gaza-oorlog, zei het hof. (PressTV) Maart 2015 nummer 1 14

[close]

Comments

no comments yet