MERIDIANAS JŪRŲ VERSLO BENDRUOMENĖS AKTUALIJOS

 

Embed or link this publication

Description

MERIDIANAS JŪRŲ VERSLO BENDRUOMENĖS AKTUALIJOS

Popular Pages


p. 1

2013 m. GRUODIS Nr. 3 PROFESINIS JŪRŲ VERSLO BENDRUOMENĖS LEIDINYS ISSN 2029-9044 www.meridianas.eu ROMĖNAI ŽINOJO BALTIJOS JŪRĄ JAU 5 MŪSŲ EROS METAIS, NES IŠ JOS PIETINIŲ PAKRANČIŲ GAUDAVO GINTARO. XVIII A. MEDINIS BIRŽOS TILTAS TURĖJO STRATEGINĘ REIKŠMĘ. LAIVAI PRIVALĖJO MOKĖTI MIESTUI TILTO PAKĖLIMO MOKESTĮ. „Jūrų kapitonas – tai vardas iki gyvos galvos“ – teigia „Jūrų kapitonų klubo“ pirmininkas Juozas Liepuonius. Naujas žvilgsnis Nauja kokybė Naujas leidinys

[close]

p. 2

Penkeri metai kartu su jumis! www.zurnalastransportas.lt

[close]

p. 3

Meridianas 2013 m. gruodis Nr.3 1 Požeminės perėjos jau seniai šiurpina klaipėdiečius. Tuo tarpu miesto valdžia šiais metais pinigų rado tik vienai perėjai sutvarkyti. Sovietiniais metais statytos požeminės perėjos Klaipėdoje jau seniai nematė remonto – plytelės aptrupėjusios, dėl užakusių lietvamzdžių telkšo balos, tvyro smarvė, perėjose tamsu net ir šviesiausią dieną. Jų paskirtis – užtikrinti pėstiesiems saugumą, todėl perėjos turi būti tvarkingos, apšviestos. Bet, deja, to nėra. Atrodytų, kad klaipėdiečiai, vieninteliai Lietuvoje gyvenantys šalia jūros, turėjo ją pamilti, ja rūpintis, pagarbą ir meilę vandenims rodyti visur ir visada. Tačiau miesto tvarkytojai, deja, jau daugelį metų stebi visai priešingą dalyką: atrodo, kad vienintelis miestiečių noras – kuo daugiau teršti aplinką ir juos supančius vandenis. Nelegalūs įvairiausių atliekų sąvartynai uostamiestyje dygsta kaip grybai po lietaus, o jų likvidavimui kasmet išleidžiami nemenki pinigai. Skaičiai tiesiog šiurpina: 221+24+160 – net 405 t! Tokį atliekų kiekį išvežti trunka ištisus metus, tačiau nepanašu, kad padėtis gerėtų ir klaipėdiečiai savo rankomis mažiau terštų gyvenamąją aplinką. Miesto tvarkytojams didžiausią rūpestį kelia ir žvejai mėgėjai, susiburiantys Smiltynėje prie Kuršių marių krantinių, Подземные переходы уже давно пугают клайпедчан. Но в этом году городские власти нашли деньги, чтобы привести в порядок только один переход. Построенные в советское время подземные переходы в Клайпеде давно уже не видели ремонта — плитки растрескались, из-за засоренных водостоков всюду простираются лужи, стоит вонь, в переходах темно даже в самый светлый день. Назначение их — обеспечить безопасность для пешеходов. Понятно, что переходы должны быть в порядке, освещены и безопасны для людей. Увы, этого нет. Казалось бы, что клайпедчане, единственные в Литве живущие у моря, должны бы любить его, заботиться о нем, уважение и любовь к воде проявлять всегда и везде. Но люди, ответственные за наведение порядка в городе, к сожалению, уже много лет наблюдают прямо противоположную картину: похоже, что единственное желание горожан — как можно больше загрязнять окружающую среду и прилегающие воды. Нелегальные свалки самых разных отходов растут в портовом городе, как грибы после дождя, а на их ликвидацию ежегодно тратятся немалые деньги. Цифры просто пугают: 221 + 24 + 160 — целых 405 тонн! Для вывоза такого количества отходов нужен целый год, но непохоже, чтобы положение улучшалось и клайпедчане меньше загрязняли жилую среду своими руками. У властей города самую большую озабоченность вызывают и рыбаки-любители, которые собираются на на- Mielieji skaitytojai, Klaipėda. Prisimename šį pajūrio kraštą, kai jame nutinka kas nors įdomaus, gražaus ar baisaus. Baisūs dalykai šiame prigludusiame prie jūros mieste ar netoli jo nutinka rečiau, bet jie dar ilgai skamba mūsų ausyse. Klaipėdos rajono Lūžgalių kaime girtas sutuoktinis žiauriai, keletą valandų kankinęs, nužudė žmoną. Keturių vaikų motina kvietėsi policiją, tačiau pagalbos nesulaukė. Tokie ir panašūs pranešimai nusikaltimų suvestinėse Lietuvoje nėra labai reti. Už dviejų pareigūnų galbūt netinkamai atliktas pareigas Policijos departamentui ieškinį pateikė nužudytosios moters brolis. Valstybė iš visų mūsų sąskaitų kompensuos našlaičiams už supuvusios sistemos ir nerangių policininkų klaidas. Per žingsnį nuo nelaimės: Klaipėdoje vis dar likę pastatų ir įvairių įrenginių, kur styro netvarkingi elektros laidai. Ar kas prisiimtų atsakomybę nelaimės atveju? Elektros kabeliai styro ne tik prie apleistų pastatų, bet ir prie visuomeninių statinių. Atvertos skydinės, ištampyti laidai neužkliūva atsakingiems pareigūnams. Kol kas. Kol neatsitiko nelaimė. Tačiau ir nelaimės atveju tektų ilgai ieškoti, kas kaltas. Дорогие читатели, Клайпеда. Мы вспоминаем об этом приморском крае, когда там происходит что-нибудь интересное, хорошее или страшное. Страшные вещи в этом прижавшемся к морю городе или недалеко от него случаются реже, но они еще долго звучат у нас в ушах. В деревне Лужгаляй Клайпедского района пьяный муж жестоко, издеваясь в течение нескольких часов, убил жену. Мать четверых детей вызывала полицию, но помощи не дождалась. Подобные сообщения в сводке преступлений в Литве не редки. Реже такие происшествия случаются рядом с нами. За то, что два должностных лица, быть может, не исполнили свои обязанности надлежащим образом, брат убитой женщины предъявил иск Департаменту полиции. Государство за счет всех нас назначит сиротам компенсации за ошибки прогнившей системы и нерасторопных полицейских. В шаге от беды — в Клайпеде все еще есть здания и различные сооружения, где беспорядочно торчат электропровода. Кто за них ответственен? Кто-нибудь возьмет на себя ответственность в случае несчастного случая? Кабели торчат не только рядом с заброшенными строениями, но и у общественных зданий. Ответственные лица не замечают ни незапертые щитовые, ни торчащие провода. Пока. Пока не случилось несчастья. Хотя и в случае несчастья пришлось бы долго искать виноватых. Pilies uoste ar prie Danės krantų. Susidaro įspūdis, kad jie niekada daugiau nebesugrįš į tą vietą, kurioje ką tik jie mėgavosi gamta. Iškyla mieste ir kasdieninių klausimų – ar dėl šildomos žemės ir net viduržiemį žaliuojančios žolės išauga sąskaitos ir gyventojams? Kiek pakeliui į daugiabučius uostamiestyje iššvaistoma šilumos energijos? Kodėl šildoma žemė, kai namuose vėsu? Tokie klausimai kyla dažnam klaipėdiečiui. Tuo tarpu „Klaipėdos energijos“ atstovai atkerta, kad stebėtis aptirpusiu sniegu mieste, kur eina trasos – nevertėtų. Ragina pasižiūrėti į važiuojančių automobilių dujų išmetamuosius vamzdžius – juk jie taip pat žiemą neapšąla... Klaipėdiečiai, gavę sąskaitas už šildymą, dažnai nė nežino, kad turi susimokėti ir už viduržiemį po langais žaliuojančią žolę. Gal jie Klaipėdos energijos įkaitai? Beveik du trečdaliai (63 proc.) Lietuvos gyventojų mano, kad valdžios institucijos atstovauja ne gyventojų, o stambių verslo grupių interesams. Klaipėdos miesto valdžia neretai žvalgosi į jai pavaldžių įmonių storas pinigines, pastarosios į gyventojų – reikia, mokėkit, tuoj pat, priversim... Redakcija бережных Куршского залива в Смильтине. В Замковом порту или на берегах речки Дане. Создается впечатление, будто они никогда больше не собираются вернутся на место, где только что любовались природой. Задаются в городе и обыденными вопросами — отчего растут счета у жителей? Может, из-за отапливаемой почвы и даже в середине зимы зеленеющей травы? Сколько тепловой энергии тратится в портовом городе по пути к многоэтажкам впустую? Зачем греют землю, если в домах прохладно и приходится кутаться в пледы? Такие вопросы возникают у многих клайпедчан. Однако, представители «Клайпедской энергии» возражают, мол, не стоит удивляться оттаявшему снегу над теплотрассами. Предлагают посмотреть на выхлопные трубы проезжающих автомобилей — они ведь тоже зимой не обмерзают... Клайпедчане, получив счета за отопление, зачастую даже не подозревают, что должны платить и за зеленеющую за окнами среди зимы траву. Может быть, они заложники Клайпедской энергии? Почти две трети (63%) жителей Литвы полагают, что власти (/госучреждения) представляют интересы не жителей, а различных групп крупного бизнеса. Городские власти Клайпеды нередко посматривают на толстые кошельки подведомственных предприятий, а те — на жителей — надо, платите, сейчас вот заставим... Редакция Aktualijos 2 4 7 Nužudyta pagalbos maldavusi moteris. Policija nekalta? Убита женщина, молившая о помощи. Полиция невиновна? Lietuviai – aukščiausio lygio kyšininkai Литовцы – взяточники самого высокого уровня Žemę šildančios trasos tuština gyventojų kišenes Трасы, обогревающие землю, опустошают карманы населения Požeminės perėjos – lyg iš siaubo filmų Подземные переходы – как из фильмов ужасов Daugiafunkcis statinys Šilutės plente Многофункциональное здание на шоссе Шилутес Styrantys elektros laidai Торчащие электрические провода Užduotis sumažinti jaunimo rūkymą Задача по уменьшению курения среди молодежи 16 18 20 22 8 9 Profesija Nelegalūs sąvartynai dygsta kaip grybai po lietaus Laisvalaikis Нелегальные мусорные свалки растут, как Griūvantis parkas vis dar laukia pagalbos грибы после дождя Разваливающийся парк все еще ждет помощи Vandens telkinių klaipėdiečiai nemyli Keturratis ir šunys – nauja transporto priemonė Водоемы клайпедчане не любят Четырехколесник и собаки – новое Žmonės транспортное средство Problemų kamuojamas gyvenimas Rimkuose Dangaus akrobatai karveliai Угнетенная проблемами жизнь в Римкай Небесные акробаты - голуби 28 29 30 Saugos tarnybą „G4S“ purto naujas skandalas Охранная служба «G4S» - в эпицентре еще одного скандала Karinis orkestras visada pasitempęs Военный оркестр всегда подтянут Kultūra 32 34 36 Kam skambės Klaipėdos karilionas? По ком будет звонить Клайпедский карильон? Nevienareikšmis objektas Неоднозначный объект Biržos tiltas skaičiuoja šimtmečius Возраст моста Биржос исчисляется веками Istorija 10 12 24 26 Ugdymas Jūrų kadetų mokykla plaukia į plačius vandenis Школа морских кадетов выходит в широкие воды Paveldas Saugus motociklo vairavimas – lyg menas Безопасное вождение мотоцикла - искусство Leidėjas Web El. paštas Redakcija Tel. /faks. El. paštas Klaipėdos skyrius Tel. /faks. El. paštas Direktorius Autoriai: Kalbos redaktorė Maketo redaktorius Vertėjas Nuotraukos: Viršelio nuotrauka Spausdino Tiražas Svarbu VšĮ Baltijos media centras www.meridian.lt merdianas@bmc-net.lt Laisvės pr. 5, Vilnius +370 5 2481629 info@bmc-net.lt S. Daukanto g. 13, Klaipėda +370 46 311318 klaipeda@bmc-net.lt Algirdas Aušra Jurgita Kažerskienė, Mindaugas Aušra, Aurelija Jašinskienė, Andrius Juškevičius Anželika Smetonienė Kęstutis Jonaitis Vladislav Žižoma „Shutterstock“, Artūras Aušra, Aurelija Jašinskienė Artūras Aušra „Lietuvos ryto“ spaustuvė 10 000 vnt. Redakcija neatsako už reklamų turinį ir kalbą. Kopijuoti, platinti bei keisti leidinio tekstus ir vaizdo informaciją draudžiama. Издатедь ОУ Балтийский медиа центр Вэб www.meridian.lt Эл. почта merdianas@bmc-net.lt Редакция пр. Лайсвес, дом 5, Вильнюс Teл. /факс +370 5 2481629 Эл. почта info@bmc-net.lt Клайпедское бюро ул. С. Дауканто, дом 13, Клайпеда Teл. /факс +370 46 311318 Эл. почта klaipeda@bmc-net.lt Директор Алгирдас Аушра Авторы Юргита Кажерскене, Миндаугас Аушра, Аурелия Яшинскене, Андрюс Юшкявичус Редактор литовского Анжелика Сметонене Редактор русского Владислав Жижома Редактор макета Кястутис Йонайтис Фотографии „Shutterstock“, Артурас Аушра, Аурелия Яшинскене Обложка Артурас Аушра Отпечатано Типография “Лиетувос ритас” Тираж 10 000 экз. Примечание Редакция не отвечает за содержание рекламы. Копировать и распостранять содержание издания запрещено. Leidinys parengtas bendradarbiaujant su Lietuvos Jūrininkų sąjunga Издание подготовлено в сотрудничистве с Союзом моряков Литвы BMC-NET

[close]

p. 4

2 AKTUALIJOS Meridianas 2013 m. gruodis Nr.3 Nužudyta pagalbos maldavusi moteris. Policija nekalta? Klaipėdos rajono Lūžgalių kaime girtas sutuoktinis žiauriai, keletą valandų kankinęs, nužudė žmoną. Keturių vaikų motina kvietėsi policiją, tačiau pagalbos nesulaukė. Tokie ir panašūs pranešimai nusikaltimų suvestinėse nėra labai reti. Arūnas Daugėla problemas. „Panašiai kaip kovai su Atsitikus nelaimei Lūžgalių kaime, paaiškėjo, kad 33 metų moteris buvo mušama penkerius metus ir vyrui buvo teismo uždrausta lankytis žmonos namuose. Kaip sakė Seimo narė Aušrinė Marija Pavilionienė, šis faktas parodė, kad nors Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas ir priimtas, tačiau jis neįgyvendinamas. „Ta tragedija, kuri nutiko Klaipėdos rajone, kai moteris buvo sistemingai daužoma, o dabar keturi vaikai liko našlaičiai – rodo, kad policija yra visiškai neprofesionali – jis nepasiruošusi atpažinti grėsmes šeimoje“, – sakė ji. A. M. Pavilionienės įsitikinimu, Klaipėdos rajono policija bei socialiniai darbuotojai buvo pripratę, kad moteris mušama, ir nekreipė į tai dėmesio. „Štai jums rezultatas: turime gerai parengtą įstatymą, tačiau policija atsikalbinėja pareigūnų ir lėšų trūkumu“, – apgailestavo parlamentarė. Jos nuomone, policijos pareigūnai turėjo stebėti smurtautoją ir atskirti jį nuo šeimos. „Deja, tas nebuvo padaryta, – sakė M. A. Pavilionienė. – Įstatyme labai gražiai parašyta, kad pareigūnai turi nedelsdami reaguoti ir pranešti specialiesiems pagalbos centrams (SPC), taip pat Vaikų apsaugos teisių tarnybai, nes vaikai juk priversti matyti smurtą, yra traumuojami.“ „Įstatyme pasakyta, kad šita moteris, jeigu būtų atsidūrusi SPC, būtų gavusi visokeriopą pagalbą ir tikriausiai šiandien būtų buvusi gyva, – sakė ji. – Kur ji, pagalba?“ Moterų parlamentinės grupės narė M. A. Pavilionienė papasakojo, kad priėmus įstatymą buvo ketinta atsakingiems pareigūnams vesti kursus, kaip atpažinti smurtą šeimoje. Tačiau didelė policijos kadrų kaita neleido šių planų įgyvendinti. Parlamentarės įsitikinimu, policija turėtų suformuoti atskirą padalinį, kuris spręstų tokias terorizmu ar su narkotikų platinimu yra sukurti padaliniai, turėtų būti kažkas skirta ir smurto šeimoje prevencijai“, – sakė ji. FOTO: BFL FOTO: BFL Bandė meluoti Tuoj po šios vasario 11 d. įvykusios tragedijos Policijos generalinis komisaras Saulius Skvernelis žiniasklaidai pripažino, jog pareigūnai į moters maldavimus gauti apsaugą reagavo „visiškai netinkamai“ ir pridūrė, kad tarnybinis patikrinimas ir ikiteisminis tyrimas atsakingus asmenis įvardys. „Yra vienas „bet“, kurį reikia žinoti, – sakė jis. – Penkti metai policija gyvena krizės fronto sąlygomis. Kai kuriuose komisariatuose trūksta penktadalio pareigūnų, biudžetas sumažėjo ketvirtadaliu. Klaipėdos rajone dirba vienas policijos ekipažas. Jeigu vienu metu yra kitas iškvietimas į tokio pat pobūdžio įvykį dėl smurto, jeigu pirmame pranešime tiesiog konstatuojamas faktas, kad grįžo vyras, kuriam draudžiama lankytis – tas įvykis tuo momentu nebuvo prioritetinis. Ir tai reikia suvokti.“ Tačiau policija labai ilgai nenorėjo viešinti savo vidaus tyrimo išvadų, taip tikėdamasi, kad triukšmas visuomenėje nurims ir viskas susitvarkys savaime. Nors ir žadėjo pats S. Skvernelis – atsakingi už nelaimę pareigūnai įvardinti nebuvo. Policija bandė meluoti ir dangstyti savo neveiklumą, mėgino tikinti žurnalistus, kad negalėjo nuvykti pas moterį, nes nežinojo adreso. Tačiau telefonu pagalbos ieškojusi moteris aiškiai pasakė, kur gyvena. Aukos artimieji sakė, kad tą vakarą iš nužudytosios mobiliojo policijai skambinta ne kartą, tačiau tarnybinį patikrinimą atlikę policijos vidaus tyrėjai teisinosi negalintys išsiaiškinti, ar išvis buvo skambinta, nes šiuo metu, matote, policijos budėtojų pokalbiai nebeįrašinėjami. Neįrašinėti juk patogu, nes taip galima išvengti atsakomybės. Ir rūpesčių dėl pokalbių įrašymo įrangos bei įrašų saugojimo jokių. Tiesa, kai visuomenė ilgai nenurimo, policija pripažino, kad iš moters telefono į policiją skambinta tris kartus. O kur ji daugiau galėjo skambinti prašyti pagalbos? Maldavimai nepadėjo Žurnalistai gavo patikimų įrodymų, kad pagalbos centras informavo policiją, kaip nuvykti pas auką ir kad ji bijo neblaivaus smurtautojo. Budėtoja moteriai pasakiusi, kad pareigūnai informuojami, ji turinti jų sulaukti. „Už kiek laiko, nežinot? – klausė nevilties apimta moteris. – Už valandos bus?“ Budėtoja atsakiusi: „Taip“. Tačiau aukos maldavimai policijos neprikvietė – po penkių valandų kankinimo ji buvo nužudyta. Beje, kai prispaudžiami nema- Tačiau aukos maldavimai policijos neprikvietė – po penkių valandų kankinimo ji buvo nužudyta. lonūs faktai, policija neretai imasi aukų kompromitavimo. Policija bandė aiškinti, kad moteris nevengusi taurelės. Suprask, pati kalta. Tačiau tai nužudytosios kaimynai paneigė. Keturis vaikus auginusi moteris kentė smurtą tik todėl, kad išgyventų ir padėtų išgyventi vaikams, nes ji negalėjusi dirbti, o vyras buvo kone vienintelis pajamų šaltinis. Prokurorai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimo tarnybinių pareigų neatlikimo, policininkams gresia reali laisvės atėmimo bausmė. Šis tyrimas vis dar atliekamas ir gali baigtis tuščiai. Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitete generalinis komisaras S. Skvernelis bandė gintis: kalti ir švelnūs teismo sprendimai ne sykį už smurtavimą teistam vyriškiui. Jis esą sulaukė tik švelnių sankcijų, pavyzdžiui, įpareigojimo registruotis policijoje ir gyventi atskirai su moterimi. „Vien sausio mėnesį yra priimti bent du teismo sprendimai. O iš viso jis yra keturis kartus nuteistas dėl tokių veikų. Tačiau nei karto nepaskirta reali laisvės atėmimo bausmė. Išskyrus paskutinį, jeigu neklystu, sausio 28 d. sprendimą, kur jau pagaliau paskirta reali laisvės atėmimo bausmė. Tačiau yra 20 dienų apskundimo terminas. Ir nebuvo pritaikyta jokia reali kardomoji priemonė. Jis turėjo nesiartinti, registruotis policijoje ir t. t. Dėl to žmogus, keliolika kartų teistas, padaręs keliolika administracinių pažeidimų, tiesiog naudojosi, sakykim, mūsų teisinės sistemos liberalizmu. Ir tai privedė prie labai tragiško įvykio, dėl kurio mes tikrai apgailestaujame“, – žurnalistams teigė generalinis komisaras. Bet jeigu smurtautojas toks recidyvistas, kodėl per penkias valandas policija neatvyko? Generalinis policijos komisaras S. Skvernelis neketina reikalauti iš Klaipėdos apskrities ir rajono policijos vadovų atsistatydinimo. Pasak jo, policija ketina stiprinti kovą su smurtu artimoje aplinkoje, pasitelkdama modernias technologijas. Tikimasi, kad greitu metu policija galės disponuoti kur kas išsamesniais duomenimis apie vietą, kurioje pranešama apie smurtą. Bet ar tokiais metodais pavyks išsaugoti žmonių gyvybes – abejojama. Kalti įstatymai Nuskambėjus garsiems įvykiams, valdančiajai koalicijai priklausanti „Tvarkos ir teisingumo“ frakcija iškvietė generalinį policijos komisarą S. Skvernelį į Seimo posėdį pasiaiškinti, kodėl didėja nusikalstamumas, daugėja eismo įvykių, o policija vangiai reaguoja į iškvietimus. Kaip aiškino „Tvarka ir teisingumas“ frakcijai priklausantis Kęstas Komskis, prastėjantys policijos darbo rezultatai tie- FOTO: BFL FOTO: BFL

[close]

p. 5

Meridianas 2013 m. gruodis Nr.3 AKTUALIJOS 3 siog krinta į akis. „Policijos reforma turėjo tarsi priartinti pareigūnus prie žmonių problemų, tačiau yra atvirkščiai, – sakė jis. – Vadinasi, trūksta kontrolės iš centro.“ Tačiau S. Skvernelis atkirto, kad kaltė dėl blogėjančių policijos darbo rezultatų tenka politikams, sumažinusiems finansavimą. Jis pareiškė, kad dėl pareigūnų stokos kyla grėsmė žmonių saugumui ir ne visuomet sugebama operatyviai reaguoti į visus iškvietimus. „Dėl susiklosčiusios padėties daugybę kartų kreipėmės į politikus, siūlėme sprendimų būdus, tačiau į tai nebuvo atsižvelgta, – teigiama išplatintame Policijos departamento pranešime. – Pavyzdžiui, tomis dienomis, kai mokamos įvairios socialinės išmokos, kelis kartus padaugėja iškvietimų dėl girtų asmenų daromų nusikaltimų. Net sustiprinus patrulių pajėgas, operatyviai reaguoti į juos sudėtinga, nes neblaivūs asmenys nuolat priešinasi pareigūnams.“ Generalinio komisaro teigimu, dėl drastiškai mažinamo biudžeto policija priversta visus įvykius skirstyti į A, B, ir C reagavimo kategorijas. Į A ir B kategorijos pranešimus (apie labai sunkaus, sunkaus ar apysunkio nusikaltimo padarymą, apie gresiantį pavojų nukentėjusiojo gyvybei, sveikatai ar didelės vertės turtui) reaguojama nedelsiant, o į C kategorijos pranešimus (apie apysunkio, nesunkaus nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo padarymą, kai asmens, kuriam reikalinga policijos pagalba, būklė nėra sunki, nukentėjusiojo gyvybei arba jo didelės vertės turtui negresia pavojus) reaguojama atsižvelgiant į turimas pajėgas. Išgirdęs tokias replikas, K. Komskis teigė, kad S. Skvernelis gudrauja. „Finansavimas buvo sumažintas vienodai visoms tarnyboms, – sakė jis. – Tačiau padėtis blogėja tik policijoje. Tai pirmiausia rodo Policijos departamento vadovybės atsipalaidavimą.“ Iš dalies, remiantis statistika, S. Skvernelis teisus – 2012 m. policija gavo daugiau nei 700 tūkst. iškvietimų, jų nuolat daugėja, o pareigūnų mažėja. 2008 m. policijoje dirbo 11 049 pareigūnai, o 2013 m. – 9 523, šiuo metu policijoje yra daugiau nei pusantro tūkstančio laisvų pareigybių. Tai formalioji reikalo pusė. Tačiau faktiškai, kai moteris buvo daužoma penkias valandas, pats S. Skvernelis galėjo suspėti ją išgelbėti, jeigu tik būtų pakilęs iš savo minkšto krėslo, sėdęs į automobilį ir nuskriejęs į Klaipėdos rajoną. Už dviejų pareigūnų galbūt netinkamai atliktas pareigas Policijos departamentui ieškinį pateikė nužudytosios moters brolis Rytis Urbonavičius. Jis perėmė sesers vaikų globą ir yra įsitikinęs, kad kiekvienas vaikas turi gauti bent po vieną milijoną litų kompensacijos už motinos netektį. Tikroje pilietinėje visuomenėje nebūna savų ir svetimų nelaimių, ypač tiems, kam pagal pareigą privalu rūpintis visų mūsų saugumu. Nes visuomenė policijai moka algą, suteikia išskirtines privilegijas, laipsnius, priedus ir išskirtines pensijas. Pareigūnai turi priedermę prižiūrėti įstatymo laikymąsi ir padėti visiems, kam tik reikalinga pagalba. Убита женщина, молившая о помощи. Полиция невиновна? В деревне Лужгалю Клайпедского района пьяный супруг, жестоко надругавшись, убил жену. Мать четверых детей звала полицию, но помощи от нее не дождалась. Такие и подобные сообщения нередко фигурируют в сводках преступлений. Арунас Даугела тяжении пяти лет полиция живет в условиях кризисного фронта. В После того, как в деревне Луж- некоторых комиссариатах не хвагалю произошла трагедия, выяс- тает пятой части кадров, бюджет нилось, что 33-летняя женщину урезан на четверть. В Клайпедском били на протяжении пяти лет, районе работает один экипаж пои мужчине в судебном порядке лиции. Если в одно и то же время было запрещено посещать дом есть другой подобный вызов по жены. Как сказала член Сейма поводу насилия и в первом соМария Павиленене, этот факт общении просто констатируется продемонстрировал, что хотя и факт, что вернулся муж, которому принят Закон об охране против запрещено здесь быть, - это собынасилия среди ближнего окру- тие в тот момент не является прижения, он не выполняется. «Та оритетным. И это надо знать». трагедия, произошедшая в КлайОднако полиция очень долго педском районе, когда женщину не хотела предавать огласке засистематически били, а сейчас ключения своего внутреннего четверо детей остались сирота- расследования, надеясь, что шум ми, – показывает, что полиция в обществе постепенно утихнет совершенно не профессиональ- и все образуется само по себе. И, на – она не готова распознать несмотря на обещания самого С. угрозу в семье», – сказала она. Сквярнялиса, – ответственные за По убеждению А. М. Павиле- трагедию должностные лица нанене, Клайпедская районная по- званы не были. Полиция пыталась лиция и работники социальной лгать и прикрывать свое бездейсферы привыкли к тому, что жен- ствие, пробовала убедить журщину бьют, и не обращали на это налистов в том, что они не могли внимания. «Вот вам результат: у приехать к женщине, так как не нас есть хорошо разработанный знали ее адрес. Однако женщина, закон, а полиция отговаривается искавшая помощь, ясно сказала тем, что нет кадров и средств», – по телефону, где живет. Родственсокрушалась парламентарий. По ее мнению, должностные ники жертвы говорили, что в тот лица полиции должны были вечер с мобильного убитой в последить за преступником и от- лицию звонили не раз, однако слуделить его от семьи. «Увы, это- жебную проверку выполнившие го сделано не было, – сказала М. следователи внутренней службы A. Павиленене. – В законе очень полиции оправдывались тем, что красиво написано, что долж- не могут выяснить, звонили ли ностные лица должны незамед- вообще, так как в данное время, лительно реагировать и уведом- видите ли, разговоры дежурных лять специальные центры по- полиции не записываются. Не замощи (СЦП), а также Службу писывать ведь удобно, ведь таким защиты прав детей, ведь дети образом можно избежать ответвынуждены видеть насилие, что ственности. И забот по поводу наносит им травму». Но мольбы женщины «В законе сказано, что эта не помогли, полиция женщина, если бы оказалась в СЦП, получила бы всесторонне прибыла – и через нюю помощь и, по всей вероятпять часов истязаний ности, была бы жива, - сказала она была убита. она. – Где она, помощь?» Член женской депутатской группы М. А. Павиленене рас- устройств записывания разговосказывала, что после принятия ров и хранения записей - никаких. Правда, когда общество долго закона для ответственных должностных лиц планировались не утихало, полиция призналась, курсы о том, как распознать на- что с телефона женщины в полисилие в семье. Однако высокий цию звонили трижды. А куда ей процент смены кадров полиции еще было обращаться за помоне позволил этим планам осуще- щью? ствиться. По убеждению парламентария, полиции следовало бы Мольбы не помогли Журналисты получили надежсформировать отдельное подразделение, которое занималось бы ные доказательства о том, что решением подобных проблем. центр помощи информировал по«Подобно тому, как в целях лицию о необходимости визита к борьбы с терроризмом или рас- жертве и что она боится нетрезпространением наркотиков уч- вого преступника. Дежурная скареждены подразделения, должно зала женщине, что должностные быть создано что-то, что предна- лица информированы и скоро бузначалось бы для превенции на- дут. «Через сколько, не знаете?» силия в семье», – сказала она. – в отчаянии спросила женщина. – Через час будут?» Дежурная отПыталась лгать ветила: «Да». Но мольбы женщины не помогВскоре после этой трагедии, произошедшей 11 февраля, Гене- ли, полиция не прибыла – и через ральный комиссар полиции Сау- пять часов истязаний она была люс Сквярнялис признался сред- убита. Кстати, под давлением неприствам массовой информации в том, что должностные лица на ятных фактов полиция нередко бемольбы женщины получить ох- рется компроментировать жертв. рану реагировали «совершенно Полиция пыталась объяснять, что ненадлежащим образом» и до- женщина не избегала алкоголя. бавил, что служебная проверка и Пойми, сама виновата. Однако досудебное расследование назо- соседи убитой это опровергли. вут имена лиц, которые должны Женщина, выращивающая четвенести за это ответственность. рых детей, терпела насилие лишь «Но есть одно «но», которое для того, чтобы выжить и помощь надо знать, - сказал он. - На про- выжить детям, так как она не могла работать, а муж был чуть ли не единственным источником дохода. Прокуроры начали досудебное расследование возможного невыполнения служебных обязанностей, полицейским грозит реальное наказание в виде лишения свободы. Это расследование все еще проводится и может завершиться вхолостую. Генеральный комиссар С. Сквярнялис в парламентском Комитете права и правового порядка пытался защищаться: виноваты и мягкие приговоры суда в отношении мужчины, не раз судимого за насилие. В его отношении, якобы, применялись только мягкие санкции, например, обязательство регистрироваться в полиции и жить отдельно от женщины. «За один только январь месяц вынесены два решения суда. А всего он за такие действия осужден уже четыре раза. Однако ни разу ему не дали реальное наказание в виде лишения свободы. За исключением последнего решения, если не ошибаюсь, от 28 января, где ему, наконец-таки, дали срок. Но существует же 20-дневный срок на обжалование. И не была применена никакая реальная мера пресечения. Он должен был не приближаться, регистрироваться в полиции и т.д. В связи с этим человек, более десяти раз судимый, совершивший более десяти административных правонарушений, просто пользовался, скажем, либерализмом нашей правовой системы. И это привело к очень трагическому происшествию, о котором мы действительно сожалеем», – утверждал журналистам генеральный комиссар. Но если преступник - такой рецидивист, почему полиция не прибыла в течение пяти часов? Генеральный комиссар полиции С. Сквярнялис не намеревается требовать увольнения глав полиции Клайпедского уезда и района. По его словам, полиция намеревается усилить борьбу с насилием в ближнем окружении, прибегнув к помощи современных технологий. Ожидается, что в скором времени полиция сможет располагать куда более подробными сведениями о месте, из которого идут сообщения о насилии. Но то, что при помощи таких методов получится сохранять жизни людей, - сомнительно. Виноваты законы После того, как прошумели известные события, фракция «Порядок и справедливость», принадлежащая правящей коалиции, вызвала генерального комиссара полиции С. Сквярнялиса на заседание Сейма с целью получения объяснений, почему растет преступность, увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий, а полиция неохотно реагирует на вызовы. Как объяснял член фракции «Порядок и справедливость» Кястас Комскис, ухудшающиеся результаты работы полиции просто бросаются в глаза. «Реформа полиции должна была словно бы приблизить должностных лиц к проблемам людей, однако все наоборот, – сказал он. – Значит, не хватает контроля из центра». Однако С. Сквярнялис возразил, что вина ухудшающихся результатов работы полиции падает на политиков, снизивших финансирование. Он заявил, что в связи с нехваткой кадров возникает угроза безопасности людей и не всегда получается оперативно реагировать на все вызовы. «По поводу сложившегося положения множество раз обращались к политикам, предлагали способы решений, однако на это не обратили внимания, – утверждается в распространенном сообщении Департамента полиции. – К примеру, в те дни, когда выплачиваются различные социальные выплаты, в несколько раз увеличивается количество вызовов по поводу преступлений, совершаемых пьяными лицами. Даже если усилить патрульные силы, оперативно реагировать на них сложно, ведь нетрезвые лица постоянно сопротивляются должностным лицам». По утверждению генерального комиссара, в связи с жестким урезанием бюджета полиция вынуждена все происшествия разделять на категории реагирования А, B и C. На сообщения категорий A и B (о совершении преступления очень высокой, высокой и средней степени тяжести, об угрозе жизни, здоровью или имуществу большой стоимости пострадавшего) реагируется незамедлительно, а на сообщения категории С (о преступлении средней, низкой степени тяжести или совершении уголовного проступка, когда состояние лица, которому необходима помощь полиции, не является тяжелым, нет угрозы жизни пострадавшего или его имуществу большой стоимости) реагируется с учетом имеющихся сил. Услышав такие реплики, К. Комскис утверждал, что С. Сквярнялис хитрит. «Финансирование было урезано одинаково всем службам, – сказал он. – Однако положение ухудшается только в полиции. Прежде всего, это говорит о том, что руководство Департамента полиции расслабилось». Отчасти, судя по статистике, С. Сквярнялис прав – за 2012 г. полиция получила более 700 тыс. вызовов, их количество постоянно увеличивается, а количество кадров в полиции уменьшается. В 2008 г. в полиции работало 11 049 сотрудников, а в 2013 г. – 9 523, в данный момент в полиции – более полутора тысяч свободных должностей. Это формальная сторона дела. Однако по факту, когда женщину били на протяжении пяти часов, сам С. Сквярнялис успел бы ее спасти, если бы только поднялся со своего мягкого кресла, сел в автомобиль и примчался в Клайпедский район. В связи с предположительно ненадлежащим образом выполненными обязанностями двух должностных лиц полиции иск подал брат убитой женщины Ритис Урбонавичюс. Он перенял права опекунства детей сестры и убежден, что каждый ребенок должен получить хотя бы по миллиону литов компенсации за лишение матери. В настоящем гражданском обществе не бывает своих и чужих трагедий, особенно это касается тех, кто по своим должностным обязанностям должен заботиться о безопасности всех нас. Ведь общество выплачивает полиции зарплату, предоставляет исключительные привилегии, степени, премии и исключительные пенсии. Это обязанность должностных лиц – присматривать за соблюдением закона и помогать всем тем, кому необходима помощь.

[close]

p. 6

Lietuviai – aukščiausio lygio kyšininkai Mindaugas Aušra 4 AKTUALIJOS Meridianas 2013 m. gruodis Nr.3 Kyšininkavimo šešėlis metamas kone ant visų šalies institucijų: švietimo sektoriaus, teismų, mokesčių inspekcijos, sveikatos apsaugos, policijos, registravimo ir leidimų, žemėtvarkos tarnybų, net komunalinių paslaugu įmonių. Duoda kyšius, o vėliau praneša Europos Komisijos, užsienio ambasadų išlaikoma pasaulinė nevyriausybinė organizacija praneša, kad Lietuvoje net 26 proc. gyventojų per pastaruosius 12 mėnesių yra davę kyšį bent vienam iš aštuonių išvardytų paslaugų teikėjų: švietimo sektoriaus, teismų, mokesčių, sveikatos apsaugos, policijos, registravimo ir leidimo tarnyboms, žemėtvarkos institucijoms, komunalinių paslaugų teikimo įmonėms. Per apklausą mūsų šalyje šių metų sausio 24 dieną iš viso buvo apklausti 1007 asmenys, arba maždaug 0,03 proc. visų Lietuvos gyventojų. Panašus kyšininkavimo lygis nustatytas Vietname (30 proc.), Irake (29 proc.), Venesueloje (27 proc.), Serbijoje (26 proc.) ir Paragvajuje (25 proc.). Palyginti su 2010 m. duomenimis, kyšininkavimas Lietuvoje sumažėjo 8 proc. (nuo 34 proc. 2010 m. iki 26 proc. 2013 m.). Tuo metu Europos Sąjungos šalių gyventojų kyšininkavimo vidurkis yra 11 proc. Po Lietuvos pagal kyšininkavimo rodiklius rikiuojasi Graikija (22 proc.), Slovakija (21 proc.) ir Latvija (19 Nors Lietuvoje, palyginti su 2010 m., kyšininkaujama mažiau, Lietuvos gyventojai vis dar tai daro daugiau- proc.). Mažiausiai ES kyšininkausiai Europos Sąjungoje (ES), rodo „Transparency International“ 2013 m. Pasaulinis korupcijos barometras. jama Danijoje (1 proc.). Kyšį yra 77 proc. Lietuvos gyventojų taip pat teigia, kad viešojo sektoriaus paslaugoms gauti reikia pažinčių. Bedavę 37 proc. Ukrainos, 29 proc. veik du trečdaliai (63 proc.) tvirtina, kad Lietuvos Vyriausybė yra veikiama stambių interesų grupių ir veiMoldovos, 6 proc. Estijos ir 4 kia jų, o ne paprastų žmonių naudai. proc. Gruzijos gyventojų. Anot 77 Литовцы – взяточники самого высокого уровня Несмотря на то, что в Литве, по сравнению с 2010 г., взяточничество процветает не так сильно, жители Литвы все еще лидируют по этому показателю в Европейском Союзе (ЕС), говорит всемирный барометр коррупции «Transparency International» 2013 г. 77 проц. жителей Литвы также утверждают, что для получения услуг государственного сектора необходимы связи. Почти две трети (63 проц.) респондентов утверждают, что Правительство Литвы подвергается воздействию со стороны крупных групп по интересам и действует в их пользу, а не в пользу обычных людей Миндаугас Аушра Тень взяточничества падает чуть ли не на все органы страны: сектор просвещения, судебные, налоговые, здравоохранительные, полицейские, регистрационные органы и учреждения, дающие разрешения, службы землеустройства, даже предприятия коммунальных услуг. перечисленных поставщиков услуг: сектору просвещения, судам, налоговым, здравоохранительным, полицейским, регистрационным службам, а так же учреждениям, выдающим разрешения, органам землеустройства, предприятиям, предоставляющим коммунальные услуги. Во время опроса, проведенного в нашей стране 24 января текущего года, всего было опрошено 1 007 лиц или приблизительно 0,03 проц. всего литовского населения. Подобный уровень взяточничества установлен во Вьетнаме (30 проц.), Ираке (29 проц.), Венесуэле (27 проц.), Сербии (26 проц.) и Парагвае (25 проц.). По сравнению с данными 2010 г., взяточничество в Литве снизилось на 8 проц. (с 34 проц. в 2010 г. до 26 проц. в 2013 г.). В то же время среднестатистическая величина взяточничества среди жителей стран Европейского Союза - 11 проц. После Дают взятки, а потом доносят Всемирная неправительственная организация сообщает, что в Литве целых 26 проц. жителей за последние 12 месяцев давали взятку хотя бы одному из восьми FOTO: SHUTTERSTOCK FOTO: SHUTTERSTOCK

[close]

p. 7

Meridianas 2013 m. gruodis Nr.3 AKTUALIJOS 5 proc. Lietuvos gyventojų, viešajame sektoriuje svarbios asmeninės pažintys. Tai didžiausias rodiklis ES po Italijos (80 proc.). Nepaisant to, daugiau nei pusė lietuvių (58 proc.) sutiktų pranešti apie korupciją. Vokietijoje tai pasiryžę padaryti 94 proc., Didžiojoje Britanijoje – 91 proc., JAV – 80 proc., Estijoje – 52 proc., Latvijoje – 48 proc. gyventojų. Dauguma (70 proc.) yra pasiruošę pasirašyti peticiją, 44 proc. dalyvautų taikioje demonstracijoje. Rezultatais netiki Beveik du trečdaliai (63 proc.) Lietuvos gyventojų mano, kad valdžios institucijos atstovauja ne gyventojų, o stambių interesų grupių interesams. Latvijoje taip manančių yra 71 proc., Estijoje – 46 proc., Rusijoje – 85 proc., JAV – 64 proc. tačiau 2008 m. Valstybės kontrolė Ministras pirmininkas Algirdas konstatavo, kad programa buvo Butkevičius sako netikintis, jog vykdoma nepakankamai veiksLietuvoje taip blogai: „Tikrai netikiu, jog Lietuvoje gali būti tokia situacija. Manau, kad tas pesimizmas Lietuvoje, kuris yra skleidžiamas, iš dalies yra perdėtas. Galiu drąsiai pasakyti, kad jeigu yra kokie požymiai ta linkme, tikrai aiškinamės, kalbamės, ar tai tiesa. Niekam nebus daromos jokios išimtys, jeigu tikrai bus gauta informacija, kad kažkur vyksta blogi dalykai“, – antradienį surengtoje spaudos konferencijoje svarstė A. Butkevičius. Paklausti dėl Vyriausybės veiksmų kovoje su korupcija, Lietuvos gyventojai jas įvertino prasčiausiai Europos Sąjungoje: 79 proc. apklaustųjų teigė, kad jos yra neefektyvios, 6 proc. – kad efektyvios. Savo pačių galimybes kovoti su korupcija Lietuvos gyventojai taip pat vertino pesimistiškiausiai ES. Tik 38 proc. Lietuvos gyventojų mano, jog kovoje su korupcija eiliniai žmonės gali ką nors pakeisti. Danijoje taip manė 84 proc., Jungtinėje Karalystėje – 68 proc., Latvijoje – 45 proc., Estijoje – 39 proc. gyventojų. Nauja programa nepadėjo Nacionalinė kovos su korupcija programa vykdoma nuo 2002 m., Литвы по показателям взяточничества идут Греция (22 проц.), Словакия (21 проц.) и Латвия (19 проц.). Менее всего в ЕС дают взятки датчане (1 проц.). Взятку давали 37 проц. жителей Украины, 29 проц. Молдавии, 6 проц. Эстонии и 4 проц. Грузии. Согласно 77 проц. жителей Литвы, в государственном секторе важны личные знакомства. Это самый высокий показатель в ЕС после Италии (80 проц.). Невзирая на это, более половины литовцев (58 проц.) согласились бы донести о коррупции. В Германии сделать это готовы 94 проц., Великобритании – 91 проц., США – 80 проц., Эстонии – 52 проц., Латвии – 48 проц. жителей. Большинство (70 проц.) готовы подписать петицию, 44 проц. приняли бы участие в мирной демонстрации. групп по интересам. В Латвии так считают 71 проц., Эстонии – 46 проц., России – 85 проц., США – 64 проц. Премьер-министр Альгирдас Буткявичюс говорит, что не верит, то в Литве все так плохо: «Я действительно не верю, что в Литве может быть такая ситуация. Считаю, что тот распространяемый по Литве пессимизм отчасти преувеличен. Могу смело сказать, что если есть какие-либо признаки в этом отношении, мы действительно разговариваем, выясняем, правда ли это. Ни для кого не будут делаться исключения, если только на самом деле будет получена информация, что где-то происходят плохие вещи», – во вторник на организованной пресс-конференции размышлял А. Буткявичюс. Действия Правительства по борьбе с коррупцией опрошенные жители Литвы оценили хуже всего в Европейском Союзе: 79 проц. опрошенных утверждали, что они неэффективны, 6 проц. – что эффективны. Свои собственные возможности борьбы с Europos Komisijos, pasaulinė nevyriausybinė organizacija praneša, kad Lietuvoje net 26 proc. gyventojų per pastaruosius 12 mėnesių yra davę kyšį. mingai. Atsižvelgiant į Valstybės kontrolės išvadas 2009 m. Nacionalinė kovos su korupcija programa buvo iš esmės pakeista, o 2011 m. parengta nauja 2011–2014-ųjų Nacionalinė kovos su korupcija programa. Ji sukurta atsižvelgiant į priežastis, trukdžiusias veiksmingai įgyvendinti ankstesnę programą. Naujojoje programoje aiškiai atskirtos programos įgyvendinimo priežiūros, kontrolės ir koordinavimo funkcijos (ankstesnės programos vykdymą koordinavo Vyriausybė ir STT, naujosios programos vykdymą koordinuoja specialiai sukurta tarpžinybinė komisija). Nors naujoji, 2011 m. parengta programa vertintina kaip solidi, atkreiptinas dėmesys, kad ji parengta beveik nesikonsultuojant su visuomene. Programos projektas buvo svarstytas daugelyje Seimo komitetų, tačiau nė viename iš svarstymų nebuvo išklausyta visuomeninių organizacijų, akademinių institucijų nuomonė. Gali būti, kad tam tikras visuomenės vaidmens antikorupcijos procese ignoravimas lemia ir neigiamą visų valstybės pastangų įveikiant korupciją vertinimą. коррупцией жители Литвы также оценили наиболее пессимистично во всем ЕС. Только 38 проц. Всемирная неправижителей Литвы считают, что, тельственная оргаборясь с коррупцией, рядовые низация сообщает, люди могут что-либо изменить. что в Литве целых В Дании так считают 84 проц., Соединенном Королевстве – 68 26 проц. жителей за проц., Латвии – 45 проц., Эстопоследние 12 месяцев нии – 39 проц. жителей. FOTO: SHUTTERSTOCK Результатам не верит Почти две трети (63 проц.) жителей Литвы считают, что органы власти представляют интересы не жителей, а крупных давали взятку одному из восьми перечисленных поставщиков услуг: сектору просвещения, судам, налоговым, здравоохранительным, полицейским, регистрационным службам, а так же учреждениям, выдающим разрешения, органам землеустройства, предприятиям, предоставляющим коммунальные услуги. Новая программа не помогла Национальная программа по борьбе с коррупцией осуществляется с 2002 г., однако в 2008 г. Государственный контроль констатировал, что программа выполнялась недостаточно эффективно. С учетом заключений Государственного контроля 2009 г. Национальная программа по борьбе с коррупцией была по существу изменена, а в 2011 г. разработана новая Национальная программа по борьбе с коррупцией на 2011–2014 гг. Она создана с учетом причин, препятствующих эффективной реализации предыдущей программы. В но- вой программе ясно разделены функции надзора, контроля и координирования осуществления программы (реализацию предыдущей программы координировало Правительство и Служба специальных расследований, выполнение новой программы координирует специально для этой цели созданная межведомственная комиссия). Несмотря на то, что новая программа, подготовленная в 2011 г., оценивается как солидная, следует обратить внимание на то, что она разработана почти без консультирования с общественностью. Проект программы рассматривался во множестве комитетов Сейма, однако ни на одном из таких рассмотрений не были выслушаны мнения общественных организаций, академических учреждений. Быть может, определенное игнорирование роли общественности в антикоррупционном процессе обусловливает и отрицательную оценку всех усилий государства в борьбе с коррупцией.

[close]

p. 8

6 AKTUALIJOS Meridianas 2013 m. gruodis Nr.3 Užsitęsusi žiema gerokai ištuštino gyventojų kišenes – šildymo sezonas truko ilgiau nei įprasta. 3000 litų – maždaug tiek šiais metais atsiėjo šildymo sezonas standartinio 60 kv. m būsto savininkams Klaipėdoje. Žiema buvo itin negailestinga – prisnigo net ir balandį. Sniegas laikėsi ilgiausiai, išskyrus tas vietas, kur po žeme driekiasi šilumos trasos. Čia pavasaris atėjo anksčiausiai – sausos žolės ruožas aiškiai parodė, kad po žeme nutiestas vamzdynas. sakius termovizines pastatų nuotraukas, parodančias, ar statiniai energetiškai efektyvūs, pastebėta, kad nemažiau šilumos skleidžia po žeme nusidriekusios trasos. „Štai pavyzdys – lauke yra maždaug pusė laipsnio šalčio, o toje vietoje, kur driekiasi trasa, matome, kad fiksuojama 5,1–6,5 laipsnių šilumos. Tai gal renovaciją reiŠildoma žolė kia pradėti nuo trasų? Štai ir dabar Devyniolika daugiabučių pieti- – žiūriu pro langą ir matau, kad nėje miesto dalyje administruo- vietoje, kur nuvestas vamzdynas, Ar dėl šildomos žemės ir net viduržiemį žaliuojančios žemės išauga sąskaitos ir gyventojams? Kiek pakeliui į daugiabučius iššvaistoma šilumos energijos? Kodėl šildoma žemė, kai namuose vėsu ir tenka susisupti į pledus? Tokie klausimai kyla dažnam klaipėdiečiui. Ilona Gelžinytė jančiai bendrijai „Bandužiai“ užsi- žolė tokia vešli, jog būtų galima ga- nyti gyvulius“, – pastebėjo bendrijos vadovė Ligita Girskienė. Ji kreipėsi į „Klaipėdos energiją“, tačiau sulauktas atsakymas neįtikino. Moteris tikru juoku pavadino pasakymą, jog pakeliui į daugiabučius netenkama tik apie 12 proc. šilumos energijos. „Paprašiau pateikti skaičiavimus, tačiau nieko nesulaukiau. Man jų pasakymas tik juoką sukėlė“, – atviravo pašnekovė. Nuostoliai – iš gyventojų kišenės Tuo tarpu „Klaipėdos energijos“ atstovai atkerta, kad stebėtis aptirpusiu sniegu vietose, kur eina trasa – nevertėtų. Raginama pasižiūrėti į automobilių dujų išmetamuosius vamzdžius – jie juk ir neapšąla. „Centralizuotai tiekti šilumą iš katilinių į vartotojų namus ar biurus be jokių nuostolių yra neįmanoma. Kaip kad ir nėra tokio namo, kuris būtų visiškai sandarus ir neišleistų į lauką šilumos iš šildomų vidaus patalpų“, – sakė Vilius Buinevičius, „Klaipėdos energijos“ technikos direktorius. Žemę šildančios trasos Трасы, обогревающие землю, опустошают карманы населения Затянувшаяся зима прилично опустошила карманы населения – отопительный сезон затянулся дольше обычного. 3000 литов – примерно во столько в этом году обошелся отопительный сезон владельцам стандартных жилищ площадью 60 кв. м в Клайпеде. Зима была особенно безжалостной – снег шел даже в апреле. Снег держался до последнего, за исключением тех мест, где под землей простираются тепловые трасы. Сюда весна пришла ранее всего – участок сухой травы ясно показывает, что под землей проложен трубопровод. Илона Гялжините Увеличиваются ли счета жителям в результате отопляемой земли и даже в середине зимы зеленеющей травы? Сколько тепловой энергии тратится по пути в многоквартирные дома? Почему отапливается земля, когда в домах прохладно и приходится кутаться в пледы? Нередкому клайпедчанину приходят на ум такие вопросы. девятнадцать многоквартирных домов в южной части города, заказала термовизуальные фотографии зданий, показывающие энергетическую эффективность сооружений, было замечено, что под землей раскинутые трасы распространяют не меньшее количество тепла. «Вот пример – на улице примерно полградуса мороза, а в том месте, где проходит траса, мы видим, что фиксируется 5,1–6,5 градусов тепла. Так, может, реновацию надо начинать с трас? Вот и сейчас – смотрю в окно и вижу, что в том месте, где проложен трубопровод, трава такая тучная, что хоть животных паси», – заметила руководительница общины Лигита Гирскене. Она обратилась в компанию АО «Клайпедская энергия» («Klaipėdos energija»), но полученный ответ ее не убедил. Женщина назвала высказывание о том, Отапливаемая трава После того, как община «Бандужяй», администрирующая FOTO: BMC FOTO: BMC

[close]

p. 9

Meridianas 2013 m. gruodis Nr.3 AKTUALIJOS iššvaistoma apie 15 proc. šilumos energijos. Pavyzdžiui, Skandinavijos šalyse taip netenkama apie 12 proc. energijos. Pagal kainų komisijos patvirtintą tvarką, už šildomą žemę ir šitaip tuščiai eikvojamą energiją moka ir „Klaipėdos energija“, ir gyventojai. Klaipėdiečiai, gavę sąskaitas už šildymą, dažnai nė nežino, kad turi susimokėti ir už viduržiemį po langais žaliuojančią žolę. Atnaujino tik trečdalį Didžiojoje Klaipėdos dalyje dar tebelikusios sovietiniais metais nutiestos šilumos trasos. Tada taikytos technologijos primityvios – vamzdžiai buvo apvynioti vata ir pakloti į gelžbetoninius kanalus. Užsikišus drenažinėms sistemoms, vamzdžiai buvo apsemiami vandeniu, izoliacija tapdavo neefektyvi. Iš viso mieste yra 210 km centralizuoto šilumos tiekimo tinklų. Atnaujinta – tik trečdalis. Prasčiausia situacija senamiestyje – tiek į šiaurę, tiek į pietus nuo Danės. Dabar senieji vamzdžiai keičiami į modernesnius, su vandeniui nepralaidžia izoliacija. Tačiau ir ši izoliacija nepasižymi visišku sandarumu – vis dar prarandama apie dešimtadalį pagamintos šilumos energijos. Pernai „Klaipėdos energija“ pakeitė apie 5,1 km šilumos trasų. Darbai kainavo apie 8,91 mln. litų. Šiais metais nuo birželio iki spalio ketinama pakeisti apie 5,17 km vamzdyno, tam bus išleista apie 9 mln. litų. Primename, kad „Klaipėdos 7 Pasak energetikos specialistų, šilumos nuostoliai šilumos trasose uostamiestyje svyruoja apie 13 proc., tuo tarpu nerenovuoti daugiabučiai per nesandarias sienas, stogą, langus iššvaisto apie 50–60 proc. patiekiamos šilumos. Paskaičiuota, kad Lietuvoje pakeliui į daugiabučius vidutiniškai Centralizuotai tiekti šilumą iš katilinių į vartotojų namus ar biurus be jokių nuostolių yra neįmanoma. energijos“ grynasis pelnas praėjusiais 2012 m. siekė 9,055 mln. litų, 2011 m. – 7,256 mln. litų, o 2010 m. – 11,202 mln. litų. Beveik pusę gauto pelno „Klaipėdos energija“ perveda savivaldybei. Bendrovės tinklalapyje skelbiama, kad darbo užmokestis įmonės vadovams, ypač dvylikai pagrindinių bendrovės darbuotojų, užimančių vadovaujamas pozicijas, tame tarpe ir dirbantys direktorių pavaduotojais, uždirba vidutiniškai po 7300 litų, padalinių vadovai – 4161 litų, neatskaičius mokesčių bet ir neįskaičiuojant premijų bei priedų. „Klaipėdos energiją“ valdo: 75,2 proc. akcijų – Klaipėdos miesto savivaldybė, 19,64 proc. – „Fortum Heat Lietuva“, 4,38 proc. – „Renewable Investiments Limited“ ir 0,74 proc. – privatūs akcininkai. tuština gyventojų kišenes FOTO: BMC что по пути в многоквартирные дома тратится только около 12 проц. тепловой энергии, неудачным анекдотом. «Проще предоставить вычисления, но ничего я не получила. У меня их высказывание только вызвало смех», – откровенничала собеседница. Убытки – за счет жителей Тем временем представители АО «Клайпедская энергия» («Klaipėdos energijа») возражают, что удивляться тому, что те места, под которыми идет траса, оттаивают, не стоит. Выхлопные трубы автомобилей, мол, тоже не замерзают. «Централизованно поставлять отопление из котельных в дома или офисы потребителей безо всяких убытков невозможно. Вообще-то такой дом, который был бы абсолютно герметичным и не пропускал бы на улицу тепло из отапливаемых внутренних помещений, не существует», – сказал Вилюс Буйнявичюс, технический директор АО «Клайпедская энер- гия» («Klaipėdos energijа». По словам специалистов по энергетике, убытки на тепловых трасах в портовом городе колеблются в пределах 13 проц. в то время, как нереновированные многоквартирные дома через негерметичные стены, крыши, окна выпускают около 50–60 проц. поставляемого тепла. Подсчитано, что в Литве по пути в многоквартирные дома в среднем теряется около 15 проц. энергии. К примеру, в странах Скандинавии аналогичным образом теряется около 12 проц. энергии. Согласно порядку, утвержденному Комиссией по ценам, за отапливаемую землю и вообще вхолостую растраченную энергию платит как АО «Клайпедская энергия» («Klaipėdos energijа», так и сами жители. Клайпедаче, получив счета за отопление, часто даже и не знают, что должны заплатить и за траву, зеленеющую под окнами посередине зимы. Обновили только треть В бoльшей части Клайпеды до сих пор остались тепловые трасы, проложенные еще в советские времена. Технологии, которые применяли тогда, были примитивными – трубы были завернуты в вату и положены в железобетонные каналы. Если засорялись дренажные системы, трубы за- Сейчас старые трубы меняются на современные, с водонепроницаемой изоляцией. Однако и эта изоляция тоже не отличается полной герметичностью – все еще теряется около десятой части энергии. тапливались водой, изоляция становилась неэффективной. Всего в городе 210 км сетей, поставляющих центральное отопление. Обновлена – только треть. Самая удручающая ситуация в старом городе – как на север, так и на юг от реки Данес. Сейчас старые трубы меняются на современные, с водонепроницаемой изоляцией. Однако и эта изоляция тоже не отличается полной герметичностью – все еще теряется около десятой части произведенной тепловой энергии. За прошлый год АО «Клайпедская энергия» заменило около 5,1 км тепловых трас. Работы стоили около 8,91 млн литов. В текущем году с июня до октября планируется замена около 5,17 км трубопровода, на что будет потрачено около 9 млн литов. Напоминаем, что чистая прибыль предприятия «Клайпедская энергия» («Klaipėdos energijа») за прошлый 2012 г. достигла 9,055 млн литов, за 2011 г. – 7,256 млн литов, а за 2010 г. – 11,202 млн литов. Почти половину вырученной прибыли предприятие переводит самоуправлению. На сайте предприятия сообщается, что заработная плата руководителей предприятия, особенно двенадцати главных работников компании, занимающих руководящие должности, в том числе и работающих заместителями директоров, составляет в среднем по 7300 литов, глав подразделений – 4161 литов без вычета налогов и учета премий и надбавок. АО «Клайпедская энергия» (Klaipėdos energijа») управляется следующим образом: 75,2 проц. акций принадлежат Клайпедскому городскому самоуправлению, 19,64 проц. – компании «Fortum Heat Lietuva», 4,38 проц. – компании «Renewable Investiments Limited» и 0,74 проц. – частным акционерам. FOTO: BMC

[close]

p. 10

8 AKTUALIJOS Meridianas 2013 m. gruodis Nr.3 Požeminės perėjos – lyg iš siaubo filmų FOTO: BMC FOTO: BMC FOTO: BMC Požeminės perėjos jau seniai šiurpina klaipėdiečius. Iš praeivių atimamos rankinės, prasčiausiai nėra. Dviratininkams apdaužyta per avariją. Išsikraipę betaip pat tenka savo transporto tono blokai liko stovėti – metų memobilieji telefonai. Tuo tarpu miesto valdžia šiais metais pinigų rado priemonę panešėti. Šias vietas – ne dėl jaukumo, o dėl tus niekam nekilo ranka jų sutaisyti. tik vienai perėjai sutvarkyti. Ilona Gelžinytė prospekte gyvenanti moteris. Į pre- mėgo ir benamiai. Jie čia įsitaiso sau to griuvėsiu dar nė nepradėjus jos siems, kodėl leista šiai konstrukcijai šiokio tokio stogo virš galvos – pa- Viena perėja Šilutės plente vir- Valdininkai žurnalistams, smalsavu- Sovietmečiu statytos požeminės perėjos Klaipėdoje jau seniai nematė remonto – plytelės aptrupėjusios, dėl užakusių lietvamzdžių telkšo balos, tvyro smarvė, tamsu net ir šviesiausią dieną. „Vakare eiti jau baisu – jokio apšvietimo. O kai pasninga ir paskui atšyla, telkšo balos, visi batai būna apsemti. Ne be reikalo žmonės bėga važiuojamąja gatvės dalimi. Būna, kad ir policija gaudo, tada tenka susimokėti baudą“, – aiškino Baltijos kybos centrus ji eina požeminėmis guolį. perėjomis ir vis pasvajoja, kad kada Mieste beviltiškai trūkstant viešųjų nors jos bus sutvarkytos. „Norisi, tualetų, nesibodima čia pat priteršti. kad valdžia pamatytų, kaip žmonės Smirdančios, prišiukšlintos, apgyvena“, – vylėsi klaipėdietė. griuvusios ir tamsios – tokios šiandien yra požeminės perėjos KlaipėVisų užmirštos doje. Pereiti požeminę perėja nejauku net dienos metu, ypač jei ten stovi- Virto šiukšlynu niuoja būrelis žmonių. Klaipėdos Apie tai, kad jomis galėtų nauapskrities vyriausiojo policijos ko- dotis ir neįgalieji, belieka tik pamisariato sudaromoje nusikaltimų svajoti – nėra nusileidimo takelių. suvestinėje neretai pranešama apie Į tamsų tunelį jiems tektų leistis tokiose vietose užpultus žmones. laiptais – turėklai išlūžę arba jų pa- naudoti. Betoninė konstrukcija ties Šilutės plento 62 namu jau kelerius metus šiurpina miestiečius ar svečius. Požeminės perėjos šachta pripildyta šiukšlių, o betoninė konstrukcija, paversta reklaminiu stendu, virsti vaiduokliu, atšovė, kad mieste yra svarbesnių problemų, o žmonės esą statinio, tarp dviejų važiuojamųjų kelio juostų, nelanko. Pereiti požeminę perėja nejauku net dienos metu, ypač jei ten stoviniuoja būrelis žmonių. Sutaisys tik vieną „O kas jas tokias padaro? Ar ne tie patys žmonės?“ – retoriškai klausė Klaipėdos miesto savivaldybės Miesto ūkio departamento vadovas Liudvikas Dūda. Jis buvo atviras – kapitaliniam perėjų remontui pinigų nėra. Šiemet bus sutvarkyta tik viena perėja – ties Pilies tiltu. Подземные переходы – как из фильмов ужасов лившиеся и темные – такие сейчас Подземные переходы уже давно вселяют в клайподземные переходы в Клайпеде. педчан ужас. Тем временем городская власть в текущем году денег нашла на благоустройство только Превратились в свалки одного перехода. Илона Гялжините ведут в порядок. «Хочется, чтобы власть увидела, как живут люди», Клайпедские подземные пе- – делилась наболевшим клайпедреходы, которые строились еще чанка. в советское время, уже давно не знают, что такое ремонт, – Всеми забытые плитки откололись, благодаря Пройти по подземному перехозабитым водосточным трубам ду неуютно даже в дневное время, стоят лужи, держится неприят- особенно, если там стоит группа ный запах, темно даже в самый людей. В сводке преступлений, сосветлый день. ставляемой Главным комиссариа«Вечером идти уже страшно том полиции Клайпедского уезда, – никакого освещения. А когда нередко фигурируют случаи напойдет снег и потом растает, падения на людей в таких местах. стоят лужи, вся обувь мокрая. У прохожих отбирают сумочки, Люди бегают по проезжей части мобильные телефоны. дороги не просто так. Бывает, Эти места – не уютно, но хоть поймает полиция, тогда прихо- крыша над головой есть – полюбидится заплатить штраф», – объ- ли и бездомные. Они здесь устроясняла женщина, проживающая или себе лежбище. на проспекте Бальтийос. В торК тому же в городе безнадежговые центры она ходит через но мало общественных туалетов, подземные переходы и все меч- многие не прочь сходить и сюда. Смердящие, засоренные, разватает, что их когда-нибудь привратиться в привидение, журналистам, что в городе есть куда более важные проблемы, а люди, мол, сооружение, находящееся между О том, что ими могли бы вос- двумя линиями проезжей дороги, пользоваться и инвалиды, оста- не посещают. ется только помечтать – нет спусковых дорожек. В темный тон- Починят только один нель им пришлось бы спускаться «А кто их такими делает? Не по лестнице – перила выломаны сами ли люди?» – риторически или их и вовсе нет. Велосипеди- спросил руководитель Депарстам тоже приходится нести свое тамента городского хозяйства транспортное средство на руках. Клайпедского городского самоОдин переход на шоссе Ши- управления Людвикас Дуда. Он лутес превратился в развалины был откровенен – на капитальный еще до начала его использова- ремонт переходов денег нет. В ния. Бетонная конструкция под текущем году будет благоустроен шоссе Шилутес возле дома № 62 только один переход – под мостом уже несколько лет наводит ужас Пилес. на горожан и гостей. Шахта под«Были несколько благоустроземного перехода наполнена му- ены переходы на шоссе Шилутес сором, а бетонная конструкция, и улице Винге. Привели в поряпревращенная в рекламный стенд, док освещение, лестницы, перила. повреждена в результате аварии. Стараемся там поддерживать поИскривленные бетонные блоки рядок, на бόльший ремонт денег остались стоять – год за годом просто нет», – объясняет чиновни у кого не поднимается рука их ник. починить. Чиновники возразили Пока что ничего не будет делюбопытствующим, почему этой латься и с переходами кольцевого конструкции было позволено пре- перекрестка проспекта Балтийос. Этот перекресток намереваются реконструировать, поэтому судьба переходов неясна. Сомнений нет, сейчас ремонт этих переходов – все равно, что выбросить деньги в лужу. «В текущем году будет реконструирован мост Пилес, поэтому мы предусмотрели и ремонт перехода. Будет благоустроено покрытие, установлено освещение, ведь в связи с тем, что старые кабели чуть ли не сгнили, уже давно нет света», - объяснял Л. Дуда. Сохранить - обязательно Заведующий Транспортного отдела Клайпедского самоуправления Римантас Моцкус отметил, что совсем недавно представители Министерства транспорта и коммуникаций отметили, что подземные переходы необходимо сохранить. «Движение на шоссе Шилутес особенно интенсивное, местами превышается допустимая скорость, поэтому подземные переходы обязательны. У нас и так куча несчастных происшествий, FOTO: BMC FOTO: BMC

[close]

p. 11

Meridianas 2013 m. gruodis Nr.3 AKTUALIJOS 9 „Buvo kiek patvarkytos perėjos Šilutės plente ir Vingio gatvėje. Sutvarkėme apšvietimą, laiptus, turėklus. Stengiamės ten palaikyti tvarką, didesniam remontui pinigų tiesiog nėra“, – aiškino valdininkas. Kol kas nieko nebus daroma ir Baltijos prospekte žiedinės sankryžos perėjoms. Šią sankryžą ketinama rekonstruoti, perėjų likimas neaiškus. Neabejojama, kad dabar šių perėjų remontas būtų tik pinigų išmetimas į balą. „Šiemet bus rekonstruojamas Pilies tiltas, todėl esame numatę ir perėjos remontą. Bus sutvarkyta danga, įrengtas apšvietimas, nes senieji kabeliai kone supuvę, jau seniai nėra šviesos“, – aiškino L. Dūda. Išlaikyti – būtina Klaipėdos savivaldybės Transporto skyriaus vedėjas Rimantas Mockus pažymėjo, kad dar visai neseniai Susisiekimo ministerijos atstovai pažymėjo, kad požemines perėjas būtina išlaikyti. „Šilutės plente eismas itin intensyvus, vietomis padidintas leistinas greitis, todėl požeminės perėjos yra būtinos. Ir taip turime gausiai nelaimių, o tokios perėjos užtikrintų saugumą. Žinoma, jos turi būti tvarkingos, apšviestos ir saugios žmonėms“, – teigė R. Mockus. Europos didmiesčiuose požeminės perėjos yra išnaudojamos itin išmoningai – čia įsikuria nedidelės parduotuvėlės, spaudos kioskai. Klaipėdos miesto valdininkai teigė nesulaukę nė vienos iniciatyvos iš verslininkų, panorusių perėjose ar šalia jų vykdyti veiklą. Nes kas norės organizuoti veiklą šiukšlynais virtusiose perėjose. O tai, kad miesto valdžia teigia, jog neužtenka pinigų miesto tvarkymui, nereiškia, kad jų neužtenka ir valdininkų atlyginimams, priemokoms, premijoms, komandiruotėms (tame tarpe į užsienį), automobiliams ir jų išlaikymui, kompiuteriams, mobiliesiems telefonams, šiltų ir patogių kabinetų išlaikymui, dovanoms, švenčių organizavimui, savireklamai ir panašiai. Daugiafunkcis statinys Šilutės plente Įprasta, kad kuo toliau nuo miesto centro, tuo miestas blankesnis, mažiau prižiūrimas, ne viena vieta netgi tampa pamiršta. Mindaugas Aušra neatsakė į klausimus, kodėl buvo požeminė perėja. Iš viso buvo sta- Klaipėdos periferijose galima rasti nemažai akį rėžiančių statinių, ypač gyvenamuosiuose rajonuose. Pamačius neaiškios kilmės statinį kyla noras nosį nusukti į kitą pusę. Šilutės plente skiriamojoje juostoje tarp Šiaulių ir Statybininkų gatvių po didele parduotuvių tinklo „Iki“ reklama slepiasi griūnanti, šiukšliadėže pavirtusi betono krūva. Iš tiesų stebina šio statinio būklė, tarsi į jį būtų įlėkusi transporto priemonė, o kabantys betono gabalai palikti likimo valiai. Sunkiai sąlyčio taškus randa ir statinio bei reklaminio stendo etika. „Iki“ reklama, kviesdama žmonės užsukti į parduotuvę, atkreipia dėmesį ir į neaiškų objektą. Klausimą kelia ir „Iki“ tinklo įvaizdžio pasirinkimas, ir keliama asociacija su pačia parduotuve. Parduotuvių tinklo įvaizdžio specialistai pasirinkta būtent tokia reklamos vieta. Žinoma, tokioje situacijoje stebina ir Klaipėdos miesto savivaldybės atsainumas: už bet kokią reklamą mieste mokama būtent savivaldybei, bet vietų priežiūra tampa tarsi ne miesto valdžios rūpesčiu. Tiesa, norint sužinoti daugiau apie statinį, kreiptasi į miesto valdžią. Paklausta apie statinio kilmę ir istoriją Viešosios tvarkos skyriaus direktorė Kristina Vintilaitė liko nustebinta šios konstrukcijos egzistavimu ir pažadėjo jau kitą dieną ištirti situaciją. Pažadas įvykdytas – atsakymas gautas. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus Administracinių pažeidimų tyrimo poskyrio vyr. specialistas VigantasDanilavičius teigė, kad stengtasi išaiškinti, kam priklauso statinys ir kaip jis yra registruotas, bet informacijos gauta nedaug. „Šis statinys yra nebaigta statyti tomos trys, bet baigta yra ir veikia tik viena. Taip, perėjos ventiliacijoje yra labai daug šiukšlių, bet prieš imantis kažkokių veiksmų, reikia ištirti, kam šis statinys priklauso“, – komentavo V. Danilavičius. Iš tiesų keista, kad požeminė perėja pri- Sunkiai sąlyčio taškus randa ir statinio bei reklaminio stendo etika. „Iki“ reklama, kviesdama žmonės užsukti į parduotuvę, atkreipia ir dėmesį į neaiškų objektą. Klausimą kelia ir „Iki“ tinklo įvaizdžio pasirinkimas, ir keliama asociacija su pačia parduotuve. klauso ne pačiam miestui, o anoniminiam šeimininkui. Tokioje situacijoje kyla tam tikra anomalija – savivaldybės teritorijoje, gatvėje, pastatytas statinys, neturintis šeimininko. Tikriausiaiir rūpestis šia perėja dar ilgai nebūtų kilęs. Beje, atidžiau pasižiūrėjęs į statinį supranti, kad tai nėra paprasta gelžbetoninių griuvenų konstrukcija, kuri kažin kada turėjo tapti požemine perėja. O jeigu statinyje yra duobė, tai į ją doras lietuvis turi būtinai ką nors įmesti. Vienas įmetė, kitas įmetė... Dabar ten jau šiukšlių ir dėvėtų padangų sankaupa. Labai patogi vieta vietiniams gyventojams atsikratyti šiukšlių. Eini į autobusų stotelę ir pakeliui į niekieno neprižiūrimą duobę išmeti šiukšles. Galima būtų sakyti, kad tai beveik genialus liberalių sprendimų rinkinys: miestas uždirba iš reklamos, laikydami stendą ant griuvėsių, reklamos užsakovai griuvėsiais traukia klientus, o gyventojai atsikrato šiukšlių pakeliui į autobusų stotelę. Tikriausiai viskas būtų idealu, jeigu ne baisu. а такие переходы обеспечили бы безопасность. Конечно, они должны быть благоустроенными, освещенными и безопасными для людей», – утверждал П. Моцкус. В крупных городах Европы подземные переходы используются особенно хитро – здесь обосновываются небольшие магазинчики, киоски печати. Чиновники города Клайпеды утверждают, что не дождались ни одной инициативы от бизнесменов, которые захотели бы в переходах или рядом с ними вести деятельность. Ведь кто же захочет устраивать деятельность в переходах, превратившихся в мусорные свалки. А то, что городская власть утверждает, что не хватает денег на благоустройство города, не означает, что их не хватает и на зарплаты чиновников, надбавки к ним, премии, командировочные (в том числе и за границу), автомобили, компьютеры, мобильные телефоны, теплые и удобные кабинеты и их содержание, подарки, организацию праздников, саморекламу и т.п. Многофункциональное здание на шоссе Шилутес действительно удивляет, словно бы в него врезалось транспортное средство, а торчащие куски бетона оставлены на волю судьбы. С трудом можно понять и логику этической стороны сооружения и рекламного стенда. Реклама «Iki», зазывая людей заглянуть в магазин, обращает внимание и на неясный объект. Вопрос вызывает и маркетинговый выбор сети «Iki», и то, какая благодаря этому возникает ассоциация с магазином. Специалисты по имиджу сети магазинов не ответили на вопросы, почему было выбрано именно это рекламное место. Конечно, в такой ситуации удивляет и пренебрежительное отношение Клайпедского городского самоуправления: за любую рекламу в пределах города платежи получает именно муниципалитет, но присмотр за местами рекламы - словно бы забота не городской власти. Правда, с целью узнать больше о постройке мы обратились к городской власти. На вопрос о происхождении постройки и ее истории директор Отдела общественного порядка Кристина Винтилайте сказала, что Перенесено на 11 стр. Как правило, чем дальше от центра города, тем город тусклее, тем менее присматривается, не одно место даже становится забытым. Миндаугас Аушра ясного происхождения, как возникает желание отвернуть нос в Как правило, чем дальше от другую сторону. На разделительцентра города, тем город ту- ной полосе шоссе Шилутес, между склее, тем менее присматрива- улицами Шяулю и Статибининку, ется, не одно место даже стано- за большой рекламой сети магазивится забытым. На перифериях нов «Iki» прячется развалившаяКлайпеды можно найти немало ся бетонная куча, превратившаяся глаза режущих сооружений, в мусорку. особенно в жилых районах. Состояние этого сооружения Стоит увидеть сооружение не- С трудом можно понять и логику этической стороны сооружения и рекламного стенда. Реклама «Iki», зазывая людей заглянуть в магазин, обращает внимание и на неясный объект. Вопрос вызывает и маркетинговый выбор сети «Iki», и то, какая благодаря этому возникает ассоциация с магазином. FOTO: BMC

[close]

p. 12

10 AKTUALIJOS Meridianas 2013 m. gruodis Nr.3 Styrantys elektros laidai Per žingsnį nuo nelaimės – Klaipėdoje vis dar likę pastatų ir įvairių įrenginių, kur styro netvarkingi elektros laidai. Kas atsakingas už juos? Ar kas prisiimtų atsakomybę nelaimės atveju? Ilona Gelžinytė elektros srovės. Mirtimi pasibaigė riaus valdininkai taip pat nežinojo, Lyg netvarkingi susiraizgę karoliai elektros kabeliai styro ne tik prie apleistų pastatų, bet ir prie visuomeninių statinių. Atvertos skydinės, ištampyti laidai niekam neužkliūva. Kol kas. Kol neatsitiko nelaimė. Tačiau ir nelaimės atveju tektų ilgai ieškoti, kas kaltas. Tragiškai pasibaigusių nelaimių, kai prašalaičiai be vargo patenka į neprižiūrimas transformatorines ar pabando išnarplioti susisukusius laidus, jau buvo ne viena. Šį vasarį Vilniaus rajone mirtinai pasibaigė nepilnamečio bandymas pasidairyti po apleistą transformatorinę. Vaikinas buvo nupurtytas ir vienos vilnietės vizitas į apleistą į ką nukreipti. Jų funkcija esą tik rinkti informaciją apie neprižiūritransformatorinę. Atsakomybės prisiimti nesku- mus pastatus. Lyg ten palikti nubėjo niekas, verdiktas dažniausiai vienodas – nelaimingas atsitikiŠį vasarį Vilniaus mas. Savivaldybei nerūpi Klaipėdos miesto savivaldybės darbuotojai, išgirdę klausimą, kas turėtų prisiimti atsakomybę už mieste netvarkingai styrančius elektros laidus, susenusias transformatorines, tik gūžčiojo pečiais. Savivaldybės miesto tvarkymo skyriaus vedėja Irena Šakalienė tikino, kad styrantys laidai – ne jos „daržas“. Statinių priežiūros sky- rajone mirtinai pasibaigė nepilnamečio bandymas pasidairyti po apleistą transformatorinę. Vaikinas buvo nupurtytas elektros srovės. karę ir pavojų praeiviams keliantys laidai – nėra statinio dalis. „Nesame gavę jokios informacijos apie pavojų keliančius elektros laidus. Net nežinau, kas čia turėtų būti atsakingas“, – svarstė Statinių priežiūros skyriaus specialistės. Tačiau kartu pažymėjo, kad apleisto statinio savininkas yra atsakingas už visą ūkį – tiek už nuo stogo byrančias čerpes, tiek ir už paliktą netvarkingą elektros instaliaciją. Lempų nebedaužo Uostamiesčio savivaldybei pavaldi bendrovė „Klaipėdos gatvių apšvietimas“ prižiūri beveik 14 tūkst. apšvietimo stulpų mieste. „Mūsų visi šviestuvai prižiūrėti, perdažyti. Jei kas matė kur netvarkingą – išsyk sureaguojame. Mes neatsakome už šviestuvus, kurie mums nepriklauso. Puikiai žino- me apie apleistose aikštelėse ar kur atokiau stovinčius šviestuvus, iš kurių išlindę laidai. Tačiau mes negalime už savivaldybės lėšas imti juos ir tvarkyti“, – teigė bendrovės vadovas Algimantas Antanas Laurinavičius. Per metus iš savivaldybės biudžeto miesto apšvietimui skiriama apie 2 mln. litų. Už tuos pinigus atsiskaitoma už elektros energiją, sunaudotą apšviečiant gatves, yra prižiūrimi, tvarkomi stulpai, perkamos lemputės. Daugumoje miesto šviestuvų susuktos natrio lemputės, tačiau jau atsiranda vietų, kur sukamos ir moderniosios LED lemputės. Bendrovės direktorius prisiminė, kad anksčiau itin daug rūpesčių pridarydavo chuliganai, pamėgę akmenimis daužyti lempas. Pastaruoju metu tokių išpuolių smarkiai sumažėję. Monopolinę padėtį rinkoje užimantis Lietuvos elektros skirstymo tinklų operatorius LESTO atsakomybę prisiima už jai priklausančias elektros oro ir kabelių linijas. Gyventojai, pamatę netvarkingą elektros įrangą, raginami pranešti apie tai trumpuoju numeriu 1802. „Už bet kokio turto priežiūrą atsakingas yra to turto savininkas, lygiai taip pat ir elektros linijų savininkai atsako už linijų priežiūrą. Jei dėl blogai prižiūrimo turto įvyktų nelaimingas atsitikimas, atsakomybė tektų turto savininkui arba asmeniui, dėl kurio kaltės nelaimingas atsitikimas įvyko“, – aiškino bendrovės atstovas spaudai Ernestas Naprys. Tačiau pabrėžė, kad jie nėra atsakingi už telekomunikacijų, transporto, apšvietimo ar kitas linijas. Taigi, atsitikus nelaimei kaltųjų paieškos gerokai užtruktų. NAVIGATOR Prašo skambinti FOTO: BMC FOTO: BMC FOTO: BMC FOTO: BMC FOTO: BMC

[close]

p. 13

Meridianas 2013 m. gruodis Nr.3 AKTUALIJOS 11 Торчащие электрические провода Клайпеды» («Klaipėdos gatvių apšvietimas») присматривает почти 14 тыс. осветительных столбов по всему городу. «Все наши фонари присмотрены, перекрашены. Если кто замечает какую-либо неисправность – мы мгновенно реагируем. Мы не отвечаем за фонари, которые нам не принадлежат. Прекрасно знаем о стоящих на заброшенных площадках или немного подальше фонарях, из которых вылезли провода. Но мы не может взять их и привести в порядок на деньги самоуправления», – утверждал руководитель предприятия Альгимантас Антанас Лауринавичюс. За год из муниципального бюджета на освещение города выделяется около 2 млн литов. Этими деньгами оплачивается электрическая энергия, израсходованная на освещение улиц, на эти деньги присматриваются, приводятся в порядок столбы, покупаются лампочки. В большей части фонарей – натриевые лампочки, однако уже появляются места, куда вкручиваются и современные светодиодные лампочки (LED). Директор предприятия вспомнил, что раньше особенно много неприятностей приносили хулиганы, взявшие себе за правило камнями разбивать лампы. За последнее время таких выходок стало намного меньше. Многофункциональное здание на шоссе Шилутес Начало на 9 стр. На волоске от трагедии – в Клайпеде все еще остались здания и различные устройства, в которых торчат неисправные электрические провода. Кто за них отвечает? Возьмет ли кто-нибудь на себя ответственность в случае несчастного происшествия? Илона Гялжините Самоуправление это не Как какие-нибудь небрежно брошенные спутанные бусы, электрические кабели торчат не только возле запущенных зданий, но и возле общественных сооружений. Раскрытые щиты, вытянутые провода никого не задевают. Пока что. Пока не случилось несчастье. Но даже и в случае трагедии придется долго искать виноватых. Трагически закончившихся случаев, когда посторонние люди без труда попадают в неприсматриваемые трансформаторные или пытаются распутать запутанные провода, уже было немало. В этом феврале в Вильнюсском районе смертью закончилась попытка несовершеннолетнего полазить по заброшенной трансформаторной. Парня ударило электрическим током. Смертью окончился и визит одной жительницы Вильнюса в заброшенную трансформаторную. Ответственность брать на себя не спешил никто, вердикт чаще всего один и тот же - несчастное происшествие. заботит Работники Клайпедского городского самоуправления на вопрос о том, кто должен брать на себя ответственность за безалаберно торчащие электрические провода, устаревшие трансформаторные, только и делали, что пожимали плечами. Заведующая отдела самоуправления по городскому благоустройству Ирена Шакалене уверяет, что торчащие провода – не ее «огород». Чиновники Отдела по присмотру за сооружениями также не знали, к кому направить. Их функция, якобы, только собирать информацию о запущенных постройках. Словно бы оставленные там торчащие провода, которые пред- ставляют собой угрозу для прохожих, – это не часть сооружения. «Мы не получали никакой информации о представляющих собой угрозу электропроводах. Даже не знаю, кто должен тут быть в ответе», – размышляли специалисты Отдела по присмотру за сооружениями. Однако вместе с тем они отметили, что владелец запущенного сооружения несет ответственность за все хозяйство – как за с крыши сыплющуюся черепицу, так и за брошенную неисправную электроизоляцию. Лампочки больше не выбивают Подведомственное муниципалитету портового города предприятие «Освещение улиц Трагически закончившихся случаев, когда посторонние люди без труда попадают в неприсматриваемые трансформаторные или пытаются распутать запутанные провода, уже было немало. Просят звонить Литовский оператор сетей распределения электричества LESTO, занимающий монопольное положение на рынке, принимает ответственность за ему принадлежащие линии электричества, воздуха и кабелей. Жители, заметившие неисправное электрическое оборудование, призываются сообщать об этом по короткому номеру 1802. «За присмотр любого имущества ответственность несет владелец этого имущества, точно так же и владельцы электрических линий несут ответственность за присмотр за линиями. Если в результате плохо присматриваемого имущества происходит несчастное происшествие, ответственность достанется владельцу имущества или лицу, по чьей вине произошло несчастное происшествие», – объясняет представитель предприятия Эрнестас Наприс. Однако он подчеркнул, что предприятие не несет ответственности за линии телекоммуникаций, транспорта, освещения и др. Так что в случае несчастного происшествия поиски виноватых сильно затянутся. удивлена существованием этой конструкции, и пообещала уже на следующий день изучить ситуацию. Обещание выполнено – ответ получен. Старший специалист Подразделения расследования административных нарушений Отдела общественного порядка Клайпедского городского самоуправления Вигантас Данилавичюс утверждал, что были предприняты усилия для выяснения владельца сооружения и того, как постройка была регистрирована, но информации получено немного. «Это сооружение представляет собой незаконченный подземный переход. Всего строилось три таких, но закончен и действует только один. Да, в вентиляционной системе перехода очень много мусора, но прежде, чем предпринимать какие-либо действия, необходимо выяснить, кому это сооружение принадлежит», – комментировал В. Данилавичюс. На самом деле странно, что подземный переход принадлежит не самому городу, а анонимному хозяину. В такой ситуации возникает определенная аномалия – на территории муниципалитета, на улице, возведено сооружение, не имеющее хозяина. По всей видимости, и обеспокоенность этим переходом еще долго бы не возникла. Кстати, если внимательней посмотреть на сооружение, становится понятно, что это не обыкновенная конструкция из железобетонных руин, которая неизвестно когда должна была стать подземным переходом. А если в постройке яма, то в нее добропорядочный литовец обязательно должен что-нибудь бросить. Один бросил, другой бросил… Сейчас там уже целая свалка мусора и изношенных покрышек. Очень удобное место для того, чтобы местные жители могли избавиться от мусора. Идешь себе на автобусную остановку и по пути сбрасываешь в яму мусор. Можно сказать, что это почти гениальная комбинация либеральных решений: город зарабатывает с рекламы, заказчики рекламы, держа стенд на развалинах, развалинами заманивают клиентов, а жители избавляются от мусора по пути на автобусную остановку. Все было бы идеально, если бы не было так страшно. Baltijos media centras Specialus numeris FOTO: BMC ISSN 2029-4514 www.keliai-tiltai.lt

[close]

p. 14

12 AKTUALIJOS Meridianas 2013 m. gruodis Nr.3 Užduotis sumažinti jaunimo rūkymą čiantys. XX a. dėl rūkymo sukeltų ligų Europoje mirė per 100 mln. gyventojų – tiek, kiek gyvybių nusinešė abu pasauliniai karai“, – teigė V. P. Andriukaitis. Pasak jo, rūkymo paplitimui didelę įtaką daro tabako pramonės atstovų pastangos neprarasti pirkėjų. „Tabako pramonės pastangos ieškoti naujų rinkodaros būdų sukelia iššūkius. Ieškoma naujų patrauklių priemonių: žaislų imitacijų, bandoma kvapais maskuoti tabako kvapą, taip pat stengiamasi paveikti jauną vartotoją per modernias komunikacijos priemones“, – sakė ministras. ES valstybės narės turi vykdyti aktyvias programas, nukreiptas prieš tabako vartojimą. „ES turi vykdyti savo tarptautinius įsipareigojimus tabako prevencijos srityje. ES pasirašė pasaulinę tabako pagrindų konvenciją ir ji atsakinga būti lydere. Jaunimo rūkymo mažinimo programos turi būti labai plačios, įtraukti ir vaikus, ir paauglius, apimti švietimą, elgesio modelių formavimą. Valstybės narės turi skatinti sveiką aplinką, vykdyti aplinkos be rūkymo iniciatyvas“, – teigė V. P. Andriukaitis. T. Borgas savo ruožtu pažymėjo, kad ypač daug įtakos rūkymo mažinimo srityje turės Europos Parlamentui (EP) pasiūlyta nauja direktyva. Susirūpinta, kad rūkančių žmonių Europoje nuolat daugėja. „Reikia dėti visas pastangas, kad rūkymas, ypač jaunimui, taptų nepatrauklus. Rūkymas yra kiekvieno žmogaus pasirinkimas, tačiau tai nereiškia, kad mes nesistengsime to kontroliuoti“, – sakė T. Borgas. Didinti nepatrauklumą Pagal naująją EK direktyvą, ant cigarečių pakelių vietoj logotipų, spalvų bei reklaminių elementų turėtų atsirasti didesni paveiksliukai su perspėjimais dėl rūkymo žalos sveikatai, kurie užimtų 75 proc. pakelio paviršiaus. Taip pat nebeliktų įvairių skonių (mėtų ar vanilės) ir formų (plonesnių ar ilgesnių) tabako gaminių. Be to, cigarečių gamintojai privalės vykdyti sekimo ir stebėjimo, apsaugos priemonių užtikrinimo ir banderolių įsipareigojimus. Tai reiškia, kad 30 proc. pakuotės ploto bus palikta prekės ženklui, jei valstybė narė nenuspręs pasirinkti neutralių pakuočių ir pateisinti šį sprendimą. Tabako gaminių direktyva taikoma visiems tabako gaminiams. Tačiau pypkių tabakas, cigarai ir cigarilės šiuo metu nėra dažnai vartojami pradedant rūkyti, todėl pasiūlyme šiems gaminiams numatytos ne tokios griežtos taisyklės, pavyzdžiui, nereikalaujama privalomų vaizdinių įspėjimų dėl grėsmės sveikatai ir negalioja būdingo kvapo ar skonio gaminių draudimas. Išimtis bus panaikinta, jei aplinkybės iš esmės pasikeis (vertinant pardavimo apimtį ar jaunimo rūkymo paplitimą). Kasmet viešosios sveikatos priežiūros išlaidos gydant su rūkymu susijusias ligas – remiantis atsargiais vertinimais – sudaro 25,3 mlrd. eurų. Be to, visuomenė per metus praranda dar 8,3 mlrd. eurų dėl Europos Sąjungoje (ES) rūko net 18 mln. jaunų žmonių, iš kurių 70 proc. pradėjo rūkyti dar iki 18 metų, o 94 proc. rūkančiųjų rūkė iki jiems sukankant 25 metams. Mindaugas Aušra siradus naujų produktų, tokių kaip Nuo 2001 m., kai Europoje buvo priimta tabako gaminių direktyva, įvyko keletas rinkos, mokslo ir tarptautinio gyvenimo permainų. Pavyzdžiui, gauta naujų duomenų apie tabako gaminiams naudojamus kvapo ir skonio suteikiančius priedus ir įspėjimų dėl grėsmės sveikatai veiksmingumą. Kai kuriose srityse valstybės narės laikosi skirtingų reguliavimo metodų, todėl jų įstatymai ir teisės aktai iš esmės skiriasi. Rinkoje at- elektroninės cigaretės, kai kurios galiojančios Europos Komisijos (EK) direktyvos nuostatos paseno. Šiuo teisės akto pasiūlymu dėl teisės akto siekiama sumažinti tabako gaminių ir tabako vartojimo patrauklumą ir taip skatinti jaunimą nepradėti rūkyti. Apie 50 proc. rūkančiųjų miršta vidutiniškai 14 metų anksčiau, nes jie didesnę gyvenimo dalį būna prastos sveikatos. Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) skaičiavimu, kasmet visame pasaulyje dėl tabako vartojimo miršta beveik šeši milijonai žmonių. Jei nebus imtasi priemonių, kad ši nerimą kelianti tendencija būtų pakeista, iki 2030 m. aukų skaičius gali išaugti net iki aštuonių milijonų. Privalu kontroliuoti Sveikatos apsaugos ministras Vytenis Povilas Andriukaitis po susitikimo su EK nariu, atsakingu už sveikatos ir vartojimo politiką, Tonijumi Borgu (Tonio Borg) teigė, jog vienas pagrindinių tiek susitikimo, tiek Lietuvos pirmininkavimo ES darbotvarkės klausimų yra jaunimo rūkymo mažinimas Europoje. „Skaičiai yra sukre- Pagal naująją EK direktyvą, ant cigarečių pakelių turėtų atsirasti didesni paveiksliukai su perspėjimais dėl rūkymo žalos sveikatai, kurie užimtų 75 proc. pakelio paviršiaus. FOTO: SHUTTERSTOCK

[close]

p. 15

Meridianas 2013 m. gruodis Nr.3 AKTUALIJOS 13 Задача по уменьшению курения среди молодежи жи. Курение есть выбор каждого человека, однако это не означает, что мы не будем стараться это контролировать», – сказал T. Борг. В Евросоюзе (ЕС) курит целых 18 млн молодых людей, из которых 70 проц. начали курить еще до 18 лет, а 94 проц. курящих курили до своего 25-летия. Миндаугас Аушра лионов человек. Если не будут предприняты меры с тем, чтобы С 2001 г., с тех пор, как в Ев- эта вызывающая беспокойство ропе была принята директива о тенденция была изменена, к 2013 табачных изделиях, произошло году число жертв может возрасти несколько перемен на рынке, в до восьми миллионов. науке и международной жизни. К примеру, получены новые Контроль обязателен данные о добавках, предоставМинистр здравоохранения ляющих табачным изделиям Витянис Повилас Андрюкайтис запах и вкус, и эффективности после встречи с членом ЕК, отпредупреждений об угрозах ветственным за политику здравоздоровью. В некоторых сферах охранения и потребления, Тонио страны-участники придержива- Боргом (Tonio Borg), утверждал, ются различных методов регу- что одним из самых важных волирования, поэтому их законы и просов повестки дня как встреправовые акты по существу раз- чи, так и председательства нятся. После того, как на рын- Литвы в Совете ЕС явке появились новые продукты, ляется уменьшение такие как электронные сигаре- курения среди моты, некоторые положения дей- лодежи в Европе. ствующей директивы Европей- «Числа потрясаской комиссии (ЕК) устарели. ют. В XX в. от боЦелью этого предложения по лезней, вызванных поводу правового акта являет- курением, в Европе ся снижение притягательности погибло более 100 млн жителей потребления табачных изделий – столько, сколько жизней унесли и табака и, следовательно, по- обе мировых войны», – утвержощрение молодежи не начинать дал В. П. Андрюкайтис. По его курить. Около 50 проц. куря- словам, на распространение курещих умирает в среднем на 14 ния большое влияние оказывают лет раньше, так как бόльшую усилия представителей табачной часть жизни они страдают от промышленности не потерять ухудшенного состояния здоро- покупателей. «Усилия табачной вья. По подсчетам Всемирной промышленности в поисках ноорганизации здравоохранения вых маркетинговых методов вы(ВОЗ), ежегодно во всем мире зывают проблемы. Ищутся новые в связи с потреблением таба- средства притягательности: имитации игрушек, проводятся пока умирает почти шесть милпытки замаскировать табачный запах другими запахами, а также воздействовать на молодого потребителя через современные средства коммуникации», – сказал министр. Страны-участники ЕС должны реализовывать активные программы, направленные против табачного потребления. «ЕС должен исполнять свои международные обязательства в сфере табачной превенции. ЕС подписал Рамочную конвенцию о контроле над табаком и несет ответственность как лидер этого движения. Программы по уменьшению курения среди молодежи должны быть очень широкими, вовлекать и детей, и подростков, охватывать просвещение, формирование моделей поведения. Страны-участники должны поощрять здоровую среду, осуществлять инициативы по окружению без курения», – утверждал В. П. Андрюкайтис. T. Борг, в свою очередь, отметил, что предложенная Парламентом ЕС новая директива будет оказывать чрезвычайно большое влияние на снижение курения. Тот факт, что количество курящих людей в Европе постоянно возрастает, вызывает беспокойство. «Необходимо приложить все усилия для того, чтобы курение стало непривлекательным, особенно для молоде- Увеличивать непритягательность Согласно новой директивы ЕК, на пачках сигарет вместо логотипов, цветов и рекламных элементов должны появиться более крупные картинки с предупреждениями о вреде курения здоровью, которые заняли бы 75 проц. поверхности пачки. Также не будет больше табачных изделий различных вкусов (мятного и ванильного) и форм (более тонких или длинных). Кроме того, производители сигарет будут обязаны выполнять обязательства по отслеживанию и наблюдению, обеспечению средств защиты и бандеролей. Это означает, что 30 проц. площади пачки будет оставлено для торгового знака, если странаучастник не решит выбрать нейтральные пачки и оправдать это решение. Директива по табачным изделиям применяется ко всем табачным изделиям. Однако табак для курительных трубок, сигары и сигариллы в данный момент на начальных стадиях курения потребляются нечасто, поэтому в предложении в отношении этих изделий предусмотрены не такие строгие правила, к примеру, не требуются обязательные графические предупреждения об угрозе здоровью и не действителен запрет на характерный запах или вкус. Исключение будет отменено, если обстоятельства изменятся по существу (с учетом объемов продаж или распространения курения среди молодежи). Ежегодно расходы на общественный присмотр за здоровьем при лечении болезней, связанных с курением, - полагаясь на самые осторожные оценки – составляют 25,3 млрд евро. Кроме того, общество за год теряет еще 8,3 млрд евро в связи с убытками производительности, связанными с курением (включая ранний уход на пенсию или смерть и прогулы). Снизится падающая на плечи правительств ноша по осуществлению международных обязательств и регламентов, так как страны-участники смогут воспользоваться опытом друг друга. FOTO: SHUTTERSTOCK Около 50 проц. курящих умирает в среднем на 14 лет раньше, так как бόльшую часть жизни они страдают от ухудшенного состояния здоровья. Общественные места – выбор стран Комиссия ЕС одобряет введение окружения без табачного дыма, но решение этих вопросов оставлено за странамиучастниками. На уровне ЕС об окружении без табачного дыма говорится только в рекомендации Совета об окружении без дыма 2009 г. Других мер европейская власть пока что не предпринимает. Тем временем в России вступил в силу закон, запрещающий курение в общественных местах. В стране, в которой количество курящих одно из самых высоких в мире, это спорный шаг. Закон запрещает курение на рабочих местах, в школах, университетах и общественном транспорте. О других ограничениях будет объявлено в следующем году. Инициаторы закона утверждают, что ежегодно от болезней, связанных с курением, умирают сотни тысяч русских. Эти превентивные меры одобрили обе палаты парламента и подписал президент России Владимир Путин. su rūkymu susijusių našumo nuostolių (įskaitant ankstyvą išėjimą į pensiją arba mirtį ir pravaikštas). Sumažės vyriausybėms tenkanti našta įgyvendinant tarptautinius įsipareigojimus ir reglamentus, nes valstybės narės galės pasinaudoti viena kitos patirtimi. Viešos vietos – šalių pasirinkimas Europos Komisija pritaria aplinkos be tabako dūmų įvedimui, bet spręsti šiuos klausimus palikta valstybėms narėms. ES lygiu apie aplinką be tabako dūmų kalbama tik 2009 m. Tarybos rekomendacijoje dėl aplinkos be dūmų. Kitų priemonių kol kas Europos valdžia nesiima. Tuo tarpu Rusijoje įsigaliojo įstatymas, draudžiantis rūkyti viešose vietose. Tai ginčytinas žingsnis šalyje, kurioje rūkančiųjų skaičius vienas didžiausių pasaulyje. Įstatymas draudžia rūkyti darbo vietose, mokyklose, universitetuose ir viešajame transporte. Daugiau apribojimų bus paskelbta kitais metais. Įstatymo iniciatoriai teigia, jog kasmet miršta šimtai tūkstančių rusų nuo ligų, susijusių su rūkymu. Šioms prevencinėms priemonėms pritarė abeji parlamento rūmai ir pasirašė Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas. Profesionalios foto paslaugos Tel. +370 670 21386 Daugiau informacijos tinklalapyje www.arturasausra.lt

[close]

Comments

no comments yet