Rancangan Kerja Tahunan 2012

 

Embed or link this publication

Description

Rancangan Kerja Tahunan 2012

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2

RANCANGAN KERJA TAHUNAN 2012 JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA NEGERI PAHANG A. BAHAGIAN PERANCANGAN KORPORAT DAN LEMBAGA RAYUAN BIL AKTIVITI/ PROJEK PEGAWAI TINDAKAN JADUAL PELAKSANAAN MULA SIAP 7 hari drpd tarikh mesy. OUTPUT DIJANGKAKAN 1. Mengurusetiakan Mesy. Jawatankuasa Perancang Negeri (JPN) sebanyak 3 kali setahun PP Fazliana/ JTK Fendi i. Dapatkan tarikh daripada Pengerusi; ii. Mendapatkan kertas kerja yang akandibentangkan ke JPN; iii. Menyediakan maklum balas Minit Mesy. JPN yang lalu; iv. Menyediakan dan mengedarkan minit mesy.; dan v. Memastikan keputusan JPN diangkat ke Majlis Mesy. Kerajaan Negeri. Bil 1 : 12 Mac Bil 2 : Ogos Bil 3 : Nov. i. 3 Kertas Dasar ii. 3 Kertas Pengawalan Perancangan iii. 3 Kertas Rancangan Pemajuan iv. 3 Kertas Makluman 2. Mengurusetiakan Mesy. Jawatankuasa Teknikal JPN PP Fazliana/ JTK Fendi i. Menetapkan tarikh mesy. Tarikh terima permohonan Satu hari slps mesy. diadakan 14 hari drpd tarikh terima 7 hari drpd tarikh mesy. - ii. Menyediakan minit mesy. dan edaran minit kepada jabatan-jabatan teknikal yang berkenaan. 3. Mengurusetiakan Mesy. Pagi Jabatan sebanyak 6 kali setahun PP Fazliana/ PPP Zue i. Mendapatkan dan menetapkan tarikh mesy. Bil 1:15 Feb. Bil 2:18 Apr. Bil 3: 20 Jun Bil 4:15 Ogos Bil 5: 17 Okt. Bil 6: 13 Dis. Satu hari slps mesy. diadakan 15 Feb. 18 Apr. 20 Jun 15 Ogos 17 Okt. 13 Dis 3 hari slps mesy. diadakan ii. Menyediakan minit mesy. Menyampaikan keputusan kepada Bahagian/Unit berkaitan 6 minit mesyuarat yang mengandungi tindakan dan arahan pentadbiran Negeri/ Persekutuan iii. Mendapatkan maklumbalas daripada semua ketua bahagian 2 minggu slps edaran minit 3 hari slps terima maklumbalas

[close]

p. 3

BIL AKTIVITI/ PROJEK PEGAWAI TINDAKAN JADUAL PELAKSANAAN MULA SIAP Feb. Jul. OUTPUT DIJANGKAKAN 4. Menyediakan 2 Buletin Rancang setahun PP Fazliana/ PPP Zue a) Keluaran Pertama b) Keluaran Kedua c) Proses kerja: Jan. Jun i. 2 Buletin Rancang ii. Edaran Mac iii. Edaran Ogos i. Dapatkan artikel; Minggu pertama Jan & Jun Minggu ke-3 Jan & Jun Akhir Minggu ke-2 Jan & Jun Akhir Minggu ke-4 Jan &Jun ii. Mengedit dan menyusun di dalam bentuk laporan; dan iii. Mengedar kepada jabatan teknikal/ Pihak Berkuasa Tempatan. Minggu Pertama Mac & Ogos Akhir Minggu Pertama Mac & Ogos 5. Menyediakan Rancangan Kerja Tahunan PP Fazliana/ PPP Zue i. Mengadakan Mesy. dengan Ketua-ketua Bahagian; Memuktamadkan aktiviti bahagian; dan 5 Jan. 5 Jan. ii. 1 Jan. 11 Jan. Laporan Rancangan Kerja Tahunan untuk tindakan pelaksanaan. iii. Menyediakan Laporan RKT. 11 Jan. 31 Jan. 6. Merancang Program Latihan Jabatan PP Fazliana / JT Najwa i. Menyediakan Training Need Analysis (TNA); Awal Jan. Akhir Jan. i. Laporan Pelan Operasi Latihan; ii. Rekod Latihan 2011; dan iii. Senarai Kursus Dalaman dan Penceramah. ii. Menyediakan Pelan Operasi Latihan; Awal Jan. Akhir Jan. iii. Mengedarkan Borang Penilaian Kesesuaian Latihan dan Borang Penilaian Keberkesanan Latihan; dan iv. Menganjurkan Induksi Khusus bagi pegawai lantikan baru. 2 minggu sebelum latihan 2 minggu slps kursus Awal Feb. Akhir Feb. 2

[close]

p. 4

BIL AKTIVITI/ PROJEK PEGAWAI TINDAKAN JADUAL PELAKSANAAN MULA SIAP Akhir Jan. OUTPUT DIJANGKAKAN a) Menganalisis Borang Keperluan Latihan 1 kali setahun PP Fazliana/ JT Najwa i. Mengedarkan borang pemilihan kursus/ latihan/bengkel; Menganalisis borangborang yang diterima; Awal Dis. Pelan Operasi Latihan ii. 1 hari slps terima borang Minggu ke-3 Januari 3 hari slps terima borang Akhir Minggu ke-3 Jan iii. Menyediakan draf awal Pelan Operasi Latihan untuk semakan/ pandangan ketua bahagian; dan iv. Memuktamadkan POL setelah dipersetujui oleh YH. Dato’ Pengarah. Minggu ke-4 Januari Akhir Jan. b) Menganalisis Borang Penilaian Kesesuaian Latihan PP Fazliana / JT Najwa i. Mengedarkan memo menghadiri kursus/ taklimat/bengkel kepada para pegawai yang terlibat bersama dengan borang penilaian kesesuaian latihan; Membuat tindakan susulan kepada pegawai yang belum mengemukakan borang penilaian; Dalam tempoh 1 hari surat diterima 1 hari ii. Dalam tempoh 5 hari selepas menghadiri kursus/ bengkel Hari ke-5 iii. Menganalisis borangborang yang diterima; dan iv. Hasil analisis Penilaian Kesesuaian Latihan ini akan dibentangkan di dalam Mesy. Kajian Semula Pengurusan. Januari November Laporan Pengurusan Latihan 3

[close]

p. 5

BIL AKTIVITI/ PROJEK PEGAWAI TINDAKAN JADUAL PELAKSANAAN MULA SIAP 1 hari OUTPUT DIJANGKAKAN c) Menganalisis Borang Penilaian Keberkesanan Latihan PP Fazliana / JT Najwa i. Mengedarkan memo dan borang Penilaian Keberkesanan Latihan kepada ketua bahagian/unit yang terlibat; Menganalisis borangborang yang diterima; Dalam tempoh 1 hari surat diterima ii. iii. Menganalisis keberkesanan latihan yang dihadiri setiap 3 bulan; dan iv. Hasil analisis Penilaian Keberkesanan Latihan ini akan dibentangkan di dalam Mesy. Kajian Semula Pengurusan. Mac, Jun, Sept, Dis Mac, Jun, Sept, Dis 4 laporan keberkesanan latihan Laporan Pengurusan Latihan 7. Menyediakan Laporan Tahunan PP Fazliana/ PPP Zue i. Mendapatkan laporan program/aktiviti/ pencapaian setiap bahagian sepanjang tahun; Memasukkan laporan tersebut ke dalam format yang ditetapkan; Awal Jan Akhir Feb. 1 Laporan Tahunan Edaran dijangkakan Mac ii. Minggu pertama Jan Minggu ke-2 Jan iii. Menyediakan ”dummy” awal untuk semakan dan pandangan semua ketua bahagian; iv. Memuktamadkan dan mencetak laporan tahunan; dan v. Membuat edaran kepada jabatan/JPBD/ Pihak Berkuasa Tempatan/ IPTA. Minggu ke-2 Jan Minggu ke-3 Jan Minggu ke-4 Jan Minggu ke-4 Feb Minggu pertama Mac Minggu ke-2 Mac 4

[close]

p. 6

BIL AKTIVITI/ PROJEK PEGAWAI TINDAKAN JADUAL PELAKSANAAN MULA SIAP Disember OUTPUT DIJANGKAKAN 8. Mengurusetia Mesy. Kajian Semula Pengurusan (MKSP) 1 kali setahun PP Fazliana/ PPP Zue a) Dapatkan tarikh daripada YH. Dato’ Pengarah. b) Mendapatkan 10 laporan Sistem Pengurusan Kualiti daripada pegawai berkenaan iaitu :i. Laporan Pencapaian Objektif; Laporan Piagam Pelanggan; 1 kali setahun Awal Nov. Akhir Nov. Penilaian kepada pelaksanaan MS ISO 9001 versi 2008 &syor-syor penambahbaikan Awal Nov Akhir Nov. ii. iii. Laporan Audit Dalaman; iv. Laporan Pengurusan Latihan; v. Laporan Aduan Pelanggan; vi. Laporan Maklumbalas Pelanggan; vii. Laporan Penilaian Prestasi Pembekal; viii. Laporan Tindakan Pencegahan; ix. Laporan Tindakan Susulan MKSP; dan x. Laporan Tindakan Pembetulan. c) Menyediakan minit mesy. dan mendapatkan maklum balas Minit Mesy.. d) Mengedarkan minit mesy. 5

[close]

p. 7

BIL AKTIVITI/ PROJEK PEGAWAI TINDAKAN JADUAL PELAKSANAAN MULA SIAP OUTPUT DIJANGKAKAN PENGURUSAN KUALITI JABATAN 9. Melaksanakan Amalan 5S Jabatan PP Sabri i. Mengadakan Mesy. J/K Pemandu Pelaksanaan 5S; ii. Memaklumkan aktiviti 5S kepada Pengarah. Bil 1: 13 Mac Bil 2: 20 Julai Bil 3: 20 Nov. Dalam tempoh 7 hari selepas mesyuarat 3 minit mesy. PP Manisah i. Menyediakan minit Mesy. kepada Mesy. JK Pemandu 5S; ii. Menyelaras penyediaan dokumentasi; iii. Memaklumkan aktiviti terkini program 5S kepada warga Jabatan; dan iv. Menyediakan surat lantikan Ketua Jawatankuasa dan Ketua Zon Bil 1: 13 Mac Bil 2: 20 Julai Bil 3: 20 Nov. Bil 1: 20 Mac Bil 2: 27 Julai Bil 3: 27 Nov. 3 minit mesy. PP Irewan i. Mengadakan Mesy. J/K Audit Dalaman 5S; Bil 1: 19 Mac Bil 2: 25 Julai Bil 3: 25 Nov. Bil 1: 26 Mac Bil 2: 31 Julai Bil 3: 30 Nov. 3 minit mesy. ii. Melaksanakan audit dalaman 5S Bil 1: 23 Mac Bil 2: 24 Ogos Bil 3: 22 Nov. Bil 1: 26 Mac Bil 2: 27 Ogos Bil 3: 26 Nov. 3 laporan audit dalaman PP Faizal i. Mengadakan Mesy. J/K Promosi Bil 1: 15 Mac Bil 2: 21 Julai Bil 3: 21 Nov. Bil 1: 21 Mac Bil 2: 27 Julai Bil 3: 27 Nov. 3 minit mesy. ii. Mengadakan program gotong-royong 5S Bil 1: 8 Feb. Bil 2: 11 April Bil 3: 6 Jun Bil 4: 19 Sept Bil 5: 21 Nov Bil 6: 19 Dis Bil 1 : 8 Feb. Bil 2 : 11 April Bil 3 : 6 Jun Bil 4 : 19 Sept Bil 5 : 21 Nov Bil 6 : 19 Dis Keadaan persekitaran yang bersih &tersusun iii. Menyediakan banner 5S Awal Mac, Ogos & Nov Akhir Mac, Ogos & Nov Meningkatkan kesedaran semua lapisan pegawai mengenai 5S 6

[close]

p. 8

BIL AKTIVITI/ PROJEK PEGAWAI TINDAKAN JADUAL PELAKSANAAN MULA SIAP Akhir Mac, Ogos & Nov OUTPUT DIJANGKAKAN iv. Menyediakan sticker audit dan sijil penghargaan amalan 5S terbaik v. Mengadakan lawatan 5S Awal Mac, Ogos & Nov 4 jenis sticker bagi setiap kali audit dan 2 sijil amalan 5S 1 lawatan 19 Jun 19 Jun PPT Zuraida Mengadakan latihan 5S Minggu ke 3 Mei & minggu ke-2 Okt. Minggu ke 3 Mei & minggu ke-2 Okt. 2 latihan setahun yang dapat meningkatkan kefahaman & ilmu berkaitan 5S 3 minit mesy. PP Fazliana/ PP Rozmizah/ JTK Yussri i. Mengadakan Mesy. Zon; dan ii. Menyelaras dan melaksanakan aktiviti 5S Zon; Bil 1: 16 Mac Bil 2: 23 Julai Bil 3: 21 Nov. Bil 1: 22 Mac Bil 2: 30 Julai Bil 3: 28 Nov. 10. Melaksanakan Sistem Pengurusan Kualiti ISO 9001 Versi 2008 KPP Fauzi/ PPP Bashir i. Mengemaskini dokumen prosedur Kualiti Khas bagi Bahagian Kawalan Perancangan; Jan. Feb. i. Dokumen prosedur terkini di Bahagian Kawalan Perancangan ii. Manual Kualiti yang telah dikemaskini. ii. Mengemaskini manual kualiti jabatan dengan memasukkan carta organisasi yang mengikut jawatan di bawah skim SBPA dan pindaan ke atas piagam pelanggan; Mac April iii. Mengadakan program Audit Dalaman Bil.1/2012; iv. Mengadakan Mesy. Kajian Semula Pengurusan Bil.1/2012; dan v. Program ’Survelliance Audit’ oleh pihak SIRIM QAS International Sdn. Bhd. Oktober Nov. Laporan Audit Dalam Bil.1/2012 24 Dis 31 Dis Laporan Mesy. Kajian Semula Pengurusan Bil.1/2012. Laporan ‘Surveilliance Audit’ Bil.1/2012. Nov Dis 7

[close]

p. 9

BIL AKTIVITI/ PROJEK PEGAWAI TINDAKAN JADUAL PELAKSANAAN MULA SIAP Bil 1: 29 Mac Bil 2: 29 Jun Bil 3: 26 Sept Bil 4: 27 Dis OUTPUT DIJANGKAKAN 11. Menyelaras pelaksanaan Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) Jabatan sebanyak 4 mesyuarat setahun PP Irewan a) Membuat pelaporan keselamatan dan kesihatan kepada JKKP jabatan; b) Mengurusetia Mesy. JKKP jabatan;i. Mendapatkan tarikh mesy. daripada Pengerusi dan menyediakan memo panggilan mesy.; Bil 1: 20 Mac Bil 2: 19 Jun Bil 3: 14 Sept Bil 4: 17 Dis 4 minit mesy. ii. Menyediakan maklum balas kepada minit mesy. yang lepas; dan iii. Menyediakan dan mengedarkan minit mesy. 12. Menyelaras Pelaksanaan Sistem Star Rating (SSR) PP Fazliana/ PPP Zue Mengumpul maklumat dari setiap bahagian berdasarkan kriteria. Feb. Audit Feb. Persijilan 5 Bintang Minggu pertama Feb. Minggu ke-3 Feb. 13. Pelaporan Key Perfomance Indicator (KPI) kepada Pasukan Petugas: a) Pelaporan KPI bagi JPBD Johor PP Fazliana/ PPP Zue Menganalisiskan pencapaian untuk dilaporkan kepada JPBD Johor dan JPBD Selangor. Julai & Dis. Dis. 2 Laporan Pencapaian KPI Pertengahan Julai & Dis. Akhir Julai & Dis. b) Pelaporan KPI bagi JPBD Selangor Pertengahan Julai & Dis. Akhir Julai & Dis. 14. Menyediakan Pelan Tindakan Rancangan Strategik Jabatan (PTRSJ) sekali setahun PP Fazliana / PPP Zue Menyediakan pelaporan Pencapaian IndikatorIndikator PTRSJ Awal Dis. Akhir Dis. 1 Laporan PTRSJ 8

[close]

p. 10

BIL AKTIVITI/ PROJEK PEGAWAI TINDAKAN JADUAL PELAKSANAAN MULA SIAP Akhir Jun Akhir Dis. OUTPUT DIJANGKAKAN 15. Menyediakan Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan sebanyak 2 kali setahun PP Fazliana/ PPP Zue Menyediakan pelaporan pencapaian Piagam Pelanggan Jabatan untuk dilaporkan kepada JPBD Ibu pejabat. Jun Dis. 2 Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan 16. Menyediakan Analisis bagi Perakuan Anugerah Pekerja Cemerlang (APC) sebanyak 4 kali setahun PP Fazliana/ PPP Zue i. Mengedarkan borang pencalonan; Awal Mac Awal Jun Awal Sept. Awal Dis. Akhir Mac Akhir Jun Akhir Sept. Akhir Dis. 3 hari 4 kali Anugerah Pekerja Cemerlang Bulanan (Gambar dipamer kan di dinding ruang legar kaunter utama) ii. Menganalisis borangborang yang diterima; 1 minggu slps terima borang Minggu ke 4 iii. Pemakluman Pekerja Cemerlang di dalam Perjumpaan Pagi Jumaat. pada hari yang sama 17. Menyediakan Laporan Soal Selidik Kepuasan Warga JPBD sekali setahun PP Fazliana/ PPP Zue i. Mengedarkan borang soal selidik; Menganalisis borangborang yang diterima; dan Awal Dis. Jan. Analisis Kepuasan Warga JPBD ii. iii. Menyediakan surat bagi mengemukakan hasil analisis kepada JPBD Ibu pejabat. 18. Hari Bertemu Pelanggan sebanyak 12 kali setahun PP Fazliana/ JT Rafidi i. Menyediakan jadual bagi Hari Bertemu Pelanggan; Mempamerkan jadual tersebut di papan kenyataan jabatan, papan kenyataan ruang legar bangunan KOMTUR dan laman web jabatan; dan Awal Jun Akhir Jun Hari Jumaat Kedua setiap bulan Dis. Pameran ii. iii. Mengadakan pameran Hari Bertemu Pelanggan. 9

[close]

p. 11

BIL AKTIVITI/ PROJEK PEGAWAI TINDAKAN JADUAL PELAKSANAAN MULA SIAP Dis. OUTPUT DIJANGKAKAN 19. Menyediakan maklumbalas bagi Mesy. Jawatankuasa Pengurusan Dan Perancangan Pembangunan Peringkat Ibu Pejabat PP Fazliana/ JT Laila i. Menyediakan maklumbalas kepada minit mesy.; Jan i. 2 Maklumbalas; dimana perlu ii. Laporan program dan aktiviti pengurusan Jabatan ii. Menyediakan surat untuk mengemukakan maklumbalas kepada Ibu Pejabat; 20. Menyediakan maklumbalas bagi Mesy. Pengarah Negeri PP Fazliana/ JT Laila Menyediakan maklumbalas kepada Bahagian Korporat SUK Mesyuarat pada; Bil 1: 13 Mac Bil 2: 12 Jun Bil 3: 25 Sept Bil 4: 26 Nov Dis. 4 maklumbalas dimana perlu 21. Menyediakan maklumbalas bagi Mesy. Majlis Tindakan Negeri PP Fazliana/ JT Laila Menyediakan maklumbalas kepada Bahagian Korporat SUK Mesyuarat pada; Bil 1: 14 Feb Bil 2: 15 Mei Bil 3: 14 Ogo Bil 4: 13 Nov Dis. 4 maklumbalas dimana perlu 22. Menyediakan maklumbalas bagi Mesy. Jawatankuasa Kerja Tindakan Negeri PP Fazliana/ JT Laila Menyediakan maklumbalas kepada Bahagian Korporat SUK Mesyuarat pada ; Bil 1: 26 Jan Bil 2: 23 Feb Bil 3: 20 Mac Bil 4: 26 April Bil 5: 24 Mei Bil 6: 21 Jun Bil 7:26 Julai Bil 8: 23 Ogo Bil 9: 27 Sept Bil 10: 25 Okt Bil 11:22 Nov Bil 12: 27 Dis Dis. 6 maklumbalas dimana perlu 23. Menyediakan Laporan Perancangan Bagi ProjekProjek Rundingan JKR PP Fazliana/ JTK Fendi i. Menyediakan ulasan perancangan; Meminda pelan; dan Dari tarikh permohonan diterima 5 hari selepas permohonan diterima ii. iii. Lawatan tapak. Ulasan dapat disediakan dalam tempoh 30 hari dari tarikh permohonan diterima 10

[close]

p. 12

BIL AKTIVITI/ PROJEK PEGAWAI TINDAKAN JADUAL PELAKSANAAN MULA SIAP Dis. OUTPUT DIJANGKAKAN 24. Menyediakan maklumbalas bagi Mesy. Pagi Peringkat Negeri PP Fazliana/ JT Laila Menyediakan maklumbalas kepada Bahagian Korporat SUK Mesyuarat pada ; Bil 1: 19 Jan Bil 2: 21 Feb Bil 3: 20 Mac Bil 4: 19 April Bil 5: 22 Mei Bil 6: 21 Jun Bil 7:19 Julai Bil 8: 23Ogos Bil 9: 20 Sept Bil 10: 18 Okt Bil 11:22 Nov Bil 12: 20 Dis 12 maklumbalas dimana perlu 25. Mengadakan 1 Laporan Inventori Tanah Lapang 2011 PP Fazliana/ JTK Yussri i. Menyemak semula data tanah lapang 2008; Mengedarkan kepada semua PBT; Mendapatkan maklumbalas daripada PBT (data GIS dan maklumat yang telah dikemaskini); Akhir Jan Akhir Jun 1 Inventori Tanah Lapang 2011 ii. iii. Minggu ke-4 Jan Awal Feb. Minggu ke-4 Jan Akhir Feb. Diedarkan Julai 2012 iv. Membuat semakan terperinci bersama PBT Mesy. bersama PBT; Semakan semula slps disemak oleh PBT; dan Minggu ke-3 Mac Minggu ke-3 Mac v. vi. Akhir April Akhir Jun Akhir April Akhir Jun vii. Edaran inventori kepada semua PBT atau agensi berkaitan. 26. Mesyuarat Bahagian Korporat sebanyak 3 kali setahun Fazliana/ JT Najwa i. Menetapkan tarikh; ii. Menyediakan memo panggilan mesyuarat; iii. Menyediakan maklumbalas kepada minit mesyuarat; iv. Mengurusetiakan mesyuarat; dan v. Menyediakan dan mengedarkan minit mesyuarat 11 Julai Julai Bil 1: 19 Jan Bil 2: 14 Mac Bil 3: 16 Mei Bil 1: 1 Feb Bil 2: 23 Mac Bil 3: 25 Mei Dapat memantau pelaksanaan program dan aktiviti bahagian.

[close]

p. 13

B. BAHAGIAN KAWALAN PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN JADUAL PELAKSANAAN MULA KPP Khairol i. Menyediakan ulasan perancangan; Meminda pelan (jika perlu); dan Tarikh permohonan diterima SIAP 14 hari dari tarikh permohonan diterima OUTPUT DIJANGKAKAN Ulasan dapat disediakan dalam tempoh 14 hari dari tarikh permohonan diterima BIL. AKTIVITI / PROJEK Memproses permohonan Pelan susunatur PEGAWAI TINDAKAN 27. ii. iii. Lawatan tapak (jika perlu). 28. Memproses permohonan Perancangan tapak KPP Khairol i. Menyediakan ulasan perancangan; Meminda pelan (jika perlu); dan Tarikh permohonan diterima ii. 30 hari dari tarikh permohonan diterima iii. Lawatan tapak (jika perlu). Ulasan dapat disediakan dalam tempoh 30 hari dari tarikh permohonan diterima 29. Menyelaras Pelaksanaan OSC di Negeri Pahang 2 kali setahun PP Manisah i. Mengenalpasti isu pelaksanaan OSC; Memaklumkan dasar yang diterimapakai oleh Pihak Berkuasa Negeri; Bil 1: 24 Mei Bil 2: 22 Okt 31 Mei 29 Okt ii. Dapat memantau pelaksanaan OSC. iii. Menetapkan tarikh dan agenda mesy. dari pengarah; iv. Menyediakan surat panggilan mesy. dan menyediakan maklumbalas mesy. yang lepas; dan v. Menyediakan minit mesy.; dan vi. Mengedarkan minit mesy. dan mendapatkan maklumbalas kepada PBT. 30. Menyediakan Ulasan Status Permohonan OSC sekali setahun PP Manisah Menyediakan laporan jumlah permohonan yang diproses dalam tempoh masa dan juga melebihi tempoh masa bagi permohonan kebenaran merancang tahun 2011 Jan. Akhir Januari 1 laporan Status Permohonan OSC 12

[close]

p. 14

BIL. AKTIVITI / PROJEK Mesy. Bahagian Kawalan Perancangan sebanyak 3 kali setahun PEGAWAI TINDAKAN JADUAL PELAKSANAAN MULA SIAP 30 Feb 28 Jun 6 November. OUTPUT DIJANGKAKAN Dapat memantau pelaksanaan program dan aktiviti bahagian 31. KPP Khairol i. Mengenalpasti isu dan masalah serta mengambil tindakan dan penambahbaikan kepada isu & masalah tersebut; Memaklumkan dasar, garis panduan & isu terkini perancangan bandar dan wilayah; ii. Bil 1: 23 Feb Bil 2: 21 Jun Bil 3: 30 Okt. iii. Menetapkan tarikh & agenda mesyuarat dari Ketua Bahagian; iv. Menyediakan memo panggilan mesyuarat; v. Menyediakan maklum balas mesyuarat yang lepas; dan vi. Menyediakan minit mesyuarat. 32. Mengadakan 3 Program Teachin iaitu; i. Panduan CPTED ii. Piawaian Perancangan Perumahan Bertingkat iii. Kejiranan Hijau KPP Khairol/ PP Manisah/ PP Rozmizah i. ii. Mendapatkan maklumat; Menyediakan kertas taklimat Bil 1: 27 27 April April 26 Julai Bil 2: 26 23 Okt. Julai Bil 3: 23 Okt. Meningkatkan kefahaman dikalangan pegawai 33. Mengadakan 1 taklimat luaran dengan anggaran kos sebanyak RM5,000.00 dan 100 orang peserta Mengadakan 1 Program Jati Diri Bahagian selama 2 hari 1 malam dengan 24 orang peserta PP Manisah i. Mendapatkan penceramah Menyediakan folder kertas taklimat 23 Nov. Akhir November ii. Meningkatkan kefahaman dikalangan Pihak Berkuasa Tempatan serta agensi kerajaan /teknikal 34. i. ii. Mencadangkan tempat Menyediakan anggaran kos; dan 17 Julai Akhir Julai iii. Mencadangkan aktiviti & program. Meningkatkan kerjasama dikalangan pegawaipegawai serta mengeratkan silaturrahim. 13

[close]

p. 15

C. BAHAGIAN RANCANGAN PEMBANGUNAN JADUAL PELAKSANAAN MULA SIAP OUTPUT DIJANGKAKAN BIL. A. AKTIVITI / PROJEK PEGAWAI TINDAKAN Menyelaras penyediaan Rancangan Struktur Negeri, Rancangan Tempatan Daerah dan Rancangan Kawasan Khas. RT Daerah Lipis KPP Fauzi / PPP Zulkefle i. Memaklumkan tarikh mesy. JPN kepada pihak Majlis Daerah Lipis (MDL) bagi memastikan Laporan Publisiti dan Syor-syor Jawatankuasa Penyiasatan Tempatan dan Pendengaran Awam diangkat untuk mendapatkan kelulusan JPN; Mengemukakan draf siar warta kepada Pejabat Penasihat Undang-undang Negeri dan mendapatkan maklumbalas untuk tujuan pewartaan; dan Mac Mac 2011 Kertas Kerja Laporan Publisiti dan Syor-syor Jawatankuasa Penyiasatan Tempatan dan Pendengaran Awam 35. ii. April Jun 2012 Siar Warta iii. Menyediakan notis warta kepada MDL bagi tujuan penyiaran di dalam akhbar. Jun Sept. 2012 Notis Warta Laporan RTD Lipis di dalam akhbar utama Notis Warta Laporan RTD Raub (Pengubahan) di dalam akhbar utama Laporan RTD Pekan (Pengubahan) 36. RT Daerah Raub (Pengubahan) KPP Fauzi / PP Shamri Menyediakan notis warta kepada Majlis Daerah Raub bagi tujuan penyiaran di dalam akhbar. Jan. Feb. 2012 37. RT Daerah Pekan (Pengubahan) PP Irewan / PPP Edzwady i. Menyediakan Laporan Akhir RTD Pekan (Pengubahan); Jan. Mac. 2012 ii. Mengemukakan draf siar warta kepada Pejabat Penasihat Undang-undang Negeri dan mendapatkan maklumbalas untuk tujuan pewartaan; dan iii. Menyediakan notis warta kepada Majlis Daerah Pekan bagi tujuan penyiaran di dalam akhbar. Mac Mac 2012 Siar Warta April April 2012 Notis Warta Laporan RTD Pekan (Pengubahan) di dalam akhbar utama 14

[close]

Comments

no comments yet