TAHUN 4. TMK.DK. 5.0 KESELAMATAN DATA DAN KOMPUTER

 

Embed or link this publication

Description

TAHUN 4. TMK.DK. 5.0 KESELAMATAN DATA DAN KOMPUTER

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2[close]

p. 3

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Kurikulum Standard Sekolah Rendah TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI MODUL DUNIA KOMPUTER: 5.0 Penjagaan Keselamatan Data dan Komputer TAHUN 4 Terbitan Bahagian Pembangunan Kurikulum 2013

[close]

p. 4

Cetakan Pertama 2013 © Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan cara apa-apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

[close]

p. 5

Draf 020413 MODUL DK12 Standard kandungan: Standard pembelajaran: Masa: 5.0 Menjaga keselamatan data dan komputer. 5.1 Menggunakan perisian anti virus untuk mengimbas komputer 60 minit 1

[close]

p. 6

Draf 020413 NOTA RUJUKAN KESELAMATAN DATA Keselamatan data bermaksud data yang disimpan di dalam komputer selamat daripada dicerobohi atau disalahguna oleh orang lain VIRUS KOMPUTER  Merupakan program komputer yang berupaya menyalin dirinya sendiri dan menjangkiti komputer tanpa kebenaran ataupun pengetahuan pengguna.  Serangan virus boleh menyebabkan anda akan kehilangan data, kerosakan perisian komputer dan kerosakan perkakasan komputer. PERISIAN ANTI VIRUS  Satu perisian yang digunakan bagi mengelak atau mengatasi masalah serangan virus dalam komputer  Contoh perisian antivirus yang selalu digunakan ialah o AVG (Anti-Virus Guard), o Kaspersky, o Avira, dan o McAfee’s. KEPERLUAN PERKAKASAN Komputer KEPERLUAN PERISIAN Perisian Anti Virus Clamwin Portable akan dibekalkan di dalam CD. 2

[close]

p. 7

Draf 020413 AKTIVITI 1 Baca dan fahamkan petikan di bawah ini: Pada suatu malam Ali telah menerima sepiring kuih daripada jirannya. Oleh sebab terlalu mengantuk, Ali telah meletakkan piring kuih tersebut diatas meja makan tanpa menutupnya dengan tudung saji dan terus masuk ke bilik tidurnya. Pada keesokan hari, Ali ingin memakan kuih pemberian jirannya. Malangnya. Ali dapati kuih tersebut sudah tidak diboleh dimakan lagi. Berdasarkan petikan di atas, jawab soalan beriku. 1. Pada pendapat kamu, mengapa kuih itu tidak boleh dimakan lagi ? ____________________________________________________________ 2. Apa patut Ali lakukan supaya perkara tersebut tidak berlaku lagi? ____________________________________________________________ 3

[close]

p. 8

Draf 020413 AKTIVITI 2 MENGENALI VIRUS KOMPUTER DAN PERISIAN ANTIVIRUS Langkah 1:Murid bermain peranan berdasarkan dua petikan di bawah HAI MANUSIA Nama saya Computer worm. Saya boleh bertambah dengan mengandakan diri saya. Saya bersama dengan kawan-kawan saya akan menyerang sistem fail di dalam komputer anda. Sekiranya anda tidak melindungi komputer anda dengan bantuan hero komputer seperti Spyware, AVGdanKapersky, maka malapetaka akan berlaku. Saya akan menghancurkan sistem komputer anda. Oleh itu, wahai manusia, berjaga-jagalah kerana ramai lagi kawan-kawan saya seperti Trojan Horseakan cuba menghancurkan sistem komputer anda . 4

[close]

p. 9

Draf 020413 Jangan risau. Saya Spyware mewakili rakan-rakan yang lain dan akan berusaha meningkatkan daya ketahanan komputer dari serangan virus komputer Siapa saya? 5

[close]

p. 10

Draf 020413 Langkah 2: Berdasarkan aktiviti dalam langkah 1 dan nota yang disediakan, CUBA TEKA jawapan bagi soalan di bawah 1. Siapa Computer Worm dalam aktiviti Main Peranan ini? 2. Apa Computer Worm boleh lakukan terhadap sesebuah komputer? 3. Beri nama kawan Computer Worm? 4. Siapa hero komputer? 5. Apakah tugas hero komputer dalam penjagaan komputer? 6. Berikan 3 nama rakanrakan hero komputer? 6

[close]

p. 11

Draf 020413 AKTIVITI 3 PERMAINAN REBUT RUANG Cara Bermain Langkah 1: Guru menandakan satu kawasan dengan menggunakan pita pelekat (masking Tape)di lantai bilik darjah.Guru meminta murid membayangkan kawasan itu sebagai ruang storan di dalam komputer Langkah 2: Beberapa orang murid dipilih untuk memainkan peranan sebagai      Perisian Sistem Operasi Perisian Aplikasi MS Words Perisian Aplikasi MS PowerPoint Media Player Semua watak yang dilabelkan mengikut peranan masing-masing akan memasuki ruang yang disediakan secara satu persatu dan bergerak dengan mudah di dalam ruang itu Langkah 3; Komputer telah diserang virus. Maka beberapa watak seperti MS Words dan MS PowerPoint akan bertambah yang merupakan virus akan memasuki ruang tadi sehingga sampai satu peringkat sukar untuk semua bergerak dengan bebas. 7

[close]

p. 12

Draf 020413 Keadaan Ruang sebelum diserang Virus Keadaan Ruang selepas diserang Virus Ceritakan apakah kemungkinan yang akan berlaku apabila virus bertambah dengan mengandakan dirinya secara merupai fail yang ada dalam komputer. Jawapan: ___________________________________ _____________________________________________ 8

[close]

p. 13

Draf 020413 AKTIVITI 4 MENGGUNAKAN PERISIAN ANTIVIRUS UNTUK MENGIMBAS KOMPUTER A. Langkah- Langkah Untuk Install Antivirus Clamwin Portable Langkah 1: Guru menyalin perisian Antivirus Clamwin Portable ke dalam beberapa pemacu kilat sebelum menjalankan aktiviti ini. Langkah 2: Klik pemacu kilat (F). Tetingkap seperti di gambar rajah 1 akan terpapar. KlikPortableApps.com_Suite_Setup Gambar rajah 1 9

[close]

p. 14

Draf 020413 Langkah 3: Tetingkap berikut akan dipaparkan. Klik Next Gambar rajah 2 Langkah 4: Pilih I accept the term of the License Agreement. Kemudian klik Nextseperti yang ditunjukkan di gambar rajah 3 Gambar rajah 3 10

[close]

p. 15

Draf 020413 Langkah 5: Klik Browse , pilih My Computer dan kemudian Removable Disk (F). Klik OK seperti yang ditunjukkan di bawah Gambar rajah 4 11

[close]

Comments

no comments yet