ISTEK12_SAYI8

 

Embed or link this publication

Description

ISTEK12_SAYI8

Popular Pages


p. 1

w w w istek 1 2 c o m fl dalan ö¤rencilerin hepsini birer kardefl olarak gördü¤ünü söylüyor gems gems program çocuklar>n fen ve matematik alan>ndaki potansiyellerini ortaya ç>karmaya yard>mc oluyor vizyon beyin üzerinde yap>lan testler ilk 3 yafl>n de¤eri hakk>nda çok önemli veriler sunuyor.

[close]

p. 2[close]

p. 3

bar>fl dalan

[close]

p. 4

rlad>¤>m>z ve yay>n hayat>na yeni bir soluk getirdi¤ine inand>¤>m>z dergimiz art>k www.istek12.com internet adresinden online olarak da okunabilir yoruz görüfl ve önerileriniz için info@istek12.com our magazine

[close]

p. 5

bar>fl dalan nlar aras>nda özel bir yer edinen ve fark yaratan yla ikinci y>l>n dolduruyor dergimizin 8 say>s>nda da tarihten bilime sanattan edebiyata gezi yaz>lar>ndan röportajlara kadar çeflitli alanlarda ilginizi çekece¤ini düflündü¤ümüz pek çok konu yer al>yor bahar>n güzel yüzünü bizlere gösterdi¤i bu günler okullar>m>zda düzenlenen birbirinden nitelikli etkinlikleri de beraberinde getiriyor bu etkinliklerle ilgili detayl bilgileri dergimizde bulacaks>n>z ayr>ca hem n bir mezunu hem de yönetim kurulu baflkan olarak benimle yap>lan röportaj da bu say>m>zda yer al>yor 5 nisan da n kuruluflunun 26 y>l>n kutlayaca¤>z larla dolu 26 y>l geride b>rakt>k Ö¤retmenlerimizle ö¤rencilerimizle ve çal>flanlar>m>zla ö¤renmeye ö¤rendiklerimizi paylaflmaya paylaflt>kça daha da büyümeye güçlenmeye birlikte baflarmaya devam ediyoruz n 26 y>lda geldi¤i noktaya sanatta sporda bilimde edebiyatta ve çeflitli kültürel alanlarda elde etti¤i baflar>lara bakt>kça mutlulu¤umuz bir kat daha art>yor akademik alanda kazan>lan baflar>lar çok önemli elbette ama ld>r oldu¤u gibi bundan sonra da inand>¤ bu do¤rulardan ödün vermeden ilerlemeye devam edecek ba yazi editorial

[close]

p. 6

içindekiler contents english summary on page 50 10 stek eitim stek education baari öyküsü success story dil eitimi laguage education gems erken yafllarda bilimi ö¤renmek bilimin temelini oluturan fen ve matematik eitimi okul öncesi dönemde balamalidir flmas>nda 22 english summary on page 51 english summary on page 52 28 english summary on page 50 18 english summary on page 51 sosyal sorumluluk social responsibility stekkart guide sevimli dostlar>m>z art>k gülümsüyor son yillarda aratirmacilar bir insani kendisi yapan en önemli faktör kalitim midir çevre midir sorusuna hayatinin ilk üç yilinda edindii tecrübeler olduu cevabini veriyorlar hayvanseverlerin çabalariyla ayakta duran hayvan barinaklarina uzanan yardim elimiz sonuçlarini vermeye baladi

[close]

p. 7

salik health stek li alumni Çocukluk döneminde orta kulak hastal>klar Çocuklarda orta kulakta uzun süre kalan sivi ve art arda tekrarlayan iltihaplar kulak zarini delerek iltihabi kronikletirebilir ardindan kalici iitme kaybina ya da sivinin kafa içine yayilmasi gibi önemli sorunlar tekil edebilir n ad stek12 yay>n türü 3 aylik yerel süreli yönetim yeri brahimaa mah köftüncü sok p.k 34718 acibadem stanbul telefon 0216 326 34 15 faks 0216 326 34 31 info@istek12.com · www.istek12.com sorumlu yaz n kurulu deniz demirta yildiz köksalan dr selcen Özkaya seçil handan tovka gülçin sezgin seda serezli ahmet yavuz tasar>m ve yap>m lamaz gezi ve izlenim travel 40 english summary on page 53 barselona n>n 1001 yüzü english summary on page 52-53 34 46 yeditepe Üniversitesi ngilizce siyaset bilimi ve uluslararasi likiler bölümü örencilerin bilgi edinme bilgiye ulama ve bilgiyi kullanma becerilerini gelitirme felsefesiyle eitim öretimine devam ediyor english summary on page 54 kimine göre katalonya nin kültür bakenti kimine göre futbolun bazilarina göreyse gaudi nin ehri barselona nin herkesi büyüleyen bir yani var muhakkak biz de tüm bu güzelliklerin peinde spanyol ehrinin yolunu tuttuk stanbul un en eski simgelerinden erguvan aaçlari nisan ayiyla birlikte çiçeklerini esiz boaz manzarasina armaan etmeye hazirlaniyor tipki binlerce yildir olduu gibi

[close]

p. 8

haberler news summary on page 49 stek okullari · stek Özel kagarli mahmut fen lisesi örencimiz bigem girolu karate kata dalinda stanbul ampiyonu amasya da yapilan karate kata türkiye ampiyonasi nda türkiye kincisi oldu · 8-9 ocak 2011 tarihinde yapilan paletli yüzme açik ya kisa kulvar bireysel türkiye ampiyonasi 100 m Çift palet 13 ya kategorisinde stek Özel belde okullari örencilerinden aye ceren yeilba türkiye Üçüncüsü oldu · stek Özel kagarli mahmut okullari örencilerimizden fatma duygu yücel stanbul da yapilan paletli yüzme bireysel türkiye ampiyonasi 100 metre çift palet ve 50 metre çift palet 14 ya kategorilerinde stanbul ampiyonu oldu · stek Özel kemal atatürk okullari kiz ve erkek tenis takimlari 2010-2011 öretim yili gençlik ve spor genel müdürlüü okullar arasi genç kiz ve erkek tenis müsabakalarinda stanbul ampiyonu oldu · stek Özel acibadem lisesi erkek masa tenisi takimi kadiköy lçesi masa tenisi turnuvasi nda lçe kincisi oldu erkek takiminda u örencilerimiz yer aldi onur kargin gökberk ergeneman eren en egehan sertkaya altu Çelikbilek ve endercan avciolu · stek Özel bilge kaan lisesi kiz basketbol takimi bakirköy lçesi liseler arasi basketbol müsabakalari nda lçe kincisi oldu kiz takiminda yer alan örenciler öyle baak eraydin seda arantekin mina saygi ece ciner füsun deniz ve yamur baydar sporda baariya doymuyor stek li örenciler 2011 yilina da hizli bir giri yapti ve sporda aldiklari derecelerle ödülleri birer birer toplamaya baladi Örencilerimizi kutluyor baarilarinin devamini diliyoruz · 12 ocak 2011 tarihinde yapilan sariyer kaymakamlii atletizm yarimalari nda stek kemal atatürk okullari örencilerinden yunus deniz odaba ve genç erkek atletizm takimi lçe kincisi oldu · 5 ocak 2011 tarihinde yapilan sariyer belediye bakanlii atletizm yarimalari nda stek Özel kemal atatürk okullari örencilerinden yunus deniz odaba lçe Üçüncüsü canberk tokmak ise lçe dördüncüsü oldu · stek Özel atanur ouz okullari nin eskrim sporunun gelimesine katkida bulunmak amaciyla düzenledii okullar arasi 1 atatürk kupasi eskrim turnuvasi bayan flore yildiz b brani birincisi stek Özel kemal atatürk lisesi örencisi elif Özkurt bayan flore yildiz a brani birincisi stek Özel belde anadolu lisesi örencisi cansu vardar oldu · 5 ocak 2011 tarihinde yapilan sariyer belediye bakanlii atletizm yarimalari nda stek Özel kemal atatürk okullari örencilerinden yunus deniz odaba lçe Üçüncüsü canberk tokmak ise lçe dördüncüsü oldu · beikta lçe okullararasi masa tenisi turnuvalarinda stek Özel atanur ouz okullari küçük erkek takimi yildiz erkek takimi ve yildiz kiz takimi lçe Üçüncüsü oldu · stek Özel atanur ouz okullari örencileri stanbul l genelinde düzenlenen okullar arasi eskrim turnuvasinda cenay duman kiliç dali stanbul Üçüncüsü selin tanriverdi kiliç dali stanbul Üçüncüsü tara dilekolu-kiliç dali stanbul dördüncüsü oldu lkbahar spring 2011 4

[close]

p. 9

kitaplarimiz doubayazit a ulati yeditepe Üniversitesi sosyal destek kulübü nün 15 aralik 15 ocak tarihleri arasinda düzenledii dou bayazit köy okullari na kitap toplama kampanyasina biz de stek okullari olarak binlerce kitap yollayarak destek olduk yeditepe Üniversitesi sosyal destek kulübü topladiimiz kitaplari topçatan gölyüzü ve Çiftlik köylerine giderek daitti anlik çözümler ürettiler birinci oldular stek Özel semiha akir anadolu lisesi örencileri dünyanin en büyük yaraticilik ve problem çözme organizasyonu olan destination imagination in düzenledii anlik Çözüm yarimasi nda instant challenge challenge birinci oldu Örencilerin sanatsal ve bilimsel yaraticiliini açia çikarmayi hedefleyen destination imagination in düzenledii anlik Çözüm yarimasi 26 ubat 2011 tarihinde gerçekleti 13 okulun katildii etkinlikte teknik ve performans dalinda verilen problemlere anlik çözümler üreten stek Özel semiha akir anadolu lisesi örencileri misra turp dilara tan geylani ekmen dilah erdem erdem habe berkay yanik ve zeynepgül nkaya yarimayi birinci tamamladilar Örencilerimiz yarimanin sonunda düzenlenen törende ödüllerini aldilar baarili yöneticiliin sirlari beyin ile örenme arasindaki etkileime dikkat kadiköy lçe milli eitim müdürlüü nün her sene yariyil tatilinde okul yöneticileri için düzenledii eitim yönetiminde baarili yöneticilik seminerlerinin beincisi bu yil 31 ocak-4 ubat tarihleri arasinda stek Özel semiha akir okullari kampüsü nde gerçekletirildi alaninda uzman kiilerin yani sira akut bakani nasuh mahruki nin de konumaci olarak yer aldii seminerde liderlik ve motivasyon eitim yönetiminde biliim hukuku eitimde gelecek Öngörüleri kendi everest inize tirmanin Üstün yetenekli Çocuklarin eitiminde Öretmen ve yönetici tutumlari yerinde Öfke Çatima tükenmilik ve depresyon meb 20112023 vizyonunda yeni öretim programlari ­ personel politikalari ­ Öretmen yetitirme politikalari gibi konular ele alindi türkiye Özel okullar birlii dernei tarafindan düzenlenen geleneksel antalya sempozyumu nun 10 uncusu 3-5 ubat tarihlerinde gerçekleti eitim ve beyin konulu sempozyuma milli eitim bakanimiz nimet Çubukçu nun önderliinde bakanlik yetkilileri özel okul kuruculari yönetici ve öretmenlerinden oluan yaklaik 800 kii katildi Ülkemiz ve yabanci ülkelerin alanlarinda uzmanlami taninmi bilim insanlari bir araya gelerek konuyla ilgili bilgi ve görülerini aktardilar sempozyum konusu itibariyla bir ilk olma özellii taiyor nörologlari ve eitimcileri ayni çati altinda bugüne kadar ilk kez bir araya getiren sempozyumda eitim süreçlerini doru temellere oturtmanin yollari tartiildi lkbahar spring 2011 5

[close]

p. 10

haberler news summary on page 49 dr erdal atabek velilerle bulutu stek okullari psikolojik danimanlik ve rehberlik bölümü 21 inci yüzyilda gençler ve deerleri konulu bir seminer düzenledi dr erdal atabek in konumaci olduu seminer 10 ocak pazartesi günü stek Özel semiha akir okullari 11 ocak sali günüyse stek Özel kemal atatürk okullari nda gerçekleti dr erdal atabek velilere Çocuklarinizi refahinizin deil hayatinizin ortai yapin eklinde tavsiyede bulundu gençlerimize farkinda olmadan verilen deerlerin zamani gelince mutlaka karimiza çiktiini çocuklarin ve gençlerin doru deerlere sahip olmasinda anne babalarinin önemli rolü olduunu belirten atabek velilere doru deerleri kazandirmak için yapilmasi gerekenler konusunda mesajlar verdi stek li örenciler uluslararasi matematik yarimasi nda stek okullari örencileri hollanda merkezli ismtfinternational school mathematics teacher foundation tarafindan düzenlenen uluslararasi matematik yarimasi-mathematics league 2011 e katildi Örencilerin akademik geliimini ölçmek ve birbirleriyle olan ilikilerini gelitirmek amaciyla düzenlenen uluslararasi matematik yarimasi bu yil stek Özel belde okullari nda gerçekleti 9 mart 2011 Çaramba günü yapilan yarimaya stek okullari ndaki 8 9 ve 10 sinif örencileri katildi sorulari ismtf tarafindan gönderilen yarima ngilizce olarak yapildi yarima farkli ya gruplari için ünlü matematikçilerin adlariyla anilan üç kategoride gerçekleti leibniz leauge 13-14 ya örencileri arasinda ramanujan leauge 15-16 ya örencileri arasinda polya leauge ise 17-18 ya örencileri arasinda düzenlendi leibniz leauge kategorisi dereceleri 1 ali eren güven stek Özel atanur ouz okullari 2 deniz enfiyeci stek Özel kemal atatürk okullari 3 duygu uçku stek belde okullari ramanujan leauge kategorisi dereceleri 1 sezer ercan stek Özel belde okullari 2 alpay Ünal stek Özel belde okullari 3 alpaslan ufukolu stek Özel belde okullari polya leauge kategorisi dereceleri 1 ercan alp ferteli stek Özel semiha akir okullari 2 rumet arjan akta stek Özel bilge kaan okullari 3 pelinsu karagöz stek Özel ulubey okullari Öz-de-br sinavi nda türkiye birincisi stek ten Özel dershaneler birlii Öz-de-br tarafindan türkiye genelinde yapilan seviye belirleme sinavinda stek antalya yeditepe koleji lköretim okulu 8 sinif örencilerinden bengisu ayan türkiye birincisi oldu stek antalya yeditepe koleji 16 ocak tarihinde Özel dershaneler birlii Öz-de-br tarafindan lköretim okulu 7 ve 8 siniflar arasinda uygulanan ve türkiye genelinde yapilan sbs deneme sinavinda il siralamasinda ilk 100 de 35 örencisi ile baarisini bir kez daha kanitladi Öz-de-br deneme sinavi örencilerin sinav sistemini tanimalari düzeylerini belirleyebilmeleri ve eksiklerini görüp giderebilmelerine firsat vermek amaciyla ülke genelinde uygulaniyor okullar müdürü sadik dönmez türkiye birincisi olan bengisu ayan i ve sinavda baari gösteren tüm örencileri kutlayarak bu baarida emei geçen tüm öretmenlere ve velilere teekkür ettiini söyledi lkbahar spring 2011 6

[close]

p. 11

uluda kayak kampi ndaydik anasinifi örencilerimiz ilköretim 1 sinif örencileriyle buluuyor stek okullari nin ilköretim seviyesindeki örencileri 24-25-26 aralik 2010 tarihlerinde uluda daydi 5-14 ya arasi farkli ya gruplarindan 180 örenci profesyonel kayak eitmenlerinden kayak yapmayi örendi elenceli bir tatil geçiren örenciler üç günün sonunda sertifika ve madalyalarini öretmenlerinin ve kayak eitmenlerinin elinden aldilar stek anaokulu alti ya sinifi örencilerimiz aralik ayinda baladiklari lköretim oryantasyon Çalimalari kapsaminda etkinliklere baladi ocak ayindan itibaren anasinifi örencilerimiz sinif öretmenleri ve anaokulu psikolou eliinde ilköretim okulumuzla bulumaya baladilar bu heyecanli bulumalar lköretim okulumuzun 1 sinif dersliklerinde haftada bir ders saati boyunca sürüyor Örencilerimiz oryantasyon öretmenleri ile birlikte anaokulu ve ilköretim okulumuzun öretmenlerinin hazirladiklari okuma yazmaya hazirlik Çalimalari kitapçiklari ile çalimalar yapiyorlar ve ilköretim kurallarini taniyorlar halen devam etmekte olan ilköretim oryantasyon çalimalarimiz anasinifi örencilerimize ilköretim okulumuzun örencilerini çalimalarini teneffüslerini gözlemleme ilköretim okulumuzun renkli dünyasinin içinde varolma deneyimleme firsati sunuyor Örencilerimizi lköretime geçi yolunda attiklari bu çok özel ve önemli adimlari için kutluyor baarilar diliyoruz yaam boyu örenen bireyleriz 12 13 ubat 2011 tarihlerinde aday okul statüsünde üçüncü yilini dolduran stek Özel bari anaokulu ve lköretim okulu öretmen ve idarecilerine yönelik pyp yi gerçekletirmek balikli bir pyp çalitayi uluslararasi bakalorya organizasyonu ibo yetkilileri tarafindan okulumuzda gerçekletirildi Çalitayda okul toplumunun bir parçasi olan öretmenlerimiz yaam boyu örenen bireyler olduklarini etkin katilimlariyla sergilediler ibo yetkilileri 3-4 mayis 2011 tarihinde stek Özel semiha akir okullari na Ön-onaylama ziyareti yapmak amaciyla gelerek uygulamalarimizi bir raporla deerlendirecek ve bazi tavsiyelerde bulunacaklar tüm çalimalarin sonunda okulun hedefi 2011-2012 eitim-Öretim yilinda gerçeklemesi planlanan onaylama ziyareti nden olumlu bir rapor alarak ib world school dünya okulu statüsüyle pyp uygulamalarina devam etmek lkbahar spring 2011 7

[close]

p. 12

haberler news summary on page 49-50 kütüphaneler haftasi cokuyla kutlaniyor stek okullari nda her yil çeitli etkinliklerle hatirlanan kütüphaneler haftasi bu yil da 14 mart-14 nisan tarihleri arasinda okuma kültürünü ve kütüphane kullanma alikanliini tevik edici aktivitelerle kutlaniyor kütüphane haftasi kapsaminda 2 yabanci ve 15 türk yazar konuk olarak airlaniyor bu konuklar ilköretim ve lise örencilerimizle yazdiklari kitaplar yazarlia giden yol okumanin faydalari konularinda söyleiler gerçekletiriyor okullarimiz genelinde gerçkleen dier etkinliklerle anaokulu ve ilköretim birinci kademe örencilerimiz elenerek örenme yöntemi ile kütüphanede yapilan kukla tiyatro gösterilerine katiliyor yalarina uygun yazarlarin atölye çalimalarini izliyor ayrica okullarimiz arasinda kütüphane gezileri geçmiten günümüze kütüphaneleri anlatan sunumlar kitap ayraci ve kitap çantasi çalimalari kütüphaneye giden yolun örencilerin resimleri ile hazirlanmasi gibi birçok aktivite gerçekleiyor böylece örencilerimiz kütüphanenin eitim hayatlarinin ne kadar vazgeçilmez bir parçasi olduunu bir kez daha ortaya koyuyorlar stek öretmen aliminda search associates ile ibirlii yapiyor stek okullari yabanci öretmenlerin ie aliminda stanbul da ki yerel kaynaklarin yaninda yurt dii kaynakli kurulularla da ibirlii yapiyor uluslararasi okullar dünyasinin en büyük öretmen ie alimi kuruluu olan search associates e kayitli olan stek okullari eitim düzeyini en yüksee taimak amaciyla kurumun evsahipliinde gerçekleen çok sayida öretmen alimi fuarina katiliyor okulumuz bu yil düzenlenen fuarlardan üç tanesine katilirken ve nisan ayinin sonunda yeni bir fuari daha ziyaret edecek fuar ziyaretlerinin sonunda yapilacak deerlendirmeyle pek çok nitelikli öretmen önümüzdeki öretim yilinda stek ailesine katilacak elt konferansi mevsimi geldi lki geçen yil düzenlenen ve büyük yanki uyandiran stek okullari uluslararasi ngilizce dil Öretimi elt konferansi 2-3 nisan 2011 tarihlerinde yeditepe Üniversitesi nde gerçekleiyor konferansta yüzlerce türk ve yabanci ngilizce öretmeni bir kez daha dünyaca ünlü ngilizce dil öretimi uzmanlari ile buluacak görsel ovlara da sahne olacak konferansin bu yilki temasi ngilizce dil Öretiminde yenilikler ve düünceler Ünlü konumacilarin hazir bulunacai etkinlik için meslekî geliim ile elenceyi bir araya getiren özel bir program hazirlandi konferansta bu yil dört ana oturum 18 paralel oturum ve 50 den fazla çalitay olacak ayrica 2 nisan 2011 günü konferans sonrasinda lindsay clandfield in ev sahiplii ile pecha kucha gecesi ve ken wilson in ev sahiplii ile karaoke performans ovu gerçekleecek detaylar için konferans sayfamizi ziyaret edebilirsiniz http elt.istek.org.tr etkinlikler tüm hiziyla sürüyor stek okullari önümüzdeki aylarda da spordan edebiyata bilimden sanata farkli içeriklerde birçok etkinlie ev sahiplii yapacak te program · 26 nisan 2011 matematik olimpiyatlari stek Özel kagarli mahmut okullari · 1-3 nisan 2011 liselerarasi münazara yarimasi stek Özel kemal atatürk okullari · 1-3 nisan 2011 elt konferansi stek okullari · 6 nisan 2011 fotoraf yarimasi Ödül töreni stek okullari · 29 nisan 2011 7 bilim enlii ve proje yarimasi stek Özel bilge kaan okullari · 7 mayis 2011 4 fen bilimleri aratirma ve proje yarimasi stek Özel belde okullari · 13-15 mayis 2011 gençlik forumu stek Özel semiha akir okullari · 15-16 haziran drama fest stek Özel belde okullari lkbahar spring 2011 8

[close]

p. 13

geçmii ve bugünü ile eitim gerçeimiz funda ulusoy stek kemal atatürk okullari kampüs müdürü alikli bir toplumun olumasini mi istiyorsunuz toplumun çada medeniyetler düzeyine yükselmesi mi hedefiniz kendini ifade edebilen sorgulayabilen toplumun kültürünü ve bilgi birikimini algilayabilen bireyleri mi yetitireceksiniz adina eitim dediiniz bir sistem kurmalisiniz her sistemin olduu gibi eitimin de bir temele bir felsefeye oturtulmasi gerekir bir yandan bilgisizlii ortadan kaldirmaya urairken bir yandan da memleket evlâdini toplumsal ve ekonomik hayatta aktif ekilde etkili ve verimli kilabilmek için zorunlu olan ilk bilgileri uygulamali bir biçimde vermek metodu eitimimizin temelini oluturmalidir dealist ve gerçekçi bir eitim felsefesini ve temelini böyle belirtiyordu atatürk türk eitim sisteminin bir temele oturtulmasi gereinden yola çikmiti elbette çünkü cumhuriyet türkiyesi uygar dünyanin gerisine dümeye neden olan bir eitimi devralmiti türkiye osmanli devleti nin kültürel mirasi üzerine kurulmutur ve devralinan bu mirasin tarihsel bir süreci vardir osmanli devleti yenileme hareketleriyle birlikte eitimde de birtakim arayilar içine girdi Özellikle tanzimat tan sonra yaanan dou-bati çatimasi toplumsal yaamin her alaninda ve kesiminde etkili oldu bir taraftan gelenei koruma ve sürdürme dier taraftan batililama ve çadalama amaci güdüldü farkli anlayilar içindeki en yaygin eilim bunlari uzlatirmaya dönük çabalardir bunlar eitim anlayiina da yansidi eitimde istikrarin önemi bugünkü eitim sistemimizin temelleri cumhuriyet ten sonra atildi cumhuriyet le birlikte eitim demokrasi laiklik bilimsellik sosyal adalet firsat eitlii temellerine oturtulmaya çaliildi eitimin ulusalliina önem verildi eitim ve kültür alaninda kisa sürede millet mekteplerinin açilmasi Öretimin birletirilmesi maarif tekilati hakkinda kanun medreselerin kapatilmasi güzel sanatlarda yapilan yenilikler harf devrimi türk dil ve tarih kurumlarinin kurulmasi üniversite reformu gibi s devrimler yapildi bunlarin yani sira batidan uzmanlar getirtilerek türk eitim sisteminin yeniden yapilandirilmasi yoluna gidildi köy enstitüleri gibi bazi okul projeleri ve modelleri gelitirildi eitimdeki bütün bu ilerlemelerin etkileri olutu ama amaçlananlarin önemli bir kismi henüz gerçeklemedi Öretmen merkezli geleneksel eitimin etkileri baskin bir biçimde varliini sürdürdü oysa atatürk imdiye kadar uygulanan eitim ve öretim yöntemlerinin milletimizin geri kalmasinda en önemli etken olduu kanisindayim onun için bir millî eitim programindan söz ederken eski devrin bo inançlarindan ve yaratiliimizla hiç ilgisi olmayan yabanci fikirlerden doudan ve batidan gelen bütün etkilerden tamamen uzak millî karakterimiz ve millî tarihimizle uyumlu bir kültür kastediyorum çünkü millî dehamizin gelimesi ancak böyle bir kültür ile salanabilir diyordu eitimde istikrarin art olduunu belirtiyordu bu sözleriyle bilgi çaimizin en önemli gücü günümüzde eitimde yeni anlayilar geliiyor Çaimiz bilgi çaidir bilgi en önemli güçtür Öretme yerini örenme kavramina birakiyor Örenci merkezli bir eitimle demokratik deerlere sahip bireylerin yetimesi isteniyorsa eitim felsefesi salam bir temele oturtulmali ve gerei yapilmali cesur adimlar atilmalidir Örenmenin örenilmesi gelecekteki eitimin temel özelliidir duraan tek tipletirici bilgi ve öretmenin bir geçerlilii kalmadi u asla unutulmamalidir eitim sistem ve içerik olarak sadece bireyin deil toplumun geleceini de belirler eitimde dönüümü gerçekletirmek dinamik bir gelimeyi yakalamak için etkililii ve verimlilii temel alan neyse onu yapmak zorundayiz çinde bulunduumuz bin yilda adindan söz edilen baarili bir ülke olarak yer alamazsak bunun sorumluluunu biz eitimciler de taiyacaiz lkbahar spring 2011 9 baki overview summary on page 50

[close]

p. 14

stek eitim stek education gemserken yalarda bilimi örenmek bilimin temelini oluturan fen ve matematik eitimi okul öncesi dönemde balamalidir Çünkü her çocuk bilim adami olarak doar gems programi da çocuklarin fen ve matematik alanindaki bilimsel yeteneklerini harmanlayarak potansiyellerini ortaya çikarmalarina yardimci olur summary on page 50 reyhan sarita stek Özel bilge kaan anaokulu müdürü s on yüzyilda hizla artan bilimsel gelimeler bilginin sürekli deimesine neden oluyor u anda kullandiimiz pek çok bilimsel gerçein gelecekte deime olasilii yüksek bu nedenle gelecek dünyaya hazir bireyler yetitirilirken bu gerçek göz önünde bulundurulmali gelimi problem çözme becerileri çok yönlü düünebilme açik görülülük ve yaam boyu örenme gibi özelliklere sahip bireyler yetitirilmelidir charlesworth and lind 2003:62 stek anaokullari olarak çocuklarimiza bu özellikleri erken yalarda kazandirmak için eitim programlarimizi sürekli gelitirerek onlarin aratiran kefeden sorgulayan bireyler olmasi için çaliirken onlari tahmin etme analiz-sentez ibirlii tartima problem çözme ortak karar verme ve giriimcilik gibi çeitli zihinsel ve üst düzey becerileri kazandirarak yaam boyu örenenler olarak yetitirmeyi hedefliyoruz bu becerilerin kazandirilmasinda ise fen ve matematik eitiminin temellerinin çok kritik özellikler taidii aratirmalarla kanitlandi güven 1989:41 her geçen gün daha da teknolojik olan dünyamizda giderek daha çok sayida i fen ve matematik bilgisi ve bunlarla ilgili düünme becerileri gerektiriyor fen ve matematik etkinlikleriyle çocuklar gözlem inceleme aratirma ve kefetmeye yönelik bilimsel becerileri kazanirken siniflandirma gruplama eleme siralama ölçme uzaysal konum gibi pek çok kavrami da aktif olarak örenirler koçyiit,2007:13 tüm ya gruplarinda olduu gibi okul öncesi dönemde daha da önem kazanan fen ve matematik etkinlikleri çocuklarda var olan örenme merakinin artirilmasinda temel kavramlari örenmelerinde ve okula hazir bulunmayla ilgili becerilerin kazandirilmasinda büyük öneme sahip dolayisi ile yaam boyu sürecek olan örenmenin temelinin erken çocukluk döneminde atilmasi gerekir Çocuk erken çocukluk dönemi süresince daha sonraki yillarda öreneceklerini destekleyecek bilgiler edinir ve beceriler gelitirir kendini ifade etmeyi lkbahar spring 2011 10

[close]

p. 15

örenir dilini gelitirir matematik ve okuma yazma öncesi becerilerini problem çözme karar verme yetilerini gelitirebilecei deneyimler yaar düünmeyi ve anlamayi örenir eer bu gibi becerileri zamaninda gelitiremezse çocuun okuldaki ve sonraki yaamindaki örenme daha güç gerçekleir güneysu 2005:59 okul öncesi eitimde fen ve matematik etkinliklerinin etkili ve verimli olarak uygulanabilmesi için çocuklarin bilimsel süreçleri aktif olarak yaayabilecekleri okul öncesi eitim programlarini destekleyen tamamlayici programlar bulunuyor gems great explorations in math and science fen ve matematik programi da bu programlardan biridir gems/peaches nedir gems fen ve matematik programi çocuklara fen ve matematii erken yalarda elenceli etkinlikleriyle sevdirmeyi amaçlayan bilimin tüm süreçlerini aktif örenme yoluyla yaamalarina imkân veren ve çocuklarin baimsiz örenme ve eletirel düünme sorgulama analiz sentez yapma sonuç çikarma gibi becerilerini gelitiren bir programdir dünyanin pek çok ülkesinde uygulanan gems programi çada örenme yaklaimlarini içeren uygulamalariyla okul öncesi çocuklarin doumdan itibaren bir bilim adami gibi dünyayi kefetme ve anlama güdülerinin harekete geçirilmesini balangiç noktasi olarak alan yaam boyu örenme ilkesine uygun örenme yöntemlerini uygulamak üzere eitimcilere ailelere yönelik kurslari seminerleri kilavuz kitaplari uluslararasi iletiim aiyla sürekli gelien ve okul müfredatlarini tamamlayici bir programdir barrett vd 1999:9 anasinifindan 8 sinifa kadar uygulanabilen gems aktivitelerini son 24 yilda 800 bin öretmen ve 12 milyon örencinin kullandii tahmin ediliyor gems programi lawrence bilim merkezi nde 1984 yilinda baladi 1994­98 yillari arasinda ise gems in okul öncesi bölümünü oluturmak amaciyla peaches projesi gelitirildi gems programinda kolaylikla ulailabilen materyaller kullanir program üniteler halinde uygulanir ve bu üniteler öretmenlerin bütün örencilere ulamasini kolaylatiracak ekilde planlanir birçok gems ünitesi bilime odaklanir bilimin ve matematiin nasil entegre olduunu gösterir gems üniteleri merak unsuruna dayali güdümlü keif örenci merkezli yaklaimi benimser barber 2001:1 programin temel hedefi örencilerin uygulama yöntemi ile daha iyi örendiklerini göstermek gems programindaki aktivitelerin amaciysa örencileri deney yapma ve tecrübe kazanmaya yöneltmektir bu yolla çocuklarin prensip ve kavramlari kalici olarak örenmeleri salanir program kalitesi ve eitimsel verimlilii gems farkli örenme biçimleri ve çoklu zekâ teorileri göz önüne alinarak oluturulmu bir programdir Çünkü birden fazla disiplinden faydalanarak hazirlanan farkli duyulara hitap ederek öretmeyi amaçlayan programi görsel iitsel dokunsal kinestetik örenme biçimi fark lkbahar spring 2011 11

[close]

Comments

no comments yet