Čedahuči Pesmarica I.

 

Embed or link this publication

Description

Pred vami je digitalna pesmarica dosedaj izdanih pesmi Čedahučijev.

Popular Pages


p. 1

ČEDAHUČI PESMARICA Pesmi z besedili in pripisanimi akordi iz albumov: Čedahuči EP in SEVERNICA.

[close]

p. 2

Založba Had 2015 SKUPINA ČEDAHUČI avtor: Blaž Učakar oblikovanje: Blaž Učakar, Matej Gruden (GUD) fotografije: Jana Šnuderl (JS oblikovanje) lektoriral: Matjaž Jakin Ljubljana, 16.1.2015 1. Naklada: 100 izvodov Čedahuči 2015 Vse pravice pridržane.

[close]

p. 3

L a ž j e j e k r i t i z i ra t i, k o t k a j d o b r o z a i g ra t i . . . 1.natis / 100 Po n os n i l a s t n i k Č e d a h u č i Pe s m a r i ce : Ob najdbi jo prosim vrnite na naslov:

[close]

p. 4

Fotka: Jana Šnuderl (JS oblikovanje)

[close]

p. 5

KAZALO * Čedahuči EP Geronimo Čas pride in gre Pismo Če hočeš, grem Listje pada z mano na tla Severnica Js in ti Me d h r u p o m i n t i š i n o Glejva navzgor Severnica Ljubo doma Sveča na oknu Ko drviš čez poljane Ve m , d a ž e s p i š Je m i m o l e t o Ti š i n a 1-9 2 4 5 7 8 10 - 32 11 13 15 17 19 22 25 27 29 31 P e s m a r i c a I j e n a m e n j e n a s p o z n a v a n j u g l a s b e Č e d a h u č i j e v, v n j e j s o z a p i s a n e p e s m i s Čedahuči Ep-a in Severnice. Zapisi so poenostavljeni in primerni tako za učenje i n š t r u m e n t o v, k o t z a p r e p e v a n j e o b t a b o r n e m o g n j u . SKUPINA ČEDAHUČI SMO: BLAŽ UČAKAR ANDREJ ILAR DANIJEL BOGATAJ MIHA LAMPE ROMANA PROSENC (Zapovrstje po fotogra ji - od leve proti desni) MATJAŽ JAKIN IVAN ZULIANI

[close]

p. 6

Fotka: Jana Šnuderl (JS oblikovanje)

[close]

p. 7

Čedahuči Ep “Prvi spust.” 1

[close]

p. 8

Č e d a h u č i E P, 2 0 1 3 . Geronimo Ddur Ddur Gdur avtor glasbe in besedila: Blaž Učakar Na p o s n e t k u ( n a a l b u m u Č e d a h u č i E P ) j e p e s e m o d i g r a n a s k a p o d a s t r o m n a I I . p o l j u . Uo u u o u u o u u o u Uo u u o u u o u u o u Uo u u o u u o u u o u Uo u u o u u o u u o u Ddur Ddur Ko v e te r t i p o l e p š a o b r a z , Ddur spet veš, da živ si in imaš čas, da najdeš vse stvari, ki si jih že poznal. Ddur Gdur Otroški smeh in solze na tleh, sonce ob boku, veter v laseh Gdur Ddur in cesto, ki te pelje sam’ naprej. Aaaaaaaa aaaaaaaaaa! Ddur Ddur Gdur Ad u r Gdur Uo u u o u u o u u o u Uo u u o u u o u u o u Uo u u o u u o u u o u Uo u u o u u o u u o u Ddur Ddur Ve d n o i s k a l a s v a n a č i n , Gdur Ddur kako ostati zvesta sebi in vsem, ki so zaljubljeni v ta svet. 2

[close]

p. 9

Ddur V vsakem dihu sto želja, v vsakem listu sva doma Ddur Ad u r Gdur Gdur in tam ostajava, dokler ne pride dež. Aaaaaaaa aaaaaaaaaa! REFREN: Ddur Ve m , k a m o r k o l i g r e m , najdem te nekje, Gdur Ddur Ddur kjer oba sva, kot da sva doma. In vem, kamorkoli grem, najdem te nekje, kjer oba sva, kot da sva doma. H m o l - Ad u r - D d u r - G d u r H m o l - Ad u r - D d u r - G d u r H m o l - Ad u r - D d u r - G d u r H m o l - Ad u r - G d u r D dur - G-dur - Ddur Ddur Ddur Gdur Ddur Ddur TEMA: Vs i i š č e m o t o s v o j o p o t , Gdur Ddur čeprav na njej stojimo že ves čas in vse, kar rabiš, je ritem za korak. Ddur Na ko n c u ce s te č a k a m te , da se usedeva na klop, Gdur Ddur pod drevo, tam rodi se upanje. Ad u r Aaaaaaaa aaaaaaaaaa! REFREN 2x 3 Gdur

[close]

p. 10

Č e d a h u č i E P, 2 0 1 3 . Čas pride in gre UVOD: Fdur Cdur avtor glasbe in besedila: Blaž Učakar Čas pride in gre, Amol Gdur/H slika ista je. Cdur Fdur Fmaj Emol Po č a s i p a n e v e m , Amol kdo, kdo je ... Fdur Fmaj Cdur Kdo na sliki je, Amol Gdur/H ki jo nosim že Fdur Fmaj Emol Cdur več kot petnajst let, Amol Fdur Fmol kdo, kdo je ... Gdur/H Fdur Fmaj Emol Včasih vedel sem, kdo sem in kam grem. Cdur Amol Cdur Zdaj ne vidim več Amol ceste svoje ... Fdur 4 Gdur/H - Gdur s H-jem v basu.

[close]

p. 11

Č e d a h u č i E P, 2 0 1 3 . Pismo UVOD: 3x Fdur - Cdur - Fdur - Cdur 3x Fdur - Cdur - Fdur - Cdur Cdur - Amol - Gdur - Fdur Cdur Fdur avtor glasbe in besedila: Blaž Učakar Rad napisal bi pismo, Cdur Amol ji povedal vse, kar se je spremenilo, odkar je ni ob tebi. Fdur Gdur Cdur Cdur Amol Tu j e s o t i b e s e d e , tuje ti je pero. Fdur Prazen list je pred tabo, Fdur Gdur dan spreminja se v temo. Amol Gdur Cdur Fdur REFREN: In vedno, ko spomini rišejo ti nebo, pusti bolečini naj ti daje svoj ton. Naj sliiišiii te. Naj sliiišiii te. SOLO: Cdur - Fdur - Cdur 3x Fdur - Cdur - Fdur - Cdur Cdur - Amol - Gdur - Fdur Amol Gdur Fdur Amol Gdur Fdur Amol Gdur Cdur Fdur 5

[close]

p. 12

Cdur Cdur Amol Rad napisal bi pismo in poslal ga v svet. Fdur Gdur Fdur V steklenici naj pluje, naj pluje tja čez. REFREN: In vedno, ko spomini rišejo ti nebo, pusti bolečini naj ti daje svoj ton. Naj sliiišiii te, naj sliiišiii te. Ve d n o , k o p i š e š j i p i s m a . TEMA: Cdur - Amol- Fdur - Cdur Cdur - Amol- Fdur - Cdur Fdur Cdur Amol Gdur Fdur Amol Gdur Fdur Amol Gdur Cdur Fdur Amol Gdur Cdur Fdur Ve d n o , v e d n o v e m , s l i š i t e . Ve d n o v e m , s l i š i t e , ko pišeš ji pisma - pisma v slovo. Fdur Fdur Cdur Cdur Amol In vedno vedno vem .... TEMA: Cdur - Amol- Fdur - Cdur Cdur - Amol- Fdur - Cdur 6

[close]

p. 13

Č e d a h u č i E P, 2 0 1 3 . Če hočeš, grem UVOD: Fdur - Amol - Cdur - Gdur Fdur - Amol - Cdur - Gdur Fdur - Amol - Cdur - Gdur Fdur - Amol - Cdur - Gdur avtor glasbe in besedila: Blaž Učakar Fdur Cdur Zate vedno najdem vse besede, zate vedno, vedno bil sem tu. In na koncu najine sem bede Gdur Amol Gdur Amol Fdur Cdur sedel ob reki, gledal v nebo. Fdur Amol REFREN: Ke r č e h o č e š , g re m Cdur in če hočeš, grem stran. Fdur - Amol - Gdur - Cdur Fdur - Amol - Gdur - Cdur Fdur - Amol - Gdur - Cdur Fdur - Amol - Gdur - Cdur Fdur Gdur SOLO: Cdur Ve m , d a v s a k j e k o n e c n o v z a č e t e k . Žal mi je, da sem začel tako. Amol Gdur Gdur Amol Fdur Cdur Ke r n a ko n c u n a j i n e s e m ce s te na makedamu mahal ti v slovo. Fdur Amol REFREN: Ke r č e h o č e š , g re m Cdur in če hočeš, grem stran. se ponavlja 7 Gdur

[close]

p. 14

Č e d a h u č i E P, 2 0 1 3 . Listje pada z mano na tla Fdur - Bdur - Fdur -Bdur avtor glasbe in besedila: Blaž Učakar N a p o s n e t k u j e p e s e m o d i g r a n a s k a p o d a s t r o m n a V. p o l j u . UVOD: Fdur Tvoj smeh našel sem, ko nisem ga iskal. Bdur Fdur Bdur Ta k o k o t v e d n o n a j d e m v s e . Fdur Bdur In vem, da najboljše se stvari zgodijo ob najslabšem času. Cdur Bdur Bdur Fdur Ko g l e d a m s ko z i o k n o v j e s e n , s p e t s e m g o l , k o z a v i j e v e t e r. Dmol Amol Cdur Cdur Bdur REFREN: Listje pada z mano na tla! Bdur Fdur Dmol Ta m v s i č a k a m o n a p o m l a d , p o m l a d . Listje pada z mano na tla! Ta m v s i č a k a m o n a , čakamo na pomlad. Fdur - Bdur - Fdur -Bdur Fdur Bdur Amol SOLO: 8

[close]

p. 15

Če tvoj se korak bo kdaj, kdaj upočasnil, zaradi teme in dežja. Fdur Bdur Bdur Fdur Fdur Bdur Ta d e ž n a m d e l a l u ž e , da spet vidimo v nebo, v odsevu ceste. Cdur Bdur Bdur Fdur Ko g l e d a š s ko z i l u ž e v n e b o in korak se za hip ustavi. TEMA: Cdur Bdur Dmol - A mol - Bdur - Fdur - Cdur Dmol - A mol - Bdur Dmol Amol Cdur REFREN: Listje pada z mano na tla! Bdur Fdur Dmol Ta m v s i č a k a m o n a p o m l a d , p o m l a d . Listje pada z mano na tla! Ta m v s i č a k a m o n a , čakamo na pomlad. Bdur Fdur Amol 9

[close]

Comments

no comments yet