Вісник Проекту ЄС "Підтримка політики регіонального розвитку в Україні" (січень 2015)

 

Embed or link this publication

Description

Періодичне видання Проекту “Підтримка політики регіонального розвитку в Україні” (ППРРУ), що фінансується Європейським Союзом

Popular Pages


p. 1

ВІСНИК ПРОЕКТУ ЄС “ПІДТРИМКА ПОЛІТИКИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ” Січень 2015 Періодичне видання Проекту “Підтримка політики регіонального розвитку в Україні” (ППРРУ), що фінансується Європейським Союзом ТЕМА ВИПУСКУ ХIV Міжнародний Економічний Форум "Бачення 2020: стратегії для країн, регіонів та бізнесу": 27-28 листопада 2014, Львів 27-28 листопада 2014 року у Львові відбувся XIV Міжнародний економічний форум “Бачення 2020: стратегії для країн, регіонів та бізнесу”, в якому взяли участь близько 300 учасників, 50 доповідачів з 12 країн світу, серед яких інвестори, вчені, експерти, бізнесмени, повноважні представники посольств, іноземних делегацій та міжнародних фінансових організацій. У б і Ф Участь в роботі Форуму також взяли повноважні представники Організаторами заходу виступили Програма посольств Польщі, Словаччини, Європейського Союзу «Підтримка політики Чехії в Україні, керівники регіонального розвитку в Україні», Львівська іноземних консульських установ міська рада, а також Львівська обласна у Львові, а також бізнес-делегації держадміністрація та Львівська обласна рада. з Німеччини та Словаччини. Головними доповідачами ХІV-го Експерти Проекту ЄС брали Міжнародного економічного форуму активну участь у наступних виступили заступник Міністра панельних дискусіях: регіонального розвитку, будівництва та «Децентралізація, як спосіб житлово-комунального господарства побудови ефективної публічної України В’ячеслав Негода, Генеральний влади в Україні», «Реформа директор Директорату з регіонального та державної регіональної міського розвитку Європейської Комісії (у політики», під час яких 2003-2006 рр.) Грехем Медоус, керівник групи обговорювались найактуальніші експертів Програми ЄС «Підтримка політики питання сьогодення у сфері регіонального розвитку в Україні» Колін регіонального розвитку в Меддок, представник Генерального Україні. департаменту Європейської Комісії з питань торгівлі Філіп Кюcсон, Президент Під час ХIV Міжнародного Американської Торгівельної Палати Тарас Економічного Форуму відбулось і прийняття Качка, Директор з розвитку бізнесу PwC обговорення Маніфесту "Про нову державну Україна Енді Кузіч, Голова Ділової Ради ЄС політику та Україна Джеймс Вілсон, а також радник регіональну Віце-прем’єр-міністра Міністра міжрегіональну солідарність". регіонального розвитку, будівництва та Маніфест містить звернення до обласних державних житлово-комунального господарства голів адміністрацій, голів обласних України Анатолій Ткачук. Проект фінансується Європейським Союзом рад, міських, і селищних, сільських і голів, депутатів місцевих рад, усіх небайдужих в різних регіонах України із закликом бути активними провідниками ідей української У цьому випуску: Євросоюз допомагає Україні впоратись із кризою на Сході Мережа РЕГІОНЕТ продовжує розвиватися Затвердження стратегій регіонального розвитку у пілотних регіонах України солідарності, спільної відповідальності за майбутнє України, за розвиток своїх регіонів, за створення умов для комфортного та Впроваджується Консорціумом, до складу якого входять: Погляди, викладені у публікації, не обов'язково збігаються з офіційною позицією ЄС

[close]

p. 2

2 ПІДТРИМКА ПОЛІТИКИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ СІЧЕНЬ 2015 безпечного середовища проживання наших людей у містах і селах. Із текстом Маніфесту можна ознайомитись на сайті проекту. 28 листопада 2014 року відбулося Пленарне засідання на тему «Україна 2020: стратегії для країни, регіонів та бізнесу», під час якого учасники підбили підсумки з питань перетворення ідеї реформ в різних сферах і секторах в Стратегію модернізації України, багаторівневе управління, забезпечення єдності влади для реформ та Угоди про асоціацію між Україною та ЄС – як шанс змінити країну. Верховна Рада України прийняла Закон України "Про засади державної регіональної політики" 5 лютого 2015 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про засади державної регіональної політики». Розробку законопроекту «Про засади державної регіональної політики» було розпочато Мінрегіоном ще у 2008 році за активного залучення експертів проектів технічної допомоги Європейського Союзу. Фактично законодавство у сфері регіонального розвитку, яке сформувалось протягом 1991-2014 років, мало створити цілісну та взаємоузгоджену систему, що визначає перелік стратегічних та планувальних документів у сфері регіонального розвитку, визначає інституції, що формують та реалізують державну регіональну політику та реалізують проекти регіонального розвитку, а також визначити та закріпити джерела фінансування регіонального розвитку. Проте, чинні на сьогодні закони та нормативно-правові акти уряду і Президента України, на жаль, не є гармонізованими між собою. Вони побудовані на різних концепціях, містять різні пріоритети та різні способи правового регулювання. Невиконання значної кількості завдань, передбачених Державною стратегією регіонального розвитку України на період до 2015 року, зокрема проведення реформ системи управління регіональним розвитком, реформи місцевого самоврядування та територіального устрою не дало змоги створити повноцінну нормативно-правову систему формування та реалізації державної регіональної політики, яка б могла поступово, але невідворотно забезпечувати реалізацію конституційних норм щодо збалансованого розвитку українських регіонів на основі притаманних їм особливостей. важливим переосмислити суть державної регіональної політики, як скоординованих у просторі секторальних політик з метою забезпечення єдності усієї державної території, вирівнювання диспропорцій у регіональному розвиткові задля забезпечення можливостей досягнення якості життя людини незалежно від місця її проживання. Закон «Про засади державної регіональної політики» закладає фундамент для нового законодавства про регіональний розвиток в Україні, яке базується на кращих європейських практиках, та дає підстави для перегляду на його основі усього масиву законодавства, ос що щ в тій чи іншій мірі має відношення до реалізації державної ві регіональної політики. ре Важливо також зазначити, що з Ва прийняттям Закону «Про засади пр державної регіональної політики» де Уряд України виконав один із Ур ключових показників ефективності кл реалізації Програми бюджетної ре підтримки регіональної політики в пі Україні в обсязі 55 млн. євро. Ук http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09 /ns_golos?g_id=605 www.surdp.eu З прийняттям Закону України «Про засади державної регіональної політики» сьогодні виглядає критично Проект фінансується Європейським Союзом Погляди, викладені у публікації, не обов'язково збігаються з офіційною позицією ЄС

[close]

p. 3

СІЧЕНЬ 2015 ПІДТРИМКА ПОЛІТИКИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 3 Мережа РЕГІОНЕТ продовжує розвиватися Мережа РЕГІОНЕТ, яка розпочала а свою практичну діяльність у 2014 році, , . продовжує активно розвиватися. ї Триває налагодження тісної фахової ж комунікації учасників РЕГІОНЕТ між а собою, а також з партнерами мережі та ї потенційними споживачами послуг її учасників. Друга Зустріч РЕГІОНЕТ відбулася 26 листопада 2014 року у Львові і була присвячена насамперед налагодженню такої комунікації, структуруванню та плануванню діяльності мережі. Зустріч була суміщена за місцем та строками проведення із XIV Міжнародним економічним форумом, який відбувся там само 27-28 листопада. Усім учасникам Зустрічі в якості преференції було надано можливість взяти участь у Форумі. Всього у Зустрічі взяли участь 61 учасник РЕГІОНЕТ та представники 15 інституційних партнерів мережі. За онлайн-трансляцією Зустрічі спостерігало ще 70 осіб. Кількість фахівців, що подали аплікаційні форми на участь у відборі до мережі, наразі склала 320 осіб. Зокрема, за поточний місяць надійшло п’ять нових заявок. Апліканти представляють усі 27 регіонів України. Через невідповідність критеріям відбору було відхилено 33 заявки (10%). Із 285 аплікантів, чиї заявки було схвалено, 134 особи (47%) вже завершили базове навчання і набули статусу «учасник мережі». Решта 151 особа перебуває у статусі «кандидат на участь у мережі». Більшість з них розпочали, але ще не завершили проходження базового навчання. Стратегія залучення нових учасників РЕГІОНЕТ зазнала певних змін. Якщо раніше в основному провадилася загальна промоція мережі, то нині робиться акцент на те, щоб здійснювати цільовий пошук носіїв практичного досвіду розвитку територій та громад, авторів кращих практик. За результатами такого пошуку до участі у відборі На фото: проведення другої Зустрічі учасників мережі РЕГІОНЕТ у Львові (26.11.2014) запрошуються окремі цільові групи або навіть окремі фахівці. До участі у становленні мережі та залучення до неї ширшого кола фахівців активно долучаються наші інституційні партнери, коло яких продовжує розширюватися. Так, у Другій Зустрічі РЕГІОНЕТ взяли участь представники п’яти нових потенційних партнерів мережі. Веб-портал РЕГІОНЕТ (http://regionet.org.ua) поступово стає основним майданчиком, через який здійснюється поточна діяльність мережі. Портал продовжує розвиватися у співпраці з учасниками і партнерами РЕГІОНЕТ відповідно до практичних потреб мережі. Учасниками мережі вже викладено на порталі описи 116 продуктів/послуг із різноманітних питань розвитку територій та громад. Описані на цей момент послуги стосуються практично всіх аспектів розвитку: бізнес – 12%, інвестиції – 10%, інструменти, ресурси, інституції розвитку – 10%, проекти – 11%, стратегії – 10%, регіональний та місцевий розвиток – 16%, урядування (МС, виконавча влада) – 6%, ЖКГ – 2%, демократія – 6%, медіа та комунікації – 10%, міжнародна співпраця – 3%, людські ресурси – 3%, соціальні послуги – 1%. Для налагодження більш тісної та відвертої комунікації між учасниками, партнерами та експертами мережі створено закриту групу REGIONET Ukraine у соціальній мережі Facebook (https://www.facebook.com/groups/re gionet/). Наразі група налічує 97 учасників, і її склад постійно розширюється. Відповідно до сфер професійних інтересів учасників мережі та з урахуванням суспільної важливості й актуальності тих чи інших тематик їхніх послуг у звітному періоді було розпочато створення фахових спільнот у складі РЕГІОНЕТ. Діяльність спільнот покликана слугувати підвищенню предметності, фаховості та ефективності діяльності мережі, а отже – зростанню інтересу до неї з боку учасників та споживачів. Шляхом опитування учасників і наступного детального обговорення було визначено перелік ключових суспільно-політичних проблем, можливих дій та навчальних потреб кожної спільноти. www.surdp.eu Проект фінансується Європейським Союзом Погляди, викладені у публікації, не обов'язково збігаються з офіційною позицією ЄС

[close]

p. 4

4 ПІДТРИМКА ПОЛІТИКИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ розвитку області – розвиток економічного потенціалу, туристично-рекреаційної сфери, сільських територій та людського капіталу. СІЧЕНЬ 2015 За результатами повторного опитування учасників для кожної із спільнот буде обрано по одній головній проблемі, на участі у розв’язанні якої й буде сфокусовано діяльність спільноти впродовж наступних шести місяців. У найближчі місяці активний розвиток РЕГІОНЕТ продовжиться, зокрема відбудеться низка заходів як у мережі, так і у окремих фахових спільнотах. Є усі підстави сподіватися, що 2015-й рік для мережі РЕГІОНЕТ буде напруженим і насиченим на події, особливо з огляду на те, що у цей драматичний для держави час суттєво підвищуватиметься значення кращих практик регіонального та місцевого розвитку, а отже зростатиме суспільний попит на фахівців, які є носіями успішного досвіду розвитку територій та громад. Контактна особа: Ігор Абрам’юк, координатор мережі РЕГІОНЕТ, info@regionet.org.ua, +38 050 374 95 25. стала Рівненщина - 18 грудня 2014 року було затверджено Стратегію розвитку Рівненської області на період до 2020 року. Серед основних напрямів розвитку області визначені: залучення вітчизняних та іноземних за інвестицій, впровадження ін альтернативних видів енергії і ал забезпечення енергоефективності, за розвиток людського капіталу, р сільських територій тощо. сі Естафету перехопила Полтавщина, і Е 16 січня 2015 року на пленарному засіданні двадцять шостої за позачергової сесії обласної ради п депутати 71 голосом “за” затвердили Стратегію розвитку Полтавської області на період до 2020 року. Серед стратегічних цілей розвитку Полтавської області - розвиток людського капіталу, підвищення ефективності використання економічного потенціалу регіону, розвиток сільських територій. Наступним пілотним регіоном, де має бути затверджена Стратегія розвитку, є Сумщина. На сьогоднішній день вже представлено фінальний проект Стратегії регіонального розвитку Сумської області до 2020 року, який очікує найближчим часом на затвердження з боку Сумської обласної ради. На відміну від попередніх Стратегій, нинішні передбачають розробку Плану реалізації Стратегії – конкретних проектних ідей, які можуть бути внесені як фахівцями, так і представниками громадськості, мешканцями області. Допомогу в частині експертного, Д методологічного та організаційного м супроводу розробки Стратегій с розвитку у 5 пілотних регіонах було р надано Проектом Європейського н Союзу «Підтримка політики С регіонального розвитку в Україні». р Ознайомитись зі Стратегіями О розвитку пілотних регіонів можна на р сайті проекту: с http://surdp.eu/news/Strategyh approval-5-pilot%20regions a Затвердження стратегій регіонального розвитку у пілотних регіонах України 17 жовтня 2014 року на сесійному засіданні обласної ради депутати затвердили Стратегію розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року. Цей документ є першою ластівкою серед документів планування, що розроблялися за сприяння Проекту Європейського Союзу «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні». Всього було обрано 5 пілотних областей (Івано-Франківська, Київська, Полтавська, Рівненська та Сумська області), які розробляють свої стратегії відповідно до методології Проекту ЄС (більш детально можна ознайомитись на сайті у розділі “Регіональні стратегії розвитку” http://surdp.eu/RDS). У стратегії Прикарпаття до 2020 року передбачено чотири стратегічних цілі Київщина отримала 5 грудня 2014 року К ї Стратегію розвитку до 2020 року. Під час засідання чергової 44-ї сесії Київської обласної ради було затверджено Стратегію розвитку Київської області на період до 2020 року. Вона розроблена з урахуванням усіх програмних документів, політичних рішень Уряду щодо реформування регіонального розвитку, на підставі Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів», відповідно до Порядку розроблення, проведення моніторингу та оцінки реалізації регіональних стратегій розвитку, а також з урахуванням Державної стратегії регіонального розвитку України на період до 2020 року, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України №385 від 06.08.2014. У Стратегії визначено три стратегічні цілі: - Стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку багатогалузевої економіки. - Висока якість життя людини. - Збереження та розвиток територій. р р р р Наступним пілотним регіоном, що отримав основний плановий документ, Проект фінансується Європейським Союзом Погляди, викладені у публікації, не обов'язково збігаються з офіційною позицією ЄС www.surdp.eu

[close]

p. 5

СІЧЕНЬ 2015 ПІДТРИМКА ПОЛІТИКИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 5 Євросоюз допомагає Україні впоратись із кризою на Сході На початку жовтня 2014 року ЄС оголосив про виділення 17 мільйонів євро для підтримки спільнот, які постраждали від конфлікту. Місцеві органи самоврядування у співпраці з неурядовими та міжнародними організаціями, або самостійно запрошувались до подачі заяв на отримання грантів для відновлення повноцінного життя постраждалих регіонів. Бюджет кожного проекту – від 200 000 до 2 000 000 євро. Фінансування проектів відбувається в рамках довгострокової програми ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні» (ППРРУ). Беренд де Ґроот, керівник Відділу співробітництва Представництва ЄС в Україні заявив під час інформаційного заходу, який відбувся 22 жовтня 2014 року в приміщенні Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України: «Мені не варто говорити про потреби, які значно перевищують можливості українського бюджету, але ми маємо змогу підтримати місцеві громади та надати свою допомогу». Це «безповоротні кошти», адже громади не будуть зобов’язані повертати отримані гранти, – пояснив Мирослав Кошелюк, заступник Міністра регіонального розвитку. Він висловив сподівання, що це допоможе Україні впоратися з теперішньою кризою. Беренд де Ґроот та інші експерти Представництва ЄС роз’яснили деталі процедури подання заяв на отримання грантів для українських органів місцевої влади. Для участі в проекті місцеві органи влади мали подати заявку з описом своєї проектної пропозиції до 31 жовтня 2014 року, згідно інформації на сайті Представництва ЄС в Україні. Кожен проект повинен тривати від 6 до 18 місяців. «Щонайменше 10% від загальної суми проекту має покриватися заявником із його власного бюджету», уточнив Домінік Папенхайм, Координатор сектору Представництва ЄС в Україні. Згідно з його словами «в особливих і добре обґрунтованих випадках можуть розглядатися винятки». Першочергово допомога спрямовується на відбудову інфраструктури (ремонт, будівництво тимчасового чи постійного житла для вимушених переселенців), доступ до послуг (тепло-, електро- та водопостачання, медицину, освіту, тощо), працевлаштування та сприяння економічній діяльності вимушених переселенців та общин, що їх приймають, як пояснила Тетяна Шульга, Координатор сектору Представництва ЄС в Україні. Вона також додала, що іншою важливою складовою проекту є «примирення та мирне співіснування» вимушених переселенців з общинами, що їх приймають. Пані Тетяна Шульга наголосила, що особливо запрошувались до подачі заявок місцеві органи влади Краматорська, Слов’янська, Маріуполя та інших міст, що зазнали руйнувань в наслідок конфлікту. Вона розповіла, що проект першочергово спрямований на громади, які постраждали від конфлікту, але зараз мешкають у регіонах, що перебувають під контролем української влади. «На жаль, ми не можемо працювати в зоні антитерористичної операції», додала пані Тетяна. Додаткова інформація Підтримка надається у вигляді гранту з мінімальним обсягом 200000 євро та максимальним обсягом 2 000 000 євро. Грант становить не менше 50% від сукупних прийнятних витрат на реалізацію проекту. Щонайменше 10% від прийнятних витрат на реалізацію проекту надаються заявником із власного бюджету. У добре обґрунтованих випадках розглядаються винятки з цього правила. Для більш детальної інформації, будь ласка, відвідайте оголошення на сайті Представництва ЄС: http://eeas.europa.eu/delegations/ukrai ne/press_corner/all_news/news/2014/2 014_10_07_1_uk.htm. www.surdp.eu Проект фінансується Європейським Союзом Погляди, викладені у публікації, не обов'язково збігаються з офіційною позицією ЄС

[close]

p. 6

6 ПІДТРИМКА ПОЛІТИКИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ СІЧЕНЬ 2015 ЄС виділить 55 мільйонів євро на підтримку децентралізації та реформ регіональної політики в Україні У р регіонального розвитку». Підтримка регіональної політики України сприятиме поліпшенню законодавства у сфері регіональної політики, забезпеченню стабільного та п передбачуваного фінансування регіонів і міст, фінансовій автономності м місцевого самоврядування, більшій к конкурентоздатності регіонів та с соціально-економічній інтеграції. К Кошти надійдуть до українського б бюджету в 4 етапи, з 2015 до 2018 року. К Контекст Р Регіональний розвиток є пріоритетом с співпраці України та ЄС упродовж о останніх шести років. ЄС підтримує регіональну політику в Україні через низку програм і проектів. Програма Підтримка регіональної політики України» є новим проектом, який реалізовуватиметься через бюджетну підтримку, технічну допомогу та проекти Twinning спільно з адміністраціями країн-членів ЄС. найважливіших щорічних подій з питань регіонального розвитку в Європі, де чиновники та представники місцевого самоврядування з європейських регіонів, експерти і науковці можуть обмінюватися передовим досвідом та ноу-хау у сфері регіонального та міського розвитку. У 2014 році в рамках Європейського тижня регіонів та міст Європи, що проходив під гаслом «Зростаємо разом: розумні інвестиції в людей», взяли участь близько 6000 учасників рд р представників міст Європи. 27 листопада 2014 року Йоганнес Ган, Ган Європейський комісар з питань Європейської політики сусідства та переговорів щодо розширення, і Валерій Пятницький, Виконуючий обов’язки Міністра економічного розвитку і торгівлі України, підписали фінансову угоду, яка започаткує нову програму «Підтримка регіональної політики України». Програма сприятиме децентралізації та підтримуватиме реформу регіональної політики України. На такі цілі буде виділено 55 млн. євро. Ці кошти будуть спрямовані на впровадження Державної стратегії регіонального розвитку до 2020, яка була ухвалена урядом України 6 серпня 2014 року. Коментуючи підписання угоди, Йоганнес Ган, зокрема, наголосив: «Так сталося, що моя перша фінансова угода з Україною стосується близької мені теми. Як колишній Єврокомісар з регіональної політики, я усвідомлюю важливість цієї сфери для конкурентоспроможності та процвітання будь-якої країни. Цією угодою ЄС підтримає децентралізацію та реформи регіональної політики України. Кошти ЄС сприятимуть реалізації всіх трьох завдань Державної стратегії регіонального розвитку України до 2020 року – зокрема, підвищенню конкурентоспроможності регіонів, територіальній соціально-економічній інтеграції та ефективному державному управлінню у сфері До складу української делегації Регіональна політика також стала увійшли представники Уряду та однією з найбільш важливих сфер у ЄС. всеукраїнських асоціацій органів Вона принесла значні результати у місцевого самоврядування. сфері інфраструктури, створення нових Уповноважений ЄС з регіональної та робочих місць, інновацій та зменшення міської політики Йоганес Ган, нерівності між різними європейськими виступаючи перед учасниками заходу, регіонами. Політика згуртованості, яка підкреслив ключову роль Політики є частиною регіональної політики, Єдності задля досягнення цілей по відіграла ключову роль для 12 створенню нових робочих місць та країн-членів, які приєднались до ЄС у зміцнення процесу сталого розвитку на 2004 та 2007 роках. Витрати на найближчі десять років. регіональну політику становлять 45% від загального бюджету ЄС за 2014 рік. Україна та Комітет Регіонів ЄС домовилися про створення спільної Детальніша інформація на сайті робочої групи для впровадження Представництва ЄС в Україні реформи з децентралізації влади в http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/ Україні. Зокрема, її функція полягатиме press_corner/all_news/news/2014/2014_1 в сприянні реалізації підготовленої 2_02_01_uk.htm реформи та наданні практичної допомоги з боку ЄС місцевим органам Українська делегація взяла влади. Українська сторона підкреслила зацікавленість в активізації співпраці з участь у Дванадцятому Комітетом Регіонів ЄС, передусім щодо реалізації спільних проектів для Європейському тижні поетапної адаптації реформи регіонів та міст у Брюсселі децентралізації на місцях. Європейський тиждень регіонів та міст Детальніше на сайті: Європи (European Week of Regions and http://ec.europa.eu/regional_policy/ope Cities - OPEN DAYS) є однією з ndays/od2014/index.cfm www.surdp.eu Проект фінансується Європейським Союзом Погляди, викладені у публікації, не обов'язково збігаються з офіційною позицією ЄС

[close]

p. 7

СІЧЕНЬ 2015 ПІДТРИМКА ПОЛІТИКИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 7 Проведено дослідження «Подолання диспропорцій у розвитку регіонів в Україні – виклики та можливості» У рамках Проекту ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні» було проведено дослідження «Подолання диспропорцій у розвитку регіонів в Україні – виклики та можливості». Мета цього дослідження – проаналізувати існуючі підходи до подолання міжтериторіальних диспропорцій, та надати Уряду України деякі рекомендації стосовно більш ефективних механізмів подолання міжрегіональних диспропорцій. 2014 року. Ознайомитись із текстом документу можна на сайті проекту http://surdp.eu/news/Effectiveness-ofActions-to-Support-Depressed-Regions. На Н а сайті сай йті і проекту повноцінно запрацювала бібліотека регіонального розвитку До уваги фахівців з регіонального та місцевого розвитку! Триває відбір учасників мережі РЕГІОНЕТ. Відповідно до вдосконаленої процедури прийом аплікаційних форм здійснюється неперервно. Отримані заявки впродовж 15 днів з моменту надходження аналізуються на відповідність критеріям відбору. Заявникам, що відповідають критеріям відбору, за результатами такого аналізу та вибіркових співбесід присвоюється статус кандидата на участь у мережі, відкривається персональний профіль на порталі та надається право на проходження (без обмеження строків) дистанційного базового навчання. Кандидат, який успішно завершує базове навчання, набуває статусу учасника мережі РЕГІОНЕТ. Детальніше про правила відбору – див. на порталі мережі (розділ «Долучитися») http://regionet.org.ua/ua/Dolychutusya_10. html#page_title Бібліотека регіонального розвитку являє собою універсальне сховище різнопланової інформації, необхідної всім суб'єктам процесу регіонального та місцевого розвитку в Україні. Читачеві надається можливість ознайомитись із матеріалами, систематизованими у наступні розділи: загальні питання, стратегічне планування, проектний підхід та залучення інвестицій. Бібліотека містить електронні книжки українською, російською та англійською мовами. Бібліотека регулярно поновлюватиметься. http://surdp.eu/RD-Library “Європейський Союз складається з 28 держав-членів та їх народів. Це унікальне політичне та економічне партнерство, засноване на цінностях поваги до людської гідності, свободи, рівності, верховенства права і прав людини. Понад п’ятдесят років нам знадобилось для створення зони миру, демократії, стабільності і процвітання на нашому континенті. Водночас нам вдалось зберегти культурне розмаїття, толерантність і свободу особистості. ЄС налаштований поділитись своїми цінностями та досягненнями з країнами-сусідами ЄС, їх народами, та з народами з-поза їх меж”. www.surdp.eu Дві основні задачі даного дослідження: Комплексний аналіз Закону та ситуації щодо депресивних регіонів, а також проведення інтерв’ю з ключовими зацікавленими сторонами, які мають відношення до тематики депресивних регіонів. Підготовка аналітичного звіту «Подолання диспропорцій у розвитку регіонів в Україні – виклики та можливості». Під час проведення дослідження були проаналізовані наступні документи: Концепція Державної регіональної політики 2001 року, Концепція я Державної регіональної політики 2008 8 року, Закон України «Про о стимулювання розвитку регіонів» 2005 5 о року, проект Закону України «Про ї засади державної регіональної я політики», а також Державна стратегія а регіонального розвитку України на період до 2020 року затверджена а Кабінетом Міністрів України 6 серпня я Проект фінансується Європейським Союзом Погляди, викладені у публікації, не обов'язково збігаються з офіційною позицією ЄС

[close]

p. 8

8 ПІДТРИМКА ПОЛІТИКИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ СІЧЕНЬ 2015 Представництво Європейського Союзу підготувало інфографіку, що пояснює, як ЄС, його інституції та країни-члени допомагають людям і регіонам, які поте по терп рпаю ають ть в від ід н нас аслі лідк дків ів к кон онфл флік ікту ту н на а Сх Сход оді і Ук Укра раїн їни. и. потерпають наслідків конфлікту Сході України. В інфографіці проілюстровано головні форми такої допомоги. Також в ній згадуються головні партнери, через яких надається допомога. Окрім того, вона містить детальний розб ро збір ір сум, с сум ум, що в вид иділ іляю яють ться ся. Переглянути П ре Пе розбір виділяються. в кращій якості: http://surdp.eu/ne ws/EUassistance-for-Ukraine-helping-to-deal-with-the-crisis-in-the-East Проект оект фінансується Європейським Союзом Погляди, викладені у публікації, не обов'язково збігаються з офіційною позицією ЄС www.surdp.eu

[close]

Comments

no comments yet