Memòria Impuls 2010

 

Embed or link this publication

Description

Impuls és una fundació jove, que va néixer ara fa sis anys amb el somni de millorar l’educació al món, començant pel nostre entorn geogràfic més immediat, però sense oblidar la nostra vocació internacional.

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2

IMPULS · memòria anual 2010 IMPULS · memòria anual 2010 índex índex índex índex índex índex índex índex índex Presentació Cultura corporativa Qualitat educativa Suport al professorat - Reconeixement a les millors pràctiques docents - Àrea d’estudis - Jornada d’innovació educativa Edita: Fundació IMPULS Manuel Girona, 73 - baixos 08034 Barcelona SPAIN Tel: + 34 93 206 6241 Fax: + 34 93 280 1400 E-mail: info@f-impuls.org www.f-impuls.org Fotografías: Archivo Fundació IMPULS Edición y Maquetación: Inés Amor Peró Barcelona, julio de 2011 Cooperació Internacional - Dóna futur - Costa d’Ivori i Perú - Kenya i Haití Memòria econòmica Col·laboradors Fes-te soci 5 6 9 10 13 13 14 15 16 17 18 20 22 2 3

[close]

p. 3

IMPULS · memòria anual 2010 IMPULS · memòria anual 2010 presentació presentació presentació presentació prese Impuls és una fundació jove, que va néixer ara fa sis anys amb el somni de millorar l’educació al món, començant pel nostre entorn geogràfic més immediat, però sense oblidar la nostra vocació internacional. A través dels nostres projectes fem possible que el desig inicial esdevingui una realitat. Aquest darrer any amb la campanya Dóna Futur! hem col·laborat a: la construcció d’un col·legi al Congo, i en projectes solidaris a Perú, Costa de Marfil, Kenya i Haití; organitzat conferències o jornades d’estudi, publicat treballs sobre inclusió, ús i hàbits de l’aplicació de les TIC a l’educació i atorgat premis a les millors pràctiques docents convocant el V premi TIC. A la cinquena edició dels Premis TIC han participat treballs de 600 professionals de l’educació en representació de totes les comunitats autònomes i han cedit les seves experiències a la totalitat de la comunitat educativa a través de la web de la Fundació. Impuls col·labora en iniciatives que tenen per objectiu optimitzar els recursos educatius per afavorir al màxim la igualtat d’oportunitats en l’alumnat i donar suport a la tasca educativa dels educadors principals: els pares i mares i el professorat . Per la nostra fundació, la millora de la qualitat educativa és un repte constant i estem convençuts que els estudis i investigacions en els que hem participat serviran per generar i impulsar noves idees a l’àmbit educatiu, el principal actiu en el futur de la nostra societat. Isabel Costa Presidenta del patronat. 4 5

[close]

p. 4

IMPULS · memòria anual 2010 IMPULS · memòria anual 2010 MISSIÓ La Fundació Impuls és una entitat sense ànim de lucre, d’àmbit internacional, que té com a objectiu garantir la llibertat d’educació, contribuir a la millora de la qualitat educativa i al reconeixement social del professorat. VISIÓ · Constituir-nos com una organització referent i innovadora en l’àmbit educatiu. · Desenvolupar, promoure i/o donar suport a experiències pedagògiques de qualitat, tant públiques com d’iniciativa social. · Contribuir a la millora de la societat a través de la recerca en matèria educativa, el reconeixement al paper del professorat i la cooperació internacional amb projectes educatius en països en vies de desenvolupament. cultura corporativa cultura corporativa cultura corporativa Patronat President: Sra. Isabel Costa Vilarrasa Secretari: Sr. Alberto Cortés Morales Vocals: Sr. Javier Maria Gros Arteaga Sra. Ana Santaeulària Martínez Sra. Elisabeth Udina Abelló Principis, Missió, Visió PRINCIPIS I VALORS Humanisme Voluntat de posar en el centre de cada activitat a les persones-beneficiaris, voluntaris i professionals-i orientar el servei als altres com a mitjà per contribuir a la millora de la societat i al progrés de tota la Humanitat. Solidaritat Orientem les nostres activitats a la millora de l’educació, de manera desinteressada, ja que el considerem el veritable motor del canvi social i catalitzador del futur de la nostra societat. Fomentant l’intercanvi d’experiències i les bones pràctiques a l’aula, l’ajuda mútua i la cooperació entre professionals. Responsabilitat Actuem amb rigor i eficiència en l’aplicació dels recursos que disposem per garantir el compliment de la nostra missió i els nostres fins fundacionals. Professionalitat Afavorim el desenvolupament personal i professional de tots els implicats en la nostra organització, professionals, voluntaris i òrgans de govern, per assegurar la consecució dels nostres objectius. Innovació Com la clau per al desenvolupament i l’adaptació al canvi que requereixen els nous reptes en educació, promovent l’anàlisi de les metodologies didàctiques i la recerca de noves formes d’afrontar-les i millorar-les. Conscients de la importància de la formació continuada dels professionals de l’educació, el paper que juguen en aquest procés les noves tecnologies i la necessitat de construir coneixement de forma col.laborativa. Inclusió Volem una educació de qualitat parar tots sense excloure cap col.lectiu, que s’adapti a la singularitat de cada persona amb les seves necessitats, la seva manera de ser, les seves capacitats i circumstàncies com a base per garantir la igualtat d’oportunitats. qualitat educativa suport al professorat cooperació internacional 7 6

[close]

p. 5

IMPULS · memòria anual 2010 IMPULS · memòria anual 2010 qualitat educativa qualitat educativa qualitat educativ Les transformacions socials dels darrers anys: la crisi econòmica, la globalització i l’impacte de les noves tecnologies, han significat un canvi en el panorama educatiu del nostre país. Els nous reptes de la Societat del Coneixement requereixen recursos addicionals per afrontar amb èxit el futur. Per garantir la viabilitat dels projectes educatius que parteixen de la iniciativa social, IMPULS destina una part dels seus recursos a donar suport a famílies i a institucions educatives. Institucions educatives IMPULS col·labora amb diferents Institucions i centres docents dotant-los de les inversions necessàries per a infraestructura, equipaments i instal·lacions que els permetin millorar la qualitat d’ensenyança. Família IMPULS fa costat als pares que volen educar els seus fills en escoles d’iniciativa social vetllant per la consolidació del model educatiu i garantint l’accés a l’educació a qualsevol família independentment de la seva situació social o econòmica. 8 9

[close]

p. 6

IMPULS · memòria anual 2010 IMPULS · memòria anual 2010 suport al professorat suport al professorat suport al professorat suport al professorat suport al professorat supor a. Reconeixement a les millors pràctiques docents Un dels eixos de la Fundació Impuls és la promoció social del professorat i el reconeixement a la seva tasca innovadora. És per aquest motiu que l’any 2005 es van crear els Premis TIC, oberts a tot el professorat per reconèixer les propostes innovadores del col·lectiu docent i promoure el bon ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) a l’aula. Els objectius del projecte són: · Contribuir al reconeixement social del professorat premiant les bones pràctiques docents. · Divulgar la importància de les TIC i la competència digital. · Col·laborar en la millora del nostre sistema educatiu fent difusió entre els professionals de l’educació de les experiències reals i innovadores d’ensenyament i del sistema d’aprenentatge fent ús de les TIC. · Sensibilitzar tota la comunitat educativa respecte a l’escola inclusiva, la diversitat a l’aula i l’atenció a alumnes amb necessitats educatives especials. 1. Premi TIC La cinquena edició del Premi a la millor experiència d’integració de les TIC a l’aula va tancar el seu termini de presentació de candidatures amb una xifra rècord: 153 projectes i més de 600 professors procedents de diverses comunitats autònomes de tot Espanya que optaran als guardons anuals d’Impuls. 2. Premi Talita - Impuls NEE Un premi a les millors experiències d’integració de les TIC a l’aula adreçada a alumnes amb Necessitats Educatives Especials. A la segona edició del Premi Talita-Impuls es van rebre prop de 80 projectes. Part de l’èxit ha estat possible gràcies al nou espai web d’inclusió i NEE. 3. Premi Impuls - Fundació Vodafone al projecte més innovador El premi Vodafone-Impuls s’otorga a aquell projecte que els usuaris del portal del premi han considerat més innovador. Aquest any van votar milers de docents de tot l’Estat. 10 11

[close]

p. 7

IMPULS · memòria anual 2010 IMPULS · memòria anual 2010 b. Àrea d’estudis L’àrea d’estudis de la Fundació Impuls està compromesa amb la recerca en l’àmbit de l’educació amb els següents objectius: · Contribuir a la formació dels professionals de l’educació per facilitar la seva tasca docent i la millora de la qualitat educativa. · Crear i difondre coneixement per generar i impulsar noves idees a l’àmbit educatiu. · Afavorir el debat social, amb informació i propostes sobre temes rellevants i prioritaris per al futur de la societat. Aquest any, coincidint amb la III Jornada TIC i Innovació Educativa, es van presentar dos estudis sobre Inclusió i Usos i Hàbits de les TIC en l’educació, prenent como a mostra els participants del V Premi TIC. c. Jornades d’innovació educativa L’acte de lliurament de premis va tenir lloc en una jornada celebrada el 2 de desembre de 2010 a l’Auditori del Caixa Fòrum de l’Obra Social “la Caixa”. Hi van assistir més de cent cinquanta persones. El mateix 2 de desembre va tenir lloc la la III Jornada TIC i Innovació educativa. Al llarg de la tarda es van presentar dos estudis sobre Innovació educativa. El primer estudi presentat, “Conviccions i hàbits en l’ús de les TIC a l’aula”,destaca com els professors que utilitzen les TIC amb una major implicació i coneixement, produint recursos i activitats per als seus alumnes, aprofiten millor els esforços que les diferents institucions educatives duen a terme en matèria de formació en innovació, creació de recursos educatius TIC i millora de les dotacions a les escoles. A continuació es va presentar l’estudi “Inclusió en els centres educatius”. L’estudi proposa diverses estratègies per formar i sensibilitzar la comunitat educativa a favor de l’escola inclusiva. 12 13

[close]

p. 8

IMPULS · memòria anual 2010 IMPULS · memòria anual 2010 cooperació internacional cooperació internacional cooperació internacional cooperació internacional cooperaci Dóna Futur! Dóna Futur! és una campanya solidària de sensibilització de la Fundació Impuls per donar a conèixer la realitat quotidiana de milions de nens i nenes que viuen en països en vies de desenvolupament i fomentar la solidaritat entre els alumnes dels centres escolars que hi participen. Activitats organitzades a centres educatius Els col·legis participants van programar durant l’any 2010, dins de les seves possibilitats, un seguit d’activitats solidàries implicant pares, professors i alumnes amb la finalitat de sensibilitzar els seus alumnes i col·laborar econòmicament amb la campanya. Els 38.021,97 euros recollits es van destinar a quatre projectes solidaris: “Etimoé i Makoré, la formació como a solució” Col·laborar en la construcció d’un centre educatiu a Abidján (Costa d’Ivori) i becar nens i nenes sense recursos perquè puguin ser escolaritzats. Educació en alternança al Perú. Escolarització i capacitació de nois i noies de les zones andines del Perú mitjançant la formació en alternança. Impuls organitza campanyes de sensibilització i col.labora amb projectes solidaris d’àmbit educatiu en països en vies de desenvolupament L’educació és l’eina més eficaç per aconseguir el creixement dels països en vies de desenvolupament i estimular la participació de les comunitats afectades en la resolució dels seus propis conflictes. Els coneixements que adquiriran nens i nenes a l’escola els donaran noves opcions de vida i els permetran ajudar les seves famílies i millorar el seu entorn. Avui, més que mai, és necessari formar els joves en la solidaritat, la generositat i el valor de compartir per tal que es conscienciïn i s’impliquin realment per assolir una societat més justa, on tots puguem viure amb dignitat. Infants de Gatina i Maramba. Construcció i sosteniment de dues llars infantils a Kenya. Haití. Ajuda els damnificats de la greu crisi humanitària que va sacsejar el país a causa del terratrèmol. * Els projectes de Costa d’Ivori i el de Kenya continúen oberts durant el próxim curs escolar. Finançament Per finançar aquest projecte, la Fundació Impuls comptà amb el suport de la Fundació Jesús Serra i el generós suport de donants particulars i institucions. Tenim milers de raons per agrair la vostra col·laboració amb Fundació Impuls 15 14

[close]

p. 9

IMPULS · memòria anual 2010 IMPULS · memòria anual 2010 Costa d’Ivori Etimoé i Makoré, la formació com a solució Es col·laborà en la construcció d’un centre educatiu a Abidján (Costa d’Ivori), així com becar nens i nenes sense recursos perquè puguin ser escolaritzats. Aquest curs l’escola Etimoé escolaritza 200 nens i nenes d’entre 6 i 12 anys, molts d’ells becats per la Fundació Impuls amb el suport de l’associació “Familles et Éducation”. L’objectiu del col·legi és arribar a 2.000 alumnes en deu anys. Diners recollits: 17.355, 27 euros En col·laboració amb: “Familles et Éducation” Kenya Infants de Gatina i Maramba L’objectiu és tirar endavant les llars d’infants Gatina i Maramba, que atenen els 170 fills de les dones que treballen en les plantacions d’aquest districte. S’ajudrà proporcionant material escolar, teixits per uniformes, esmorzar dels nens i recolzant el programa CHEP (Children Health Programm) que vetlla per la salut dels nens de la zona durant els primers 10 anys de vida, període en el qual la mortalitat infantil és més alta. Diners recollits: 6.385,30 euros En col·laboració amb: Fundació Montblanc i Kianda Foundation Haití Perú Formació en alternança a Perú La meitat de la població de les zones rurals del Perú viuen en un estat de pobresa extrema, fet que obliga els menors a suportar una gran càrrega de feina des de ben petits. Mitjançant els centres de formació en alternança (CRFA’s) es capacita els joves per reduir la pobresa del mitjà rural i millorar les seves condicions d’accés al mercat labora, renovant la infraestructura i els equipaments de 2 centres de les regions de Cusco i Piura que escolaritza a prop d’un centenar de joves. Diners recollits: 10.580 euros En col·laboració amb: Fundació Codespa El 12 gener 2010 Haití va patir un terratrèmol de 7 graus en l’escala de Richter registrat amb epicentre a 15 km de PortauPrince, la capital del país. Durant aquell dia van morir milers de persones, moltes van quedar ferides i més de 1,5 milions de persones es van quedar sense llar. Per això, es va realitzar una col·lecta d’urgència en una escola, que ja participà en altres accions de Dóna Futur! per tal de poder col·laborar amb als organismes corresponents del país. Diners recollits: 3.701,40 euros En col·laboració amb: Cáritas Diocesana Haití Perú Costa d’Ivori Kenya 16 17

[close]

p. 10

IMPULS · memòria anual 2010 IMPULS · memòria anual 2010 memòria econòmica memòria econòmica memòria econòmica memòria econòmica memòria econòmica memòri Exercici 2010 La Fundació Impuls és una organització sense ànim de lucre inscrita en el Protectorat de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2091. Els donants poden gaudir de les exempcions fiscals que la llei determini. El patronat aprova i signa els comptes anuals i compleix amb l’obligació legal de presentar-los al Protectorat de Fundacions de la Generalitat i a Hisenda, on queden dipositats i poden ser consultats. INGRESSOS EXERCICIS 2010 46.552,50 € Cooperació Internacional i Suport al professorat Ingressos COOPERACIÓ INTERNACIONAL DONATIUS PROJECTES SOLIDARIS APORTACIONS INSTITUCIONS 40.519,50 6.033,00 46.552,50 SUPORT AL PROFESSORAT PATROCINIS I COL·LABORACIONS D’ORGANITZACIONS SUBVENCIONS 53.000,00 1.000,00 54.000,00 54.000,00 € 460.041,00 € TOTAL 100.552,50 03% 01% 06% Destinació dels fons Impuls no disposa de despeses de personal. Els òrgans de govern i les persones que ofereixen el seu servei ho fan de forma voluntària i desinteressada. 14% 460.041,00 € Qualitat 54.000,00 € Suport professorat 46.552,50 € Coop. Internacional ORIGEN DELS FONS COOPERACIÓ INTERNACIONAL PROJECTE COSTA D’IVORI PROJECTE PERÚ PROJECTE HAITÍ PROJECTE KÈNYA 17.355,27 10.580,00 3.701,40 6.385,30 38.021,97 SUPORT AL PROFESSORAT FORMACIÓ I ÀREA D’ESTUDIS ÁREA D’INCLUSIÓ EDUCATIVA PREMIS I RECONEIXEMENTS JORNADES FORMATIVES ACCIONS DE DIFUSIÓ 13.435,00 5.000,00 9.000,00 8.800,00 3.800,00 40.035,00 TOTAL *L’excedent es destinarà als projectes que es realitzaràn al 2011. 78.056,97 76% 76% 14% 06% 03% 01% Donacions de particulars Entitats Col·laboradores Fons propis Socis Ajuts i subvencions 18 19

[close]

p. 11

IMPULS · memòria anual 2010 IMPULS · memòria anual 2010 col·laboradors col·laboradors col·laboradors col·laboradors • URCOTEX S.L. • FRUTOS SECOS RAMON LLOP S.A. • BACTAGUA S.L. • CONSTRUCCIONES CAPSANA S.L. • TAINCO S.A. • B.BIOSCA,SL • CLINICA DENTAL DE LLEIDA,SA • HOSPÌTAL DE VALLS 20 21

[close]

p. 12

IMPULS · memòria anual 2010 IMPULS · memòria anual 2010 fes-te soci fes-te soci fes-te soci fes-te soci fes-te soci fes-te soci fes-te soci fes-te soci fes-te soci fes-te soci fes-te s Ompliu el següent formulari i ingressa la teva col·laboració al compte de la FUNDACIÓ IMPULS o si ho preferiu abaixeu la butlleta per col·laborar amb nosaltres (PDF), imprimiu-la i envieu’nos-la per correu o fax. Moltes gràcies per la vostra col.laboració. DADES PERSONALS Nom / Raó Social Tipus d’Empresa Adreça Codi Postal Província Telèfon Particular e-mail APORTACIÓ Desitjo que la meva aportació es destini a: Qualitat educativa Promoció social del professorat Cooperació Internacional Persona de contacte NIF / CIF** ** Només en el cas que vulgueu desgravar un percentatge de la seva aportació en la Declaració de la Renda. Població País Telèfon Mòbil Com ens heu conegut? Si ho desitjeu, podeu escriure el nom del projecte concret: DONATIU Aportació única (en euros) amb un import de: En cas d’aportació única, transferència bancària al compte de la FUNDACIÓ IMPULS: 2100-0555-31-0201836415 VULL SER SOCI Col·laboració periòdica durant els pròxims: Import: Periodicitat: 50 € 100 € Mensual 150 € Trimestral Semestral 1 any € Anual 2 anys 3 anys anys Sr. Director, us agrairem aboneu els rebuts que li presenti la FUNDACIÓ IMPULS amb càrrec al nostre compte: Titular Observacions Accepto expressament els termes de la clàusula de tractament de dades* Els camps marcats amb * són obligatoris Les dades personals que voluntàriament ens faciliteu seran recollides per a ús administratiu, estadístic i d’enviament d’informació sobre l’evolució i activitats de la Fundació IMPULS. Quan ho desitgeu podreu accedir a elles, rectificar-les o cancel·lar-les, en els termes establerts a la Llei Orgànica 15/1999, dirigint-vos a la Fundació IMPULS, Manuel Girona, 73 baixos, 08034 Barcelona. * Qualitat educativa. Les donacions efectuades a aquest eix d'actuació de la fundació es dediquen a incrementar els fons dotacionals que serveixen per generar els recursos que es destinaran, en el futur, a l'acompliment de les finalitats fundacionals recollides als nostres Estatuts, i en conseqüència a la sostenibilitat dels projectes de la pròpia Fundació. Adreça oficina Codi Postal CC 22 23

[close]

Comments

no comments yet