2009

 

Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1

1 y j associazione· aziona l città d lj infi -ata

[close]

p. 2[close]

p. 3

f,t/i irr

[close]

p. 4

cjjj f olt yr;ml1y c 1 ltlfa ijlatjolljlil ljt,l cl/wl iwll!rata r d lra0 la l ùlti ratll di ge1 llf7f1 na,le pa ccll,brare la .ioil nllilà llella l bie a ih 111aril a llilta g vitltujù,i fojlllli il 111tlji o 0p m di coi1cc1 6no 176-1 ,qùlll.1e il n i ililo 12 1 j 729 iii t ii c tlll l tlmll/e mwdinal ie lalt 11 ,qen f 1n llllil .i;1i 1e t i o oot l hl ra /li1col 7.qi d ~li l l il io ti quadro ih plw/alo iii pm c ltimt illllljo ii ,ii l al l,1 ptl ·t .ru i/o dopo ilei j 7-12 l w il ccm,ql t qa ùm dà rj i ji a la olt llllltà dt:lla 11/llloll/w del lic1f e /lella domenica .1/lcct i li a a a.l ta di l alar 1 25 aprilc quafl do ,ii ,mlife lli dùn ilio della ircuji ù1i1ale !iljii t lltel già al li-lo .k l ol1d jol ju71t!llll cal lltel l ù:hl l o ullie tj ll h Ùj lll1 gl mllo ,lontl la la l t lililllllla ll cl c a in 1 1 ll ji ji ol i t .i tjlti ill wl pel itl ili l 1 i ji~ji i ,leil:a fa l ru or,ll ti /al e altri l pt lhellti proihilil l pit l illt i,t ta ill pÙ j.ljla 1 co,lì e po.j,lif,ill· 1 lit llel 1 fio prio lappdo .flol ea/i 1 ortzll!t· l .li c~qrallle iil omple.i o t clclu i mlora ti 1 ail l t l o e pro ill l mi del j flijrtllll t t o.l/alli/o da wl !lrllll/je ro,iollt c mlal e ri11l1jllalo a 1111 arco .ljotu ij f jll p be domina ,felft quadri l ol1lp1,iii ,lul,le/l ialt ala pia l delrf flora la colllc}i lltlla di ba/t oni e .ql atlillale il pl jpol ùmalcj dl l ll l ù c clll t i/it l ,qÙt.lfl1 l l Ùjli i l l im cwo en a ·o,iii itl.ifat ,lj/i ù l ijl t1l{11 i il forzare la l li>rodu ùjjze pro pdfica dl e 0pt r la cjilll i llpi li a uii f1ilcof cl flllfllftl l~lp/nl lÌ i ne wl è l ompldata a ulla .c!i t cll h l oralll chl apr illtlpp ,to di /i i a dul i,e/e che cÙ comjililo tirl iollt e da orlltllllt nta/e llli t/cl 6tj 1 111 c·1.1c ùll ornù uz in.ljoli quadri comt l wl l ùllt 1 tl iil/1c/lio per la rea/i -z ti}llt je/lt tlpt:rè l fil,ql/flo illlpl qalt.· /alliche pillttcj to lli.fftcah ad e,il l1lpio per ol/mere ila cji ill Ù1/lé pi l itjl hl pt ljètta lt i h:il:4ili l .iì~ji i o/1p illil.iz l1ti Ùl la,9!itt ali Ùl Ì l1l1llllfllti ji jit e it diml i1 lmi ,iapimlemenle 1l11:ichù7li pt l tlllellere ù i i1i1 11l1l1lilu c di c%ri lll11nft llt ilt lo ,1/l i o peni/re iui ùzle l ej ello piftoricc t ltl lollllalllt llte tli1Ù o nl f ,11l0 llcner mille in .ilmd le ,il/liill ìe.ljli ij i~mllt11 1 icipi/i tli/o l illle 1 ilollt l t i l1uzllilllj dt:lltl /eac7 poi iti alruclllllcl el cuore l ùne porlala lÌz l l/cl ùml mcjmenlo c li mt nallle e l ùi.qr do nellli pl~l -a t t/i ii ala de/la il1ll1lll,l1l1lt po,ila ,iu na macchincl orata solo iii afa do il fl a cammù1l7 llllll{fioralll m lltre la pù7 a fill a cl da l nolt di a t ,1iaria di chllbl rl n im/1i ltl1irc con limlj arll o lè.i iilti da cl1po a preparare la iijrt l pera li.l 11/1 la celdmz ùlill dà l pri e il rientro deua c{jilralt rlllta i bambùli me pit j llll ln!ùwalll tm4 uu1ildc p/l lrtiaici l wi Ùl rol ia/l oli ,è l iul 1i1 jella ciarrala

[close]

Comments

no comments yet