#39 Hoegewoerd

 

Embed or link this publication

Description

Nieuwbouw appartementen complex, binnenstad Woerden

Popular Pages


p. 1

Hogewoerd VA N S C H A G E N A R C H I T E K T E N #39

[close]

p. 2

a p pa r t e m e n t e n complex b i n n e n s ta d woerden GroenWest uit Woerden heeft het initiatief genomen in de binnenstad van Woerden een corporatiehotel te realiseren. Het uiteindelijke haalbare programma betreft 22 compacte appartementen, verdeeld over 3 eenkamerwoningen en 19 tweekamerwoningen. De woningen worden ontsloten aan de achterzijde middels een galerijontsluiting te bereiken via een collectieve entree en lift. In geval van een zestiental eenheden is de mogelijkheid gecreƫerd deze op termijn samen te voegen tot acht volwaardige driekamerwoningen. Tevens is voorzien om op termijn een verhuurbare ruimte op de begane grond te ontwikkelen. Zowel stedenbouwkundig als architectonisch wordt op een zorgvuldige wijze aansluiting gezocht bij de Woerdense binnenstad. De toepassing van een variant op het 19e eeuwse kozijn, een heldere geleding horizontaal en verticaal, de toepassing van chique linkerpagina Hogewoerd nieuwbouw, overgang naar de laagbouw onder situatie tekening en tegelijkertijd mooi verouderende materialen met bijhorende detaillering in combinatie met beperkte toepassing van prefab betonnen en gemetselde ornamenten dragen daartoe bij.

[close]

p. 3

1 1 maatvoering belending als uitgangspunt voor een optimale aansluiting 2 Hogewoerd 3, oorspronkelijke situatie 3 begane grond 2 4 4 Hogewoerd nieuwbouw 5 detail van het verbeterde 19e eeuwse kozijn 6 functioneel gevelornament 3 5 6

[close]

p. 4

Opdrachtgever: GroenWest te Woerden Aantal nieuwe woningen: 22 appartementen Type ingreep: binnenstedelijke invulling - nieuwbouw Opgeleverd: 2012 V an S chagen architekten Zomerhofstraat 86 3032 CM ROTTERDAM 010-4136598

[close]

p. 5[close]

Comments

no comments yet