#24 Laagbouw in Pendrecht

 

Embed or link this publication

Description

Hoe eengezinswoningen te maken in een buurt die gedomineerd wordt door collectieve woongebouwen? Dat was de vraag bij het realiseren van 62 eengezinswoningen aan de Zierikzeestraat en Serooskerkestraat in de Zierikzeebuurt in Rotterdam-Pendrecht.

Popular Pages


p. 1

Rotterdam-Pendrecht Laagbouw in Pendrecht VA N S C H A G E N A R C H I T E K T E N Postbus 29218 Telefoon 010 413 65 98 3001 GE Rotterdam www.vanschagenarchitekten.com #24

[close]

p. 2

in het hart van de oudste buurt van Pendrecht zijn portiekflats in drie lagen en galerijappartementen in twee lagen (foto boven, rood aangeduid) vervangen door eengezinswoningen (tekening onder, rood aangegeven). lessenaarsdak en repeterende woningen aan de Zierikzeestraat en zadeldak en gespiegelde woningtypen dwars op de straat Hoe eengezinswoningen te maken in een buurt die gedomineerd wordt door collectieve woongebouwen? Dat was de vraag bij het realiseren van 62 eengezinswoningen aan de Zierikzeestraat en Serooskerkestraat in de Zierikzeebuurt in Rotterdam-Pendrecht. Het antwoord was een bescheiden maar zorgvuldige vormgeving van de gebouwen, goede overgangen van privé naar collectief en ruimte laten voor collectieve of openbare ruimte. Pendrecht geldt als schoolvoorbeeld van integratie van stedenbouw, architectuur en volkshuisvesting. Dit komt ondermeer tot uiting in de relatie tussen woning en woonomgeving en in de eenheid in vormgeving van de woningblokken. Vijftig jaar na de bouw van de wijk is de wijk door slijtage en door veranderende opvattingen en normen verouderd. Om Pendrecht in de toekomst als een goede woonwijk te kunnen handhaven zijn vernieuwingen in de woningvoorraad nood- nieuwe opzet 2000 (rood is nieuwbouw) zakelijk. In de Zierikzeestraat moeten daarom portiekflats plaats maken voor woningen voor ouderen (zuidelijk deel van de straat) en eengezinswoningen (noordelijk deel van de straat). Aan de Serooskerkestraat moeten appartementen in twee lagen vervangen worden door eengezinswoningen. De uitdaging voor de vormgever is om binnen de kwaliteiten van de bestaande buurt het eigentijdse zichtbaar te maken zonder het bestaande evenwicht te verstoren. Door nieuwbouw en renovatie wordt een historische laag aan Pendrecht toegevoegd, zonder dat de oorspronkelijke kwaliteit geweld wordt aan gedaan. Zierikzeestraat Aan de Zierikzeestraat zijn twee maal veertien in serie geschakelde koopwoningen met een beukmaat van 5,40 meter en een diepte van 10 meter gerealiseerd (130 m2 gbo) in de footprint van twee portiekblokken van twee maal dertig

[close]

p. 3

speciaal gevormd metselwerk en omgaande kozijn- en prefabelementen vormen de verbinding tussen de koppen van de dwarsblokken en de langsgevels van de langsblokken iets terugliggende voordeuren inclusief verlichting geven distantie tussen straat en woning woningen. Het zijn efficiënte en traditioneel geordende woningen die met enkele kunstgrepen een verkoopprijs net onder de 2 ton hebben gekregen. Op de begane grond bevindt zich het wonen aan de tuinzijde, de keuken en entree aan de straatgevel. Op de eerste verdieping zijn drie slaapkamers en een badkamer. De dakverdieping met lessenaarskap is casco opgeleverd en biedt kopersopties voor verdere invulling. De gevels zijn ritmisch van compositie waarmee ze dienen als decor voor het inmiddels volwassen groen in de wijk. De straatgevel is een combinatie van collectieve en individuele expressie, bij de gevel aan de gemeenschappelijke binnentuin ligt de nadruk op het collectieve. De voorgevels vouwen om over de kopgevels, om daarmee de toegang naar de gemeenschappelijke tuinen te accentueren. De bergingen zijn in de achtertuin in elkaars verlengde geplaatst en vanuit de gemeenschappelijke tuin aan het zicht onttrokken door een hekwerk en een daarvoor geplaatste groene haag. Het parkeren is in de straat opgelost met dwarsparkeren (36 p.p.), ingebed in het groen. Serooskerkestraat Aan de Serooskerkestraat en omgeving zijn 48 appartementen vervangen door 34 eengezinswoningen. De bouwvorm en inrichting van de woonomgeving zijn vrijwel volledig gehandhaafd: twee lagen en kap met privé tuin die op het zuiden is georiënteerd. Het nieuwe woningtype correspondeert met uitzondering van de kapvorm met het Zierikzeestraatype: ca. 130 m2 gbo, wonen op de begane grond, drie slaapkamers op de eerste verdieping en een verder in te richten ruimte onder de kap. De begrenzing van de tuinen is ook dezelfde als de Zierikzeestraat-oplossing. Het parkeren gebeurt deels in de straat en deels in parkeerkoffers tussen de blokken. laagbouw in Pendrecht De introductie op grote schaal van eengezinswoningen in een door collectiviteit gedomineerde buurt is geen sinecure. In de Zierikzeebuurt is gekozen voor de zogenaamde footprint aanpak om de stedenbouwkundige kwaliteiten te behouden. Per blok of per een groep van blokken wordt de afweging gemaakt tussen behoud of sloop en nieuwbouw. In de Zierikzeestraat zijn portiekflats vervangen door eengezinswoningen. Om de ruimtewerking van de drie lagen hoge portiekflats te handhaven zijn de eengezinswoningen uitgevoerd met een lessenaarskap om zo een formele hoge gevel aan de straat te kunnen maken, maar niet een al te groot (want niet verkoopbaar) volume te maken. In de Serooskerkestraat zijn de woningen voorzien van een zadelkap overeenkomstig de oorspronkelijke situatie en om het verschil met de langsblokken te accentueren. Los van het geringe volume van een eengezinswoning is vooral de privé buiten- ruimte afwijkend van de oorspronkelijke situatie. In sommige gevallen zou dit in een specifiek woningtype kunnen worden opgelost, waarin de buitenruimte onderdeel is van de bebouwing, bijvoorbeeld met gebouwde terrassen of patiowoningen. Dit leidt over het algemeen echter tot minder gewilde en duurdere types. Voor Pendrecht biedt dat geen soelaas. Een fatsoenlijke en betaalbare Opel Kadett was het doel, niet een fancy Alfa. De vraag is dan hoe de privé tuinen zijn te combineren met de te handhaven gemeenschappelijke tuinen. Het antwoord dat in de Zierikzeebuurt is gegeven bestaat uit een ondiepe tuin met een gebouwde hekwerken rondom die op hun beurt weer worden ‘ingepakt’ in een stevige groene haag. Een betaalbare eengezinswoning met een compacte privé tuin in combinatie met een royale gemeenschappelijke tuin levert een prijskwaliteitsverhouding op die huurders en eigenaren in de binnenstad en in de nieuwgebouwde wijken niet snel zullen aantreffen.

[close]

p. 4

Opdrachtgever: Woonstad Rotterdam (voorheen De Nieuwe Unie Vastgoedontwikkeling) an Schagen architekten, V Rotterdam BAM Woningbouw Rotterdam Bouwkundig Adviesburo Baas B.V. Ter Haar Bouwadvies Adviesbureau van der Weele 2005-2006 Architect: Aannemer: Constructeur: Kostenadviseur: Bouwfysisch adviseur: privé-openbaar overgangen zijn een mix van groen en gebouwde elementen ‘oudere’ nieuwbouw van eengezinswoningen van Van Schagen architekten Oplevering:

[close]

p. 5[close]

Comments

no comments yet