NAPREDEK 16

 

Embed or link this publication

Description

Napredek, glasilo Občine Podčetrtek

Popular Pages


p. 1

GLASILO OBČINE PODČETRTEK Številka: 16 22. december 2014 Napredek 1

[close]

p. 2

2

[close]

p. 3

SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI Leto se nezadržno zaključuje, zato je prav, da se ozremo nazaj in naredimo analizo zelo uspešnega leta. Leto 2014 si bomo zapomnili predvsem po rekordnem proračunu in po številnih naložbah, ki so polepšale naše kraje in omogočajo kvalitetnejše življenje vsem nam. Vesel sem, da smo pri vseh projektih odlično sodelovali in da ste imeli potrpljenje ob gradnji različnih projektov. Ko sem analiziral, koliko kilometrov smo prekopali in obenem tudi uredili, pravzaprav ne morem verjeti, da se to meri v nekaj desetih kilometrih. Za vse to so bila potrebna tudi vaša soglasja in ureditve služnosti, predvsem pa v mnogih primerih brezplačni prenosi zemljišč. Iskrena hvala za vse to. V občini pa nismo delali samo na naložbah, ampak smo veliko dela vložili tudi v ostale obveznosti, ki jih ima občina. Predvsem se lahko pohvalimo, da smo prejeli najvišje priznanje Turistične zveze Slovenije za urejenost, da smo po izboru »Zlatega kamna« dosegli 15. mesto po indeksu ISSO od 211 občin in da smo pri postavki življenjski standard dosegli kar 2. mesto. Vse to govori v prid temu, da dobro delamo in da znamo izkoristiti vse potenciale. V letošnjem letu je delo začela nova sestava občinskega sveta. Menim, da ste izvolili prave ljudi, ki bodo v tem mandatu pomembno prispevali k razvoju občine. Kljub temu, da smo v tem času že izgubili svetnika občinskega sveta, ki je odšel na pomembno funkcijo v državi, vem, da bomo uspešno delali. Spoštovane in spoštovani, želim vam, da lepo preživite praznični december in veliko zdravja ter uspehov v novem letu. Vaš župan Peter Misja Uredniški odbor: Peter Misja, Zdenka Ivačič, Mojca Amon Urejanje in priprava prispevkov: Zdenka Ivačič, Karmen Cvirn Fotografije: Arhiv Občine Podčetrtek, Foto Zorin, arhiv OKo, OŠ Podčetrtek Izdaja: Časopis OKo Oblikovanje: Print shop OKo Tisk: Print shop OKo Naklada: 1100 izvodov Na naslovnici: TIC Podčetrtek 3

[close]

p. 4

VERJAMEM, DA BOMO VSEM USPEŠNO ZAKLJUČENIM ZGODBAM DODAJALI NOVE Iztekajoče se leto je v Občini Podčetrtek zaznamoval rekorden proračun. Nova vodovodna omrežja, kanalizacijski sistemi in cestne povezave so spet dvignile kakovost življenja v tej občini, ki še vedno sodi v sam vrh urejenosti. Vsega tega pa po besedah prvega moža občine, Petra Misje, ne bi bilo brez dobrega sodelovanja, ki je po njegovem mnenju ključ do uspeha tudi v letu 2014. Na kaj opravljenega so najbolj ponosni in kaj nas čaka v letu, ki prihaja, pa razkrivamo v pogovoru z županom Petrom Misjo. Pogovor Ivačič pripravila: Zdenka gali, sodelovali in delali. Seveda pa gre tudi v glavnem za dobro sodelovanje z občankami in občani, kjer moram res poudariti, da jih za potrebe investicij večina brezplačno odstopi zemljišča in služnosti, s čimer je naše delo veliko lažje. Seveda pa sem še posebej vesel, kjer so ob izvedenih investicijah občani tudi hvaležni. Opažam namreč, da se marsikomu veliko izvedenih investicij zdi samoumevnih, vendar ni tako, saj se je za vsako stvar treba zelo potruditi in tam, kjer so ljudje hvaležni, sem tudi sam zelo zadovoljen. Vajeni smo že, da se ob tem, ko se v občini izvajajo številni projekti, sočasno že pripravlja projektna dokumentacija za nove projekte. Kakšne adute vse imate v rokavu za prihodnost in ali se lahko še vedno pričakuje, da bo občinsko malho polnil tudi evropski denar? V zadnjem času se veliko sliši, da se bistveno zmanjšuje denar občinam, in to je tudi res. Občine bomo morale zato v prihodnosti zmanjševati tudi določene nadstandarde. V naši občini glede na trenutni proračun tega še ne bomo zmanjševali, samemu mi je pomembnejše, da gremo naprej. Tako imamo že dokončanih in recenziranih kar nekaj projektnih dokumentacij predvsem kar se tiče kolesarskih stez in cest, pripravljena je tudi dokončna ureditev potoka – tako imenovanega Svinjskega grabna v Podčetrtku. Je pa v tem času zelo pomembno, da pripravimo še projektno dokumentacijo za energetske sanacije javnih stavb, kjer bo možno črpanje evropskega denarja. V načrtu imamo projektno dokumentacijo za projekt, ki ga bomo peljali skupaj s Kmetijsko zadrugo Šmarje pri Jelšah. Gre za izgradnjo centra za promocijo šmarsko-virštanjskih vin in ostalih produktov. Del pa seveda nikoli ne zmanjka tudi na cestni infrastrukturi. Pripravljeno imamo še idejno zasnovo nove čistilne naprave s separacijskim sistemom v Podčetrtku, kjer je treba nekaj podrobnosti doreči še s komunalnim odborom, izdelati projektno dokumentacijo, pridobiti zemljišča in s projektom kandidirati za pridobitev evropskih sredstev. Ta čistilna naprava naj bi imela 6000 enot, saj se Podčetrtek širi in ima izredno veliko frekvenco ljudi in bo treba na tem področju nekaj narediti. Skupaj z Občino Rogaška Slatina imamo zaključeno še idejno zasnovo za ureditev Vonarskega jezera, vendar je tukaj pomembno, da bomo skupaj stopili z državama Slovenijo in Hrvaško, kjer moramo dobiti kvoto jezitve, obe občini pa bova potem lahko nadaljevali s podrobnim prostorskim načrtom in iskali javno zasebnega partnerja, ki bi sodeloval v tem projektu. Letošnji proračun bo zaradi varčevanja in stanja v državi precej nižji od tistih, ki smo jih bili vajeni v preteklosti. Pa vendarle, kaj vse se v letu, ki prihaja, načrtuje v Občini Podčetrtek? Znano je, da je država največ odvzela občinam, seveda pa bo v letošnjem proračunu kar nekaj denarja namenjenega že prej omenjenim projektnim dokumentacijam. Čakamo pa seveda tudi, da se bo uredila še zadnja kanalizacija in čistilna naprava, ki jo imamo namen narediti, to je kanalizacija in čistilna naprava pri Sveti Emi. Tako bo projektov kljub temu, da je denarja manj, kar nekaj. Na nas pa je, da se trudimo, da v naslednji evropski perspektivi dobimo čim več možnosti za koriščenje evropskih sredstev. V rokavu imamo velike projekte in omeniti moram, da bo treba urediti tudi status gradu Podčetrtek in kašče. Leto, ki se izteka, so zopet zaznamovale številne naložbe. Kaj od postorjenega bi želeli še posebej izpostaviti in kako je to vplivalo na kakovost življenja občanov? Med glavne naložbe zagotovo sodi vodovodni sistem v Občini Podčetrtek. Prvi projekt je izgradnja vodovodnih sistemov v dolžini 21 kilometrov, kjer smo celotno občino obnovili z vodovodi. Poleg tega smo zgradili tudi nove vodovode v Olimju, kjer je tudi novi vodohran. Vrednost naštetega je okoli tri milijone evrov. Za vse skupaj smo dolgo pripravljali projektno dokumentacijo in urejali izredno veliko služnosti. Ob vsem tem pa gre poudarili, da so ljudje izredno dobro sprejeli izvajanje del. Drugi projekt povezan z vodooskrbo pa je izgradnja kanalizacijskega sistema in čistilne naprave v Sedlarjevem. Ta projekt smo dobili »pet do dvanajstih« oziroma znano je, da sta dve zaposleni na naši občinski upravi stali na bencinski črpalki ob polnoči in uspešno pridobili ta projekt. Tako ima sedaj celotna občina nove vodovodne sisteme in že omenjen kanalizacijski sistem v Sedlarjevem. Izredno veliko je bilo narejenega še na cestni infrastrukturi. Skupaj z Občino Rogaška Slatina smo zgradili cesto Jerčin–Kamence–Nezbiše in Škrbnik–Plat, tako imamo sedaj s to občino vse nove povezave, ob tem pa je še pomembno dejstvo, da so vse nove ceste široke 4 metre. Druga cesta je bila zgrajena v sodelovanju z Občino Kozje, gre za cesto Gruska–Polje. Tretji, največji cestni projekt v Občini Podčetrtek – cesta Virštanj–Loka, pa je bil zgrajen v sodelovanju z Občino Šentjur. Tukaj gre za več kot milijon evrov vreden projekt. Poleg velikih cestnih odsekov je bilo letos urejenih še veliko krajših odsekov, ki smo jih bodisi asfaltirali bodisi sodelovali pri asfaltiranju, kjer so krajani pokazali interes. Naj omenim še, da je Športni park Imeno dobil novo igrišče za odbojko na mivki, veliko občanov pa se je priključilo na kanalizacijske sisteme, ki so sedaj skoraj že v vsaki vasi. Vseskozi pa smo redno vzdrževali in urejali vse potrebno v občini. Skratka v tem letu smo izvajali rekordni proračun, dobili smo ogromno evropskih sredstev in izvedli prav vse projekte. Če pa temu dodamo še izredno velik projekt, izgradnjo kolesarske steze Imeno–Rogaška Slatina, ki ga pelje Direkcija za ceste in je vreden okoli 6 milijonov evrov, pa se k rekordnemu proračunu dodaja še kar nekaj sredstev. Zaključen je že del kolesarske steze med Aqualuno in Podčetrtkom, ostalo pa bo zaključeno do avgusta naslednje leto. Vse omenjene naložbe so zagotovo plod dobrega dela, premišljenih odločitev in neizmerne energije ter nenehnih prizadevanj, kako narediti še nekaj več v dobro občine, občanov in tudi širše skupnosti. Kaj pa je pravzaprav bistvo tako uspešnega dela? Vedno poudarjam dobro sodelovanje na vseh segmentih in tu lahko rečem, da res izredno dobro sodelujemo v prvi vrsti v občinski upravi in občinskem svetu. Vsi občinski sveti do sedaj so bili konstruktivni in takšni, ki so zelo veliko poma4

[close]

p. 5

Ob vseh finančnih rezih, ki jih želi država izvesti na segmentu občin, se pojavljate kot izreden pogajalec, ki se zavzema za to, da občine, ki so – sploh v primeru Občine Podčetrtek – jedro slovenskega uspeha, ostanejo v podobnih finančnih okvirih kot do sedaj. Kaj lahko pričakujemo od teh pogajanj? Poleg tega, da sem predsednik Turistične zveze Slovenije, sem tudi predsednik Odbora za turizem in član predsedstva Skupnosti občin. Res je, da sem zraven v mnogih zadevah, povezanih s turizmom. Za zasluge si štejem, da smo skupaj s Skupnostjo občin Slovenije (SOS) uspeli dvigniti turistično takso za 0,25 evra, kar redko kdo ve. Za to sva si zelo prizadevala s Sašo Kek, sekretarko SOS-a, s katero sva vztrajala, da se vsota za turistično takso revalorizira. Smo pa zagotovo župani napram državi še premalo enotni, saj imamo kar tri različna združenja občin, kar je neracionalno in nepotrebno. Velikokrat napenjamo le mišice, namesto, da bi stopili skupaj in kakšno stvar izpeljali drugače. Naj za primer navedem sindikate, ki so takoj dobili 100 milijonov evrov, nam pa so jih vzeli. Še en korak več pa je zavedanje občanov. Velikokrat namreč slišimo, da občine niso potrebne, pa so še kako potrebne, saj skrbijo za celotno komunalno infrastrukturo, za predšolsko in šolsko vzgojo, za zdravstvo, socialo in še marsikaj. Brez občin bi občani zelo težko živeli. Večkrat se mi ob tem poraja vprašanje, če se je za koga vredno potruditi, a večina ljudi pravilno razmišlja, zato je trud še kako potreben. Poleg občinskih projektov pa se kljub varčevanju na področju Občine Podčetrtek obetajo tudi državni projekti. Za katere projekte gre? Izgradnja kolesarskih stez, ki sem jih nekaj že omenil. Zaključiti želimo dela na izgradnji zavijalnega pasu v Pristavi, ki se vlečejo že nekaj let. Kar nekajkrat smo bili že tik pred izvedbo, pa je vedno zmanjkalo denarja. V naslednjih letih računamo še na ureditev Vonarskega jezera, ureditev ceste Dobovec–Podčetrtek, saj je to za nas življenjskega pomena predvsem zaradi turizma, in seveda oživitev železniške povezave Imeno–Zagreb. V nedeljo, 14. decembra, sem že odpeljal prvi vlak po obnovljeni progi med Rogatcem in Zagrebom, v nadaljevanju pa se bo treba dogovoriti, kako bomo uredili Schengenske prehode na sami progi Imeno– Zagreb. Moja velika želja je seveda tudi ta, da čim prej odpeljem vlak po progi Imeno–Zagreb. Kar nekaj let zapored smo pisali o zgodbi dislocirane enote doma za starejše v Podčetrtku. Letos pa že pišemo o uspešni zgodbi zadovoljnih oskrbovancev. Kaj smo v svoji občini pravzaprav pridobili z dislocirano enoto doma za starejše? Zelo veliko, saj imajo starejše generacije možnost jesen svojega življenja preživeti v bližini doma. Trenutno je dom poln in sem vesel, da so oskrbovanci z bivanjem zadovoljni. Dislocirana enota doma za starejše je zgodba, v katero marsikdo ni verjel, tako kot morda ni verjel v velike investicije, povezane s predšolsko in šolsko vzgojo, v občinsko stavbo, večnamensko športno dvorano in še marsikaj. Sam pa sem danes ponosen, ko stopam v vse omenjene stavbe. Seveda verjamem, da bo podoben zaključek imel tudi grad Podčetrtek. V grad Podčetrtek verjamem, čeprav vanj mnogi ne verjamejo več. Verjamem, da bo grad v kratkem dobil lastnika in bomo vse skupaj ustrezno rešili. Težavam v preteklosti, ko smo celo že podpisali predpogodbo, ni bilo videti konca, tudi sedaj jim konca še ni videti, vendar glede na vsa prizadevanja verjamem, da bo tudi ta zgodba dočakala srečen konec. Na letošnjih lokalnih volitvah ste bili kot edini kandidat ponovno izvoljeni za župana. Dobili pa ste tudi nov občinski svet. Kakšnega dela in sodelovanja z njim si želite? Gre bolj kot ne za izkušeno ekipo, v kateri so le štirje svetniki, ki na svetniških klopeh sedijo prvič. Zato pričakujem, da bomo skupaj dobro delovali. Gre tudi za zelo izobraženo strukturo svetnikov in najpomembnejše zame je, da občinski svet dela skupaj z mano in mu ne gre le za same seje. Svetniki gredo tudi na teren in poskušajo marsikdaj kakšno rešitev poiskati sami. Kaj pa Vaša mala, a učinkovita občinska uprava? Ostaja v istih okvirih? Pričakovano je, da ob manjšem proračunu ne bomo večali občinske uprave. Menim, da imamo prav v tem segmentu veliko prednost pred ostalimi občinami, kajti za plače porabimo dobrih 100 tisoč evrov, kar je v primerjavi s primerljivimi občinami vsaj za petino manj. In prav zato lahko v tako majhni občini delamo tako velike projekte. Ne morem tudi mimo dejstva, da imamo prav zaradi majhne porabe za delo občinske uprave kar nekaj nadstandardov na področju zdravstva in šolske ter predšolske vzgoje, kjer porabimo dosti več denarja kot ostale občine. Vsem priznanjem o urejenosti ste jih letos dodali še nekaj, Podčetrtek pa je dobil tudi certifikat Zlati kamen. Vse to priča o tem, da živimo ne le v lepem, ampak tudi zelo kakovostnem okolju. Se tega premalo zavedamo? Nekateri se tega premalo zavedajo, spet drugi pa se tega zelo zavedajo. Moram poudariti, da sem celo premalo izpostavil certifikat Zlati kamen, ki dokazuje, da smo med petnajstimi najuspešnejšimi občinami v zadnjih štirih letih, po kvaliteti življenja pa smo celo na drugem mestu. Tu gre za ogromen segment povezav, od cest in kolesarskih stez, do vodovodnih in kanalizacijskih sistemov. Dejstvo, da se ljudje kvalitete življenja v naši občini zavedajo, pa dokazuje tudi podatek, da nas je v zadnjih letih v občini kar 200 več in da je tudi povprečna starost občanov zelo nizka. Zadnji tedni so v znamenju odhoda dolgoletnega zelo uspešnega direktorja Term Olimia Zdravka Počivalška v politične vode. Postal je gospodarski minister. Kakšno popotnico mu želite pri delu? Zdravko Počivalšek je bil, je in bo vedno zelo konstruktivna osebnost v Občini Podčetrtek ter izredno pomemben člen v delovanju naše občine in naše lokalne samouprave, ki jo vedno podpira. Izpostaviti moram njegovo izredno dobro delo v Termah Olimia v zadnjih petnajstih letih, v letih, odkar sem tudi sam župan, pa smo ustvarili konkretno sodelovanje na vseh področjih. Med destinacijami, med podjetji in predvsem med ljudmi, kar mi je zelo všeč. Podjetje Terme Olimia zaposluje veliko naših občanov, posredno pa tudi v drugih podjetjih. Zdravko je zagotovo ustvaril izredno blagovno znamko, v kar marsikdo ni verjel, predvsem, ko se je zamenjalo ime podjetja. Poleg svojega ratinga pa ima veliko popotnico ne le iz Podčetrtka, ampak tudi iz Mlekarne Celeia in Kmetijske zadruge Šmarje, kjer je delal odlično. V vseh letih sodelovanja sva vzpostavila zelo dober odnos in glede na dejstvo, da sva bila oba na pomembnih turističnih funkcijah, sva velikokrat skupaj sedela in velikokrat skupaj doživela nemoč proti birokraciji. Vem, da bo to nemoč Zdravko sedaj spremenil v moč. Kaj občankam in občanom želite v letu, ki prihaja? Vsem skupaj želim veliko zdravja, predvsem pa želim dobrega razumevanja, dobrega sodelovanja in ne nazadnje hvala, ker ste nam letos velikodušno odstopali zemljo in velikokrat dali brezplačno soglasje za prekope zemljišč. Zavedamo se, da ni bilo vse idealno, vendar smo na koncu zaradi vas, spoštovani občani, za skupno dobro veliko naredili. 5

[close]

p. 6

NOV OBČINSKI SVET OBČINE PODČETRTEK »Želim si, da bi tudi po koncu vašega mandata dejal, da smo zadovoljni z opravljenim delom,« je na ustanovni seji Občine Podčetrtek dejal župan Misja, ki mu je bil potrjen ponovno zaupani županski mandat. Poleg njega je bil potrjen še 12 članski občinski svet, ki ga sestavljajo: Zdravko Počivalšek, Vlado Hrovatič in Sabina Pavčnik (ROD), Aleš Drozg, mag. Marko Jurak in Ana Koprivc (SDS), Blaž Šelekar in mag. Darijo Štraus Trunk (Lista za trajnostni razvoj Občine Podčetrtek), Srečko Gobec (SD), Marjan Aralica (DeSUS), Zlatko Juričan (Lista za KS Polje ob Sotli) in Gojko Lončarič (Lista za KS Pristavo). Iz minulega mandata je v njem ostalo sedem svetnikov, eden izmed novoizvoljenih članov občinskega sveta je v preteklosti že opravljal funkcijo svetnika, štirje pa v občinskem svetu sedijo prvič. Župan Peter Misja je vsem izvoljenim in potrjenim svetnikom čestital ter povedal, da jih tudi v mandatu, ki se je začel, čaka še kar nekaj pomembnih naložb. »Čeprav smo v zadnjih letih v Občini Podčetrtek ogromno storili in opravili, tudi zdaj teče še kar nekaj velikih investicij. Pričakujem, da se boste svetniki sej redno udeleževali in da bomo konstruktivno delali,« je dejal Misja in pojasnil, da so vse stranke in liste v svojih programih zapisale približno iste zadeve, kot jih ima v prioriteti tudi sam, zato je prepričan, da bodo skupaj delali dobro in konstruktivno. V vlogi župana pa je kot prioritete novega mandata izpostavil prizadevanja za dokončno ureditev statusa gradu Podčetrtek, oživitev Vonarskega jezera in ponovno vzpostavitev železniške povezave na relaciji Imeno–Zagreb ter ustvariti takšno občino, ki bo zadrževala mlade doma in bila zanimiva za priseljevanje le teh. Ustanovno sejo je vodila najstarejša izvoljena svetnica Ana Koprivc. ZGODBE MAJHNEGA KRAJA IN VELIKIH LJUDI cajočega turističnega dojenčka, konec šestdesetih let prejšnjega stoletja postane odrasel, svetovljanski mladenič oziroma mladenka najsvetlejše prihodnosti. Iz leta v leto je svetlobe več, svetloba pa nas bogati in prosvetljuje. »Občina smo ljudje, ki znamo sodelovati, to pa vodi v uspehe, ki jih v Podčetrtku ni malo,« so se glasile besede župana Petra Misje, ki je na slavnostni seji predstavil uspešno delovanje Občine Podčetrtek v zadnjem letu in mandatu, ki se je zaključeval. Med velike ljudi, ki pripomorejo k boljšemu in pestrejšemu življenju krajanov, pa sodita tudi nagrajenca letošnje Slavnostne občinske seje, in sicer Športno društvo Pristava pri Mestinju, ki je prejelo denarno nagrado, ter Maks Bunšek, ki je bil prejemnik priznanja Občine Podčetrtek. Brez sodelovanja v Občini Podčetrtek ne mine nobena stvar in po besedah župana Petra Misje je ravno to razlog številnih uspehov. Ana, Anton, Blaž, Boris, Darija, Gojko, Jožica, Maks, Marko, Srečko in Zlatko. Takole so si še na zadnji slavnostni seji po vrstnem redu sledila imena svetnikov Občine Podčetrtek. Magda, Mojca, Polona in Simona so Občinska uprava Občine Podčetrtek, Peter pa je župan. Vsi tesno skupaj pa so napredek in razvoj našega kraja, ki iz drobnega in koba6 Priznanje Občine Podčetrtek je tokrat romalo v roke Maksa Bunška, denarno nagrado pa je prejelo Športno društvo Pristava pri Mestinju.

[close]

p. 7

PODČETRTEK NAJBOLJ UREJEN ZDRAVILIŠKI KRAJ V oktobru so v Portorožu potekali Dnevi slovenskega turizma, ki so tudi letos gostili vrh slovenskega turističnega gospodarstva. Poleg vseh ostalih dejavnosti se je tam odvijalo tudi Motivacijsko srečanje skrbnikov portala Slovenija.info in ravno na tem srečanju so podelili priznanje tistim skrbnikom portala, ki so najbolj učinkovito in ažurno skrbeli za predstavitev svoje lokalne turistične ponudbe na www.slovenija.info. Prejemnik tega priznanja je letos postal Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, GIZ. Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, GIZ, je prejel priznanje za prizadevno in kakovostno urejanje lokalne turistične ponudbe na uradnem slovenskem turističnem informacijskem portalu na spletni strani www.slovenija.info v letu 2014. Predstavniki Podčetrtka skupaj s predsednikom države Borutom Pahorjem in predsednikom TZS ter županom Podčetrtka Petrom Misjo. Na dnevih slovenskega turizma pa je pod častnim pokroviteljstvom predsednika države RS Boruta Pahorja, potekala zaključna prireditev Moja dežela lepa in gostoljubna. Osnova projekta je tekmovanje slovenskih mest in krajev na področju urejanja prostora, okolja in gostoljubnosti. Projekt prerašča v vseslovensko gibanje za urejeno okolje in gostoljubnost, slednja pa na svoj način odkriva širino in vsebinski smisel slogana Turizem smo ljudje. Na tej zaključni prireditvi je Podčetrtek v kategoriji zdraviliških krajev prejel najvišje priznanje. PODČETRTEK PREJEL CERTIFIKAT ZLATI KAMEN Zlati kamen je sistem za spodbujanje in spremljanje razvoja na ravni lokalne samouprave in meri na tisto, čemur so lokalne skupnosti namenjene: zagotavljanju pogojev za dobro življenje. Občina Podčetrtek je prejela certifikat Zlati kamen, s katerim se izdvajajo občine, ki ponujajo prebivalcem kakovostno raven življenja in jih odlikuje dobra in uravnotežena stopnja doseženega razvoja. Izhodišče za podelitev certifikata so konkretni in merljivi podatki, združeni v indeks ISSO 2014. Certifikat lahko pridobijo občine, ki se v skupni vrednosti, sestavljeni iz indeksa, uvrščajo v zgornjo tretjino med vsemi občinami v Sloveniji. Občina Podčetrtek je skupno dosegla 15. mesto v razvoju in s tem postala najvišje uvrščena občina na tem območju. Še posebej pomembno pa je, da je pri točki življenjskega standarda dosegla 2. mesto. Občina Podčetrtek je prejela certifikat Zlati kamen. DRUŽENJU PRIJATELJEV IZ OBEH STRANI SOTLE STA SE PRIDRUŽILA TUDI BORUT PAHOR IN IVO JOSIPOVIĆ Srečanje na mostu v Sedlarjevem je namenjeno srečanju in druženju prijateljev iz obeh strani Sotle, letos pa je druženje združevalo tudi proslavljanje 10. obletnice Turistične cone Sotla. Letošnjega srečanja so se v duhu prijateljstva Svetniki Občine Zagorska Sela so v vleki vrvi premagali svetnike Občine Podčetrtek. Letošnjega srečanja na mostu sta se v znak prijateljstva udeležila predsednik Republike Slovenije Borut Pahor ter predsednik Republike Hrvaške Ivo Josipović. udeležili tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in predsednik Hrvaške Ivo Josipović ter številni ostali visoki gostje, ki so s svojim obiskom potrdili, kako pomembno je, da se, kljub mejam, ki so bile postavljene, ohranja prijateljstvo. 7

[close]

p. 8

ZDRAVKO POČIVALŠEK POSTAL NOVI GOSPODARSKI MINISTER Zdravko Počivalšek, direktor Term Olimia, je bil po besedah predsednika vlade Mira Cerarja vseskozi eden izmed favoritov za novega ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, vendar je za svojo odločitev potreboval malo več časa. Zagotovo tudi zato, ker podjetja, ki ga zelo uspešno vodi že petnajst let, ni hotel prepustiti kakršnim koli naključjem. V letih njegovega vodenja so Terme Olimia doživele številne naložbe. Aqualuna v letih 2001, 2002, 2003, nakup Term Tuhelj leta 2003 in potem obnova v letih 2004 in 2005, izgradnja novega bazenskega kompleksa Termalija leta 2004. Zelo pomemben korak naprej v dvigu kakovosti je bilo odprtje hotela Sotelia leta 2006 ter leta 2009 odprtje Wellness Orhidelia in razširitev ter obnova hotela Breza. Leta 2012 pa je vse te naložbe nadgradilo še odprtje hotela Well v Termah Tuhelj, s katerim je Počivalšek postal zelo cenjena oseba tudi v gospodarskem prostoru sosednje Hrvaške. Mnogi so ob napovedi njegove kandidature dejali, da v Ljubljani ne vedo, kdo prihaja, vsi tisti, ki poznamo njega in njegovo delo, pa vemo, da bodo v naši vladi bogatejši za izrednega menedžerja in človeka, ki pravi, da mu je življenje na vasi preprosto lepo in da energijo za delo, ideje in pa pozitivno razmišljanje pridobiva bodisi pri delu z živalmi, konji in kravami, bodisi pri kakem drugem rastlinskem delu doma. Slovenska vlada z novim gospodarskim ministrom Zdravkom Počivalškom zagotovo zelo veliko pridobiva. ZAPOSLENI TERM OLIMIA IN TERM TUHELJ USPEŠNI NA GOSTINSKO-TURISTIČNEM ZBORU V Grand Hotelu Bernardin v Portorožu, v čudovitem okolju slovenske Istre, je v sredini oktobra potekal 61. Gostinsko-turistični zbor Slovenije. Na strokovni prireditvi se je v spretnosti in znanju pomerilo več kot 400 tekmovalcev iz 35 gospodarskih družb v 28 kategorijah za pridobitev kolajn, istočasno pa je 38 razstavljavcev obiskovalcem in strokovni javnosti predstavilo svojo gostinsko ponudbo. Na zboru so poleg odprtih odrov za tekmovanja v živo potekale tudi številne strokovne delavnice. Na 61. GTZ so se predstavili tudi zaposleni Term Olimia in Term Tuhelj, ki so prejeli številna zlata, srebrna in bronasta priznanja. Zaposleni Term Olimia so se še posebej izkazali v pripravi in postrežbi menija, ki so ga poimenovali »Selfness dan na obali«, sestavljal pa ga je »RAZIGRAN KROŽNIK POD KOZARCEM V JUTRANJI MEGLICI«, ki so ga sestavljali škampovi repi na cvetačnem pireju z mandlji, lisičko, jurčkom in črno trobento, pokapani s tartufovim oljem ob omaki iz rukole ter vrtničnim kaviarjem v dimu češnjevega lesa. V nadaljevanju je sledila »VEZ MED KOPNIM IN MORJEM«: poširan file piranskega brancina na vodni kreši ob julijen korenčku, sotirani špinači, glaziranem sladkem krompirju z barvno kvinojo ter nežno pomarančno peno in spongo iz peteršilja in česna. Za konec pa še »... IN ŠE NEKAJ ZA DUŠO«: rožičeva pita z muškatno bučo na borovničevi glazuri ob čokoladnem muss-u iz olivnega olja in rožmarina s solnim cvetom, ananasov sladoled z baziliko, čips iz kakija ter flambirano hruško. S tem menijem so si Jasmin Noćajević, Ivan Kolar, Nermin Hadžić, Vesna Jarnević in Andreja Kolar prislužili srebrno priznanje, ker pa noben meni ni imel dovolj točk za zlato priznanje in je bil meni zaposlenih v Termah Olimia najbolje ocenjen, je prejel zlato medaljo. Poleg tekmovanja v pripravi in postrežbi menija pa so potekala še druga tekmovanja, in sicer je Bojana Trupaj prejela srebrno priznanje za kuhanje jedi iz kotlička, zlato priznanje v kuhanju kave je prejel Adnan Burzić, Elvedin Murić pa je prejel bronasto priznanje v točenju piva. Kot vinski svetovalec se je s strani Term Olimia najbolje odrezal Matjaž Kovačič, ki je prejel zlato priznanje, skupno pa še srebrno medaljo. Med sobaricami se je s strani Term Olimia najboljše odrezala Gordana Pavić, ki je prejela zlato priznanje, bronasto priznanje pa je osvojila Mojca Pušnik. Med receptorji Term Olimia je srebrno priznanje prejela Natalija Volf, bronastega pa Zala Kneževič. Številna priznanja so lep dokaz sposobnosti zaposlenih v Termah Olimia, ki vsakodnevno skrbijo za lepši dan svojih gostov. Ekipa, ki je pripravila in postregla najboljši meni. PRVO DRŽAVNO PRVENSTVO V VRTINČENJU ZRAKA V TERMAH OLIMIA V Termah Olimia je oktobra potekalo prvo državno prvenstvo v vrtinčenju zraka. Prvi dan je potekalo ekipno tekmovanje, na katerem je sodelovalo pet tekmovalnih ekip. Po razburljivem in izredno izenačenem boju sta postala znana zmagovalca, in sicer Veronika Mlinarič in Luka Lončar. Naslednji dan se je začel polfinale za naslov državnega prvaka. Prvenstva se je udeležilo 14 tekmovalcev. Iz vsake polfinalne skupine so v finale napredovali štirje najboljši. Na nedeljskem finalu so nastopili: Jernej Gračner iz Term Zreče in Jerneja Prelog iz Term Banovci, vsi ostali pa so bili iz Term Olimia, in sicer Matej Vrzel, Veronika Mlinarič, Matic Pilko, Luka Lorger, Luka Lončar in Robi Javornik. V napetem finalu smo dobili prvega državnega prvaka Luko Lorgerja, na mesto za njim se je uvrstil Robi Javornik, na tretjem pa je pristala Veronika Mlinarič, to pa dokazuje, da so bili savna mojstri Term Olimia najuspešnejši. Državni prvak Luka Lorger med izvajanjem programa. 8

[close]

p. 9

5. LET VEČNAMENSKE ŠPORTNE DVORANE PODČETRTEK Dvorana danes presega vse cilje, zastavljene ob njenem odprtju. Pred petimi leti, natančneje 5. decembra, se je v Podčetrtku odprla Večnamenska športna dvorana. O njej so v Podčetrtku začeli sanjati že več deset let prej. Takoj ob nastopu županovanja Petra Misje leta 2005 pa so o dvorani stekli konkretni načrti. Terme Olimia so velikodušno odstopile zemljišče za izgradnjo Večnamenske športne dvorane in začela se je pripravljati projektna dokumentacija. Načrt je bil, imeti dovolj veliko dvorano, ki bo služila vsem športom in družabnim namenom. 11. julija leta 2007 se je tako ob obisku takratne vlade v naših krajih položil temeljni kamen, na občini pa so po besedah župana Misje pričakovali, da bodo na Ministrstvu za šolstvo in šport lahko kandidirali za sredstva. Kljub vsemu pa so po prvem razpisu ugotovili, da bi izgradnja dvorane lahko stala okrog osem milijonov evrov in ker tega denarja ni bilo moč zagotoviti, so načrte nekoliko racionalizirali in še dvakrat ponovili razpis ter na koncu prišli do številke 3,6 milijona evrov. Srečna okoliščina pa je bila tudi ta, da so kandidirali za evropska sredstva, razpisana preko Ministrstva za šolstvo in šport, in prejeli sklep o sofinanciranju 2 milijonov evrov in gradnja se je lahko začela. »To so bila leta, ko so gradbinci delali za zelo nizke cene, vendar je to s sabo prinašalo velike težave,« se spominja župan Misja, ki dodaja, da so imeli dober gradbeni odbor in svetnike, ki so razumeli situacijo, vendar pa je sam, zaradi prisilne poravnave izvajalca del, podjetja Stavbar, in kasnejšega stečaja, doživel kar nekaj presenečenj z raznimi grožnjami podizvajalcev, ki so letele nanj, čeprav ni bil ničesar kriv. Izvajalec del, podjetje Stavbar, je namreč podpisalo vse pogodbe s podizvajalci, ki so se oglašali, da niso prejeli plačil. »Na sami občini smo takrat naredili vse, kar je bilo v naši moči, da bi zadeve rešili, nekaj nam je uspelo, nekaj pa žal ne,« še dodaja Misja. Pa vendar, ko se je na koncu potegnila črta pod zgrajeno dvorano, se je ob precejšnjem deležu Term Olimia, okoli 900 tisoč evrov, za izgradnjo dvorane in sofinanciranju pristojnega ministrstva izkazalo, da sama občina za gradnjo dvorane ni plačala skoraj ničesar. »Ko smo 5. decembra leta 2009 dvorano odprli, sem pričakoval, da bo šlo veliko težje. Večnamensko športno dvorano smo dali v upravljanje Turizmu Podčetrtek in zadeve so počasi stekle, danes pa lahko povemo, da se v Večnamenski športni dvorani dogaja zares veliko. Ne samo, da v njej igrajo naši športniki, ki prihajajo v vse višje lige, v njej ima veliko ekip iz tujih držav tudi priprave in razne prijateljske tekme in vse to je zelo dobra podpora celotnemu našemu gospodarstvu. Naj omenim le eno prireditev – Evropsko prvenstvo v Pikadu, ko sta bila Podčetrtek in Olimje polno zasedena. Tako dvorana daje vsem nam dodano vrednost, ki si jo redko kdo sploh zamišlja. Po petih letih pa lahko v analizi dogajanj rečemo, da smo v načrtih zapisali, da bomo imeli v dvorani vsaj 100 dogajanj letno, danes pa v poročilih vidimo, da jih prej kot v pol leta spišemo sto. Tako je dvorana v teh petih letih več kot dosegla svoje cilje, zagotovo bo kaj treba še urediti, ključno pa je dejstvo, da je dvorana izredno velika pridobitev za Občino Podčetrtek, kar danes priznavajo povsod, kjer hodim,« ponosno pove župan Misja in za konec še doda: »Bilo je potrebno veliko krvavega pota, ni bilo lahko zadeve spraviti skozi in kar nekaj let sem bil živčno vojno, vendar mi je na koncu koncev v zadovoljstvo to, da je dvorana več kot dosegla svoj cilj.« Položitev temeljnega kamna je bila 11. julija leta 2007. Otvoritveni trak nove dvorane so prerezali takratni aktualni minister za šolstvo in šport Igor Lukšič, župan Peter Misja in direktor Term Olimia Zdravko Počivalšek. 9

[close]

p. 10

OŠ PODČETRTEK Z NOVO ENERGETSKO PREOBLEKO Na prvi šolski dan novega šolskega leta je bila svojemu namenu uradno predana energetsko obnovljena osnovna šola v Podčetrtku. Šlo je za energetsko sanacijo, ki se je začela marca letos in katere investitor je Občina Podčetrtek, ki je za naložbo vredno nekaj manj kot 850.000 evrov z Ministrstva za infrastrukturo in prostor uspela pridobiti 545.951,16 evra nepovratnih sredstev. Pogodba o začetku gradbenih del med Občino Podčetrtek in izbranim izvajalcem, podjetjem GES d. o. o., je bila podpisana sredi marca letos, vrednost gradbenih del pa je znašala 815.725,90 evra. Osnovni namen naložbe je bila implementacija potrebnih ukrepov za energetsko sanacijo obstoječe šole ter funkcionalno izboljšanje s ciljem povečanja energetske učinkovitosti, zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in povečanja proizvodnje toplote iz obnovljivih virov. Tako so osnovnošolci in vsi zaposleni na prvi šolski dan prišli v energetsko prenovljeno šolo, ki so jo ravno na ta dan s prireditvijo tudi uradno otvorili. Celotna prireditev je bila prežeta s kulturnim programom otrok vrtca in osnovne šole, na vrsto pa je prišel tudi skrivnostni gospod, dobrotnik šolskega sklada, ki je vanj prispeval okroglih 1.700 evrov. To je bil Jernej Štrajhar, ki je v Virštanju Številni visoki gostje, ki so bili prisotni na otvoritvi energetske sanacije šole. kupil vikend in se s tem vključil v delovanje občine. Jernej Štrajhar ob vsaki okrogli obletnici sredstva od daril nameni v dobrodelne namene in tako se je tokrat obrnil na župana, s katerim sta se skupaj odločila, da bo denar nakazan v šolski sklad OŠ Podčetrtek. Na prvi šolski dan so bili na OŠ Podčetrtek tako bogatejši za energetsko prenovljeno šolo ter za 1.700 evrov, ki jih je v šolski sklad prispeval skrivnostni g. Štrajhar. ODPRTJE DOMA UPOKOJENCEV V PODČETRTKU V ureditev in odprtje enote šmarskega doma upokojencev v Podčetrtku je bilo v minulih letih vloženega veliko truda lokalne skupnosti in vodstva Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah, da je ideja o trenutno najmanjši enoti v Sloveniji sploh padla na plodna tla. In na koncu se je, tako kot je praksa v Občini Podčetrtek, ideja uresničila, pa četudi je bilo zato potrebnega več časa, kot so sprva predvidevali. Birokracija, rebalansi državnega proračuna, spremembe na pristojnem ministrstvu … vse to je bilo ob odprtju pozabljeno, ko je svoja vrata odprla enota Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah v Podčetrtku. Za celoten projekt je bilo potrebnih zelo veliko sredstev, s strani države je bilo prejetih okoli 477.000 evrov, sami pa so dodali še 180.000 evrov. Etaža dislocirane enote, ki je namenjena bivanju, meri okoli 600 kvadratnih metrov, ima tudi mansardo, ki ni bila predmet obdelave, prav tako pa obdelave ni bila deležna kuhinja, postorili so le nekaj glavnih stvari. V dislocirani enoti je tako 7 sob, 6 dvoposteljnih in ena enoposteljna. V primerjavi s šmarskim domom pride tam na posameznika dobrih 26 kvadratnih metrov, v Podčetrtku pa ima posameznik na voljo skoraj 80 kvadratnih metrov. Kapacitete doma se bodo polnile z novimi prihodi občanov, ki želijo ostati v domačem okolju. Tiste osebe, ki so namreč že dlje časa v Šmarskem domu, bodo ne glede na dejstvo, da jim je Podčetrtek bližje, nadaljevale bivanje v Šmarju, saj so se na tamkajšnje okolje že tako privadile, da se ne želijo seliti. Poleg bivanja bo enota v Podčetrtku nudila tudi dnevno varstvo, žal pa za zdaj ne bo nudila novih delovnih mest. 10 Otvoritveni trak je v družbi direktorice doma Majde Koren in župana Petra Misje prerezal prvi oskrbovanec doma. Etaža dislocirane enote, ki je namenjena bivanju, meri okoli 600 kvadratnih metrov.

[close]

p. 11

IZGRADNJA KANALIZACIJE IN ČISTILNE NAPRAVE SEDLARJEVO ZAKLJUČENA Občina Podčetrtek je kot prijavitelj in nosilec naložbe v izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave Sedlarjevo kandidirala za pridobitev nepovratnih sredstev iz 8. Javnega poziva za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«, razvojne prioritete »Razvoj regij« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007–2013, za obdobje 2013–2015. Operacija izgradnje kanalizacije in čistilne naprave (ČN) bo omogočila celovito in trajno reševanje okoljske problema- Del kanalizacijskega vodu, ki je skupaj dolg skoraj 700 metrov. Čistilna naprava v Sedlarjevem je postavljena in pripravljena za delovanje. tike v naselju Sedlarjevo in predstavlja ekonomsko nedeljivo celoto dejavnosti (izgradnja kanalizacijskega omrežja in obnova vodovodnega omrežja potekata na isti trasi) in bo zato omogočila celovito rešitev okoljske problematike v naselju Sedlarjevo. Sočasno izvajanje investicije je tako tehnično-tehnološko in stroškovno optimalno ter smotrno. Operacija je vključevala izgradnjo kanalizacijskega omrežja (v skupni dolžini 0,698 km), izgradnjo čistilne naprave kapacitete 250 PE ter obnovo dela obstoječega vodovodnega omrežja (v dolžini 2,76 km). Ocenjena investicijska vrednost brez povračljivega DDV je znašala 500.020,00 EUR (po tekočih cenah), od tega so znašala gradbena dela 334.991,90 EUR brez DDV. Gradbena dela je izvajalo podjetje VOC Celje. V PODČETRTKU NOV TURISTIČNO-INFORMACIJSKI CENTER Podčetrtek zaradi neprimernosti in dotrajanosti dosedanjega objekta, v katerem je deloval Turizem Podčetrtek, dobiva nov turistično-informacijski center. Občina Podčetrtek je naložbo uvrstila v prostorske akte Občine in jo predvidela v Načrtu razvojnih programov od leta 2014 do 2017. Vrednost projekta znaša 150.146,40 EUR (po stalnih cenah), le-ta pa bo sofinanciran v višini 42.250,64 EUR z nepovratnimi sredstvi RS – 23. člen ZFO-1, Občina Podčetrtek pa je v Načrtu razvojnih programov 2014–2017 skupno zagotovila 107.895,76 EUR. Izgradnja novega turistično-informacijskega centra je v zaključni fazi in bo kmalu predana svojemu namenu. Obstoječi objekt TIC-a Podčetrtek je bil neprimeren in dotrajan ter ni ustrezal sodobnim zahtevam in standardom za opravljanje promocijske in informacijske funkcije. Za izgradnjo novega turistično-informacijskega centra je bila z upoštevanjem okoljskih vidikov z izbranim najugodnejšim izvajalcem GES, d. o. o., iz Rogaške Slatine podpisana pogodba v višini 131.846,88 EUR z DDV. Občina Podčetrtek želi z izgradnjo novega turistično-informacijskega centra doseči, da se bodo vzpostavili podporni infrastrukturni pogoji za marketing turistične ponudbe, ter da bodo zagotovljeni prostorski pogoji za informiranje turistov o ponudbi območja, za nakup spominkov in drugih izdelkov domače obrti. Ciljna skupina – uporabniki TIC-a – bodo turisti oz. obiskovalci območja. Nosilec naložbe je Občina Podčetrtek, po zaključku investicije pa bo objekt prešel v upravljanje Turizma Podčetrtek GIZ, ki opravlja turistično-informacijsko in promocijsko dejavnost v občini. 11

[close]

p. 12

V POTRDITEV DOBRIH SOSEDSKIH ODNOSOV OBNOVLJENA CESTA VIRŠTANJ–LOKA PRI ŽUSMU Občina Podčetrtek se že nekaj časa trudi in pripravlja projekte v sodelovanju z drugimi občinami. Tako se je skupaj z Občino Šentjur uspešno prijavila na peti javni razpis za prednostno usmeritev Razvoj obmejnih območij s Hrvaško v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Razvoj regij. Predmet prijave na razpis je bila pomembna povezava med občinama, lokalna cesta med Virštanjem in Loko, ki je ena od redkih cest na tem območju, ki je še bila v nekoliko slabšem stanju. S podpisom gradbene pogodbe o rekonstrukciji te povezave med občinama sta župan Občine Podčetrtek, ki je bila nosilec projekta, Peter Misja in šentjurski župan mag. Marko Diaci potrdila dobre sosedske in tudi prijateljske odnose. Vrednost projekta je znašala 1.022.665,29 evra in je bila sofinancirana v višini 100 % upravičenih stroškov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in slovenske udeležbe. Občini Podčetrtek in Šentjur sta iz proračuna za leti 2013 in 2014 zagotovili manjši del neupravičenih stroškov ter stroške DDV v višini 22 %. Simbolično dejanje prereza traku so opravili domačinka Natalija Skale v družbi županov Petra Misje in mag. Marka Diacija ter izvajalca del Albina Leskovška. Operacija Rekonstrukcija lokalne ceste Virštanj–Loka združuje rekonstrukcijo lokalne ceste LC 396291 v Občini Podčetrtek od Virštanja (Banovina) do meje z Občino Šentjur (Žlender), kjer se nadaljuje do naselja Loka pri Žusmu. Rekonstrukcija odsekov na lokalni cesti LC 396291 v obeh občinah je medsebojno smiselno povezana v celoto, skupna razdalja načrtovane rekonstrukcije pa znaša 3,905 km, od tega 2,5 km na območju Občine Podčetrtek ter 1,405 km na območju Občine Šentjur. OBNOVLJENA CESTA SKOZI PRISTAVO PRI LESIČNEM Pred več kot 30 leti je cesta v Pristavi pri Lesičnem prvič dobila asfaltno prevleko in ker so leta naredila svoje, je bila obnova več kot potrebna. Del cestišča je prevleko dobil v lanskem letu, del pa letos in velike zasluge pri tem je imel zagotovo takratni predsednik KS Virštanj mag. Srečko Jug. Ob pomoči krajanov in ob podpori Občine Podčetrtek ter Krajevne skupnosti Virštanj je bil projekt obnove uspešno izveden. Pri obnovi se je pokazala izjemna složnost tako krajanov kot tistih, ki tukaj ne prebivajo stalno. Obnova je bila financirana z lastnimi finančnimi sredstvi krajanov, finančnimi sredstvi krajevne skupnosti in Občine Podčetrtek in tako jim s tem ni uspelo obnoviti samo ceste od točke a do točke b, ampak so zgradili pot prijateljstva, kajti vloženih je bilo veliko ur prostovoljnega dela, veliko finančnih sredstev, vse to pa zato, ker imajo radi kraj, v katerem prebivajo. Otvoritve obnovljene ceste skozi Pristavo pri Lesičnem se je udeležilo veliko krajanov, ki so bili veseli, da jim je s skupnimi močmi končno uspelo. SIMBOLIČNA OTVORITEV OB ZAKLJUČKU DEL NA CESTNI INFRASTRUKTURI SKOZI NEZBIŠE Ob zaključku projekta »Rekonstrukcija prometne infrastrukture Kamence–Jerčin–Nezbiše–Pristava« na območju Občine Podčetrtek so v Nezbišah pripravili simbolično otvoritev. Dela na tem odseku sta opravljali družbi Cestno podjetje Ptuj in GAAL Albin Leskovšek s. p. iz Podčetrtka, skupna vrednost naložbe v obeh občinah pa znaša 1.205.000 evrov. Večina potrebnih sredstev je bilo zagotovljenih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in iz državnega proračuna, predvidoma v višini do 988.000 evrov, občini Podčetrtek in Rogaška Slatina, ki sta v tem projektu sodelovali, pa sta prispevali sredstva za plačilo davka na dodano vrednost. Od te vrednosti projekta se je 40 odstotkov nanašalo na dela v Občini Podčetrtek, preostanek pa je šel za dela na območju Rogaške Slatine. 12 Občini Podčetrtek in Rogaška Slatina sta letos pristopili k izvedbi skupnega projekta rekonstrukcije lokalnih cest in javnih poti na trasi Kamence–Jerčin–Nezbiše–Pristava, s čimer sta želeli doseči boljšo povezanost tukajšnjih gospodinjstev in gospodarskih objektov. Ob zaključku del na območju Podčetrtka so v Nezbišah pripravili simbolično otvoritev.

[close]

p. 13

SIMBOLIČNA OTVORITEV VODOVODA V SKLOPU ZAKLJUČNIH VODOVODNIH DEL V OLIMJU V sklopu zaključka del na ureditvi vodovoda v Olimju so se domačini odločili, da še pred uradnim zaključkom del, naredijo krajšo priložnostno otvoritev, na katero so povabili sokrajane. Kot prvi je zbrane pozdravil in nagovoril predsednik KS Olimje Andrej Gobec, za njim pa še župan Peter Misja, ki je ob tem dogodku poudaril, da se je na tem odseku že kar nekaj časa planiral vodovod in sedaj je končno prišlo do izvedbe. V zadnjem času se je zgradilo kar veliko vodovodov in vodovodna cev je sedaj pripeljana k skoraj vsaki hiši. Seveda pa je bila na projektu izgradnje vodovodnih sistemov pomembna tudi sreča, kajti Občina Podčetrtek se je vrsto let trudila, da bi prišla do tega projekta, ki je sedaj projekt sedmih občin. V primeru projekta vodovodnih sistemov gre za približno slabe 3 milijone evrov vreden projekt skupaj z DDV, ki pa se v tem primeru ne računa, saj se poračunava. Kljub začetnim težavam, kjer je bilo skupaj potrebno pri- Iz cevi je pritekla kristalno čista pitna voda, s katero so se lahko obiskovalci po mili volji odžejali. Simbolična otvoritev. dobiti okoli 800 služnostih pogodb, je po besedah Misje na koncu koncev prišlo do zaključka in do realizacije. Misja je še poudaril, da gre v Olimju za zelo obsežen projekt, v vrednosti pol milijona evrov, zgrajen je bil novi vodohran, ob tem je bilo urejenih kar nekaj cest in s tem so mnogi poleg vodovoda dobili še obnovljeno cesto. Poudaril je še, da je treba opraviti še tehnični pregled, da se bo pridobilo še uporabno dovoljenje, takrat pa se bo odvijala tudi glavna in uradna otvoritev. Sledila je še simbolična otvoritev, ob pesmi domačih pevcev pa so si zbrani lahko privoščili kristalno čisto pitno vodo, ki je ob tej priložnosti pritekla iz cevi. POPLAVLJENO TUDI V OBČINI PODČETRTEK V septembrskih i poplavah je j bilo i na območju j Občine i Podčetrtek uničenih precej cestišč ter sproženo veliko število plazov – če bi šteli manjše in večje skupaj kar okoli 40. V Sodni vasi je bilo poplavljenih 9 objektov, v Roginski Gorci dva in v Imenem trije, tako da je bilo skupno poplavljenih 14 objektov. Po besedah župana Petra Misje so bili nekateri plazovi izredno veliki in so naredili ceste neprevozne, eden takšnih je v Olimju od Koče pri čarovnici proti Šelekarjem. Nekaj plazov je po besedah župana že saniranih oziroma je tam urejena začasna prevoznost. Misja je ob tem poudaril, da si iz državnega proračuna ne obetajo denarja, zato bo Septembrske poplave so uničile precej cestišč, sprožile veliko plazov ter poškodovale nekaj objektov, vendar pa gre ob tem posebna zahvala gasilcem, saj so razsežnosti poplav s svojo angažiranostjo omejili. Ob zadnjih poplavah se je sprožilo veliko plazov, nekateri so celo tako veliki, da so naredili ceste popolnoma neprevozne. denar za sanacijo treba zagotoviti iz občinskih blagajn, kar pa bo pomenilo, da bodo sanacije opravljene postopoma in ne tako hitro, kot bi si želeli. Ob tem je treba dodati, da so se zelo hitro aktivirali gasilci, pri koordinaciji pa so na pomoč priskočili tudi člani civilne zaščite. Gasilcem gre ob tem posebna zahvala, saj so s svojo angažiranostjo omejili razsežnost poplav. Poleg tega so v Občini v reševanje takoj vključili dva domača izvajalca, ki sta pomagala pri prvem reševanju in saniranju. Misja tako meni, da so bili v primeru poplav zelo konstruktivni in so zadeve dokaj normalno rešili. 13

[close]

p. 14

PRAZNOVANJE KS OLIMJE Krajevna skupnost Olimje svoj praznik praznuje 26. septembra, na Slomškovo nedeljo, saj je pred 190 leti Anton Martin Slomšek v Olimju slavil svojo novo mašo. Slovesnost krajevnega praznika so začeli s Slomškovo sveto mašo, nadaljevali pa s kulturnim programom, ki so ga pripravili domačini. Zbrane sta na ta dan nagovorila takratni predsednik KS Olimje Andrej Gobec ter župan Peter Misja in oba sta se sprehodila skozi investicije, ki so se odvijale v KS Olimje. Na ta praznični dan pa je v Olimju potekala tudi razstava likovnih del, ki so nastala v okviru mednarodne likovne kolonije MOLK, katere vodja je Toplica Ignjatovič. V likovni koloniji je sodelovalo 10 umetnikov, ki so ustvarjali v Olimju in so želeli dati prispevek h krajevnemu prazniku, kajti narejene slike je bilo na ta dan tudi moč kupiti, denar pa so ustvarjalci namenili župnijskemu Karitasu. Vsi, ki so se udeležili krajevnega praznika, so bili pogoščeni z okusnim golažem in pijačo. PRAZNOVANJE V POLJU OB SOTLI V spomin in opomin na krute čase med leti 1941 in 1945, ko so bili iz območja KS Polje ob Sotli domačini pregnani v izgnanstvo, v Polju ob Sotli pripravljajo krajevni praznik. Letos je prvi in prvič zbrane nagovoril novoizvoljeni predsednik KS Polje Boštjan Hostnik, ki je poudaril pomen njihovega krajevnega praznika, ob tem pa dodal, da si sam kot predstavnik mlajše generacije o teh časih ne drzne govoriti, saj ve, da so med njimi krajani, ki so te grozote doživljali. Upal pa si je zatrditi, da so ljudje tudi v tistih hudih časih znali stopiti skupaj, in upa, da bomo tudi v teh časih, ko nam je vseeno mnogo lepše, prav tako stopili skupaj, kajti eden sam težko kaj naredi, s skupnimi močmi pa je mnogo lažje. Novoizvoljeni predsednik se je ozrl tudi nazaj, ko je bilo postorjenega marsikaj, za kar pa je imela posebne zasluge nekdanja predsednica Helena Avgustinčič, ki ji je z majhno pozornostjo izrekel iskreno zahvalo. Na ta dan je bilo slišati še mnogo lepih in spodbudnih besed s strani govornikov prav tako pa so poseben pečat krajevnemu prazniku skozi kulturni program dodali vsi nastopajoči. Novoizvoljeni predsednik Boštjan Hostnik se je zahvalil nekdanji predsednici Heleni Avgustinčič. AVTORSKI FILMSKI VEČER MIŠA MILANA ČOHA Pod imenom Mišo, Čohov Mišo, starejši Pristavljani poznajo dečka in fanta, ki je večino svoje mladosti posvetil teku s psom po pristavških poljih, fotoaparatu in predvsem filmski kameri. Pod imenom dr. Milan Čoh pa ga poznajo kot predavatelja in predstojnika katedre za atletiko na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani. Le redki pa vedo, da je v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja, kot član Foto kino kluba Emo iz Celja in kasneje MINIFILMA iz Ljubljane, prejel več kot 100 različnih domačih in mednarodnih nagrad, diplom in plaket. Na začetku je bil scenarist, nato režiser, kamerman in na koncu montažer. Ta način dela mu je omogočal tudi največjo stopnjo svobode in ustvarjalnosti pri nastajanju in realizaciji filmskih vizij. V svojem življenju je posnel 18 igranih in dokumentarnih filmov. Konec novembra so si obiskovalci v večnamenski dvorani v Pristavi pri Mestinju lahko ogledali štiri filme, in sicer tri igrane, Soočenje, Solzice in Beg, ter četrti dokumentarni film iz leta 1974, Ljudje in Zemlja. Namen tega večera je bil predstavitev avtorja ter pa skozi filme pokazati, kako je bila pred štiridesetimi leti videti Pristava z okolico ter delo na kmetijah. V prvem filmu Soočenje je igrala profesionalna igralka, v drugem filmu Solzice sta igrala Zvonko Drofenik in Zofka Ša14 lej, domačina, v tretjem filmu Beg so prav tako igrali domačini po okoliških vaseh in kmetijah, glavno vlogo pa je imel Jože Čakš, nekdanji župan Občine Šmarje pri Jelšah in sošolec Miša Čoha. Predstavitev Miša Milana Čoha in njegovega dela je vodil mag. Darko Pepevnik.

[close]

p. 15

ŽUPAN SPREJEL NAJBOLJŠE GASILCE V ORIENTACIJI Na državnem prvenstvu v gasilski orientaciji so mladi gasilci v Občino Podčetrtek prinesli kar tri odličja, in sicer so pionirji in pionirke PGD Pristava pri Mestinju osvojili zgodovinski uspeh in postali državni prvaki, prav tako pa je izjemen uspeh doseglo Prostovoljno gasilsko društvo Imeno, ki je doseglo odlično 3. mesto. Po teh izjemnih dosežkih jih je na sprejem povabil župan Peter Misja, ki je uvodoma vsem čestital in poudaril, da je zelo vesel, da se v občini že na področju mladih dela tako dobro in da je treba mlade opozarjati, da gasilstvo niso samo tekmovanja, ampak so gasilci zelo pomemben člen pri reševanju najrazličnejših drugih težav, tudi poplav, posledic raznih drugih vremenskih neprilik in pa seveda požarov. Misja verjame, da jih na to opozarjajo tudi mentorji in vodstvo gasilskih društev, tako da se je zahvalil tudi mentorjem in vsem v društvu, ki jih podpirajo, saj se zaveda, da za takšnimi uspehi stoji ogromno truda, ki je s tako dobro uvrstitvijo vsaj malce poplačan. Gasilske ekipe skupaj s svojimi mentorji na sprejemu pri županu Petru Misji. Nato je k sebi povabil vse tekmovalce in jim izročil praktično knjižno darilo ter pa nekaj sladkega in jim ob čestitkah zaželel dobro delo tudi v prihodnje. USPELI SO POGASITI POŽAR V LASTNIČU V mesecu oktobru, mesecu požarne varnosti, gasilska društva v posameznih občinah pripravijo skupno občinsko gasilsko vajo, v kateri sodelujejo vsa gasilska društva, ki delujejo na območju občine. Občinsko gasilsko vajo so v mesecu oktobru pripravili tudi gasilci Občine Podčetrtek, tem pa so se letos pridružili še gasilci Občine Bistrica ob Sotli. Letošnja gasilska vaja Občine Podčetrtek je potekala v Lastniču na kmetiji Lebič, kjer je zaradi udara strele zagorelo v delavnici. Vodja intervencije poveljnik PGD Polje - Sedlarjevo Franc Vrenko je povedal, da je v tej vaji šlo za to, da je Lastnič zajelo neurje, ki je podiralo drevje, in tako so morali gasilci najprej med potjo to drevje odstraniti, da so lahko nadaljevali pot. Kmetijo Lebič so za vajo uporabili z razlogom, saj se do tja pride zgolj z dveh strani in je tako obe poti oviralo podrto drevje, na eni izmed poti pa se je drevo podrlo celo na avtomobil in je bilo tudi to situacijo treba ustrezno rešiti. Na sami kmetiji pa je požar zanetil udar strele. Med vajo je bilo treba obvarovati ostale objekte, opraviti notranje napade, zajeziti travniški požar, ki se je širil proti gozdu, najti pa Treba je bilo izvesti tudi notranji napad in poiskati ponesrečenko. je bilo treba tudi ponesrečenca. Vajo so si ogledali župan Peter Misja, Občinski poveljnik Sandi Gobec ter poveljnik GZ Šmarje Bogdan Krumpak, ki je zbranim gasilcem povedal, kaj je bilo prav in tudi kaj je bilo narobe, saj so vaje tiste, na katerih se lahko učijo. NAJPREJ OBVLADALI POŽAR, NATO PREVZELI MOŠTVENO VOZILO Prostovoljno gasilsko društvo Sela - Verače - Virštanj je sončno novembrsko soboto izkoristilo za druženje s prijateljskim društvom iz Koroške, in sicer s PGD Šentjanž, znotraj katerega so tudi člani bivšega gasilskega društva Žaga - Otiški Vrh, s katerimi člani PGD Sela - Verače - Virštanj sodelujejo že preko 15 let. Najprej so domači gasilci skupaj s prijateljskim društvom iz Koroške ter sosedi, gasilci iz PGD Polje - Sedlarjevo opravili operativno gasilsko vajo, ki je potekala na domačiji Volavšek v Veračah, nato pa jih je pred gasilskim domom v Selah čakala še prijetna dolžnost. PGD Sela - Verače - Virštanj je bilo lastnik moštvenega vozila TAM T75 vse od leta 1984, torej 31 let, in tako so se odločili, da to vozilo nadomestijo z novejšim, ki so ga kupili od sosednjega društva PGD Polje - Sedlarjevo. Poslovili so se od svojega legendarnega vozila TAM T75, ki so mu sami rekli kar »Tamič«. Vozilo, ki je bilo v društvu kar 31 let, je menjalo 5 predsednikov in poveljnikov društva. Dobro je služilo na intervencijah, uporabljeno je bilo tudi kot pogrebni avto in nikoli ni doživelo nobene prometne nesreče. »Stari Tamič« je postal maskota društva, saj so Selske gasilce na cesti prepoznali ravno po avtu. Gasilci so se odločili, da avta kljub vsemu ne bodo nikamor dali, saj jih spominja na mlada leta, ko so se vozili na gasilske vaje in tekmovanja. Kljub temu pa je 1. uradni šofer vozila, Maks Jurak, avto izpred gasilskega doma odpeljal v zaslužen pokoj. V nadaljevanju pa so medse sprejeli novejše, varnejše in zanesljivejše moštveno vozilo, ki so ga odkupili od sosednjega društva PGD Polje - Sedlarjevo. V ta namen je župan Peter Misja predal ključe vozila članu Borisu Gubenšku, ki je še uradno prižgal novo pridobljeni avto, na katerega je bilo v nadaljevanju treba tudi nazdraviti. Vsi gasilci, ki so sodelovali pri vaji. 15

[close]

Comments

no comments yet