Svenska Skolföreningen - Informationsfolder

 

Embed or link this publication

Description

Samlad information om utbud

Popular Pages


p. 1

Kompletterande svenskundervisning -för elever so m vill behålla och vi dareutveckla sitt hemspråk! e l le r Han dle dning Sofia- och He r mo ds Distans -för eleve r so m vill e r hålla ett g ilt igt betyg i svenska! • Ideell skolförening med 20 års erfarenhet. • Drygt 165 svenska barn i kompletterande undervisning från åk 1 till och med gymnasiet (Tisusförberedande kurs). • Vi erbjuder handledning för elever som läser via Sofia- eller Hermods distansskola. • Klasser i Zürich, Aargau och Zug. • Undervisning en gång i veckan - där vi läser svenska och lär oss om svensk historia, geografi, kultur och samhälle. • Vi är till för alla barn som har svenska som levande språk i hemmet. • Engagerade lärare med mångårig erfarenhet och pedagogisk kompetens. • Vi är erkända av Skolverket och följer den svenska kursplanen i kompletterande svenska som leds av lärare med kompetens från Sverige. • Vi är erkända av skoldirektionerna i kantonerna Zürich, Aargau, Schwyz, Schaffhausen och har tillstånd att undervisa i svenska som hemspråk (HSK / Heimatliche Sprache und Kultur). • Vi månar om svenska traditioner och har bland annat ett eget luciafirande. www.svenskaskolforeningen.ch

[close]

p. 2

“Undervisning från åk 1 till och med gymnasiet” Kompletterande svenskundervisning Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet och sättet att uttrycka känslor. Kompletterande undervisning i svenska är en undervisningsform som är utformad av Skolverket och har en egen fastställd kursplan. Undervisningens syfte är att behålla och vidareutveckla kunskaper i svenska. Kunskaper som också gör det lättare för eleven att komma (tillbaka) till Sverige för eventuell fortsatt vidareutbildning i Sverige. Eleverna får – förutom aktiv språkträning – kunskaper om Sveriges kulturella bakgrund, traditioner, geografi, historia och samhällsförhållande. Undervisningen erbjuds till utlandssvenska barn och ungdomar som studerar vid en lokal eller en internationell skola. Vi undervisar en dubbeltimme i veckan, alltid efter ordinarie skoltid. Eleverna delas in i grupper från åk 1-9. Vi eftersträvar att grupperna ska omfatta två årskurser för att kunna erbjuda så homogena klasser som möjligt. Undantag åk 1 som undervisas separat. Vi erbjuder även en gymnasienivå med förberedelse inför Tisustestet. Handledning Elever i årskurs 6-9 har möjlighet att delta i distansundervisning på Sofia Distans. Elever på gymnasiet läser Svenska 1, 2 eller 3 på Hermodes distansgymnasium. För dessa elever erbjuder vi så kallad handledning. Det innebär att föreningens lärare fungerar som handledare och hjälper eleven att planera arbetet och nå de mål som kurserna i Sverige kräver. Handledningen är inget krav från distansskolan i Sverige men underlättar inlärningen. www.svenskaskolforeningen.ch Uppdaterades 2017

[close]

p. 3

Exempel på undervisningsorter Kompletterande undervisning: Ort Baden Herrliberg Kilchberg Thalwil Walterswil Wädenswil Zumikon Zürich fö“rVidifgör&södkitetr bfianrnna” flexibla lösningar Elever i Tisusförberedande kurs - tider och dagar i överenskommelse med lärare. Handledning via Sofia- och Hermods distans: Årskurs 6 Årskurs 7 Årskurs 8 Årskurs 9 Svenska 1, gymnasium Svenska 2, gymnasium Svenska 3, gymnasium Eleven väljer lämplig tid/ort tillsammans med Skolföreningens handledare. För mer information samt anmälan till distansundervisningen i Sverige se www.sofiadistans.nu eller www.hermods.se Är du intresserad och vill erbjuda ditt barn kompletterande svenskundervisning alternativt handledning? För aktuell prisinformation och anmälan – gå in på vår hemsida: www.svenskaskolforeningen.ch Eller kontakta oss på: info@svenskaskolforeningen.ch

[close]

p. 4

Stöd svensk utbildning utomlands Vi är en ideell förening som startades 1992 med drygt 20 grundskoleelever. Genom åren har elevantalet ökat och vi har idag drygt 165 elever och över 100 medlemmar och är därmed bland de större svenska skolföreningarna i världen. För att vi ska kunna möta de krav som ställs på föreningen samt för att kunna bedriva verksamheten på ett professionellt sätt, behöver vi intresserade och engagerade medlemmar. Föreningen söker även kontinuerligt företag och organisationer som vill vara med och stötta svensk utbildning utomlands. Vi vet att många företag, organisationer & privatpersoner har viktiga kompetenser, kontakter, tjänster och produkter som skulle göra vår förening ännu bättre. Därför vill vi hitta bra samarbeten. Andra har möjlighet att bidra ekonomiskt, genom sponsring eller gåvor, vilket vi också varmt välkomnar! Hör av dig redan idag! marknadsforing@svenskaskolforeningen.ch Svenska traditioner Skolföreningen månar om svenska traditioner och håller varje år bland annat i ett eget luciafirande, skolavslutning samt medverkar i Konsulatets Nationaldagsfirande. Vi brukar anordna en författarträff årligen. Där får våra elever förmånen att träffa en svensk aktuell författare. Läsförståelse är viktigt och vi vill gärna inspirera våra elever att läsa ännu mer. Mer information om våra aktiviteter hittar du på: www.svenskaskolforeningen.ch

[close]

Comments

no comments yet