La Voz de Tu Comarca nº20

 
no ad

Embed or link this publication

Description

Edición del 15-01-2015

Popular Pages


p. 1

PUBLICACIÓN GRATUITA QUINCENAL · Nº 20 · · 15/01/2015 · · Edición Camp de Morvedre · DE TU COMARCA SOLIDARIDAD lavozdetucomarca.info SAGUNTO ▸CAMBIAN EL TRAYECTO DEL AUTOBÚS ENTRE EL HOSPITAL Y EL NÚCLEO URBANO TEJIDO INDUSTRIAL ▸EL CENTRE SOLIDARI D’ALIMENTS RECOGE 4,5 TONELADAS MÁS DE ALIMENTOS EN 2014 SAGUNTO Próxima edición 29 de enero QUARTELL Los empleados de Bosal siguen sin una solución Los trabajadores de Bosal en Sagunto siguen a la espera de que les den una solución por parte de la dirección de la fábrica. Desde las pasadas navidades, los empleados siguen de “vacaciones obligatorias” , ya que recibieron una carta en la que se les comunicaba la extinción colectiva de todos los contratos de trabajo a partir del 7 de enero. Aquellos que no recibieron la misiva, acudieron a su puesto de trabajo y no les dejaron entrar. PÁG.5 El domingo se celebra la XXXII Media Maratón Un investigador local desvela el enigma de la plaza del Jordi PETRÉS Celebran el X Concurso de “all i oli” GILET Esquerra Unida organiza su nuevo colectivo Junta extraordinaria de portavoces en la que representantes políticos y sindicales acordaron “unidad de acción”/LV

[close]

p. 2

· 2 · Opinión · 15/01/2015 · OPINIÓN www.lavozdetucomarca.info · Edición Camp de Morvedre · IGNASI CORRESA I MARÍN. MASTER EN GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL LA LLIBERTAT ÉS QÜESTIÓ DE CONSCIÈNCIA. Aparentment el nostre món (occidental) és el més lliure de la història —tot i que cada vegada més som presoners de les nostres creacions— i tanmateix el temor segueix envaint, d’una manera o altra, el ciutadà. Això vol dir que,veritablement, no som tan lliures com pensem i no ho som per por. La por és un estat natural de tots els animals que, en principi, no atén a raons tot i que, conforme anem creixent els humans, anem perdent eixa por irracional i adquirint nous temors que tenen com a base la materialitat, la inclinació cap a coses o persones. Aquest estat ens obliga a prendre determinades decisions sotmesos a una autocensura pel què diran o què ocorrerà. Front a la barbàrie dels atemptats de París i front a qualsevol tipus de terrorisme, hem de ser proactius amb l’objectiu de deixar constància que la llibertat és l’estat pel qual l’ésser humà —i només la nostra espècie— és valorat com a tal dintre d’una comunitat. Vull dir, si l’ésser humà és social i religiós per naturalesa —al meu parèixer, per molt que alguns ho neguen—la llibertat s’expressa amb conducOPINIÓN XIMO ESTAL. SECRETARIO GENERAL DE ENSEÑANZA DE CCOO DEL CAMP DE MORVEDRE Y ALTO PALANCIA tes que valoren i respecten els pensaments i la pressa de decisions —conscients— dels individus. Això significa que quan ens trobem davant fanatismes de qualsevol tipus, el logos es redueix per sota la passió, els impulsos viscerals que anul•len el raciocini que diferència a la resta d’animals dels humans. El raciocini ens du, en ocasions, a sentir-nos superiors a d’altres i això provoca enveges i egoismes que si no saben reconduir-se poden aflorar en conflictes per part d’individus que són hipersensibles als seus símbols o signes sagrats (són passionals). De vegades, no per por, sinó que per prudència i amb sotilesa, és possible fer crítiques i ironitzar sobre aquests aspectes dels quals sabem, durant tota la història, han estat els causants de guerres i altres conflictes dialèctics. El riure és, com la llibertat, una condició humana que sorgeix d’un procés intel•lectual que ens produeix eixa sensació, de vegades de coses importants, de vegades de coses absurdes, però que d’una manera o altra necessita del logos. Sobre el riure recorde eixe passatge del llibre d’Umberto Eco, el Nom de la Rosa, en el qual s’origina un conflicte degut a unes rialles dintre del monestir on ocorren els fets. Per una banda els menorets —un ordre de recent creació i molt humana en el moment en el que s’ambienta l’obra—, amb la figura de Guillem de Baskerville al capdavant, defensa que és una particularitat humana, mentre que el venerable Jordi, un vell monjo d’una ordre antiga, alertava del perill del pecat. Veritablement és molt significatiu aquest passatge i, en realitat, serveix per il•lustrar, salvant les distàncies, el que ha ocorregut pel que fa a les concepcions intransigents sobre l’humor i allò sagrat. Si diem que l’humor és un procés intel•lectual on el logos n’és el protagonista que troba en la ironia, per exemple, el fet de poder burlar-se d’un mateix amb un esperit crític, els fanàtics, per tant —que no tenen en alguns d’aquests afers raonament lògic ni sentit de la reflexió— veuen com una ofensa a d’ells mateixa allò que provoca rissessobre els seus símbols o signes més sagrats. He ací el punt de discòrdia i on el sentit comú, el trellat que deia la meua àvia Vicenta, ha de romandre de vegades per sobre de la llibertat. Sobretot per que allò sa- grat és interpretat com allò intocable, amovible i sobretot, per que és un exercici de llibertat prendre aquesta decisió. Alguns articles d’opinió d’aquests dies han tractat aquest tema tan delicat amb postures que van des d’assumir que qualsevol és Charlie Hebdo «Je suis Charlie Hebdo» a dir el contrari pel simple fet «d’atemptar» —disculpeu el concepte però és com ho entenen els fanàtics— contra eixos símbols sagrats.Víctor Lapuente en un article d’El País (10 de gener de 2015) escrivia «yo no sé si soy Charlie Hebdo) per que de vegades, per defendre la llibertat, hem de fer una reflexió prèvia que no deuria ser entesa com auto-censura, però sí com a prudència (que no por) amb la finalitat de no fer malbé a ningú. Crec que hem de saber riure-nos de nosaltres mateix, tanmateix, no tots saben fer-ho i no tots ho entenen. Tal vegada la millor forma de demostrar la llibertat no és fomentant fòbies, ni pors ni temors, sinó una educació ferma en la que el respecte a la vida estiga per damunt de tot, que al cap i a la fi, és la Bona Nova que Déu ens deixà... estimar al proïsme com a un mateix. REFLEXIONES SOBRE EL EMPLEO El empleo que se crea sigue siendo temporal, parcial y con salarios bajos, por lo que es necesario mejorar el poder de compra de los salarios para impulsar la demanda interna y provocar un aumento vigoroso del empleo y una reducción más acelerada del paro La reducción del paro en diciembre se debe en parte a la mejora del empleo, pero también a la retirada de la actividad laboral de personas desanimadas, por la falta de oportunidades decentes, y por la emigración fuera del país en busca de mejores alternativas El paro registrado en diciembre descendió en 64.405 personas con respecto al mes anterior (-1,43%) El paro registrado en diciembre descendió en 64.405 personas con respecto al mes anterior (-1,43%). La rebaja es, sin embargo, muy ligera si se analiza en términos desestacionalizados, 5.404 parados menos. Con ello la cifra total de paro se sigue situando en un nivel muy elevado, 4.447.711 desempleados. La rebaja fue de 253.627 parados en los últimos doce meses (-5,4%). Esta reducción del desempleo se debe sólo en parte a la mejora del empleo, otra parte –como viene indicando la EPA- se explica por la retirada de la actividad laboral de personas desanimadas, por la falta de oportunidades decentes, y por la emigración fuera del país en busca de mejores alternativas. La rebaja intermensual del paro se concentra en las mujeres (-56.703), mientras que en los hombres desciende en mucha menor medida,-7.702. Esta distribución se explica porque el desempleo cae en las actividades de servicios feminizadas mientras que aumenta en la industria y la construcción. Asimismo, esto no sucede en términos anuales, donde son los hombres (-183.204) quienes registran un descenso superior al de las mujeres (-71.423). El volumen de paro femenino (2.335.203) continúa situándose por encima del masculino (2.112.508) en diciembre. En 2014 se registraron 16.727.089 contratos, lo que da una idea de la elevada rotación laboral que sufre los trabajadores temporales y ahora también –tras la reforma laboral- los indefinidos. Del total de contratos suscritos a lo largo de 2014, sólo el 8% fueron indefinidos. Todo estos datos , me llevan a algunas conclusiones: • El crecimiento del empleo y la reducción del paro han continuado en diciembre, siendo débiles y escasos para atender al elevado número de personas que no encuentran empleo, 5.428.000 parados. Además, una parte de la rebaja del paro se explica –como viene indicando la EPA- no por la mejora de la ocupación, sino por el desánimo y la emigración ante la falta de ofertas de trabajo decentes. • El aumento de la afiliación se localiza, básicamente, en el sector público y en sectores de bajo valor añadido (comercio y hostelería), que generan empleos inestables y donde se pagan salarios bajos. En consecuencia, no se observa un cambio en el modelo productivo liderado por la industria y lo sectores de alto contenido tecnológico, lo que pone en duda la solidez a medio plazo de los incrementos de la afiliación a la Seguridad Social y la rebaja del paro. • El empleo que se crea es precario: temporal y a tiempo parcial. Esto, sumado a la devaluación salarial fomentada por la reforma laboral, hace que encontrar un trabajo sea cada vez menos una garantía para poder llevar una vida independiente o salir de la pobreza, y está también detrás del importante aumento de los índices de exclusión social. Ante este mal panorama es necesaria una política presupuestaria que fomente el cambio estructural del aparato productivo, que promueva el uso eficiente de los recursos públicos en todos los niveles de la Administración y que ayude a recuperar la demanda interna. El objetivo debe ser sacar a la economía española de su patrón tradicional de crecimiento de bajo valor añadido, sin industria, empleo inestable y salarios bajos. Para ello hace falta aumentar suficientemente la inversión pública y reorientarla hacia la mejora de la calidad y el contenido tecnológico de las empresas. La injusta rebaja de impuestos promovida por el Gobierno no persigue este fin, sino el rédito político a corto plazo. • Asimismo, es necesario mejorar el poder de compra de los salarios, para impulsar la demanda interna y provocar un aumento vigoroso del empleo y una rebaja rápida del paro. Lo que ocurre en tu municipio nos interesa: ©La Voz de tu comarca 2014. Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, distribuida, comunicada públicamente o utilizada, ni en todo ni en parte, ni registrada en o transmitida por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma, por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia o cualquier otro, ni modificada, alterada o al- Envía tus opiniones, cartas, fotografías o comentarios a: redaccion@lavozdetucomarca.info / 96 119 38 37 / 640 52 85 14 La Voz de tu Comarca no se hace responsable de las opiniones vertidas por sus colaboradores macenada sin la previa autorización por escrito de la sociedad editora. Queda expresamente prohibida la reproducción de los contenidos de La Voz de tu comarca a través de recopilaciones de artículos periodísticos, conforme al artículo 32.1 de la ley 23/2006, texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Para autorizaciones: V698-2014 LA VOZ DE TU COMARCA Periódico independiente DIRECTOR: Javier Lage Mayo REDACCIÓN: redacción@lavozdetucomarca.info COMERCIAL: Javier Lage T. 657 181 661 comercial@lavozdetucomarca.info DISEÑO: ximogramage.com publicidad@lavozdetucomarca.info ILUSTRACIÓN: Lluis Roda Tintó INFORMÁTICA: info@morvedreinformatica.com IMPRIME: Heraldo de Aragón

[close]

p. 3

· Edición Camp de Morvedre · OPINIÓN www.lavozdetucomarca.info · 15/01/2015 · Opinión · 3 · ELO CHAMARRO I FERNÁNDEZ. MILITANT D’ESQUERRA REPUBLICANA DE SAGUNT ELS (I-)RESPONSABLES DE LA DESTRUCCIÓ DE LA INDÚSTRIA DEL CAMP DE MORVEDRE. Era l’any 1983 i jo llavors era menuda però hi ha coses que no s’obliden: amb frases com “ya esta bien de dar morfina al enfermo” o “guardad las pancartas, que las tendréis que sacar más veces” es va tancar AHM deixant 2000 treballadors i treballadores al carrer. Com diu la dita “El poble que no fa memòria de la seua història està condemnat a repetir-la. ” I hui, trenta anys després, la crua realitat ens torna a colpejar. OPINIÓN SERGIO PAZ COMPAÑ. CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL INICIATIVA PORTEÑA Si l’any passat eren Galmed i Pro-Sidmed, enguany és Bosal la que tanca, i Tumesa i Tyssen-Ros Casares amenaçades. La indústria, el segon sector, que sempre tirava del carro de l’economia tant local com comarcal, queda en segon lloc per percentatge d’atur. La causa ha estat el tancament de les dues grans factories Galmed i Bosal. Però no és menys greu la situació de la xicoteta indústria, ¿QUIÉN PAGA ESTO? Desde 1927 en que la asociación vecinal Unión Porteña comenzó el movimiento segregacionista En el que denominó Puerto de Hierro, la obsesión de los diferentes gobiernos municipales que han pasado por el consistorio saguntino no ha sido otra que luchar contra este sentimiento e identidad porteñas. Y para ello no han dudado en intentar unir artificialmente lo separado espacial, histórica, cultural y socialmente, algo que cualquiera que nos visite comprobará con sus propios ojos. Ya en aquella época se diseñó la fallida “ciudad lineal” que pretendía que el nuevo núcleo urbano nacido al calor de las industrias minero-siderúrgicas, creciera longitudinalmente por la carretera de Sagunto hasta unir físicamente con viviendas los 6 kilómetros que separan la playa de la montaña. Fruto de estas políticas ha sido el trazado este-oeste que ofrece El Puerto en sus calles y avenidas, en las que es muy fácil circular en este sentido por casi cualquier vía, pero muy complicado la comunicación norte-sur, ya que salvo por la relativamente reciente carretera de la diputación que va hacia Canet y los Valles (más bien una vía periférica) no existe ninguna avenida o calle que cruce totalmente el pueblo en este sentido; la avenida del Mediterráneo sería la única gran vía que en buena parte cumpliría este cometido, pero que como sabemos está pegada a la playa e íntegramente dentro del dominio de Costas. Este inapropiado y dañino diseño urbanístico -el desarrollo urbano no se ha realizado aquí de forma concéntrica como en cualquier otro lugar sin barreras geográficas, sino longitudinal- trae como consecuencias no sólo una pésima circulación viaria, sino que el “alargamiento” urbanístico multiplica las distancias a recorrer por los ciudadanos porteños en sus quehaceres diarios. Algunos han justificado esto por la existencia al sur del complejo fabril que impedía crecer al pueblo hacia esta zona, cierto, pero aún es más evidente que el ayuntamiento de Sagunto nunca fomento o propicio el crecimiento hacia el norte, dónde habían y hay abundancia de terrenos hasta el río Palancia, en esa obsesión de hacernos crecer hacia el oeste. Pero la cosa no acaba aquí, pues no pocos servicio públicos se han ubicado en tierra de nadie, en la incrédula intención de querer contentar a los dos pueblos. Y así los porteños, usuarios muy mayoritarios de los mismos, tenemos que desplazarnos fuera del casco urbano para ir al polideportivo, pabellón y la piscina municipales, a la policía local o a los institutos, con el gasto que ello supone en transporte, energía y tiempo, por no hablar de eficiencia medioambiental. Pero no contentos con esta aberrante trama urbana, en pleno auge inmobiliario, el tripartito de “progreso” decidió alargar todavía más la longaniza porteña, al programar y urbanizar el llamado PAI “fusión” en un último y desesperado intento de frenar la segregación. Aquello que el urbanismo ha unido, que no lo separe nadie, parece ser la divisa que marcó este ayuntamiento, sin darse cuenta que los matrimonios de conveniencia suelen acabar en divorcios estridentes. Añadir que esta promoción la hicieron a costa de frenar sine die el lógico desarrollo del SUPN2-Este, zona recientemente urbanizada entre la 500 viviendas y la calle Alcalá Galiano, y que hoy día queda prácticamente en el centro de El Puerto. Las consecuencias son bien visibles, miles de metros cuadrados de solares y aceras sembradas de farolas sin prácticamente viviendas, zonas urbanizadas con sus parques y arbolado callejero vacíos, pero con los servicios de limpieza, basura, alcantarillado y luz que hemos de pagar entre todos aunque no se utilice para nada. Llegado a este punto de no retorno cabría preguntarse ¿quién arregla este desaguisado? O lo que es lo mismo ¿quién paga todo esto? ¿Lo pagará el ayuntamiento de Sagunto? ?¿Sus promotores políticos? Pues lo pagaremos usted y yo sin duda (sobretodo si vive en El Puerto), y las generaciones venideras durante muchos, muchos años. també afectada amb EROs i retallades de sous, per no parlar dels danys col•laterals en el sector serveis. Vivim en una zona estratègicament privilegiada: una comarca amb port marítim, dos polígons industrials i Parc Sagunt amb quilòmetres de terreny (buit però ple de fanals), i infraestructures de connexió per via fèrria. Però davant d’això què tenim? Tenim un govern local ineficaç i inoperatiu, que a més es congratula de les dades comarcals de l’atur (més de 8300 persones sense treball) el mateix dia que la plantilla de Bosal rebia la carta d’acomiadament. L ’oposició, acomodada amb la inoperativitat del Partit Popular. La gent que volem treball i treballar de manera digna demanem a qui governa que es deixe de cortines de fum i maquillar dades: una persona que treballa un dia a la setmana no és un treballador en actiu, és un aturat de sis dies. Les reformes laborals del PPSOE ens priven de drets que tants anys ens han costat de guanyar, afavoreixen la precarietat i la dualització, ens deixen sense alternatives laborals. Per altra banda, els treballadors no volem almoina ni caritat; la solidaritat que ofereixen a posteriori, quan el tancament de les factories és una realitat, no val més que per constatar el seu cinisme: si s’ha arribat a aquesta dramàtica situació ha estat per culpa de la funesta gestió del Partit Popular. És el PP qui no aposta per un reforç econòmic per al nostre territori com ara el Corredor Mediterrani de mercaderies que exigeix la UE; és el PP qui no presenta alternatives al model productiu; és el PP qui atorga la potestat als grans empresaris en detriment dels treballadors en la reforma laboral anticipada pel govern de Zapatero. Com deia al començament, la història es repeteix. I ara la visc com a representant local d’Esquerra Republicana acompanyant els membres de les factories afectades al Congreso de los Diputados per oferir-los el treball que pot fer el nostre grup parlamentari a Madrid; seguidament lliurarem la documentació necessària als nostres eurodiputats perquè la preocupant situació de la indústria morvedrina siga present al Parlament europeu. Hem fet això i farem tot el que podrem perquè ens solidaritzem amb els treballadors i treballadores de la indústria morvedrina, perquè en som part, perquè cal plantar cara a la seua destrucció... Exigim conjuntament més acció dels governs i menys paraules, no compassió, perquè ens calen tots els nostres drets i polítiques laborals i socials justes. Amb el PP governant-nos a Sagunt, a la Generalitat i des de Madrid ja hem vist que és impossible. Endavant amb la lluita!

[close]

p. 4

· 4 · Sagunto · 15/01/2015 · www.lavozdetucomarca.info · Edición Camp de Morvedre · Los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla TESTIMONIO DE ÁNGEL OLMOS (2ª PARTE) “En 1965 se cobraba muy poco de baja por enfermedad. Si no te mataba la enfermedad lo hacía el hambre” del mal, es como un volcán, hasta que no se apaga no se sabe el mal que ha hecho. En la fábrica había un volcán encendido, conforme vas tomando conciencia de las injusticias, vas obrando con más riesgo, tocando las líneas rojas y los tres despedidos no pudimos recuperarlos a pesar de la lucha, lo que hicimos fue abrir un proceso de recogida económica, colocamos unos capazos en los chaperos, paso obligado de entrada y salida, y la gente fue echando el dinero que tenía voluntad para pagarles el jornal a los despedidos. Sus familias tenían que comer, como se recogía mucho más que el jornal, el resto lo mandamos a Bilbao porque allí tenían una huelga que se llamó la huelga de los 100 días, muy dura, que los dejó a dos velas. También mandamos a otros sectores como el de la minería. Los primeros meses la gente está muy caliente y se recogía mucho dinero. Como soy mecánico y me muevo por las averías de toda la fábrica, tengo oportunidad de hablar con todo el mundo en mi trabajo, y tengo que agradecer a mis compañeros que me cubrieran las espaldas en todos los sentidos. Aprovechando el cargo que tenía (Presidente de la Unión de Trabajadores y Técnicos) convocaba a gente a reuniones dentro del departamento en cualquier sala, teniendo siempre colaboradores extraordinarios que me facilitaban la labor, y allí mismo se elegían de forma democrática y por votación representantes siempre, claro está, esto dentro de la clandestinidad. La Cuarta Planta Siderúrgica, el mayor proyecto industrial de España, una inversión prevista de 126,665 millones de pesetas. El 20 octubre de 1968 el ministro de comercio Faustino García Moncó declaró en la reunión delegada de asuntos económicos presidida por el jefe de Estado que se había tomado la decisión de instalarla en Puerto de Sagunto. Para ello se expropiaron 1.100 Ha de terreno; la cuarta planta siderúrgica se empezó a instalar por la fase final, la laminación en frío que en un principio nos pareció que era un error pero resulta que al final fue un acierto. Pero no tardó mucho a que empezaran los problemas. El tema Ángel es el siguiente: aproximadamente 200 jóvenes entramos de la calle para prepararnos en los diferentes trabajos que vamos a desempeñar, unos hacen cursos en este pueblo y otros fuera pero la puesta en marcha se retrasa un año, por las negociaciones entre el ministerio de industria, las empresas integrales y los sindicatos U.G.T. y C.O. comenzaron en noviembre de 1980, a pesar del consenso sobre la necesidad de adoptar medidas urgentes al final de año las medidas para la reducción de costes laborales estaban estancadas, se había logrado un acuerdo en cuanto a los excedentes que era 3600 en ENSIDESA, 1500 en Altos Hornos de Vizcaya y 700 en Altos Hornos del Mediterráneo, y el compromiso de una inversión de 130.000 millones para la construcción de nuevas acerías, un tren de bandas en caliente y coladas continuas e instalaciones acabadoras con lo que quedaba garantizado el empleo. Las diferencias estaban en la subida de salarios, pero se suavizaron a raíz del golpe de Estado de febrero de 1981, por lo que el 8 mayo 1981 se firmó un real decreto sobre la reconversión de la siderúrgica integral donde los trabajadores aquí en Sagunto perdemos 600 puestos de trabajo pero se da continuidad a las tres siderúrgicas. Este comité presionó mucho para que a la fábrica mandase hacer un estudio sobre la perspectiva de futuro de la siderúrgica, por ello se mandó hacer un estudio por una empresa solvente y totalmente imparcial “el informe Kawasaki”. La idea central de este informe era: “La necesidad de una acería integral moderna a la orilla del mar como la de Dunkerque, Fos o Taranto, si la siderúrgica integral española deseaba competir en el futuro en el mercado internacional”. No obstante dada la difícil situación financiera de las empresas recomendaba centrarse inicialmente en pequeñas mejoras destinadas a la reducción de costes y a la recuperación de la rentabilidad de las instalaciones existentes. Por este motivo, recomendaba como principal inversión a medio plazo la instalación de un nuevo tren de bandas en caliente, con una capacidad de producción de 2 millones de toneladas y con posibilidad de expansión de hasta 3,6 millones, y defendía su ubicación en la factoría de Altos Hornos de Mediterráneo en Sagunto. “De modo que se pueda conseguir la utilización más efectiva de uno de los trenes de laminados en frío más modernos del mundo, que ya está instalado en Sagunto”. (2ª PARTE). Extracto del libro “Voces de la fábrica”. Paco Gómez E n los años siguientes a 1961 las huelgas son continuas, llegando a 1966 con una huelga de más de 20 días de duración. Un ejemplo de los avances que vamos haciendo es que en 1965 lo que se cobraba de baja de enfermedad es muy poco, el que tenía la desgracia de caer enfermo con una enfermedad larga si no lo mataba la enfermedad lo hacía el hambre, por ello creamos unas peñas en los diferentes departamentos y aportábamos un dinero para ayudar a estos compañeros. Sabes que cuando se pasó de cobrar de semanas a meses, ese mes todo el mundo tuvo que ir de fiado a la tienda para poder comer. Recuerdo una huelga que la empresa empezó a mandar cartas de imprescindibles a casa y si no la recibías o no ibas a por ella quedaba rota la relación con esta y por tanto despedido. A mi casa vinieron compañeros a preguntarme qué hacíamos, siempre les dije que ésta era una decisión personal, y yo personalmente, me iba a limpiar el culo con la carta. Se hace una asamblea el viernes para ver qué se hacía, se hace una votación y salió seguir parados, algunos que votaron con las dos manos tenían la carta en el bolsillo y si no la habían recibido, habían ido a por ella. Sólo 200 personas no fuimos a trabajar. La representación sindical encabezada por Miguel Lluch fue a hablar con la empresa a decirles que entramos a trabajar todos o ninguno, esa era ya nuestra única fuerza y entramos a trabajar sin cartas. A raíz de esta huelga despiden a tres compañeros, tenían que dar un escarmiento y cogen a tres personas al azar, no se habían distinguido por nada, ni representaban a nadie, totalmente a suerte, y los tiran a la calle. Uno de ellos fue el Soto, el otro Vicente y el tercero Paco López, el hermano de Julián López, tres obreros sin más. Gracias a que las personas creamos sin darnos cuenta la autodefensa bien física o mental, era un proceso del bien y Trabajando en la fábrica/LV Trabajadores en plena faena/LV Ángel Olmos/LV ello llevamos cobrando como aprendices dos años, para los mecánicos los cursos de hidráulica y neumática terminaron, pero se nos emplea para reparaciones en la fábrica vieja, pedimos que durante este tiempo se nos pague normal, y se nos invita a coger la puerta de la calle que son muy anchas y que no vamos a tropezar al salir, y, encima se nos considera los niños bonitos de la Cuarta Planta, y se nos insinúa desde la fábrica vieja que es lo que queremos que somos unos privilegiados por haber entrado en Altos Hornos del Mediterráneo. Personalmente tengo, como vulgarmente se dice, el culo pelado de trabajar en MACOSA, La Unión Naval de Levan- te y en Montajes Nervión reparando en la siderúrgica. Por ello como las circunstancias son para todos muy parecidas, con familias detrás (nada de niños bonitos) se hace una huelga y nos encerramos en la iglesia de San Pedro. Salimos de forma pacífica cuando estábamos rodeados por la policía. No hacía mucho que en Victoria los trabajadores habían salido de otra iglesia con cinco muertos y 60 heridos de bala por la policía. Por la tarde había que votar si se volvía al trabajo, y en el casino viejo se votó, aunque de forma separada los trabajadores de laminación en frío y los trabajadores de la fábrica vieja. Con unas pequeñas mejoras se volvió al trabajo. En 1978, como miembro de la comisión de convenios, a Ángel le toca ir a Madrid a por dinero, porque en Altos Hornos dejaron de pagar, como hicieron nuestros padres en 1933 con el tema de los 10 millones de pesetas para fabricar carril. “Hay que ver la vida, las vueltas que da”. No obstante la Cuarta Planta Siderúrgica quedó parada en octubre de 1977 en su segunda fase, que hubiera garantizado el ciclo de producción completo y su rentabilidad. Ángel cuenta: Estoy en el Comité cuando se firmaron los acuerdos de mayo de 1981,

[close]

p. 5

· Edición Camp de Morvedre · www.lavozdetucomarca.info · 15/01/2015 · Sagunto · 5 · Sagunto UPYD INDUSTRIA Pide la dimisión del concejal de Fiestas „„REDACCIÓN Los trabajadores de Bosal, de “vacaciones obligatorias” ▸Mañana harán una andada entre El Puig y la ciudad Administrativa de Valencia „„A. SANTAÚRSULA Recientemente la Generalitat ha impuesto al Ayuntamiento de Sagunto una multa de 30.001 euros por la “suelta de patos” celebrada en agosto de 2011 durante las fiestas en Puerto de Sagunto, al considerarla infracción administrativa muy grave, en virtud de la Ley 14/2010 de 3 de diciembre de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos. En consecuencia, Unión Progreso y Democracia (UPyD) en Sagunto ha presentado una moción en el Ayuntamiento en la que solicita la dimisión del Concejal de fiestas D. José Luis Martí “por autorizar reiteradamente un evento prohibido por la Ley, causando con su actuación un quebranto económico en las arcas municipales”. El delegado local de la formación magenta en Sagunto, Bernardo Bartolomé, ha calificado de “inaceptable e irresponsable” la actitud del edil popular y solicita que el consistorio comunique qué partida sufrirá el recorte para pagar la multa. II PLAN DE EMPLEO Los trabajadores de la empresa auxiliar del automóvil Bosal en Sagunto siguen de “vacaciones obligatorias”. Así lo ha expresado el presidente del comité de la empresa, Antonio González, quien ha asegurado que “al final de este túnel lo único que vemos es que se van a rescindir todos los contratos de trabajo, van a cerrar la fábrica”. El pasado lunes, los empleados se manifestaron en la puerta del juzgado de Valencia “para que se nos vea porque la gente está ya muy nerviosa”, afirma González. Hasta allí acudieron porque tenían un juicio por el último expediente del año pasado. Desde el comité de empresa siguen a la espera de una solución y aseguran que “si quieren reunirse con nosotros, queremos que sea en nuestro lugar de trabajo, que es nuestra sede social y no estar pendientes de ir a un si- Una de las manifestaciones llevadas a cabo por los trabajadores de Bosal/LV tio u otro para hacernos una reunión informativa y decirnos lo que ellos ya han decidido con anterioridad. Queremos que sea ante el director general de Empleo para que se pueda levantar acta de lo que se hable”, señala González. En estos difíciles momentos, los trabajadores de Bosal cuentan con el apoyo de la dirección de trabajo, la jefatura de trabajo y los grupos municipales del ayuntamiento de Sagunto, con quienes se reunieron hace unos días. En esa cita, se reiteró la necesi- dad de que la empresa cumpla con la legalidad en el proceso iniciado y que respete los derechos de los trabajadores, para lo que se ha propuesto “unidad de acción” e “ir todos de la mano”. Por su parte, Izquierda Unida ha presentado una pregunta en el Congreso de los Diputados dirigida al Gobierno y para la que se solicita respuesta por escrito sobre si piensa adoptar alguna medida dentro de sus competencias para que no se produzca el cierre de la fábrica y con ello mantener 222 puestos de trabajo en una economía azotada por el desempleo. De momento, y a la espera de una pronta solución, los empleados de la fábrica tienen previsto protagonizar, mañana viernes, una andada entre la estación ferroviaria de El Puig y la Ciudad Administrativa de Valencia”, apunta el presidente del comité de la empresa. Invierten más de 140.000 euros en las obras de la avenida del País Valencià „„REDACCIÓN El Ayuntamiento de Sagunto ha realizado actuaciones de mejora y finalización del paseo arqueológico existente en la Avenida País Valencià, con el fin de crear zonas verdes y de descanso, además de impedir el estacionamiento de vehículos en la zona. Las obras se han realizado con fondos del II Plan de Empleo municipal. En total el ayuntamiento ha invertido 144.179 euros en estas mejoras incluidas en el programa de Mantenimiento de dicho plan. El alcalde de Sagunto, Sergio Muniesa; la concejal delegada de Patrimonio y Contratación, Laura Casans; el concejal delegado de Mantenimiento, José Luis Martí; y las ediles del Grupo Municipal Socialista, Natalia Antonino, y Nuria Hernández, han visitado esta semana el resultado de estas obras. El alcalde, Sergio Muniesa, ha declarado que “la finalidad de estas obras es mejorar un paseo arqueológico importante como es el situado en la Avenida País Valencià con el fin de crear una zona verde y para conseguir un paseo integrado en el entorno urbanístico y arqueológico de la zona. Al mismo tiempo, al igual que en el resto de obras del II Plan de Empleo, hemos dado trabajo directamente a vecinos de nuestra ciudad”. Concretamente el ayuntamiento ha completado este paseo con nuevos jardines, áreas de paseo y de descanso con la plantación de distintas especies arbóreas. Además en los miradores acristalados, que se instalaron para que los yacimientos de origen romano se pudieran observar, está previsto colocar sobre ellos unas pérgolas para poder contemplarlos mejor durante todo el día y proteger de la suciedad el área acristalada. Para la ejecución de esta obra se han contratado 11 personas: Visitan las obras realizadas en la avenida del País Valencià/LV un encargado, cinco oficiales de primera y cinco peones. Cabe destacar que por cada tres obras del Plan Mixto de Empleo, se contrata un encargado general y un técnico. El coste de la mano de obra es de 86.273 euros y el del material de 57.906 euros.

[close]

p. 6

· 6 · Sagunto · 15/01/2015 · www.lavozdetucomarca.info · Edición Camp de Morvedre · La voz de la calle Cuando iniciamos un año nuevo es un periodo de deseos, promesas, propósitos, retos,...¿qué es lo que le pide al recién estrenado 2015? Agenda Cultural PUERTO DE SAGUNTO Viernes 16 de enero Acto: Teatro “Serenata para un país sin serenos”, de la compañía Hongaresa de Teatre. Hora: 22.30 Lugar: Casa Municipal de Cultura Entrada: 9 euros Viernes 16 de enero Acto: Llegada del Cristo de Medinaceli Hora:18.00 Lugar: Parroquia V. del Carmen. Acto: Salida en procesión. Hora:19.00 Lugar: Hasta la parroquia de Nuestra Señora de Begoña. Acto: Celebración litúrgica. Hora: 20.00 Lugar: Parroquia de Nuestra Señora de Begoña. Domingo 25 de enero Acto: Domingos de cine con la película “La noche americana”. Hora: 19.00 Lugar: Centro Cultural Mario Moreal. Entrada: gratuita CANET D’EN BERENGUER Sábado 17 de enero Acto: Concierto de Arcana Has Soul. Último concierto de la gira “Easy Living Room”. Hora: 19.30 Lugar: Auditorio Entrada: 10 euros ALGAR DE PALANCIA Sábado 17 de enero Acto: Bendición de los animales. Hora: por la mañana Lugar: Puerta de la iglesia. Acto: Teatro del grupo Inquiets Teatro con la obra “Gorditas”. Hora: 17.30 Acto: Hoguera y cena Hora: por la noche Lugar: Plaza mayor GILET Sábado 17 de enero Acto: Inauguración del mercado medieval. Hora:11.00 Lugar: Plaza Virgen de la Estrella Acto: Paella gigante. Hora: 14.30 Lugar: Plaza Virgen de la Estrella Acto: Hoguera Hora: 21.00 Lugar: Calle San Antonio. Acto: Cena y concurso de “all i oli” Hora: 22.00 Domingo 18 de enero Acto: Misa en honor a San Antonio Hora:12.00 Lugar: Iglesia Acto: Bendición de los animales en la puerta de la iglesia Hora: 13.00 Lugar: Puerta de la iglesia Acto: Pasacalles de San Antonio. Hora: 13.30 Acto: Calderas Hora: 14.30 Lugar: Plaza Virgen de ls Estrella. Nombre: José Ángel Blasco Ciudad: Puerto de Sagunto Para el recién estrenado 2015, lo primero que le pido es que me gustaría encontrar trabajo porque por desgracia me quedé sin él. Después, también le pido la salud y la felicidad de mi familia. No tengo ningún otro propósito. Con esto me conformo: salud y felicidad para mi familia y trabajo. Nombre: Paula Lucas Ciudad: Puçol Al año nuevo que acabamos de empezar le pido que haya mucha salud y mucho trabajo para todo el mundo para que todos vayamos bien, mejor. También me gustaría que mis hijos sean felices y que les vaya todo muy bien. Además, este 2015 va a ser un año un poco especial para mí porque se casa uno de mis hijos. Nombre: Pablo Pérez Ciudad: Sagunto Últimamente, la gente ya no va a los conciertos, se está perdiendo la esencia de disfrutar de un concierto en directo, la música en directo. Me gustaría que se dieran más facilidades a la gente para poder acceder a la cultura, que es el motor que impulsa la evolución. Sábado 17 de enero Acto: Exposición del Cristo de Medinaceli. Hora: De 11 a 13 y de 17 a 20. Lugar: Parroquia Ntra. Sra. de Begoña. Domingo 18 de enero Acto: Misa interparroquial Hora: 12.00 Lugar: Parroquia Ntra. Sra. de Begoña. Viernes 23 de enero Acto: Comedia “M’esperaràs?” Hora: 22.30 Lugar: Casa Municipal de Cultura Entrada: 7 euros Hasta el 30 de enero Acto: Exposición “Setze anys amb la Tira de Dones”, de Inma Ortega Hora: Lunes a viernes de 10 a 13 horas y de 16 a 21 horas. Lugar: Casa Municipal de Cultura SAGUNTO Sábado 17 de enero Acto: “Dómisol Sisters” swing. Música americana años 30 y 40. Hora: 19.30 Lugar: Centro Cultural Mario Monreal. Entrada: 7 euros Sábado 24 de enero Acto: Solistas de la “Orquesta Filarmónica de Levante”. Hora: 19.30 Lugar: Centro Cultural Mario Monreal. Entrada: 7 euros Nombre: Vicente Santaúrsula Ciudad: Puçol Lo primero que le pido al 2015 es menos corrupción. Si todos devolvieran todo lo que han robado, España iría mejor y los que trabajamos estaríamos mucho mejor. Para este nuevo año también pido tener un año igual que el anterior, que me vaya al menos igual de bien que en 2014 pero, eso sí, con menos chorizos. Nombre: Sergio Blasco Ciudad: Puerto de Sagunto Lo que quiero para este nuevo año 2015 todavía no lo tengo muy claro pero sí que le pediría salud y felicidad. Y por lo que respecta al mundo de la pesca, mi reto es intentar ganar todos los campeonatos a los que vaya. Fuera del mundo de la pesca, me gustaría sacarme los estudios que estoy haciendo y encontrar trabajo. Nombre: Lourdes Trujillo Ciudad: Sagunto Este pasado año, la cultura ha sufrido un duro golpe debido a la subida del IVA, y tanto músicos como artistas estamos pagando las consecuencias de un gobierno que sólo se preocupa por la eficacia y no por la satisfacción que produce disfrutar del arte. Me gustaría que esto cambiara este 2015.

[close]

p. 7

· Edición Camp de Morvedre · www.lavozdetucomarca.info · 15/01/2015 · Sagunto · 7 · FRANCISCO REQUENA CRESPO. ARQUITECTO Espacio de arquitectura A propósito de Gehry elocuente. Mas allá de la puesta en escena, en la base de este mensaje hay una denuncia al gremio por crítico y por comercial. La opinión de la gente a estas alturas es tenida por poco formada y por tanto es incapaz de provocar en Gehry una reacción así. De forma positiva, este discurso habría sido enunciado con el deseo de que todos los arquitectos dedicasen el esfuerzo, los recursos, el interés y los medios económicos que destina el 2% a perfeccionar cada detalle de sus proyectos hasta convertirlos en obras de arte, en edificios de calidad. Hay muchos motivos por los que esto no ocurre y obviamente el dinero es el principal desde el momento que atrae arquitectos hasta la firma inmuebles en los que poco importa la calidad, mercantilizando así su talento y echando por tierra su formación, pero existe un gran número de oficinas que idealizan su tectos de similar talento e ilusión a aquel Frank Gehry de los años 60 que construía naves comerciales y aparcamientos en California sin rechazar ni un solo encargo de los que entraba por su puerta. Si hay algo decepcionante en la respuesta de Gehry no es ese genio con que contesta, sino la idea de ver un referente de nuestra profesión tan querido y respetado por sus propios estudiantes y que tanto ha aportado a la formación de jóvenes arquitectos desde sus oficinas y su cátedra en Yale, olvidándose de sus inicios tras haber recorrido todo el camino para, una vez en la cumbre, dejar al 98% de arquitectos sentados al otro lado del banco. Si se trató de una mala tarde como se deduce de sus disculpas posteriores, desde luego la puede tener cualquiera. Incluso Frank Gehry que hace tiempo dejó de ser cualquiera. „„FRANCISCO REQUENA Una de las imágenes del año 2014 en arquitectura ha sido la peineta de Frank O. Gehry en la conferencia previa a la entrega del premio Príncipe de Asturias de las Artes. Por si alguien pudiera malinterpretarle, en la siguiente respuesta Gehry trató de arreglarlo: “A día de hoy el 98 % de los edificios son pura mierda. No hay sensación de diseño, respeto por la humanidad, por el juicio,.. por nada. Son malditos edificios y ya está. De vez en cuando algunas personas hacen algo especial y surgen debates sobre si está bien haberlo hecho, si era relevante socialmente etc.. ¡Déjennos en paz!. Yo no pido trabajo, no tengo publicistas,.. solo hago mi trabajo con clientes que tienen respeto por el arte de la arquitectura”. Sinceramente no es el único arquitecto estrella al que escucho en este discurso, aunque nunca expresado de forma tan TRANSPORTE Gehry en la conferencia previa a la entrega del premio de las Artes/M. Rojas profesión hasta tomar la vía de la austeridad en busca de una calidad arquitectónica que les tiene inmersos en una batalla desigual de concursos, normativas, programas de necesidades, clientes y presupuestos que nunca serían considerados en el 2% de estudios que se ocupa hoy de construir el arte. Ese porcentaje, difícil de cuantificar, está formado por arqui- Cambian el trayecto del autobús entre hospital y núcleo urbano de Sagunto ▸La delegación de Movilidad Urbana y Transporte Público elimina la parada de enfrente del antiguo Mercadona y crea dos nuevas „„REDACCIÓN El Ayuntamiento de Sagunto ha cambiado el trayecto del autobús entre el hospital y el núcleo urbano de Sagunto. La delegación de Movilidad Urbana y Trasporte Público ha creado dos nuevas paradas, al principio y al final del aparcamiento de Sants de la Pedra y ha eliminado la que había delante del antiguo Mercadona. El concejal delegado de Movilidad Urbana y Trasporte Público, José Luis Martí, ha explicado que “la creación de estas dos nuevas paradas en los extremos del aparcamiento acerca a la ciudadanía a servicios como Hacienda y la Tesorería General de la Seguridad Social por un lado, y por el otro a sitios de interés como el centro urbano de Sagunto, la plaza Cronista Chabret y al ayuntamiento”. El cambio del recorrido se efectuará a la vuelta del hospital. El autobús, desde el pasado lunes, entra por la avenida Palmosa, cruza por el puente Emi- Nueva parada del autobús que va al hospital de Sagunto/LV lio Llueca y efectúa la primera parada al principio del aparcamiento de la avenida Sants de la Pedra. La siguiente parada que efectúa es al otro extremo del aparcamiento, después cruza por el puente Bru i Vidal y continúa con la ruta habitual.

[close]

p. 8

· 8 · Sagunto · 15/01/2015 · www.lavozdetucomarca.info · Edición Camp de Morvedre · “EMPAR ENTRE HILOS” Estamos de moda darnos tambien un pequeño capricho. Cómo aprovechar las rebajas en la moda „„EMPAR ESTAL Todas y cada una de nosotras deberíamos contar con algunas prendas imprescindibles en nuestro fondo de armario, ya que esto nos permitirá tener ropa útil para todas las temporadas. Se trata de artículos que pueden combinarse con otros de plena tendencia para formar diferentes looks, tanto informales, como elegantes. Por ello, y estando en plenas rebajas, quiero daros algunas claves para aprovechar las ofertas y renovar ese fondo de armario. Lo más inteligente para toda fashionista es huir de las tendencias más punteras de la temporada y hacerse con las prendas básicas que debemos encontrar en nuestro armario. Uno de los consejos para salir a comprar en rebajas es revisar nuestras necesidades, ordenando nuestro armario antes de lanzarnos y comprobar qué prendas son las que más necesitamos, cuáles necesitamos renovar, así como las que nos faltan para combinarlas con otras que ya tenemos. Depués de realizar una lista y adaptarla a nuestro presupuesto y visualizando varios looks con la prenda que hemos elegido para comprar, podemos ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS “El pantalón negro acompaña tus looks básicos todos los años, no te olvides de la calidad y el corte” •Invierte en básico: unas botas altas en piel negro o chocolate, un bolso negro y una bandolera en piel marrón son básicos que no te quitarás de encima temporada tras temporada. Suelen tener menos rebajas pero merece la pena aprovechar las ofertas. •La eterna camisa blanca, un vaquero y el pantalón negro recto: renueva tus camisas que te pones todo el año y que el tiempo pasa factura. El pantalón negro acompaña tus looks básicos todos los años, no te olvides de la calidad y el corte. •El abrigo Cámel: década tras década vuelve y estas últimas temporadas lo ha hecho con fuerza. Lo mejor largo a la rodilla y corte recto para que supere las modas. •Adelántate: invierte en prendas ligeras que puedes aprovechar en época de entretiempo y en los primeros días de primavera, vestidos rectos, jerseys de punto fino y tops en colores pastel o grises suaves te sacarán más de un apuro más adelante. •¿Tienes celebraciones en perspectiva?: este es un momento, las prendas de fiesta tienen rebajas espectaculares, los clutch y los tacones de vestir también. Si tienes algún evento destacado este año lánzate a las ofertas, las aprovecharás seguro. •La prenda it: el poncho, los pantalones de campana, el jersey de ochos, los pitillos de cuero.... esta temporada nos dejó varias prendas vitales para las más fashion. Si no quieres perderte la tendencia rastrea, que algo encontrarás seguro. “No debemos olvidarnos de esos complementos que nos dan un toque moderno actual” •Los accesorios, un plus: por supuesto no debemos olvidarnos de esos complementos que nos dan un toque moderno actual haciendo nuestra propia personolidad en cualquiera de nuestros looks. Invierte en collares cortos para poner encima de camisas, colgantes y fulares y tambien los bolsos con aire setentero, los sombreros que nos darán un plus de estilo. CAMPAÑAS Rebajas en la moda/LV La modelo luciendo un vestido negro/LV El poncho, una prenda fashion/LV El Centre Solidari d’Aliments consigue más de 16.466 kilos de alimentos „„A. SANTAÚRSULA Alcohólicos Anónimos/LV Abren un nuevo grupo de la asociación Alcohólicos Anónimos en Sagunto „„A. SANTAÚRSULA La asociación de Alcohólicos Anónimos ha abierto un nuevo grupo en Sagunto. Las reuniones de esta nueva formación tendrán lugar los viernes de 19.30 a 21 horas en el local parroquial de Cáritas, ubicado en la calle los Huertos, 73 de la localidad saguntina. Todos los interesados pueden acercarse hasta allí cualquier viernes y formar parte de esta asociación, en la que le ofrecerán ayuda. En estas reuniones, los miembros se relatan mutuamente sus experiencias y se apoyan unos a otros, compartiendo entre sí sus similares vivencias de sufrimiento y de recuperación de la enfermedad del alcoholismo. Cualquier persona que crea tener un problema con la bebida es bienvenida a las reuniones de Alcohólicos Anónimos. Se hacen miembros sólo con decidir que lo son. Los miembros son personas de todas las edades, razas y religiones. El Centre Solidari d’Aliments de Sagunt ha conseguido recoger, a través de diferentes campañas, más de 16.466 kilos de alimentos no perecederos. Esta acción ha sido posible a la colaboración de centros escolares, clubs deportivos, entidades culturales, comités de empresa, centros de salud y hospital de Sagunto, supermercados y particulares. Este tipo de campañas que para el centro representa más del 24% de su financiación, “ha sido todo un éxito de los ciudadanos de Sagunto y Puerto de Sagunto”, afirman desde el Centre Solidari d’Aliments. En 2014 se ha superado a lo recogido en el año 2013 en cerca de 4,5 toneladas más de alimentos. Para el Centre Solidari es todo un motivo de satisfacción saber “que contamos con un compromiso social muy importante y solidario para ayudar a las familias necesitadas de nuestra población”, comentan. Esta cantidad de alimentos recogidos permite al Centre afrontar con optimismo el nuevo año Alimentos recogidos en el Centre Solidari d’Aliments de Sagunt/LV 2015, donde las previsiones estimadas de alimentos a distribuir se acercarán a las 120 toneladas. Un proyecto solidario como el del Centre Solidari d’Aliments de Sagunt es solo viable si se cuenta con la colaboración y la respuesta social que “estamos recibiendo por parte de todos y con el trabajo, la entrega e ilusión de los voluntarios”, señalan. La participación, la colaboración de la gente es para el Centre toda una motivación para seguir adelante en su único objetivo: lo- grar alimentos para las familias necesitadas. Seguir trabajando para conseguir este objetivo junto a las entidades colaboradoras Cáritas, Casa Nueva y Adra hace que campañas de tanto éxito como la reciente de Navidad 2014 sea “para todos nosotros ilusión y esfuerzo en ser más eficaces y eficientes”, apuntan. Desde el Centre dan las gracias a todos y les desean “Feliz Año 2015, donde la solidaridad esté siempre presente”, concluyen.

[close]

p. 9

· Edición Camp de Morvedre · www.lavozdetucomarca.info · 15/01/2015 · Sagunto · 9 · Reportaje La escuela infantil Sol&Luna lleva ocho años educando y enseñando a los pequeños ▸El centro, ubicado en Puerto de Sagunto, también ofrece a los niños clases de inglés y escuela de verano „„AMPARO SANTAÚRSULA La escuela infantil Sol&Luna de Puerto de Sagunto lleva funcionando desde 2007 y el próximo mes de septiembre cumplirá 8 años ofreciendo seguridad, garantía y confianza. Según ha explicado la directora del centro, Marisa Marín Ojeda, esta escuela infantil cuenta con un “amplio horario, de 7 a 19 horas, con actividades extraescolares para niños a partir de los 3 años y hasta los 9 y con academia de inglés para niños de 3 a 12 años en horario de tarde, de 17 a 21 horas. Además de ofrecer servicio de sábado por la mañana, de 9 a 14 horas”. Aprovechando la facilidad de aprendizaje en los primeros años de las vidas de los más pequeños, Sol&Luna se adentra en el aprendizaje lingüístico introduciéndoles tanto el inglés como el valenciano, además de darles clase de música e informática a partir de los dos años. “A lo que hay que añadir el servicio de comedor y la recogida de los niños para traerlos a comer a mediodía”, apunta Marín. Para que esta escuela funcione a la perfección son diez las personas profesionalmente cualificadas y con un mínimo de tiempo de experiencia en educación infantil que trabajan diariamente. Entre ellas, se encuentran las tutoras de aula, las auxiliares, la psicóloga del centro, la profesora de música y la de inglés. “Cada tutora se encarga de su aula y las auxiliares son las que van ofreciendo apoyo en las diferentes clases. Sonia, la psicóloga, hace escuela de padres cada mes y medio aproximadamente y trabaja con los niños. Todo ello incluido en las mensualidades de los pequeños”, comenta la directora. Este centro infantil acoge a niños desde los 3 meses y hasta los 3 años y en los meses de ju- lio y agosto organiza una escuela de verano para más mayores donde además de estudiar inglés una hora al día, “hacen juegos de agua en el patio, pintura de dedos, plastilina, arcilla,…”, señala Marisa. INSTALACIONES MODERNAS LOS BEBÉS TAMBIÉN APRENDEN Respecto a las intalaciones con las que cuenta Sol&Luna, hay que destacar que tiene un total de 700m2, en los que se incluyen 125m2 de patio, seis aulas, un comedor de 60m2, y un almacén. El patio es muy amplio y tiene luz natural, además de estar equipado con suelo de caucho, el Escuela Infantil Sol&Luna/LV “Es un trabajo que tiene mucha responsabilidad pero es muy satisfactorio” , afirma Marisa cual amortigua la posible caída de los niños. Todas las aulas son de más de 25m2 y cuentan con un aforo máximo de alumnos para que el trabajo del día a día sea más cómodo y más efectivo. El suelo de todo el centro es de parquet para amortiguar en caso de caída y evitar la sensación de frescor del terrazo normal. Unas instalaciones nuevas y modernizadas donde los niños pueden desarrollarse con toda la seguridad exigida por la legislación vigente de la conselleria de Educación y Sanidad. El éxito de esta escuela es tal que actualmente cuenta con todas las plazas cubiertas. Además, Marisa no sólo dirige el centro del Puerto de Sagunto sino que cuenta con otra escuela infantil en la localicad de Puzol, la cual tiene cuatro aulas y un total de 400m2. Marín afirma que trabajar con niños es duro y agradable, “son sensaciones completamente mezcladas. Es un trabajo de mucha responsabilidad pero es muy sa- Comedor de la escuela/LV Patio con suelo de caucho donde juegan los niños/LV tisfactorio. Lo que más me gusta es el día a día, hacer las rutinas, pasar lista, ver qué tiempo hace e ir viendo lo que van aprendiendo y lo que tú les puedes ir apor- tando. Cuando llega el final de curso ves todo el avance que han hecho y eso es muy gratificante”, matiza la directora de la escuela infantil Sol&Luna. Aunque en algún momento se puede llegar a pensar que los bebés de tres meses no necesitan ir a la escuela porque todavía son muy pequeños, en Sol&Luna trabajan con ellos la psicomotricidad, se hace gimnasia con ellos. “En la clase de los bebés hay un banquito que es para que cojan fuerza en los brazos, que aprendan a agacharse y levantarse. Los ponemos en la alfombra boca abajo para que empiecen a reptar, para que se miren al espejo y empiecen a identificarse, les cantamos canciones, les ponemos sonidos,…Todo esto les va estimulando. Parece que no pero los bebés aprenden, te escuchan”, apunta Marisa. Todos los padres interesados en traer a sus hijos a este centro deben saber que la matrícula se abre en el mes de marzo y sigue hasta mayo. Está abierta durante tres meses y desde la escuela les ofrecen todo tipo de información, les enseñan el centro y les explican la manera de trabajar con los pequeños. Además, de un año para otro se guarda la plaza de los alumnos. Por otra parte, la escuela también se publicita mediante unas cuñas en la emisora local Onda Cero. Cada 15 días Marisa Marín habla de un tema diferente como puede ser los juguetes de Navidad, el periodo de adaptación cuando empiezan,… “son pequeños consejos” que se pueden escuchar los martes de 10:30 a 11:30. Con todo ello, Marisa está muy contenta con el trabajo que hace, “con la aceptación del centro tanto en Puerto de Sagunto como en Puzol. Estoy muy orgullosa porque la gente valora nuestro trabajo y nos lo agradecen. Es un trabajo duro pero tiene su recompensa y espero que sigamos muchos años más”, concluye la directora.

[close]

p. 10

· 10 · Comarca · 15/01/2015 · www.lavozdetucomarca.info · Edición Camp de Morvedre · Comarca Nuestros monumentos: Acueducto “dels arcs” „„AMPARO SANTAÚRSULA El acueducto dels Arcs es una de las más destacadas construcciones hidráulicas del Camp de Morvedre. Forma parte de la Acequia Mayor de Sagunto y se extiende por toda la subcomarca de la Baronía, desde Algar hasta Sagunto. Su misión es la de hacer atravesar el agua por encima del irregular cauce del Palancia, permitir que sean irrigadas las tierras de ambos lados del río y que ésta llegue hasta el término de Albalat dels Tarongers. El poblamiento en esta zona es muy antiguo, como demuestra el hecho de que se hayan encontrado restos de época romana, por lo que se puede pensar que el primitivo acueducto podría ser de la época del alto imperio romano. Así, se han descubierto restos de villas romanas del siglo I D.C. e incluso han aparecido fragmentos de cerámica ibérica. La actual construcción es posterior a 1581, ya que, el 16 de septiembre de ese año, la avenida de aguas derribó la primitiva fábrica, de la que se reaprovecharon los sillares que quedaron. Los encargados de este trabajo fueron el maestro albañil Joan Salvador y el cantero Joan Asó, ambos habitantes de la ciudad de Valencia. No obstante, hay que apuntar que ésta no fue la primera reconstrucción del acueducto, ya que a principios del mismo siglo se habían destruido algunas zonas que fueron también rehechas. QUARTELL Acueducto “dels Arcs” /Ilustración de Lluís Roda Tintó El acueducto está formado por doce arcos de diferentes estilos: de medio punto, rebajado y apuntado. Los primeros cuatro arcos, situados a la orilla izquierda del Palancia, son rebajados, sin tajama- res y se ubican fuera del cauce. Seguidamente, se encuentra uno de medio punto y el macho que se apoya dentro del río. La parte central la constituyen seis arcos apuntados que se caracterizan por el uso de sillares unidos con argamasa. Los arcos presentan una luz muy ancha. Además, están reforzados con contrafuertes que se sitúan en las bases y que tienen una altura aproximada de dos metros. PETRÉS Se puede observar que se apoyan encima de los machos antiguos. En la actualidad, este acueducto se continúa utilizando y es un paso destacado de la Acequia Mayor de Sagunto. Un investigador desvela el enigma de la plaza del Jordi „„J.V.M. Un investigador local ha desvelado el enigma que mantenía la rotulación de la emblemática plaza del Jordi de Quartell. Había vecinos que pensaban que dicha plaza tendría el nombre de algún personaje noble morisco, y las elucubraciones se extendían por la noche de los tiempos. El investigador aludido, que prefiere mantener por ahora su anonimato, hasta la conclusión de su estudio, explica que dicha plaza del Jordi estaba rotulada en honor al escribano, legislador y vecino de Quartell, Jorge Musoles Canelles (1659), personaje que controlaba La Vall de Segó, con numerosas propiedades, y que residía en el siglo XVIII en una antigua casa solariega, que ahora se conserva muy renovada, al ser habitada posteriormente por diferentes vecinos. Entre sus descendientes, llegó a adquirirse el título de Barón de Campo Olivar. Debido a su alcurnia, y a que ostentaba cargos honoríficos Utilización de plaguicidas en el campo/LV El ayuntamiento organiza un curso de manipulador de plaguicidas „„A. SANTAÚRSULA Plaza del Jordi de Quartell/LV como el del alférez del rey o el de Alcalde Mayor, que tenía connotaciones legislativas, además de la posesión de sus tierras, era lógico que se le dedicase la plaza en donde vivía, y que llevaría el nombre de Jordi, por mantener la familiaridad que sus convecinos mantendrían con él, en una comu- nidad de pocos habitantes en aquella época. Esta plaza del Jordi también llegó a denominarse plaza de los bailes, según el investigador local referido, quizás por ser centro de esparcimiento y diversión para los vecinos, conservando en la actualidad un valor nostálgico y sentimental. El ayuntamiento de Petrés, a la vista de la nueva normativa de Sanidad y Seguridad Alimentaria, ha organizado un curso de manipulador de plaguicidas para todos los interesados en este sector. Las clases, que serán impartidas por una empresa externa, tendrán lugar los jueves 22 y 29 de enero de 2015, en un horario de 15.30 a 20.00 horas en el Au- la de Cultura del consistorio del municipio. Los interesados en asistir al curso para conseguir esta titulación pueden apuntarse en el ayuntamiento de Petrés en horario de oficina. Una vez finalizado el curso, se procederá a la entrega del correspondiente carnet de manipulador de plaguicidas a todos los que hayan adquirido satisfactoriamente los conocimientos.

[close]

p. 11

· Edición Camp de Morvedre · GILET www.lavozdetucomarca.info GILET · 15/01/2015 · Comarca · 11 · Esquerra Unida organiza su nuevo colectivo „„REDACCIÓN El colectivo de Esquerra Unida de Gilet ha empezado a andar esta semana con la celebración de una asamblea en la que ha quedado constituida la agrupación, así como definida su estructura organizativa. Formado por una docena de personas, el nuevo colectivo de EU pretende cubrir el espacio de izquierdas del municipio, así como ofrecer una alternativa al bipartidismo instalado en Gilet. En este sentido, cabe recordar que en las últimas elecciones europeas, la coalición de izquierdas obtuvo 139 votos, el 12’10% del total, unos números que señalan, a todas luces, que hay una parte importante de Gilet que se siente de izquierdas y no se siente respaldada por los dos grandes partidos. Con la aparición de la agrupación de EUPV en Gilet, se crea un referente político para aquellas personas que hasta ahora no estaban representadas. RESIDENCIA MIRADOR Dentro del grupo de personas que forman EUPV Gilet destacan aquellas que provienen de la enseñanza y de la defensa de la educación pública, así como del movimiento sindical. También destacan personas de larga trayectoria en la defensa del modelo republicano, así como del movimiento asociativo y vecinal, tanto de Gilet como del Camp de Morvedre. El coordinador del colectivo en esta primera andadura será Antonio Muñoz, catedrático de secundaria y director del IES Eduardo Merello, de Puerto de Sagunto. Uno de los primeros pasos de la nueva agrupación será marcar un calendario de reuniones con el tejido asociativo de Gilet. El objetivo, además de darse a conocer en el municipio, es conocer de primera mano las reivindicaciones vecinales y detectar los problemas de Gilet para incorporar las soluciones al futuro programa electoral para los comicios de mayo. Mercado medieval, paella y calderas para San Antonio ▸El domingo 18 de enero llegan los actos religiosos con la celebración de una misa en honor al patrón de los animales „„A. SANTAÚRSULA El municipio de Gilet se prepara para celebrar la festividad de San Antonio 2015. Los diferentes actos se llevarán a cabo el sábado 17 y el domingo 18 de enero. El sábado, a las 11 horas, se inaugurará el mercado medieval en la plaza Virgen de la Estrella. A mediodía, a las 14.30 horas, tendrá lugar una paella gigante en la plaza. Ya por la noche, a las 21 horas, se quemará la hoguera en la calle San Antonio y a partir de las 22 horas se iniciará la cena y el concurso de “all i oli”. El domingo a las 12 horas llegan los actos religiosos con la celebración de una misa en honor a San Anonio, patrón de los animales domésticos. Todo aquel Imagen de archivo de la bendición de animales en Gilet/LV que lo desee puede acercarse con su mascota para que el párroco le eche agua bendita. A las 13 horas, se procederá a la bendición de los animales en la puerta de la iglesia. A las 13.30 horas habrá pasacalles y a las 14.30, todos los vecinos podrán desgustar las tradicionales calderas en la plaza del municipio. Un fin de semana repleto de actos para el disfrute de los vecinos de Gilet y del resto de municipios de la comarca. Residencia Mirador abre sus puertas ▸La Residencia situada en Quartell abrirá sus puertas a mediados de este mes de enero. Podéis solicitar información en el teléfono 962 636 033 o al correo electrónico info@residenciamirador.es

[close]

p. 12

· 12 · Comarca · 15/01/2015 · www.lavozdetucomarca.info · Edición Camp de Morvedre · WWW.AVENTURAMEDITERRANEA.COM El rincón del senderismo tran las salas de residencias. Y el nivel superior tenía la función de centinela con vacíos defensivos en sus cuatros caras. Desde el interior de la torre podemos disfrutar de espectaculares vistas, de la sierra Calderona o la vega del río Palancia. Salimos al exterior, el castillo se ubica al lado de la torre, recorremos su planta rectangular con 22,5 m. de longitud por 7,95 m. de anchura. Constaba de dos alturas y una azotea superior. La fachada norte era la principal y contaba con una puerta principal constituida por un arco de medio punto con grandes dovelas de 65 cm. de altura. En un nivel superior presentaba dos grandes ventanas, una de ellas encima de la puerta, geminadas y de estilo gótico. La primera altura se sustentaba por bóvedas de medio punto ubicadas de norte a sur. La segunda planta estaría compuesta por viguería. Presentaba también unas diminutas ventanas en la última altura y unas almenas adosadas al muro. Todo ello le confiere un aspecto más de palacio o vivienda señorial que de fortaleza defensiva. Castillo de Beselga: nº 16 de la ruta „„MANUEL ANDRÉS VILA Esta etapa va desde Torres Torres a Estivella. Podemos acceder por varias rutas pero para facilitar la etapa al senderista, decidimos continuar el tramo del camino de Santiago. Salimos de Torres Torres, por los baños árabes, en busca de las señales del camino, derivando a la derecha. Paralelos a la N- 234 que llevamos a nuestra derecha, andamos sobre 1 kilómetro y medio hasta enlazar con la CV 320. Andamos sobre 950 metros desviándonos a la izquierda, antes de cruzar el puente, llegamos al cauce del río Palancia, nos desviamos a la derecha y lo cruzamos por abajo, seguimos por el margen derecho hasta entrar en Estivella. Entramos en la población por su parte sur-este en busca de la N-234 que cruza la población. Por dicha carretera en dirección sur, cruzamos el puente y nos desviamos a la derecha, camino de Beselga, a poco más de 2 kilómetros tenemos la aldea a 220 m. sobre el nivel del mar, que pertenece a Estivella. Ya vemos el imponente espolón rocoso en su cima, el castillo nº 16 de nuestra CANET D’EN BERENGUER Castillo de Beselga/Manuel A. Vila Manuel en la torre/Manuel A. Vila ruta. Atravesamos la aldea por su calle principal, llegando al final nos desviamos a la derecha, donde leemos en el cartel Castell de Beselga. Siguiendo las indicaciones, andamos por un sendero serpenteante y, salvando un buen desnivel, llegamos al Castillo, a 260 m. de altura sobre el nivel del mar. Desde él tenemos una amplia visión, abarcando los cuatro puntos cardinales, por lo que debió tener gran importancia como torre vigía y castillo defensivo. Construcción probablemente almohade (S. XV) y estilo militar. Su construcción está condicionada a la orografía del terreno como la mayoría de castillos montanos, por lo que se extiende de oeste a este prácticamente con la misma dirección que lleva el río Palancia. Su construcción característica le da una forma alargada, ofreciéndonos una estampa peculiar. En el extremo oeste del castillo se encuentra la Torre, de planta rectangular, construida con PETRÉS la técnica de tapial (claramente distinto de los muros del castillo), con sillares en las escaleras, arcos de sustentación interiores y muros exteriores con aspilleras, y de tres pisos de altura. Accedemos a ella por una escalera metálica desmontable. Bajando a su planta inferior, encontramos la cisterna o aljibe, de construcción originaria, en el siglo XV fue restaurada posteriormente por los habitantes del castillo (llevar linterna o utensilio de luz). En la planta intermedia, se encuen- X Concurso de “All i oli” para celebrar Sant Antoni „„A. SANTAÚRSULA Imagen de archivo de la plaza de la Iglesia, donde se celebrarán algunos actos/LV Mercado medieval, cena y hoguera para las fiestas en honor a Sant Antoni „„A. SANTAÚRSULA Un año más, llegan las fiestas de Sant Antoni Abad, una celebración que, poco a poco, va cautivando a más caneteros y los anima a disfrutar del programa elaborado por el Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer. Arrancarán con la presentación de las fiestas y una conferencia sobre los cuidados y atenciones que todo propietario de una mascota debe conocer, a cargo de la protectora de animales S.O.S Sagunto. Además, contará con la hoguera en la plaza de la Iglesia y la cena popular, elaborada por personal voluntario y miembros del Ayuntamiento, y amenizada por un dúo musical. La bendición de los animales será el domingo 25, al finalizar la misa, en la plaza de la Iglesia. Previamente, habrá concentración y almuerzo para los caballistas. Además del mercado medieval, que se inaugurará el viernes 23 y finalizará el domingo 25. Los tiquets para la cena del sábado están a la venta en el Ayuntamiento de lunes a sábado, en horario de oficina. El próximo sábado 17 de enero el municipio de Petrés acogerá el X Concurso de “all i oli” organizado por el ayuntamiento. La cita gastronómica, que tendrá lugar en la plaza de la Iglesia, empezará a las 20 horas y terminará a las 20.30. Durante esa media hora, los participantes deberán realizar este tradicional alimento que puede acompañar a gran variedad de comidas. Todas las personas interesadas en elaborar el “all i oli” deberán inscribirse en el ayuntamiento de Petrés en horario de oficina, de 9 a 14 horas. El plazo para apuntarse finaliza mañana viernes 16 de enero. Por lo tanto, los más rezagados todavía están a tiempo de divertirse en este evento culinario. Los concursantes deberán demostrar sus habilidades a la hora de hacer este condimento en la plaza de la Iglesia, donde deberán acudir provistos de mortero y maza. La organización entregará los ingredientes para la elaboración del mismo: aceite, sal y ajos, además de huevos (opcional). Ingredientes y utensilios necesarios para elaborar el “all i oli”/LV El jurado que decidirá cual es el mejor “all i oli” estará compuesto por expertos y profesionales de la comarca del Camp de Morvedre, nombrados por el consistorio. Al finalizar la deliberación, se procederá a la entrega de premios. CENA POPULAR Por otra parte, el ayuntamiento de Petrés también ha organizado una cena para esa misma noche. Por un precio de tres euros, los vecinos podrán comerse un bocadillo de embutido (dos longa- nizas y una morcilla), y beber un bote de cerveza, agua o refresco. La cena tendrá lugar a las 21 horas y pueden inscribirse en el ayuntamiento de Petrés hasta mañana viernes, en horario de oficina, de 9 a 14 horas. Estos actos están enmarcados dentro de la festividad de San Antonio, patrón de los animales domésticos. Sin duda alguna, dos citas que conseguirán que todos los asistentes pasen una velada agradable y mantengan las tradiciones de la localidad.

[close]

p. 13

· Edición Camp de Morvedre · www.lavozdetucomarca.info · 15/01/2015 · PUBLICIDAD · 13 ·

[close]

p. 14

· 14 · Sociedad · 15/01/2015 · www.lavozdetucomarca.info · Edición Camp de Morvedre · Sociedad Personas con historia ENTREVISTA A ARCANA HAS SOUL Arcana Has Soul, tres años deleitando al público con su buena y variada música „„AMPARO SANTAÚRSULA PP¿Cuánto tiempo hace que se creó el grupo musical Arcana Has Soul? RRComo formación definitiva (el último en incorporarse fue Jose A. Mellado a la batería) llevamos aproximadamente unos tres años y medio. PP¿Quiénes lo componen y qué función tiene cada uno? RRArcana Has Soul somos: Pablo Pérez (percusión), Jose Rodríguez (guitarra), Toni Benedito (cello), Paco Domènech (violín), Jose A. Mellado (batería) y Lourdes Trujillo (voz). PP¿Por qué el nombre Arcana Has Soul? RRComenzamos siendo Arcana (sustantivo femenino de “arcano”, que significa “secreto oculto”) y más tarde añadimos “Has Soul” aparte de por el género musical soul que ha influido notablemente en nuestra música, porque “soul” significa “alma”. SAGUNTO PP¿Cuál es el género musical que os define? RRNo nos sentimos identificados con uno solo, sino que nuestra música bebe de muchos estilos diferentes como el soul, el folk, el jazz, el pop e incluso el blues. Sobre todo disfrutamos añadiendo pinceladas de música afroamericana a nuestras canciones. PP Son muchos los conciertos, actuaciones, talleres,…que habéis llevado a cabo, ¿destacaríais alguno en particular? RRPara nosotros, uno de los conciertos más importantes fue el que ofrecimos en La Rambleta (Valencia) en 2013. Era el concierto de presentación del disco “Easy Living Room” y llenamos el auditorio con más de seiscientas personas. Fue increíble. PPPor lo que respecta a la discografía, ¿con cuántos LP contáis? ¿Para cuándo uno nuevo? RREn 2011 sacamos “Verbos Copulativos”, una primer EP con canciones propias y una versión. cierto de la gira. ¿Qué va a escuchar el público en esta cita? RRCanciones que han sonado a lo largo de la gira de presentación de “Easy Living Room”, pero también queremos regalarle al público alguna canción del nuevo álbum que estamos preparando y que no han sonado nunca antes. PP¿Dónde se pueden conseguir las entradas? RREn los puntos de venta físicos en Sagunto: Peluquería Volumen Estilistas (Calle Huertos, 29), Cafetería “A cualquier otra parte” o en Puerto de Sagunto en la tienda de música “Enclave” (Calle Segorbe, 24). Tambien puede conseguirlas a través de la página web www.notikumi.com PP¿Qué le pide Arcana Has Soul al futuro? RRSeguir poder trabajando en esto que nos gusta, la música, y poder seguir disfrutando cada día de lo que hacemos para poder ser un poquito mejores cada día. Todos los componentes de Arcana Has Soul/LV En 2013 llegó el LP “Easy Living Room” que contiene canciones propias y estamos preparando otro largo que verá la luz este 2015. PPSois muy conocidos a nivel comarcal, nacional e incluso internacional, ¿cómo os sentís? RRSatisfechos del trabajo bien hecho y sobre todo contentos de que nuestra música guste tanto a la gente y que cada vez pueda llegar a más sitios. Nuestra intención es seguir creciendo. PPEl próximo sábado 17 de enero ofrecéis en Canet el último conSAGUNTO Amics del Cavall organiza variedad de actos para celebrar Sant Antoni 2015 „„A. SANTAÚRSULA Las fiestas populares de Sant Antoni ambientarán Sagunto hasta el domingo 18 de enero con hogueras, correfocs y exhibiciones de caballos, entre otras actividades. La asociación cultural Amics del Cavall, que este año celebra su X Aniversario, ha sido la encargada de organizar los actos, en colaboración con el ayuntamiento de Sagunto, la asociación Diabólica de Morvedre y la participación de otras entidades locales. Las actividades comenzaron ayer con talleres de Sant Antoni para los institutos de enseñanza locales, cuyo objetivo es que los más jóvenes conozcan la fiesta. Hoy jueves seguirán los talleres en la plaza Mayor y se repartirá chocolate y fartons con el acompañamiento del grupo saguntino El Cresol. Mañana viernes, a las 17.30 horas, se trasladará el pino desde el trinquet de Sagunto hasta la plaza Mayor, arrastrado por caballos y acompañado por el grupo de percusión La Llavor de Almenara. A las 18 horas se alzará el pino y se montará la hoguera. A las 21.30 horas será el tur- Correfoc de la Diabólica de Morvedre/LV La Diabólica de Morvedre participa en Sant Antoni „„A. SANTAÚRSULA Presentación de los actos de Sant Antoni en el ayuntamiento/LV no de las tradicionales “albaes” y del anuncio de la fiesta por parte de la agrupación La Rondalla Borda. El sábado 17 de enero será el gran día de la fiesta. A las 11.00 horas los más pequeños disfrutarán con los hinchables que se colocarán en la plaza Mayor. Además, los interesados podrán visitar la hoguera y la exposición fotográfica que se colocará en sus interior, la cual hace una re- trospectiva de los diez años de la asociación. A las 18 horas, habrá una actuación de la Muixaranga del Camp de Morvedre y a las 19.30 horas comenzará el correfoc teatralizado a cargo de Diabólica de Morvedre, el cual finalizará con el encendido y quema de la hoguera, mientras Campaners de Morvedre volteen las campanas. A las 20.30, concierto de música folk con Germans Caballer y después, cena y bureo. Un año más, la colla de dimonis La Diabòlica de Morvedre colabora en los festejos de Sant Antoni. El sábado 17 de enero ofrecerán el tradicional correfoc y la cremà de la hoguera por los alrededores de la plaza Mayor a las 19.30 horas, “sense cap tipus d’ajuda econòmica, ni subvenció”, afirman desde la colla. Finalizado el correfoc, harán una representación de la leyenda medieval de “La serp del Castell de Morvedre”, un espectáculo de fuego, teatro y música tradicional con la colaboración de la colla de dolçainers i tabaleters La Garramatxa de Almenara y Cam- paners de Morvedre. La representación dará paso a la encendida de la hoguera de Sant Antoni 2015 con un espectáculo pirotécnico. Desde La Diabòlica de Morvedre invitan a la población a “participar activament i gaudir del correfoc, i posteriorment asistir a l’espectacle i cremà de la foguera de Sant Antoni i només cal portar roba vella no inflamable, el cap cobert i ganes de passar-ho bé”. Además, invitan a formar parte de esta colla “a tota persona interessada. Sols és necessari parlar amb qualsevol membre de la colla en el correu electrònic ladiabolicademorvedre@gmail.com o via Facebook”.

[close]

p. 15

· Edición Camp de Morvedre · SAGUNTO www.lavozdetucomarca.info PUERTO DE SAGUNTO · 15/01/2015 · Sociedad · 15 · La A.C. Cofrades de S.Santa organiza la visita del Cristo de Medinaceli al municipio „„A. SANTAÚRSULA Dómisol Sisters/LV El Mario Monreal acoge este sábado el concierto de “Dómisol Sisters” „„REDACCIÓN El Centro Cultural Mario Monreal de Sagunto acogerá este sábado, 17 de enero, a las 19.30 horas, el concierto de “Dómisol Sisters”, una agrupación especializada en el género del swing y en la música americana de los años treinta y cuarenta. La actuación se enmarca dentro de la programación trimestral de invierno que organiza la delegación de Cultura del Ayuntamiento de Sagunto. La delegada de Cultura, Maribel Sáez, ha invitado a todos los vecinos “a disfrutar de la actua- ción de este grupo valenciano que nos hará pasar una estupenda velada con la originalidad de sus temas y su vestuario, así como con los ritmos de swing y música americana que interpretan tan magistralmente. Desde la delegación de Cultura apostamos una vez más en nuestra programación por los grupos locales y valencianos”. Este grupo valenciano presentará su segundo disco “Get on board”, un álbum ambientado en la América de los años treinta. En sus actuaciones, trasladan al público a la época del swing. La Asociación Cultural Cofrades de Semana Santa Puerto Sagunto ha organizado la visita del Cristo de Medinaceli de la cofradía de Santa María del Mar del Grao de Valencia, que fue fundada en 1991, y perteneciente a la Semana Santa Marinera. Mañana viernes 16 de enero, a las 18 horas, tendrá lugar la llegada a la parroquia de Virgen del Carmen. Una hora más tarde, se iniciará la salida en procesión hasta la parroquia de Nuestra Señora de Begoña, con paradas para meditar las 7 palabras. A las 20 horas, habrá una celebración litúrgica en la parroquia de Nuestra Señora de Begoña. El sábado 17 de enero, de 11 a 13 horas y de 17 a 20 horas, exposición del Cristo de Medinaceli en la parroquia de Nuestra Señora de Begoña y el domigo 18 de enero, a las 12 horas, se celebrará una misa interparroquial en la iglesia de Nuestra Señora de Begoña y al término de la misma, el Cristo será trasladado en pro- Imagen de archivo de la Procesión del Silencio/LV cesión hasta la parroquia de San José, donde se celebrará un acto litúrgico y se expondrá a los feligreses de 18 a 20 horas. EXPOSICIÓN DE LA IMAGEN Durante la semana del 19 al 24 de enero, de 11 a 13 y de 17.30 a 20 horas estará expuesta la imagen. El día 19 a las 19.30 horas tendrá lugar una misa con vísperas y el jueves 22, al finalizar la Santa Misa, habrá exposición eucarística del Santísimo. Durante esos días, se podrán adquirir escapularios, estampas,… Para finalizar, el domingo 24 de enero, a las 12 horas, se llevará a cabo la misa de despedida y acción de gracias, imposición de escapularios y besapiés de la imagen. Las Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Puerto Sagunto invitan a los feligreses y público en general a visitar “tan estimada imagen en su estancia entre nosotros”.

[close]

Comments

no comments yet