Diari Més 2.705

 

Embed or link this publication

Description

Diari gratuït del Camp de Tarragona

Popular Pages


p. 1

Dilluns, 12 de gener de 2015 núm. 2.705 www.diarimes.com TARRAGONA AVUI Els Nanos Vells celebren els seus 150 anys d’existència amb una sortida. P4 REUS L’aeroport de LleidaAlguaire desvia, per segon dia consecutiu, els vols que havien d’aterras al Segrià a causa de la boira. P6 El consum de soja és beneficiós pel fetge segons determina un estudi realitzat pel CTNS. P8 CAMP DE TARRAGONA La declaració de l’Impost de Societats indigna les entitats sense ànim de lucre TARRAGONA L’entrada en vigor de la nova llei complica la comptabilitat a colles castelleres, associacions veïnals o AMPA, entre altres. P2 CRISTINA AGUILAR TARRAGONA L’alcalde Ballesteros diu que el tercer fil es vol constuir en una sola via El batlle avisa que les mobilitzacions començaran aviat. P3 REUS Foment pagarà una expropiació per la T-11 set anys després L’Estat debia pels terrenys més d’un milió d’euros. P6 Cremen un dels carros participants en els Tres Tombs de Valls, els quals assoleixen un gran èxit de públic. P10 MÓN CAMP DE TARRAGONA Mig centenar de líders mundials censuren el terrorisme a París en una marxa que es produeix a favor de la llibertat d’expressió. P13 La Pobla abandona el lideratge després d’empatar al camp del Figueres, i l’Ascó escala a la primera posició de la taula. El Calafell cau a la pista de l’Igualada (3-2) tot i aconseguir igualar un 2-0 advers. P18 BCN World deixa de ser un dels patrocinadors de la Fórmula E La seva marca ha deixat d’estar present a les curses. P11 ESPORTS ESPORTS Rocha, amb els braços oberts, després de marcar el gol que li va donar el triomf al Gimnàstic al Narcís Sala. El Nàstic es referma en el lideratge després de vèncer el Sant Andreu (0-1) ESPORTS Un gol de David Rocha al quart d’hora de joc va ser suficient. P14-15 El Reus suma un gran empat a casa contra el filial del Vila-real (2-2) Els de Natxo González queden a quatre punts de la promoció. P16-17

[close]

p. 2

2 diarimés 12/01/2015 TARRAGONA Les entitats no lucratives s’indignen per haver de declarar l’Impost de Societats La nova Llei estatal, que va entrar en vigor el passat 1 de gener, les obliga a fer-ho a diferència de l’anterior, que valorava un volum mínim de negoci Mariona Forcat ASSOCIACIONS Visió unànime. Entitats i associ· acions s’indignen per l’entrada en vigor el passat 1 de gener de la nova Llei 27/2014 de l’impost de societats, on s’introdueix que qualsevol entitat —encara que no realitzi cap activitat econòmi· ca i amb independència del seu volum— estarà obligada a pre· sentar l’Impost de Societats. Fins ara, estaven exemptes i el nou canvi, suposa una complexitat administrativa «injusta» i «inas· sumible» per moltes entitats. La llei afecta ja els exercicis iniciats aquest any. Això vol dir que, mal· grat que l’impost no s’haurà de presentar fins a 2016, les entitats hauran de portar una comptabi· litat de partida doble des de 2015 a fi de poder identificar adequa· dament els ingressos i despeses corresponents a rendes exemp· tes i no exemptes. La riquesa associativa de Ca· talunya es basa, en gran part, en la tasca de persones voluntàries CULTURA que presten els seus serveis sen· se esperar un benefici econòmic. Unes tasques que les persones assumeixen més enllà de les res· ponsabilitats laborals i socials i que, en la majoria dels casos, es desenvolupen en hores lliures. La gestió econòmica d’aquestes entitats és una d’elles, però el vo· lum que comporta haver de dur una doble comptabilitat, suposa un augment d’hores i coneixe· ments extra que moltes associa· cions no podran assumir. Per exemple, uns dels col· lectius afectats són les associa· cions de pares i mares de les es· coles i instituts. El portaveu de la Federació d’Associacions de Pa· res i Mares (FAPAC) a les comar· ques de Tarragona, Lluís Pallejà, considera que és «un atac directe al teixit associatiu». Com tota normativa comp· table, el no compliment de les obligacions comportarà sanci· ons econòmiques, que en aquest cas, pel fet de no presentar les declaracions, poden anar dels 300 als 3.000 euros. El portaveu de FAPAC a Tarragona fa una ra· diografia del funcionament de la La complexitat administrativa les obligaria a externalitzar la gestió comptable majoria d’associacions de pares i mares, amb juntes formades per tres o quatre responsables, que «malgrat que estan disposats a assumir moltes responsabilitats, una com aquesta, potser farà que no trobem voluntaris i que algunes Ampes, fins i tot, desa· pareguin». D’altra banda, Pallejà també denuncia que la Llei ha entrat en vigor sense pràcticament infor· mació. Les associacions «ens en vam assabentar per les notícies. A banda de què no s’ha consul· tat, tampoc se’ns ha informat de com poder-hi fer front. Les colles castelleres, també afectades per la nova normativa, s’afegeixen a la perplexitat col· lectiva. És per aquest motiu que, des de la Coordinadora de Colles Castelleres van dur a terme, el passat desembre, cursos de for· mació per explicar la nova nor· mativa a les colles. El president de la CCCC i, Josep Maria Cortès, també membre de la Colla Joves Xiquets de Valls, explica que els cursos han servit per informar perquè després «no es trobin amb sorpreses». Les entitats no hauran de fer la declaració de l’impost fins al 2016, però serà d’acord amb l’exercici del 2015. Per tant, les colles que no hagin estat alertades, es trobaran que se’ls exigirà tota la documenta· ció per fer-la «i no la tindran, ja sigui perquè no han demanat factures d’aquell sopar de la ca· nalla, perquè no guarden tots els tiquets, entre altres motius». Cortès afirma que, malgrat que la Llei tingui la voluntat de perseguir els fraus, «no ha tingut en compte l’estructura de moltes entitats culturals on no poden assumir aquell nivell d’exigència. Externalització dels serveis Les entitats, davant del volum de feina administrativa i comptable que significa adaptar-se a la nova Llei i, evitar així, una futura san· ció, s’han plantejat, com a única solució, l’externalització dels serveis a una gestoria. De fet, des de la CCCC han recomanat a les colles petites que ho facin, tal com explica Cortès. El president de la CCCC explica que en el cas de les colles grans, al tenir tanta gent, segurament trobaran entre els membres algú amb coneixe· ments de comptabilitat professi· onal i no els caldrà destinar una partida a pagar un gestor. Ara bé, les colles o altres entitats peti· tes, només els quedarà aquesta via. El president de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, Sergi de FORMACIÓ los Rios, ja avança que «exter· nalitzarem la gestió comptable perquè no ho podem assumir» qui afegeix, amb signes evidents d’indignació «que enlloc de per· seguir les grans fortunes, es de· diquen a perjudicar entitats que, com el seu nom indica, no tenen afany de lucre». De totes maneres, l’externalit· zació dels serveis de gestió eco· nòmica és la història del peix que es mossega la cua. El portaveu de la FAPAC a Tarragona aleta que les entitats petites, les quals no poden assumir el volum de coneixement i hores, «tampoc es podran permetre pagar un gestor». Des de la Federació d’Asso· ciacions de Veïns de Tarragona (FAVT), el seu president, Antoni Peco, confia en què la Confede· ració catalana buscarà alguna manera per la qual les entitats veïnals ho puguin fer. Peco expli· ca que de moment, a Tarragona, cap AAVV «s’hi ha adaptat». Els Xiquets del Serrallo revaliden president i cap de colla Lluís Monfort i Isaac Herrera continuaran al capdavant de la colla Redacció La Colla Xiquets del Serrallo de Tarragona va revalidar dissabte els càrrecs de president i cal de colla al capdavant de les ma· teixes persones. D’aquesta ma· nera, Lluís Monfort continuarà sent el president i Isaac Herrera el cap de colla. Després que l’anterior Jun· ta (equip de directiva i tècnica) complís els dos anys que s’havia marcat quan va ser escollida el 2013, els castellers van escollir una nova Junta dissabte passat en l’assemblea celebrada al Tin· glado 4 del Moll de la Costa. A l’elecció només es va presentar una candidatura, formada pels ja esmentats president i cap de colla, que es van encarregar de presentar la resta de persones que integren l’equip directiu i tècnic. En l’elecció del vicepre· sident, en va sortir escollit Fran· cesc Subirats i en els càrrecs de secretari i tresorer els votats van ser Albert Torres i Daniel Altura, respectivament. Un cop escollida la junta, els Xiquets del Serrallo ja es van posar a la feina per començar a parlar de les cites ordinàries d’inici de temporada. Des dels Xiquets del Serra· llo afirmen que la colla afronta il·lusionada el 2015 després de tancar la millor temporada de la seva història el 2014, i amb l’al·· licient que té un local d’assaig provisional des de l’inici dels assajos— la colla va mudar-se a la T4 a l’agost de l’any passat—. A més, en aquest mateix local hi té muntada una xarxa d’as· saig, posada a punt en els dar· reres mesos i fet inèdit, ja que s’havien de desplaçar a un altre local per fer-ho. La URV ofereix un curs sobre Adolescents, Drogues i Riscos La Fundació URV ofereix un curs per conèixer les adoles· cències i la seva relació amb les drogues i els riscos i per poder desenvolupar estratègies d’ac· tuació. La formació està adreça· da a professionals dels àmbits sanitari, educatiu, social, juve· nil i cultural i tindrà una durada de 100 hores. El curs comença· rà el 3 de febrer i s’extendrà fins el 22 de maig. El curs vol aprofundir també en definir el paper dels profes· ADOPCIÓ D’ANIMALS sionals i la seva tasca en relació a la detecció precoç dels con· sums problemàtics de drogues i d’altres riscos associats i també adquirir capacitats i eines per a la prevenció i la resolució de conflictes. La formació també entrarà en conèixer les políti· ques sobre drogues i els recur· sos del territori en relació a la prevenció, la reducció de riscos i els tractaments i en crear un teixit associatiu que possibiliti l’abordatge comunitari. La Moon té uns quatre mesos. La va rescatar una voluntària quan havia caigut junt al seu germà en un pati del que no po· dien sortir. Està acostumada a conviure amb nens, gossos i al· tres gats. Si la vols conèixer pots trucar al 636579473 o escriure a refugibaixcamp@gmail.com

[close]

p. 3

POLÍTICA TARRAGONA POLÍTICA 12/01/2015 diarimés 3 Ballesteros: «El tercer fil es vol construir només en una sola via» L’alcalde avisa que les mobilitzacions per aconseguir les prestacions del seu pas començaran aviat Anna Fortuny La CUP reclama xerrades explicatives dels pressupostos La Candidatura d’Unitat Popular (CUP) a Tarragona reclama que l’Ajuntament de Tarragona ofereixi xerrades explicatives als ciutadans sobre els pressupostos. La CUP recorda que, el passat octubre, l’Ajuntament va aprovar el Codi de Bon Govern Local, a través del qual anunciaven que s’utilitzarien eines participatives. Després de l’aprovació dels pressupostos el 19 de desembre, la CUP ja va denunciar-los per manca de transparència i opacitat. Així mateix, consideren que, un cop publicats, aquests no són uns pressupostos socials, ja que «se segueix pagant un deute il·legítim als bancs, per un valor d’uns 20 milions d’euros». També recorden que «FCC segueix rebent uns 20 milions d’euros per una despesa que no està controlada i l’Ajuntament es torna a endeutar amb 19 milions que serviran per a finançar Tarragona 2017». L’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, alerta que la construcció del tercer fil ferroviari es vol posar en marxa «amb estalvi de costos i en una sola via». D’aquesta manera, assegura que li han arribat veus que el projecte només contempla la implantació de l’ample europeu en una de les dues vies que uneix Tarragona i Castellbisbal, fet que considera insuficient. Tot i que aquesta informació ha ressonat diverses vegades entre les institucions, l’Ajuntament no ha vist el projecte executiu al detall. Ballesteros lamenta que el Ministeri de Foment pugui estar treballant en aquesta línia i destaca que, si es confirmen les sospites, «aquesta decisió demostrarà que se’n riuen del territori, de la indústria química, del Port, de la ciutat i de tots nosaltres». L’alcalde reivindica la necessitat d’implantar el tercer fil en les dues vies, per tal que els vehicles que necessitin l’ample mixt puguin anar i tornar i no s’hagi d’aturar o endarrerir el seu pas, ELECCIONS així com el dels que circulen per les vies convencionals. Cal recordar que fa més d’un any que el consistori tarragoní espera la firma del Protocol del tercer fil, un plec de condicions que han de pal·liar el pas d’aquesta construcció –la qual representa un elevat increment del pas de mercaderies– a la ciutat i ha d’atorgar un seguit de millores. L’alcalde manté l’anunci que va proferir abans de les vacances de Nadal, a través del qual assegurava que s’esperaria al dia 15 de gener per actuar. Arran de les darreres informacions del projecte, Ballesteros defensa que «encara estic més enfadat» i «la nostra resposta serà contundent». La ministra de Foment, Ana Pastor, va prometre –en la darrera visita a la ciutat, al novembre– que es posaria en contacte amb els serveis municipals per posar en marxa la firma de l’esperat protocol. Ballesteros lamenta que, formalment o de manera informal, «encara no hem rebut notícies». A més, defensa que «si són certes les informacions, Foment vol fer un nyap i no ho permetrem. No abaixarem la guàrdia; ni políticament, ni cívicament». D’altra banda, l’alcalde creu que construir només una via «serà perjudicial per Tarragona, però també per tot Catalunya». Considera que la construcció d’una sola via serà perjudicial per a tot Catalunya Alerta de la voluntat del Ministeri de prioritzar València i Castelló per davant del territori català. Així doncs, Ballesteros està disposat a moure fitxa per fer sentir la seva veu i recorda que serà a partir de meitat de mes quan «em trauré la faixa i parlarem de com ens mobilitzarem». D’entrada, però, reivindica que «sortirem al carrer, recollirem signatures i intentarem forçar per la via legal i judicial solucions». L’estació és «la prioritat» Entre les prestacions que ha de comportar la firma del protocol, SALUT s’hi troba la renovació de l’actual estació de trens i la connexió de la ciutat amb el litoral a través de la construcció de passarel·les. No obstant això, Ballesteros assegura que l’estació de trens és la prioritat. «No pot ser que una estació com aquesta, que és la segona en volum de passatgers, a Catalunya, no tinguem les barreres arquitectòniques superades», subratlla. Així mateix, recorda que hi ha un acord signat entre la ministra de Foment, la Generalitat i l’Ajuntament, a través del qual es preveuen 15 milions d’euros destinats a renovar l’estació de trens. Aquest, es va rubricar com un dels primers acords des de l’Estat per tal d’impulsar la línia ferroviària del Corredor del Mediterrani i aconseguir la connexió ferroviària amb Europa. En nombroses ocasions, l’Ajuntament també ha manifestat que, en acceptar el pas del tercer fil, la ciutat està renunciant a tenir una façana marítima. Les mobilitzacions es desenvoluparan entre diversos agents implicats. Els socialistes renovaran bona part de la llista electoral El Partit Socialista de Catalunya a Tarragona (PSC) preveu renovar bona part dels membres que conformen actualment la llista, de cara a les eleccions municipals del maig. Tot i que l’actual alcalde –el qual continuarà sent l’escollit per encapçalar la força socialista– no exposarà la llista completa fins a meitats de març, des del partit tenen clar que «hi haurà la incorporació d’independents». Josep Fèlix Ballesteros assegura FELICITACIONS L’alcalde es manifestarà per les 24 hores d’Hemodinàmica «Crec que hem aconseguit guanyar la partida i el pols». Amb aquestes paraules, l’alcalde Josep Fèlix Ballesteros, creu que el Departament de Salut complirà amb la promesa d’ampliar el servei de la Unitat Hemodinàmica les 24 hores, arran de les queixes profanades pel consistori però també a tavés de la ciutadania. Així, Ballesteros assegura que serà present en una de les manifestacions que entitats, sindicats i veïns han convocat per exigir que Salut compleixi amb una promesa que va proferir «ja fa dos anys». D’altra banda, l’alcalde detalla que, des de l’Ajuntament, no convocaran cap tipus de mobilització, però donaran suport a totes les que es facin. A més, recorda que, el pròxim dia 23, el grup socialista presentarà una moció i destaca que el grup parlamentari socialista està disposat a presentar mocions i iniciatives parlamentàries. A.F. que encara no sap quin serà el nombre de noves incorporacions, però destaca que «volem gent amb idees joves». Així, defensa la necessitat d’introduir persones «molt tarragonines» que, a la vegada, «tinguin un paper representatiu en les activitats del futur». A més, part de l’equip actual canviarà, ja que hi ha diversos regidors que, per edat o per impossibilitat, ja han anunciat a l’alcalde que no continuaran. A.F. Hoy mi kukudrila cumple 2 añitos... te desea tu tía k te ama... tus abuelos, el tito Fran y el Ares.

[close]

p. 4

4 diarimés 12/01/2015 TARRAGONA elena gavaldà CULTURA Els Nanos Vells recreen la primera sortida per celebrar els seus 150 anys Centenars d’infants van seguir les tretze figures per la ciutat amb el propòsit de «donar-los la mà» Anna Fortuny El grup TeclaSmit commemora l’alliberament d’Auschwitz TeclaSmit Teatre Popular, el 27 de gener, dia Internacional en Memòria de les Víctimes de l’Holocaust, coincidint amb la commemoració de l’alliberament del camp de concentració d’Auschwitz, farà una lectura dramatitzada del text de Peter Weiss Instrucció de sumari. Oratori en onze cants. L’autor fa un recull de les 183 sessions que es van realitzar en el judici iniciat a Frankfurt entre 1963 i 1965 amb 23 oficials i treballadors com acusats i els testimonis de 409 supervivents. Tecla Smit ha fet una selecció de textos que són exponents del que el llibre explica. També presentaran l’obra de Bertolt Brecht La dona jueva exponent dels mateixos fets, una peça del llibre Terror i misèries del Tercer Reich. «A mi el que més m’agrada és el Capità». Així és com el petit Marc Palau esperava impacient als seus herois i amics, el Nanos Vells, ahir al migdia a la plaça de la Font. De fet, al costat del jove tarragoní s’hi podien veure desenes de menuts, pares i avis que feien gana mentre esperaven l’arribada de les tretze figures. El motiu de tot plegat va ser la celebració del 150è aniversari de l’estrena dels Nanos Vells de la ciutat. Així, des de l’Agrupació de Portadors dels Nanos Vells de Tarragona van decidir reproduir, de manera simbòlica, la seva primera actuació del conjunt, que van dur a terme el dimecres 11 de gener de 1865. La trobada va voler recrear l’escena del segle XIX, de manera que van repetir el recorregut i van visitar l’arquebisbe Jaume Pujol, en substitució de la visita a l’arquebisbe Francesc Fleix i Solans de l’època. El president de l’agrupació, Jaume Sendra, va explicar que «en la primera sortida el Capità encara no existia». Aquesta figura hauria entrat a formar part de les figures, mesos després. Tot i això, actualment, aquest s’ha convertit en la figura més estimada per als menuts. Sendra fa 26 anys que és portador de nanos i va assegurar que la principal satisfacció és «veure la il·lusió i l’agraïment dels petits». A més, recorda que el propòsit de la majoria de la canalla és «donar la mà a tots els nanos». Des de l’agrupació, el vocal Jorge Pérez va destacar que portar nanos «és un privilegi, ja que es tracta d’unes figures molt antigues i reconegudes arreu». Cal recordar que els metges, marquesos, arlequins, negritos, pagesos, andalusos i el capità formen un grup de Nanos «molt majestuosos que, en un principi, no ballen», detalla Pérez. La desfilada va sortir de la plaça de la Font, tot passant per la plaça de les Cols i arribans fins al Pla de Palau. Allí, l’arquebisbe Jaume Pujol els va rebre i els hi va agrair el seu treball. Aquests, li van entregar una fotografia de família. A continuació, les tretze figures, acompanyades de centenars de persones van tornar cap a la plaça de la Font i, posteriorment, els nanos van retornar a la Casa de la Festa. El cap de colla de l’agrupació, Rafael Pallero, va destacar el creixement del paper de la dona en l’equip. «Des de Els Nanos Vells es van fer la fotografia de família abans d’iniciar el recorregut. fa uns deu anys, el dia de Santa Tecla al matí, els portadors són, majoritàriament, dones». Actualment l’agrupació compta amb una seixantena de participants, entre els quals hi ha portadors, portants d’aigua i membres que «ja no poden carregar». Per tal de commemorar l’aniversari, els portadors dels nanos d’ahir coincidien amb les persones que fa més temps que formen part de l’agrupació –a excepció del president i el cap de colla que controlaven la situació des de fora–. Així, entre aquests s’hi trobava l’alcalde, Josep Fèlix Ballesteros, el qual encarnava el Marquès. Va recordar que «vaig entrar fa uns 28 anys, quan un grup de joves esbojarrats vam voler reivindicar que per portar els nanos no s’havia de cobrar». En perspectiva, Ballesteros va defensar que «tot i que molts ens deien que no ho aconseguiríem, és un orgull veure que hem aconseguit consolidar la tradició». A.F. Fe d’errates sobre la pàgina sis de l’edició 2.704 de ‘Diari Més’ El difunt Joan Domingo Saigí no va ser el fundador de la farmàcia que porta el seu nom de Rambla Nova tal com va sortir publicat en la pàgina sis en l’edició d’ahir del Diari Més. D’altra banda, malgrat no serne el fundador, Joan Domingo Saigí, que morí el dia de Reis, va ser un emblemàtic farmacèutic que va ser un pioner en les primeres tècniques i aparells de diagnòstic i laboratori d’anàlisi clínic. L’objectius de molts infants és donar la mà a tots els nanos. Amb la col·laboració de:

[close]

p. 5

PUBLICITAT 12/01/2015 diarimés 5 Este mes especial ¡Haz la primera consulta a MITAD DE PRECIO! Este mes paga SOLAMENTE 36€ INCLUYE:  Un examen espinal computerizado de última generación.  Un examen neurológico y ortopédico específicos de la quiropráctica.  Un posturómetro.  Un análisis de su equilibrio.  Una detección de sus subluxaciones.  Un informe completo sobre el estado de su columna vertebral. Normal: 72€

[close]

p. 6

6 diarimés 12/01/2015 REUS Arriba el II Mercat d’intercanvi de disfresses a la plaça d’Evarist Fàbregas La regidoria de Cultura i Joventut organitza el segon mercat d’intercanvi de disfresses, dies abans del carnaval. Serà el dissabte 31 de gener d’onze del matí a una del migdia a la plaça d’Evarist Fàbregas, al Pallol. La proposta neix de la idea de poder compartir i donar una segona sortida a les disfresses que moltes vegades queden oblidades per casa i també per poder aconseguir una disfressa sense haver de fer una gran despesa econòmica i així fomentar una consum responsable. Per participar al mercat hi ha dues possibilitats, d’una banda, la d’anar-hi el mateix dia amb alguna disfressa o complements i mirar de fer un intercanvi amb la resta de públic assistent, o bé si es vol portar més material, també es pot sol·licitar de forma gratuïta una parada per poder exposar totes les disfresses que es vulguin intercanviar. Per fer aquesta sol·licitud només cal entrar a joventut.reus.cat/ mercat i omplir un petit formulari. El termini per aquest tràmit és el dia 28 de gener. Al mercat no es podran comprar i vendre disfresses. Foment pagarà set anys després una expropiació per l’ampliació de la T-11 Una sentència obliga l’Estat a abonar per les finques, a un tram previ a l’accés a l’Aeroport, més d’un milió pendent des de 2007 Mónica Pérez CEDIDA JUDICIAL El Ministeri de Foment haurà d’abonar a Cimalsa (Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Jurídiques), empresa pública de la Generalitat dedicada al desenvolupament de la xarxa logística de Catalunya, un total de 916.832 euros més interessos per l’expropiació d’uns terrenys l’any 2007. A les finques, que es van veure afectades pel projecte d’ampliació de la T-11, es va construir un dels trams previs a l’accés a l’Aeroport de Reus, entre l’equipament i l’enllaç amb l’A-7. Les parcel·les formaven part del polígon CIM el Camp, ubicada a cavall entre els termes de Reus, Tarragona i La Canonja, i van passar a ser un dels casos pendents de l’Estat quan la crisi va paralitzar el pagament de gran part de les expropiacions ja executades. La compensació arriba ara, set anys després i amb el total de les obres d’ampliació de la via finalitzades des de gener de 2014. INFRAESTRUCTURES Als terrenys s’estava desenvolupant el polígon CIM del Camp. Després d’arribar a un acord pel justipreu –la indemnització per la pèrdua dels terrenys expropiats–, Cimalsa i Foment van tirar endavant el procediment signant unes actes que no van desembocar en el pagament per part de l’Estat d’aquella quantitat pactada i que fregava el mi- lió d’euros. Va ser llavors quan Cimalsa va iniciar un procés judicial que culminava el passat 17 d’octubre amb una sentència de la secció segona de la sala contenciosa-administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que condemnava a l’Administració General de l’Es- tat a abonar 916.832 euros més els interessos de demora. El 25 de novembre, el mateix tribunal declarava ferma la sentència, després que Foment comuniqués que no recorreria la resolució inicial. En previsió que no sortiria airós del pleit, però, l’Estat ja va ingressar a l’empresa de la Generalitat una part important de la indemnització, propera al 90% del total. Ara, a més de satisfer el 10% restant, haurà de fer front als interessos que es desprenguin d’aquests set anys entre l’expropiació i el judici. «Actuar així no era, per la nostra part, desitjable. Però, en veure que no pagaven, vam haver d’anar als tribunals», apunten fonts de Cimalsa. Sòl urbà i a un preu elevat Cimalsa havia adquirit inicialment les parcel·les per desenvolupar-hi el polígon CIM el Camp. «Un cop el teníem completat, va venir l’expropiació per l’ampliació de la T-11. Es tractava de sòl urbà i, per tant, el preu era bastant elevat», apunten des de l’empresa pública, i afegeixen que «incloïen terrenys de Reus i també de Tarragona. Al principi vam arribar a un acord amb unes actes d’expropiacions que vam enviar a Madrid, però des d’allí ens deien que no les havien rebut i van modificar les superfícies que expropiaven, i amb això ja vam perdre dos anys. En vam tancar unes de noves i, en no pagar-nos, vam acabar demandant». En el global de l’àmbit d’actuació que comprenia les parcel·les de Cimalsa, Foment va dotar el tram interurbà de la T-11 de les característiques pròpies d’una autovia. Es van remodelar diversos enllaços i accessos i es va crear una via de servei, entre altres. El conjunt de l’ampliació de la T-11 va suposar per a l’Estat una inversió de 56,89 milions d’euros –expropiacions incloses– per actuar sobre 7,6 quilòmetres de carretera. El projecte es va donar per completat al gener de 2014. La boira fa desviar a Reus els vols del Regne Unit que havien d’aterrar a Lleida Des de dissabte, els xàrters de Thomas Cook aterren al Baix Camp ACN/Redacció ACN Jordina Gort porta Bartrina al Centre d’Amics de Reus La Sala d’Actes del Centre d’Amics de Reus collirà, aquest dimecres dia 14 de gener, una conferència sobre Joaquim Maria Bartrina, la poesia i la ciència. La xerrada, sota aquest títol i emmarcada en el cicle Reusencs Il·lustres, anirà a càrrec de la ponent Jordina Gort. L’acte, un més dels que proposa aquest ja cèlebre cicle, tindrà lloc a partir de dos quarts de vuit del vespre i és d’accés lliure. Envia el text i la foto de qui vulguis felicitar a publicitat@mestarragona.com L‘aeroport de Lleida-Alguaire va haver de desviar ahir, per segon dia consecutiu, els vols que havien d’aterrar al Segrià, a causa de la boira. Els vols xàrter del turoperador britànic Thomas Cook van haver d’aterrar a l’aeroport de Reus, com dissabte ja va fer el primer vol de l’hivern de la companyia israeliana Arkia, que en el seu cas va ser desviat a l’aeroport del Prat. La situació anticiclònica provoca aquests dies que la manca de visibilitat sigui constant a la plana de Lleida, amb especial densitat al Segrià, el Pla d’Urgell i les Garrigues. Des de l’obertura de l’aeroport, fa 5 anys, una desena de vols s’han hagut de desviar a causa de la boira tot i el sistema de seguretat instal·lat. Un dels casos més recents va donar-se tot just fa un any, quan quatre vols d’anada i tornada van haver de ser desviats també als aeroports de Reus i el Prat, a causa de la densa boira que en aquell cas impedia operar des de l’aeroport de Lleida-Alguaire únicament els vols que arribaven o sortien durant el matí. La manca de visibilitat impedeix operar des d’Alguaire. FELICITACIONS Felicidades cuki. Ayer celebramos tu 17º cumpleaños. Hoy es el primer día del resto de tu vida. Feliç 16 anys, Carlos!!! T’estimem. Mama, papa i Marc.

[close]

p. 7

PUBLICITAT 12/01/2015 diarimés 7

[close]

p. 8

8 diarimés 12/01/2015 REUS tenir lloc a la comissaria central de la Guàrdia Urbana i també va comptar amb la presència de comandaments del cos de seguretat, i el president de la Federació d’Associacions de Veïns de Reus, Valentín Rodríguez. La política de proximitat de la Guàrdia Urbana preveu un paper destacat per a les associacions de veïns i de comercials amb què compta actualment el municipi, i amb els quals es programen reunions periòdiques de treball conjunt i de posada en comú d’idees. Així mateix s’ha establert un fil directe amb la Guàrdia Urbana via telèfon i correu electrònic. POLICIAL La Guàrdia Urbana reforça la proximitat amb les associacions de veïns Joaquim Enrech es presenta a les entitats Redacció Una investigació del CTNS apunta que el consum de soja és beneficiós pel fetge Professionals del centre determinen que els fitosterols redueixen els nivells de triglicèrids i la seva ingesta, així, suggereix un efecte protector de l’òrgan M.P. OLÍVIA MOLET CIÈNCIA Joaquim Enrech, recentment nomenat regidor de Seguretat de l’Ajuntament de Reus, va reunir-se el passat dijous 8 de gener amb els representants de les associacions de veïns de la ciutat en una trobada presidida CULTURA per l’alcalde de Reus, Carles Pellicer. L’objectiu principal de la reunió va ser el de presentar-se com a nou responsable polític de la Guàrdia Urbana i avançar en la política de proximitat entre el cos municipal de seguretat i la ciutadania. La reunió va Jordi Gaspar dirigirà la Fira de Circ Trapezi en les dues següents edicions La seva proposta ha estat la millor puntuada Redacció Jordi Gaspar és des del passat divendres el director artístic de la Fira de Circ Trapezi, una vegada completat tot el procés administratiu. El director seleccionat per als pròxims dos anys ha estat també el màxim responsable de Trapezi en les edicions 2013 i 2014. La comissió de seleccció de la direcció artística de la Fira de Circ Trapezi de Reus ha escollit la proposta de Gaspar com la més ben puntuada per rebre l’encàrrec de dirigir les dues pròximes edicions d’aquest festival. La comissió tècnica integrada per representants de la Generalitat, l’Ajuntament de Reus i professionals externs vinculats a les arts escèniques ha atorgat la valoració més elevada al projecte de Gaspar per davant de dues altres candidatures. Trapezi va fer l’any passat una clara aposta pels artistes emergents, la nova creació i l’experimentació. La transversalitat i la convivència de llenguatges, la tria s’altres disciplines –com la dansa o les arts plàstiques-, noves tendències en la posada en escena, així com la innovació, van ser els valors principals que configuraven la programació. Que els fitosterols –mol·lècules que es troben als vegetals– tenen efectes positius en la reducció del colesterol és un fet conegut i comprovat. El que s’ha evidenciat ara és que aquests components tenen també efectes en la baixada de triglicèrids i, per tant, el seu consum suggereix una acció protectora per al fetge, un dels òrgans més afectats per l’obesitat i la síndrome metabòlica. Aquesta combinació dels trastorns mèdics fa augmentar el risc de desenvolupar malalties cardiovasculars i diabetis. Els resultats d’aquest treball s’han publicat en l’article Longterm intake of soyabean phytosterols lowers serum TAG and NEFA concentrations, increases bile acid synthesis and protects against fatty liver development in dyslipidaemic hamsters, a la revista British Journal of Nutrition. La recerca l’han dut a terme investigadors del Centre Tecnològic de Nutrició i Salut, del grup de recerca en Nutrigenòmica de la URV i de Lipotec Company, una empresa dedicada al desenvolupament d’ingredients bioactius, amb seu ubicada a Gavà, que desenvolupa aquest ingredient i ha encarregat el treball de recerca. Per fer l’estudi s’han utilitzat hàmsters que havien desenvolupat, de forma induïda, obesitat, colesterol alt, triglicèrids alts i fetge gras. Introduint fitosterols de soja a la dieta, es van capgirar tots els efectes de la dieta alta en greixos. Es va comprovar la disminució del colesterol i, a més, «es va veure que un consum a llarg termini reduïa el nivell de Imatge d’arxiu dels animals que ajuden a les investigacions. triglicèrids i això tenia un efecte de protecció del fetge pel que fa a lípids i a programació metabòlica», explica Josep Maria del Bas, investigador del CTNS. Eliminar el colesterol Els investigadors que prenen part d’aquest projecte van trobar, durant la recerca, un mecanisme addicional d’actuació dels fitosterols mitjançant el pas del colesterol a àcids biliars. És un sistema que està descrit com a eliminació del colesterol de l’organisme, però la relació amb el consum de fitosterols no estava ben establerta fins ara. En aquest estudi s’intueixen eines per ampliar el ventall d’efectes d’aquest ingredient, com ara la implicació en la reducció dels nivells d’àcids grassos lliures, importants en el desenvolupament de la resistència a la insulina. Pels investigadors, prevenir les alteracions hepàtiques induïdes per la dieta «té molt d’interès perquè la seva afectació té implicacions en tot l’organisme», com apunta Francesc Puiggròs, un dels autors de l’article i coordinador científic del CTNS. La recerca que vincula el consum de soja amb efectes beneficiosos pel fetge no és, però, l’única que es porta a terme a un Centre de Nutrició i Salut que va entrar en funcionament a principis del 2013 i en què es van invertir vota 13 milions d’euros sota l’impuls de la Universitat Rovira i Virgili. Avellanes i càncer de còlon Entre aquestes moltes recerques, destaca la que va trobar en la pell d’avellana efectes beneficiosos per prevenir el colesterol i el càncer de còlon, després de realitzar un estudi per encàrrec de la Cooperativa Unió. El projecte de recerca va estar finançat pel CDTi i va durar més de dos anys, va tocar a la seva fi a mitjans de l’any passat.

[close]

p. 9

PUBLICITAT 12/01/2015 diarimés 9

[close]

p. 10

10 diarimés 12/01/2015 CAMP DE TARRAGONA ALCANAR AJUNTAMENT DE VALLS/PERE TODA acn TRADICIÓ La manifestació l’encapçalava una gran pancarta. El recorregut que feien els carros es va omplir de públic. Els de Valls són uns dels Tres Tombs més multitudinaris. Èxit de públic als Tres Tombs de Valls tot i la crema d’un dels carros Un dels vehicles –aparcat darrera de l’estació– va ser objecte d’una bretolada la nit abans Redacció Més de 400 persones es manifesten contra la indemnització per Castor Es va recrear un funeral d’alt nivell ACN La crema d’un dels carros participants en els Tres Tombs de Valls la nit de dissabte no va aconseguir enterbolir la bona marxa i l’èxit d’un dels esdeveniments més participatius a la capital de l’Alt Camp. La 36a edició dels Tres Tombs de Valls omplia ahir els carrers de la ciutat per contemplar el trot de 250 cavalleries: 150 cavalls enganxats i 100 muntats, segons l’organització. «La gent ha respost molt bé, hem tingut molt de públic i el cert és que, els de Valls, són dels més multitudinaris», explicava ahir Tania Guasch, responsable de comunicació dels Tres Tombs de Valls. La nit abans, però, un dels carros va ser cremat intencionadament. Els fets es produïen darrere de l’estació de Valls, on romanien la major part de carruatges aparcats. Tot apunta a què el carro va ser objecte d’una bretolada. El foc va calcinar la totalitat del carruatge d’un dels socis dels Tres Tombs i part de la càrrega d’un altre que hi havia a prop. El foc es va declarar quan faltaven pocs minuts per la mitjanit. Per sort, però, no es van haver de lamentar cap ferit i, de fet, els animals no arribaven fins l’endemà, ahir diumenge. D’arreu de Catalunya Els Tres Tombs de Valls van rebre ahir a participants d’arreu de Catalunya i de les comarques de Castelló. Van participar carros carregats de caixes, carbó, llenya o palla, entre d’altres, que eren estirats per dos, tres, quatre i fins a cinc cavalls. També es va exhibir la col·lecció única a Ca- talunya de carros de bocois. Però també van participar carros de traginers. Ahir, com és habitual, l’estrella de la festa –des de l’any 1987– i encarregat de tancar els Tres Tombs va ser el carro gran o gros de traginers, restaurat íntegrament el 2011. «No hi ha hagut cap problema, els Tres Tombs s’han desenvolupat amb èxit, sense problemes, tot ha anat segons el previst», puntualitzava Tania Guasch. L’organització estarà present també en la Gran festa de la calçotada, el dia 25. Unes 400 persones van sortir ahir diumenge al carrer a Alcanar, la majoria vestides de dol, per mobilitzar-se contra el pagament de la indemnització de 1.350 milions d’euros a la concessionària del magatzem de gas Castor, Escal UGS. Responien així a la convocatòria de la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia per protestar, amb una marxa fúnebre, pel deute del projecte, actualment en hibernació. La mobilització va començat al punt del migdia a la plaça Major del municipi i va arribar fins a la plaça de bous. En aquest indret van cremar bitllets de 650 euros, la quantitat que es calcula que costarà, a cada consumidor de gas, la compensació que s’ha pagat a l’empresa. Amb banda de música inclosa i amb tota la pompa que es donaria a un funeral d’alt nivell. Així va ser la manifestació que va recórrer els carrers d’Alcanar i que va acabar amb la crema simbòlica de la indemnització del Castor. L’ha va encapçalar una gran pancarta amb el lema «No ho volem!», i gairebé mig miler de persones del territori s’hi van afegir. Tot plegat per reclamar el tancament definitiu del magatzem de gas. Obertes les inscripcions per la nova temporada del Carretera i Manta Els joves de fins a 30 anys que vulguin participar de les activitats que proposa per aquest primer trimestre el programa Carretera i Manta poden ja consultar l’oferta i apuntar-se. Des del Punt d’Informació Juvenil de Salou, ubicat a la Masia Tous, s’estan ja iniciant les tramitacions per a les diverses activitats de formació i lleure que es proposen en aquesta nova edició del programa compartit amb les regidories de Joventut dels Ajuntaments de Cambrils i Vila-seca. Per aquest trimestre hi ha cursos presencials com els de director d’educació en el lleure; de monitor de ludoteca; per participar a l’escola de castells; de preparació per les proves d’anglès PET i FIRST, a més de 4 esquiades a Andorra.

[close]

p. 11

EMPRESA CAMP DE TARRAGONA 12/01/2015 diarimés 11 El recorregut de l’autobús urbà de Cambrils incorpora tres noves parades El bus urbà de Cambrils comença l’any 2015 amb novetats en els recorreguts i els horaris. La millora més destacada és la incorporació de noves parades a la plaça Carles Roig, al port i a la zona esportiva. L’objectiu és donar una millor cobertura de les zones generadores de desplaçaments pensant especialment en els ciutadans que es desplacen per motius de treball, compres i activitats esportives. Per una banda, les dues línies afegiran al seu recorregut una parada a la zona esportiva (camps de futbol) que funcionarà a partir de les 5 de la tarda. Per l’altra, a la nova parada de la plaça Carles Roig, situada a l’avinguda de la Independència, s’hi aturaran 8 busos de la línia de Llevant i 9 de la Línia de Ponent en horari de matí i tarda. Finalment, seguint amb els canvis realitzats durant la campanya de Nadal, 14 expedicions passaran pel port. A més de la incorporació de noves parades, també s’ha reforçat el servei de retorn al vespre de les dues línies per estudiants, treballadors i ciutadans en general que s’han de desplaçar a la tarda. BCN World cancel·la l’acord de patrocini de la competició Fórmula E El nom del projecte –ara en dubte– ja no apareixerà a les curses després que la Generalitat hagi agafat les regnes del futur macrocomplex turístic Sílvia Jiménez TRADICIÓ Vila-seca escalfa motors per la Festa Major de Sant Antoni Comença aquest divendres, 19 de gener Redacció BCN World ha deixat de ser un dels patrocinadors principals de la Fórmula E, segons avançava ahir el diari ARA. El nom de BCN World ha deixat d’aparèixer a les curses, però també a la web de la competició, després que la Generalitat hagi agafat les regnes del futur macrocomplex de resorts i casinos de la Costa Daurada i que Veremonte hagi passat de ser el promotor a només un dels socis que podria gestionar dues llicències de casinos. D’altra banda, tal com avança ARA, el litigi obert de la companyia amb l’Ajuntament de Barcelona –que, des de l’inici, s’ha oposat a què el futur complex dugui el nom de la Ciutat Comtal– ha reduït les possibilitats que, finalment, el projecte que s’ha d’ubicar als terrenys del Consorci Recreatiu i Turístic de PortAventura, s’anomeni BCN World. Aquest fet hauria atiat encara més la retirada del patrocini de les curses de cotxes elèctric, llurs drets d’explotació són propietat de l’empresari Enrique Bañuelos i Alejandro Agag. Després que Veremonte no executés la seva opció de compra sobre els terrenys del Consorci Recreatiu i Turístic PortAventura, la Generalitat passava a tutelar el projecte mitjançant la signatura d’un conveni. Aquest es va rubricar el passat mes de desembre entre l’administració catalana i La Caixa i permet a la Generalitat gestionar durant 18 mesos l’accés al sòl d’aquelles empreses que opten a una llicència de casino en el Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou. Segons l’acord, fins que finalitzi aquest termini la Generalitat podrà comprar les 150 hectàrees que han d’acollir els Complexos Turístics Integrats. Un cop s’assignin les llicències, els adjudicataris adquiriran la propietat del terreny per construir els complexos. Amb Veremonte en un segon pla, s’obre de nou l’interrogant sobre el nom que durà el gran projecte turístic tot i que, en les seves darreres declaracions, el delegat del Govern català a Tarragona, Joaquim Nin, sostenia que la de BCN continuava sent la millor marca de presentació del mateix. En qualsevol cas, el futur macrocomplex està supeditat als paràmetres que marqui el Pla Director Urbanístic del CRT PortAventura (PDU), que s’està redactant actualment. L’avenç del PDU es presentarà el pròxim 30 de gener a la Comissió d’Urbanisme, on es podrien esvair molts dubtes sobre la superfície i altures que ocuparan els resorts i casinos que es construiran als terrenys a tocar del parc temàtic. El 16 de gener comença la Festa Major de Sant Antoni de Vila-seca. La cercavila i el pregó són alguns dels primers actes de la Festa Major d’Hivern en commemoració del patró de la vila, Sant Antoni. El pregó d’enguany, que tindrà lloc el divendres 16 de gener a les nou de la nit a l’Auditori Josep Carreras de Vila-seca, anirà a càrrec de l’escriptor menorquí Josep Maria Quintana Petrus. Com a novetat, el dissabte 24 de gener hi haurà un esmorzar popular a la plaça de l’Església a partir de les 9 del matí, a càrrec de Lo Col·lectiu Flixanco de Vilaseca. Per la seva banda, tothom qui ho desitgi podrà assistir als dos assajos dels Xiquets de Vila-seca que es duran a terme el 20 de gener a la Societat Las Vegas a partir de les 7 de la tarda i el 23 de gener a dos quarts de nou. Finalment, a tres quarts d’una del dissabte 24 realitzaran l’Actuació castellera a la Pista Poliesportiva del Colomí. Aquest mateix dia i a les 12 del migdia, tindrà lloc la inauguració del Centre Cívic i Cultural del Colomí, un nou espai social i cultural pel barri situat al carrer de Tarragona, 22, que es podrà visitar en jornades de portes obertes els dies 22 de gener a les onze i 23 de gener a les set de la tarda. D’altra banda, l’Envelat acollirà el Ball de Festa Major el dia 16 amb l’orquestra Nueva Alaska i el dia 17 el Gran Ball de Festa Major amb l’orquestra Costa de València. Els mateixos dies hi haurà per als més joves, música i gresca a la Carpa fins a les 4 de la matinada. Aquest any, els més joves podran gaudir d’una Nit de Monòlegs el 22 de gener. A més de la cercavila i el pregó, els principals actes de la Festa Major són els Tres Tombs i la Festa del Foc el dia del patró; les tradicionals curses de cavalls al Parc de la Torre d’en Dolça el dia 18 i la vuitena edició del Pallassòdrom durant els dies 17, 18, 24 i 25. Els actes s’allargaran fins al 25 de gener.

[close]

p. 12

12 diarimés 12/01/2015 OPINIÓ TRIBUNA Les cartes al Diari Més, poden fer-les arribar a la redacció per correu (carrer Manel de Falla, 12, baixos. 43005 de Tarragona o carrer Alcalde Joan Bertran, 30. 43202 de Reus), o mitjançant el correu electrònic (redaccio@mestarragona.com o redaccio@mesreus.com). El diari es reserva el dret de publicació de les cartes i de no donar resposta a les mateixes. Les cartes no seran retornades i no han de superar el màxim de vint línies. Les cartes han d’anar signades indicant el número de D.N.I. i el telèfon de contacte. EDITORIAL La Unió Europea reforçarà el Europa, Tarragona i el pla de garantia juvenil ons. És aquí on intervé de manera decisiva pressa de tenir interès a participar en el Siscontrol de les seves fronteres Xavier Tarrés l’oficina Europe Direct Tarragona que també tema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint Regidor de Treball i Activació depèn d’aquesta conselleria. En aquest sen- un compromís de participació activa en les i internet Econòmica i responsable oficina tit, el 2015 farem un gran esforç per divulgar actuacions que es desenvolupin en el marc Clam unànime ahir contra els atemptats que van sacsejar França la setmana passada. Milers de persones es van manifestar ahir en una marxa en la qual van participar més d’un milió de persones en contra del terrorisme islamista i a favor de la llibertat d’expressió, arran dels atacs contra la revista Charlie Hebdo i un supermercat jueu, que van posar fi a la vida de dinou persones. A la marxa hi van participar una cinquantena de màxims mandataris, amb François Hollande al centre de la capçalera, enllaçats de mans amb altres presidents com Ángela Merkel, Mariano Rajoy o David Cameron, entre altres. L’atac contra la publicació francesa no només ha colpit el món sencer, sinó que, d’altra banda, tindrà conseqüències. El mateix dia que se celebrava la marxa, ahir, els ministres d’Interior dels països europeus més afectats pel terrorisme gihadista, van acordar millorar el seu combat comú amb un reforç del control de les fronteres exteriors de la UE, dels viatgers i del contingut difós a internet. En definitiva, van acordar reforçar molt més el control de fronteres i informació amb unes mesures que, al mateix temps que es justifiquen en pro de la seguretat, coarten una mica més la llibertat, en tots els àmbits, de la ciutadania. + CONFIDENCIAL Europe Direct Tarragona de l’Ajuntament de Tarragona Es van equivocar Gran partit el que es va viure ahir al migdia al Narcís Sala, on el Gimnàstic de Tarragona i el Sant Andreu van protagonitzar un duel molt atractiu que va finalitzar amb el resultat de 0-1 a favor dels tarragonins. Tot i això, es va produir una situació ben curiosa abans de començar el duel. L’speaker del Sant Andreu va anunciar, abans del duel, que es faria un minut del silenci per la mort del soci número 2 del club local. L’àrbitre va marxar amb els dos equips al centre del camp i, immediatament, amb l’estadi mut, els aficionats del Nàstic també van callar. Ara bé, quan el col·legiat va fer sonar el xiulet, els aficionats visitants van començar a cantar a favor del seu equip pensant que el minut de silenci havia finalitzat. Però no, el minut de silenci començava llavors. Va ser una equivocació, sense cap mala intenció, dels joves que van anar a animar els visitants. Tot i això, algun aficionat local no ho va entendre així, i els va cridar, amb males paraules. Va ser tot un malentès. Acabat de començar el 2015, a ningú se li escapa que l’atur i, més concretament, l’atur juvenil continua sent un dels problemes més grans del nostre país però també en l’àmbit de la UE. És veritat que a casa nostra la situació és molt més greu que en la resta de països del nostre entorn d’aquí que des de totes les administracions, inclòs l’Ajuntament de Tarragona estiguem obligats a buscar tots els recursos necessaris per aportar solucions a aquest greu problema. Durant el passat 2014, des de la Conselleria de Treball i Activació Econòmica hem aportat solucions en aquesta direcció, tot i que som conscients que la magnitud de la demanda ha sobrepassat les nostres possibilitats. Des de Tarragona Impulsa hem generat les condicions per donar suport a l’emprenedoria mentre, en paral·lel, hem promogut plans de formació i ocupació per aquelles persones que tenen majors dificultats per retornar al mercat de treball. Està clar que en un món globalitzat les solucions han deixat de ser unilaterals i requereixen cooperació entre administraciTRIBUNA una eina molt potent que des d’Europa hem aconseguit posar al nostre abast. Aquesta eina és el Pla de Garantia Juvenil. El Pla és una iniciativa conjunta en l’àmbit europeu que té com a objectiu la lluita contra la desocupació juvenil. Amb aquest pla, es vol garantir que tots els joves menors de 25 anys, inscrits o no en els serveis d’ocupació, rebin una oferta concreta i de bona qualitat en un termini de 4 mesos després de la fi de la seva formació o l’inici del seu període d’atur. L’oferta pot consistir en un treball, un període de pràctiques, una formació en una empresa o un curs en un centre d’ensenyament i s’haurà d’adaptar a les necessitats i situacions individuals. Per accedir-hi s’ha de tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadans de la Unió o dels Estats que formen part de l’Acord Econòmic Europeu o ciutadans suïssos que es trobin a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. Pel que fa a l’edat s’ha de tenir més de 16 anys i menys de 25, o menys de 30 anys en el cas de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, en el moment de sol·licitar la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. A més, s’ha de presentar una declaració ex- de la Garantia Juvenil. Aquests són els principals requisits però per fer-ho tot més senzill, l’oficina Europe Direct de l’Ajuntament de Tarragona, situada a la planta baixa de l’edifici de Lletres de la plaça Imperial Tarraco i a l’Oficina Jove hi ha personal especialitzat que us atendrà i us informarà amb més concreció de tots els pas- Comencem el 2015 prenent decisions i proposant solucions sos que cal fer per donar-vos d’alta al Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Des del govern de Tarragona, comencen el 2015 prenent decisions i proposant solucions que millorin les condicions de vida i les perspectives de futur d’un col·lectiu tan important com el dels nostres joves que, paradoxalment, estan millor preparats que mai i, en canvi, tenen moltes dificultats per accedir al mercat laboral. Per això, fidels a la nostra consigna de «fets en comptes de paraules» us animem a conèixer aquest Pla i beneficiar-vos de les oportunitats i possibilitats que ofereix. Charlie, gràcies Arga Sentís Portaveu d’ICV-EUiA a l’Ajuntament de Tarragona Edita: Tamediaxa, S.A. DL: T-1609/2001 issn: 1579-5659 Director General: Carles Abelló Cap de publicitat: Contxi Joan Disseny editorial: Carles Magrané Cap de distribució: Jaume Cañada Directora: Sílvia Jiménez. [redaccio@mestarragona.com] Redacció: Mariona Forcat, Anna Fortuny, Vicente Izquierdo, Susanna Cases, Mònica Pérez. Especials: Laura Gómez. Tancament: Mario López. Fotografia: Cristina Aguilar, Olívia Molet. Edició de publicitat: Sara Sorando. Distribució: Marta López. Administració: Núria Clos Publicitat: Maria Molleda, Mercè Ripoll, Antònia Turull, Iolanda Miró. [publicitat@mestarragona.com] Imprimeix: Indugraf Offset, S.A. C/Alcalde Joan Bertran, 30. 43202 REUS 977 32 78 43 Fax 977 31 09 41 Amb la col·laboració de: Hi ha moments en que seure davant del teclat per escriure un text es converteix en un deure feixuc més que no pas en un plaer. La matança a la redacció del setmanari Charlie Hebdo és un d’aquests casos, que ens imposa pensaments i reflexions que mai de la vida hauríem volgut haver de fer. Que algú vagi a buscar persones al seu lloc de treball per assassinarles a sang freda és una cosa tan impensable, tan esgarrifosa, tan desmesurada, que els adjectius de condemna, de rebuig, de tristor i de condol se’ns esgoten als llavis abans que els puguem dir. Se’ns queden curts i ens sembla que perden el significat, perquè cap paraula podrà restituir les vides que es van perdre dimecres al matí a París. I tanmateix, en moments com aquests la paraula esdevé més necessària que mai. No per donar sentit a uns fets que no poden tenir-ne cap, sinó per retre homenatge a les víctimes i encoratjar els supervivents, i per dir-nos a nosaltres mateixos que ni la por ni la mort no poden prevaldre; que el que tenim, que és la vida i l’esperança, és infinitament més valuós que qualsevol acte de crueltat. Charlie Hebdo era, i és, un setmanari satíric. Un mitjà de comunicació dedicat a la crítica política i social. Charlie Hebdo era, i és, una publicació naturalment incòmoda per a tothom que s’hi veu reflectit. La lògica del seu ofici, la seva deontologia professional, l’obliga a no defugir cap tema encara que pugui resultar delicat o perillós, perquè és èticament impossible ironitzar sobre determinades coses al preu de cobrir-ne d’altres amb el silenci. Si algú cau en la temptació de callar el que li convé o el que li fa la vida més fàcil no es mereix el nom de periodista, ni de dibuixant, ni de ciutadà. Aquests dies s’ha escrit, molt encertadament, que la llibertat d’expressió és la llibertat de dir allò que altres no volen sentir. Charlie Hebdo es dedica precisament a això: a dir les coses, i a dir-les amb la intel. ligència suficient per arrencar-nos una rialla o un somriure. És contra aquesta reacció tan típicament humana que es va atemptar dimecres. Homes sense cap sentir de l’humor no van dubtar a cometre dotze assassinats perquè la resta de persones ja no puguem riure. Això és monstruós i ens neguem a acceptar-ho. Com tampoc no podem acceptar els intents d’utilització ideològica que es fan aprofitant l’onada de consternació que aquest atemptat ha provocat. Quants cops caldrà repetir-ho? Un acte delictiu defineix les persones que el cometen. Però no incrimina, no pot incriminar de cap manera ni les famílies ni els veïns dels delinqüents. Ni tampoc els adeptes a la seva religió, cas que aquests criminals en tinguin alguna. És per això que a França, contra les No hem de dubtar del nostre dret a fer política, a fer acudits polítics, a riure veus que s’han fet sentir per tergiversar la situació i difondre missatges d’odi s’han alçat rotundament el que allí anomenen valors republicans, que són tres: llibertat, igualtat i fraternitat. És en compliment d’aquests principis que no hem de dubtar del nostre dret a fer política, a fer acudits polítics, a riure i a viure. Gràcies, Charlie Hebdo, per recordar-nos que som ciutadans i ciutadanes, i que no volem renunciar a la nostra condició de persones lliures, iguals i fraternes. CARTES Manel de Falla, 12, baixos. 43005 TARRAGONA 977 21 11 54 Fax 977 23 68 83 Distribució controlada: www.diarimes.com - www.facebook.com/DiariMes Agraïment a la residència Mare de Déu de la Riera de les Borges del Camp La nostra mare ens va deixar fa uns dies, a una edat avançada i després d’una llarga malaltia. Els últims anys els va passar a la Residencia Mare de Déu de la Riera a Les Borges del Camp. Aquesta residència és promoguda per l’Ajuntament i regida per un Patronat. No és fàcil la feina que han de fer els professionals, ja que a part de l’aspecte assistencial han donat també, en el dia a dia, un gran tracte afectiu. És una feina feixuga i pacient i que, donades les circumstancies, moltes vegades requereix una actuació ràpida i eficaç. Al centre també hi ha les germanes de la Congregació Carmelites Missioneres Teresianes que, en una tasca molt humana i responsable, col·laboren dins de l’organització. També l’ajuda i l’interès entre els altres residents, els seus familiars i els que col·laboren d’una manera desinteressada, han estat molt preuats per nosaltres. Volem fer conèixer i agrair l’excel·lent tracte rebut en tot aquest temps, tal com ella mateixa reconeixia, quan podia fer-ho. Desitgem de tot cor que aquesta institució continuï per aquest camí. Família Toldrà Nogué

[close]

p. 13

CATALUNYA-ESPANYA-MÓN BÈL·LIC MÓN 12/01/2015 diarimés 13 Moren 87 combatents gihadistes prop de Mossul Fins a 87 combatents gihadistes van morir ahir en bombardejos de la coalició internacional i en enfrontaments amb les forces kurdes i l’exèrcit iraquià prop de la ciutat de Mossul, a la província de Nínive, al nord de l’Iraq. Els gihadistes van atacar el poble de Sultan Abdul·là, a 50 quilòmetres al sud de Mossul, i es van fer amb el seu control després de durs enfrontaments contra les forces kurdes. MÓN EFE Detecten les caixes negres de l’AirAsia Un equip de rescat va detectar ahir senyals de les caixes negres de l’avió d’AirAsia, estrellat amb 162 persones a bord el passat 28 de desembre al mar de Java, un dia després que s’aconseguís recuperar la secció de cua de l’aparell. Els senyals van ser estat detectades a uns 30 metres de profunditat i en un radi de 4 quilòmetres d’on va acabar la part posterior de l’aeronau. ESGLÉSIA La manifestació tenia dues capçaleres. Una amb els famíliars i amics de les víctimes, i l’altra (a la foto) amb mandataris de tot el món. El papa Francesc visita Sri Lanka i Filipines El papa Francesc afronta a partir d’avui la seva visita de vuit dies a Sri Lanka i Filipines, en el que serà el seu viatge més llarg juntament amb el del Brasil el 2013, i segurament el més esgotador amb diversos trasllats en avió i helicòpter. En el seu setè viatge internacional des que va començar el seu pontificat al març de 2013, Francisco partirà avui cap a Colombo. TRIBUNALS Clam unànime en la manifestació contra el terrorisme a París Hi van participar 50 líders mundials mentre la UE acorda el major control de les fronteres exteriors Agències El jutge instructor del cas Bankia cita els pèrits El jutge instructor del cas Bankia escolta aquesta setmana als experts que van assegurar que els comptes que van servir de base per al debut borsari de l’entitat no reflectien la seva imatge real, abans de decidir si crida a nous testimonis. Els perits designats pel Banc d’Espanya van fer arribar al jutge un informe pericial que deia que els comptes no reflectien la imatge reial de l’entitat. POLÍTICA Salvadó (ERC) anuncia acord imminent amb CiU El secretari general adjunt d’ERC, Lluís Salvadó, explicava ahir que s’estan mantenint contactes multilaterals per acabar de concretar els elements que han generat discrepància entre la seva formació i CiU. Insistia que es troben «en l’àmbit dels detalls», i deia que «podrem arribar a un acord ampli i clar aviat» que permeti «la celebració d’eleccions durant el primer trimestre del 2015». Milers de persones es van manifestar ahir a la tarda pels carrers de París en una marxa en contra del terrorisme islamista i a favor de la llibertat d’expressió, arran dels atacs contra la revista Charlie Hebdo i un supermercat jueu, aquesta setmana, que han acabat amb la vida de dinou persones. La marxa va començar a la plaça de la República amb mitja hora de retard i hi van participar una cinquantena de màxims mandataris, amb François Hollande al centre de la capçalera, enllaçats de mans amb altres presidents com Ángela Merkel, Mariano Rajoy o David Cameron, entre altres. A la marxa també hi va assistir el president de la Generalitat, Artur Mas i una representació de partits catalans. La manifestació va transcórrer pels carrers de París molt lentament i enmig d’un gran dispositiu de seguretat, amb més de 5.000 policies. Hi va haver dues capçaleres, la primera amb familiars i amics de les víctimes dels atemptats terroristes contra la publicació i una altra els principals presidents i caps d’estat internacionals, liderada pel president de la República Francesa, el seu homòleg de Mali, Boubacar Keïta. La marxa va transcórrer en un ambient de màxim respecte i amb crits i proclames a favor de Charlie Hebdo, del republicanisme i de les llibertats, així com de la unitat entre les diferents cultures que conviuen a França. «Sóc musulmà, sóc Charly» o «Sóc musulmà, sóc republicà» són algunes de les consignes que es van poder sentir. Tanmateix, els ministres d’In- terior dels països europeus més afectats pel terrorisme gihadista, reunits també ahir a París al costat del fiscal general dels EUA, van acordar millorar el seu combat comú amb un reforç del control de les fronteres exteriors de la UE, dels viatgers i del contingut difós a internet. La trobada, celebrada en resposta als atemptats que han commocionat França va concloure amb la voluntat de «treballar junts contra el terror», amb una millora de les eines i normatives ja disponibles i amb la posada en marxa de noves iniciatives. El ministre francès d’Interior, Bernard Cazeneuve, va mostrar en nom dels seus col·legues d’Espanya, Alemanya, Regne Unit, Itàlia o Bèlgica, entre altres països, la intenció expressa que aquesta determinació es tradueixi en breu a «accions concretes» en el si de la UE. Es va ressaltar la urgència de control dels desplaçaments dels anomenats combatents estrangers i la lluita contra «els vectors de radicalització», especialment a internet. Els ministres busquen poder compartir informació «dins del respecte a les llibertats fonamentals» i dur a terme una inspecció més profunda de «certs passatgers». Atac a un diari alemany La seu d’un diari alemany que va publicar les caricatures del profeta Mahoma del setmanari satíric francès Charlie Hebdo ha estat atacada amb pedres i un artefacte incendiari en un incident el que no s’ha de lamentar ferits, segons va informar el Hamburger Morgenpost. Hi ha danys materials, però no hi ha hagut ferits.

[close]

p. 14

14 diarimés 12/01/2015 ESPORTS El líder només entén de victòries Nova victòria d’un Nàstic que venç per la mínima a Sant Andreu gràcies a un nou golàs de Rocha des de fora de l’àrea CRISTINA AGUILAR FUTBOL sant andreu GIMNÀSTIC 0 1 Sant Andreu. Morales, Llamas (Xavi Puerto, 55’), Lucas Viale, Manu Viale (Nuha, 60’), Jilmar, Carroza, Guzmán, Ibon (Xavi Jiménez, 82’), Ton Alcover, Víctor i Bruno. Gimnàstic. Manolo Reina, Gerard Valentín, Xisco Campos, Pablo Marí, Mossa, David Rocha, Manolo Martínez, Luismi (Jean Luc, 78’), Rayco (Cristóbal Gil, 65’), Lago Júnior (Xavi Molina, 90’) i De la Espada. Gols. 0-1, David Rocha (15’). Àrbitre. Cristian Adrián Lixandru (Aragonès). Va mostrar la targeta groga als locals Ibon, Jilmar, Bruno i Víctor; i als visitants David Rocha i Cristóbal Gil. Incidències. El Narcís Sala va acollir uns 1.100 espectadors. Abans de començar el partit es va guardar un minut de silenci en favor d’Arturo Fran, soci número 2 del Sant Andreu, i per les víctimes del terrorisme a França. Vicente M. Izquierdo Enviat especial a Barcelona Cop de líder el que va protagonitzar ahir al migdia el Gimnàstic de Tarragona al Narcís Sala, on el conjunt que entrena Vicente Moreno va aconseguir sumar tres punts, més que suats, davant d’un equip que, sobretot a la segona meitat, no ho va posar gens fàcil. Rocha, amb un tret imparable va decidir el duel, mentre que Manolo Reina, amb dues aturades providencials, també va ser un dels principals responsables del triomf. Els tres punts continuen deixant els tarragonins com a líders en solitari i, poc a poc, els tarragonins continuen obrint l’escletxa amb la cinquena posició. Va ser el quadre local el que va començar a empènyer amb més força, amb arribades estèrils, però més constants que les del Nàstic. La primera acció de perill, però, va anar a càrrec d’un Gerard Valentín que va tornar a demostrar que, se li posi qui se li posi per davant, ell sempre és capaç de treure-se’l de damunt i de trepitjar línia de fons, ja sigui per centrar o, en ocasions, per disparar. Va ser una centrada el que va fer Valentín als tretze minuts de joc, després d’una impressionant cursa de 50 metres. La seva passada, però, que anava dirigida a De la Espada, va ser interceptada per un defensor local. A partir d’aquest moment, el partit va canviar el seu signe. Els de Vicente Moreno van agafar la iniciativa, comandats per un David Rocha que va ser l’encarregat d’obrir el marcador. El cervell del Nàstic va recollir l’esfèrica a la línia de tres quarts, va avançar cinc o sis metres, i no s’ho va tuació va lluitar un conjunt grana que va sortir molt conscienciat en el segon acte. A prop va estar De la Espada de marcar-li al seu exequip. Primer, en el 55, rematant de cap una falta lateral i, un minut després, de la mateixa manera, però en un servei de córner. Restava mitja hora de joc i va entrar a gespa del Narcís Sala un vell conegut de l’afició grana, Nuha, autor del gol que va privar l’equip de l’ascens la passada temporada. Així, el tècnic local, Rubén García, deixava a la banqueta a Manu Viale i oferia la seva cara més ofensiva. De fet, minuts abans també va donar entrada a Puerto, un dels seus jugadors més perillosos en la zona ofensiva. Havia de vigilar el Nàstic, ja que el quadre local es començava a creure, poc a poc, que podien puntuar. I ho feien perquè, poc a poc, el Nàstic va anar desapareixent del partit. Amb l’entrada de Cristóbal ho va intentar solucionar Vicente Moreno. Sense control Semblava que li cremava l’esfèrica als tarragonins. David Rocha i Manolo Martínez, de forma involuntària, van desaparèixer del partit en matèria ofensiva, ja que les seves obligacions es van convertir en les d’intentar que el rival no s’acostés a l’àrea. Els davanters tampoc aconseguien trenar més de dues passades seguides, i l’única sensació de perill visitant es traduïa en pujades, o intents, de Gerard Valentín. Moreno va apostar per Jean Luc per intentar tenir una mica més la pilota, i va asseure Luismi, que va realitzar un gran treball. L’ivorià va tornar a gaudir de minuts després de diverses absències per decisió técnica. Tot i això, encara va poder marxar el Nàstic amb un marcador més ampli gràcies a una triple ocasió, claríssima, de Rocha, De la Espada i Cristóbal. En les dues primeres ocasions, va salvar la papereta Morales i, en la tercera, va ser el futbolista cedit per l’Almeria el que va fallar, disparant per sobre del travesser. En el 90’ ja, Xavi Molina va entrar en substitució de Lago Júnior per acabar de mantenir el resultat i per reforçar el centre del camp juntament amb Rocha i Manolo Martínez. Encara va haver de tornar a salvar un gol més Reina. Transcorria el minut 93 quan Puerto, en un refús, va rebre una esfèrica a l’interior de l’àrea i va disparar a l’escaire, amb la sort, pel Nàstic, que Reina estava molt atent i va desviar a córner. Després del servei de cantonada, final. Els jugadors del Nàstic, celebrant l’únic gol que es va poder veure ahir al Narcís Sala. pensar. El cacereny va disparar un míssil, que va tocar en un local i va entrar, botant davant de la mateixa cara de Morales, qui no va endevinar la trajectòria enverinada de la pilota. Un quart d’hora de joc, i el Nàstic ja tenia el partit allà on volia. Es tractava de no complicar-se la vida al darrere i d’intentar sorprendre els rivals per les bandes, on Luismi repetia a la dreta, però on Lago Júnior esdevenia protagonista a l’esquerra. L’ivorià no només va desplaçar Ferran Giner de l’alineació, sinó que també ho va fer de la convocatòria. Una errada a la medul·lar del Nàstic a punt va estar de costar l’empat, però Manolo Reina va posar-se ahir la disfressa de salvador per deixar inmòvil la casella local de l’electrònic. Bruno va guanyar una llarga cursa a Xisco, tot i que el davanter tenia un gran desavantatge i, en plantarse a l’àrea grana, va disparar, trobant-se amb un Reina que, providencial, va desviar l’esfèrica. Un gran ensurt Aquest va ser un esurt aïllat, ja que l’únic perill dels locals, a partir d’aquest moment, va arribar per culpa de les reiterades decisions equivocades de l’àrbitre del partit, un Cristian Adrián Lixandru que no va encertar en moltes petites accions, faltes que no existien. I és que l’afició local va pressionar molt el col·legiat després de no xiular un possible penal per mans del Nàstic i d’anul·- CRISTINA AGUILAR Jean Luc, sent objecte d’una de les faltes locals que l’àrbitre no va assenyalar. A la segona meitat va semblar que l’esfèrica cremava a les botes dels tarragonins lar un gol, en el 40’ per clar fora de joc després d’una falta lateral. En un major protagonista es va convertir encara l’àrbitre quan va obviar ¬–a pocs metres del jutge de línia- una clara agressió de Manu Viale –germà de Lucas Viale, que ahir va fomar parella de baix a l’eix central amb Manua Manolo Martínez. El futbolista va propinar un fort cop de peu al genoll de Manolo Martínez, sense la pilota en joc. La tònica de l’arbitratge va ser CRISTINA AGUILAR Reina respon a una provocació de Manu Viale al final del duel. molt semblant a la segona meitat. Poc va faltar perquè li trenquessin la samarreta a Gerard Valentín, a tres metres de l’àrbitre, però aquest no ho va considerar ni falta. Contra aquesta si-

[close]

p. 15

ESPORTS 12/01/2015 diarimés 15 Vicente Moreno: «Feia molts anys que el Nàstic no guanyava aquí» El tècnic valencià és conscient de la vital importància que tenen aquests tres punts Vicente M. Izaquierdo CRISTINA AGUILAR 1x1 • Manolo Reina Salvador. Va salvar un gol cantat a la primera meitat i un altre en el 93’. • Luismi Salvat. Potser va ser el jugador més encertat dels quatre atacants. • Gerard Valentín En la seva línia. Tot un espectacle ofensiu per la banda dreta del Nàstic. • Rayco Incomprès. Ahir no era un dia perquè l’equip entengués les seves combinacions. • Xisco Campos Neguitós. Va cometre una falta perillosa a la frontal i va dubtar en desviar algunes esfèriques. • Lago Júnior Desencertat. En la mateixa línia que abans de caure de l’onze. Ha de donar molt més. • Pablo Marí Vicente Moreno, tècnic grana, va sortir molt satisfet després d’un triomf que és important del que sembla. L’entrenador va detallar que «la sensació és la d’haver controlat el partit, perquè ells no han tingut ocasions. El partit ha anat per on pensàvem que aniria». «Estem en la línia que volem», va detallar l’entrenador, el qual va afegir que «s’ha vist molta disputa entre els dos equips, i poques oportunitats de gol». El valencià també va comparar el partit d’ahir amb el de la primera volta contra el Sant Andreu, en el qual els quadribarrats van aconseguir un 0-1 al Nou Estadi tot i que els locals van resultar netament millors. Així, Vicente Moreno va destacar que «llavors vam ser molt superiors i vam te- Potent. No va voler complicar-se amb la pilota als peus en cap moment. • De la Espada Fosc. No va ser el dels darrers partits, però l’equip tampoc el va acompanyar en atac. • Mossa Vicente Moreno, donant instruccions als seus. Segur. Va aturar el perill que va tenir per la seva banda, i no va sumar-se a l’atac. • Cristóbal Gil Ubicat. Va jugar en el seu lloc, però no va poder oferir el control que se li va demanar. nir moltes ocasions de gol». «Feia 18 o 20 anys que el Nàstic no guanyava aquí», va recordar l’entrenador, el qual sap que aquests tres punts tenen un gran valor, i que s’han de saber valorar. L’autor del gol del partit, David Rocha, va manifestar que «estic doblement content, pel gol i per la victòria. He d’intentar ajudar a l’equip quan es pugui amb algun gol, però he de reconèixer que tenia ganes de marcar». CRISTINA AGUILAR • David Rocha Golejador. De més a menys en el joc, el va salvar el gran gol que va donar els tres punts. • Jean Luc Gris. Després de moltes setmanes sense jugar, segueix sense estar al seu nivell. • Manolo Martínez Coratge. Va marcar els rivals en • Xavi Molina tot moment, i va tornar a ser el més escoltat sobre el verd. Necessari. Va jugar pocs minuts, però el centre del camp el requeria. • L’entrenador: Vicente Moreno Únicament va canviar Lago Júnior després del darrer onze i, tot i que això no va resultar rellevant, es va acabar emportant els tres punts. LES DADES CLASSIFICACIÓ Equip 1.GIMNÀSTIC 2.Hèrcules 3.Lleida 4.Espanyol B 5.Huracán 6.Alcoià 7.L’Hospitalet 8.Vila-real B 9.REUS 10.Badalona 11.València M. 12.Mallorca B 13.Olot Pts J G E P GF GC 38 20 11 5 4 22 13 35 20 9 8 3 23 12 34 20 10 4 6 27 19 33 20 9 6 5 32 21 33 20 8 9 3 21 15 32 20 9 5 6 20 21 30 20 8 6 6 25 18 29 20 8 5 7 29 23 29 20 8 5 7 21 18 29 20 7 8 5 18 17 28 20 8 4 8 20 21 26 20 6 8 6 22 25 25 20 6 7 7 17 19 23 20 6 5 9 15 16 21 20 5 6 9 26 28 21 20 5 6 9 20 26 21 20 6 3 11 14 20 19 20 4 7 9 17 29 18 20 4 6 10 22 35 17 20 4 5 11 15 30 RESULTATS Jornada 20, 2a Divisió B At. Balears-Huracán 1-2 REUS-Vila-real B 2-2 L’Hospitalet-Elx Il·licità 3-0 Badalona-Olímpic 1-0 València M.-Mallorca B 1-0 Olot-Cornellà 0-0 Sant Andreu-GIMNÀSTIC 0-1 Alcoià-Saragossa B 1-1 Lleida-Espanyol B 2-1 Hèrcules-Eldenc 1-1 PRÒXIMA JORNADA Alcoià-Valladolid Hèrcules-Vila-real B Barcelona B-Osca Sabadell-Xerez Alcorcón-Las Palmas Guadalajara-Numància Girona-Celta Múrcia-Recreativo Còrdova-Elx Deportivo-Cartagena L’afició del Nàstic es bolca amb l’equip i gairebé 300 nastiquers van al Narcís Sala Gairebé 300 aficionats del Nàstic van fer acte de presència al Narcís Sala, en el que va esdevenir tota una festa futbolística. Tres autobusos de la Federació de Penyes van partir des de Tarragona per acompanyar l’equip i, a més, una gran quantitat d’aficionats van fer acte de presència en els seus cotxes particulars. Al llarg del duel, un sector de l’afició del Sant Andreu va cridar a favor del Llagostera, intentant obrir una ferida que el Nàstic tenia tancada, però la cosa no va anar a més. Al final del duel, alguns seguidors locals van robar una pancarta a una de les penyes del Nàstic, que encara no ha estat localitzada. Vicente M. Izquierdo 14.Sant Andreu 15.At. Balears 16.Eldenc 17.Olímpic 18.Cornellà 19.Saragossa B 20.Elx Il·licità Verdú demana marxar i el Nàstic li obre les portes El Nàstic va comunicar aquest dissabte la rescissió del contracte de Ramón Verdú, el qual abandona el club. El fet és que el futbolista va demanar, aquest divendres, deixar el Nàstic per buscar una nova aventura. Ahir, Vicente Moreno, després del partit, va assegurar que «ell no es veia amb forces de continuar lluitant per un lloc i ens va demanar que volia marxar». Vicente M. Izquierdo

[close]

Comments

no comments yet