2014. december Balatoni Futár

 

Embed or link this publication

Description

2014.12

Popular Pages


p. 1

2014. december utár Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kívánunk! Ünnepvárás Siófokon Fotó: Gyarmati László Turisztikai fejlesztések: mit, hol, mikor 4. A múlt emléke, a ma hangulata 8. A Balaton összeköt 17.

[close]

p. 2

Aktuális utár 2014. december Zatkalik András: Dickens olvasása közben Az évek jönnek, mennek, s lelkünk egyre kérgesedik. Olyannyira, hogy évente legfeljebb tucatszor „öltöztetjük ünneplőbe” szívünket. Mint például karácsonykor vagy egy-egy nevezetes familiáris napon. Oly könnyen megyünk el egymás mellett, akár az égbolt végtelen óceánját szelő gépmadarak. Keressük a fogódzót, de csak elvétve találjuk, s „lélektől lélekig” ritkán jutunk el. Akkor is kétkedve, görcsösen, félvén a már megszerzett barátság, szerelem kötelékének föllazulásától, elvesztésétől. Mondhatnánk: ez a kor tragédiája, s nem múló jelenség, mert beépült velőnkbe, életünk részévé ivódott. Ki közönynek fogalmazza, ki befelé fordulásnak, megint más elidegenedésnek és így tovább. De vannak fogódzók, s oly jó azokat megtalálni! Kinek a Szentírás, kinek társa újrafelfedezése, kinek kedvenc állata vagy egy emlékezetes könyv az. Magam – immár harminchárom éve – Dickens Karácsonyi énekét lapozom fel. Csaknem betéve tudom már veretes sorait (éppúgy, mint az életszemléletemet meghatározó többi íróét, költőét), mégis újként hat rám. És amikor Jacob Marley szelleme megjelenik a vén, házsártos, kapzsi és lelketlen Scrooge előtt, úgy érzem, hozzám is szól. Idézem: „… minden keresztény lélek, amely becsülettel dolgozik a maga kis körében – akármi legyen is az –, túlságosan rövidnek fogja találni halandó életét ahhoz képest, hogy milyen töméntelen lehetőség van benne arra, hogy hasznossá tegye magát!” Erőt ad, s hitet a hitetlen, vad világban, és felvillantja előttünk a tett értelmét. Ezek azok a pillanatok, amikor – összegezvén egy lepergett esztendőt – szégyellem magam, mert rádöbbenek vétkes mulasztásaimra. És ugyanakkor kapom a lendületet is, melyet – ha meg-megakaszt is valami –, sokáig megtartok. Fred, Scrooge unokaöccse ezt mondja: „… úgy gondoltam rá (ti. a karácsonyra), mondom, mint a jó napokra; mint az egyedüli napokra az esztendő hosszú során, amikor minden ember mintha csak közös elhatározással nyíltan kitárná bezárt szívét, és úgy gondolna a nála kisebbekre, mint akik igazán úti társai a sír felé és nem másfajta lények, akik másfelé utaznak.” Dickens itt valami olyat ír, ami mellett könnyen elsiklunk: ugyanabban a hajóban utazunk mindannyian! Ifjak és vének, gazdagok és szegények, egészségesek és betegek. S mégis: évente csak egyszer, karácsonykor lennénk képesek kitárni a „bezárt” szívet? Mi az a titok, mely a zárat nyitja? És mi az, mely őrzi kulcsát? A második szellem, miután a fokozatosan megtérő Scrooge két rongyos, sovány gyereket „sápadtan visszahőkölve” pillant meg, ezeket mondja: „Az Ember gyerekei (…) És belém kapaszkodnak, hozzám menekülnek a szüleik elől. Ennek a fiúnak a neve: Tudatlanság. Ez a lány a Szükség. Óvakodjál (…) legfőképp ettől a fiútól, mert a homlokára a pusztulást látom felírva – hacsak ki nem törlitek ezt az írást”. Sebtől, megalázottságtól, jogtól fosztott környezetünkben, de nagyon meg kellene hallgatni a jelen karácsonyának szellemét! De bízzunk: ne csak ő láttassa velünk a Pusztulás apokaliptikus képeit! Ha pedig mégiscsak ő lenne erre képes, úgy óhajtom: jelenjen meg szent karácsonyunk éjjelén mindannyiunknak! Félek, sokunknak mégis találkoznia kell a dermesztően néma harmadik szellemmel, akihez így kiált Scrooge: „– Jobban félek tőled, mint valamennyi kísértettől, akit eddig láttam. De mert tudom, hogy javamat akarod, megérhetem még, hogy más emberré legyek, mint aki voltam…” Ha pedig ez a megújulni vágyás munkál bennünk, akkor lehet még jövőnk… (részlet a szerző Tollas próbák c. kötetéből) 2

[close]

p. 3

2014. december utár A tómegőrzési tervezés nemzetközi tapasztalatai általunk szorgalmazott beruházásokhoz a döntéshozók biztosítani fog ják-e a szükséges összegeket. Abban bízunk, hogy a 2014-2020 közötti uniós tervezési ciklus lehetőségei jóval szélesebb kilátásokat nyújtanak e téren is a korábbi időszaknál. A projekt tanulságait, következtetéseit, tanácsait hazánkban is indokolt hasznosítani. Alapvetésnek tartjuk: ha igénybe vesszük egy tó, egy ökoszisztéma „szolgáltatásait”, azért fizetni kell. A Balaton a magyar turizmus egyik zászlóshajója, amely jelentősen hozzájárul a nemzeti össztermékhez, s ekként a központi költségvetés kötelezettsége, hogy finanszírozza a tó rehabilitációját. A projekt üzenete egyértelmű: az állam köteles gondoskodni a tavak hosszú távú fenntarthatóságáról. Az igazgató elmondta: a Balaton kutatása nemzetközi mércével mérve is kiváló, míg a régió több jó gyakorlatát online-monitoring rendszer, vízpart-rehabilitáció, egyedi szennyvíztisztító berendezések telepítése kis településeken – más országokban is szívesen „honosítanák”. Hasonlóképpen tanulhatunk a partnerektől a vízgazdálkodási gyakorlatok megvalósíthatósági tervekké alakítása terén, de követendő lehet számunkra a csapadékvíz-hasznosítása városi területen, a vízi inváziós fajok fokozott ellenőrzése, a tavat érő diffúz terhelés csökkentése, s a helyi érdekeltek bevonása a tógazdálkodás tervezésébe. Molnár Gábortól megtudhattuk: további szakértő szervezetek közreműködésével valósultak meg a szakmai feladatok, úgymint a Nemzeti Környezetügyi Intézet és az IPICON Mérnöki Tanácsadó Kft.. Ez utóbbi szervezetet a projekt záróaktusán Ijjas István egyetemi professzor képviselte, aki fenntartásait és örömeit is megosztotta hallgatóságával. Aktuális - A Balatonnál jelentkező gondokat zömmel sikerült megoldani, ám ma sem látom jelét annak, hogy a A 2012-2014 között megvalósuló LakeAdmin (Regional administration of lake restoration initiative) projekt célja, hogy a fejlesztési politikák hatékonyságának javításával hozzájáruljon a hasonló gondokkal küzdő tavak hosszú távú fenntartható fejlesztéséhez, valamint a környezetvédelmi szempontú tervezéshez. A Víz Keretirányelv (VKI) célja, hogy minden európai felszíni és felszín alatti víztest „jó állapotba” kerüljön. Ez nagy kihívást jelent az EU országaiban és feltételezi a szükséges együttműködést a regionális, az országos és a nemzetközi szinteken. A legtöbb uniós tagállamban ugyanis a VKI által a tavakra meghatározott környezetvédelmi előírások újszerűek és nagy kihívást jelentenek. A tavak állapotának - egy meghatározott ütemterv alapján történő - javulása megköveteli a meglévő ismeretek és tapasztalatok megosztását. A LakeAdmin projekt egy helyileg koncentrált megközelítést kínál a VKI előírásainak teljesítéséhez. Az EU INTERREG IV C programja által támogatott Lake-Admin projekt fő célkitűzései ezért a tó rehabilitációs programok céljának, végrehajtásának javítása azokban a térségekben, amelyek elismerték a tavak fontosságát, és a tavaknak a gazdasági fejlődésben betöltött szerepét. A programból ezért természetesen nem maradhatott ki a magyar tenger sem: a tájegységet - kilenc ország együttműködésében - a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. képviselte. A hároméves közös cselekvés értékelésekor Molnár Gábor, a szervezet igazgatója hangsúlyozta: - A LakeAdmin projekt valamenynyi résztvevője elégedett lehet az eredménnyel, az elvégzett munkával. Célunkat azonban csak részben értük el: fórumaink állásfoglalásai ugyan eljutottak az érintett országok illetékes szervezeteihez, ám ma még bizonytalan, hogy az tó jó állapotát hosszú távon hogyan kívánjuk fenntartani. Örvendetes ugyanakkor, hogy készül az új vízgazdálkodási stratégia, amelyben a Balaton kiemelt szerepet kap. Úgy gondolom: e koncepcióban például szükséges lenne a tó vízszint szabályozását meghatározni. A társadalmi jólét szempontjából fontosnak tartom az integrált területi vízgazdálkodást, mert meg győződésem szerint a gazdaság és a környezet közötti harmóniát mindeddig nem sikerült megvalósítani. Abban bízom, hogy a projekt eredményei már a közeljövőben érzékelhetők lesznek – a döntéshozók figyelmét sikerült felhívnunk arra, hogy a központi büdzséből érdemes és hasznos forrásokat a magyar tengerre és környezetére fordítani. Racionálisan fogalmazva: ha élvezzük a hasznát, viseljük terheit is! Holnaptól már a politikusoké, az államigazgatási vezetőké a döntés joga – a projekt ehhez adott hátteret, s némi szakmai muníciót. Süli Ferenc 3

[close]

p. 4

Aktuális utár Balatoni élményturisztikai fejlesztés: mit, hol, mikor? Mint korábban hírt adtunk róla, pár hónapja az AWC AG - Németország egyik vezető élményturisztikai tanácsadó cége - szerződést kötött a Balaton Fejlesztési Tanács munkaszervezetével, a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.-vel egy megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére. Az elkészült tanulmányt október végén adták át a megbízónak. Ebben az AWC AG szakemberei áttekintették a nemzetközi turisztikai trendeket, ezen belül megvizsgálták a Balaton helyzetét, elemezték az esetleges új élményturisztikai létesítmények iránti várható keresletet, illetve a versenytársak piaci helyzetét. A tanulmány kitért a lehetséges helyszínekre egyéni- és tömegközlekedés, valamint az épített környezet szempontjából is. A fentiekben némi segítséget jelentett egy nyár elején postázott kérdőív, melyet a balatoni önkormányzatok, kistérségek és egyes szövetségek kaptak meg. A tanulmány részletesen elemezte az egyes kiemelt, új fejlesztésű élményturisztikai attrakció várható vendégszámát, a látogatók összetételét, elvárásait, a beruházás várható költségeit, bevételeit, illetve üzemeltetési költségeit. Szintén megemlítésre került - inkább ötlet, mint kidolgozás szintjén - néhány innovatív elképzelés. A tanulmány szerint a tó turista forgalmára legnagyobb hatással egy vidámpark vagy tematikus park lenne, mely fogalmak sokszor a szaknyelvben is keverednek. Itt nem egy párizsi Disney parkra gondoltak a szakértők, hanem egy olyan parkra, amely hasonló helyszínen található nyugat-európai vetélytársaival is felveszi a versenyt. Egy ilyen attrakció kedvéért akár külföldről is ide autóznak a családok, illetve hűvösebb napokon megfelelő kikapcsolódást jelent a magyar tenger mellett. Ez utóbbi azért fontos mind egy vidámparknál, mind bármely más létesítménynél, mert a kiszámíthatatlan balatoni időjárás nem riasztaná el a pihenni vágyókat, hanem programot kínál nekik. A hasonló nyugat-európai létesítmények a helyi időjárástól függően évi 8-10 hónapon át vannak nyitva, az éves látogatószám várhatóan a Balaton környékén meg is haladhatná az egymillió főt, így bármely más attrakciónál sokkal több vendégre számíthat. Természetesen egy ilyen park megvalósításának óriási költségei vannak, melyek akár elérhetik, sőt meghaladhatják a 200.000.000 eurós nagyságrendet. Ennél lényegesen kevesebb látogatót vonzana egy jól átgondolt vízi vidámpark, amely egyaránt lehet kültéri vagy beltéri - esetleg ezek kombinációja. Más európai tavak tapasztalatai alapján kijelenthetjük, hogy egy Balatonhoz hasonló méretű tó mellett akár több vízi vidámparkot is lehet sikeresen működtetni. Egy megfelelő méretű park 300-400.000 fő látogatóval számolhat évente, amennyiben a medencék, csúszdák, öltözők, étkezési és szállás lehetőségek megfelelő minőségű és mennyiségű összetételét kínálja. 2014. december Egyfajta modern múzeumot képvisel a műszaki múzeum / gyermek múzeum (angol nevén science center / children museum) mozgalom. Ezek a múzeumok hagyományos társaikhoz képest alapvetően filozófiájukban különböznek, az interaktív megoldások tárházát alkalmazzák, azaz a látogatók (és főként a gyerekek) a különböző, főként műszaki, fizikai, kémiai ismereteket a kiállított eszközök használatával sajátíthatják el. A lényeg a gyakorlati megismerésen van, sok esetben a gyerekek számára akár tananyag jellegű ismeretek játékos átadásán (pl. laboratóriumi kísérletek) is. A gyermek múzeumok sok százezres tömeget képesek megmozgatni, ráadásul éppen a gyengébben kihasznált időszakokban (nem nyári hétköznapokon) iskolás csoportokat is tudnak fogadni. Kialakítási költségük töredéke egy vidámparkénak, az is igaz ugyanakkor, hogy egy ilyen létesítmény indirekt hatása a tóra szintén csak töredéke lenne annak. A szakértők által a tanulmányban bemutatott lehetőségek közül még mindenképp említésre méltó egy olyan akvárium fejlesztése, amely nem csak a tengeri élőlényeket prezentálná, hanem teret adna a balatoni vízi állatvilágnak is egy kisebb területen. Egy ilyen akvárium kiegészíthető fóka show-val vagy hasonló attrakcióval. Hasonló akvárium több mint egy évtizede működik magas látogatószámmal Budapesten, de a világ számos más helyén is rendkívül látogatott. Lehetőség van arra is, hogy a fenti attrakciók kombinációja vagy akár egy modern állatkert valósuljon meg. A bemutatott attrakciók jelentős - vagy kizárólagos – állami, illetve vagy EU-s finanszírozást igényelnek, de az elvárt eredményeket csak egy tapasztalt, megfelelő csapattal és kapcsolatokkal rendelkező üzemeltetővel lehet biztosítani. Az AWC AG közreműködésével az elmúlt 10 évben már több neves nemzetközi üzemeltető keresett lehetőséget a Balatonnál történő megjelenésre, így készültek korábban már részletes tanulmányok vidámpark, akvárium és science center fejlesztésre is, sőt olyan eset is volt, ahol már az építészeti tervezésig is eljutottak. Sajnos azonban megfelelő forrás hiányában ezek a kezdeményezések eddig kudarcot vallottak. A „labda” most átkerült a döntéshozók oldalára: a Balaton környékén minden érdekeltnek, minden érintettnek el kell gondolkodnia, hogy a fentiekből melyik vagy melyek azok az élményturisztikai attrakciók, amelyek • a legnagyobb hatással vannak a balatoni turizmusra, • megvalósítására legnagyobb valószínűséggel elegendő forrás fog rendelkezésre állni, • fenntartása és folyamatos megújulása éveken keresztül biztosítható és • melyik régióban, kistérségben lehetne megvalósítani. Nem egyszerű kérdések ezek, hiszen amelyik attrakció esetleg a legnagyobb hatással lehet a turizmusra, nem biztos hogy finanszírozható. Illetve: ami finanszírozható, nem biztos, hogy fenntartható! Egy bizonyos csupán: ha a döntés megszületik, visszakerül a „labda” a szakértőkhöz. Részletesebb megvalósíthatósági tanulmány készítése, ellenőrző számítások, tervezés, árpolitika meghatározása, üzemeltető keresése és leszerződtetése, engedélyek megszerzése, finanszírozási megállapodások megkötése és még hosszan sorolhatnánk, hogy mi minden van hátra a nyitásig, mely még hónapokat vagy még inkább éveket vehet igénybe. Az út hosszú, a fejlesztés pozitív hatásai csak később jelentkezhetnek. Azon térségek, amelyek a potenciális turistákért a Balatonnal versenyeznek, nem várnak! Aki nem indul el az úton, lemarad. 4

[close]

p. 5

2014. december utár Aktuális Három sikeres évet követően zárul a TOURAGE projekt A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. közreműködésével zajló, az időskorú turizmus fejlesztését célzó TOURAGE projekt három sikeres évet követően 2014. december 31-én hivatalosan lezárul. A project 2012. január 1-jén indult 9 országból származó (Finnország, Lettország, Bulgária, Görögország, Szlovákia, Írország, Lengyelország, Románia, Magyarország) 12 partner bevonásával. A projekt kezdetén megvalósított helyzetfeltáró munka keretében elkészült az időskori turizmusra vonatkozó regionális analízis, mely kiterjed a turisztikai kereslet és kínálat elemzésére, valamint a jövőbeli demográfiai változások bemutatására. Kiválasztásra és kidolgozásra került öt régiós és dél-dunántúli jó gyakorlat. 2013-ban elkészült két kérdőíves felmerés a hazai és a külföldi időskorú turisták körében, melynek keretein belül sikerült betekintést nyerni a célcsoport igényeibe, elvárásaiba. A projekt során az egyeztetésekkel egybea jó gyakorlatok megannyi ötlettel szolgálhatnak a jövőbeni fejlesztések elősegítéséhez az időskorú turisták régióba vonzásának szempontjából. A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. jó gyakorlat csere keretein belül a lengyel Warmia-Masuri időskorú sporttalálkozó mintájára időskorúaknak szóló sportágakkal bővítette ki a Mozdulj Balaton rendezvénysorozatot. Az újítás pozitív fogadtatásra talált a rendezvényen résztvevő időskorúak körében. A projekt zárásaként egy megvalósíthatóság tanulmány keretében kerültek összegzésre a projekt eredményei, mely tartalmazta a kérdőívek elemzésének tanulságait, a jó gyakorlat csere tapasztalatait, valamint elkészült egy, a projekt összes nemzetközi jó gyakorlatát bemutató kézikönyv. Záró konferencia Brüsszelben kötött tanulmányi utakon lehetőség nyílt a külföldi jó gyakorlatok megtekintésére. Ezek Fodor Autó Kft.: negyedszázada a közlekedés élvonalában Familiáris – a jelző tökéletesen fedi a siófoki Renault kereskedésnél tapasztalható hangulatot, s ez nem csak abból adódik, hogy a vállalkozás névadója, Fodor János négy családtagja is részese a napi ügymenetnek. A cég munkatársai közvetlenségükkel, figyelmességükkel és segítőkészségükkel érzékeltetni akarják, hogy a régi és új ügyfelek számukra egyaránt fontosak, s a másodlagos cél sem titkolt: a Renault tulajdonosok több milliós családjához szeretnék kötni őket. A rendszerváltozás időszakában alapított autókereskedés székhelye már egyedi megjelenésével is felkelti az érdeklődők figyelmét. A terep adottságait tökéletesen kihasználva fogalmazta meg elképzeléseit a tervező, melynek eredménye egy ma is korszerű és vizuális élményt nyújtó épületegyüttes lett. Bármennyire is fontosak a külsőségek, a meghatározó mégis az a szakmai tevékenység és ügyfélbarát üzletpolitika, amely miatt évente Siófokról és a város környező településeiről számtalan cég és egyéni vásárló keresi fel őket. A Renault az európai autógyártás egyik legsikeresebb zászlóshajója, s az elmúlt években a Forma l-es szereplés, valamint a márka kiváló világbajnoki helyezései csak tovább erősítették ezt a pozitív képet. S ha már a familiáris kapcsolatoknál tartunk - az autóház több mint fél évtizede felvállalta a Dacia gépkocsik forgalmazását és szervizelését is: az ugyancsak a francia konstruktőrök kreativitását dicsérő autó gyorsan kedvelt lett a kisebb járműveket kedvelők körében. A Fodor Autó Kft. nem csak a Renault és a Dacia autógyárak kínálatának teljes skáláját vonultatja fel, hanem más használt gépkocsik értékesítésével, forgalmazásával is foglalkozik. Napjainkban megszokhattuk azt is, hogy a hitel és a biztosítás ügyintézését is magukra vállalják a kereskedők. Nincs ez másként Siófokon, a Fodor Autó Kft.-nél sem, s ha bekövetkezne a gépjárművek sérülésével járó baleset, vállalják a karosszériajavítást és fényezést is. Amellett, hogy mindkét - általuk forgalmazott - gépkocsihoz alkatrészeket biztosítanak, minden autótípus műszaki vizsgára való felkészítése és vizsgáztatása is szerepel kínálatuk között. A cég megbízhatóságát, műszaki felkészültségét és a munkatársak szakmai tudását jelzi, hogy már hosszú évek óta ők látják el a szűkebb régióban a környezetvédelmi méréssel kapcsolatos feladatokat is. Süli 5

[close]

p. 6

Aktuális utár Muraközi vendégek a zalai Balaton-parton A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. szervezésében 2014. november 25-26-án kétnapos tanulmányútra érkeztek horvát szakemberek a Balatonhoz. A Magat-balatoni térségmarketing működésével ismerkedtek Keszthelyen Szántó Éva, a Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft. munkatársa előadásában. Ezt követően a Helikon Kastélymúzeum igazgatójának, Pálinkás Róbertnek a jóvoltából a Festetics-kastély működésével, valamint a jelenleg is zajló fejlesztések tartalmával kapcsolatban kaptak felvilágosítást az érdeklődők, amelyet a kiállítások megtekintése követett. A program Hévízen folytatódott, ahol először az Egregyi városrész elmúlt években lezajlott turisztikai és város-rehabilitációs fejlesztéseit látogatták meg a résztvevők, ezt követően Kepli József János, Hévíz város alpolgármestere fogadta a delegációt - a település fejlesztési terveinek megismerését követően élénk eszmecsere alakult ki az együttműködés potenciális lehetőségeiről. A hévízi gyógyfürdőt érintő intézménylátogatást követően a program vacsorával, majd kötetlen ismerkedéssel zárult. A következő programnak Gyenesdiás adott helyet, ahol Gál Lajos polgármester fogadta a résztvevőket és mutatta be községét elsősorban a turisztikai szem- 2014. december gyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében megvalósuló JOINT PLANNING CODE nemzetközi projektben a Muraköz megye Fejlesztési Ügynökségének, valamint Muraköz megye Turisztikai Hivatalának képviselői a hazai turizmusirányítási rendszerrel ismerkedtek, valamint az elmúlt évek jelentős turisztikai fejlesztéseit és jó gyakorlatait tekintették meg, illetve a jövőbeni együttműködések lehetőségei is előtérbe kerültek. A horvát vendégek és a hazai szakemberek Ruzsics Ferenc polgármester köszöntőjét követően, a program kezdeteként a nyu- szögéből. A délelőtt folyamán interaktív, eszmecserével egybekötött előadást tartott Szalóky Jenő, a Gyenesdiási Turisztikai Egyesület képviseletében, Semsei Sándor a Magyar Turisztikai Desztináció Menedzsment Szövetség elnökeként, Kardos Gábor pedig a Balatoni Kör vezetőjeként osztotta meg gondolatait a találkozó résztvevőivel. Gyenesdiás egyik büszkeségét jelentő, több mint 300 éves Darnay-pincénél lezajlott turisztikai és örökségvédelmi beruházások meglátogatása nyomán a kétnapos szakmai rendezvény munkaebéddel zárult. A hazai és horvát szakemberek a nemzetközi projekt szellemében a jövőbeni együttműködések számos színterét fedezhették fel. A két térségét a jövőben egyaránt összeköthetik hasonló fejlesztési terveik, amelyben az ökoturisztikai, a kerékpáros- és kulturális turizmus nagy hangsúlyt kaphat. Az együttműködéséhez a Festetics-örökség gondolata szolgálhat eszmei keretül. A cél: alacsony CO2 kibocsátású Öko-Gazdaság Világgazdasági Csúcstalálkozó Nanchang, Kína November végén Kínában Nanchang volt a helyszíne a 3. Alacsony CO2 kibocsátású Öko-Gazdaság – Világgazdasági Csúcstalálkozónak. A rendezvény moderátora Lu Xinshe, Jiangxi tartomány kormányzója volt, aki tavaly ősszel látogatott a Balaton térségébe egy delegációval. A csúcstalálkozón beszédet tartott Marion Hammerl, a németországi központú Global Nature Fund elnöke, Qiang Wei, a Jiangxi Tartományi Pártbizottság titkára, Han Qide, a Kínai Népi Politikai Tanácskozó Testület alelnöke, továbbá szomszédos tartományok képviselői, valamint különböző országokból a politika, a tudomány és gazdasági terület képviselői, mint Alain Eygreteau a Párizs környéki Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke és Dr. Longin Pastusiak, a Lengyel Szenátus korábbi elnöke. Az 5000 fős rendezvény résztvevői különböző, a közigazgatás, a politika és a gazdasági szervezetek, vállalatok képviselői közül kerültek ki, hogy megvitassák az ökológiai gazdasági folyamatokat, esélyeket és a folyamatos kihívásokra való megoldásokat megtalálják. A csúcstalálkozón Magyarországot két fő képviselte: Székely Erzsébet a Balatoni Civil Szervezetek Szövetsége és Egerszegi Zita a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. részéről. A rendezvény egyidejűleg valósult meg a 14. Élő Tavak Hálózat (Living Lakes Network) Konferenciával, aminek szintén Nanchang, Jiangxi tartomány fővárosa adott otthont. Megemlítésre került, hogy Kínában a tavak, folyók 70 %-a és a talajvíz 60 %-a szennyezett. A külföldi felszólalók kiemelték annak fontosságát, hogy egy ilyen háttér rendkívüli jelentőséggel bír a közgazdasági szabályozók felé történő elmozduláshoz, ami ellenőrzi és minimalizálja a környezetet és természetet ért negatív hatásokat. Utalva az Élő Tavak Konfe- 6

[close]

p. 7

2014. december renciára, Marion Hammerl méltatta a helyi közigazgatási szervek és gazdaságok elkötelezettségét a zöld gazdaság irányába és hangsúlyozta, hogy az éghajlatváltozás és a biológiai sokféleség csökkenése globális kihívások, amelyeket közös erővel lehet megoldani. Kínában és különösen Jiangxi tartományban megértették ezt, és megtették az első biztató lépéseket, amelyek világossá váltak a politikai képviselők nyilatkozataiból. Az Élő Tavak Hálózatának 33 országbeli küldöttei támogatják ezt a változást, és kifejezték bizalmukat abból a szempontból is, hogy remélhetőleg a híres kínai sebességgel gyors és jelentős eredményeket lehet elérni. A Global Nature Fund egy vezető szervezet a nem-kormányzati intézmé- utár Aktuális nyek között az üzleti/vállalati tevékenység és a biológiai sokféleség megőrzésének összehangolása terén. A zöld gazdaság felé vezető úton a legfőbb közvetlen intézkedés a vállalatok és vállalkozások esetében a megfelelő előkészítő munka, mint a természeti értékek (természeti tőke) és a gazdasági rendszerek integrációja. Tizennegyedik Élő Tavak Konferencia, Nanchang Kína szorosan elkötelezte magát a világ tavainak védelme érdekében Öt kontinens 33 országának 350 küldöttje követte figyelemmel a Nanchang Tudományos Akadémia, és Jiangxi tartomány Hegyek-Folyók-Tavak Fenntartható Fejlesztési Hivatalának szervezésében megrendezésre kerülő konferenciát Nanchang-ban a Poyang-tó mellett, mely Kína legnagyobb édesvizű tava. A résztvevők tapasztalatot cseréltek a világ különböző pontjain található tavak védelméről, valamint egy új szemléletű megközelítésről a tógazdálkodás eredményességéért. A küldöttek egy közös megegyezés jóváhagyását sürgették a tavak védelmének érdekében. A hétmilliós megacity Nanchang adott otthont a „Kihívások sűrűn lakott tavak térségében” című konferenciának. A fejlődő országokban, valamint Magyarországon és Európa más országaiban is egyre inkább szembesülnek a tavak térségében jelentkező növekvő népességgel és vendégszámmal, melyről gyakran nem is áll rendelkezésre hivatalos adat. Ez egyre nagyobb problémát jelent sok ázsiai országban, így Kínában és Indiában is. „Például míg Kína adja a világ népességének 20 %-át, addig az édesvíz készleteknek csak 7%-ával rendelkezik” hangsúlyozta Marion Hammerl, a GNF elnöke megnyitó beszédében. Dai Xinghdao, a Kínai Living Lakes partner a Hegyek-Folyók-Tavak Fejlesztési Hivatalának képviselője rámutatott arra, hogy hatalmas erőfeszítéseket kell Kínának tennie, hogy szembenézzen ezekkel a kihívásokkal. Prof. Xiaohong Wang, a Jangxi Tudományos Akadémia elnöke hangsúlyozta, hogy a politika, a közigazgatás, a tudomány és a kialakulóban lévő kínai civil társadalom együttműködése vezethet a hatékony tóvédelem megvalósításához, amit a Kínai Kormányzat is szorgalmaz. Dr. Christopher Briggs, a Ramsari Egyezmény főtitkára, aki a találkozó egyik házigazdája volt, megjegyezte, hogy mennyire fontosak ezek az együttműködések és nemzetközi hálózatok, mint az Élő Tavak Hálózata, ahol a felelősség a tógazdálkodásért, a tapasztalatok cseréje építi a közösségeket egy közös jövőkép mentén. „A vizes élőhelyek 64%-a eltűnt 1900 óta, ezek gyakran pusztaságoknak tűnnek mai szemmel” mondta Chris Percival, a Ramsari Egyezmény képviselője. A szennyvizek szennyezései és az ipari kiömlések folyamatos fenyegetést jelentenek napjainkban. Az illegális települések megzavarják a tavak természetes öntisztító képességét. Ezt megerősítette az új-zélandi, a fülöp-szigeteki, a mongóliai Living Lakes partner által elmondottak, valamint a Poyang-tóhoz tett kirándulás tapasztalata is. A hálózat tagjai előadásaikban költséghatékony módszereket mutattak be a víztisztítás, ivóvíz védelem és a vízgyűjtőterület megőrzése terén. A korábban említett okok miatt a tavak jelenlegi állapota egyre súlyosabbá és súlyosabbá válik. Ehhez járul hozzá a klímaváltozás hatása, ahogy azt sok tógazdálkodási szakértő jelezte. Egy figyelmeztető hívás érkezett Mexikóból, a Chapala-tó térségéből, ahol a 13. Élő Tavak Konferencia volt. Mexikóban, ahol a jelenlegi helyzetben a korrupció és a rossz gazdálkodás jellemző, drámai következményekhez vezet az ember és a természet kapcsolata a Chapala-tó térségében. A konferencia eredményességéhez a Balaton képviseletében a Balatoni Civil Szervezetek Szövetségének részéről Székely Erzsébet, a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. részéről pedig Egerszegi Zita járult hozzá egy előadás megtartásával. Háttér információ Az Élő Tavak Hálózat (Living Lakes Network) 1998-ban alakult meg, abból a célból, hogy partnerséget alakítson ki valamennyi érdekelt fél között, és ezzel biztosítsa az egyensúlyt az érzékeny ökoszisztémák védelme, a gazdasági fejlődés, a mezőgazdasági, szabadidős és ipari tevékenység növekedésével összefüggésben. Az új tagok között köszönthetjük Sierra Leone-t, Törökországot és Pakisztánt, ezáltal 104 a hálózat tagjainak száma. Ezek között olyan jól ismert tavak találhatók, mint a Titicaca-tó, Winnipeg-tó, Viktória-tó, a Bajkál-tó, a Bodenitó és a Balaton. Egyre több helyen jönnek létre országos hálózatok is. A partnerek között kis és nagyobb környezetvédelmi szervezetek, alapítványok találhatók 80 országból és 5 kontinensről. 7

[close]

p. 8

Aktuális utár A múlt emléke, a ma hangulata táplálja a jövőt Balatongyörököt kultúremberek fedezték fel, mai lakossága eleikhez méltón éli az életét, őrzi az örökséget és épít rá. Biró Róbert újbóli polgármesterré választásával kapott visszaigazolást arra, hogy jó irányú településfejlesztő munka élén áll. A számon kérhetőség, azokra az elmúlt 4 év során folyamatosan adott válaszok elmélyítették iránta a bizalmat. - Mindig figyeltem az ellenvéleményekre, de először is azt néztem, hogy azok jó szándéktól motiváltak e. - Ezek néha lassították a munkát, de a döntésekben benne volt az alapos megfontoltság, a jogos jelzések sohasem lettek figyelmen kívül hagyva. Mindig a körültekintő indíttatások adták a végrehajtásokhoz a kellő határozottságot. A fejlesztések egymásra épülő folyamatot alkotnak, ez hosszabb távra szólóan részletekben érintik az egész települést. Biró Róbert azt mondja: mindig annyit költenek, amennyi van, a pályázati lehetőségek jó kihasználása adja a lehetőségeket a nagyobb lépések megtételéhez. - A 71-es főútnál kialakított körforgalmú csomóponttól két irányba elkezdtük a járdaépítést - beszélt konkrét részletekről is a az első ütem, november végére. Terveinkben a Szépkilátóig vezető járdásítás szerepel, aminek költsége mintegy 160 millió forint. Ez már a következő évekbeli feladat lesz, amihez pályázati támogatásra számítunk. Az említett körforgalom a település főbejárata is. - Ősszel elkészült ott a parkosítás első üteme, tavasszal ezt virágosítással folytatjuk. A településszépítés jövőre nagy kihívás lesz számunkra, mint ismert: a Virágos Magyarországért mozgalomban, falu kategóriában idén Györököt hirdették ki győztesnek, így 2015-re szólóan az európai versenymezőnybe kerültünk. Ez nem csak rangot jelent, hanem bizalmat is, s komoly kötelezettséget hazánk képviseletére, továbbá lehetőséget arra, hogy még nagyobb lépést tehessünk a település arculatának minőségi alakításában. A nemzetközi verseny nem csak a virágosításról szól, hanem a komplex környezettudatos működésről, amin az élő környezeti díszek a koronát jelentik. A korona elkészítésében a lakosság közreműködése döntő jelentőségű, amire joggal lehet alapozni, hiszen az önkormányzat tradicionálisan évről évre jutalmazza több kategóriában a legszebb porták tulajdonosait. - A település virágosításra évente 2-2,5 millió forint körüli összegeket költünk, ezt 2015-ben jelentősen meg fogjuk emelni, de számos más feladat elé is néznünk kell a szereplés kapcsán. Előre kell hozni a közterületi rendezési terv felülvizsgálatát, s a bírálati szempontok szerint meghatározni a fejlesztési prioritásokat. Például: a Petőfi Sándor utcában útszélesítéssel együtt járdaépítést kell elvégezni egy 200 méteres szakaszon, a strandon zöldfelületet fogunk növelni kihasználatlan kabinok elbontásával. Mindemellett hosszabb távra szóló beruházási tervekkel tekintenek a jövőbe. - Új óvoda építésének előkészítését kezdjük meg, ez mintegy 80 millió forint értékű 2014. december polgármester. - Ez 19 millió forint sajáterővel indult, amiből összesen 200 méteres szakaszt tudtunk elkészíteni: a főút északi oldalán nyugati irányba zárt csapadékvíz elvezetés megoldásával együtt 120 méter, kelet felé a déli oldalon 80 méter hosszban készült el munkát jelent, már kiválasztott területen korszerű kialakítással, felszereléssel, torna- és sószobával. A büdzsé summáját adó turisztika vonzerejében nagy jelentőségűek a szórakoztató programok. - A tradicionálisan rendezett események a minőségükkel erőteljes vonzerőt képviselnek. Ezek sorában ott vannak a képzőművészeti területen a kiállításaink, zenében a Jazz Fiesta, hagyományápolásban a szőlővirágzás ünnepe, a nyitott picék napja és sok egyéb, még mélyebb gyökerű program, mint a bor- és bordal fesztivál, a római kori vigasságok, a nemzeti hét. A múlt emléke, a ma hangulata jövőt táplál: ennek egy mérföldköves szimbóluma a napokban megjelent Szépkilátó című kötet, mely neves alkotók elmúlt években Györökön rendezett kiállításait idézi meg. - A jövőben a programokkal szeretnénk erőteljesebben megjeleníteni az irodalmat is. A településünkhöz szorosan kötődő Bertha Bulcsu jövőre lenne 80 éves, készülünk az évforduló ünneplésére. Emlékezünk Takáts Gyula költőre, akinek ugyancsak ihletője volt Balatongyörök. A település most téli ünnepnapjait éli. - Az advent immár hagyományosan közös ünnep a szomszédjainkkal. Jelképes térségi adventi koszorún gyújtunk együtt gyertyát az ünnepköri vasárnapokon a vonyarcvashegyiekkel, a gyenesdiásiakkal és a vállusiakkal. Horányi Árpád 8

[close]

p. 9

2014. december utár Állami megvételre ajánlották a legnépszerűbb piacot reket nyújt. Azonban a hatóságok részéről hol az engedéllyel, hol azzal volt baj, hogy szerintük az őstermelői piac és közösségi tér rontja a tájképet, üzemelése természeti károkat okoz, és mivel a területen védett növényfajok nincsenek, a telekkönyvi nyilvántartásnak megfelelően szántani kell. A büntetés több millió forintra rúg, és jelenleg is zajlik a per, amelyet az – akkori nevén – Közép-dunántúli Környezetvédelmi-, Természetvédelmi- és Vízügyi Felügyelőség indított Harmathy Ildikó ellen. Az azonban már kiderült: az igazságügyi szakértő szerint szó sincs természetkárosításról. A működési engedély beszerzésé- Települések Eladná az államnak, majd bérbe venné a 220 családnak megélhetést biztosító Liliomkert termelői piac területét Harmathy Ildikó tulajdonos. A biológus-mérnök piacvezető az őt és a termelők, árusok közösségét ért hatósági támadások miatt döntött így, hiszen az egyre jobban elfajuló bürokratikus harc veszélyezteti a hatalmas turisztikai vonzerővel bíró Liliomkert működését. Arra kérte a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetet Harmathy Ildikó, hogy vásárolja meg a Liliomkert területét, majd adja bérbe, hosszú távú haszonbérbe a piaci közösség által létrehozott Liliomkerti Piac Szövetkezetnek. Mint fogalmazott, ezzel az a célja, hogy a szövetkezet végre a feladatát végezhesse a létért való küzdelem helyett. - A Liliomkert közösségét és személyemet ért támadások, a piac elbontását rendelő határozatok, valamint a rám kirótt bírságok lehetetlenné teszik a jövőbeni fennmaradásunkat és fejlődésünket. Ezek a hatósági eljárások egyesével és összességében mélyen ember-, táj-, törvény- és jogellenesek - nyilatkozta lapunknak Harmathy Ildikó. Mint arról korábban beszámoltunk, a Balaton-felvidéki Káptalantótin található piac számos családnak megélhetést, a sok ezer vásárlónak pedig minőségi élelmisze- nek akadálya pedig az, hogy a piacra ma is érvényben lévő, és bármikor végrehajtható bontási, illetve a telekkönyvi szántó állapot visszaállítását rendelő határozatok vannak érvényben, amelyek a tulajdonos szerint törvényellenesen születtek. Harmathy Ildikó többször hangsúlyozta, hogy évek óta tartó harca régen túlmutat saját érdekein. A Liliomkert ellehetetlenítése ugyanis több mint kétszáz ember jövedelmét, a gyerekek megélhetését, vásárlói oldalról pedig egészséges élelmüket kockáztatja. A bontási határozatok a Liliomkerti Piac Szövetkezet működését, a kézműves élelem előállítóinak jobb körülményekhez való jutását, működésük hatékonyabbá tételét akadályozzák. Harmathy Ildikó többször hangsúlyozta azt is, hogy a termőföldek használatát szabályozó törvények elavultak, és - a természetet óvva - nem szolgálják a magyar emberek egészségét, megélhetését. Számításai szerint a kihasználatlan, tökéletes minőségű hazai termőföldek legalább egymillió embernek biztosítanának megélhetést, a tízmilliós lakosságnak pedig egészséges táplálékot, így átfogó földreformra is szükség lenne. Amennyiben az állam megvásárolja, majd bérbe adja a Liliomkert területét, úgy a heti egyszeri piac mellett a terület használata tovább bővül, a Liliomkerti Piac Szövetkezet – a természetben zajló ökológiai folyamatokat alapul vevő - úgynevezett permakultúrás mintagazdaságot és oktató központot létesít, a gazdák és a táj menedzselése mellett. Mizsei Bernadett KÖ N Y V KÖ TŐ vállalja szakdolgozat, könyv, újság bekötését, valamint oklevél, vendégkönyv és étlaptartó készítését. Tel.: 0620/9615-834 E-mail: mvarnagy@freemail.hu 9

[close]

p. 10

Települések utár Alsóörs nem veszít a lendületén Beszélgetés Hebling Zsolt polgármesterrel - Olvasóink nevében is gratulálunk újbóli megválasztásához! Milyen évet zárnak rövidesen? - Eredményes évet zárunk, sikerült feladatainkat (több esetben elismerést kiérdemelve) teljesíteni, miközben a község élte megszokott, békés életét. A választásokon a részvételi arány megyei és országos szinten is meghaladta az átlagot. Az új testület már megkezdte munkáját, új elemekkel kiegészítve az előző ciklusok jól bevált gyakorlatát. Hiteleinket visszafizetve stabil pénzügyi helyzettel rendelkezünk, amely lehetővé teszi a további kiszámítható működést, jelentős fejlesztések megvalósítását. 2014. szeptember 10-én a lekötött és a számlán rendelkezésre álló pénzegyenlegünk 130 millió Ft volt. - Részletezve az előző ciklust: mit sikerült megoldaniuk? Pályázatok segítettek-e ebben? - Maradéktalanul elláttuk kötelező és önként vállalt feladatainkat: takarékosan működtettük és fejlesztettük intézményeinket, hosszú távú jövőjüket megcélozva, színvonalas tevékenységükhöz biztosítottuk a feltételeket. Az oktatás-nevelés minden kistelepülésnek szívügye, érdeke. A nyolcosztályos, helyben történő nevelés helyzetét stabilizáltuk a református egyház helyi közössége segítségével, s így létrejött az Endrődi Sándor Református Általános Iskola és Kézilabda Utánpótlás Központ. A tanévkezdést térítésmentes tankönyvvel, anyagi jutközmunkaprogram lehetőségeivel élve álláskeresőinket próbáltuk munkához juttatni. Korszerű rendeleteinkkel a fiatalok letelepedését, infrastruktúra-fejlesztéseket tettünk lehetővé. Szépkorú lakosainkat megbecsüljük, szociális jellegű ellátásukat megszerveztük (pl. házi segítségnyújtás). Civil közösségeink, egyházaink, sportegyesületünk támogatásával viszonoztuk aktív szerepvállalásukat. Vállalkozói fórumokon cseréltünk gondolatokat partnereinkkel, helyi vállalkozók bevonásával végeztük el több fejlesztésünket. Hagyományteremtő és őrző sikeres rendezvényeink nagy része teltházas volt, minőségük és nagy számuk minden korosztály igényét kielégítette. Ilyen volt a téltemető, a halászléfőző piknik, a török világ, a lézer-show, a bio piac disznóvágással és a strandszínház. Kiemelném a fejlesztéseinket: ilyen a művelődési ház teljes belső megújítása jelentős uniós források felhasználásával, megkezdtük az új önkormányzati hivatal építését, két munkagépet állítottunk munkába. A szociális ebéd szállításához és egyéb ügyintézéshez pályázat elnyerésével új személygépkocsit szereztünk be. Igen fontos, hogy a sportcsarnok költségtakarékos üzemeltetéséhez napelemeket szereltettünk fel. Nemcsak a helybeliek, de a turisták számára is kedvelt helyszín lett a Merse Leader kultúrpark. Ez faluközpontunk közkedvelt közösségi tere lett. Nem lehet eredményeink közül kihagyni az utak javítását és a közvilágítás bővítését. Alsóörs mindig is híres volt közbiztonságáról. Ennek érdekében kamerákat üzemeltettünk be a faluközpontban és a part környékén. Mint a legtöbb balatoni település, mi is a turizmusból élünk, ezért a fejlesztések az idegenforgalmat is szolgálják. A Riviéra kempingben napkollektorokat szereltünk fel, fejlesztettük a strandot (mediterrán gyermeköböl, fűzfa árnyékolók, homokos sportpályák, vízi bejárók, baba-mama szoba létrehozása, szabadtéri sporteszközök stb.). - Érdekes módját találták meg a közéleti kapcsolatnak… - A közéleti teadélután bevezetésével a partnerség jegyében megteremtettük a hatékonyabb párbeszédet lakosainkkal. A fórumokra rendszeresen eljönnek az érdeklődők, s kötetlenebbül tudjuk megbeszélni a felmerülő gondokat. 2014. december tatásokkal könnyítettük meg családjainknál. Minden rászorulót támogattunk, számos - A kulturális élet szervesen kapcsolódik a mindennapokhoz. Ezen a téren mit tudnak felmutatni? - Alapítványunk közreműködésével: hangversenyzongorát szereztünk be, felavattuk Endrődi Sándor szobrát, önkormányzati támogatással kiadtunk könyveket (Albrecht Sándor: Keipert László festőművész Alsóörsön, Somorjai Horváth Piroska – Kovács Endre: Sírkert a Somlyó ölén, Albrecht Sándor – Zórád Ferenc: Alsóörs képeslapokon). - Alsóörs több elismerést is kapott. Melyek ezek? - A Virágos Magyarországért mozgalomban mienk a fővédnöki díj, a Balatoni Különdíj, a Veszprém megyei verseny kategória 1. helyezése. Büszkék vagyunk arra, hogy az alsóörsi vert csipke és az egykor itt bányászott permi vöröskő bekerült a Veszprém Megyei Értéktárba. - Alsóörs életében új elemként jelent meg a szomszédos község, Lovas… - A közigazgatás átszervezésével fontos döntéseket hozva létrejött a jól működő, ügyfélközpontú Közös Önkormányzati Hivatal Lovas községgel. Bízunk benne, hogy egymás hasznára lehetünk a jövőben. - Az újabb ciklus immáron ötéves. Melyek a legfőbb célkitűzéseik? - Felelősen, lelkiismeretesen, jó szándékkal, a partnerség és az együttműködés jegyében szeretném a köz szolgálatát ellátni. A legfontosabb célkitűzéseink: lakosságunk életminőségének javítása, községünk komfortjának további fokozása. Ennek jegyében támogatjuk a rászorulókat, részt veszünk minden programban, amely álláskeresőinket segíti, a szociális feladataink ellátására nagy hangsúlyt fektetünk, s megfelelő pénzügyi hátteret teremtünk ezekre a célokra Időseinket megbecsüljük, szociális jellegű ellátásukat biztosítjuk (házi segítségnyújtás, ingyenes ebédkiszállítás, kísérletet teszünk a jelzőkészülékes segélyhívó rendszer bevezetésére). Családjaink tanévkezdését megkönnyítjük anyagi támogatással, református általános iskolánkba járó valamennyi gyermeknek ingyenes tankönyvet biztosítunk. Fiataljaink letelepedését szeretnénk ösztönözni, új lehetőségeket is megvizsgálva. Aktív közösségeinket, egyházainkat, egyesületeinket, alapítványainkat 10

[close]

p. 11

2014. december a jövőben is támogatni kívánjuk. A partnerség jegyében vállalkozói fórumokat rendezünk, folytatjuk a közéleti teadélutánokat, aktív párbeszédet folytatunk mindenkivel. Színvonalas hagyományőrző rendezvényeket szervezünk, minden korosztályt megcélozva, s az értékteremtés jegyében új könyv kiadását tervezzük. Közösen ingatlantulajdonosainkkal újabb utakat látunk el szilárd burkolattal – a jól bevált rendeletünk szerint, nagy hangsúlyt fektetünk a közlekedésbiztonságra, járda felújítási programba kez- dünk, sikeres pályázat esetén kerékpárutat építünk (Alsóörs–Felsőörs–Veszprém). Az ún. Vadtelepen új közösségi teret alakítanánk ki, javítani kívánunk a csapadékvíz-elvezetés helyzetén, bővítenénk és korszerűsítenénk közvilágításunkat, újabb térfigyelő kamerákat telepítünk, javítani szeretnénk a település kereskedelmi ellátását. Mindemellett fontosnak tartjuk a tiszta és virágos falukép megőrzését, fejlesztését. Sikeres pályázat esetén költségtakarékosságot megcélozva napelemekkel látjuk el az óvodát, utár Települések iskolát, művelődési házat. Turisztikai terveink között szerepel strandunk és kempingünk folyamatosan fejlesztése, a strandi pavilonok megújítása, egy fogadótér kialakítása a templom parkolónál. Pályázati forrásból felújítjuk a fakilátót, sikeres pályázat esetén pedig élő tájházat alakítunk ki az ófaluban, megvizsgáljuk az amfiteátrum közművesítését, és nagyobb kihasználási lehetőségét. Segítjük a magánberuházások megvalósítását (vitorláskikötők, szálláshely, turizmus). Zatkalik Almádi büszke szoborparkjára - A négyéves ciklust elemezve: melyek voltak a legfontosabb eredmények a 2010– 2014-es ciklusban? - Almádi utóbbi tíz évének legnagyobb volumenű beruházása volt a 2011-ben elkészült egészségház. A több helyszínen működő egészségügyi szolgáltatókat (szakrendelőket, háziorvosi és fogorvosi szakellátást) egy épületbe integráltuk. A beruházás öszszege meghaladta a hatszázmillió forintot. Létrehoztunk egy nonprofit kft.-t, amely biztosítja az alap- és szakellátást, fizeti a rezsiköltségeket. Látványos eredmény például a posta előtti parkoló felújítása, amelyet pályázati pénzből oldottunk meg. Az egyre ismertebb szoborparkunkat Leader pályázat keretein belül valósítottuk meg. - A gazdasági élet megköveteli a hatékony pályázati tevékenységet. Balatonalmádi mennyire volt hatékony pályázó? - Közismert, hogy jó pályázatot nem könnyű írni. Sokszor parányi dolgokon dől el, elfogadják-e vagy sem. Éppen ezért (hasonlóan sok más településhez) mi is egy pályázatfigyelő és -író céget bíztunk meg. A több éves együttműködés eredményes volt, pályázatainkkal, mint például az előbb említettekkel, elégedettek lehetünk. Vannak olyan pályázataink, melyek a korábbi évekről az ideire, illetve a következő évre húzódnak át. Ilyen például a Leader Kultúrközpont, a Szent Erzsébet ligetben a sétány felújítása. - Bár nem önerőből, de egyéb eredményeik is vannak. - Igen, ilyen a rendőrség új épülete, melynek költségeit nem mi viseltük, de a telket az önkormányzat biztosította saját vagyonából. Szeretnénk, ha a régi épület a mienk lehetne, hasznosítására több, közérdekeket szolgáló ötletünk is van. A vasúti aluljáró részleges felújítása MÁV beruházás keretében folyamatban van. Hangsúlyozom: részleges, mert az akadálymentesítés továbbra is várat magára. - Nincs olyan település a régióban, ahol ne lett volna igény utcák, közterületek felújítására. Elégedettek lehetnek az almádiak? - Nem, de még a polgármester sem. Az infrastrukturális fejlesztések közül ezen a téren vagyunk a legjobban lemaradva. Ezek felújítására nemigen volt ez idáig pályázati lehetőség, ezért ezek jobbára önerős fejlesztések voltak. Útjaink hossza meghaladja a 130 kilométert, amelyből sok a hegyi út, így elég jelentős ez a terhünk. - Másképp áll össze az elkövetkező év költségvetése a bekövetkezett jogi változások miatt? - Igen, s bizonyos értelemben nehezebb is, könnyebb is lesz. Könnyebbség, hogy nem kell költségvetési koncepciót készítenünk. A nehezebb pedig abból fakad, hogy sok más településsel ellentétben mi koncepció címén már novemberben össze szoktuk állítani a következő év költségvetését, így a múltban könnyebb volt a februári költségvetés készítése. Persze pontos számokat még nem tudunk mondani, ehhez meg kell várni a központi intézkedéseket. - A 2015-ös esztendőre miket tűzött célul maga elé a város képviselő-testülete? - A pénzügyi stabilitás megtartása az elsődleges cél, emellett intézményeink fenntartása, valamint a futó pályázatok lezárása. Úgy látom, ezek a célok 2015-ben teljesíthetőek lesznek. Még ennek az évnek az elején 181 millió forintot kaptunk fejlesztésekre, minthogy a korábbi években nem volt hiteltartozásunk. Ebből a pénzből tudtuk a Vörösmarty utcát megépíteni, jövőre pedig a Martinovics utcát, valamint a 71-es főút mellett és Vörösberényben a járdát újítjuk fel, sőt: a csapadékvíz elvezetésére is tudunk belőle fordítani összeget. Ebben a cik- lusban tervezzük egy új óvoda, bölcsőde építését, a Budatava strand felújítását, s ha lesz rá pályázati lehetőség, Vörösberényben egy sportcsarnokot is szeretnénk létesíteni. - A sportot kedvelőket bizonyára érdekli: lesz-e műfüves pálya Almádiban. - A Magyar Labdarúgó Szövetség egy műfüves pálya létesítésére tett ígéretet. Az önerőt a város önkormányzata biztosította. Sajnos, a 2015-ös határidőt az MLSZ nem tudja tartani, csak abban az esetben, ha találunk egy vállalkozást, amely átvállalja a költségeket. Akkor sincs veszve az ügy, ha nem sikerül, mert akkor 2016-ra húzódik át a pálya elkészülte. - A Veszeli Lajos festőművész nevéhez köthető Európa szoborpark elég gyorsan hírnevet szerzett a városnak. Hogyan tovább? - Szeretnénk Európa kulturális térképére is rákerülni, ám ez még egy kicsit odébb van. Rendezvényekkel, programokkal, élettel kell megtölteni a parkot. Propagandában, marketingben is fejlődnünk kell hozzá. Zatyipress 11

[close]

p. 12

Települések utár Siófokon oszlóban az „Esztergom-szindróma”? A független siófoki polgármester, Lengyel Róbert „kétharmados” győzelme után sok helybéli ember attól tart(ott), hogy Siófok lesz az elkövetkezendő öt év „Esztergoma”. Azaz: a többségben lévő kormánypárti képviselő-testület igyekszik majd ellehetetleníteni az új polgármester munkáját, s ez a város fejlődésében jelentős törést és megtorpanást eredményezhet. A képviselő-testület első, alakuló ülése kis híján botrányba fulladt, mivel a kormánypárti képviselők „leszavazták” az alpolgármesterekkel, és a bizottságokkal kapcsolatos polgármesteri előterjesztést (a terembe zsúfolódó hallgatóság hangos nemtetszése mellett, amely miatt csaknem „ki kellett üríteni a termet”). A Fidesz szóvivője ugyan már ekkor is érzékeltette, hogy ők is a békés együttműködést szeretnék támogatni, de az új helyzetben körültekintőbb előzetes egyeztetésekre lesz szükség. Azóta két újabb ülésen van túl a testület, megválasztották a két alpolgármestert, a bizottságokat, sőt a december 4-i ülésen a módosított szervezeti és működési szabályzatot is, amely – többek között – néhány területen visszavett a korábbi polgármesteri jogkörökből. Ennek értelmében létszámstop lépett érvénybe az önkormányzatnál, illetve intézményeinél, azaz üres és megüresedő álláshely csak a képviselő-testület hozzájárulásával tölthető be. Szerződések esetében pedig (akár újról, akár réginek a megszűnéséről van szó) a pénzügyi bizottság előzetes hozzájárulására van szükség. A polgármesteri és reprezentációs keret, valamint a sajtóval kapcsolatos kiadások testületi jóváhagyásáról viszont letettek az előterjesztők. Mindez láthatóan egy kompromisszum eredményeként született meg, amely egyben jelzi (jelezheti), hogy talán más kérdésekben is sikerülhet majd az együttműködés a fideszes többségű testület és a 2014. december független polgármester között – a város fejlődése érdekében. Mindezen jelek alapján egyes optimista siófokiak már abban kezdenek reménykedni, hogy Siófok nemcsak, hogy nem lesz egy új Esztergom, hanem kialakíthat egy új országos szisztémát, amit akár „Siófok-szisztéma”-ként is lehet majd nevezni. Hogy mégis ez mit jelent(ene)? Azt, hogy példa értékű módon miként lehet együttműködni – pártideológiáktól teljesen függetlenül – egy település érdekében?! Persze, e sorok írója is tudja, hogy „Andersen meghalt …”, viszont a „remény” csak a legutolsó pillanatban hal meg - vagy az után! Főként, hogy a december eleji ülésen a napirendi pontok jó részét már döntő többséggel, nem egyet ellenszavazat és tartózkodás nélkül szavazták meg. Többek között elfogadták a Balaton-parti Kft. és a Siotour Kft. beszámolóját, a fürdőegylet és a rendőrség idegenforgalmi szezonról készült beszámolóját. Minden jel arra mutat hát, hogy Siófokon elindult valami … ami akár országos példa is lehet az együttműködésre! Kép és szöveg: Gyarmati László Tovább fejlődik Ábrahámhegy A Balaton-felvidéki Ábrahámhegy újraválasztott polgármestere szerint a felelős gazdálkodásnak köszönheti az önkormányzat, hogy a tervezett fejlesztések, beruházások pályázati önrészét fedezni tudják. Vella Zsolt lapunknak elmondta, elsőként a település központjában egy közparkot, játszóteret hoznak létre, ahol egy közösségi összejövetelekre alkalmas szabadtéri színpad kialakítását is tervezik. Ábrahámhegy fő utcáján, a Patak utcában pedig szeretnék a gyalogosok és kerékpárosok közlekedését biztonságosabbá tenni. A horgászat és a csónakázás szerelmesei is örülhetnek, ugyanis elkezdték a 99 csónak tárolására alkalmas kikötő tervezését. Vella Zsolt kitért arra is, hogy meg kell oldani a fontosabb közlekedési útvonalakon a felszíni csapadékvíz elvezetését, majd a lehetőségekhez mérten folytatni kell azokon a részeken is, amelyek fokozottan érintettek a hegyoldalakról lezúduló víz elvezetésében. Ábrahámhegyen a már így is irigylésre méltó állapotban lévő strand tovább fejlődik a jövőben: a jelenlegi kabinsor lebontása után korszerű vizesblokk, öltöző, értékmegőrző épületegyüttes épül majd, ha sikeresen pályázik a település. - Beruházásaink, fejlesztéseink jelentős része a településen az idegenforgalom további növelését szolgálja, mert az ebből fakadó bevételek felhasználhatók egyéb beruházásokra, és finanszírozhatók azok a kulturális rendezvények, melyeket a Bernáth Aurél Galériában szervezünk, rendezünk és már településünk határain is túlmutatnak. Továbbra is törekszünk mindazoknak a rendezvényeknek, sport - és hagyományőrző programoknak megszervezésére, megrendezésére, amelyek kedveltek és látogatottak, mind a helybeli, mind az ide látogató vendégek által, - ezzel növelve az idegenforgalmat - és már évek óta Ábrahámhegy részévé váltak - összegezte a polgármester. A lakók biztonsága és nyugalma kiemelten fontos a településvezető számára, így várhatóan a közeljövőben kiépül a térfigyelő kamerarendszer. Mizsei Bernadett 12

[close]

p. 13

2014. december November 27-től Hévíz teljes elkerülő útját használhatják azt utósok a távolsági utazásaik során, mentesülve a város átmenő forgalmától. A csaknem 11 kilométer hosszú szakasz részben új nyomvonalon épült, tehermentesítve a belvárost. Ezzel Hévíz közlekedési koncepciójának megvalósítása is újabb fejezethez érkezett. Az avatási ünnepségen Kepli József János alpolgármester beszélt a beruházás városfejlesztéssel szorosan összefüggő jelentőségéről. Elmondta, hogy a lakosság az út átadásával régóta napirenden lévő kérdésre kapta meg immár a végleges és megnyugtató választ. Ez a város tranzitforgalmának csökkenése mellett jobb lehetőséget nyit a közösségi közlekedés fejlesztésére. Manninger Jenő országgyűlési képviselő a térségben való gondolkodás újabb eredményeként beszélt az út funkciójáról, ami a korszerű infrastruktúrával a települések könnyebb elérhetőségében nyilvánul meg. Hangsúlyozta, hogy az útszakasz legjelentősebb része készül el, 4 sávos kialakítása nagy kapacitással tudja átvenni a forgalmat. Általa a Hévízt és Keszthelyt tehermentesítő útrendszer lett teljes. Ez helyközi szempontból is fontos: a korábban elkészült zalaegerszegi úttal való összeköttetés nyugati irányból jobb megközelítést biztosít, így hozzájárul ahhoz, hogy az üdülőrégió turisztikai látogatottsága tovább növekedjen. A beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési Zrt. képvi- Elkészült a Hévízt elkerülő út utár Települések seletében Loppert Dániel kommunikációs vezető hozzátette, hogy Zalaköszvényesnél mintegy 300 méteren zajvédő fal is készült, valamint több mint 9 kilométeres távon vadvédő kerítést építettek. A nemesbüki bekötőút 700 méteres szakaszán a jövő év májusáig még folynak a munkálatok. H. Á. Vonyarc manduláskertje nyosságot is jelent majd. A falu területén volt egykor a Festetics-birtokhoz tartozó mandulaültetvény, ennek emlékét régóta ápolják: őrzi ezt utcanév, a kulturális hagyományok közt szerepel tavaszonként a Hercegi Mandulás Napok rendezése. - Négyféle mandulafajta csemetéit ültetjük most itt el, a lakosság láthatóan aktív segítségével - kommentálta a fásítási munkát Major Lajos, településüzemeltetési csoportvezető, önkormányzati képviselő. Az eltérő vegetációs fázisok biztosítják, hogy tavaszonként bő egy hónapon át virágos legyen a terület. A helyszínen már korábban elkészült egy mandulalevél alakú pergola, amely faragott táblákkal díszített. Monumentális dombormű-sorozat, a megélhetést adó környezeti adottságokat villantja fel: megjeleníti a borászatot, a halászatot, az erdőgazdálkodást, a turizmust, s a mandulás múltat. Az alkotások nem csak témájukban kötődnek Vonyarchoz, készítőjük: Major Janka helybeli származású, frissdiplomás képzőművész. Péter Károly polgármester elmondta még, hogy a kert a termékeivel is kínálja majd a kuriózumokat, elegáns csomagolásban lesz kapható a vonyarci mandula, s létrehoznak egy kisüzemet is, ahol mandulaolajt sajtolnak. A termékek szuvenírcsomagolási mintái már készen vannak. - Az a célunk, hogy településünknek közismert jelképe legyen a mandula hangsúlyozta. H. Á. Őszi fásítással újabb ütemhez érkezett Vonyarcvashegyen a manduláskert kialakítása. A telepítési terv szerint a minap a falu lakói 220 mandula csemetét ültettek el. A község helytörténeti gyökerekkel kötődik a mandulához, az új létesítménnyel élő szimbólumot kap az üdülőtelepülés. Az ültevény eddig hasznosítatlan szabad területen készül, s turisztikai látvá- 13

[close]

p. 14

Települések utár Felújították a csopaki óvodát Megszépült a csopaki Mandulavirág Óvoda, melyre évek óta vártak a településen. Jó hír még, hogy a gyermeklétszám folyamatosan növekszik az óvodában és az iskolában. Az épület hőszigetelése komoly problémákat jelentett az elmúlt években, évtizedekben - tudtuk meg Ambrus Tibor polgármestertől. Egy sikeres pályázatnak köszönhetően kicserélték az óvodában a nyílászárókat, a lábazati és tető hőszigetelést is elvégezték, így jelentősen csökkentve a fűtési költségeket. Megtörtént a terasz járólapozása, új ereszcsatornákat helyeztek el az intézményen, így még komfortosabbá tették az óvodát. Belső munkálatokat is végeztek, kifestették a szobákat, ügyelve arra, hogy a gyermekek minél jobban érezzék magukat. A falu első embere elmondta, hogy a 13 millió forintos pályázati támogatás mellé az önkormányzat 3.2 millió forinttal járult hozzá a beruházáshoz. Ambrus Tibor örö- 2014. december mét fejezte ki, hogy a megnövekedett gyermeklétszámnak köszönhetően egy újabb csoportot kellett indítaniuk az óvodában. A jövőbeni tervek között szerepel a tetőtér beépítése. Ami még örvendetes, hogy jövőre a helyi általános iskolában a megnövekedett gyermeklétszámnak köszönhetően két első osztályt indítanak. Az intézményben az elmúlt évben történt meg a nyílászárók cseréje, valamennyi osztálytermet az európai normáknak megfelelően felújítottak. Most a református egyház saját költségén cseréli ki a kazánrendszert, illetve tervbe van véve a tetőszerkezet felújítása. Szendi Péter Jeget hozott Hévízre a Mikulás December első hétvégéjétől várja a korcsolyázást kedvelőket a hévízi műjégpálya. A fürdőváros immár tradicionálisan biztosítja e téli sport lehetőségét. A létesítmény önkormányzati működtetéssel immár a negyedik szezonját kezdte meg, egészséges szabadidős programot és látványosságot is nyújtva. Az igénybevétel lehetősége sokaknak ajándék a várostól: az eddigi gyakorlat szerint a helybeliek, a város iskoláiba járó diákok, s a Hévízen élő nagyszülők bárhol lakó unokái ingyen használhatják a pályát, továbbá szélesebb körökben is nyújt jelentős kedvezménylehetőségeket a fenntartó. Egészen március végéig áll rendelkezésre a pálya, alaposan kiszélesítve azt az időszakot, amit a Balaton rendszerint csak rövid ideig nyújt. A pálya jégkorongozásra is alkalmas, mindez a szabadidő eltöltéshez olyan plusz szolgáltatás a város részéről, amivel érdemes élni a helyben lakóknak, környékbélieknek, vendégeknek egyaránt. Az üzemeltetők korcsolya kölcsönzéssel is rendelkezésre állnak. Hétközben délután 2 óra és háromnegyed nyolc között várják a látogatókat, leszámítva a 16,15 - 17 óra közti pályatisztítási időt. Túl ezen hétvégi napokon, valamint az iskolai téli szünetben december 22-től január 4-ig délelőtt is nyitva van a pálya 10 órától negyedkettőig. Az ünnepi hangulatot emeli a december 21ig tartó Köszöntelek Karácsony című program, gazdag rendezvénysorozattal. a Muzeális Gyűjtemény időszakos kiállításaként a Szentképek és más becses óságok címmű szakrális tárlat várja a látogatókat. Az adventi vasárnapokon a Festetics téren, a gyertyagyújtást megelőzően 14-17 óra között jótékonysági süteményvásár zajlik, amelynek teljes bevételét az Esélyt Zalacsányi Gyermekinknek Alapítvány által támogatott halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, családok javára ajánlják fel a szervezők. A sportcsarnokban 19-én 17 órától a helyi általános iskolások adnak karácsonyi műsort. H. Á. 14

[close]

p. 15

2014. december Füred - gazdasági stabilitás, reális tervek Folytatódó városfejlesztés - Az elmúlt négy évben Balatonfüred gazdaságilag erős várossá vált, stabil és kiegyensúlyozott költségvetéssel, likviditási gondok nélkül működött. Mindvégig éreztük a kormányzati támogatást – nyilatkozta lapunknak Bóka István, a város polgármestere. - Vagyonunkat tovább hasznosítottuk, számos nagy értékű ingatlan tulajdonjogát szereztük meg: így került például önkormányzati tulajdonba a Füred camping, egy hajdani pékség a Zrínyi utcában, vagy az egykori honvédségi csapatpihenő. Önkormányzatunk jelentős pályázati támogatásokat kapott - elsősorban az európai uniós fejlesztési forrásokból. További célunk, hogy Füred élhető kisváros és vonzó település legyen. A helyi értékek megtartásával folytatni kell a megkezdett városfejlesztést. A tervekben szerepel a Huray utcai piac területe, a Zákonyi utcai parkoló, valamint a felső városrész. Legfontosabb feladat számunkra az éves munkahelyteremtés és a jövedelemszint emelése - ezért a 2014-20 közötti időszakban a pályázati lehetőségeket maximálisan szeretnénk kihasználni. A lehető legtöbb fenntartható fejlesztést szeretnénk Balatonfüredre hozni, mert hosszú távon ez szolgálja a város lakóinak érdekeit. utár Települések e Cancer Magyarország Kft. ORVOSOK, MATEMATIKUSOK ÉS INFORMATIKUSOK FOGNAK ÖSSZE A RÁKBETEGSÉGEK MODELLEZÉSÉRE, TÁRSAS TÁMOGATÁS LEHETŐSÉGEINEK KUTATÁSÁRA A The Cancer Magyarország Kft. az Új Széchenyi Terv „Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása” tárgyú pályázati konstrukciója keretében támogatást nyert „A thecancer.com portál fejlesztése és kapcsolódó rákkutatási pilot-projektek lefolytatása” projektjére. A fejlesztés célja olyan portál prototípus létrehozása, amely a betegség, a kezelés és az azzal kapcsolatos folyamatok kapcsán információkat, híreket, kockázati számításokat, előrejelzéseket nyújt a betegek és orvosok számára. Teszi ezt egy tematikus közösségi portál formájában, amely a társas támogatás gyógyító hatását is érvényesíti. A pályázat összköltsége 302 millió forint, amelyhez a pályázó 201 millió támogatást kap. A kutatók – többek között – célul tűzték ki a társas támogatás hatásának vizsgálatát a rákos betegek kezelése során. A tervezett tematikus közösségi portálon lehetőség nyílik arra, hogy betegek és túlélők, támogatók és szakemberek egymást erősítve küzdjenek a kór ellen. A pozitív példák, a bátorító hozzászólások egyrészt a betegség elleni harcra buzdítanak, másrészt olyan orvosi háttéradatokat szolgáltatnak, amelyek elemzése hozzájárulhat a kezelések sikerességéhez. A portál a betegek, hozzátartozóik, a témához kapcsolódó szakemberek és az érdeklődők számára széleskörű információ forrásként fog működni, ahol napi hírek és időtálló tudományos publikációk egyaránt megjelennek. Ezekből megismerhetők a témával kapcsolatos általános ismeretek, a rákkutatás legmodernebb vívmányai, a lehetséges kezelések és azok kockázata, valamint számtalan kapcsolódó írás. A szakemberek olyan módszertant és matematikai modellt kívánnak létrehozni, amely segít a betegség diagnosztizálása előtti időszakban a szűrések, vizsgálatok eredményei alapján előrejelzéseket tenni, tanácsokat adni. A diagnosztizált esetekben pedig az állapotfelmérések alapján informálni az érdeklődőket (betegeket, hozzátartozókat, orvosokat) a lehetséges kezelések várható eredményességéről. A rendszerben megtalálható, valamint a működés közben gyűjtött anonim adatok alapján matematikai-statisztikai számítások folyamatosan pontosítják a szolgáltatott eredményeket. 15

[close]

Comments

no comments yet