Runskriften 2014 December

 

Embed or link this publication

Description

Runskriften 2014 December

Popular Pages


p. 1

Informationsblad för bostadsrättsföreningen Tibble. December Årgång 44 2014 Foto: Yvonne Eurenius

[close]

p. 2

RUNSKRIFTEN Aktuella adresser och telefonnummer Bostadsrättsföreningen Tibble Styrelsen Hjortronvägen 81 Ordf: Lennart Johannesson Vice ordf: Robert Heina Sekr: Karl-Axel Jonsson Vice sekr: Anette Blomquist Ledamot: Seyfettin Aksoy Ledamot: Martin Arovén Ledamot: Fredrik Gülich Tel. 581 741 81 Ha 82 Ha 46 Ha 48 Ha 36 Ha 36 Ha 48 Ha 82 Suppleant: Peter Asmund Suppleant: Åsa Lovén Suppleant: Jan Lemar Rö 23 Rö 49 Ha 72 Tel: 581 716 07 Ledamot utsedd av HSB Sthlm: Lars Hörnesten tibble@bredband.net En representant för styrelsen finns i styrelsens lokal på Hjortronvägen 81 varje helgfri måndag klockan 18:30 - 19:00, dock ej under semestertiden. Lokalutlånare Hallonvägen 84 och Rönnbärsvägen 21: Jenny Börlin Andersson Ha 98 Tel. 581 741 17 Gårdsvärdar: Sökes, är du intresserad så hör av dig till: Lennart Johannesson tel: 08-581 716 07 eller till Åsa Lovén tel: 070-331 10 91 Föreningar TIBBLE SENIORKLUBB Hallonvägen 32 Ordf: Karin Nyström Ha 90 Tel. 581 704 94 tibble.pensionarsklubben@bredband.net TIBBLE SNICKARKLUBB Hjortronvägen 95 Ordf: Lennart Johannesson Tel. 581 716 07 TIBBLEÄNGENS TRÄDGÅRDSFÖRENING Mullbärsstigen 31 Ordf: Siv Nilsson Tel. 0734-303 740 TIBBLE VÄVSTUGA Hjortronvägen 21 Ordf: Inga-Britt Söderlind Ha 54 Tel. 581 713 39 TIBBLE KUNGSÄNGEN BORDTENNISKLUBB Hallonvägen 18 Ordf: Roy Westin Tel. 581 707 41 VALBEREDNINGEN Folke Holtz Sammankallande. Rö 13 Tel: 0721-511721 Gudrun Stenberg Rö 23 Tord Svenngren Ha 88 www.boitibble.se eller www.hsb.se/stockholm/tibble Här kan du hitta ytterligare information om vår bostadsrättsförening. Sida 2

[close]

p. 3

RUNSKRIFTEN Innehållsförteckning: 2 3 4-8 Aktuella adresser och telefonnummer Redaktionens sida Styrelsen informerar: - Avgiften - Fönstertittare - Cykelrensning - Avtal , m.m 9-11 12-15 16-18 19 20 21 Städdagen Halloweenkvällen Pepparkaksbaket Valberedningen Hjälpsamme herrn Barnsidan Runskriften Brf. Tibbles informationsblad utkommer 4 ggr./år Redaktion: Julia Jansson Yvonne Eurenius Ansvarig utgivare: Lennart Johannesson Hallonv. 46 Hallonv. 82 Redaktionen tar tacksamt emot Ditt bidrag i sitt brevinkast på Hjortronvägen 81. Om du har möjlighet lämnar du bidraget via e-postadress: runskriften@bredband.net Sida 3

[close]

p. 4

RUNSKRIFTEN Styrelsens sidor Styrelsen informerar Information angående avgiften. Styrelsen för Brf Tibble har på budgetmötet beslutat att fr.o.m. den 1:a januari 2015 höja lägenhetsavgiften med 1,5 % samt att garagehyran höjs med 6 kr/månad. På detta sätt räknar styrelsen med att täcka ökade kostnader för löpande och planerat underhåll, försäkringspremier, värme, el, vatten och sophantering. Detta för att ge en fortsatt god likviditet i föreningen. VIKTIG INFORMATION STYRELSEN I BRF TIBBLE UPPMANAR BOENDE TILL EXTRA UPPMÄRKSAMHET. På senaste tiden har det förekommit flera bostadsinbrott och försök till inbrott i och kring vårt bostadsområde. Det har även figurerat två fönstertittare i vårt bostadsområde. Den ena är en man i 60-års åldern och den andra är en yngre person. Vi uppmanar boende till extra uppmärksamhet i och kring vårt bostadsområde. Alla ni som är ute och rör er i området på kvällstid eller tidiga mornar, ha gärna ett vaksamt öga. Det är viktigt att observera personer som vistas i vårt område och som ni inte känner igen. Kontakta polisen om ni ser något misstänksamt tel 114 14 Elpris kommande kvartal 2014/15 Fast pris Elskatt Rörl nätavg Delsumma Moms Total pris/kWh 37,82 29,30 4,20 71,32 18,83 89,15 Sida 4

[close]

p. 5

RUNSKRIFTEN Styrelsens sidor Styrelsen informerar Cykelrensning på gårdarna. Nu har vi rensat i cykelställena och tagit bort de cyklar som ej varit märkta. Dessa cyklar som är bortrensade har vi låst in. Saknar du din cykel så kan du höra av dig till HSB:s förvaltningskontor, där får du hjälp med att få tillbaka din cykel. Omhändertagna cyklar kommer att förvaras i 3 månader sedan skickas cyklarna på skrotning. Observera att: Uppklippta lås kommer inte att ersättas. Nu är våra avtal klara. Vi har tecknat nya avtal och fortsätter med HSB när det gäller förvaltning, ekonomi, fastighetsskötsel, samt trapphusstädning mm. Däremot, när det gäller mark och trädgårdsskötsel så byter vi entreprenör från HSB till Green Landscaping. Detta med anledning av att de erbjudit oss ett bättre avtal. Mer information om detta kommer ut i nästa nummer.. Sida 5

[close]

p. 6

RUNSKRIFTEN Styrelsen informerar Hur mycket matavfall kan samlas i Tibble Brf Varje person slänger i snitt 75kg-100kg matavfall per år. Ett hushåll som består av 2,5 personer slänger ca 200kg per år. Tibble Brf med sina 825 hushåll kan samla ihop 825 x 200 = 165 000 kg per år eller 13750 kg per månad. Om vi sätter ett mål att samla in minst hälften av matavfallet, kommer det bli ca 6500 kg/mån. Varför matavfallsinsamling?  2012 antog regeringen ett nytt nationellt mål som innebär att 50 % av matavfallet ska sorteras ut och behandlas biologiskt senast 2018 så att växtnäring och energi kan tas tillvara. Upplands-Bro kommun vill bidra till att nå globala och nationella miljömål. Därför beslutade kommunfullmäktige (2013) att kommunen ger alla hushåll och verksamheter möjligheten att sortera ut sitt avfall. I maj 2014 började matavfallinsamling i Brunna som ett första område i kommunen. Men planen är att i slutet av 2015 ska den största delen av kommunen ha möjlighet att sortera matavfall.   Tack för maten! Matavfall innehåller såväl energi som näring och genom rötning kan vi ta tillvara på detta. Det finns mycket att vinna på att göra biogas och biogödsel istället för att enbart bränna det:   Det ger mindre utsläpp av klimatpåverkande och hälsofarliga gaser. Vi tar hand om näringsämnena till åkermarken. Genom att sortera ut ditt matavfall, kan du göra en stor insats för miljön. Vad händer med matavfallet?     Sorterat matavfall samlas in och transporteras till en förbehandlings anläggning. Materialet finfördelas och den flytande delen (slurry) pressas ut ut blandningen. Slurryn transporteras i en biogasanläggning för rötning och utvinning av biogas. Biogas används som drivmedel i bilar, bussar och sopbilar istället för bensin och diesel. Biogödsel används som växtnäring i jord och skogsbruk. Sida 6

[close]

p. 7

RUNSKRIFTEN Styrelsens sidor Styrelsen informerar Information om uppvärmningen av våra lägenheter. Policy Brf Tibble har som del i HSB, policyn att minimera vår påverkan på miljön. HSB har som mål att dess bostadsrättsföreningar år 2023 (om 9 år) ska ha minskat sin klimatpåverkan (CO2) med 40% (utgångsår 2009). Genom att reglera uppvärmningen av våra lägenheter bidrar vi till att detta mål uppnås. Med reglerad uppvärmning bidrar vi också till att hålla nere månadsavgifterna. En grads skillnad i uppvärmning motsvarar cirka 5 procents skillnad i energiåtgång. Radiatorer Uppvärmningsformen i våra lägenheter som styrs av termostater, sker med hjälp av varmvatten som cirkulerar i ett rörsystem till radiatorer (element). Varje termostat har en maxinställning som talar om vilken rumstemperatur man kommer erhålla då termostaten har sin största inställning. Man kan få en lägre temperatur i rummet genom att vrida ner inställningen på termostaten, det går dock inte att få en högre temperatur. Med en termostet kommer flödet till radiatorn att variera och stundtals kännas kall. Att radiator är kall betyder alltså inte att det är fel på värmen, utan att det är helt normalt om rumstemperaturen är rätt. Termostaterna i Brf Tibbles lägenheter är reglerade till max temperaturen 21 grader, vilket är i enlighet med Socialstyrelsens normer. Påverkan För att radiatorn ska fungera optimalt är det viktigt att tänka på hur man möblerar ett rum. Genom en felaktig placering av soffor, fåtäljer mm kan den uppåtgående varma luftströmmen från radiatorn att brytas, varigenom det kan bli kallras till rummet. Undersökningar visar också att människor blir kalla om fötterna när de fryser även om golvet inte är kallt. ( Med rätt fotbeklädnad blir människor mindre känsliga för skillnader mellan golv och rumstemperatur.) (Info från Socialstyrelsen) Vi hoppas att vi med denna information har tydliggjort hur vårt uppvärmningssystem fungerar och hur vi på bästa sätt förhåller oss till det. Tillsammans kan vi göra mycket för att bidra till en bättre miljö! Läs gärna mer på: http://www.energimymdigheten.se/Hushåll/Tips-på-hur-du-spararenergi—/Värme/ Arbetet med värmen kommer att fortsätta i varje trappuppgång genom byte av regler och styrventiler, detta görs för att för att justera in rätt flöde av varmvatten i elementen. Sida 7

[close]

p. 8

RUNSKRIFTEN Styrelsens sidor Styrelsen informerar Informationskvällen från kommunen angående våra restavfall. Tyvärr så var det inte många som kom och lyssnade när kommunen hade sin informationskväll angående sopsortering. Bättre än så kan vi väl. Av 825 lägenheter så var det bara 18 personer på mötet. Vi hoppas på en bättre uppslutning vid nästa tillfälle. Sida 8

[close]

p. 9

RUNSKRIFTEN Styrelsens sidor Städdagen Sida 9

[close]

p. 10

RUNSKRIFTEN Städdagen Sida 10

[close]

p. 11

RUNSKRIFTEN Städdagen Sida 11

[close]

p. 12

RUNSKRIFTEN Styrelsens sidor Halloweenkvällen Åhhhh, vilken kväll våra gårdsvärdarna hade anordnat. Det var en helt magisk kväll, ni hade verkligen lyckats med allt ifrån början till slutet av kvällen. Barnen välkomnades med limedricka och popcorn dessutom så fick alla ett självlysande armband och ballonger. Det bjöds på gröna våfflor och blå grädde samt dryck. Efter maten var det både dans och olika lekar. En söt liten flicka satte sig bredvid mig och sa: det här är mitt livs bästa kväll. Det tycker vi är ett fantastiskt gott betyg till gårdsvärdarna och vi hoppas på att de bjuder på samma härliga Halloweenkvällar i många år framöver. Både barn och vuxna njöt av kvällen och alla barn hade jätteroligt. Titta på bilderna och njut. Sida 12

[close]

p. 13

RUNSKRIFTEN Blandad information Halloweenkvällen Sida 13

[close]

p. 14

RUNSKRIFTEN Halloweenkvällen Sida 14

[close]

p. 15

RUNSKRIFTEN Styrelsens sidor Halloweenkvällen Sida 15

[close]

Comments

no comments yet