Nájdi si svojho mliekara a včelára

 
no ad

Embed or link this publication

Description

Projekt "Mlieko a med pre naše zdravie"

Popular Pages


p. 1

Nájdi si svojho mliekara a včelára

[close]

p. 2[close]

p. 3

Táto brožúrka je vydaná pri príležitosti realizácie projektu nadnárodnej spolupráce „ Mlieko a med pre naše zdravie“, ktorý realizovalo Občianske združenie MAS LEV, o.z. so sídlom v Levoči spoločne s MAS Sdružení Západní Krušnohoří so sídlom v obci Droužkovice, za podpory Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013, os 4 Leader, opatrenie 4.2. Vykonávanie projektov spolupráce. ISBN 978-80-971631-2-9

[close]

p. 4

PREČO BY BEZ VČIEL NEFUNGOVAL ŽIVOT NA ZEMI? Opeľujú totiž vyše 80% rastlín a svojou opeľovacou činnosťou každoročne zabezpečujú približne 10-násobne väčšie hodnoty ako je cena vyprodukovaných včelích produktov. Nejedná sa len o zabezpečenie úrod plodín a kultúr, ale aj o opelenie voľne rastúcich stromov, kríkov a zelene, ktorá by bez včiel vymizla. Zopár zaujímavostí na úvod Včela žila na zemi už pred 15 miliónmi rokov. Plnú pohyblivosť má včela pri 15 °C, úplnú nehybnosť pri 6 °C. Matka má pri kladení vajíčok 30 °C, včela pri práci 37 °C, trúd 39 -40 °C, vyliahnutá mladuška 11 °C. Včela sa podieľa na opelení hmyzoopelivých rastlín asi 95%. Medom sa nedá prejesť! Tým že sa okamžite vstrebáva do krvi, tak si náš organizmus včas povie "dosť" a prestaneme na neho mať chuť . „Včely nám prospievajú tým, že nám poskytujú med a vosk, zúrodňujú kvety a učia nás svojim pekným vlastnostiam.“ Vedeli ste, že existuje včelami ožiarená voda? V tele včiel sa nachádza veľké množstvo magnetitov. „Ovčelená voda“ stratila lesk, zmenila chuť, vraj došlo aj k rozpadu molekulárnej štruktúry. Po dlhodobom užívaní vraj dokáže znížiť hladinu cukru v krvi, potláča bolesť hlavy, odstráni nespavosť...“ -2-

[close]

p. 5

Čo možno o včelách neviete? Med, ktorý je potravou včelstva počas zimy, vyrábajú včely z nektáru, ktorý zbierajú z rastlín a pritom ich aj opeľujú. Zaujímavosťou je, že nektár niektorých rastlín (napr. tekvica) zbierajú iba určité včely. Ak sa chce jedna včela vrátiť do úľa s plným medovým vačkom, musí navštíviť asi 1 500 kvetov. Jedna včela prispeje počas svojho života (trvá asi šesť týždňov), k vytvoreniu menej ako lyžičky medu. Doslova sa upracuje na smrť. Jedna včelia kolónia vyprodukuje za leto zhruba 20 kg medu, čo predstavuje asi milión ciest za nektárom. Včela žije iba 4 až 5 týždňov a preto včelia matka kladie každý deň až 1 500 vajíčok. V jednom úli je nespočetné množstvo včiel - asi 60 000. Včely sú bystré. Keď vedia, že sa blíži ich smrť, letia mimo úľ a už sa nevrátia. Sú ale tiež veľmi pracovité - celý deň nosia do úľa peľ, nektár a vodu. V jednom úli je v priemere 33 rámčekov a v každom rámčeku 3 000 "buniek". Každá z nich je naplnená peľom či medom. Včela ako bioindikátor Tento malý tvor je výnimočným indikátorom narušeného životného prostredia. Ak včela napríklad zbiera nektár v prostredí zamorenom exhalátmi, podľa stupňa kontaminácie môže umrieť skôr, ako by takto zasiahnutý nektár vôbec spracovala a dostal by sa na ľudský konzum. Ak ide o nízky obsah škodlivín, je ich schopná filtrovať. V dnešnej dobe sú čoraz viac ohrozené činnosťou človeka (pesticídy, choroby, znižovanie biodiverzity, GMO). Je preto viac než akútne hovoriť o význame včiel a opeľovačov, vzdelávať širokú verejnosť a žiakov na školách. Poukázať na to, ako každý jeden z nás môže pomôcť k ochrane opeľovačov - k ochrane krajiny. -3-

[close]

p. 6

Ako vzniká med Med, rovnako ako všetky včelie produkty, vzniká vďaka skvelo organizovanej spolupráci včelieho spoločenstva. Samotný vznik medu je komplikovaným procesom. Najskôr včely robotnice zozbierajú kvetový nektár či medovicu (medovica = sladká šťava, ktorú vylučujú listy niektorých rastlín alebo rastlinné vošky) a odovzdajú ho úľovým včelám. Zozbieraný produkt sa nazýva sladina a slúži ako potrava včiel v úli. Nektár má asi 70% vody, pričom med jej má menej ako 18%. Včely sa vody zbavujú neustálym nasávaním a vyvrhovaním do plástov. Behom celého procesu je táto látka obohacovaná o enzýmy. Odparovaniu vody napomáha včelie mávanie krídel, ktoré vytvára neustále prúdenie vzduchu, a tak odvádza prebytočnú vodu z úľa von. Vďaka tomuto procesu je med tiež konzervovaný na neobmedzene dlhú dobu. Hneď ako je med správne zahustený, plnia ním včely bunky plástov až po okraj. Každú z buniek potom zaviečkujú ochrannými voskovými viečkami. Takto med ďalej zreje až do obdobia medobrania. Pred odobraním medu zo včelstva by malo byť zaviečkovaných aspoň 2/3 plástov. Včelár pomocou odviečkovacej vidličky plásty odviečkuje a v medomete prostredníctvom odstredivej sily získa med. Včely potrebujú uložený med na uživenie dlhovekých včiel počas zimy. Priemerne včelstvo spotrebuje za zimu asi 15 kg medu. Počas celého roka je to „Priemerné včelpribližne 90 kg. Včelár stvo potrebuje odoberie včelám asi 30 na zimu asi 15 kg medu, čiže im odobekg medu. Počas rá to, čo si celého roka je to uchovávajú na zimu. Preto sa včely pred zimou až 90 kg medu.“ zakrmujú cukrovým roztokom z približne 15 kg cukru. -4-

[close]

p. 7

Včely a med Včela je živočích, od ktorého závisí ľudstvo. Na svete existuje viac ako 20 000 druhov včiel. Ľudia sa o nich „Med pomáha liečiť, ale taktiež zaujímali už od nepamäti. Hovorí sa, že včely musia navštíviť až 5 miliónov kvetov, aby nazhromaždili 1 kg me- pomáha ako prevencia proti du. Už prvý písomný zápis o cielenom chove včiel pochámnohým chorodza z obdobia 4 tisíc rokov pred n. l. Na našom území sa prvá zmienka o včelárení zaznamenala v roku 1075 bám. Veľa ľudí to vie a využíva v zakladajúcej listine kláštora v Hronskom Beňadiku, tieto jeho účinky ktorú vydal kráľ Hronský Beňadik v ľudovom liečiGejza I. a je v teľstve.“ nej napísané: „… kde daroval som (kláštoru) … včelárov. Týchto povinnosťou bude každoročne dávať dvanásť džberov medu …“ Prvá publikácia sa dostáva medzi ľudí v roku 1802, kedy Juraj Fándly publikuje dielo Slovenský včelár. VČELÁRSTVO od nepamäti patrí medzi ušľachtilé ľudské činnosti a na Slovensku má bohatú históriu. Už rakúska cisárovná Mária Terézia (1740-1780) vedela, čo znamená rozvoj včelárstva pre spoločnosť, preto vydala včelárske patenty, ktorými tomuto, podľa nej dôležitému odvetviu, venovala osobitnú pozornosť a podporu pre postupné zveľaďovanie a šírenie. Za jej panovania musel každý gazda povinne chovať včely. „Keď vymrú včely, ľudstvu nezostáva viac, než štyri roky života.“ Albert Einstein -5-

[close]

p. 8

Citáty o včelách a prírode: „Z včelárstva naučil som sa prírodu viac poznať a viac milovať, ako z mnohých učených kníh.“ J. A. Komenský „Na svete sú dve najväčšie záhady života, človek a včely. Staršie sú včely.“ W. Bolsche „Včelárstvo je poézia poľnohospodárstva.“ J. M. Ehrenfels „Príroda je láskavá a múdra a človek v nej vždy nájde posilu.“ O. Sklenčka „Príroda je oproti nám vo výhode, môže existovať bez nás, my bez nej zahynieme.“ J. Kolárová „Len príroda robí veľké veci zadarmo.“ Descartes „Príroda nikdy neporušuje svoje zákony.“ Leonardo „Prírodu nemôžeme ovládnu inak, než že ju budeme počúvať.“ F. Bacon „Ak sa dáme viesť prírodou, nemôžeme v ničom pochybiť.“ M. T. Cicero -6-

[close]

p. 9

Aké medy poznáme Med kvetový (nektárový) bez označenia rastlinného pôvodu – najväčší objem výroby a predaja zo všetkých včelích produktov. Med kvetový jednodruhový – na Slovensku je možné vyrobiť dostatočné množstvá medu pochádzajúce prevažne z týchto rastlinných druhov: med repkový, agátový, malinový (lesná malina), lipový, slnečnicový, gaštanový, ostatné druhy jednodruhových nektárových medov, ktoré sa vyskytujú vo veľmi obmedzenom množstve. Sú ešte medy pohánkové, ďatelinové, z určitých druhov liečivých rastlín, čistcové, púpavové a pod. Med medovicový – med tmavej farby, niekedy sa vyskytuje aj v jednodruhovej forme, konkrétne smrekový, jedľový, dubový. Reálne predstavuje max. 5 % produkcie medov na Slovensku. Med zmiešaný – vznikol zmiešaním nektárových a medovicových zdrojov znášky. V obchodnej sieti býva označovaný ako lesný alebo horský. Med pastovaný (krémový) - med upravený po vytočení špeciálnym mechanickým postupom miešania na jemne kryštalickú štruktúru, ktorá ďalej už netuhne. Med bielej farby je najčastejšie z repkového medu. Iné druhy: agátový med s včelím plástom, med s materskou kašičkou, bio med, med so škoricou, med s kakaom. Medosil – pastovaný med so silicami (aníz a eukalyptus). Med s extraktmi liečivých rastlín (guarana, schizandra čínska, zázvor lekársky, ženšen, rakytník, drienky). Medovina tradičná - medovina vyrobená len z medu, kvasiniek a vody bez pridania akýchkoľvek iných látok. Medovina korenená jednodruhová: svetlá (z agátového medu) alebo tmavá (z medovicového medu). Medovina korenená a ochutená: korenená (napr. mäta pieporná, echinacea purpurová, škorica, klinček, muškátový orech a pod.), bylinková, mandľová, orechová, višňová. -7-

[close]

p. 10

Liečivé účinky medu V mede sú zapracované enzýmy hltanových žliaz včiel, a preto je zdravší ako obyčajný cukor. Taktiež obsahuje, na rozdiel od cukru, vitamíny a minerálne látky. Liečivé účinky medu sú známe už po tisíce rokov. Med má silné protizápalové a protialergické účinky. Pridáva sa do čaju pri prechladnutí a ochoreniach dýchacích ciest. Lyžička medu denne napomáha tráveniu a redukuje nadbytok žalúdočnej kyseliny. Má upokojujúce účinky na nervovú sústavu a zlepšuje kvalitu spánku. Prospieva pečeni, pankreasu, pri vredových ochoreniach žalúdka a dvanástnika. Lyžička medu s pár kvapkami citrónovej šťavy pomáha pri problémoch so srdcom. Med lieči popáleniny a rany, pôsobí dezinfekčne a urýchľuje hojenie. Med zvyšuje prirodzenú odolnosť organizmu, ovplyvňuje krvný obeh, vyživuje srdce a obsahuje látky tvoriace kosti. Posilňuje nervovú sústavu, zabezpečuje dobrý spánok, dobrú náladu a pamäť. Med pomáha: pri rýchlom prísune energie bez zaťaženia tráviaceho traktu, pri povzbudzujúcej činnosti čriev pri dlhodobej zápche, pri zvyšovaní detoxikačnej schopnosti organizmu, pri posilňovaní psychiky človeka. Ďalšími zložkami medu, ktoré prospievajú nášmu zdraviu sú niektoré enzýmy, vitamíny, minerálne látky a stopové prvky, napr. železo, fosfor, sodík, draslík, vápnik, horčík, mangán, kremík a chróm, ako aj vitamíny B, C a E i jablčnú, vínnu, citrónovú, mliečnu a šťaveľovú kyselinu. Med je vysoko energetická potravina (podľa druhu obsahuje asi 3 tisíc kalórií na 100 g), preto by jeho denná dávka u dospelých nemala presiahnuť 100 a u detí 30 gramov. Med na rozdiel od cukru nezaťažuje tráviace orgány a obličky. -8-

[close]

p. 11

Peľ Peľ sú samčie pohlavné bunky rastlín, ktoré sa vytvárajú v peľnici kvetov. Tvar peľových zŕn a farba peľu je charakteristická pre každý druh rastliny. Včely zbierajú peľ pomocou chĺpkov na povrchu tela. Včela po prílete na kvet striasa peľ z peľnice prudkými pohybmi, z chĺpkov ho posúva do peľového košíčka na zadných nohách, pričom ho formuje výlučkami žliaz a nektárom do tzv. peľových obnôžok. Keď sú košíčky plné, odlieta. Včela medonosná dokáže uniesť cca 40 mg peľu. Po prílete do úľa odovzdávajú včely - lietavky obnôžky včelám - mladuškám, alebo je tento obnôžkový peľ zbieraný včelárom prostredníctvom tzv. peľochytov, ktoré umiestnil do letáča úľa. Potom je peľ sušený a uskladnený, keď však obnôžky príjmu včely mladušky, vrstvia ich následne do buniek plástov v úli a po ich naplnení zalejú vrstvičkou medu. V bunkách potom prebieha fermentácia, ktorou je obnôžkový peľ konzervovaný a pripravený na výživu včelstva. Tento peľ sa nazýva aj úľový peľ, fermentovaný peľ, perga, alebo včelí chlieb. Oba druhy peľu majú zmenené zloženie i vlastnosti oproti natívnemu peľu a spoločne sa nazývajú včelí peľ. „Stretávame sa s ním každý deň. Alergikov hnevá, spôsobuje im zdravotné problémy. Len málokedy si však uvedomujeme ich krásu, ktorú môžeme obdivovať len pod silnými mikroskopmi.“ Peľové zrnko brezy Peľové zrnká ľalie Peľové zrnká nezábudky Peľové zrnko borovice -9-

[close]

p. 12

Liečivé účinky peľu          priaznivo ovplyvňuje látkovú výmenu, prevencia proti vyčerpanosti, omladzujúce účinky, antibakteriálne účinky, znižuje cholesterol, účinky pri liečbe kožných ochorení, liečba chorôb pečene, vhodný podporný prostriedok pri anémii z nedostatku železa, pri ochoreniach kože, kĺbov, očí, depresiách. Užívanie peľových zŕn: Peľ z kvetov môžu užívať všetci ľudia, nielen chorí. Tento produkt je značne koncentrovaný a preto stačí užívať peľ niekoľkokrát za rok, zvlášť na začiatku každého ročného obdobia. Užíva sa najlepšie nalačno, 15 minút pred jedlom. Môže sa napríklad zmiešať s medom a zapiť vodou, alebo pridať do müsli, čerstvej ovocnej šťavy a pod. Neodporúča sa užívanie na noc alebo neskoro večer. Užívaný peľ by mal byť čerstvý, lebo po roku stráca svoje liečivé vlastnosti. Uskladňujeme ho v dobre uzavretom balení na suchom a tmavom mieste. Pri dlhodo„Peľ je podľa výskumov bejšom uskladnení je najlepšie ho zamraziť alebo omnoho cennejší bielko- držať v chladničke pri teplote do 9 °C. vinový produkt ako mäso. 20 g peľu zodpovedá Najväčšími darcami peľu sú kvitnúce listnaté 1 kg mäsa. stromy, ovocné stromy, kríky drobného ovocia a kultúrne plodiny. Pre svoj veľmi cenný obsah je Napríklad: 40 g peľu obsahuje toľko denných peľ využívaný vo farmácii a kozmetike. Pre včely dávok vitamínu R však vždy zostáva „včelím chlebom.“ (rutín), že môže ochrániť niekoľko ľudí pred krvácaním do mozgu, sietnice oka a srdca.“ - 10 -

[close]

p. 13

Včelí vosk Vosk je prirodzený produkt, ktorý vzniká meta- „Na vznik 1 kg vosku bolickou prestavbou medu a peľu v tele niektovčely spotrebujú rých druhov včiel. U včely medonosnej je produ3,5-10 kg medu centom robotníčka v 12. až 18. dni svojho života. a okolo 50 g peľu.“ Pri tvorbe diela včela doslova potí vosk na tzv. voskových zrkadlách na spodnej strane 3.-6. článku zadočku. Celá stena zrkadiel je perforovaná mikroskopickými otvormi, ktorými po zvýšenej námahe tryská sekrét ako čerstvý vosk. Na vzduchu tuhne a vo forme šupinky preberá anatomický tvar zrkadla. Aj keď sa šupinka odlúpne, zostáva čiastočne zasunutá pod prečnievajúcim okrajom susedného článku zadočku. Hmotnosť jednej 0,5 mm hrubej šupinky sa pohybuje v rozmedzí 0,8-2 mg. Energetická (metabolická) náročnosť pri produkcii vosku je vysoká. Včelie dielo, čo sú ploché dosky opatrené z oboch strán hustou sieťou šesťbokých buniek, je včelstvom využité:    na uskladnenie zásob medu a peľu, k vývoju včelieho plodu - ranné vývojové štádiá nových jedincov (vajíčko, larva, kukla), resp. v dutine stromu slúži ako tepelná izolácia . - 11 -

[close]

p. 14

História vosku Vosk bol od najstarších dôb využívaný pri výrobe foriem na odlievanie kovových predmetov aj dnes používanou technológiou "na stratený vosk". V starovekom Egypte našiel vosk uplatnenie pri povrchovej úprave dreva, hladenie kameňa a v kozmetike. Avicenna poznal včelí vosk a delil ho na svetlý (samotný vosk) a čierny (propolis). V antickom Ríme bol vosk používaný aj ako platidlo. Význam v súčasnosti:  farmaceutický priemysel - v poťahovej látke tabliet, kde znižuje rých- losť púšťania liečiva a predlžuje jeho účinnosť, ako balzam na pery,  medicína - súčasť sterilnej zmesi (Horsleyho vosk), tmeliaca látka pri operáciách lebečnej kosti,  kovopriemysel - konzervácia predovšetkým zbrojných systémov,  kovolejárstvo, šperkárstvo - výroba kovoliateckých foriem technológiou "na stratený vosk",  ľahký priemysel - impregnácia dreva, leštenie obuvi, špeciálne náterové hmoty,  reštaurátorstvo - súčasť dobových technológií pri reštaurovaní historic- kých predmetov,  potravinárstvo - je uvádzaný pod značkou E901 (napríklad lesklý po- vrch lentiliek). - 12 -

[close]

p. 15

Materská kašička Včelia materská kašička je sekrét zo žliaz včiel robotníc, ktorá je určená na výživu lariev a zabezpečuje ich rýchly rast a rozvoj. Je to zvláštna látka smotanového vzhľadu a konzistencie. Larva včely robotnice sa kŕmi touto kašičkou len prvé 3 dni a priemerná dĺžka života včely je 45 dní. Matka sa živí kašičkou celý život, ktorý trvá 4 – 5 rokov. Je to vysoko výživný produkt s veľkým obsahom proteínov a vitamínov. Včelia kašička pôsobí blahodarne na mozog, spôsobuje zväčšenie počtu erytrocytov, súčasne zvyšuje množstvo hemoglobínu a taktiež mení obsah železa v krvi. Pre normálny rast a rozvoj ľudského organizmu sú dôležité a nenahraditeľné aminokyseliny, ktoré si organizmus nemôže syntézovať sám a musí ich dostávať v hotovej forme. Materská kašička má bakteriostatické a bakteriocidné pôsobenie. Ide o veľmi citlivú látku. S výnimkou zlata a platiny neznáša kontakt s kovmi, ďalej jej škodí slnečné svetlo, teplo, kyslík a tiež akékoľvek nečistoty. Pri správnom uskladnení vydrží materská kašička v mede 1 rok. Materská kašička nemá vyhradený účinok iba na niektoré orgány, ale zasahuje do celkovej látkovej výmeny. Prenikavo zvyšuje vlastné obranné sily organizmu a tak celkovo činnosť organizmu. Z týchto dôvodov je materská kašička cenným podporným liečivom pri celom rade chorôb. „Materská kašič- Doporučená denná dávka je 200-500 mg, čo je asi ka obsahuje 40- 0,2-0,5 ml. Najjednoduchšia je priama konzumácia bez 45% bielkovín, ďalších úprav. 20 % voľných Kašička sa nechá rozplynúť pod jazykom a potom aminokyselín, sa prehltne. Má zvláštnu a trošku ostrú chuť, na 20 % uhličitaktorú sa dá zvyknúť. Alebo sa užíva primiešaná do nov, 13- 15 % medu. tukov.“ - 13 -

[close]

Comments

no comments yet