Draf Pelan Induk Terperinci Pembangunan Kampong Bharu ( PITPKB)

 

Embed or link this publication

Description

Draf Pelan Induk Terperinci Pembangunan Kampong Bharu ( PITPKB)

Popular Pages


p. 1

1

[close]

p. 2

2

[close]

p. 3

3 draf pelan induk pembangunan K A M P O N G BH A R U APRIL 2014 Draf Laporan untuk Maklumbalas Pemilik Tanah / Pewaris dan Pihak Berkepentingan Disediakan oleh Disediakan untuk

[close]

p. 4

4 Copyright Notice All Rights Reserved. No part of this report may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording or any other information storage and retrieval system, without prior permission in writing from APUDG Credit Masterplanner: APUDG (AJM Planning & Urban Design Group) Engineering : Straits Consulting Engineers Traffic Consultant : Atur Traffic Property and Market : Henry Butcher Feasibility and Financial: Design Value and Arif & Co

[close]

p. 5

5 ISI KANDUNGAN Muka Surat Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Bab 6 Bab 7 Bab 8 Bab 9 Bab 10 Bab 11 Pengenalan Berkenaan Kampong Bharu Asas Perancangan, Visi dan Aspirasi Cadangan Pelan Induk Pengangkutan, Jalan dan Rangkaian Pejalan Kaki Strategi Pelaksanaan Pembangunan Zon A Kaedah Penyatuan Lot Zon B Pembangunan Secara Komprehensif Zon C ‘Business Improvement District Scheme’ Infrastruktur dan Utiliti Fasa Pelaksanaan 7 11 25 37 77 91 97 115 155 159 171

[close]

p. 6

6

[close]

p. 7

7 Bab 1 PENGENALAN

[close]

p. 8

8

[close]

p. 9

9 PENGENALAN Pelan Induk Terperinci Pembangunan Kampong Bharu merupakan salah satu daripada usaha Kerajaan dalam membantu menaik taraf kualiti hidup penduduk Melayu di Bandar Kuala Lumpur khususnya Kampong Bharu. Ia juga merupakan agenda utama dalam mentransformasi kedudukan dan identiti Kampong Bharu disamping menjaga dan memelihara kepentingan orang Melayu. Pembangunan semula Kampong Bharu ini selaras dengan Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKEA) di bawah Program Transformasi Ekonomi. Tujuan penyediaan laporan ini adalah bagi memberi gambaran secara menyeluruh draf cadangan pelan induk kepada penduduk Kampong Bharu. Ini dapat memberi peluang kepada penduduk bagi berkongsi cadangan dan pandangan terhadap pembangunan Kampong Bharu. Kerajaan telah bersetuju menubuhkan Perbadanan Pembangunan Kampong Bharu (PKB) sebagai badan yang bertanggungjawab di dalam menguruskan pembangunan Kampong Bharu. Sehingga kini PKB telah ditubuhkan selama hampir 2 tahun sejak ia ditubuhkan secara rasminya iaitu pada 1 April 2012. OBJEKTIF 1. Menjadi penggerak dan pemudah cara utama dalam melaksanakan dasar, arahan dan strategi yang cekap dan berkesan di dalam kawasan Pembangunan Semula Kampong Bharu. Menyediakan pelbagai inisiatif perkhidmatan pembangunan dan khidmat nasihat yang berdaya maju dalam pembangunan semula atau penambahbaikan kawasan pembangunan semula Kampong Bharu. Memacu, meransang dan menggalakkkan aktiviti pertumbuhan ekonomi, komersial dan perindustrian melalui kerjasama dan perkongsian strategic yang menguntungkan pemilik dan pewaris tanah Kampong Bharu Memastikan pengurusan secara professional dalam pentadbiran pembangunan dan kewangan dan, Memastikan semua ciri-ciri pembangunan berteraskan pengekalan warisan, budaya Melayu dan kemuliaan Islam 2. 3. PERBADANAN PEMBANGUNAN KAMPONG BHARU (PKB) Menjana potensi hartanah dan mentranformasi ekonomi kearah peningkatan kesejahteraan hidup yang seimbang dengan pengekalan nilai sejarah, ciri-ciri budaya dan warisan Melayu Kampong Bharu. Tiada pemilik dan pewaris yang akan terpinggir dan tertinggal di dalam arus Pembangunan Semula Kampong Bharu tahun 2020 VISI 4. MISI 5.

[close]

p. 10

ajm planning & urban design group 10 LATAR BELAKANG PENYEDIAAN PELAN INDUK TERPERINCI PEMBANGUNAN KAMPONG BHARU Penyediaan Pelan Induk Terperinci Pembangunan Kampong Bharu merangkumi empat proses iaitu: Peringkat 1 Laporan Awal Data-data Semasa Peringkat 2 Laporan Penemuan Kemaskini Data-data semasa Matlamat kajian ini dijalankan adalah bagi menyediakan satu pelan terperinci berhubung perspektif yang lengkap, tatacara serta kaedah dalam menguruskan dan melaksanakan pembangunan Kampong Bharu melalui penyediaan dua komponen penting iaitu: Pelan Perancangan Fizikal; dan Pelan Pengurusan Pembangunan Kampong Bharu melangkaui 2020 (“Kampong Bharu Beyond 2020”). Proses Penyediaan Pelan Induk Terperinci Pembangunan Kampong Bharu: Peringkat 3 Draf PITPKB 2035 Penyediaan cadangancadangan utama sahaja Peringkat 4 PITPKB 2035 Kemaskini cadangancadangan utama Program Turun Padang (TUPA) Peringkat Penyediaan Draf Pelan Induk Hari Terbuka & Sesi Maklumbalas oleh Pemilik/ Pewaris dan Pihak Berkepentingan Penambahbaikan PITPKB Semasa penyediaan Pelan Induk Terperinci Kampong Bharu, beberapa perbincangan dan maklumbalas telah dijalankan seperti: PERINGKAT KINI Turun padang (TUPA) Kaji Selidik/ Inventori Perbincangan bersama Menteri Memuktamadkan PITPKB Menerimapakai PITPKB Perbincangan teknikal bersama agensi berkepentingan Perbincangan bersama Menteri Pelaksanaan [2015-2035]

[close]

p. 11

11 Bab 2 Berkenaan Kampong Bharu

[close]

p. 12

12

[close]

p. 13

13 LOKASI Kampong Bharu terletak di tengah-tengah pusat bandar raya Kuala Lumpur. Ianya disempadani oleh Jalan Tuanku Abdul Rahman, Jalan Raja Muda Abdul Aziz dan Lebuh Raya Bertingkat Ampang – Kuala Lumpur (AKLEH). Sekitar Kampong Bharu adalah Hospital Kuala Lumpur, Tiong Nam, Masjid Jamek dan KLCC. River of Life Precincts Batu  Cantoment MATRADE Jln Tun Razak Cultural Belt HKL University Technology Malaysia Kampong Bharu KLCC Kampong Bharu Petunjuk Pusat Kawasan  Hijau Lebuh Raya KL Sentral TUDM, Mid Sg  Besi Valley KL Heritage Precinct CBD KLCC Bukit Nanas Bukit Bintang

[close]

p. 14

14 KAWASAN PELAN INDUK Kawasan yang terlibat dalam Pelan Induk Terperinci Pembangunan Kampong Bharu merangkumi keluasan keseluruhan 301.38 ekar. The Malay Agricultural Settlement (MAS) Kampong Bharu Kuala Lumpur adalah merupakan satu kawasan penempatan pertanian bagi orangorang Melayu di Kampong Bharu Kuala Lumpur yang diwujudkan melalui perizaban di bawah seksyen 6 Enakmen Tanah 1897 sebagai The Malay Agricultural Settlement seluas lebih kurang 221.5 ekar. Jumlah keluasan kawasan Pelan Induk Jalan Raja Abdul Aziz 301.38 ekar Jumlah keluasan kawasan MAS 220.60 ekar Jumlah luar keluasan kawasan MAS 80.71 ekar Bilangan lot 1,355 lot (2013) Jumlah pemilik tanah berdaftar 5,300 (2013) Bilangan pemilik tanah tertinggi dalam satu lot 208 orang, lot 1103 (2013) Jumlah bilangan lot kurang daripada 11,840 kaki persegi atau < 0.27 ekar 1,193 (23%) (2013) Saiz minimum lot 80.04 kaki persegi (2013) Kawasan MAS - (89.30 ha / 220.68 ekar) Luar Kawasan MAS - (32.66 ha / 80.71 ekar)

[close]

p. 15

15 KAWASAN PELAN INDUK Pemandangan Kampong Bharu TASIK TITIWANGSA HOSPITAL KUALA LUMPUR Jalan Raja Abdul Aziz SEMARAK KLCC MASJID JAMEk

[close]

Comments

no comments yet