2014. november Balatoni Futár

 

Embed or link this publication

Description

2014.11

Popular Pages


p. 1

2014. november utár Módosul a halászok tevékenysége 7. Önkormányzati választások 8-9. Időutazás Füreden 16.

[close]

p. 2

Aktuális utár Lapszél Emlékezések A keret történelmi nagyjainkra Lassanként a 2014. évi költségvetési keretek kimerülnek, ami természetes, hiszen – ha ügyesen és felelősen gondolkodtak annak összeállítói – 12 hónapra szóltak. Az év vége felé közeledve aztán összedugja fejét képviselő és polgármester, s vizsgálatot tart afölött, vajon személyi keretéből mit, s mire tud még áldozni. Merthogy meghagyni nagy felelőtlenség lenne ám! Kinek-kinek íróasztalán ott tornyosulnak indokolt és indokolatlan kérelmek utcát, járdát, partfalat felújíttatni óhajtó választópolgároktól; sportegyesületektől, civil szervezetektől, meg mindenki mástól, aki életének jobbá tételét csakis az önkormányzattól reméli. Ez így is van rendben, de nem árt, ha kicsit elmerengünk az adhatóság fölött. Amikoron sor kerül polgármesteri vagy képviselői „keretből” történt átadásra (legyen az bármi is), illető szélesen mosolyog, adományozott szintúgy. Ennek így alakult ki a szokásrendje. A mosoly egyfajta oldószer, mely feledtetni igyekszik korábbi bosszúságot, levélváltás-sorozatot, sorban állást, kérvényfogalmazást (és az elutasítás utáni megismételt fogalmazást), egyszóval a procedúra minden stációját. Az eredmény megvan (kellett hozzá két levél nyugtató is, de ki bánja?): az utca, a járda sima; a kívánt támogatás szüleménye a szépséges szórólap, füzet, a sok-sok sportszer etc. etc. Akkor meg mi az ördög felett fanyalog az újságíró, s mártogatja tollát vitriolba? Igazából az önünneplés zavar a legjobban. Amúgy is egy erőltetetten ünneplő nép vagyunk. elkészül egy kereszteződés, vizet, csatornát kap ez és ez az utca, nosza: ünnepeljük meg tósztokkal, színészekkel és óvodásokkal, és persze eszem-iszommal. Kutatom a miértjét, de valahogy nem áll össze a kép. Tudom, bizonyos pályázatok esetén elszámolható a reprezentáció is (és ki a fene fogja tételesen megnézni, hogy lazac, friss eper stb. helyett mi is került az asztalra), de itt és most nem erről van szó. Másképp fogalmazva: néhányan úgy állítják be a „dolgot”, mintha az a saját keret saját zseb is lenne. Ennek megfelelően fogadják a hálás, meleg, könnyes kézfogásokat. Pedig milyen egyszerű lenne ekképp fogalmazni: Jogos volt a kérelmük (felülvizsgáltuk); tetszik, mert a közösség javát szolgálja; jó, mert X vagy Y kiérdemelte munkásságával. Éppen ezért adtam (adtuk). És ilyenkor jár a köszönet. Mindkét oldalról! Hiszen azzal, hogy én (a képviselő, a polgármester) segítettem, máris támasztok (jogos) elvárásokat. Nevezetesen: tartsák rendben a felújított parkot, ne a polcokon porosodjanak a szórólapok, térképek. Ugyanez a másik oldalról. Barátságos kézfogás, búcsúzás. Ennyi, nem több, mert azért csak valamiféle szolgálatra esküdtem négy (mostantól öt) évre! És ha így lesz, a „keret” jó helyre fog kerülni jó kezekből… Zatkalik 2014. november Civil szervezetek közreműködésével szobor- és zászlóavatóval, koszorúzással tisztelegtek történelmi nagyjaink előtt Keszthelyen. A Rákóczi téren a névadó mellszobrát avatták a minap, létesítésére több civil szervezet, közösség összefogása révén kerülhetett sor. A Rákóczi Szövetség városi csoportja kezdeményezésének partnere volt a Keszthelyi Nemzeti Kör, a Nagycsaládosok Egyesülete, a Szent István Dalárda, a Balaton Fesztivál Alapítvány. A szobor emelvénye is jótékony segítséggel készült, fiatalok közreműködésével: az építőipari szakmára készülők gyakorlati képzőhelyét jelentő Tudor Kft. munkájával. Az avató műsorban közreműködtek az Asbóth Sándor Szakképző Iskola diákjai, a Rákóczi emlékét őrző szövetség ifjúsági tagozatának képviseletében. Az ünneplők köszönetet mondtak a szobor alkotójának, Túri Török Tibor helybeli szépmívesnek. A szobornál azóta újabb eseményre is sor kerül: ott avatták fel a Szent István dalárda és a működésükhöz kötődő több civil szervezet támogatásával újonnan elkészült 1706os Rákóczi korabeli zászlót. Ezzel a fejedelem hamvainak 1906-os kassai újratemetésére is emlékeztek. A történelmi lobogót a város tulajdonának tekintik, őrzői a hozzá köthető programokon társszervezetek számára is biztosítják a vele való megjelenést. Jubileumi jegyben ünnepelte névadóját a Tájak Korok Múzeumok Egyesület 30 éve működő keszthelyi Kőrösi Csoma Sándor Klubja. Az alapításra emlékező programon megkoszorúzták Kőrösi Csoma Sándor a Szent Erzsébet téren található szobrát, ami ugyancsak Túri Török Tibor alkotói munkásságának köszönhetően lehető fel Keszthelyen. A születésnapi találkozó alkalmával a Fejér György Városi Könyvtárban a közösség történetét bemutató kiállítás nyílt, mely a 3 évtized jeles eseményeiben enged tallózni, fotókkal. H. Á. A Rákóczi szobornál avatták az 1706-os a korabeli zászló mását 2

[close]

p. 3

2014. november utár Aktuális 3

[close]

p. 4

Aktuális utár „Gömörszőlős - a fenntartható falu” 2014. november A Balatoni Civil Szervezetek Szövetségének részvétele a „Fenntartható életmód tudásátadás” Gömörszőlősi Látogatóprogramban A Miskolci Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány Oktató Központja a „fenntartható életmód” legfőbb elméleti és gyakorlati ismereteinek továbbadása érdekében 2 napos programot szervezett máskor/máshol tudományos előadásokat tart, azokat itt „élőben” - laikus érdeklődők számára is érthetően mutatta be. A „fenntartható fejlődés” általa említett - mindenki számára könnyen belátható - 2 legfontosabb feltétele: - az értékrendszer-váltás: a „jólét” helyett a „jól-lét”-re való törekvés, - a megfelelő technikai tudás. Az előbbi jelentése, hogy jól, okosan éljünk, igényeinket igazítsuk bolygónk teherbíró képességéhez, az utóbbié, hogy a természetes folyamatok alapos megismerése után azok működése szerint alakítsuk ki „szerkezeteinket”. Egyszerű példa erre a fafűtésnél keletkező forró füstgáz ma általában szabadba történő kiengedése helyett annak tovább vezetése, keringtetése a kályhában, így hőtartalmát hasznosítani lehet. Megismerhettük azokkal a módszerekkel, amik segíthetnek egy környezetkímélő, foglalkozásbarát és termelésben eredményes családi gazdálkodást, pl.: - a talajjal való fenntartható gazdálkodást megvalósító mélymulcsos földművelés; - hőszigetelés polisztirol-darálékkal; - ahol lehet a „szürkevíz” felhasználása ivóvíz helyett; - komposztálás két aknás árnyékszékben; - „sörkollektor”/napkollektor aszalásra; - könnyűvályogos, szalmabálás építkezés; Láttunk egy gyapjúfeldolgozót is, amit egy fiatalember bérel az intézettől. Bemutatta a gyártási folyamatot; érdekes volt közelről látni, hogy lesz tiszta gyapjú a piszkos „bundából”. Végezetül egy különleges természetjárásban volt részünk; a pár km-re lévő Keleméri láphoz kirándultunk, amely a jégkorszaki, 10-12 ezer ill. 5 ezer éves Nagy-és Kis-Mohos tóból alakult ki. Ritka növényeket, úgy mint tőzegmohaláp őrizte tarajos pajzsikát, gyapjúsást, molyhos nyírfát láttunk. Búcsúzóul Gyulai Iván jóvoltából meghallgathattuk Kelemér egykori református lelkészének, Tompa Mihály költőnek az 1856ból való Mohos c. elgondolkodtató versét a tatárjárás után épült „Mohos” kővár maradványai közelében. dr.Burai-Kovács Jánosné NABE Bp-i csoport vezetője Gömörszőlősön 2014. október 9-10 között, melyen a BCSZSZ tagszervezetei közül a NABE, a Forrásvíz Egyesület, a Közép-dunántúli Biokultúra Egyesület, valamint a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. munkatársa vett részt. A falu török eredetű nevét részben a történelmi Magyarország határmegyéinek egyikéről, akkori ispánjáról, részben virágzó szőlőkultúrájáról kapta; a szlovák-magyar határnál fekszik - idilli környezetben. Az intézet 1993 óta itt dolgozó munkatársai a zsákfalu még részben fennmaradt hagyományos termelői és fogyasztási mintáira, a még élő földhasználat és a helyi erőforrásokra épülő kismesterségekre alapozva lehetőséget láttak a „fenntartható fejlődés” gondolatának helyi gyakorlati bevezetésére. Azt tűzték ki célul, hogy a községnek ne a szegénység okán legyen kicsi az „ökológiai lábnyoma”, hanem a tudatos, a fenntartható fejlődés elvének gyakorlatba ültetése révén. „Oktatónk ”, vezetőnk, dr. Gyulai Iván ökológus szakmai, emberi hitelességét külön kiemelte az a tény, hogy amiről 4

[close]

p. 5

2014. november utár Szoboravatás: Gróf Széchenyi Imre a panteonban A jelszó, mely gróf Széchényi Imre mellszobrának talapzatán olvasható – tökéletesülni és tökéletesíteni -, egyaránt vall a családi tradíciók hű követőjéről, a politikusról, a lokálpatriótáról, a vidéki Magyarország modernizációjának, felemelésének elkötelezett hívéről. S vall az utódokról, akik miniszterként, településvezetőként, pedagógusként, vagy földművelőként évszázadok múltával is példaképüknek tekintik. Az ország szívében, a Földművelésügyi Minisztérium árkádsorán található panteonban november elején felavatott műalkotás ezért üzenet a jövőnek: a köz ügyei iránt elkötelezettek számíthatnak a későbbi generációk figyelmére, megbecsülésére. Szabolcs Péter Munkácsy-díjas szobrászművész alkotásának avatóján ezért nem csak egy régió – az egész ország - háláját fejezte ki Fazekas Sándor miniszter. Beszédében felidézte a XIX. század legjelentősebb somogyi agrárpolitikusának tetteit, családok ezreinek életére pozitív hatással bíró döntéseit. Emlékeztetett Széchényi Imre amerikai útjára, melynek konklúziója ma is érvényes: a gazdaságfejlesztés motorja a belső fogyasztás és a demokrácia. - Egy nagy név méltó képviselője előtt tisztelgünk ma, – fogalmazott Fazekas Sándor – aki szorgalmazta a konzervatív kis- és középparaszti birtokok kialakítását, a mezőgazdaság gépesítését. Kezdeményezésére alakult meg Somogy megye első földműves iskolája, melyet hasonló intézmények sora követett. Nevéhez kötődik a halászati szervezet létrehozása, a déli parti szőlőültetvények kialakítása, Földvár üdülőhellyé alakulása. Sokirányú érdeklődésére és elkötelezettségére jellemző, hogy országgyűlési képviselői tisztsége mellett ellátta a Balatoni Szövetség elnöki tisztét, ő volt a Magyar Atlétikai Szövetség alapítója, elnöke, s hasonló tisztséget töltött be a Magyar Olimpiai Bizottságban is. Alapvetése szerint balatoni fürdőhely nem létezhet élénk sportélet nélkül. Galácz György, Balatonmáriafürdő polgármestere a település lakóinak nevében mondott ünnepi köszöntőt. Ismertette azt a folyamatot, melynek végén – a legnagyobb mezőgazdasági kártevő, a filoxéra által kipusztult zalai szőlőültetvények helyén - új remény és új élet sarjadt. - Széchényi Imrét 1890-ben nevezték ki szőlőtelepítési kormánybiztosnak, s ő személyesen irányította a Keresztúr mellett fekvő Festetics-birtokon a parcellák kiosztását. Három év alatt közel kétszáz gazda kötött bérleti szerződést és az intenzív munkának köszönhetően a kilenc kilométeres partszakaszon hamarosan több millió szőlővessző került a talajba. S ahol hit van, remény a jövőben, ott házak épülnek, s otthonra lelnek a földművelők, a vincellérek is. Ez az alig fél évtized mérföldkövet jelent községünk életében: 1896-ban hivatalosan is megszületett Máriatelep. Az itt élők Széchényi Imre feleségéről, Andrássy Máriáról nevezték el lakóhelyüket. - A szőlőtelepítéssel egyidejűleg a fürdőélet is megpezsdült a településen, s hamarosan az egyik legkedveltebb déli parti úti cél lett. A ma is használatos név az önálló községi ranghoz kapcsolódik: ekkor 1927et mutat a naptár. Széchényi Imre nevét a balatonföldváriak sem feledik: áldásos tevékenységének, adakozó kedvének köszönhetően ugyancsak a millennium évében teremtette meg az egyik legszebb balatoni üdülőhely alapjait. Mi, Széchényi Imre tisztelői – somogyváriak, balatonföldváriak, balatonfenyvesiek, balatonmáriafürdőiek a családdal öszszefogva tiszteletünk jeléül állítunk emléket gróf Széchényi Imrének, itt, a nagyok között is. - Tengerdi Győző, a VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. vezérigazgatója ünnepi beszédében a Széchényiéletmű jelentőségét méltatta. Aktuális - Napjaink emberének, a mezőgazdaságban, az erdészetben dolgozók tí- zezreinek is üzen Széchényi Imre. Tanulmányaiból, tetteiből olyan konklúziókat vonhatunk le, melyek összecsengenek a VERGA működésének négy pillérével: a gazdálkodással, a hagyománynyal, a társadalmi felelősségvállalással, a közjóléttel. A tanulságokat különösen a mezőgazdaság fejlesztése, a természet szeretete és védelme, valamint az innováció területén kell hasznosítanunk. Méltó helyre került a szobor – olyan minisztérium épületéhez, ahol sokat tettek a nemzet felemelkedése érdekében. Nekünk gróf Széchényi Imre igazi példakép - erényeivel, munkásságával üzen a patrióta és lokálpatrióta miniszternek, képviselőnek, polgármesternek, állami cégvezetőnek, az utca emberének: „tökéletesülni és tökéletesíteni”. - A szeretet alkotó, a gyűlölet romboló – idézte meg a legendás történelmi család sarja, a Chilében élő Zahorán Széchényi Ákos a diktatúrák lelket romboló hatását, s a jelenlévők népes serege szomorúan konstatálhatta.: a kommunizmus bűne, hogy a gyűlölet miatt huszonkét Széchényi-dédunoka látta meg a napvilágot külföldön, s énekli kényszerből egy idegen ország himnuszát. - Huszonkét Széchényinek és utódaiknak is üzenet e szobor… Süli Ferenc 5

[close]

p. 6

Aktuális utár Éjszakai razzia az erdőben - együttműködik a VERGA és a rendőrség A természetkárosítás, a falopás, az orvvadászat megelőzése nyújtotta a témát azon a képzésen, amelyen a VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. erdészei, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság helyi és területi állományából kijelölt személyek, a Várpalotai HM Katonai Rendészet képviselői, valamint a Veszprém Megyei Polgárőr Szövetség polgárőrei vettek részt. A VERGA Zrt. alsóperei Bakony Zöld Szíve Központjában lezajlott oktatást Tengerdi Győző vezérigazgató nyitotta meg. A vezérigazgató szólt a felek között több évre visszatekintő együttműködésről, valamint a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitánysággal tavasszal megkötött együttműködési megállapodásról, amelynek célja, hogy hatékonyabban ellenőrizzék a vadászati tevékenységet, valamint visszaszorítsák a természetkárosítást, falopásokat, orvvadászatot, és az engedély nélküli technikai sportokat (quadozás, motorozás, terepautózás) a környező erdőkben. A kölcsönös segítségnyújtás az egész Bakonyvidék területén előforduló szabálysértések és bűncselekmények számának csökkentését, megelőzését, illetve az elkövetők mielőbbi törvény elé állítását mozdítja elő. Az együttműködés eredményeként a felek számos közös, eredménnyel záruló razziát szerveztek már a VERGA Zrt. működési területén. Tengerdi Győző elmondta: „Bízunk benne, hogy a közös munka eredményeként sikerül megőrizni az elkövetkezendő generációk számára is a Bakonyvidék erdőségeinek háborítatlan tisztaságát és nyugalmát, amely a területet hazánk egyik legkedveltebb turistacélpontjává teszi. Az állami vagyon felelős kezelőjeként bízunk benne, hogy a ránk bízott természeti erőforrásokat a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitánysággal közös, hatékony és eredményes munka során még jobban meg tudjuk védeni és őrizni.” A köszöntőt követően a VERGA Zrt. munkatársai a falopások megelőzéséről, valamint az orvvadászat elleni fellépésről tartottak tájékoztatót. Előadásukban kifejtették, hogy az orvvadá- 2014. november szat, valamint a falopás olyan probléma, amely a rendőrséget és az erdőgazdaságot is különösen érzékenyen érinti, és közös gondolkodást, együttműködést igényel. A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság szakemberei a fegyvertartással, annak jogszabályi környezetével kapcsolatosan tartottak tájékoztatót az erdőgazdaságnak. Az előadásokat újabb nagyszabású, ezúttal éjszakai razzia követte. A VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. területén 26 rendőr 11 erdészeti szakember, 2 polgárőr és 2 katonai rendész kapcsolódott be 19 gépjárművel a több ezer hektáros terület ellenőrzésébe. A közös járőrszolgálat ismét meghozta gyümölcsét: összesen 18 főt igazoltattak, 1 fővel szemben szabálysértési feljelentés készült gáz-riasztópisztoly engedély nélküli tatása miatt. Az ellenőrzés során a rendőri jelzésre nem állt meg egy quaddal közlekedő férfi, a járművet hátrahagyva az erdőbe menekült. Ahogy a keresését végző rendőrök és erdészek egyre közelebb értek rejtekhelyéhez, a férfi önként előjött. Ellene erdőrendészeti szabálysértési feljelentést tettek. Az eset további körülményeit a Veszprémi Rendőrkapitányság vizsgálja. KÖ N Y V KÖ TŐ vállalja szakdolgozat, könyv, újság bekötését, valamint oklevél, vendégkönyv és étlaptartó készítését. Tel.: 0620/9615-834 E-mail: mvarnagy@freemail.hu 6

[close]

p. 7

2014. november utár Járja az országot a pápa keresztje Magyarországra, így a Bakony–Ba- fiatalok körbehordozzák országaikban, laton régióba is megérkezett az ifjúsá- hogy a találkozó előtt egy évvel a vengi világtalálkozók keresztje. Veszprémben november elején fogadták a keresztet és az ikont, 1984-ben – az első ifjúsági világtalálkozó alkalmával – a fiatalság ajándékot, s vele feladatot kapott Szent II. János Pál pápától. A fiatalok pápája a mára a találkozók jelképévé vált keresztet e szavakkal adta át a résztvevőknek: „Szeretett fiatalok! A Szentév végén rátok bízom ennek az ünnepi évnek a szimbólumát: Krisztus keresztjét! Hordozzátok a világban, mint Krisztus emberiség iránti szeretetének valóságos szimbólumát, és hirdessétek mindenkinek, hogy egyedül Krisztusban, aki meghalt, de feltámadt a halálból, lelhetünk üdvösséget és megváltást.” A keresztet a két találkozó között a Aktuális déglátó ország ifjúságára bízzák. A kereszttel 2003 óta együtt zarándokol a szintén II. János Pál pápától kapott Salus Populi Romani-ikon is, a Ferenc pápa által is annyira kedvelt, a római Santa Maria Maggiore bazilikában található Mária-ikon másolata. A négy méter magas fakeresztet és a vele zarándokló ikont Románia fiataljai adták át magyar testvéreiknek Nyíregyházán egy püspöki szentmise keretében. Az ifjúsági világtalálkozók szimbólumai ezt követően két hétig zarándokoltak a hazai egyházmegyékben, ahol katekézisekkel, tanúságtételekkel kísért ifjúsági imaesteken találkozhattak velük az érdeklődők. A keresztet és az ikont még november folyamán Kassán fogadják a következő befogadó ország, Szlovákia fiataljai. /zatyipress/ Jöhet a tél, a Magyar Közút felkészült a hóra Idáig még nem is riogatott bennünket a tél, de megérkezésére egyre inkább lehet számítani. Mint azt az Országos Közutak Kezelési Szabályzata is előírja, november 10-től március 15-ig tart a téli üzemmód. Lapunk a Magyar Közút Nonprofit Zrt. veszprémi sajtótájékoztatóján járt. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően tovább gyarapodott a bevethető járművek száma, tető alatt van az akár 3000-3500 tonna só befogadására alkalmas tároló, a gépeket kezelő személyzetet kiképezték. A Balaton északi partja, s a Bakony sajátos helyzetben van, hiszen nagyon sok a meredek (avagy lejtős) útszakasz, s az uralkodó szélirány is kedvezőtlen hóhelyzetet teremthet. Ennek kivédésére kikerülnek a hófogók, az információs táblák, működnek az útmeteorológiai állomások. A huszonnégy órás ügyeletnek köszönhetően azonnal útnak indulhatnak a hókotrók, -marók, sószórók. Valamennyi jármű korszerű információs rendszerrel van ellátva, így a katasztrófavédelmet, a rendőrséget, honvédséget közvetlenül tudják hívni a nagy gyakorlattal rendelkező gépjárművezetők. Fekete János iga zgató elmondta, hog y minden ig yekezetükkel a zon lesznek , hog y a meg ye közútjait tisztán tarts ák . Ug yanakkor kérte, a közlekedők is tarts ák be a zokat a z írott és íratlan sz abályokat (téli gumi, hólánc, tartalék ü zemanyag , követési távols ág , rádiós és eg yéb információk f ig yelése, lez árt útsz akaszok stb.), melyek átsegíthetik a közlekedőket eg y-eg y havas-hóf úvásos napon. A Mag yar Közút orsz ágos an 825 s aját és 39 bérelt gépet tud hadrendbe állítani a 31 ezer kilométeres közúthálóz atán. A kritikus idősz akokban akár 450 0 -an is dolgozhatnak a közlekedők biztons ága érdekében. Zatkalik 7

[close]

p. 8

Aktuális utár 2014. november 8

[close]

p. 9

2014. november utár Aktuális 9

[close]

p. 10

Települések Fasorsos utár vatalnak címzett. A lakók kinyilvánítják, hogy határozottan tiltakoznak bármiféle ki-, illetve visszavágás ellen. Hozzáteszik: egyéni érdekek nem befolyásolhatják az utca képét. Kérik a városgondnokságot véleményük maximális figyelembevételére, a fasor további gondozására (évi háromszori permetezés). Negro úr szólt arról is, hogy a kivágási kérelem elindítója szomszédja, Jávor András nyaralótulajdonos volt, aki nemcsak saját portáján végzett alapos ritkítást a zöldállományban, hanem őt is felkérte, hogy a telkén végezzen ritkítást. A fasor ügye a veszprémi jegyző elé került, aki határozatában – szakértői vélemény alapján – adott engedélyt ez év áprilisában: a 17 fából 11-et ki lehet vágni, a további hatot pedig csonkolni kell. Erre felkérte Almádi város Önkormányzatát. - Soha nem jutott eszembe félni a lezuhanó ágaktól – folytatta Negro Ernő –, hiszen ilyen még a legnagyobb viharban sem történt meg. Felháborítónak tartom, hogy egy budapesti nyaralótulajdonos, aki másfél éve vette ingatlanját, s néhány hetet tölt csak itt, az ilyen mértékben próbál beavatkozni a városképbe, illetve az itt élők életébe. A kirendelt szakértőt nem volt módunk megismerni, nevét nem árulták el, ami módfelett érdekes. Furcsálljuk azt is, hogy egy nem állandó lakó kérelmére ilyen gördülékenyen ment idáig a fasor kivágására irányuló ügye. Amúgy hivatalosan nem is értesített bennünket senki a kivágási szándékról, s csak most szereztem róla véletlenszerűen tudomást. Késésben nem vagyunk, mert a vegetációs időszak még tart. A határozat nem jelöl meg egyébként végső dátumot, de a gyakorlat szerint ez általában egy év. Nagyban befolyásolná az ügy előbbre jutását, ha Almádi önkormányzata kérne fel egy független szakértőt. Mi ezt egyébként megtettük magunk is, s bízunk Ócsvári úr véleményében. Hozzáteszem, hogy a város szépen gondoskodik a fasorról: permetez, elszállítja a lombot stb. Szeretnénk, ha a város védetté nyilvánítaná e két fasort – összegezte Negro úr a fasor curriculumát. Bugyi Pálné, Gizi néni 83 éves, de ma is összegyűjti a lehullott leveleket. Ragaszko- 2014. november Tiltakoznak a Fadrusz utca lakói Balatonalmádiban, mert kivágás fenyegeti kedvenc fasorukat. Bizony a névadó faszobrász is inkább máshonnan hozatna faragnivalót, mintsem az amúgy békés és árnyas utcából. A város káptalanfüredi, egykori nevén „tisztviselőtelepi” része Óvári Ferenc országgyűlési képviselő, felsőházi tag birtoka volt, melyet felparcellázott, s egy platán- és egy vadgesztenyefasorral szegélyeztetett. A rettegett pártvezér, Pap János parancsáig – itt pöfögött sokak kedvence, az Alsóörsöt Veszprémmel összekötő vasút. Ennek töltésétől mindössze pár méterre állták füst, szikra és bakonyi viharok ostromát a Fadrusz utcai gesztenyefák. Azaz: állják ma is, mert az 1932-es ültetéstől fogva nem akadt azonos súlycsoportbéli ellenségük. Egészen napjainkig. Kovács István, a Honismereti és Városszépítő Kör elnöke szerint ha kivágásra, ritkításra kerül is sor, ugyanolyan fát kell azok helyébe ültetni, s nem bokrokat, mint azt sokfelé teszik. - Ezek a fák korukat tekintve még kölykök – mondta a felkért legújabb szakértő, Ócsvári Gábor. Az erdőmérnök, aki a Magyar Faápolók Egyesületének alapító tagja, a fasor minden egyes tagját speciális műszerekkel vizsgálta meg. Tudós emberhez méltón: szabatosan, megfontoltan véleményez. Életveszélyes, és azonnali intézkedést igénylő fát nem találtam a sorban, de mintegy két hétre van szükségem a precíz és pontos eredményekhez. Hozzáteszi azt is: beavatkozásra csak a vegetációs időszak befejeztével kerülhet sor. Az utca lakóinak véleményét, kívánságát Negro Ernő foglalta össze egy beadványban (tavaly júniusban), melyet a polgármesteri hi- dását így fogalmazta meg: – Amikor 1966ban ideköltöztünk, éppen a fasor, a nyugalmas, zöld környezet volt az, ami a letelepedés mellett szólt Benkovics Anna a fiatalabb korosztály nevében jelenti ki: – Nem szeretném, ha kivágnák, itt nőttem fel, s ennek a környéknek ez a fasor a jellegzetessége. Nyáron kellemes hűvöset biztosít, s mókusoknak, madaraknak ad otthont. Megkerestük dr. Jávor Andrást, aki a következőket mondta: a sűrűn lakott környezet biztonsága érdekében kérte a Fadrusz utcai gesztenyefák gallyazását, szükség esetén kivágását. Hat-hét éve már az első három fát megmetszette az önkormányzat, de a többit két utcabéli megakadályozta, pedig a szomszédos platánsoron egy leeső faág majdnem agyonütött valakit. Jávor úr levélben kérte a gesztenyefák független szakértő által történő megvizsgálását. A szakértő megállapította, hogy a fák elhanyagoltak, többségük átkorhadt, elhalt, különösen erős szélben veszélyes, helyüket kinőtték, nem ebbe a környezetbe valók, és a benyúló ágak a Ptk. szomszédjogra vonatkozó szabályai szerint is az ingatlanok tekintetében zavarásnak minősülnek. Így összegezte mondanivalóját: – A szakértő véleményét elfogadja, amit a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának jegyzője is elfogadott és ez ügyben a Balatonalmádii Önkormányzati Hivatalnak kell eljárnia. Felkerestük az almádi önkormányzatot is, ahol Zana András településfejlesztési osztályvezető foglalta össze a fasorra vonatkozókat: – Múlt év őszén érkezett egy lakossági kezdeményezés a fák fölülvizsgálatára, egy szakértő bevonásával ezt a felülvizsgálatot elvégeztük, s az ügyben – mivel az említett fasor önkormányzati tulajdonban van – a veszprémi jegyző járt el. A fák egy részének felújítását, más részének kivágását rendelte el. Egy másik szakvélemény viszont kevésbé tartja vágásra érettnek a fákat, és a környező lakosság is azt szeretné, ha megmaradnának a fák. Egy újabb szakértő bevonásával szeretnénk pontot tenni az ügy végére, hogy melyek azok a fák, amelyeket ki kell vágni, melyek menthetők meg. A vegetációs időszak végét meg kell várni. Zatkalik András fotók: Zatkalik 10

[close]

p. 11

2014. november utár Hévíz lakosságának bizalmából Települések A polgármester a közös célok elérésé- amit valamennyi megválasztott képviselőNégy éves munka elismeréseként kapott bizalmat polgármesterré való hez kérte a választók további támogatását. társam nevében is köszönök, a folytatásá- Az elmúlt ciklusbeli munka számos vál- ra adott felhatalmazásért - hangsúlyozta újraválasztásával Hévízen Papp Gábor. - A városvezetés azzal a céllal lát tozásokat hozott, s a lakosság ezt értékelte, a polgármester. - Vannak alapok, vannak befejezett munkák, s van a további feladatokhoz, minderre épített jövőkép, hogy a bizalomra mélami az előttünk álló 5 év tó maradjon - mondta a tennivalóinak hosszú sovárosházán tartott ünrát jelenti. nepi képviselő-testületi Megtárgyalva az önalakuló ülésen Papp Gákormányzati munka folybor, hozzátéve, hogy fetatásához szükséges napilelősségteljes, előrelárendi témaköröket létretó gazdálkodással teszik hozták a szakbizottságoezt. Azon az úton járkat, majd a főállású alpolnak, amelynek helyességármesteri tisztségre újragét, jó irányát igazolták választották Kepli József a választópolgárok. - HéJánost, külsős alpolgárvíz az ország gazdaságámesterré választották dr. nak jegyzett szereplőjévé Lukács Ferenc nyugalmavált, a városvezetés sikeHévíz képviselő testülete: Naszádos Antal, Kepli József János, zott szállodai vezérigazres gazdálkodás hozamáLázár László, Papp Gábor, dr. Lukács Ferenc, dr. Gelencsér Anita, gatót. val szolgálja a lakosság Gelencsér János, Fisli István. H. Á. érdekeit. Béke kell a munkához... Az ország egyik legnagyobb meglepetésével szolgált Siófok lakossága akkor, amikor az önkormányzati választáskor hatalmas fölénnyel leváltotta a már húsz éve pozícióban lévő, Fidesz színekben induló dr. Balázs Árpádot. A választás különlegessége ráadásul az volt, hogy a nyolc egyéni körzet közül hétben! a Fidesz jelöltje győzött. Mindez tehát azt jelzi: a város továbbra is maradt alapvetően „jobboldali”, de a választók úgy látták: a polgármesteri székben szükség van a váltásra. Így lett a város első embere dr. Lengyel Róbert, aki korábban évekig dolgozott a Siófoki Rendőrkapitányság vezetőjeként. Mi lesz ezután? A kérdést nagyon sokan tették fel az új polgármester győzelme után, s … joggal. Sokan félnek ugyanis attól, hogy a kormánypárti többségű képviselő testület vajon hogyan fog együtt dolgozni a polgármesterrel, s egyáltalán: együtt akar-e dolgozni??? Az alakuló testületi ülés aztán rá is világított a kétkedők kétségeire! A nyílt ülésen zsúfolásig megtelt érdeklődőkkel is a terem, s a közönség bizony nem egyszer hangos vélemény-nyilvánítással díjazta a Fidesz vezérszónokát, Csorba Ot- ...vallja dr. Lengyel Róbert, Siófok új polgármestere tót. Aki elérte, hogy az ülés fel sem vette napirendre a polgármester előterjesztését az alpolgármesterek és a bizottságok megválasztásáról. A testület csak a legszükségesebb határozatokat szavazta meg, amelyek a folyamatos munkához feltétlenül szükségesek. Dr. Lengyel Róbert győzelmében nagy szerepe volt annak is, hogy a választási kampány ideje alatt szinte napi kapcsolatban állt az emberekkel: az internetes közösségi oldalon rendszeresen megosztotta gondolatait a siófokiakkal. Ezt a jó szokását a győzelme után sem hagyta abba, így az emberek folyamatosan értesülnek a városházán történtekről. Innen tudhatja mindenki, hogy az alakuló ülés után rendszeresen történtek az egyeztetések a képviselő testületi tagokkal, így a Fideszes csapattal is. A polgármester több alkalommal hangsúlyozta: ő mindenképpen békét akar a városban, mert az alkotó munkához békés együttdolgozásra, együttgondolkozásra van szükség. Miután az alakuló ülésen Csorba Ottó is hangsúlyozta a későbbi együttműködés lehetőségét, van esély arra, hogy a város érdekében valóban megszülethet egy konstruktív együtt dolgozás. Bízunk benne, hogy valóban így is lesz! Kép és szöveg: Gyarmati László 11

[close]

p. 12

Települések Búcsú az ősz havától Termések ünneplésével búcsúztak Keszthelyen az ősz havától: második alkalommal rendezték meg a belvárosi Burgonya és Gesztenye Fesztivált. utár 2014. november A résztvevők a termelői szakma, a gasztronómia különlegességeit fogyaszthatták, kultúrműsoros körettel. - A burgonya és a gesztenye sok szem- pontból párosítható. Igaz, az egyik csemege, a másik alapvető táplálék, de mindkettő úgy finom, ha jó lisztes állagú - beszélt az ünnepelt terményekről dr. Polgár Zsolt professszor, a Pannon Egyetem keszthelyi burgonyakutató központjának igazgatója. - Étkezési szerepük sokoldalú: húsoktól a desszertekig jelen vannak, de mindegyik önmagában is értékes és ízletes étel, jól megfelelnek az egészséges táplálkozás kritériumainak. Megérdemlik, hogy érési idejük közös fesztiválprogramot kapjon. A helyi nemesítésű burgonyafélék bemutatójára, a szakember elmondta, hogy az intézetük olyan fajták kinemesítésén dolgozik, amelyek a magyar viszonyok közt a termőképesség és minőség szempontjából is gazdaságosan termeszthetők. Kiemelte: a fajtáknak jóval nagyobb jelentőségük van, mint ahogyan azt ma a piac megjeleníti. Ezek típusokba sorolhatók. Keszthelyi fajtákból főzni valók közt számon tartott a balatoni rózsa, a Botond, a Katica, a Loretta, a Luca XL, a Góliát. Sütni való az arany chipke, a whhite lady, a rioja, a Vénusz gold, s ezek jók pürének és tésztába is. Vegyes hasznosítású lehet a hópehely és a démon, tipikus salátaburgonya pedig a somogyi kifli. Dr. Polgár Zsolt ajánlotta, hogy vásárlásnál részesítsük előnyben azokat a piacokat, ahol fajtanévvel jelölve árulják a burgonyát. A kísérőrendezvények közt kézműves sátorbeli gasztronómia kínálat: sajt és szörpvásár, sok látnivaló, arcfestés, ugrálóvár, gólyalábazás várta az érdeklődők apraját-nagyját. Az alkalmi színpadon egymást váltották a szórakoztató kulturális műsorok, a műsor sztárfellépője Varga Viktor volt. Horányi Árpád Edzőpark épült Hévízen Szabadtéri edzőpályát építtetett a városban nemrég az önkormányzat. Olyan kondipark készült, amilyenek építése országos tendencia, de még kevés van belőlük, egyelőre csak nagyobb városokban lelhetők fel. Hévíz ismét olyan új létesítményt tudhat magáénak, amivel élvonalat képvisel. Az új edzőhely a délnyugati városrészben található sportpályák szomszédságában készült el, tovább szélesítve a sportolási lehetőségeket. Használata másféle erőnlétfejlesztést nyújt mint a konditermek: az eszközök igénybe vételéhez kizárólag a saját erőre lehet támaszkodni. A test súlyát kell mozgatni a szerek használata során. Az átadáson Papp Gábor polgármester kiemelte: a beruházás bővíti az egészséges életmódhoz tartozó sportolási lehetőségeket, beletartozik abba a fejlesztési rendszerbe is, ami a Hosszúföldek elnevezésű program szerint zajlik. Mindezzel a városvezetés sportkoncepciójának megvalósítási folyamatában történt újabb előrelépés. A beruházás városi önerőből történt, közel 6 millió forint költséggel. Az edzőhely funkcionálisan kapcsolódik a környezetben már korábban létesített sportpályákhoz, lakótelep közelében található, ezáltal is jó látogatottságra lehet számítani. Színhelyül szolgálhat iskolai testnevelési órák megtartásának, s egyéb csoportos edzéseknek. A kondiparkban 9 eszköz kapott helyet, ezek elemei: multifunkciós torony, háromkarú függeszkedő, fekvőtámasz csillag, háromelemes húzódzkodó, dupla hát- és hasizom erősítő pad, párhuzamos korlát, emelkedő létra, bordásfal és kötél, valamint alacsony fekvőtámasz állvány. A szakmai tájékoztatón elhangzott, hogy a gyakorlatok végrehajtása az ízületeket jelentősen igénybe veszi, az eszközök használatának különféle szintjei vannak, az edzéshez bemelegítésre van szükség. Izomcsoportokat lehet tréningezni, számos mozgásforma van, a váll- a hát- a mell- a has- a lábizmok dolgoztatására. Az eszközök többsége páros gyakorlatok végzésére is kiválóan alkalmas. A sportolással összefüggésben általában fennáll a baleseti lehetősége, emiatt is célszerű, hogy egyedül ne dolgozzunk a pályán, szükség esetén legyen segítség. Az avatáson jelen voltak a diákok, edzők tartottak bemutatókat. H. Á. 12

[close]

p. 13

2014. november Az a csodálatos karszt Jövő év januárjában elkészül a Tapolcai-tavasbarlang látogatóközpontja a most épülő kiállítással és egyéb elemekkel együtt. A több ütemű beruházásról a kezelő Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága képviseletében Puskás Zoltán igazgató tartott sajtótájékoztatót a helyszínen. Elmondta: a földalatti világ titkait bemutató „Tapolca-Tavasbarlang Látogatóközpont - a Bakony-Balaton Geopark Nyugati Kapuja” elnevezésű turisztikai látványosság megvalósítására közel 300 millió forint pályázati támogatást nyert az igazgatóság, fedezve ezzel a teljes bekerülési költséget. A létesítmény az Új Széchenyi Terv keretében, EU-s támogatással, az Európai Regionális Alap társfinanszírozásával indult el. A fejlesztés célja a vonzerő növelése, valamint azzal együtt a turisták mind kulturáltabb körülmények teremtésével való kiszolgálása. Elhangzott, hogy a régió nemzeti parkját évente mintegy 400 ezer vendég látogatja, egynegyedük úti célja a tavasbarlang. Az igazgatóság a múlt évben ingatlan vásárlás- utár Települések sal kezdte meg a fejlesztést, 200 négyzetméteres fogadóteret hoztak létre, ami idén szeptember közepén már átadásra került. A munkát a helyi SZ-L BAU Kft. végezte el. Az épület kialakításánál fontos szempont volt a környezetbe illesztés. A bejárat megőrizte a az eredeti hangulati elemeket, az épület működtetése is környezetbarát módon történik, részben megújuló energiák alkalmazásával. A „Csodálatos karszt” című kiállítás feltárja a kevésbé ismert földalatti világ misztikumát. Ezzel egyben fontos küldetését tejesíti a nemzeti park, hiszen kezelésükben vannak a turisztikailag hasznosított barlangok. Fontosnak tartják, hogy az iskolarendszeren kívül is egyre nagyobb hangsúlyt kapjon a földtudomány, s azon belül a barlangok világa. Az igazgatóság az új látogatóközpontban tudományos színvonalú, szórakozta- tó ismeretterjesztésre épülő interaktív kiállítást és 3D-s mozit épít. Mindennek megvalósítása jelenleg folyik, s a tervek szerint 2015 januárjában kerül sor az átadására. Horányi Árpád Helyreállították a megcsúszott partfalakat Almádiban Az elmúlt év tavaszán két helyen is megcsúszott a föld Balatonalmádi káptalanfüredi városrészében. Az ok a megszokottnál lényegesen több csapadék. A helyreállítási-megerősítési munkálatok rövidesen be is fejeződnek. A Panoráma sétány több méter hosszan meg is repedt, ezzel veszélyforrást teremtve az alatta húzódó 71-es főútra. Alig egy kilométerrel arrébb (Balatonfüred irányában) is megindult a partfal. A sétány előbb egy kb. tízméteres szakaszon repedt meg hosszanti irányban, ami a környező nyaralókat is alaposan megijesztette. A főútra több alkalommal is kisebb-nagyobb kövek, törmelék, sár került. Volt olyan ingatlantulajdonos, aki a sétány melletti épületének csatornázását épp emiatt nem tudta elvégezni. Az almádi önkormányzat településfejlesztési osztályának vezetője, Zana András akkor elmondta, az önkormányzat saját ellenőrei is észlelték a problémát, s ennek megfelelően azonnal intézkedtek is. A sétány egy szakaszát le kellett zárni, sőt: millió forintba is kerülhetett), ezért pályázati lehetőségeket kerestek. A lakossági bejelentéseket és a hivatali ellenőrzéseket követően 2013. április 9-én Almádi önkormányzata vis maior támogatást igényelt. Április 26-án a Belügyminisztérium Pince- és Partfalveszély-elhárítási Szakértői Bizottsága is megtekintette a partfalomlással károsult területeket. Ennek eredményeként a bizottság elnöke szakvéleményében a vészhelyzet megszüntetésére hivatkozással a vis maior kérelmet támogatta. A szezon végeztével megkezdődtek mindkét helyen a megerősítési munkálatok (öszszesen mintegy százhatmilliós nagyságrendben), s a tél beállta előtt be is fejeződnek. Zatkalik a forgalom korlátozása is indokolttá vált. Akkor Almádinak a helyreállításra nem volt pénze (a becslések szerint ez akár 80 13

[close]

p. 14

Települések utár Felújították a csopaki óvodát Megszépült a csopaki Mandulavirág Óvoda, melyre évek óta vártak a településen. Jó hír még, hogy a gyermeklétszám folyamatosan növekszik az óvodában és az iskolában. Az épület hőszigetelése komoly problémákat jelentett az elmúlt években, évtizedekben- tudtuk meg Ambrus Tibor polgármestertől. Egy sikeres pályázatnak köszönhetően kicserélték az óvodában a nyílászárókat, a lábazati és tető hőszigetelést is elvégezték, így jelentősen csökkentve a fűtési költségeket. Megtörtént a terasz járólapozása, új ereszcsatornákat helyeztek el az intézményen, így még komfortosabbá tették az óvodát. Belső munkálatokat is végeztek, kifestették a szobákat, ügyelve arra, hogy a gyermekek minél jobban érezzék magukat. A falu első embere elmondta, hogy a 13 millió fo- 2014. november rintos pályázati támogatás mellé az önkormányzat 3.2 millió forinttal járult hozzá a beruházáshoz. Ambrus Tibor örömét fejezte ki, hogy a megnövekedett gyermeklétszámnak köszönhetően egy újabb csoportot kellett indítaniuk az óvodában. A jövőbeni tervek között szerepel a tetőtér beépítése. Ami még örvendetes, hogy jövőre a helyi általános iskolában a megnövekedett gyermeklétszámnak köszönhetően két első osztályt indítanak. Az intézményben az elmúlt évben történt meg a nyílászárók cseréje, valamennyi osztálytermet az európai normáknak megfelelően felújítottak. Most a református egyház saját költségén cseréli ki a kazánrendszert, illetve tervbe van véve a tetőszerkezet felújítása. Szendi Péter Tördemici, lábdihegyi öröm: új strand és ökocentrum száznyolcvanhatmillió forint uniós pályázati forrás. - Az ökocentrumot és a strandot egy koncepció alapján, egy támogatásból kívántuk megvalósítani, de ez utóbbi beruházást végül a Balaton Fejlesztési Tanács finanszírozásával oldottuk meg. Köszönet ezért a testületnek, hiszen a helybeliek - immár két évtizede - Szigligetre és Badacsonyba jártak fürdeni. Az anyagiak egyesítésének egyébként olyan komplexum lett a jutalma, amely igazi kuriózumnak számít a régióban. A látogatóközpont a legmodernebb technikai berendezésekkel van felszerelve, így például érintő táblás videók mutatják be a Balaton természeti környezetét, a hegy és az itt létesült települések történetét, néprajzát – a tematikus kiállítások külön fejezetet szentelnek a borászatnak, a halászatnak, a hajózásnak és a horgászatnak is. Az ökocentrum egyik látványossága Reischl Károly badacsonyi szüretet ábrázoló üvegmozaikja, amely két korábbi helyszín után remélhetőleg végleges otthonra lelt. Az intézmény ugyan egész évben látogatható – már a tervezésnél ügyeltünk a takarékos, fenntartható üzemeltetésre -, de jelentősebb látogatószámra csak tavasztól számítunk. A vonzerőhöz hozzájárul ugyanis az a vízi tanösvény, melyet a Balaton-felvidéki Nemzeti Park munkatárasaival együtt alakítottunk ki – a hajóházból bérelhető kajakokkal és kenukkal, szakértő túravezetővel csodálatos élményekben lesz részük azoknak, akik érdeklődnek a Balaton madár- és növényvilága iránt. A polgármester elmondta: az ökocentrum lehetőséget kínált arra is, hogy emléket állítsanak jeles tudósoknak, íróknak, alkotóknak – mindazoknak, akik életük egy részét Tördemicen töltötték. Közülük talán a legrangosabb Herczeg Ferenc, az írófejedelem, aki forró nyári napokon szívesen rendszeres vendég volt ezen a partszakaszon – a lábdihegyi strand 2014 októberétől immár az ő nevét viseli. Süli Ferenc Huszonegy év után akár örömtüzeket is gyújthatnának a lábdihegyi, tördemici polgárok: október közepén elvonultak az építők az újonnan kialakított partszakaszról, a magyar tenger és a badacsonyi hegy rajongói pedig birtokba vehették a számos információt és szórakozási lehetőséget biztosító ökocentrumot. Természetesen a strand is a nagyközönségé ettől az időponttól, ám a Balaton szerelmesei vélhetőleg csak jövő év májusának végén mártóznak meg itt először. Vollmuth Péter polgármester joggal büszke a több mint kétszázmillió forintból megvalósult új létesítményre – e tekintélyes summából egyébként 14

[close]

p. 15

2014. november utár Vonyarcvashegy hét mérföldes lépése Vitorláskikötő épül, bővítik a strandot, manduláskert létesül, indul a csapadékcsatorna hálózat kialakítása, fejlesztik a közvilágítást, restaurálják a Szent Mihály kápolnát, tovább színesedik a kulturális kínálat. Vonyarcvashegyen az elkövetkezendő 5 év mérföldköves beruházásait szedte 7 pontba Péter Károly, a település újraválasztott polgármestere. A lakosságtól kapott bizalom egyben elismerés is, hiszen a község vezetője a második ciklusra szólóan nyerte el a tisztséget, amiért négyen voltak versenyben. A választók a program szerinti tervek megvalósításához adták a felhatalmazást. - Idén több megkezdett munka ért célba, ebben az évben érkeztünk el egy 160 milliós rekonstrukció befejezéséhez is, aminek már csak a pályázati adminisztrációs munkája van hátra - említette az éppen aktuális napi tennivalók egy jelentős feladatát a polgármester. - Jó érzés, ha nem kell félbe hagyni az elkezdett dolgokat. A 2012-ben indított beruházások közt az iskola és óvoda energetikai korszerűsítése jelentette a legnagyobb feladatot, ennek a végelszámolásánál tartunk. Szigetelve lettek az épületek, megújuló energiák alkalmazásával hőszivattyús fűtőrendszer készült, napkollektoros megoldással. Befektetői együttműködéssel kezdődik a vitorláskikötő építése, amire önkormányzati beruházásban infrastrukturális létesítmények csatlakoznak. - Fontos fejlesztési célpontról van szó hangsúlyozta Péter Károly. - A csónakkikötőtől már kiépítettünk egy 300 méteres sétányt közvetlenül a Balaton-parton nyugati irányba. Ez folytatódik tovább ugyanilyen hossz- Települések ban, s annak végpontján lesz a vitorláskikötő, szüksége adósságrendezésre, így konszolidáami összeköttetésbe kerül a kerékpárúttal is. ció címén 44 millió forintot várunk, aminek A biciklis turisták számára pihenő helyet ala- egy részére már a jövő év első negyedében kítunk ki a kikötői bejárónál, ami kerékpáros számíthatunk - tett említést a kiegészítő fedeszervízlehetőséget is nyújt, egy igen kellemes zetről a polgármester. - Ebből utcák felújítását vízparti miliőben. - A jövő évre szólóan tervbe vett nagyobb beruházás majd csak a szezon végén indul: északi irányba növeljük a strandi területet, ehhez a futballpálya új helyen való kialakítását kell előzőleg biztosítani, eddigi elképzelések szerint ez a vasútállomás vonalában, attól Péter Károly, a leendő manduláskeri dombormű sorozatánál keletre lesz megoldható. A strand növekvő felületén újabb élményelemek kap- végezzük el, valamint sétány építését kezdjük nak helyet játszótérrel gyermekmedencével. meg a Petőfi utcában a rendezvénytértől keA készülő manduláskerttel élő szimbólu- letre, s az Arany János utcában. Mindez új forgalomtechnikai szabályozással is jár majd. mot kap az üdülőtelepülés. A fejlesztés további lépései során kez- Vonyarcvashegy helytörténeti gyökerekkel kötődik a mandulához. Egykor itt vol- dődik a csapadékcsatorna hálózat kiépíta a Festetics-birtokhoz tartozó mandulaül- tése, egyelőre a településen átvezető főúttetvény, ennek emlékét régóta ápoljuk, őriz- tól északra eső részen. E lakóövezet 90 százük utcanévvel, s kulturális hagyományaink zalékét érintő területére vízjogi engedélyközt szerepel tavaszonként a Hercegi Mandu- lyel együtt rendelkezésre állnak a kivitelezélás Napok rendezése. Az a célunk, hogy tele- si tervek. Hasonlóképpen startra kész a közpülésünknek közismert jelképe legyen a man- világítás energiatakarékos megoldással való dula, mint például Pannonhalmának a le- korszerűsítése, valamint értékmentő és tuvendula. Eddig hasznosítatlan szabad terüle- risztikai célú beruházásként számon tartott ten alakítjuk ki a kertet, ahol a településtörté- munka a Szent Mihály kápolna belső restaunetet megidéző faragott táblák már állnak: a rálása, illetve a domb lábánál pedig a pihenő monumentális dombormű sorozat megjele- tér további fejlesztése. - A középtávú tervek közt még két fonníti a halászatot, a borászatot, az erdőgazdáltos stratégiai elemet tartunk számon: a volt kodást, a turizmust. Az alkotások nem csak témájukban kö- Telenkó János i úsági tábor rekonstrukciójátődnek a településhez, készítőjük: Major Jan- val egy új kultúrcentrum és könyvtár létesíka helybeli származású képzőművész. Péter tésére van elképzelés, az intézmény jelenlegi Károly elmondta, hogy a kert a termékeivel is épületegyüttesből való költözéssel, helyén pekínálja majd a kuriózumokat, elegáns csoma- dig idősek napközi otthonát alakítanánk ki golásban lesz kapható a vonyarci mandula, s tekintett tovább Péter Károly, s hozzátette: a létrehoznak majd egy kisüzemet, ahol man- településünkön közel 700 a 65 év feletti lakosdulaolaj készül, ami munkahelyteremtő be- ságszám, kedves kötelességünk visszaadni azt a gondoskodást, amit ők nyújtottak az utáruházást is jelent. - A kormányzattól várt plusz anyagi for- nuk következő generációknak. rásokkal infrastrukturális fejlesztések megvaHorányi Árpád lósítását tervezzük: településünknek nem volt Hirdetés 15

[close]

Comments

no comments yet