NAPREDEK 15

 

Embed or link this publication

Description

Napredek, glasilo Občine Podčetrtek

Popular Pages


p. 1

Napredek GLASILO OBČINE PODČETRTEK Številka: 15 5. september 2014 1

[close]

p. 2

SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI! Leto se preveša v drugo polovico, poletje, ki ga je bilo zelo malo, se končuje, v sklepni fazi pa je večina naših letošnjih projektov. Končuje se tudi uspešen štiriletni mandat, zato je prav, da naredimo analizo narejenega in tudi tistega, kar nam ni najbolj uspelo. Letošnje leto je bilo zelo uspešno, saj se je ob rekordnem proračunu in rekordnih sredstvih za projekte izvajalo še veliko investicij ter del, ki so bila financirana iz drugih virov. Omeniti moram vodooskrbo, ceste, kanalizacije, šolo … Nismo pa samo gradili. Veliko smo tudi vlagali v ljudi in otroke ter velikokrat dokazali, da se da s skupnim delom, marsikaj spremeniti. Konec lanskega septembra smo v belgijskem Newportu nestrpno čakali na rezultate tekmovanja Entente Florale za najbolj urejene vasi. Ko so prebrali, da je Podčetrtek dobil zlato priznanje, sem pomislil na več generacij, ki so si in si še prizadevajo naš kraj in našo občino narediti lepšo in bolj prepoznavno. Ničesar se ne da narediti na hitro in le dobro sodelovanje je zagotovilo uspeha. V zadnjem mandatu se lahko pohvalimo z več kot štiridesetimi večjimi, uspešno izpeljanimi projekti. Samo v šolstvo smo vložili skoraj 4 milijone, zgradili ogromno infrastrukture in prejeli več nagrad in laskavih nazivov. Še vedno pa se trudimo z urejanjem gradu, vonarskega jezera, železniške proge proti Kumrovcu … Naj se na koncu zahvalim občinskemu svetu, izvajalcem del, zaposlenim na občinski upravi, predvsem pa vam, spoštovane občanke in spoštovani občani, za dobro delo, sodelovanje, brezplačen prenos zemljišč, služnosti pa tudi nasmeh, konstruktivno debato in dobro sodelovanje. Iskrene čestitke ob prazniku. Vaš župan Peter Misja Uredniški odbor: Peter Misja, Zdenka Ivačič, Mojca Amon Urejanje in priprava prispevkov: Zdenka Ivačič, Karmen Cvirn Fotografije: Arhiv Občine Podčetrtek, Foto Zorin, arhiv OKo, OŠ Podčetrtek Izdaja: Časopis OKo Oblikovanje: Print shop OKo Tisk: Print shop OKo Naklada: 1100 izvodov Na naslovnici: Energetsko sanirana OŠ Podčetrtek 2

[close]

p. 3

KLJUČ USPEHA JE V DOBREM SODELOVANJU Uspešno črpanje evropskih sredstev, številna gradbišča, zaključene investicije, otvoritve. S temi besedami najhitreje opišemo čas med obema praznikoma občine Podčetrtek, ali bolje rečeno, kar celoten štiriletni mandat župana in občinskega sveta, ki se izteka. Obljube, ki so bile izrečene pred dobrimi štirimi leti, so več kot izpolnjene in župan občine Peter Misja tako kot vsako leto pred občinskim praznikom ponosno predstavi vse dosežke ter zaupa česa vse se bodo občani Podčetrtka v prihodnosti še veselili. Tudi pred letošnjim praznikom Občine Podčetrtek so investicije tiste, ki prazniku dajejo še bolj praznični pečat. Za katere investicije gre? Letos resnično zaključujemo veliko število investicij, med njimi tudi takšne, ki so povezane z drugimi občinami. Dokazali smo namreč, da lahko s skupnimi projekti naredimo še korak več. Največji projekt je zagotovo projekt Vodooskrba s pitno vodo v porečju Sotle, na cestnem področju pa gre za cesti Škrbnik – Plat in Jerčin – Kamence, kjer sodelujemo z občino Rogaška Slatina. Letos je bila namenu predana tudi cesta med Brezovcem in Grusko, kjer je šlo za skupen projekt z občino Kozje, z občino Šentjur pa se izvaja skupen projekt Rekonstrukcija lokalne ceste Virštanj – Loka. Na področju vzgoje in izobraževanja je letos velik zalogaj predstavljala energetska sanacija Osnovne šole Podčetrtek. Poleg naštetih pa je bilo izpeljanih še več manjših projektov, od ureditve Športnega parka v Imenem do balinišča v Pristavi. Proračun leta 2014, ki je tudi že doživel rebalans, je po stalni praksi Občine Podčetrtek zelo investicijsko naravnan. Koliko denarja je bilo v proračunu namenjenega investicijam? Najprej naj pojasnim, da je v rebalansu šlo za prestavitve nekaterih postavk ter zmanjšanje postavke, vezane na skupni projekt, ki ga vodi občina Rogaška Slatina. Ta je v celoti dobila tudi denar od države. Investicijskega denarja je v letošnjem proračunu tako več kot 5 milijonov, kar pomeni, da se skoraj 70 % odstotkov proračuna namenja investicijam. Uspešno črpanje evropskih sredstev je zaznamovalo tudi aktualne investicije. Koliko evropskega denarja letos priteka v občinsko malho? Kot sem že dejal, so vse letošnje investicije vredne več kot 5 milijonov evrov, v večini pa gre pri vseh tudi za evropska sredstva. Če pa k temu prištejemo še projekte, financirane iz evropskih sredstev, ki jih vodi država, kot je kolesarska steza proti Rogaški Slatini, pa se znesek evropskih investicij na našem območju zvišuje za še 2,5 milijona evrov. Največji projekt v občini je Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle, ki se izvaja v partnerstvu s petimi občinami UE Šmarje pri Jelšah. Kaj vse ta projekt prinaša občini Podčetrtek? Gre za zelo velik projekt, ki je v občini Podčetrtek skupaj s projektno dokumentacijo in vključenim DDV-jem ocenjen na 3 milijone evrov. Gre za 21 kilometrov novih cevovodov in za praktično vodovodno povezavo po celotni občini na enem delu iz Roginske Gorce v Pristavo, na drugem pa iz Virštanja preko Imenega v Podčetrtek. V naselju Olimje pa se gradi 5 kilometrov novega vodovodnega omrežja. Tu zraven so vključene še priključitve na vodovod, vodohran v Olimju, razbremenilnik in ostala pripadajoča infrastruktura. Projekt pa seveda prinaša dejstvo, da bomo imeli v prihodnjih letih zagotovljeno vodooskrbo, kar je zelo pomembno, saj voda iz leta v leto postaja vse pomembnejša. Poleg tega bo voda tekla po novih ceveh, na katerih ne bo več toliko napak in okvar, kot jih je bilo. Naj samo za primerjavo povem, da je bilo v zadnjih letih samo na Pristavškem polju zelo veliko okvar, saj se tam uporabljajo razna škropiva in so bile tam cevi že povsem izrabljene. Ta projekt naši občini in seveda našim občanom tako prinaša še več, kot si ljudje v tem trenutku predstavljajo. Vesel sem, da bomo ta zelo zahteven projekt, v katerem je bilo treba podpisati veliko služnosti, ogromno odstopnih izjav in ostale papirologije, pripeljali do konca. Zelo pa sem vesel tudi dejstva, da smo v naši občini vse služnosti dobili brezplačno, pa tudi zemljišča, povezana s cestno infrastrukturo, so bila s strani občanov pridobljena brezplačno – razen odkupovanja zemljišč za potrebe kolesarskih stez. Je pa ob tem treba še poudariti, da je bila povsod tam, kjer je šlo za poseg v cestno infrastrukturo, le-ta urejena na novo in povsod, kjer smo naredili kakšen problem, smo ga ali pa ga še bomo uredili. Nadaljuje se tudi izgradnja kolesarskih stez. Kaj je novega na tem področju? Kot sem že dejal, se zaključuje več kot pol milijona evrov vredna kolesarska steza med Podčetrtkom in Aqualuno. Mi kot občina smo tukaj pomagali s projektno dokumentacijo in odkupom zemljišč, drugo pa je vodila direkcija za ceste. Poleg tega je bil v preteklosti narejen še odsek daljinske kolesarske steze med Podčetrtkom in Imenim, vreden okoli milijon evrov, kjer je bila postavljena še informacijska tabla. Trenutno pa se izvajajo dela na odseku med Sodno vasjo in Nimnim in ko bodo zaključena, bomo v letošnjem in naslednjem letu skupaj dobili kar 16 kilometrov kolesarskih stez. Ob tem pa je treba poudariti še dobro sodelovanje s sosednjo občino Rogaška Slatina in povezanost dveh turističnih občin s kolesarskimi stezami. Pripravljeno pa že imamo tudi projektno dokumentacijo za kolesarske steze do občine Bistrica ob Sotli in do občine Kozje. Tako bo celotna občina povezana s kolesarskimi stezami. Zavzemanje, da se v občini dobro počutijo vse generacije, je letos obrodilo prav posebne sadove, saj je pred odprtjem dislocirana enota doma upokojencev v Podčetrtku. Kaj s tem pridobivate? Pridobivamo veliko za starejšo generacijo. V domu upokojencev bo lahko stanovalo 13 ljudi, poleg tega pa bo dom nudil še dodatne dnevne aktivnosti. Izgradnja tega doma ni bila lahek zalogaj, saj se je vlekla kar nekaj časa in je bila deležna kar nekaj različnih bojev. Tako je sedaj zgornji del zdravstvenega doma, kjer je urejen dom starejših, pod okriljem države. Le-ta je zato prispevala kar precejšnja sredstva. Urejeno je bilo tudi plazišče nad zdravstvenim domom in še marsikaj, saj gre za velik objekt, ki je velika pridobitev za občino Podčetrtek. Pri vsem skupaj pa naj omenim še, da smo se pri tem projektu zelo dobro ujeli z domom upokojencev Šmarje pri Jelšah. Odprtje doma pa bo zagotovo še letos. Večnamenska športna dvorana Podčetrtek je vseskozi zasedena. Ste ob izgradnji slutili, da bo šlo za tako uspešno zgodbo? Večnamensko športno dvorano smo načrtovali zato, da bi bila zasedena in služila svojemu namenu. In če se spomnim trenutkov pred petimi leti, ko se je marsikdo spraševal, ali je takšna dvorana v Podčetrtku potrebna, je danes odgovor na dlani: da, bila je še kako potrebna. Dvorana namreč odlično služi domačinom, za potrebe košarkarskih ekip, vseh ostalih rekreativnih potreb, prireditvam, raznim ekipam, ki v dvorani izvajajo priprave. Tu gre seveda še za zelo dobro sodelovanje med turističnim gospodarstvom in občino Podčetrtek, saj te ekipe živijo v Podčetrtku in tukaj pustijo kar nekaj denarja. 3

[close]

p. 4

Turizem Podčetrtek, ki opravlja dejavnost TIC-a, trenutno še domuje v stari stavbi, ki je v lasti Turističnega društva Podčetrtek. Je pa vse že pripravljeno za izgradnjo novih prostorov. Kakšna bo nova stavba, kdaj se bo začela graditi in kdaj bo končana? Nova stavba TIC-a je moderno zasnovana in bo stala na mestu, kjer stoji sedanji objekt. Zasnovana je tako, da bo služila namenu turizma in verjamem, da bo dokončana na začetku naslednjega leta. Vrednost investicije je okrog 150 tisoč evrov, ki jih bomo zagotovili na osnovi 23. člena Zakona o financiranju občin, del pa iz občinskega proračuna. Tako bo sedaj ta črna pika ob vstopu v Podčetrtek odstranjena in bo nova stavba še polepšala že tako lepo podobo Podčetrtka. Kaj pa grad Podčetrtek? Zelo mi je žal, ker moram vedno znova poročati ljudem, da nekaj rešujemo, predvsem zato, ker moram vedno imeti sklepe občinskega sveta in moram vedno vse obveščati, kako zadeve potekajo. Letos smo končno dobili lastnike gradu, ki so ga nasledili od umrlega lastnika. V tem času smo pripravljali vse, da se grad proda, podpisana je bila celo predpogodba o nakupu, pa so se pojavili pomisleki in premisleki. Ker so tu vmes posredniki, še sam ne vem, kako je deloval aktualni kupec, se pa ob njem pojavljajo novi interesenti in upam, da se bo v kratkem prodaja gradu rešila. V nasprotnem primeru pa se bomo morali dogovoriti, čigav bo grad v prihodnje in kdo bo vanj vlagal. Če se v letu ali dveh ne bo nekaj premaknilo, bo grad neusmiljeno propadal, kar pa zagotovo ne bo pozitivno vplivalo na podobo našega kraja. In v naslednjem županskem mandatu, v katerem bom kandidiral, bo ureditev gradu Podčetrtek zagotovo moja prioriteta. Zaključujete zelo uspešen štiriletni mandat. Kako ste zadovoljni z opravljenim v iztekajočem se mandatu in kakšno vlogo je pri tem odigral občinski svet? Zelo zadovoljen sem z vsem opravljenim v iztekajočem se mandatu. Občinski svet je bil, tako kot vsi občinski sveti odkar vodim občino, zelo konstruktiven in imel veliko posluha ter vložil veliko dela, da so se vse investicije izvajale. V zadnjih štirih letih smo izredno veliko denarja pridobili in ga vložili v več kot 40 večjih projektov. Samo v šolsko in predšolsko vzgojo je bilo vloženega približno 4 milijone evrov, več milijonov v cestno infrastrukturo, na področju komunale so bila v zadnjih 4 letih skoraj vsa naselja priključena na kanalizacijo in čistilno napravo, ostaja le še Sedlarjevo. Velike izboljšave so vi4 dne na cestni infrastrukturi, kjer so bile zgrajene 4 in 5 metrov široke ceste in zgrajene številne kolesarske steze. Veliko je bilo vloženega še v športno infrastrukturo, voodoskrbo v celotni občini, zanemarili pa nismo niti društev in vseh ostalih akterjev, ki jih je v občini veliko. Številna društva v naši občini dobro financiramo, medtem ko ta društva omenjena sredstva s svojim delom tudi zelo dobro opravičujejo. Tako lahko za mandat, ki je za nami, rečem, da je eden izmed uspešnejših. Po dolgih letih smo uredili most med Imenim in Miljano, uredili krožišče, zavijalni pas in železniški prehod pri Termah Olimia, uredili veliko parkirišč v občini, pod streho spravili dom starejših, uredili trško jedro in dosegli tudi to, da se vse skupaj vidi navzven in da to ljudje tudi opazijo, saj smo lani prejeli še zlato priznanje na tekmovanju Entente florale. Še vedno žanjete velike uspehe z malo zaposlenimi. Kje je ključ uspeha? Dobro sodelovanje in predvsem to, da se znamo dobro zorganizirati. Tudi v prihodnje vemo, da se da z malim številom zaposlenih veliko narediti in če bi analiziral delo naše uprave, lahko rečem, da naredijo veliko več kot tam, kjer je bistveno več zaposlenih. Velikokrat sem poudarjal, da je naša občina tudi zato, ker tako malo porabi za zelo učinkovito delo uprave, lahko izpeljala toliko projektov. Tudi letošnje praznovanje zaznamujejo številne prireditve in otvoritve. Kaj vse to dogajanje pomeni za turistično občino Podčetrtek? Čez vse leto se pri nas odvijajo številne prireditve. Kar nekaj jih gosti Večnamenska športna dvorana in vse prireditve skupaj pripomorejo k večji prepoznavnosti kraja. Predvsem v poletnem času imajo gostje zares kam iti in kaj videti. Iz podatkov mednarodne turistične organizacije pa je razvidno, da v kraj prihaja največ gostov, saj je znano, da se dobre prakse širijo od ust do ust. Vse to k nam pripelje vedno več turistov s tako imenovanega območja Beneluksa. Stalni gostje pri nas pa še vedno ostajajo Nemci, Italijani in drugi in vsi skupaj so pri nas res zadovoljni. Pred dnevi ste napovedali ponovno kandidaturo za županski mandat. Zakaj ponovna kandidatura? Že na socialnem omrežju Facebook sem zapisal, da gre za dogovor med tistimi, ki so mi najbližji. Tu ne gre le za mojo družino, ampak tudi za veliko mojih občank in občanov, ki si želijo, da še enkrat kandidiram za župana. Znano je, da imam službo in še kar nekaj pomembnih funkcij. Seveda bom zaradi preobremenitve v naslednjem letu eno ali dve funkciji dal malo na stran. Lahko pa rečem le to, da zelo dobro vem, zakaj še kandidiram za prihodni mandat. Že pred nekaj leti sem dejal, da moje tri prioritete, ki so zelo pomembne za našo občino, ostajajo: ureditev gradu Podčetrtek, ureditev Vonarskega jezera in oživitev železniške proge s sosednjo Hrvaško. Ker so to veliki projekti, ki zahtevajo večletno delo in mnoga poznanstva ter poznavanje razmer, si želim, da jih »spravimo naprej«. Vsak, ki razume turizem, ve, kaj ti trije projekti pomenijo za našo prihodnost, za naše mlade, njihove zaposlitve in prihodnost naše občine. Ne mislim le na zaposlitve mladih z dokončanimi fakultetami, ampak za mlade različnih profilov, ki jih je treba tudi pravilno usmerjati. In za konec še misel, namenjena občankam in občanom ob letošnjem praznovanju. Najprej se vsem občankam in občanom zahvaljujem za dobro sodelovanje. Predvsem se zahvaljujem zato, ker so odstopili veliko kvadratnih metrov zemljišč, veliko služnosti in da so potrpeli, ko so se vsi projekti izvajali. Želim si, da s projekti nadaljujemo in v prihodnosti še veliko naredimo. Iskrene čestitke ob prazniku!

[close]

p. 5

OBČINSKI SVET V MANDATU 2010 – 2014 Mag. Srečko Jug, Anton Počivavšek, Ana Koprivc, Maks Jurak, župan Peter Misja, Gojko Lončarič, Jožica Užmah, Boris Počivavšek, mag. Darija Štraus-trunk, Blaž Šelekar, Zlatko Juričan, Srečko Gobec, mag. Marko Jurak. PROJEKTI FINANCIRANI S POMOČJO EVROPSKIH SREDSTEV V MANDATU 2010 – 2014 IZGRADNJA KOLESARSKE STEZE V OBČINI PODČETRTEK - ETAPA PRISTAVA PRI MESTINJU – VONARJE. PRESTAVITEV IN IZGRADNJA CESTE LC 317090 (CESTA K MEJNEMU PREHODU PODČETRTEK) Projekt je bil financiran iz naslova »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 20102013 za obdobje 2010-2012. Otvoritev 24.9.2011. UREDITEV LOKALNE CESTE LC 317020 SV. EMA - VIDOVICA Operacija je bila delno financirana iz Evropske unije in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se je izvajala v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete “Razvoj regij”, prednostne usmeritve Razvoj obmejnih območij s Hrvaško IZGRADNJA KANALIZACIJE IN ČISTILNE NAPRAVE IMENO Projekt je bil delno financiran iz Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete “Razvoj regij”, prednostne usmeritve Razvoj obmejnih območij s Hrvaško. 5

[close]

p. 6

OBNOVA STARE ŠOLE V PODČETRTKU GRADNJA ČISTILNE NAPRAVE, EKO OTOKA S PARKIRIŠČEM IN VODOVODOM V PRISTAVI PRI MESTINJU Evropa investira v podeželje REVITALIZACIJA TRŠKEGA JEDRA PODČETRTEK OBČINA PODČETRTEK KOT PARTNER V EU PROJEKTIH NA OBMOČJU OBČINE PODČETRTEK REKONSTRUKCIJA CESTE VIRŠTANJ – LOKA Evropa investira v podeželje 5. Javni razpis MGRT , prednostne usmeritve ››Razvoj obmejnih območij s hrvaško‹‹ REKONSTRUKCIJA PROMETNE POVEZAVE GRUSKA – POLJE REKONSTRUKCIJA LOKALNIH CEST SELA - VERAČE 6

[close]

p. 7

REKONSTRUKCIJA CESTE MALE RODNE - PLAT - GABRCE – NEZBIŠE REKONSTRUKCIJA CESTE MALE RODNE - PLAT - GABRCE – NEZBIŠE OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU SOTLE - HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA IN DOGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINAH KOZJE, PODČETRTEK, ROGAŠKA SLATINA, ROGATEC IN ŠMARJE PRI JELŠAH REKONSTRUKCIJA CESTE KAMENCE - JERČIN - NEZBIŠE – PRISTAVA OSTALI PROJEKTI V MANDATU 2010 – 2014 - CESTA JERČIN - CESTA LASTNIČ – BREZOVEC IN POLJE OB SOTLI – LASTNIČ - VRTEC PODČETRTEK - KUHINJA IN JEDILNICA V OŠ PODČETRTEK - ČISTILNA NAPRAVA OLIMJE - VODOVOD ŠKOFJA GORA - KROŽIŠČE PODČETRTEK (PRI TERMAH OLIMIA) - HRUŠKOV DREVORED - CESTA NEZBIŠE - CESTA POLJE ( OD ŠOLE DO GRADIŠEKA) - UREDITEV ŠPORTNEGA PARKA POLJE IN PARKIRIŠČ - CESTA SODNA VAS – LOKA - MOST MILJANA - UREDITEV ŠPORTNEGA PARKA PRISTAVA - ODBOJKARSKO IGRIŠČE IMENO - POSTAVITEV GARDEROBNE HIŠKE NA IGRIŠČU NA VIRŠTANJU - CESTA ŠKRBNIK - CESTA ROGINSKA GORCA - CESTA RUDNICA – VIRŠTANJ - CESTA SELA – VERAČE – VIRŠTANJ - PARKIRIŠČA PODČETRTEK, OLIMJE IN PRI VEČNAMENSKI ŠPORTNI DVORANI - CESTA ROGINSKA GORCA – GUZEJ - CESTA IMENO – IMENSKA GORCA - CESTA OLIMJE – ZABOROVEC - UREDITEV STRUGE SOTLE V SEDLARJEVEM - CESTA PRISTAVA - CESTA AMON – URŠIČ - UREDITEV DISLOCIRANE ENOTA DOMA STAREJŠIH PODČETRTEK - UREDITEV ZDRAVSTVENEGA DOMA PODČETRTEK - BALINIŠČE PRISTAVA 7 IZGRADNJA KOLESARSKE STEZE V OBČINI PODČETRTEK, ETAPA GOLOBINJEK OB SOTLI – SELA

[close]

p. 8

MAKS BUNŠEK, DOBITNIK PRIZNANJA OBČINE PODČETRTEK ZA LETO 2014 Maksa Bunška je v krajevno skupnost Polje ob Sotli, natančneje v Lastnič, pripeljala ljubezen, saj se je zagledal v našo krajanko Minko in se z njo poročil. Dom sta si ustvarila v Celju, kjer sta se jima rodila otroka Anita in Andrej, vsak vikend pa je iz mestnega vrveža družina potovala v Lastnič, kjer so si najprej postavili majhno leseno hiško, kmalu pa je poleg nje zrasla hiša, ki jim je najprej služila le kot domovanje za čez vikend, ko pa se je Maksi upokojil, je ta hiša v Lastniču postala njegov dom. Že mnogo let pred tem, pa je v Lastniču ustvaril tudi domovanje za čebele, ki so njegove spremljevalke že petdeset let, saj je Maksi strasten čebelar. S čebelami ima veliko skupnega, tudi tisto lepo lastnost, ki ji rečemo delavnost in le-ta ga je gnala, da je kmalu začel zelo aktivno sodelovati v društvih v krajevni skupnosti Polje ob Sotli. Najprej se je vključil v Društvo za ohranitev starih običajev, kjer je začel kot kosec in kaj kmalu postal predsednik društva, ki je prav pod njegovim vodenjem doživelo velik razcvet. Bil je idejni vodja kmečkih iger in nadgrajeval že utečena dogajanja ob ohranjanju starih običajev, od kožuhanja do pletenja velikanskega adventnega venca in ročne postavitve butare velikanke. Ljubitelj narave je bil s sočlani pobudnik kar nekaj pohodov, rad pa spodbuja sodelovanje društva tudi na raznih tekmovanjih po Sloveniji in predstavitvah na sejmih. Poleg tega je Maksi še aktiven gasilec, ki vsako leto prispeva k uspešnim rezultatom na tekmovanjih veteranske ekipe. Velik vzor pa je tudi mladim športnikom, saj je strasten tekač, ki se je udeležil že številnih maratonov, rad pa sodeluje tudi na poletnih vaških igrah v Polju ob Sotli. Njegov čut za ljudi v stiski ga je popeljal v Medžupnijsko Karitas Obsotelja, kjer prav tako pridno deluje pri vseh humanitarnih dejavnostih. Poleg vsega tega pa seveda ostaja čebelar, ki je kot član nadzornega odbora aktiven v čebelarski družini Podčetrtek, ki združuje čebelarje občin Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje. Kot zelo vesten čebelar se udeležuje vseh strokovnih izobraževanj in pomaga pri delu društva, izvaja dneve odprtih vrat ter je vključen v blagovno znamko SMGO (Slovenski med z geografsko označbo). Med drugim skrbi tudi za razvoj in predstavitev vloge in pomena čebelarstva. Maks je tako človek, ki je s svojim aktivnim delom v društvih krajevne skupnosti Polje ob Sotli zelo zaznamoval družbeno dogajanje. S svojim delom in idejami je marsikdaj spodbudil krajane, da so se lotili česa novega, in je tako vzor vsem generacijam. DENARNA NAGRADA OBČINE PODČETRTEK V ŠD PRISTAVA PRI MESTINJU Člani ŠD Pristava pri Mestinju so v lanskem letu pripravili dobrodelni turnir za otroke, ki obiskujejo tretjo osnvono šolo v Rogaški Slatini. Športno društvo Pristava pri Mestinju je bilo ustanovljeno leta 1999 in letos praznuje 15 let uspešnega delovanja. V športnem društvu delujejo sekcije: nogomet, odbojka na mivki in na novo ustanovljena sekcija balinanja. Člani se uspešno udeležujejo turnirjev in tekmovanj v obeh kategorijah. Vsako leto pripravljajo vaški turnir za KS Pristava, leta 2013 pa so pripravili dobrodelni turnir za otroke, ki obiskujejo Tretjo osnovno šolo v Rogaški Slatini. Člani ŠD Pristava vseskozi skrbijo za red in čistočo na igri8 šču, uredili so tribune z novimi sedeži, pripravlja pa se tudi projekt za nov športni objekt, ki naj bi se začel izvajati naslednje leto. Skratka, člani športnega društva Pristava sodelujejo z vsemi ostalimi društvi v kraju in so dober zgled Krajevni skupnosti Pristava in Občini Podčetrtek. Prav zaradi vsega omenjenega se je Komisija odločila, da denarno nagrado Občine Podčetrtek prejme ravno Športno društvo Pristava pri Mestinju.

[close]

p. 9

DOBRI REZULTATI TERM OLIMIA KLJUB TURBULENCI V GOSPODARSTVU V Termah Olimia in Termah Tuhelj kljub gospodarski krizi in turbulenci v gospodarstvu beležijo pozitivno rast poslovanja. Vse to je zagotovo odraz neprestanih vlaganj v obeh podjetjih ter vizije biti boljši in gostom ponuditi nekaj več. V Termah Olimia so v prvih petih mesecih tega leta ustvarili 6.252.000 evrov prihodkov, kar je 2 % več kot lani. Ustvarili so 68.000 nočitev, kar je 1,5 % več kot lani, od tega pa so za 4 odstotke povečali število tujih nočitev ter za 5 odstotkov število kopalcev, saj so jih letos gostili že 45.534. Z rezultati poslovanja so zadovoljni tudi v Termah Tuhelj, kjer so v prvih petih mesecih letošnjega leta ustvarili 33.620 nočitev, kar je 44  % več kot v istem obdobju lani. Pozitiven trend te rasti je rezultat aktivnega nastopa na tujih tržiščih, s katerim so pričeli v lanskem letu. Porast tujih nočitev tako v prvih petih mesecih tega leta presega 70 %, največ gostov pa je predstavljalo germansko tržišče ter Slovenci in Italijani. Vsi ti rezultati so odraz trdega dela zaposlenih ter predvsem modrih in pogumnih odločitev vodstva obeh podjetij. Prvi mož Term Olimia Zdravko Počivalšek je ob dobrih poslovnih rezultatih ponosno povedal, da je Wellness Orhidelia letos praznoval peti rojstni dan in je že peto leto najboljši wellness v Sloveniji, Termalni park Aqualuna pa je bil v letih 2012 in 2013 v kategoriji velikih termalnih kopališč izbran za »Naj kopališče« v Sloveniji. Za ta prestižni naziv predvsem v letu 2013 pa ima zasluge zagotovo tudi King kobra, edinstvena in adrenalinska kača, ki se je obstoječim bazenom, toboganom ter skrbno izbranim vodnim igralom za najmlajše pridružila v letu 2013. Tako bodo tudi letos v Termalnem parku Aqualuna nekateri zagotovo kričali od strahu, drugi od užitka … Predstavništvo Term Olimia v Rusiji Po pripravi vseh pravnih postopkov in dokumentov, ki so potrebni v Ruski federaciji za odprtje predstavništva, je v drugi polovici preteklega leta novo predstavništvo Term Olimia v Moskvi začelo polnopravno delovati. Uredili so poslovni prostor na Derbenevskayi ulici v Moskvi, kjer imajo v stavbi predstavništva Iskratela, poleg pisarne Adrie Airways in turistične agencije Alpmor, tudi svoje predstavništvo. Predstavništvo vodi Natalija Travina, ki ima pooblastilo Term Olimia d.d. za opravljanje vseh promocijsko poslovnih aktivnosti v imenu Term Olimia na področju Ruske federacije. Direktor Zdravko Počivalšek in vodja marketinga in prodaje Term Olimia Vasja Čretnik sta povedala, da so glavni cilji predstavništva predvsem povečanja prepoznavnosti Term Olimia in Term Tuhelj v Rusiji, širjenja mreže touroperatorjev, zavarovalnic, klinik in vseh drugih, ki prodajajo/posredujejo storitve Term Olimia in Term Tuhelj, ter povečanje njihove zainteresiranosti za sodelovanje. Poleg tega pa še promoviranje storitev prek promocijskih akcij v okviru promocij v organizaciji predstavništev Slovenije in Hrvaške v Moskvi in na splošno v Rusiji ter konkretno povečanje obiska in ustvarjenega prihodka z gosti iz tega področja. Za leto 2014 so si zadali 50-odstotno povečanje. Tako njihova predstavnica Natalija Travina tekoče skrbi za komunikacijo s strankami in organizacijo viz, rezervacij ter ostale logistike, vzdržuje stike ter nudi suport obstoječim partnerjem Term Olimia in Term Tuhelj. V letošnjem letu so poleg nastopa na sejmu MITT in prezentacije na hrvaškem veleposlaništvu v Moskvi v maju ob peti obletnici Wellnessa Orhidelia v prostorih predstavništva uspešno organizirali družabni večer, ki se ga je udeležilo preko 20 predstavnikov podjetij, s katerimi sodelujejo. Uspešno so izvedli in organizirali seminar in študijsko skupino zdravnikov iz mreže klinik Niarmedik ter v začetku junija izvedli uspešen press trip za novinarje iz ruskih edicij Elle, Women's Health ter Domashniy Ochag, Krestyanka in Dobrye sovety. Podobno press študijsko turo v Termah Tuhelj načrtujejo v mesecu oktobru. Terme Olimia v letu 2014 v znamenju razvoja selfness storitev V Termah Olimia bodo v letu 2014 veliko znanja in energije usmerili v to, da postanejo prvi celoviti ponudnik selfness storitev v Sloveniji. Idejo selfnessa, novega trenda v svetu, v svoji turistični ponudbi razvijajo zato, da gostom zagotovijo več od samega razvajanja, ki so ga ti sicer vajeni v tovrstnih termah. S svojimi dolgoletnimi izkušnjami in znanjem jim želijo pokazati možne poti do samouresničitve, do vzpostavitve ravnovesja na telesnem in duhovnem nivoju, s čimer si bodo lahko gostje zagotovili bolj kakovostno življenje – ne samo takrat, ko bivajo pri njih, temveč tudi takrat, ko so doma, v službi … Glavni cilj je ustvariti podporno selfness okolje za gosta in ga s tem pripeljati do točke, ko začne premišljevati, kako bi moral ravnati s svojim zdravjem in kako dejansko ravna. Pri tem mu bodo pomagali in ga usmerili, kako prestopiti meje vsakdanjih »zdravju škodljivih« navad in kako se od njih ločiti ter zaživeti drugačno, prerojeno, bolj zdravo življenje. Velik premik bo ob tem čutiti tudi v sami gostinski ponudbi. V Termah Olimia so prepričani, da se bodo gostje ob tovrstni ponudbi, pitju in kopanju v termalni vodi, ki je znana po svoji zdravilnosti, z okušanjem izbrane in obogatene olimske prehrane, obdani z idilično naravo in kulturo, domov vračali prerojeni in se vedno znova radi vračali tudi nazaj. Wellness Orhidelia je letos praznoval peti rojstni dan in je že peto leto najboljši wellness v Sloveniji. 9

[close]

p. 10

GASILSTVO V OBČINI PODČETRTEK ZA GASILSTVO V OBČINI PODČETRTEK SKORAJ 78 TISOČ EVROV V Občini Podčetrtek se zavedajo pomena dejavnosti gasilskih društev in jim bodo, kot je obljubil župan Peter Misja, večjo pozornost namenili v proračunu v naslednjem letu. Omenil je dve večji investiciji, ki ju načrtujeta PGD Pristava in PGD Podčetrtek in ju bo treba začeti pripravljati v kratkem času. Župan je že v letošnjem letu nameraval nekatere stvari spremeniti, vendar je bilo to zaradi izrednega števila investicij malo manj vidno. Kot običajno je pogodba o sofinanciranju delovanja gasilskih društev sestavljena iz treh delov – za dejavnost gasilskih društev je namenjenih 21.700 evrov, za dejavnost Gasilske zveze Šmarje 27.000 evrov in za nabavo opreme 29.000 evrov. Sredstva iz zadnje postavke so bila predvidena za nakup novega vozila za PGD Polje Sedlarjevo. Pred podpisom pogodbe se je župan zahvalil vsem gasilkam in gasilcem ter predsedstvu in poveljstvu Gasilske zveze Šmarje, ki uspešno združuje gasilska društva šestih občin na območju Obsotelja in Kozjanskega. Obljubil je, da jim bo občina ob morebitnih težavah stala ob strani in jim skušala pomagati. Župan je s predsedniki gasilskih društev Občine Podčetrtek in predstavniki Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah februarja podpisal pogodbo o sofinanciranju delovanja v letu 2014. REKORDNA UDELEŽBA EKIP NA GASILSKI ORIENTACIJI V SELAH Tekmovanje v gasilski orientaciji za mladino je prvo izmed tekmovanj na območju Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah. Letošnjo organizacijo so prevzeli člani PGD Sela - Verače - Virštanj in tako so se mladi skupaj s svojimi mentorji odpravili v Sela, kjer so v šestih skupinah, in sicer pionirji, pionirke, mladinci, mladinke ter pripravniki in pripravnice, opravili svoje naloge. Od skupno 18 podeljenih pokalov jih je kar 10 romalo v društva, ki delujejo v sklopu Občine Podčetrtek. Letošnje orientacije, ki je potekala v Selah, se je udeležilo rekordno število ekip. NOVO VOZILO V ČAST 90. OBLETNICI PGD POLJE - SEDLARJEVO V Krajevni skupnosti Polje ob Sotli krajani vsak dan veliko časa in dela namenijo skrbi za svoje družine, urejene domove in pestro družabno dogajanje. Med krajani je tudi veliko takih, ki so se zapisali gasilstvu in bili prvo julijsko soboto še posebej ponosni, saj je njihovo Prostovoljno gasilsko društvo Polje - Sedlarjevo praznovalo že 90 let obstoja. Praznovanje se je začelo s slavnostno parado, v kateri je sodelovalo več kot 80 domačih gasilcev in gasilcev iz sosednjih in pobrate- Novo moštveno vozilo Volkswagen Transporter je blagoslovil tudi dekan in domači župnik Jožef Rogač. Parada, v kateri je sodelovalo 81 gasilcev. nih društev, ki so jo obiskovalci navdušeno spremljali. Sledili so številni govori, zahvale in pohvale, podeljevanje gasilskih plamenic, nato pa je nastopil še najslovesnejši trenutek praznovanja – predaja ključev novega moštvenega vozila Volkswagen Transporter, ki so ga ravno na ta dan predali svojemu namenu. Ob tem velikem dogodku pa so člani PGD Polje - Sedlarjevo s podpisom listine o pobratenju zapečatili tudi dolgoletne prijateljske vezi z DVD Marija Bistra. 10

[close]

p. 11

V DVAJSETIH LETIH JE BILO OSVOJENIH VELIKO VRHOV, POSTORJENEGA VELIKO DELA IN SKLENJENIH MNOGO PRIJATELJSTEV V tem letu se v planinstvu obeležuje veliko obletnic, in sicer 120 let aktivnega planinstva na Slovenskem, 80 let Kozjanske podružnice in za planince PD AT Podčetrtek najpomembnejša obletnica – 20 let njihovega delovanja. Ta jubilej so aprila planinci obeležili najprej s tekmovanjem v rekreativnem plezanju na umetni steni, nato pa s kulturnim programom, ki so ga izvedli mladi planinci in skozi katerega so bili predstavljeni začetki društva ter pa njegovo delovanje nasploh. Ker pa je na ta večer v sklopu praznovanja Skozi kulturni program so predstavili 20. letno delovanje planinskega društva, Planinska zveza Slovenije pa je ob tem jubileju članom PD AT Podčetrtek podelila posebna priznanja. 20 let svojega delovanja so planinci za začetek obeležili s tekmovanjem v rekreativnem plezanju na umetni steni. potekal tudi redni občni zbor, je predsednik podal tudi kratko poročilo o delovanju v letu 2013. Podrobnejša poročila o delovanju pa so bila objavljena v zborniku Naše poti I, v katerem so planinci zajeli najpomembnejše prelomnice v vseh teh letih ter podali podrobna poročila o delu v letu 2013. Po vseh teh formalnostih so planinci ob slavju pripravili planinski ples, s čimer so zaokrožili 20 let svojega uspešnega delovanja. VIRŠTANJČAN HIŠE VIN EMINO IZBRAN ZA ŽUPANOVO VINO Občina Podčetrtek je poleg vseh lepot, ki jih ima, tudi dežela izvrstnih vin, kar dokazujejo številne visoke ocene na tekmovanjih ter pa seveda dober glas pokuševalcev, ki to vino radi pijejo. Izbor »Županovo vino« je prav tako dobra promocija izvrstnih vin, ki jih pridelajo domači vinogradniki. Letošnjega že 10. izbora so se udeležili trije vinogradniki, ki so imeli svoja vina najbolje ocenjena, in sicer predstavnik male virštanjske kleti Janez Žan Ilek s tremi vzorci, predstavnik uspešnega kmečkega turizma in srednje velike kleti Jože Volavšek z dvema vzorcema in pa največja vinska klet na našem območju, Hiša vin Emino, ki je v svojih treh vzorcih združila vinogradnike vsega območja. Ocenjevalno komisijo, ki jo je sestavljalo osem ocenjevalcev, je na letošnjem izboru najbolje prepričal Virštanjčan Hiše vin Emino, ki je s tem postal Županovo vino leta 2014. Kandidati za laskavi naslov Županovo vino so nestrpno čakali na rezultate. Naziv Županovo vino 2014 je bil dodeljen Virštanjčanu iz Hiše vin Emino. 11

[close]

p. 12

OČISTILI OBČINO PODČETRTEK Leta 2010 je v vseslovenski akciji Očistimo Slovenijo v Občini Podčetrtek sodelovalo skoraj osemsto občanov, nabrali pa so 415 kubičnih metrov smeti. S čiščenjem občine so v pomladanskih mesecih v okviru različnih čistilnih akcij nadaljevali, letošnjo pomladno soboto pa so po enoletnem premoru zopet organizirali skupno občinsko čistilno akcijo. Udeležilo se je je 184 občanov, ki so organizirano čistili vsak po svoji krajevni skupnosti. Med pridnimi prostovoljci je bilo kar nekaj otrok, največ v KS Polje ob Sotli, kjer je čistilo tudi največ oseb – 45. Tri osebe manj so čistile v KS Pristava pri Mestinju, kjer pa so nabrali največ smeti, kar 9 kubičnih metrov. Tudi povsod drugje, v KS Virštanj, KS Olimje in KS Podčetrtek, so pridni prostovoljci pobirali smeti, na območju Vonarskega jezera pa so se jim pridružili celo trije policisti. Letošnje čistilne akcije se je udeležilo 184 občanov, ki so skupno nabrali 22 kubičnih metrov smeti. JURJEVANJE Člani MKTD Lepe strune že mnogo let okoli jurjevega, ki se praznuje 24. aprila, organizirajo tradicionalno jurjevanje. Letošnje se je ponovno odvijalo v Športnem parku Imeno, kjer so se ekipe najprej pomerile v peki cvrkov, nato pa je sledil pohod s šaljivimi igrami okoli Imenske Gorce. V peki cvrkov, ki so jih letos ocenjevali Peter Misja, Blaž Šelekar in Vlado Vindar, se je najbolje odrezala ekipa Golobinjeka, v šaljivih igrah pa so bili najuspešnejši mladi, in sicer člani ekipe WTF. Najuspešnejše ekipe na pohodu. DESINIŠKA GODBA BUDILA OBČANE PODČETRTKA Budnica ob prvem maju je v Podčetrtku že stalnica, z leti se spreminja le ura bujenja v posameznem kraju. Letošnje budnice godbe na pihala iz Desiniča so bili najprej deležni ob poti skozi trg Podčetrtek, kjer se je godbenikom pridružil predsednik KS Podčetrtek in direktor Turizma Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje Boštjan Misja, ki jih je spremljal skozi vso pot. Od tam so se godbeniki odpravili naprej pred Hotel Breza, nato pa v Polje ob Sotli. Pot jih je vodila tudi v Golobinjek in na Virštanj, kjer se jim je pridružil še župan Peter Misja. V nadaljevanju poti so se godbeniki ustavili še v Imenem, Olimju ter v Pristavi pri Mestinju, svoje bujenje pa so zaključili na trgu Vasi Lipa, kjer so imeli krajši koncert. 12 Godba na pihala iz Desiniča je s svojim igranjem najprej budila sam Podčetrtek, nato pa je budnico odigrala tudi v vsaki drugi krajevni skupnosti občine. Povsod se je zbralo veliko domačinov, ki so godbenikom pripravili tudi pogostitve, v Imenem pa je tako krajane kot godbenike čakala kisla juha.

[close]

p. 13

TEKMOVANJE ZA MEMORIAL FRANCA RENIERJA PONOVNO ZDRUŽILI S PRAZNIKOM KS PODČETRTEK IN MAJSKO NOČJO Majska sobota je v Podčetrtku minila v znamenju gasilstva in praznovanja. Na ta dan je namreč potekalo tekmovanje za memorial Franca Renierja, hkrati pa je svoj praznik slavila KS Podčetrtek. Vseh sodelujočih ekip na letošnjem tekmovanju za memorial Franca Renierja je bilo 19, česar so bili organizatorji zelo veseli, saj so sodelujoča društva dokazala, da jim niti klavrno vreme ne pride do živega. Tekmovalne desetine so se pomerile v izvedbi suhe vaje, in sicer so vajo ponovile dvakrat, upoštevala pa se je najbolje izvedena vaja. Medtem ko so nekatere ekipe še tekmovale, se je pred gasilskim domom v Podčetrtku začelo praznovanje praznika krajevne skupnosti Podčetrtek, v sklopu katerega so podelili priznanje zaslužnemu krajanu Vladimirju Grobelniku ter uradno predali svojemu namenu nova garažna vrata na gasilskem domu in blagoslovili kip svetega Florjana, ki krasi pročelje gasilskega doma, za tem pa je sledila zabava s Party bandom. Posebno priznanje za velik doprinos h kraju Podčetrtek je letošnje leto šlo v roke Vladimirja Grobelnika. Gasilske ekipe so se pomerile v izvedbi suhe vaje. Župan Peter Misja je v družbi častnega predsednika Vladimirja Grobelnika, namestnice predsednika Ksenije Grobelnik in poveljnika društva Saša Lipoška prerezal trak in s tem uradno otvoril novo pridobitev. ŽE DESETIČ IZ PODČETRTKA V KUMROVEC MKTD Lepe strune pod organizatorstvom članov Sabine in Gorazda Pavčnika vsako leto organizira pohod iz Podčetrtka v Kumrovec. Tudi letos na že desetem jubilejnem pohodu so se pohodniki izpred bara Atom podali mimo Imenega, kjer so imeli postanek pri županu Petru Misji, do mejnega prehoda Miljana, kjer so prečkali državno mejo in se preko Plaviča in Zagorskih Sel podali vse do Kumrovca. Množična skupina, ki je v Kumrovec vkorakala ob petju starih jugoslovanskih pesmi, si je ogledala proslavo, ki jo v Kumrovcu vsako leto pripravijo v čast Titu, v program pa so vključene vse države bivše Juge. Slovenijo in vse pohodnike, ki so v Kumrovec prikorakali iz Podčetrtka, je zastopala skupina Deci iz Šmarja pri Jelšah, ki je s svojim petjem navdušila zbrano množico. Po končani prireditvi so se pohodniki še nekaj časa zadržali v Kumrovcu, nato pa so iz Kumrovca z avtobusom krenili proti Podčetrtku, kjer jih je v gasilskem domu ob jubilejnem pohodu čakala zabava, pogostitev ter torta velikanka. Pohoda mladosti, ki je namenjen počastitvi in obujanju spominov na Tita, se že deset let udeležujejo pohodniki iz vse Slovenije. 13

[close]

p. 14

KONCERTI DOMAČIH PEVSKIH ZBOROV OLIMSKI PEVCI PREPEVALI LEPE BOŽIČNE PESMI Pevci cerkvenega pevskega zbora Olimje so skozi vse leto zelo aktivni, saj ne manjkajo pri skoraj nobeni nedeljski ali praznični maši. Njihov repertoar obsega najrazličnejše pesmi, še posebej pa radi prepevajo radostne božične pesmi, kar so dokazali tudi v januarju, ko so vernikom, ki so se udeležili svete maše v Olimju, najprej polepšali le-to, ob koncu pa so nekaj pesmi zapeli tudi pred oltarjem. V CERKVI SVETEGA LOVRENCA V PODČETRTKU DONELA PESEM Cerkveni mešani pevski zbor Zvon iz Podčetrtka, ki deluje že osemnajsto leto, sestavlja 25 članov, katerih starost sega od 14 do 72 let. Ne glede na starostno raznolikost v svojih vrstah člani zbora skupaj z zborovodkinjo Mihaelo Pihler s svojimi glasovi tvorijo čudovito celoto in ravno to so dokazali s čudovitim koncertom, ki so ga maja izvedli v cerkvi svetega Lovrenca v Podčetrtku. Pevci cerkvenega pevskega zbora Olimje so najprej popestrili sveto mašo, nato pa so nekaj pesmi zapeli še pred oltarjem. Cerkveni pevski zbor Zvon, ki ga sestavlja 25 pevcev, je letos zakorakal v osemnajsto leto svojega delovanja. OSTI JAREJ POSKRBELI ZA ČUDOVIT GLASBENI VEČER Za čudovit večer so ponovno poskrbeli fantje vokalne skupine Osti jarej s tradicionalnim koncertom Ostani mlad s prijatelji v olimski cerkvi. V goste so tokrat povabili dve moški pevski zasedbi, besedne niti pa je pletel njihov slepi prijatelj Sebastjan Kamenik, ki ni skoparil z lepimi besedami o skupini Osti jarej. Člani vokalne skupine so tako ponovno dokazali, da so njihovi koncerti nekaj prav posebnega. SLIŠALA SE JE PESEM Moški pevski zbor Terme Olimia, za katerim je že skoraj 40 let delovanja, vsako leto pripravi koncert. Junija so tako ljubitelje pesmi povabili v olimsko cerkev, ki slovi po svoji akustičnosti, in obiskovalci so lahko prisluhnili čudovitim moškim glasovom. Skozi celoten program je pesmi z veznim besedilom povezovala Patricija Kajba, pevce Moškega pevskega zbora Terme Olimia pa je v sredini programa na odru zamenjal Mešani pevski zbor Bistrica ob Sotli, ki jih – prav tako kot Moški pevski zbor Terme Olimia – vodi Špela Drašler. Fantje vokalne skupine Osti jarej so s svojo umetniško vodjo Mihaelo Pihler pripravili še en lep večer. Moški pevski zbor prepeva že skoraj 40 let. 14

[close]

p. 15

KMEČKE IGRE V POLJU OB SOTLI Člani Društva za ohranitev starih običajev (DZP) Lastnič, so v juniju organizirali tretje kmečke igre. V preteklih dveh letih so se ekipe najprej pomerile v ročni košnji in grabljenju, letos pa so se organizatorji odločili, da ti dve disciplini le prikažejo, ne bodo pa tekmovalnega značaja. Tako so se kosci in grabljice najprej zbrali na Hostnikovem travniku, kjer so prikazali košnjo in grabljenje, nato pa so se odpravili v športni park, kjer je potekal tekmovalni del. Letošnjih kmečkih V preteklih dveh letih so se ekipe najprej pomerile v ročni košnji in grabljenju, letos pa so se organizatorji odločili, da ti dve disciplini le prikažejo. V vseh igrah je bilo potrebno veliko spretnosti in sreče. iger se je udeležilo 7 ekip, in sicer ekipa Trebč, Prelaskega, Zgornjega in Spodnjega Lastniča, Sedlarjevega, Polja ter pa ekipa Konjenice Virštanj Kozjansko. Ekipe so se pomerile v ročni molži z umetnimi seski, v žaganju hloda, v hoji po bali ter pa v vožnji s samokolnico, svoje spretnosti pa je na teh vaških igrah najbolje pokazala ekipa Trebč, ki je postala zmagovalec tretjih kmečkih iger v polju ob Sotli. POČASTILI SO DAN DRŽAVNOSTI Občina Podčetrtek je v sodelovanju s Termami Olimia, Območnim združenjem veteranov vojne za Slovenijo, Območnim združenjem slovenskih častnikov Šmarje pri Jelšah ter Policijskim veteranskim društvom Sever za celjsko območje organizirala osrednjo prireditev v počastitev dneva državnosti. To prireditev so s plesom, recitali in glasbo obogatili otroci vrtca in šole Podčetrtek in Moški pevski zbor Terme Olimia. Zbrane je nagovoril župan Peter Misja, kot slavnostni govornik pa se je predstavil veteran vojne za Slovenijo, polkovnik Miha Butara. Ob koncu programa je svojo veteransko pesem zapel še Brane Gradišnik. V programu ob počastitvi dneva državnosti so nastopali tudi otroci vrtca Počdetrtek. SREBRNOMAŠNIK PATER FRANC MURKO Pater Franc Murko je pred 25 leti stopil na skrivnostno pot, ki mu jo je namenil Gospod. Ta je Francu naložil enega najplemenitejših poslanstev, in sicer opravljanje duhovniškega in redovniškega poklica. Poklica, ki zahteva veliko odpovedi in žrtvovanja ter polno predanost Bogu in ljudem. Postati duhovnik in redovnik je odziv na božji klic, ki ga slišijo le redki. Eden izmed tistih, ki je ta klic slišal in se nanj odzval, je pater Franc, ki je svoje mašniško posvečenje prejel pred 25 leti. Farani Olimja patra poznajo kot skromnega, ponižnega, skrbnega, doslednega, delavnega in vestnega duhovnika in patra, ki poleg maševanja in dela v samostanu poučuje verouk, pripravlja prvoobhajance na prejem prvega svetega obhajila, enkrat mesečno obiskuje bolnike na domu in jim prinaša obhajilo, sodeluje z mladimi animatorji pri pripravah na oratorij, seveda pa poleg vsega naštetega veliko časa tudi moli in vzdržuje osebni stik z Gospodom ter s tem dobiva novo moč za nadaljevanje svojega poslanstva. Za vsa leta dobrega in plemenitega dela so se srebrnomašniku v Olimju ob počastitvi njegovega praznika zahvalili vsi farani in vsi tisti, ki sodelujejo s patrom Francem na takšen ali drugačen način. Po telovski procesiji je sledila maša, kjer so se zbrani Bogu zahvalili za 25 let zvestega služenja ljudem v duhovniški in redovniški službi patra Franca Murka. 15

[close]

Comments

no comments yet