NAPREDEK 11

 

Embed or link this publication

Description

Napredek, glasilo Občine Podčetrtek

Popular Pages


p. 1

N a p re d e k GLASILO OBČINE PODČETRTEK Številka: 11 7. september 2012 1

[close]

p. 2

Dobra povezanost je ključ za razvoj V času, ko govorimo o krizi in slabem delu marsikaterega državnega organa, smo v naši občini še kako ponosni na dosežke, ki jih vsako leto več dobimo v naše okolje. Ko poskušam analizirati, kje smo v tako malih občinah toliko boljši, da lažje delamo investicije, da težave hitreje rešujemo, da se znamo obrniti v vseh trenutkih; pridem do enostavnega zaključka – povezanost in dobro sodelovanje. Ravno zaradi dobrega sodelovanja smo v naši občini vedno znova uspešni. Dobro delo na vseh segmentih daje odlične rezultate. Nekoč popolnoma neprepoznavno območje Občine Podčetrtek je postalo znano po celem svetu in se daje kot primer dobre povezanosti in odličnega dela. Dobro sodelovanje pa se čuti tudi na vsem območju Obsotelja in Kozjanskega. Spoštovane in spoštovani, želim si, da bi takšno povezanost čutili tudi v naši državi. Takrat nam bo lepše in boljše. Veliko lepega in boljšega vam želim. Iskrene čestitke ob našem prazniku. Vaš župan Peter Misja Uredniški odbor: Peter Misja, Zdenka Ivačič, Mojca Amon Urejanje in priprava prispevkov: Zdenka Ivačič Fotografije: Fanika Šket, arhiv Občine Podčetrtek, arhiv OKo Izdaja: Časopis OKo Oblikovanje: OKo - print shop Naklada: 1300 izvodov Na naslovnici: Park 2

[close]

p. 3

V Občini Podčetrtek se trend dobrega sodelovanja in razvoja nadaljuje Leto med obema praznikoma je Občini Podčetrtek s sabo prineslo veliko novih pridobitev. V zaključni fazi je največja investicija, izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v Imenem, zaključuje se obnova trškega jedra in stare šole v Podčetrtku, poleg tega pa je pripravljenih še veliko projektnih dokumentacij. Vsa ta dejstva so razlog za veselje ob prazniku občine, zato je župan Peter Misja ob letošnjem praznovanju zelo zadovoljen. Zagotovo je dobro opravljeno delo spodbuda za prihodnost, saj se bo v Občini Podčetrtek tudi v prihodnje delalo v smeri razvoja in dviga kvalitete življenja občanov. V Občini Podčetrtek je bilo leto med obema praznikoma ponovno zelo investicijsko naravnano in zelo delavno. Katere naložbe in projekte bi izpostavili? V lanskem letu se je po prazniku občine zaključil zelo pomemben projekt »Izgradnja kolesarske steze Pristava–Sodna vas«, letos pa so v teku trije zelo pomembni projekti, izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v Imenem, ureditev trškega jedra v Podčetrtku in obnova stare šole v Podčetrtku. Poleg teh treh projektov so tu še projekti pod okriljem države, v katerih pa smo prav tako aktivno sodelovali. Tu gre za most Miljana, ki smo ga namenu predali v začetku julija letos, in pa izgradnjo krožišča pri Termah Olimia. po celotni občini. Tu bi omenil, da so vsi večji kraji že pokriti s kanalizacijskimi sistemi in da bodo drugo leto zaživeli v vseh večjih krajih, saj država nalaga izgradnjo teh sistemov, na katere bodo morali biti priključeni vsi. V vasi Imeno pa je z izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave dodana vrednost res zelo velika, saj gre za malo prebivalcev, vendar za kraj, ki se zelo razvija. Tega se včasih sploh ne zavedamo, saj so vse cevi položene v zemlji, vendar je vse to za prihodnost naših rodov nujno potrebno. Zagotovo se bo v prihodnje še zgodila kakšna investicija, ki »ne bo vidna«, vendar še kako potrebna. V mislih imam izgradnjo novega vodovodnega sistema v naslednjih letih in če se večina denarja dobi s strani Evrope, smo lahko prezadovoljni. Po lanskem prazniku občine se je zaključil zelo pomemben projekt »Izgradnja kolesarske steze Pristava–Sodna vas«. Letošnji proračun, ki je bil sprejet že konec leta 2011, je doživel tudi že rebalans. Zakaj? V lanskem letu nismo dobili povrnjenih sredstev za izgradnjo kanalizacijskega sistema Pristava (projekt 48 ur) in smo dobili povrnjena šele v letošnjem letu, računamo tudi na to, da letos v celoti ne bodo povrnjena sredstva države in Evrope za obnovo trškega jedra, zato smo morali tehnično zbalansirati tudi proračun. Okrnili nismo nobenega projekta in moram reči, da bo letos narejenih še celo več cest, kot smo planirali, je pa bilo potrebno malce prerazporediti določene postavke. Med največje investicije, ki so se zgodile v času med obema praznikoma, sodi izgradnja kanalizacije in čistilne naprave Imeno. Za to investicijo ste prejeli evropska sredstva. Kaj skoraj milijon evropskega denarja predstavlja za občane Občine Podčetrtek? Prav vsak pridobljen evro za občane predstavlja zelo veliko, saj je to dodana vrednost okolju, kjer živimo. V primeru izgradnje kanalizacije in čistilne naprave Imeno gre za izgradnjo kanalizacijskega sistema, ki jih pospešeno gradimo Največja letošnja investicija je izgradnja kanalizacije in čistilne naprave Imeno. Kaj na področju kanalizacije in čistilnih naprav v občini še ostaja odprtega? V Podčetrtku imamo kanalizacijski sistem urejen, vendar bomo morali zaradi novogradenj in pa zaradi tega, ker imamo vse več gostov, v naslednjih letih zgraditi še boljšo čistilno napravo, kar v občinski upravi tudi načrtujemo. Letos je s kanalizacijskim sistemom pokrito Olimje, pokrita je Pristava pri Mestinju, ki bo v nadaljevanju sedaj priključena na eno ali dve čistilni napravi. Seveda pa iščemo rešitve, kako urediti še ostale kraje. Med večjimi kraji nas čaka še Sedlarjevo, za kar za sredstva kandidiramo na več razpisih. Je pa potrebno tu omeniti, da bo v naslednjem letu steklo tudi sofinanciranje malih čistilnih naprav, tako da bodo tisti, ki bodo zainteresirani, dobili povrnjena določena sredstva s strani občinskega proračuna. Kaj pa ostali evropski projekti v občini, kaj prinašajo? Vsi evropski projekti v prvi vrsti prinašajo veliko dodano vrednost. Trško jedro v Podčetrtku dobiva novo podobo in že danes so ljudje z videnim zelo zadovoljni, ko prehajajo čez 3

[close]

p. 4

Podčetrtek. Tu se bo še marsikaj postorilo, med drugim se bo uredil park pri zdravstvenem domu. Še vedno pa čakamo na začetek naložbe dislocirane enote doma upokojencev Šmarje pri Jelšah, ki se bo urejala v zdravstvenem domu. Če govorim o obnovi stare šole, tukaj vidimo, da celoten šolski objekt dobiva celovito podobo. V načrtu imamo še energetsko sanacijo stavbe šole in telovadnice iz leta 1974 in v naslednjih letih bomo tako imeli obnovljeni obe šoli. V Pristavi pri Mestinju je praktično že vse postorjeno, saj smo letos uredili novo igrišče za vrtec ter še neka manjša popravila. Obe šoli sta tako zelo dobro urejeni in omogočata zares kvalitetno bivanje otrok ne samo v šoli, ampak tudi v vrtcu. Tu naj omenim, da vsem zagotavljamo tudi možnost, da otrok obiskuje vrtec. In ker smo bili uspešni na velikih razpisih, imajo sedaj naši šolarji v šolah zelo kvalitetno življenje. na državni ravni Slovenije in Hrvaške, sta bila trud in prizadevanje lokalne skupnosti in Vas osebno tu neprecenljiva. Kako ste zadovoljni, da most končno stoji in je mejni prehod odprt za promet? Seveda sem zelo zadovoljen, saj sem se vse mandate svojega županovanja zavzemal za ureditev tega mostu. In v zadnjem času je bilo na tem področju delo zares intenzivno, da je do izgradnje mostu le prišlo. In tudi potem, ko je investicija stekla, se nam je na koncu zgodilo, da je slovenski izvajalec šel v prisilno poravnavo in se dela niso mogla končati. Vendar je sedaj most končan in se od začetka julija že uporablja, mi pa se bomo sedaj zavzemali, da ga bomo lahko preko kolesarske steze prehajali tudi s kolesi. Vsekakor pa je pomembno še dejstvo, da bo tudi cesta, ki vodi do mejnega prehoda, v kratkem urejena. Kaj pa krožišče v Podčetrtku pri Termah Olimia? Tu gre sicer za državni projekt, ki ni bil zaključen po predvidevanjih, vendar je investicija končno izpeljana. Ste na račun zamude prejemali veliko kritik, predvsem v času največje turistične sezone? Res je bilo veliko kritik, vendar moram poudariti, da je krožišče vseeno zgrajeno. In če se ne bi začelo graditi, do te investicije v prihodnje sploh ne bi prišlo. To pomeni, da smo mi kot občina tukaj svojo vlogo pravočasno odigrali, saj smo pravočasno pripravili projektno dokumentacijo, da se je lahko pravočasno začela gradnja krožišča. In četudi je slednje zgrajeno z nekaj meseci zamude, ga vendarle imamo in to je spet zelo pomembna pridobitev za občino, za katero je občina odštela le strošek projektne dokumentacije, vse ostalo je plačala država. Ta projekt pa je pomemben še z vidika priključitve na novozgrajeno cesto proti mejnemu prehodu, povezave kolesarskih stez ter pa železniških zapornic, ki so bile prav tako na novo narejene zaradi celovitosti projekta. Za vse skupaj pa je bila večina sredstev pridobljena s sredstvi Evrope in države. In čeprav se je krožišče predolgo gradilo in je kar nekaj časa bilo zelo prašno, sem zadovoljen, da smo ga naredili. Tudi tukaj sem se sam osebno veliko angažiral, da se je v prvi fazi krožišče asfaltiralo in da se bo v teh dneh končalo. In mislim da bo krožišče ob otvoritvi z vsemi svojimi kamni, kot jim nekateri rečejo, zasijalo v vsej svoji lepoti. Seveda pa je krivda za zamudo na strani izvajalca, ki zaradi prisilne poravnave ni bil v stanju pravočasno izvesti del. Občina Podčetrtek se predvsem zaradi Term Olimia lahko pohvali, da število nočitev dnevno presega tudi številko 1800. Ste s področjem dela in razvoja na segmentu turizma v občini zadovoljni? V turizmu ne smeš biti nikoli zadovoljen, saj je vedno potrebno imeti plane, kaj vse je še za postoriti. Vendar smo lahko v času, v katerem živimo, z nočitvami in obiskom gostov v poletnih mesecih še kako zadovoljni. Seveda se bo slika v jeseni spremenila in potrebno se bo še bolj potruditi in boriti za tuje goste. Je pa res, da je Podčetrtek postal prepoznavna turistična destinacija, predvsem zaradi segmenta odlično urejene infrastrukture, zaradi segmenta veliko različnih destinacij, in še ena zadeva je, po kateri smo zelo cenjeni, to pa je dobro sodelovanje in pa zelo velika prijaznost ljudi do gostov. Nenehno se zavzemate, da se v občin dobro počutijo vse generacije, in tudi načrtovane investicije peljete v tej smeri. Težko pričakovana ureditev dislocirane enote doma upokojencev v Podčetrtku sicer stoji, vendar glede na vložena sredstva države bo do izvedbe te investicije zagotovo prišlo. Kaj bo to pomenilo za občino? Tudi sam sem zelo nezadovoljen, ker se zadeva po letu dni še ni premaknila. Pa vendar so v tem času v domu upokojencev Šmarje pri Jelšah naredili projektno dokumentacijo in pridobili gradbeno dovoljenje, mi pa smo v tem času prenesli lastništvo zgornje etaže zdravstvenega doma na pristojno Trško jedro v Podčetrtku ima novo podobo. Glede na prejetje evropskih sredstev po zaključenih investicijah se bo morala občina kratkoročno zadolževati. Je to veliko breme? Ne, to za občino ni veliko breme. Kratkoročno zadolževanje v teh primerih pomeni, da se zadolžujemo za tisto obdobje, ko še ne dobimo povrnjenega denarja. Pri določenih projektih se to zgodi zelo hitro, pri določenih pa traja nekaj časa, po pol leta in več. In sedaj, ko imamo trenutno odprtih več sto tisoč evrov računov, ki smo jih plačali izvajalcem, mi pa bomo ta denar prejeli šele čez pol leta, je kratkoročno zadolževanje nujno. Trudimo se namreč, da so vsi računi plačani v tridesetih dneh in zato bo v času, ko čakamo na denar, potrebno vzeti kakšno kratkoročno posojilo. Nov most na mejnem prehodu Imeno–Miljana je zagotovo zelo velika pridobitev. In čeprav je investicija potekala Župan Peter Misja je veliko naporov vložil v to, da je most Imeno–Miljana končno zgrajen in odprt za promet. 4

[close]

p. 5

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in verjamem, da se bodo v kratkem sprostila sredstva v višini približno 600 tisoč evrov za ureditev dislocirane enote. To bo majhen vložek za to, kar starejši s tem pridobivajo. Predvsem tudi zaradi dejstva, da tu ne bo možno le bivanje za 18 oseb, ampak gre predvsem za to, da bo omogočeno dnevno varstvo in bivanje tudi za tiste ostarele, ki ga bodo potrebovali. To so dementne in bolne osebe, ki v dopoldanskem času ne morejo same živeti, popoldne, ko so svojci doma, pa je zgodba drugačna. Že sedaj imamo kar nekaj takšnih ljudi, ki bi predvsem koristili dnevno varstvo. Zelo dobro je zaživela tudi Večnamenska športna dvorana Podčetrtek. Kaj slednja prinaša občanom in gostom, ki k nam prihajajo? Veliko. Predvsem v prvi vrsti za občane in naša društva, ki imajo nadstandardne možnosti za športna udejstvovanja ne le v večnamenski športni dvorani, ampak tudi v ostalih dveh dvoranah v Podčetrtku in Pristavi pri Mestinju. K nam prihaja tudi veliko ekip iz tujine, ki so zadovoljni z vsem, kar ponujamo. V dvorani se čez leto zgodi tudi veliko zelo odmevnih prireditev, kar opazijo tudi občani. In če turistična občina, kot je Podčetrtek, ne bi imela večnamenske športne dvorane, bi bila zagotovo veliko slabša turistična destinacija, kot je sedaj. Kako pa je z razvojnimi projekti? Razvojni projekti so še vedno namenjeni razvoju infrastrukture. Tu moram povedati, da v letošnjem letu zaključujemo še kar nekaj cest in različnih cestnih povezav z drugimi občinami in tako bodo prav vse ceste dobro urejene. Seveda pa se bodo v prihodnosti še vedno našle ceste, ki bodo potrebne sanacije in obnove ter razširitve in tako se bo na tem področju še vedno nekaj dogajalo. Glavna zadeva, ki se bo v naslednjih letih izvajala, pa je graditev kolesarskih stez in prepričan sem, glede na dejstvo, da država in Evropa še vedno vlagata v ta segment, da nam bo v veliki meri uspelo to zgraditi. V kratkem pa bo prišlo tudi do izgradnje vodovodnega sistema na celotnem področju, kar je, kot vidimo v teh sušnih dneh, zelo pomembno in potrebno. Napovem pa naj tudi to, da bo Občina Podčetrtek naredila vse, da bo prišlo do še večjega vira lastne vode. Že delamo določene raziskave in iščemo vodo in vem, da imamo vode v občini nekje pod zemljo dovolj, le najti jo bo potrebno in potem bomo kot občina komunalno manj odvisni od sosednjih občin, kar bo zelo pomembno tudi za kvaliteto življenja v naši občini. Turizem Podčetrtek, ki opravlja dejavnost TIC-a, še vedno domuje v stari stavbi, ki je v lasti Turističnega društva Podčetrtek. Bo ta stavba v kratkem doživela prenovo? Seveda. Tudi v tem primeru imamo že pripravljeno projektno dokumentacijo, urejeno je gradbeno dovoljenje, čakamo pa sklep določenega ministrstva za sofinanciranje projekta. Če le-ta ne bo ugoden, bomo aktivnosti vseeno peljali naprej. Tu ne gre za tako velik projekt in menim, da so realne možnosti, da se ta projekt naslednje leto izvede. Še vedno ostaja nerešena zgodba gradu Podčetrtek. Je v tej zgodbi že kaj novega? V tej zgodbi se že vse od začetka leta dogaja veliko novosti, od spomladanske smrti 80% solastnika gradu Dražena Zečevića do interesentov za nakup gradu iz tujine, iz Amerike in Rusije. Tu moramo seveda biti zelo previdni, komu grad prodati, saj je boljše kot slab lastnik grad pustiti še nekaj časa v stanju, kot je. Glede na dejstvo, da ima grad novo streho in da ga bomo jeseni še malce uredili, lahko še nekaj let čaka na najboljšega lastnika, saj je to zelo pomembno. Po moji oceni pa se zgodba gradu zelo dobro razpleta in tudi nasledniki solastnika so se že pripravili, da svoj delež prodajo potencialnemu novemu lastniku, ki pa v tem trenutku čaka na ceno. In ko bo le-ta znana, bo v tej zgodbi znanih tudi še več odgovorov za javnost. Trenutno pa moramo še malo počakati in če bo prišlo do nakupa trenutnega najresnejšega kupca, bom osebno zelo zadovoljen. Tu moramo namreč izbrati lastnika, ko bo zgodbo gradu peljal v takem segmentu, kot ga mi kot turistična občina potrebujemo. Kako ste zadovoljni z delom občinskega sveta? Kako sodelujete s svetniki? Tradicionalno je že praksa v naši občini, da s svetniki dobro sodelujemo. To se odraža tudi na terenu, kjer ni nekih posebnih težav. Svetniki imajo namreč dolžnost opozarjati na določene probleme, tako kot predsedniki krajevnih skupnosti, in glede na to, da se kljub trenutni krizi pri nas dela na vseh področjih in v vseh krajih, ni nekih posebnih težav. Še posebej naj izpostavim, da smo sprejeli kar nekaj odlokov, proračunov in rebalansov, pa pri tem nismo naleteli le na neke lokalne interese, kar pomeni, da svetniki razumejo sestavo proračuna. Občinsko upravo po navadi imenujete majhna in učinkovita ekipa. Kako ste zadovoljni z njihovim delom, katere kvalitete zaposlenih bi izpostavili? V občinski upravi že nekaj let velja, da dobro delamo in da si med sabo dobro razporejamo delo. Seveda mogoče kdo opazi ali ne, vendar sam opravim veliko del na terenu, kar je za župana veliko breme, vendar takšna je pač naša narava dela. Seveda bi si marsikdo želel še kakšno zaposlitev, vendar če smo v fazi največjih investicij zmogli brez dodatnega zaposlovanja, sem prepričan, da nam bo uspevalo tudi v bodoče. Po mojih izkušnjah je tudi v drugih službah namreč tako, da več ljudi še ne prinaša večjega učinka dela. Če pa imaš prave ljudi, ki pravilno in dobro funkcionirajo, se da veliko narediti. Letošnje praznovanje zaznamujejo številne pomembne prireditve. Katere so in kaj pomenijo za turistično občino Podčetrtek? Že cel avgust nas je spremljalo veliko prireditev na račun Poletja v Podčetrtku in prireditev, ki jih pripravljajo različna društva. Prvič v zgodovini občine smo imeli tradicionalno kmečko poroko, prvič v zgodovini smo gostili skupino »Prljavo kazalište«, kjer je šlo za vrhunec rock koncertov, ki smo jih do sedaj organizirali v občini. Drugič smo gostili izbor mlade kmetice leta. Gostili smo tudi avstrijske župane, ki so prav na našem stadionu v Podčetrtku s slovensko ekipo županov, v kateri igram tudi sam, odigrali prijateljsko tekmo, zgodilo se je še srečanje upokojencev naše regije s predsednikom države dr. Danilom Türkom. Vse ostale prireditve, ki pa še bodo, od srečanja na mostu v Sedlarjevem do otvoritev, ki se bodo zgodile in seveda vseh, ki so se že zgodile, pa zelo dobro vplivajo na promocijo naše občine in predvsem vplivajo na to, da turisti pri nas čutijo, da tukaj ne le bivajo, ampak da se pri nas zelo veliko dogaja. Kaj pa delo društev, ki jih v občini ni malo? Ali dosegajo Vaša pričakovanja? Vsa prav gotovo ne. Večina njih pa je odličnih in odlično delajo. Glede na to, da mi kot občina še vedno dajemo zelo veliko denarja za delovanje društev, je pomembno, da tudi društva nekaj vračajo. In prireditve, ki sem jih prej omenjal, se v večini odvijajo pod okriljem različnih društev. V občini imamo tudi veliko športnih društev in tudi ta veliko pomenijo in prepričan sem, da je denar, ki ga dajemo za društva, dobra naložba. In za konec še misel, namenjena občankam in občanom ob letošnjem praznovanju. Želim, da se trend dobrega sodelovanja in dobrega razvoja nadaljuje in pa vsem skupaj čestitam ob našem prazniku in ob novih naložbah, ki so se zgodile v času med obema praznikoma. 5

[close]

p. 6

OBČINA PODČETRTEK Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave Imeno Župan Peter Misja, ki dnevno spremlja trenutno največjo investicijo v občini, je zadovoljen, ker v času izgradnje niso naleteli na večje probleme, razen podtalnice, zaradi katere so morali vode še bolj utrditi. Dodal je še, da so morali zato, ker niso pridobili nekaj služnosti, nekatere trase peljati v cestnem telesu. Na koncu pa je poudaril, da so hvaležni vsem občanom, ki so razumeli pomen te investicije. (Z. I.) Največja investicija v Občini Podčetrtek, izgradnja kanalizacije in čistilne naprave Imeno, se bliža h koncu in konec meseca se bodo izvajale že prve priključitve. S to investicijo kraj Imeno zelo veliko pridobiva. Za izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave Imeno je Občina Podčetrtek uspešno kandidirala za pridobitev nepovratnih sredstev iz četrtega javnega razpisa za prednostno usmeritev »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«, kjer so pridobili okrog milijon evrov. Z gradnjo je podjetje Drava Ptuj, ki je bilo na javnem razpisu izbrano za izvajalca del, pričelo v mesecu marcu, dela pa potekajo po začrtanem planu. Izvajalec pa je v izvedbo javnega naročila vključil dva nova podizvajalca zaradi pravočasne izvedbe del oz. doseganja roka dokončanja del, določenega s pogodbo. Gre za čistilno napravo kapacitete 450 PE in izgradnjo kanalizacijskega omrežja za potrebe lokalnega prebivalstva in poslovnih objektov v naselju Imeno. Na na novo zgrajeno kanalizacijsko omrežje se bo priključilo okoli 300 prebivalcev, ki živijo v obmejnem pasu, in 15 poslovnih objektov, katerim se prvič rešuje problem odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Gradi se ločen sistem kanalizacije, skupna dolžina predvidene kanalizacije pa bo znašala 6.958,43 m. Fekalne odpadne vode bodo priključene na komunalno čistilno napravo Imeno, ki je locirana pod naseljem Imeno ob cesti proti mejnemu prehodu s Hrvaško. Investicija, katere vrednost del brez DDV-ja, ki si ga občina poračunava, je nekaj čez milijon evrov, se bo zaključila konec septembra, večino sredstev za izgradnjo pa prispeva Evropska unija. Fekalne odpadne vode bodo priključene na komunalno čistilno napravo Imeno, ki je locirana pod naseljem Imeno ob cesti proti mejnemu prehodu s Hrvaško. Večina občanov se zaveda pomena investicije. Skupna dolžina kanalizacije bo znašala 6.958,43 metrov. Evropa investira v podeželje Obnova stare šole v Podčetrtku Obnova stare šole v Podčetrtku je pri koncu. Zamenjalo se je stavbno pohištvo, obnovila fasada in streha, pri čemer je bilo potrebno še dodano ojačiti strope in ostrešje. Dela je izvajalo gradbeno podjetje Granit d.d. iz Slovenske Bistrice. 6 Sredstva za obnovo stare šole je Občina Podčetrtek pridobila na 5. javnem razpisu iz naslova ukrepa 323, Ohranjanje in izboljšanje dediščine podeželja v letu 2011. Lastnik stare šole, ki se je obnavljala, je Občina Podčetrtek,

[close]

p. 7

upravljavec objekta pa Osnovna šola Podčetrtek, saj v njej poteka pouk za osnovnošolce nižjih razredov. Glavnina del se je izvedla v času poletnih počitnic, zaključena investicija pa zagotavlja ohranitev objekta s statusom nepremične kulturne dediščine in izboljšanje pogojev za izvajanje pouka za učence nižje stopnje ter daje lepšo podobo samemu trškemu jedru. OBČINA PODČETRTEK Potrebno je bilo ojačiti ostrešje. Stara šola z novo podobo. Evropa investira v podeželje Urejanje trškega jedra v Podčetrtku po planu Obnova trškega jedra v Podčetrtku je že skoraj končana. Dela so vseskozi sicer nekoliko ovirala predvsem promet skozi trško jedro, večjih težav pa po besedah župana Petra Misje niso imeli. Tudi lastniki zemljišč neposredno ob gradbišču so bili med deli potrpežljivi. Podčetrtek je tako dobil še lepšo podobo. V sklopu projekta sta se namreč uredili cesta in ostala komunalna infrastruktura v trškem središču, kar pomeni, da se je uredilo vozišče, pločnik, odvodnjavanje in javna razsvetljava. Uredile so se še zelene površine v trgu – park pod zdravstvenim domom ter postavila nova urbana oprema: klopi, koši za odpadke, stojala za kolesa, korita za cvetje, drogovi za zastave, informacijske table … Za projekt »Revitalizacija trškega jedra Podčetrtek« je Občina Podčetrtek s strani Ministrstva za kmetijstvo, ukrep 323, prejela nepovratna sredstva v višini 331.816,84 evrov. Na razpisu je bilo mogoče pridobiti maksimalno 85 % priznane vrednosti naložbe, od tega znaša delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 75 %, delež Republike Slovenije pa 25 %. Dela, ki so v zaključni fazi, izvaja podjetje Iskra Sistemi, izvajali pa so jih skupaj s podjetjem Asfalti Ptuj. Lepšo podobo trškega jedra sedaj dopolnjuje še park, urejen pod zdravstvenim domom. Vstop v obnovljeno trško jedro. 7

[close]

p. 8

Imeno in Miljano sedaj povezujeta kar dva mostova Imeno v Občini Podčetrtek na slovenskem bregu Sotle in hrvaško Miljano v Občini Zagorska Sela odslej povezujeta kar dva mostova. Stari leseni je obnovljen za potrebe kolesarjev in pešcev, nadomestni betonski most pa po več kot štirih letih spet omogoča, da se lahko iz Imenega v Miljano peljemo z avtomobilom. Most sta s simboličnim stiskom roke namenu predala slovenski minister za infrastrukturo in prostor Zvonko Černač in hrvaški minister za pomorstvo, promet in infrastrukturo Siniša Hajdaš Dončić, ki nista pozabila, da most stoji tudi zaradi velikih prizadevanj obeh županov, Petra Misje in Žejka Kodrnje. Odprtje novega mostu Imeno–Miljana je bilo tako velik dogodek za ljudi na obeh straneh Sotle, ki jih tudi pred leti začrtana meja ni razdružila. Ostali so prijatelji in vožnja preko prehoda v Sedlarjevem ali v nočnih urah celo preko Bistrice ob Sotli je za marsikoga dnevno predstavljala veliko oviro, ki je bila v sredo, 11. julija, odpravljena. Prihod ministra za infrastrukturo in prostor Zvonka Černača, notranjega ministra Vinka Gorenaka, župana Petra Misje in ostalih gostov na most. Nov most sta s simboličnim stiskom rok odprla slovenski minister za infrastrukturo in prostor Zvonko Černač in hrvaški minister za pomorstvo, promet in infrastrukturo Siniša Hajdaš Dončić. Krožišče pri Termah Olimia V zaključni fazi je izgradnja krožišča pri Termah Olimia, ki je cestni projekt pod pokroviteljstvom države in bi po napovedih ob začetku gradnje moralo biti zaključeno že lansko jesen. Žal pa se je zapletlo, ker je šel izbrani izvajalec del, podjetje CM Celje, v prisilno poravnavo. Investicijska vrednost novega krožnega križišča na cesti R1219, odsek 1339 Mestinje–Golobinjek, je 376.719,55 evrov. Direkcija RS za ceste in Občina Podčetrtek sta sklenili sporazum o sofinanciranju, po katerem je Direkcija RS za ceste zagotovila 345.519,55 evrov za gradnjo krožnega križišča, Občina Podčetrtek pa 31.200 evrov za projektno dokumentacijo. S krožiščem bo povezana tudi cesta proti mejnemu prehodu pod samimi termami, hkrati pa bo povezalo vse kolesarske steze v občini. Župan Misja je vložil kar veliko truda in prizadevanj v to, da se je ob začetku glavne turistične sezone krožišče uredilo do te mere, da ni bilo več prahu, kar pomeni, da je bilo urejeno osnovno asfaltiranje. Na Direkciji za ceste pa so seveda zagotovljena tudi sredstva za dokončanje krožišča, od končne asfaltne prevleke do dokončne urejenosti samega videza krožišča. Dela bodo izvedena v prihodnjih dneh. Osnovno asfaltiranje krožišča, ki je preprečilo dvigovanje prahu v času glavne turistične sezone. Tudi tako imenovani kani še čakajo končno podobo. 8

[close]

p. 9

V Pristavi odslej osvetljeno tudi igrišče za odbojko V Pristavi pri Mestinju od vseh športnih površin ni bilo osvetljeno le še odbojkarsko igrišče, ki v poletnih mesecih privabi mnogo vaščanov, željnih druženja ob igranju odbojke. Ker so se zaradi nerazsvetljenega igrišča morali v večernih urah igranju odbojke mnogokrat odreči, so se na pobudo Martina Hercla odločili, da postavijo reflektor. Za pomoč pri izvedbi postavitve reflektorja so prosili župana Občine Podčetrtek Petra Misjo, ki je predlog finančno podprl in tako se je lahko začela izvedba načrtovanega dela. Sekcija odbojke ŠD Pristava se ob realizaciji zastavljenega cilja v prvi vrsti zahvaljuje Občini Podčetrtek in KS Pristava, članom ŠD Pristava, Ivanu Drozgu in Iviju Jerebu ter vsem, ki so jim kakor koli priskočili na pomoč pri izvedbi plana. Tako je odslej osvetljeno tudi igrišče za odbojko, ki bo prav gotovo ob večerih zaživelo tako, kot živijo druga igrišča v Pristavi pri Mestinju. (Karmen Cvirn) V Pristavi pri Mestinju odslej osvetljeno tudi odbojkarsko igrišče. Začenja se rekonstrukcija kar štirih lokalnih cest Občina Podčetrtek med prioritetnimi nalogami izboljšuje in vzdržuje občinsko cestno infrastrukturo – lokalne ceste, zato je bila s podjetjem Asfalti Ptuj v torek podpisana pogodba o začetku investicije ureditve 4 lokalnih cest in 4 odsekov v Občini Podčetrtek pod skupnim nazivom »Rekonstrukcija lokalnih cest v Občini Podčetrtek« v skupni dolžini 3,95 kilometrov. Gre za ceste: LC Virštanj–Rudnica, od Banovine, nadaljevanje od že obnovljenega dela v dolžini 600 m, 1600 m v smeri Loka, št. ceste: 396291; LC Škrbnik , odcep Nezbiše– Škrbnik, številka ceste: 317 011; LC Sodna vas–Cmereška Gorca, številka ceste: 317 041, od kapele v Sodni vasi do mostu v Cmereški Gorci, in LC Sodna vas–Roginska Gorca, odsek od Žlofa do meje z občino Šmarje, številka ceste: LC 396083. Na podlagi možnosti črpanja državnih sredstev iz 23. člena ZFO-1 in pripravljene dokumentacije za izvedbo se je Občina Podčetrtek odločila za investicijo v rekonstrukcijo lokalnih cest v Občini Podčetrtek, ki bo omogočala večjo prometno varnost za vse udeležence v prometu, ki lokalne ceste koristijo za prevoz na delo, v šolo, dostop do občinskega središča in drugih javnih storitev. Z urejeno prometno infrastrukturo bo občina posredno vplivala na spodbujanje gospodarskega razvoja v širšem regionalnem okolju, saj bo omogočala dostop do gospodarskih subjektov in turističnih ponudnikov, katerim je dostop po omenjenih lokalnih cestah pogoj za njihov nadaljnji razvoj ter za ohranjanje poseljenosti demografsko ogroženega območja. Občina je omenjeno investicijo prijavila na osnovi povabila za črpanje sredstev iz 23. člena ZFO in prejela pozitiven sklep v višini 231.373,00 evrov. Po izvedenem javnem razpisu za izbiro izvajalca del so bila le-ta oddana družbi Asfalti Ptuj, d.o.o. Pogodbo o začetku del sta podpisala župan Občine Podčetrtek Peter Misja in direktor podjetja Asfalti Ptuj Boštjan Dokl Menih, ki je dejal, da so zadovoljni, da lahko delajo v tako turistični občini, kot je Podčetrtek. Župan Misja pa je povedal, da podjetje poznajo, saj so že kot partner delali projekt Ureditev trškega jedra in da je prepričan, da bodo dobro, resno in odgovorno izvedli tudi ta dela. Izvedba investicije v rekonstrukcijo lokalnih cest zajema izvedbo sanacije voziščne konstrukcije, delno širitev vozišča v ovinkih, ureditev odvodnjavanja in izdelavo asfaltne prevleke z opremo v skupni dolžini 3,95 km. Za izvedbo gradbenih in spremljajočih del, potrebnih za realizacijo investicije, bo potrebno zagotoviti 285.475,10 evrov z vključenim DDV. Investitor bo potrebna sredstva zagotovil iz proračuna Občine Podčetrtek za leto 2012 v višini 54.102,10 evrov ter iz naslova 23. člena ZFO-1 v znesku 231.373,00 evrov. (Z. I.) Direktor podjetja Asfalti Ptuj Boštjan Dokl Menih in župan Peter Misja sta si po podpisu segla v roke v želji, da bo delo v zadovoljstvo vseh dobro opravljeno. 9

[close]

p. 10

Plaketa Občine Podčetrtek za leto 2012: ŽUPNIK JOŽE ROGAČ Jože Rogač prihaja iz Prekmurja, natančneje iz vasi Bogojina. Po končani osnovni šoli je šolanje nadaljeval na Srednji lesarski šoli v Mariboru. Nato je v Ljubljani in v Mariboru študiral teologijo. Leta 1999 je bil posvečen v duhovnika. Kot kaplan je najprej služboval v župnijah Tišina in Beltinci, potem pa je leta 2005 prišel za župnika v župniji Podčetrtek in Polje ob Sotli. Kot mlad župnik se je takoj lotil dela in v zelo kratkem času so ga prebivalci obeh župnij sprejeli za svojega. V teh letih se je lotil marsikatere novosti in mirno lahko rečemo, da je v župniji zavladalo zelo aktivno vzdušje. Veliko časa namenja aktivnostim z mladimi. Tako je leta 2006 zaživel oratorij, ki v poletnih mesecih združuje otroke sosednjih župnij. Otroci zelo radi obiskujejo verouk, kar je v teh časih mnogokrat težava marsikaterega duhovnika. Mlade zna pritegniti tudi k sodelovanju kot ministrante pri sveti maši ali pevce v cerkvenih zborčkih, saj jih v zahvalo vsako leto popelje na letovanje na morje, v slovensko obalno mesto Piran. Župljani so z veseljem sprejeli tudi organizacijo dnevov župnije, veselijo se srečanja starejših ter ostalih praznikov v obeh župnijah, od Miklavževega sejma v Polju ob Sotli do Lovrenčevega v Podčetrtku. Seveda pa ne smemo pozabiti na kvalitetno vzdrževanje sakralnih in gospodarskih objektov v obeh župnijah. Zelo pohvalno in dobrodošlo je sodelovanje gospoda Rogača z društvi, še posebej z gasilci, kjer ga srečamo kot pomembnega aktivista. Ravno tako je veliko prispeval, da se naprej razvijajo Cerkveni mešani pevski zbor Zvon ter otroška pevska zborčka v Podčetrtku in v Polju ob Sotli. Vse, kar počne, opravi z njemu danim optimizmom kljub omejenim materialnim možnostim. Odlikujejo ga preprostost, družabnost in njegov prešeren nasmeh ter dobra volja. Je zelo pozitivna in vsestranska oseba, ki jo spoštujejo tako verniki kot ateisti. Je človek poln optimizma ter človek dejanj, ki je vedno pripravljen pomagati sočloveku. Lani je postal še dekan Dekanije Kozje, kar dokazuje, da je zelo cenjen tudi v duhovniških krogih. Za vse našteto in zagotovo še mnogo več pa se mu podeljuje letošnja plaketa Občine Podčetrtek. Priznanje Občine Podčetrtek za leto 2012: VLADIMIR GROBELNIK Vladimir Grobelnik se je rodil 1. avgusta leta 1957, v Podčetrtek se je z družino iz Savinjske doline, kjer je bil rojen, preselil pred več kot dvajsetimi leti. V naše kraje ga je tako rekoč najprej vodila ljubezen, saj je njegova žena Podčetrtanka. Skupaj z ženo Silvo ter otrokoma Ksenijo in Sebastjanom si je ustvaril topel dom, vseskozi pa si je znal vzeti tudi čas za prijatelje, sosede in predvsem za gasilce. Dolgoletni gasilec Vladimir je takoj po prihodu v Podčetrtek stopil tudi v tamkajšnje gasilske vrste in leta 2005 postal predsednik PGD Podčetrtek. 10 V času, ko je prevzel funkcijo predsednika, so v društvu vladala nesoglasja, vse manj članov je bilo pripravljenih sodelovati, opremljenost je bila skromna. Posledično je v kraju naraščalo nezaupanje v to gasilsko organizacijo. Vladimir pa je začel postavljati nove temelje z vračanjem starih in privabljanjem novih članov. Leta 2007 je realiziral nabavo novega gasilskega vozila s cisterno, kar je bila zelo velika investicija za občino, kraj in društvo, kateremu je gasilsko vozilo v ponos še danes. Leta 2010 mu je uspelo v gasilsko garažo pripeljati še novo vozilo za prevoz moštva. Nabava nove gasilske opreme in preureditev gasilskega doma, ki še poteka z menjavo garažnih vrat, sta za društvo prav tako velikega pomena. Njegova izjemna sposobnost povezovanja ljudi je razlog, da društvo zopet diha kot eno in da se člani in drugi vedno radi ustavljajo v gasilskem domu, kjer ob opravljanju vsakodnevnih opravil Vladimir preživi veliko časa. Leta 1885 ustanovljeno društvo je v tem razmeroma kratkem času, odkar je na čelo prišel Vladimir Grobelnik, zopet zaživelo. Še več. Danes je to sodobno opremljeno gasilsko društvo, z zaupanja vrednim in na vseh področjih aktivnim kadrom, ki skrbi tudi za svoj podmladek. Vladimir Grobelnik pa nikoli ne skopari z nasveti ali kakšno drugo pomočjo tudi drugim društvom ali posameznikom v kraju in okolici. Vse to so razlogi, da se mu podeljuje letošnje priznanje Občine Podčetrtek.

[close]

p. 11

Odličnjakinje prejele zlate petice Župan Občine Podčetrtek je ob koncu šolskega leta tradicionalno sprejel najuspešnejše učence devetega razreda OŠ Podčetrtek. Letos je bilo na sprejemu šest devetošolk, ki so bile vsa leta odlične, v družbi najuspešnejšega športnika razreda in šole Žige Šviglja. Župan Peter Misja jim je čestital za vse, kar so dosegli, v želji, da bodo tudi vnaprej tako uspešni. Zahvalil se jim je, ker so aktivno sodelovali na občinskih prireditvah, zelo pa je vesel, ko vidi, da so aktivni tudi izven šolskih dejavnosti. Vse učence in celotno generacijo je pohvalil tudi ravnatelj šole mag. Darko Pepevnik, ki je dejal, da je s ponosom spremljal njihove uspehe. Na posebno generacijo, kot jo je imenoval, pa je zelo ponosen tudi njihov razrednik Marjan Petauer. Še posebej je vesel, da so znali držati skupaj, da so drug drugega spodbujali in da so se med sabo zelo dobro razumeli. Vsi so v dar dobili Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ), odličnjakinje pa še zlate petice. Zlate petice za odličnjakinje: Natalijo Govedič, Sergejo Hrvatič, Doris Keršič, Moniko Šelekar, Uršo Jeranko in Majo Sinkovič. Denarna nagrada Občine Podčetrtek za leto 2012: MKTD LEPE STRUNE Mladinsko kulturno turistično društvo Lepe strune, v katerega so vključeni mladi po letih in mladi po srcu, v letošnjem letu obeležuje 10-letnico svojega delovanja. Če spremljamo njihovo delo, lahko vidimo, da se zavzemajo za dogajanje v kraju in dokazujejo, da zmorejo kljub mladosti narediti veliko. Njihovo delo je prav gotovo najbolj opazno na prireditvi Struna fest. Organizacija slednjega že presega društveno delo in prireditev postaja iz leta v leto razsežnejša in odmevnejša. In kako se je društvo sploh ustanovilo? Zbrala se je skupinica mladih fantov, željnih poskrbeti za pestrejše dogajanje mladih v kraju. Za predsednika so določili Dominika Bovha, prav vsi ustanovitveni in ostali pridruženi člani pa so se kaj kmalu začeli aktivno udejstvovati. Pripravljali so čistilne akcije okoli gradu Podčetrtek in tako vsaj malo vzdrževali zapuščeno okolico in grad. Udeleževali so se tudi drugih čistilnih in delovnih akcij in bili vedno pripravljeni kakorkoli pomagati. Prevzeli so organizacijo jurjevanja, katerega prvotni namen je bil zgolj druženje ob pohodu po okoliških gričih, v zadnjih letih pa je prerasel v tekmovanje v peki cvrkov, ki se je zelo dobro prijelo in vsakoletno privabi več ekip, ki se pomerijo v peki le-teh. Pod njihovim okriljem se je začel tudi pohod v Kumrovec, katerega so se sprva udeleževali le domačini, zadnja leta pa se pohoda običajno udeleži preko 200 pohodnikov, ki pridejo z najrazličnejših koncev Slovenije. Nekaj let so ob svetovnem dnevu boja proti aidsu pripravili rock koncert, prav tako pa so pripravljali tudi koncerte Pomladnega prebujanja. Od leta 2006, ko so skupaj z občinsko stavbo prejeli tudi svoje prostore, pa so začeli delovati še bolj aktivno. Začeli so se prijavljati na državne razpise in tako dobili denar, s katerim so si kupili ozvočenje in z njim sodelujejo na marsikateri prireditvi ter uredili so e-točko, kjer je možen javni dostop do interneta. V vseh teh desetih letih so pripravili tudi številne potopisne in srednjeveške večere, stand up komedije, v času jesenskih počitnic organizirajo otroške ustvarjalne delavnice, organizirali so tudi jezikovne delavnice ter se nekajkrat v poletnem času odpravili na tabor Bolj živo. Že nekaj let zapored organizirajo športno prireditev 12 ur košarke, kjer se v dvanajstih urah na igrišču zvrsti od najmlajših selekcij pa vse do starejših, ki se bodisi ukvarjajo s košarko ali pa jim je ta le ljubiteljski šport in rekreacija. Skratka, poskrbijo, da pripravljajo dogodke za prav vse generacije in ne samo za mlade. Leta 2011 so zamenjali vodstvo in se še vedno držali zastavljenih prireditev ter pripravili novost, kot je bil Winter Struna fest, ki je minil v znamenju house glasbe in številnih DJ-jev. Člani MKTD Lepe strune so v vseh teh letih v Podčetrtek pripeljali številna velika glasbena imena, med katerimi so bile skupine: Naio Ssaion, Žurdov, Nude, Zaklonišče prepeva, Holder, Dan D, Res Nullius, Mi2, Šank Rock, Aperion, Big Foot Mama ter še mnogi drugi. Glede na to, da imajo letošnje leto 10 let delovanja, so se odločili za največji Struna fest do sedaj, ki je odlično uspel. Vse, kar je zgoraj napisano, dokazuje, da so mladi zelo aktivni in bi si zaslužili nagrado Občine Podčetrtek. 11

[close]

p. 12

Bogatejši za novo gasilsko črpalko Florjanova nedelja v Polju ob Sotli je bila za tamkajšnje gasilce poleg poklona zavetniku gasilcev posebna tudi zato, ker so blagoslovili novo gasilsko črpalko. PGD Polje-Sedlarjevo je do letos razpolagalo z več kot dvajset let staro gasilsko črpalko, ki je že nekajkrat zatajila v ključnih trenutkih. Zato so že lani začeli razmišljati o nakupu nove črpalke znamke Rosenbauer in jo letos v začetku marca tudi pripeljali v domačo gasilsko garažo. Črpalka, ki ima elektronsko regulacijo in elektronski vžig, se bo uporabljala za črpanje vode iz rek in jezer v primeru požarov, za črpanje vode v primeru poplav, na tekmovanjih in še kje. Zanjo so gasilci PGD Polje-Sedlarjevo odšteli skoraj 16.000 evrov, ki so jih zbrali s sredstvi, ki jim jih je Občina Podčetrtek namenila za opremo, z donacijo Krajevne skupnosti Polje ob Sotli, donacijo Občine Bistrica ob Sotli in s prispevki krajanov. Črpalko so svojemu namenu predali in blagoslovili minulo nedeljo po sveti maši, pri kateri so se poklonili svojemu zavetniku, svetemu Florjanu. Blagoslov je opravil župnik Jožef Rogač, gasilci pa so za vse prisotne po končani slovesnosti pripravili pogostitev v zahvalo za darovana sredstva in vso podporo, ki jo izkazujejo gasilcem. (Zdenka Ivačič) Ponosni na novo gasilsko črpalko. V letu 2012 77.500 evrov za gasilstvo Župan Občine Podčetrtek Peter Misja je s predsednico Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah Pavlo Kidrič in poveljnikom Bojanom Hrepevnikom ter predsedniki prostovoljnih gasilskih društev podpisal tripartitno pogodbo o sofinanciranju gasilstva. V letošnjem proračunu občine je za gasilstvo namenjenih dobrih 77 tisoč evrov. V Občini Podčetrtek deluje pet prostovoljnih gasilskih društev, z delom katerih je župan Peter Misja zelo zadovoljen. S pogodbo o sofinanciranju gasilstva je opredeljeno letošnje financiranje, določene so obveznosti gasilskih društev in Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah pri zagotavljanju varnosti v občini. Letos je tripartitna pogodba, ki je bila podpisana med Občino Podčetrtek, GZ Šmarje pri Jelšah in vsemi petimi PGD-ji v občini, težka 77.500 evrov. V Podčetrtku tekmovale gasilske pionirske in mladinske desetine V nedeljo, 10. junija, je na stadionu za Osnovno šolo Podčetrtek potekalo tekmovanje GZ Šmarje pri Jelšah za pionirje in mladince, katerega se je udeležilo 50 ekip. Na tekmovanju so otroci tekmovali v kategorijah pionirji, pionirke, mladinci in mladinke. Že s tem, da so se tekmovanja sploh udeležili, so bili neke vrste zmagovalci, prave zmagovalce pa so pokazali znanje, spretnost in malce sreče. V svojem imenu, v imenu Občine Podčetrtek in v imenu vseh županov UE Šmarje pri Jelšah je vse zbrane prav lepo pozdravil župan Peter Misja. Med tekmovalci je bilo tudi veliko domačih ekip. V kategoriji pionirjev je ekipa PGD Mestinje dosegla drugo mesto, azmagovalna ekipa pa je bila domača ekipa pionirjev iz PGD Imeno. V kategoriji pionirk, ki so tekmovale v vaji z vedrovko, je ekipa PGD Pristava pri Mestinju dosegla tretje mesto. V kategoriji mladincev, kjer so tekmovali v vaji z ovirami in v štafeti, je domača ekipa PGD Podčetrtek zasedla tretje mesto. Med mladinkami pa je ekipa PGD Pristava pri Mestinju osvojila drugo mesto. 12 V Pristavo pri Mestinju so šli kar trije pokali.

[close]

p. 13

Z budnico v prvomajsko jutro Godba na pihala Desinič tradicionalno na prvomajsko jutro z budnico budi krajane občine Podčetrtek. Tako kot je že v navadi, so se ustavili v Podčetrtku, Termah Olimia, Pristavi pri Mestinju, Polju ob Sotli, Golobinjeku, Virštanju, Imenem, Olimju in svoj obhod zaključili na trgu Vasi Lipa. Glede na to, da so bile ure budnice v posameznih krajih malo spremenjene glede na pretekla leta, je godbenike vsepovsod pozdravilo veliko število ljubiteljev tovrstne glasbe. Poleg bučnih aplavzov, ki so jim jih namenili, so jih vsepovsod tudi pogostili in si zaželeli, da jih prihodnje leto ponovno pridejo prebudit s svojo budnico. Najprej so bili budnice deležni v Podčetrtku. Letošnje županovo vino pridelali Bevčevi iz Verač Osmi izbor županovega vina v Občini Podčetrtek se je pričel s pesmijo Moškega pevskega zbora Terme Olimia in pozdravom župana Petra Misje, ki je zadovoljen, da so, odkar izbirajo županovo vino, poskrbeli tudi za promocijo domačih vinogradnikov in njihovih vin. Po recitacijah o vinu in trti Slavka Topliška pa je komisija, ki je izbirala županovo vino, zasedla svoja mesta. Župan Peter Misja, aktualna vinska kraljica Martina Baškovič, Tadeja Vodovnik Plevnik, vinski vitez Drago Kregar in Darja Bovha, ki je komisiji predsedovala, so imeli to častno nalogo. Po besedah Darje Bovha so med najboljšimi vini izbirali tisto vino, ki se najbolj ujema s karakteristikami Virštanjčana. Medtem ko so ocenjevali, pa so se vinogradniki Hiša vin Emino, domačija Bevc, domačija Štraus Kramer, domačija Toplišek, domačija Volavšek in domačija Ilek, ki so se s svojimi vini potegovali za laskavi naziv, predstavili. Ko so bila vsa vina poizkušena in ocenjena, sta vse navzoče nagovorila še predsednik Društva vinogradnikov Virštanj – Kozjansko Jože Mramor in direktorica Turizma Podčetrtek Fanika Šket, ki sta podelila priznanja za sodelovanje vsem vinogradnikom. Predsednica komisije Darja Bovha pa je potem izdala, da so letošnje županovo vino pridelali na domačiji Bevc. Na zdravje z novim županovim vinom. »Moj domači kraj« Vaških pevk iz Pristave Novo zgoščenko z naslovom »Moj domači kraj« so na domačem odru v Pristavi pri Mestinju predstavile Vaške pevke iz Pristave. Na zgoščenki so zapele tudi ob spremljavi župana Petra Misje in citrarja Francisa Pogačiča, ki sta z njimi zaigrala tudi na predstavitvi, na kateri ni manjkalo odličnih glasbenikov in pevcev. Ljudske pevke je pred trinajstimi leti združila ljubezen do ljudske pesmi in nadele so si ime Vaške pevke iz Pristave. Danes v sestavu pojejo Marjana Križan, Milka Ivič, Dragica Gobec, Milka Počivalšek, Zalika Vahen, Tinka Turk in Danica Anderluh. Iskreno zahvalo je pevkam na predstavitvi zgoščenke izrekel tudi predsednik KS Pristava pri Mestinju Srečko Gobec, saj skoraj ni prireditve v kraju, kjer pevke ne bi bile prisotne. Ob koncu so sledile zahvale vsem, ki so doprinesli k uspešni prireditvi, največja zahvala in čestitka pa je bila izrečena prav pevkam. 13

[close]

p. 14

Nastop mladih glasbenikov Učenci Glasbene šole Rogaška Slatina, oddelka v Podčetrtku, so s koncertom ob koncu šolskega leta v svojih točkah pokazali, kaj znajo, in tako navdušili občinstvo, ki jim je prišlo prisluhnit. Izmed vseh vpisanih učencev, ki so se leta 2006 vpisali v oddelek glasbene šole v Podčetrtku, ki se je tisto leto odprl, jih je do konca nižje glasbene šole, torej 6 let, vztrajalo le deset. Med nastopajočimi učenci so se najprej predstavili mlajši, ki glasbeno šolo obiskujejo manj kot 6 let, nato pa še tako imenovani absolventi, ki so aktivni od samega začetka. Med nastopajočimi je bilo mogoče slišati zvoke klarineta, klavirja, kitare, trobente, harmonike in flavte in vsi so bili odlični. Tudi zvok flavte, na katero je igrala Lara Smole, in zvok kitare Laure Lugarič sta se odlično ujela. Vrtec v Podčetrtku praznuje 40 let Vrtec v Podčetrtku deluje že štirideset let. Dečki in deklice, ki so vrtec prvi obiskovali, so danes že zreli možje in žene, njihova prva vzgojiteljica Elizabeta Plohl pa gospa s sivimi lasmi. Pa vendarle so spomini na čas, ko je vrata odprl prvi oddelek vrtca, ki je spadal pod OŠ Podčetrtek, zelo lepi. Le-te so obudili na filmu, ki opisuje 40-letno zgodovino vrtca, kako lepo je v vrtcu zdaj, pa so pokazali tisti, ki ga obiskujejo danes. V prvi vrsti so ob 40. obletnici vrtca v Podčetrtku sedeli župan Peter Misja, ravnatelj OŠ Podčetrtek mag. Darko Pepevnik, prvi ravnatelj vrtca Jože Brilej, prva vzgojiteljica Elizabeta Plohl, prva pomočnica Jožica Boslič, nekdanji zaposleni v Vrtcu Podčetrtek in še ostali gostje, ki so tako ali drugače zaznamovali štiridesetletno zgodbo vrtca v Podčetrtku. Med zbranimi je bila tudi prva generacija otrok Vrtca Podčetrtek, za katere si je kar težko predstavljati, da so bili kdaj tako majhni, da so obiskovali vrtec, pa vendar so ga. Ob tem jubileju so s skupnimi močmi delavcev šole, učencev in vseh tistih, ki so bili z vrtcem povezani, posneli zanimiv skoraj polurni film, prepleten s številnimi spomini, in marsikomu se je ob gledanju orosilo oko. Nastanek filma je predstavil ravnatelj mag. Darko Pepevnik, še pred tem pa so na oder stopili akterji današnjega vrtca in s svojimi nastopi tako kot vedno očarali. V prvi vrsti so sedeli predvsem tisti, ki so pisali 40-letno zgodbo podčetrteškega vrtca. Zmagovalna 5. skupina Vrtca Podčetrtek Zmagovalno vabilo, ki vabi, da zavihamo rokave in očistimo Slovenijo ter svet, so izdelali otroci pete skupine Vrtca Podčetrtek z vzgojiteljico Urško Sovinc in pomočnico Barbaro Cerovšek. Ideja za plakat je nastala v okviru projekta, ko so otroci namesto igrač za igranje kar tri tedne uporabljali odpadni material. Ko pa so v Nedelu, prilogi časopisa Delo, prebrali članek o Smetovnem povabilu, so se pogovorili in odločili, da sodelujejo. Izdelali so zanimiv plakat, na katerem so prikazali ločevanje odpadkov ter sonce in drevesa, ki so pomembna za življenje, z geslom: »Mi smo zraven, kaj pa vi?«. To geslo so si izbrali, ker so bili tudi sami del velike čistilne akcije in so očistili okolico vrtca. Pri odločitvi za sodelovanje in pri glasovanju so jim pomagali organizatorji akcije Očistimo Slovenijo v Občini Podčetrtek. Med številnimi domiselnimi vabili je komisija odločila takole: V kategoriji vrtci je zmagalo vabilo, ki ga je izdelala 5. skupina Vrtca Podčetrtek. Bili so tudi na sklepni prireditvi akcije Očistimo Slovenijo 2012, ki je bila 5. aprila v Ljubljani, kjer so za nagrado prejeli ogled predstave. 14 Otroci 5. skupine Vrtca Podčetrtek z vzgojiteljico Urško in pomočnico Barbaro so izdelali zmagovalno Smetovno povabilo.

[close]

p. 15

Kosci in grabljice ponovno na travniku Tradicionalna košnja na roke v organizaciji Društva za ohranitev starih običajev DZP Lastnič se je letos zgodila že v maju. Ta pravi kosci so kose vrteli že, ko se je pričelo daniti. Letošnja novost pa je bila še dopoldanska košnja po sveti maši, kjer so se koscem pridružile grabljice in nad katero so bili navdušeni številni gledalci. Za kose so poprijele celo grabljice. Pogled na travnik, kosce in brazde, ki so nastajale za njimi, ter grabljice. Iz Podčetrtka peš v Kumrovec Mladost in radost, pohodništvo in čudovita narava so gnali pohodnike, ki so se ob dnevu mladosti iz Podčetrtka že osmič odpravili v Kumrovec. Tokrat se je zbralo 170 pohodnikov z vseh koncev Slovenije, ki so se na svoji poti ustavili tudi v Sedlarjevem, kjer so planinci odprli obnovljeno Planinsko pot XIV. divizije. V Kumrovec so vkorakali okrog enajste ure. Med pohodniki pa so tudi letos bili pevci, tokrat je to bil pevski zbor Sedraž Laško, ki je na prireditvenem odru kot predstavnik Slovenije zapel pesem o Titu. Kumrovec so vsi skupaj zapustili v popoldanskih urah, polni novih vtisov in doživetij ter zaobljube, da se čez leto dni spet vrnejo. Tradicionalno zborno mesto pred barom Atom v Podčetrtku. Talenti na Virštanjski noči pregnali dež Šestnajsta Virštanjska noč se je začela z dežjem in s talenti, ki so s svojimi vedrimi nastopi pregnali dež. Na oder so za dobrodošlico najprej stopile Vaške pevke iz Pristave, ki se jim je po prvi odpeti pesmi pridružil še župan Peter Misja s svojo harmoniko. Prireditev je povezovala Martina Omerzel, vse zbrane pa je pozdravila predsednica TKD Virštanj Olga Amon in se zahvalila, da so se prireditve kljub slabemu vremenu udeležili. Za njo sta besedo dobila še župan Občine Podčetrtek Peter Misja in predsednik KS Virštanj Srečko Jug. Nato pa so na vrsto prišli talenti. Najprej je bilo potrebno imenovati žirijo, ki sta jo sestavljala že stara znanca Dragica Bah in Albin Plevnik, prvič pa se jima je pridružil še Srečko Jug. Prva je led prebila že stara znanka virštanjskega odra Tjaša Skale, sledili so ji Ansambel Jug, Melanija Šlogar, Monika Volf, Lea Zobec, Kaja Humski in Katarina Zobec in prav vsi so poželi velike aplavze. Vse nastopajoče je na klaviaturah spremljal Vilko Urek, svoje delo pa je korektno opravljala tudi žirija. Po mnenju ljudstva je letošnje tretje mesto pripadlo Kaji Humski, ki je odpela pesem Tanje Žagar, drugo mesto Tjaši Skale, zmagovalec virštanjskega odra pa je postal Ansambel Jug, za katere so organizatorji ob čestitkah izrazili željo, da bi jih kmalu prav oni zabavali na Virštanjski noči. Ob čestitkah vsem nastopajočim so na oder povabili tudi Emila Petka, ki vsako leto skrbi za jedačo in pijačo in je leta 1997 zasnoval Virštanjsko noč. Predsednica TKD Virštanj Olga Amon se je zahvalila vsem, ki so pripomogli k izvedbi prireditve. Ansambel Jug je po mnenju obiskovalcev postal zmagovalec virštanjskega odra. 15

[close]

Comments

no comments yet