NAPREDEK 10

 

Embed or link this publication

Description

Napredek, glasilo Občine Podčetrtek

Popular Pages


p. 1

N a p re d e k GLASILO OBČINE PODČETRTEK Številka: 10 23. december 2011 1

[close]

p. 2

Utrinki 2

[close]

p. 3

SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI ! V teh zadnjih dneh letošnjega leta poskušamo narediti obračun preteklega in misli usmeriti v prihodnje. V letošnjem letu se je v naši občini prav gotovo veliko spremenilo. Gradnja vrtca, jedilnice, obnova športne dvorane, učilnic itd. so gotovo velik prispevek za lepo in bogato otroštvo naših otrok. Izgradnje cest, kanalizacij, kolesarskih stez pa bodo prispevale k še boljšemu življenju vas občanov in občank. Tudi nagrade za urejenost, za marsikateri dosežek v občini dobro dene. Ponosni smo na vse nagrade in dosežke. Danes, ko živimo v času, za katerega pravijo, da je kriza, je še kako pomembno, da znamo živeti skupaj, da se znamo poveseliti, da smo pozorni tako do sebe kot do svojih bližnjih. Vesel sem, da je te pozornosti zlasti po zaslugi šole, društev in vseh nas veliko. Drage občanke in občani, zaupajte in bodite pozorni, da bo leto 2012 še lepše in boljše. V imenu občinskega sveta in občinske uprave vam želim vesele božične praznike in veliko zdravja ter sreče v novem letu. Vaš župan Peter Misja Uredniški odbor: Peter Misja, Zdenka Ivačič, Mojca Amon Urejanje in priprava prispevkov: Zdenka Ivačič Fotografije: Fanika Šket, arhiv Občine Podčetrtek, arhiv OKo Izdaja: Časopis OKo Oblikovanje: Friderik Prah Naklada: 1300 izvodov Na naslovnici: Večnamenska športna dvorana 3

[close]

p. 4

Delamo zelo intenzivno, kar je vidno po vseh krajih v občini V Občini Podčetrtek se tudi letos ponosno ozirajo nazaj, saj je iztekajoče se leto s sabo prineslo veliko novih pridobitev. Največja med njimi je zagotovo novi vrtec s kuhinjo in jedilnico. Župan Peter Misja se tako ob izteku leta ponosno ozira nazaj. Zagotovo je uspešno opravljeno delo dodatna spodbuda za prihodnost, zato se tudi v letu 2012 na območju Občine Podčetrtek obetajo spremembe, ki bodo še dodatno dvignile kvaliteto življenja. V pogovoru je župan Peter Misja strnil delo iztekajočega se leta, z odgovori pa nakazal, da se bo uspešna pot razvoja nadaljevala tudi v naslednjem letu. Pogovor pripravila: Zdenka Ivačič Z letom, ki se izteka, ste v Občini Podčetrtek lahko ponovno zelo zadovoljni. Kaj vse je zaznamovalo leto 2011? Leto 2011 je bilo predvsem zelo pomembno na investicijskem področju, saj smo pod streho spravili veliko pomembnih investicij, v naši občini se je zgodilo veliko odmevnih prireditev, med katerimi bi izpostavil SIW, Slovensko turistično borzo, ki smo jo gostili v maju, pripravljenih pa imamo že kar nekaj projektnih dokumentacij in odobrenih projektov, kar pomeni, da bo tudi prihodnje leto v naši občini zelo investicijsko naravnano. Tako kot vsako leto je tudi leto, ki se izteka, bilo zelo investicijsko naravnano. Poleg novega vrtca je občina bogatejša za kar nekaj kilometrov kolesarskih stez, čistilno napravo in še mnogo več. Kako vam v enem letu uspe pod streho spraviti toliko pomembnih investicij? Res je, da že vrsto let v občini delamo zelo intenzivno, kar je pravzaprav vidno po vseh krajih v občini, saj lahko rečem, da so zadnja leta občini Podčetrtek vdahnila povsem novo podobo. Je pa narejenih tudi veliko svari, ki na oko niso vidne, to so urejeni kanalizacijski sistemi, zgrajeni v zadnjih letih, potrjene pa imamo tudi že pozitivne sklepe za vnaprej. Največja investicija na tem področju se bo naslednje leto zgodila v Imenem. Uspešno smo namreč kandidirali na razpisu za pridobitev nepovratnih sredstev iz četrtega javnega razpisa za prednostno usmeritev »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013. Gradila se bo kanalizacija in čistilna naprava v Imenem. Investicija je vredna 1.326.575,96 evrov z DDV. Za izvajalca del je bil razpis objavljen 1. decembra letos, odpiranje ponudb bo v januarju 2012, investicija pa bo v celoti zaključena v letu 2012. Ob tem moram poudariti, da vseh teh investicij ne bi bilo brez dobrega dela občinske uprave, ki je maloštevilna, vendar zelo učinkovita in zelo intenzivno dela. V občini se trenutno izvaja kar nekaj projektov, za veliko projektov pa je že pripravljena projektna dokumentacija. Veliko projektov je zopet sofinanciranih s strani Evrope in države. Kakšna je skrivnost uspešnega prijavljanja na razpise? Moram povedati, da se veliko občin prijavlja na državne in evropske razpise in tudi mi nismo izjema. Možnost črpanja teh sredstev je bila v preteklosti zelo velika in mi smo jo dobro izkoristili, kot pa kaže, bo ta možnost odprta tudi v prihodnje, kljub temu da je ne le v Sloveniji, ampak tudi v Evropi slabše stanje kot v preteklosti. Drugače pa je morda naša skrivnost oziroma prednost v tem, da vseskozi pripravljamo projektne dokumentacije, s čimer je seznanjen tudi občinski svet. Smo v stanju zelo hitro pripraviti razpisno dokumentacijo, kar je zelo pomembno, saj vemo, da so nekateri razpisi odprti le nekaj dni in če razpisne dokumentacije ne oddaš pravočasno, ni možno dobiti razpisa oziroma sredstev. Ko 4 pa gre za večje projekte, je še te potrebno dobro sestaviti, imeti dobro projektno dokumentacijo, in tudi v segmentu velikih projektov smo bili, in upam, da bomo tudi v prihodnje, uspešni. Seveda se tu odražajo naše pretekle izkušnje, ki pa so zelo pomembne tudi pri vodenju velikih investicij. Kar veliko naporov vlagamo v nadzorovanje izvajalcev, ki včasih kandidirajo s prenizko ceno in investicij niso v stanju dobro in do konca izvesti. Občina Podčetrtek je na vrhu lestvice razvitosti v Sloveniji. Slednji podatek pri prijavah na razpise ne prinaša dodatnih točk, ampak jih odnaša, vseeno pa je uspešnost Občine Podčetrtek na razpisih zavidljiva. Tu moram poudariti, da ni le občina tista, ki je pridobila veliko razpisov, ampak so uspešni še ostali drugi gospodarski subjekti, ki delujejo na območju Občine Podčetrtek, izpostavil bi Terme Olimia. Če tako pogledamo lestvico dodane vrednosti v osnovnih sredstvih na prebivalca v naši občini za minulo leto, je le-ta skoraj 5000 evrov in marsikatera občina se nam po tem še dolgo ne bo mogla približati. To pomeni, da smo ogromno investirali in veliko denarja dobili z različnih razpisov. Tako lahko rečem, da gospodarstvo v naši občini še ne šepa, moram pa poudariti, da se je potrebno v vseh segmentih zelo boriti, to na splošno velja za vso Slovenijo. Ker smo turistična občina, je naša prednost ta, da je turistična panoga v porastu, tudi v naših Termah Olimia beležijo porast nočitev, je pa na drugi strani res tudi to, da se je potrebno za prav vsako nočitev zelo potruditi in delati tako, da se leto dobro izpelje. Kaj pa Občini Podčetrtek prinaša vstop Hrvaške v Evropsko unijo? Z vsemi sosednjimi hrvaškimi občinami dobro sodelujemo in skupaj peljemo tudi že evropske projekte. Verjamem, da se bo to še bolj intenzivno nadaljevalo z vstopom Hrvaške v EU. Seveda so tu možnosti velike, predvsem na obmejnem območju. Zagotovo bodo nekatere spremembe, vendar verjamem, da bomo spet znali poiskati prave projekte. Trenutno takšne projekte pripravljamo in iščemo takšne, ki bi prinašali čim večjo dodano vrednost, da bomo potem pri kandidiranju uspešnejši. Tu naj izpostavim sodelovanje z Občino Lepoglava, s katero skupaj peljemo projekt ureditve turistične poti in spominske sobe svete Eme, drugače pa imamo smele načrte tudi z Občino Zagorska Sela, saj je tukaj ob meji potrebno še marsikaj postoriti. Že v začetku januarja se začne izgradnja prepotrebnega mostu Miljana. Naj omenim še to, da sem bil na minulem občinskem prazniku Občine Zagorska Sela zelo vesel, ker je bilo povedano, da je le še manjša ovira do ponovne vzpostavitve železniške proge Zagreb–Kumrovec–Imeno in da so sredstva že zagotovljena. Glede na to, da je na Hrvaškem zmagala koalicija, ki ima kar nekaj ljudi s tega področja, pa verjamem, da bo železniška proga res kmalu v uporabi. Se pa večje težave pojavlja-

[close]

p. 5

jo pri ureditvi Vonarskega jezera, vendar tudi tu verjamem, da bomo našli skupen jezik z našo novo vlado in pristojnim ministrstvom ter da bo novi minister boljše razumel situacijo, kot jo je prejšnji, saj je to projekt, ki v velikih kilometrih prinaša delovna mesta tako na slovenski kakor tudi na hrvaški strani. Kot vemo, je narejena že strategija trženja, ki nakazuje, kaj vse tu želimo narediti, od hotelov do možnosti vodnih športov in adrenalinskih doživetij. Vsekakor pa povezava dveh velikih turističnih krajev, kot sta Podčetrtek in Rogaška Slatina, s tako velikim projektom praktično prinaša dolgoročno zagotovljeno dobro turistično delo. S koncem leta se je izteklo tudi prvo delovno leto novega občinskega sveta. Kako ste se ujeli s svetniki, lahko še vedno zagotavljate, da je vaše delo konstruktivno in da dobro sodelujete? Seveda to lahko še vedno zagotavljam. Na splošno z občinskim svetom, krajevnimi skupnostmi, predsedniki društev in praktično z vsemi občankami in občani delamo dobro in konstruktivno. Zelo dobro se tako razumemo z vsemi, moram pa povedati, da pri pridobivanju zemljišč prihaja do kakšnih problemov, ki pa jih skušamo tako rešiti. Kar se tiče občinskega sveta, pa tako kot je bilo do sedaj, vsi svetniki ne le dobro sodelujejo, ampak tudi pomagajo pri delu, saj nismo imeli veliko, smo pa v času tega mandata veliko naredili. Kaj pa občinska uprava, z letom 2012 se bo celo zmanjšala. Kako ocenjujete njeno učinkovitost? Naša glavna občinska uprava ni nikoli štela več kot štiri, mogoče pet ljudi. Trenutno imamo zaposlene tri in pol delavke, zaradi polovičnega koriščenja porodniškega dopusta sodelavke na področju okolja in prostora. Zagotovo smo ena manjših občinskih uprav, za delovanje porabimo zelo malo sredstev in tu je naša prednost. Naj pa še dodam, da določene pristojnosti prehajajo na druge institucije, na primer sociale, vrtca itd., zato se delo malce zmanjšuje in se mi ne zdi smiselno, da bi imeli več zaposlenih, čeprav bi na področju okolja in prostora potrebovali polno zaposlitev. Velik poudarek se poleg številnih investicij na območju Občine Podčetrtek daje tudi urejenosti. Olimje je ponovno najlepši izletniški kraj, Podčetrtek je prepričal spletne glasovalce. Kako v občini skrbite za urejenost? Urejenost občine je naša prioriteta in priznati moram, da imamo vedno več površin, ki jih je potrebno urejati. Glavnino zadev, od čiščenja do košnje, opravijo naši javni delavci, veliko se postori tudi z vsakoletnimi spomladanskimi čistilnimi akcijami. Drugače pa imamo zunanje sodelavce za urejanje bankin, cestišč in zasaditve rož. Glede urejenosti in še lepšega videza občine se bo veliko še spremenilo, predvsem v drugi polovici prihodnjega leta, ko bo novo podobo z novim krožiščem in fontano dobil prostor pred dvorano. Verjamem, da bo naslednje leto prišlo tudi do urejanja trškega jedra Podčetrtka, da bomo uredili staro šolo in bomo tako dobili lepo urejen center kraja. Izpostavim naj še urejeno Olimje, Imeno, ki naslednje leto pridobiva z ureditvijo kanalizacije, popravilom vodovoda in kakšnim urejenim odsekom ceste, v Sodni vasi imamo novo cesto. Zagotovo bo poudarek tudi pri Sveti Emi, ki je že pridobila novo cesto in zavijalni pas, v naslednjih letih pa pridobiva z urejeno potjo svete Eme. Tako bomo spet imeli veliko urejenih turističnih destinacij, pridobiva pa se tudi na področju Virštanja, kjer se bo naslednje leto začela izgradnja kolesarske steze, seveda pa nismo pozabili še na ostale kraje, zato bomo povsod, kjer je možno, uredili še kakšno cestišče in zaključili s kanalizacijskimi sistemi. Občinski svet je prvi petek v decembru že sprejel proračun za leto 2012. Kljub temu da se povsod poudarja zategovanje pasov, tega v občinskem proračunu Občine Podčetrtek ni videti. Kaj vse se bo torej počelo v letu, ki prihaja? Sestavili smo objektiven proračun, dobili smo veliko projektov, ki so vezani na evropska sredstva. Kot sem že omenil, porabimo malo sredstev za delovanje občinske uprave in kar nam ostane, dodajamo k evropskim projektom, ki jih je še vedno dovolj, kar pomeni, da bo tudi naslednje leto intenzivno. V proračunu pa ni določenih projektov, ki se izvajajo v občini, to je krožišče pri Termah Olimia, naslednje leto se bo verjetno zgradil še zavijalni pas v Pristavi, zelo intenzivno pa se bomo lotili še izgradnje kolesarskih stez. Povezava Rogaška Slatina–Podčetrtek in nadaljevanje kolesarske steze iz Imenega proti Prelaskem. Vsekakor pa bomo vse, kar smo si zadali v proračunu, poskusili uresničiti. Seveda pa pričakujemo še kakšen razpis in če bomo uspešni, se bo med letom zgodil še kakšen rebalans proračuna. Predvsem načrtujemo, da se bo še kaj zgodilo v zgornji etaži vrtca, kjer imamo možnost z zelo malim vlaganjem narediti še kakšen oddelek, knjižnico in glasbeno učilnico ter sanitarije, za kar pa bomo seveda skušali pridobiti kakšna sredstva. Več kot leto dni opravljate tudi funkcijo predsednika Turistične zveze Slovenije. Kaj vse ste kot predsednik TZS doživeli in kako nova poznanstva vplivajo na prepoznavnost naših krajev? Priznam, da sem kar ponosen, ko se po navadi z direktorjem Term Olimia, ki je tudi predsednik Turistično gostinske zbornice Slovenije, srečujeva na večjih turističnih dogodkih in sva predsednika dveh organizacij, ki sta med glavnimi akterji na področju slovenskega turizma. Prezadovoljen sem, ker sem spoznal veliko krajev v Sloveniji, kjer imamo veliko zelo dobrih prireditev, veliko urejenih krajev ter ostalih segmentov, Župan Peter Misja in direktor Term Olimia se srečujeta na večjih turističnih dogodkih. Na fotografiji je podpis deklaracije za trajnostni razvoj slovenskega turizma. od šol, vrtcev do vojašnic in še marsikaj. Predvsem pa je pomembno, da imamo veliko prijaznih ljudi. Poleg številnih dolžnosti, ki Vam jih nalaga služba, funkcija župana, predsednika Turistične zveze Slovenije, člana društev in še kaj, ste v minulih dneh dobili še eno vlogo. Postali ste dedek. Kaj pa Vam in Vaši družini prinaša ta vloga? Ta vloga je zagotovo zelo posebna in pomembna. Vesel sem, da se je to zgodilo in glede na dejstvo, da sem zelo mlad dedek ter da smo dobili kar dve deklici naenkrat, bo prav gotovo naše življenje sedaj bolj pestro, v pozitivnem smislu seveda. Se pa bomo morali vsi potruditi, da bomo pomagali mladi mamici in očku, zagotovo pa mali princeski prinašata veliko veselja v našo hišo. Kaj bi občankam in občanom zaželeli v letu, ki prihaja? Predvsem bi jim zaželel zdravja in strpnosti, ki je v teh težkih časih zategovanja pasu zelo pomembna. Vendar če bomo strpni in znali dobro sodelovati, bomo uspešno prebrodili tudi to krizo. 5

[close]

p. 6

Slavnostna seja Občine Podčetrtek Občina Podčetrtek, v kateri se je med obema praznikoma ponovno zelo veliko postorilo, je prav gotovo ena izmed občin, ki izstopajo po svoji prepoznavnosti. Na razvoj je ponosen tudi prvi mož Občine Podčetrtek župan Peter Misja, ki je na slavnostni seji kot prvi nagovoril vse zbrane in se sprehodil skozi nadvse uspešno leto med obema praznikoma. V svojih besedah je predstavil številne dokončane investicije, tiste, ki so v teku, in načrte za prihodnje leto. Izpostavil je še dobro sodelovanje z Občinskim svetom Občine Podčetrtek ter dobro delo majhne, a učinkovite občinske uprave, ter ponovno zaključil z besedami: »Dobro smo sejali in dobro bomo želi.« Po njegovih besedah so zapeli pevci Cerkvenega mešanega pevskega zbora Zvon pod vodstvom zborovodkinje Mihaele Pihler, zaigral pa je tudi mladi nadobudni harmonikar Luka Tacer. Najslavnejši trenutek slavnostne seje je bila prav gotovo podelitev letošnjih občinskih priznanj. Župan Peter Misja je v družbi podžupana mag. Marka Juraka denarno nagrado za večletno aktivno in uspešno delovanje podelil Turističnemu društvu Pristava pri Mestinju. Letošnje priznanje je romalo v roke Olge Amon za večletno uspešno delo v turistično-kulturnem društvu in aktivno delovanje na drugih področjih v občini in širše. Podelili so še eno priznanje občine, in sicer Dobrivoju Subiću za njegov prispevek in dobro sodelovanje med občinama Podčetrtek in Divača na različnih področjih. Plaketo občine je prejel Andrej Kelemina, ki je s svojim dolgoletnim uspešnim delom v pevskih zborih in na drugih področjih pomembno vplival na razvoj in prepoznavnost občine Podčetrtek. Po podelitvi priznanj so svetnikom občinskega sveta podelili še svetniške priponke, zadnji del slavnostne seje pa je bil namenjen številnim pohvalam in čestitkam gostov. Kot prvi je v imenu nagrajencev spregovoril Dobrivoj Subić, ki se je zahvalil za izkazano zaupanje. Dobro sodelovanje z Občino Podčetrtek je v imenu županov izpostavil župan Občine Bistrica ob Sotli Franjo Debelak, s pohvalnimi besedami pa nista skoparila niti načelnik UE Šmarje pri Jelšah Vinko Habjan, župan Zagorskih Sel Željko Kodrnja in predsednik KS Pristava pri Mestinju Srečko Gobec. Vse zbrane sta nagovorila še direktor Term Olimia Zdravko Počivalšek in poslanec DZ dr. Vinko Gorenak, ki je mnenja, da gre država dol, Občina Podčetrtek pa gor. V imenu vseh društev je občini in županu ob prazniku ter nagrajencem za prejeta priznanja čestitala Breda Štrok. Slovesnost se je nadaljevala v preddverju Zelene dvorane Aparthotela Rosa, kjer je bilo slišati mnoge pohvale in čestitke s strani ostalih gostov. (Karmen Cvirn) Letošnji nagrajenci z županom Petrom Misjo in podžupanom mag. Markom Jurakom. Ureditev ceste v Nezbišah Občina Podčetrtek ima postavko za sofinanciranje nekaterih odsekov, tako imenovanih dovoznih cest. Ena takih cest je bila tudi cesta v Nezbišah, kjer se je asfaltirala povezava med Nezbišami. Investicija je po mnenju župana vredna dobrih 10.000 evrov polovico so prispevali občani, ostalo pa je šlo iz občinskih sredstev. (K. C.) Prenovljena cesta v Nezbišah je že bila predana svojemu namenu. 6

[close]

p. 7

Olimje spet najlepše dveh desetletjih želel, da bi enako kot za delo TDO Turizem smo ljudje veljalo za Slovenijo Država smo ljudje. Zato naj bi vsi prispevali svoj del, da bo naše bivanje boljše. To je naše hrepenenje in to lahko dosežemo le skupaj, če smo strpni in znamo opredeliti cilje. Prav priznanja najboljšim v projektu so dokaz, koliko lahko ljudje storijo skupaj, je ob čestitki vsem prejemnikom poudaril predsednik republike. Peter Misja, ki je tudi župan Občine Podčetrtek, pa je dejal: »Še posebej sem bil vesel najvišjega priznanja izletniškemu kraju Olimje. Poleg Olimja sta z naše okolice bila nagrajena še Rogaška Slatina in Šentjur. Razveselil pa sem se tudi rezultatov spletnega glasovanja, kjer je slavil naš Podčetrtek.« Župan Misja je še dodal, da se kot predsednik TZS s predsednikom dr. Danilom Türkom velikokrat srečuje na različnih prireditvah in da zelo ceni njegovo razmišljanje o naših krajih in meji, ki nas ločuje z republiko Hrvaško. Prepričan je namreč, da bomo imeli veliko boljši vstop v svet z ukinitvijo meje, med drugim tudi boljši dostop do letališča v Zagrebu. Po besedah Misje je predsednik še zelo dober poznavalec naših krajev in je o njih z njim debatirati zelo prijetno. Seveda pa sta skupaj odprla še številne turistične teme, predsednik pa je našemu županu čestital tudi ob srečnem dogodku, saj je prav na dan podelitve prvič postal dedek dvojčicama Miji in Emi, ki sta se rodili njegovemu sinu Boštjanu in partnerici Tadeji. Čestitke ob tem srečnem dogodku je župan Misja prejel še od številnih ostalih gostov prireditve. (Z. I., TZS, foto: Iztok Pipan) Prvi mož Turistične zveze Slovenije Peter Misja je projekt Moja dežela – lepa in gostoljubna imenoval za enega izmed ključnih projektov zveze. S podelitvijo priznanj najboljšim in prehodnih zastav prvouvrščenim so bili sklenjeni prvi dnevi slovenskega turizma v Portorožu. Podelitve se je udeležil tudi častni pokrovitelj projekta – predsednik države dr. Danilo Türk, ki ga je še posebej toplo pozdravil predsednik Turistične zveze Slovenije Peter Misja, ki je gostil zaključno prireditev Turistične zveze Slovenije Moja dežela – lepa in gostoljubna. Kot prvi je vse zbrane nagovoril piranski župan Peter Bossmann, za njim pa je spregovoril predsednik TZS Peter Misja, ki je po koncu prireditve povedal, da je projekt Moja dežela – lepa in gostoljubna eden izmed ključnih projektov zveze in da so se letos odločili, da se priznanja podelijo v okviru dni slovenskega turizma, ki so v Portorožu potekali minuli konec tedna. Misja je bil vesel, ker so imeli čast, da so lahko na prireditvi gostili tudi predsednika države dr. Danila Türka in veliko slovenskih županov, med katerimi je bil tudi ljubljanski župan Zoran Janković, ter poslancev. Predsednik republike dr. Danilo Türk je v svojih besedah najprej poudaril, da ni prvič pokrovitelj projekta in tudi ne prvič gost zaključne prireditve, ki ga vedno navdaja z radovednostjo. Povezanost projekta s predsednikom republike je pomembna, saj bi po Predsednik TZS Peter Misja in predsednik države dr. Danilo Türk. Med najlepšimi izletniškimi kraji je najvišje priznanje prejelo Olimje. Priznanje je sprejel predsednik KS Olimje Franc Jakopina. 7

[close]

p. 8

Večnamenska športna dvorana in Wellness Orhidelia med najlepšimi športnimi in prostočasnimi objekti na svetu Večnamenska športna dvorana Podčetrtek in Wellness Orhidelia sta se vpisala med šestindvajset svetovnih nagrajencev, ki so prejeli mednarodno arhitekturno nagrado za prostočasne, športne in bazenske komplekse. Oba objekta je zasnoval arhitekturni biro Enota, poleg njihovih predstavnikov so nagrado v Kölnu sprejeli še predstavniki upravljavcev objektov iz Podčetrtka. Delegacijo so sestavljali župan Peter Misja, Magda Jurjec iz občinske uprave, Fanika Šket, direktorica Turizma Podčetrtek, ki z Večnamensko športno Srebrno nagrado IOC/IAKS v kategoriji bazenski in wellness objekti sta sprejela Sabina Stipčič in arhitekt Dean Lah. Župan Peter Misja in arhitekt Milan Tomac sta ponosno sprejela srebrno IOC/IAKS nagrado za večnamensko športno dvorano v kategoriji dvorane za šport, prosti čas in rekreacijo. dvorano Podčetrtek upravlja, ter Sabina Stipčič, vodja wellnessa in bazenov v Termah Olimia. Družbo pa sta jim delala arhitekta arhitekturnega biroja Enota Dean Lah in Milan Tomac. Le nekaj tednov prej je dvorana prejela še mednarodno arhitekturno nagrado International Architecture Award 2011. Slednjo je za Večnamensko športno dvorano Podčetrtek prejel slovenski arhitekturni biro Enota. Dvorana se je tako uvrstila med devetdeset novih arhitekturnih projektov iz tridesetih držav, ki pomembno zaznamujejo mesta po celem svetu. (Zdenka Ivačič) Županova zdravica z gospodarstveniki in podjetniki Župan Občine Podčetrtek je tudi letos ponovno ponosno stopil pred domače gospodarstvenike in podjetnike ter se s pomočjo diaprojekcije sprehodil skozi uspešno leto 2011. Med najpomembnejšimi investicijami je zagotovo bilo dokončanje vrtca, ki je med najlepše urejenimi v državi in vse od odprtja resnično dobro služi svojemu namenu. Poleg vrtca, ki je neposredno povezan s šolo, so v le-tej uredili še sanitarije, novo sodobno kuhinjo za potrebe vrtca in šole ter uredili telovadnico. Poleg tega se je zgodilo še veliko pomembnih investicij. Ponovno se je asfaltiralo ter rekonstruiralo še kar nekaj cest, zaključila se je izgradnja vodovoda Škofja Gora, občina je bogatejša za več kot tri kilometre dolgo kolesarsko stezo, premično čistilno napravo v Pristavi, čistilno napravo v Olimju in še marsikaj. Zelo odmevne so bile v občini številne prireditve, naši kraji pa so ponovno blesteli tudi po urejenosti. Župan Peter Misja si je s predstavitvijo opravljenega dela prislužil velik aplavz podjetnikov, ki pa se jim je tudi zahvalil za vse dobro sodelovanje ter njihov doprinos, ki ga s svojim delom prinašajo k razvoju občine. Župan se je zazrl še v leto, ki prihaja in za katerega je že bil sprejet občinski proračun. Ponovno se bo v občini delalo s pomočjo evropskih sredstev, računajo pa še na kakšen razpis in če bodo uspešni, se bo med letom zgodil še kakšen rebalans proračuna. Župan je pohvalil delo majhne in učinkovite občinske uprave ter poudaril, da na račun majhnega števila zaposlenih kar nekaj prihranijo. Tudi s pomočjo tega denarja lahko tako naredijo več projektnih dokumentacij in sodelujejo s potrebnim deležem pri evropskih projektih. Župan je omenil še projekte, ki se odvijajo v občini pod okriljem države. Najak8 tualnejša je izgradnja krožišča pri termah, ki bo Podčetrtku spet vdahnila lepšo podobo. Vse zbrane je pozdravil tudi prvi mož Term Olimia Zdravko Počivalšek, ki je predstavil rezultate največjega gospodarskega subjekta v Občini Podčetrtek in seveda ni pozabil omeniti dobrega sodelovanja s samim županom, občino Podčetrtek in ostalim okoljem. Dotaknil se je še lastniške strukture Term, ki se je po težavah Zvona 1 spremenila, ter predstavil izgradnjo novega hotela v Termah Tuhelj. Po predstavitvah je sledila zdravica z županovim vinom, gospodarstveniki pa so med sabo pokramljali o delu v preteklem letu in o načrtih, ki jih imajo. (Zdenka Ivačič) Župan Peter Misja se je s pomočjo diaprojekcije sprehodil skozi uspešno leto 2011.

[close]

p. 9

V KS Polje ob Sotli se veselijo novih odsekov asfaltnih cest V Krajevni skupnosti Polje ob Sotli so se v začetku septembra razveselili odprtja 1100 metrov dolgega odseka LC Lastnič Brezovec, razširjenega odseka ceste v Polju ob Sotli in še dveh odsekov asfaltiranih dovoznih cest. Vse pridobitve izboljšujejo kvaliteto življenja v tej krajevni skupnosti in zagotavljajo varnejšo vožnjo. Otvoritev so s petjem polepšale pevke dekliškega zborčka pod vodstvom Anje Kliček, zbrane pa so nagovorili župan Peter Misja, ki je predstavil dokončano investicijo in vse ostale investicije, ki potekajo v občini. Za njim je spregovoril občinski svetnik Zlatko Juričan, ki je vesel, da jim je uspelo urediti 1100 metrov ceste LC Slovesna otvoritev ceste LC Lastnič–Brezovec. Vožnja otrok po novi cesti. Lastnič–Brezovec, 230 metrov razširjene in obnovljene ceste v Polju ob Sotli ter dva odseka dovoznih cest, 150 in 70 metrov s sofinanciranjem občine. Cestni odsek v Polju ob Sotli je potem blagoslovil še dekan Jožef Rogač, potem pa so se po zdravici po njem s kolesi popeljali otroci. Po osvežitvi pri Gradiškovih so se vsi skupaj odpravili še v Lastnič, kjer so slovesno odprli še cestni odsek LC Lastnič– Brezovec. Tudi tam so zapela dekleta, spregovoril je župan in pa predsednica KS Polje ob Sotli Helena Avgustinčič, ki si predvsem želi dobrega sodelovanja in razumevanja ter sodelovanja krajanov pri načrtovanih investicijah. (Zdenka Ivačič) Občina Podčetrtek bogatejša za kolesarsko stezo Konec septembra so pri odcepu za Cmereško Gorco v Občini Podčetrtek otvorili novozgrajeno kolesarsko stezo etapa Pristava pri Mestinju–Vonarje v dolžini 3,5 km, ki je bila financirana s strani Evropskega sklada za razvoj regij (ESRR). Kolesarka steza je sofinancirana iz naslova prednostne umeritve »Regionalni razvojni programi«, razvojne prioritete »Razvoj regij«, Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007–2013 za obdobje 2010–2012. Ker so najmlajši tisti, ki bodo najdlje uporabljali kolesarsko stezo, so program začeli s plesno točko otrok iz Vrtca Podčetrtek. Župan in hkrati predsednik Turistične zveze Slovenije Peter Misja je vse zbrane prav lepo pozdravil na otvoritvi prvega dela kolesarske steze od Šmarja pri Jelšah proti Rogaški Slatini. Gre za 3,5 kilometrov dolg in 2,5 metra širok odsek, ki večinoma poteka ob železnici. Poudaril je, da je tukaj sodelovalo veliko ljudi, predvsem domačinov, ki so občini odprodali zemljišče. Čeprav se vedno niso lepo razumeli oziroma z nekaterimi na začetku zelo slabo, so projekt kljub temu uspešno pripeljali do konca. Da so ceste nevarne, vozniki raztreseni in učenci razigrani, so s pesmijo povedali učenci Otroškega pevskega zbora podružnične šole Pristava pri Mestinju pod vodstvom Saša Oberskega. Pred slavnostnim prerezom traku so spregovorili še vodja kolesarke sekcije ŠD Mestinje Janez Colnerič in vodja kolesarske sekcije ŠD Šmarje pri Jelšah Jaka Rihtarič, ki je vesel, da so prisotni na otvoritvi te krasne kolesarske steze, ki so jo kar nekajkrat prevozili že pred samo otvoritvijo. Kolesa ne izgledajo že od nekdaj tako in na ta dan so se ostalim kolesarjem pridružili tudi kolesarji iz Šentjurja, ki gojijo posebno ljubezen do starih koles Ob koncu pa je spregovoril še predsednik KS Pristava pri Mestinju Srečko Gobec, ki je poudaril, da so v Pristavi veseli vsake pridobitve v občini, še posebej pa, če se kaj novega pridobi v njihovem kraju. Vesel je, da se zadnje čase v Pristavi dogaja zelo veliko. Po njegovih besedah so se vsi skupaj prestavili k traku, ki so ga prerezali župan Peter Misja, poslanec državnega zbora dr. Vinko Gorenak in predsednik KS Pristava Srečko Gobec, ki so nato sedli na posebej za to priložnost sestavljeno kolo in s skupnimi močmi naredili nekaj metrov. Po pogostitvi, ki so jo pripravili že na samem prireditvenem prostoru, in po razdelitvi bidonov vsem obiskovalcem v spomin na otvoritev so se kolesarji, rolarji in sprehajalci odpravili po kolesarski stezi do gasilskega doma v Pristavi, kjer so se okrepčali z golažem in nazdravili novi pridobitvi. (Karmen Cvirn) Župan, poslanec državnega zbora dr. Vinko Gorenak ter predsednik KS Pristava so sedli na posebno kolo. 9

[close]

p. 10

Uspešno leto za Krajevno skupnost Polje ob Sotli V Dvorani doma gasilcev in krajanov Polje ob Sotli so se na Martinovo nedeljo spomnili dogodkov izpred sedemdesetih let, ki so zaznamovali te kraje. In ker ob obletnici izgnanstva praznujejo tudi krajevni praznik, so se sprehodili še skozi minulo leto, ki je bilo za KS Polje ob Sotli leto, v katerem so veliko pridobili. Pridobitve je predstavila predsednica sveta KS Polje Helena Avgustinčič. Dejala je še, da se bodo tudi v prihodnje trudili, da bodo postorili čim več, pri vsem delu in načrtih pa bo pomembno vlogo imela Občina Podčetrtek, s katero so po njenih besedah dobro sodelovali že v preteklosti, zato upa, da bodo to sodelovanje ohranili tudi v prihodnje. Da bo sodelovanje tudi v bodoče takšno kot mora biti, je potrdil župan Občine Podčetrtek Peter Misja, ki se je sprehodil skozi investicije, ki so pomembno zaznamovale območje Občine Podčetrtek v minulem letu. Zbrane je nagovoril še predsednik Krajevne organizacije društva izgnancev Polje Buče Ivan Babič, ki se je spomnil let izgnanstva ter poudaril, da si v društvu prizadevajo, da se nanje ne pozabi in da so jim priznane pravice in odškodnine, ki jim pripadajo. Pozdravne besede in čestitke je krajanom Polja ob Sotli izrekel še župan Občine Bistrica ob Sotli Franjo Debelak, zadnji govornik pa je bil občinski svetnik Zlatko Juričan. Praznovanje se je nadaljevalo s kulturnim programom, ki so Prva faza pomožnega športnega objekta ob igrišču v Polju ob Sotli je uspešno zaključena. ga pod vodstvom učiteljic pripravili učenci Osnovne šole Bistrica ob Sotli. Le-ti so recitirali, peli in plesali, za konec pa se je s pesmijo, posvečeno dnevu, ko so bili izgnani, predstavil še obsoteljski trubadur Franc Šuštaršič. (Zdenka Ivačič) Nedeljo so v KS Olimje namenili praznovanju 26. septembra 1824 je blaženi Anton Martin Slomšek imel v Olimju novo mašo in tako so si ta datum izbrali za praznovanje praznika Krajevne skupnosti Olimje. Praznovanje se je začelo s sveto mašo, nadaljevalo pa s kulturnim programom na samostanskem dvorišču. Po uvodni pesmi pevk iz Rogaške Slatine je besedo dobil predsednik Krajevne skupnosti Olimje Franc Jakopina, ki je vse prav lepo pozdravil in dejal, da je zelo počaščen, da so se praznika KS Olimje udeležili v tako lepem številu. Spregovoril je tudi župan Občine Podčetrtek Peter Misja, ki je še posebej vesel, da je Olimje dobilo zlato priznanje in da mu bo letos kot predsednik Turistične zveze Slovenije 8. decembra podelil priznanje za najbolj urejen kraj v letu 2011. Vsem skupaj je čestital ob krajevnem prazniku in jim zaželel, da bi jih obiskalo še več turistov. Sočasno s kulturnim programom, ki so ga izvedli mladi, ki so kakorkoli povezani z Olimjem, je potekala tudi likovna razstava mednarodne likovne kolonije Olimje. Po končanem kulturnem programu je na samostanskem dvorišču sledila pogostitev s strani Term Olimia ter veselo druženje, ki se je zavleklo vse do popoldanskih ur. (Karmen Cvirn) Mladi, ki so sodelovali pri izvedbi kulturnega programa. Ob prazniku jim je čestital tudi župan Peter Misja. 10

[close]

p. 11

V Termah Olimia in Termah Tuhelj sijalo svetlo sonce Terme Olimia in Terme Tuhelj so se rezultate poslovanja in dosežke leta 2011 odločile predstaviti v objemu samostana Olimje, saj so tamkajšnji patri s svojim delom po besedah direktorja Term Olimia Zdravka Počivalška najboljši promotor term. Vsem zbranim predstavnikom slovenskih in hrvaških medijev je v poročni dvorani pater Ernest v uvodnem pozdravu dejal, da bodo slišali, kakšno sonce je sijalo v letu 2011 ter poudaril, da so Terme Olimia ponos kraja, saj s krajem živijo. Pozdravne besede je novinarjem izrekel tudi župan Občine Podčetrtek Peter Misja, ki je zelo zadovoljen z razvojem in rezultati Term Olimia. Izpostavil je dobro sodelovanje, vzorčni primer v slovenskem turizmu ter poudaril, da veliko uspehov dosegajo skupaj. Dober primer te dobre prakse je zagotovo večnamenska športna dvorana. Rezultate poslovanja je v nadaljevanju predstavil direktor marketinga Term Olimia Vasja Čretnik, ki je povedal, da v obdobju od januarja do oktobra 2011 skupni prihodki podjetja Terme Olimia znašajo 15 mio EUR, kar predstavlja 3 % več v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta. Rezultat iz poslovanja, ki so ga ustvarili v enakem obdobju, je dobiček 1,6 mio EUR. Skupen rezultat je dobiček 1,1 mio EUR. V Termah Tuhelj v obdobju od januarja do oktobra 2011 skupni prihodki podjetja znašajo 4,0 mio EUR, kar pomeni, da so ustvarili pozitiven rezultat iz poslovanja v višini 181.500 EUR. Zaradi investicije, gradnje novega hotela in obnove obstoječega, je skupen prihodek za 3 % manjši kot v enakem obdobju lanskega leta. direktorja Term Olimia dokazuje, da so naredili velik premik na tujih trgih in da imajo ekipo, ki zna njihovo ponudbo dobro prodati v tujini. Čeprav po njegovih besedah ne gre zanemarjati domačih gostov, ki so še vedno najboljši, bodo morali v prihodnje rast ustvarjati s povečano prodajo na tujih trgih. V Termah Tuhelj so v obdobju od januarja do oktobra 2011 ustvarili 39.392 nočitev. Največji porast je dosežen pri gostih iz Italije (31-odstotna porast) ter pri gostih iz Nemčije (11-odstotna porast). Povprečna doba bivanja je bila v Termah Olimia 3,9 dni, v Termah Tuhelj pa 2,48 dni. Povprečno število nočitev na dan: 963 v Termah Olimia ter 130 dni v Termah Tuhelj. V prvih desetih mesecih leta 2011 je vse bazenske komplekse Term Olimia skupno obiskalo 425.865 kopalcev, kar predstavlja enak rezultat kot v enakem obdobju lani. Bazene Vodnega planeta v Termah Tuhelj je v obdobju od januarja do oktobra obiskalo 257.732 kopalcev, kar je 7,5 % boljši rezultat glede na lansko leto. Leto 2011 pa so tako v Termah Olimia kot tudi v Termah Tuhelj zaznamovali pomembni dosežki. Ponovno so se zaposleni obeh podjetij uspešno predstavili na Gostinsko turističnem zboru, Wellness center Orhidelia je v akciji "Naj Wellness" že drugič zapored zasedel prvo mesto po mnenju strokovne žirije in obiskovalcev (v kategoriji turizem veliki), kar je odličen dosežek. 2. mesto v kategoriji velikih termalnih kopališč je v akciji »Naj kopališče« v letu 2011 zasedel Termalni park Aqualuna. Ker tekmovanje poteka na podlagi glasov obiskovalcev, je 2. mesto uspešen rezultat ter zagotovilo privlačne in kakovostne ponudbe. Podpora v iskanju poti do večjega ravnovesja, zdravja in notranjega miru Prvi mož Term Olimia Zdravko Počivalšek se je ob predstavitvi rezultatov dotaknil še lastniške strukture in povedal, da so posledično zaradi zaplemb premoženja ZVON-a 1 spet postali v ¾ lasti države. Omenil je še manjše investicijske novosti, ki jih je prineslo leto 2011, to je Aqua safari v Aqualuni in nov tobogan v Wellness centru Termalija. V letu 2012 želijo idejo Aqua safarija v Termalnem parku Aqualuna še razširiti. Tako bodo nadgradili podobo stolpa, iz katerega so izpeljani vsi tobogani, na temo »izgubljenega mesta«. Dopolnjen bo tudi otroški del, in sicer z velikim vodnim sistemom na temo safarija. Novosti pa se obetajo tudi v ponudbi Centra zdravja Olimia. V letu 2012 bodo v Termah Olimia goste na več načinov podpirali v iskanju poti do večjega ravnovesja, zdravja in notranjega miru. Dosežke in načrte v Termah Tuhelj je predstavila tudi tamkajšnja direktorica Ivana Kolar, ki je izpostavila predvsem izgradnjo novega hotela 4* s kongresnim centrom, ki bo vrata odprl predvidoma aprila 2012. (Zdenka Ivačič) Zdravko Počivalšek, direktor Term Olimia, Ivana Kolar, direktorica Term Tuhelj, Vasja Čretnik, direktor marketinga v Termah Olimia, in pater Ernest, ki je vsem zbranim izrekel dobrodošlico v prostorih samostana Olimje. Dobra prodaja na tujih trgih Terme Olimia je v obdobju od januarja do oktobra 2011 obiskalo 75.512 gostov, Terme Tuhelj pa v obdobju od januarja do oktobra 2011 15.940 gostov, kar je manj kot v enakem lanskem obdobju, vendar moramo upoštevati dejstvo, da so 5 mesecev poslovali s 33 % manj namestitvenih kapacitet zaradi obnove hotela. V obdobju od januarja do oktobra 2011 so v Termah Olimia ustvarili 292.929 nočitev. Na slovenskem trgu beležijo manjši upad, ki pa so ga uspešno nadomestili na tujih trgih, in sicer je največji porast dosežen pri gostih iz Avstrije (26-odstotna porast) ter pri gostih iz Srbije (18-odstotna porast). Pred desetimi leti so slovenski gostje ustvarili kar osemdeset odstotkov nočitev. Letos pa so pristali na 54 %. Vse to po besedah Nov tobogan v Termaliji. 11

[close]

p. 12

Zaključek projekta »48 UR« Projektni partnerji projekta „Oblikovanje skupnih čezmejnih okoljskih standardov’’ z akronimom „48 UR“ so minuli petek predstavili rezultate projekta. Vodilni partner, Občina Štore, je v projektu sodelovala z Občino Podčetrtek, Občino Zagorska Sela, ORZ Slovenske Konjice in Razvojno agencijo Sotla. Projekt Oblikovanje skupnih čezmejnih okoljskih standardov’’ z akronimom „48 UR“ se je začel izvajati 1. septembra leta 2009 in konec tega leta so projektni partnerji v hotelu Sotelia Term Olimia že predstavili, kakšni so njihovi cilji, kaj projektni partnerji s projektom pridobivajo in si seveda zastavili terminski plan projekta, ki se po dveh letih dela uresničuje tako, kot je bil zadan. V projektu, vrednem 989,068,53 €, je sodelovalo pet partnerjev. Vodilni partner projekta je bila Občina Štore, kot občini sta v projektu sodelovali še Občina Podčetrtek in hrvaška Občina Zagorska Sela ter Okoljsko raziskovalni zavod (ORZ) Slovenske Konjice in Razvojna agencija Sotla. Vsi partnerji so se minuli petek ponovno zbrali v Termah Olimia in predstavili zavidljive rezultate dela v želji, da se v prihodnje lotijo še kakšnega skupnega projekta. Uvodoma je na novinarski konferenci spregovorila vodja projekta iz Občine Štore, mag. Alenka Obrul, ki je pojasnila, od kod ime projekta 48 UR. Poudarila je, da so si s tem imenom zadali nalogo, da prav vsi ljudje odgovore, vezane na projekt dobijo v 48-ih urah. S projektom 48 UR so projektni partnerji omogočili vzpostavitev okoljskih pisarn in info točk in s tem pripomogli k večji ozaveščenosti, o inovativnih varstvenih ukrepih med prebivalci in obiskovalci projektnega območja. Zaključila so se investicijska dela na območju Občine Podčetrtek – izgradnja kanalizacijskega voda do premične čistilne naprave Pristava pri Mestinju, uredil se je idejni projekt odpadne hišne kanalizacije, septične jame in rastlinske naprave za prečiščevanje odpadnih voda iz naselij Zagorska Sela, Miljana in Plavić v občini Zagorska Sela. Projekt je trenutno v fazi izvedbe investicijskih del: izgradnje povezovalnega kanala odpadnih vod med obrtno cono Štore – vzhod in obrtno cono Štore – zahod. Po samem zaključku gradbenih del v Štorah sledi še odklop od obstoječe premične čistilne naprave, prenos premične čistilne na novo lokacijo in sanacija dosedanje lokacije premične čistilne naprave in priključitev izgrajenega povezovalnega kanala odpadnih vod na obstoječo centralno čistilno napravo Celje. Projektni partnerji aktivno sodelujejo še v okoljski mreži in informirajo ter spodbujajo posameznike, slovenske in čezmejne investitorje o pomenu trajnostno načrtovanih prostorskih investicij, ki vplivajo na okolje. S skupnim načrtovanjem, upravljanjem in spremljanjem naravnih virov na čezmejnem območju pa so ublažena okoljska tveganja, glavni produkt pa predstavlja prenos znanja o črpanju strukturnih sredstev za izgradnjo infrastrukture. Župan Občine Štore, vodilnega partnerja projekta, Miran Jurkošek, je na novinarski konferenci ob predstavitvi rezultatov projekta povedal: »Veseli smo, da nam uspeva uspešno voditi projekt »48 UR« in s tem veliko prispevati k čistejšemu okolju, ki vsekakor predstavlja dodano vrednost razvoju Štor. Z investicijo izgradnje povezovalnega kanala odpadnih vod med obrtnima conama bomo prispevali k varovanju in ohranjanju okolja. Ta potencial bo v prihodnje zagotavljal nastanek bogatega čezmejnega območja z visoko razvitimi okoljskimi standardi. Trudimo se, da bi bilo čezmejno območje vzor okoljske ozaveščenosti in primer dobre prakse, ki ga bodo s pridom uporabili tudi drugi, tako v Sloveniji kot na Hrvaškem.« Povabila k sodelovanju v projektu so se že na samem začetku zelo razveselili tudi v hrvaški občini Zagorska Sela. Načelnik Občine Zagorska Sela Željko Kodrnja je tako v času, ko se projekt bliža h koncu, povedal, da so najvažnejši rezultati zagotovo prenos znanja o zaščiti okolja in projektnem delu od slovenskih partnerjev in izdelana projektna dokumentacija, natančneje idejni projekt za kanalizacijo v občini Zagorska Sela. V prihodnosti bodo največ koristi od rezultatov projekta imeli občani, ki bodo imeli možnost priključitve na kanalizacijsko omrežje, ko bo le-to zgrajeno v fazah razvijanja projekta. Nadaljevanje projekta, ki 12 zajema fizično izgradnjo, je pripravljeno za prihodnje razpise. Župan Občine Zagorska Sela pa se je še posebej zahvalil za izredno kvalitetno sodelovanje z vodilnim partnerjem Občino Štore in projektnim partnerjem Občino Podčetrtek, RA Sotla in ORZ Slovenske Konjice. Župan Občine Podčetrtek Peter Misja pa je dejal, da je Občina Podčetrtek s sorazmerno majhnim vložkom uspela realizirati investicijo v izgradnjo kanalizacijskega voda do premične ČN Pristava pri Mestinju. Z izvedeno investicijo se bodo vključila gospodinjstva in gospodarski subjekti na premično ČN. »S tem se bodo izboljšali pogoji za bivanje ljudi na območju, varovalo se bo okolje, posledično pa se bo zagotavljala višja kvaliteta življenja občanov. Prav tako bo investicija pozitivno vplivala na razvoj obstoječih dejavnosti v kraju, kot razvojnega potenciala,«, je še poudaril Misja. Bojana Žaberl, direktorica Razvojne agencije Sotla, je predstavila vlogo RA Sotla v projektu. Povedala je, da je RA Sotla s projektom čezmejnega sodelovanja, 48 UR, vsekakor pridobila nova znanja na področju varovanja narave. Z vzpostavitvijo informacijskih točk, informiranjem in obveščanjem javnosti s pomočjo promocijskega materiala in tiskovin, so po besedah Žaberlove vsekakor naredili korak naprej pri osveščanju javnosti, ki še vedno redko poveže varstvo narave in okolja z razvojem posameznega območja. Za konec je še dodala: »Menimo, da je potrebno podobne naravo- in okoljevarstvene vsebine izvajati še naprej, saj, kot smo zapisali v uvodniku zbornika, varovanje narave ni trend, je nujnost, ki se je premalo zavedamo.« Marinka Vovk iz Okoljsko raziskovalnega zavoda pa je povedala, da so s projektom »48 UR« lahko občani v najmanj 48 urah pridobili odgovore na različna vprašanja, povezana z okoljem, in okoljske informacije, zato se je dvignila skupna ozaveščenost o pomenu varovanja okolja v vsakdanjem življenju. Prebivalci projektnega območja in zlasti šolska mladina so pridobili informacije o inovativnih varstvenih ukrepih in trajnostni rabi naravnih virov s pomočjo vzpostavljene skupne čezmejne mreže okoljskih pisarn. S projektom so tako v njihovem okoljsko raziskovalnem zavodu prispevali k varovanju naravnih virov in k ohranitvi biotske raznovrstnosti skupnega čezmejnega prostora. (Zdenka Ivačič) Projektni partnerji iz leve proti desni Bojana Žaberl, direktorica RA Sotla, Peter Misja, župan Občine Podčetrtek, Miran Jurkošek, župan Občine Štore, Alenka Obrul, vodja projekta, Željko Kodrnja, načelnik Občine Zagorska Sela, in Franc Zver, direktor ORZ Slovenske Konjice.

[close]

p. 13

Vreme ponovno služilo Martinovim pohodnikom Na Martinovo soboto je Društvo vinogradnikov Virštanj – Kozjansko organiziralo tradicionalni pohod med domačimi vinogradi. Pohod se je v začel pri Hiši vin Emino, potem pa jih je pot vodila po delu Šmarsko-virštanjske vinske turistične ceste (VTC 10), preko Imenske Gorce do Virštanja, kjer so se najprej ustavili pri Martinu Juraku, naslednji postanek pa so imeli pri nekdanjem predsedniku društva vinogradnikov Vincencu Martinčiču. Pot jih je nato vodila do družine Martina Amona na vrhu Virštanja, kjer so lahko uživali ob pogledu na čudovite virštanjske vinograde, ki jih je obdajalo sonce. Pred njimi je bila še postojanka pri Dragici Bah nato pa ključna postaja na Banovini, kjer je potekal krst mladega vina, ki ga je opravil Slavko Toplišek s svojimi pomočniki. (Karmen Cvirn) Na Banovini so poskrbeli za krst mladega vina. V Hiši vin Emino so nazdravili novemu vinu Na Martinovo soboto je bilo v Hiši vin Emino veselo in svečano, saj je Kmetijska zadruga Šmarje ob največjem vinskem prazniku na pot pospremila eno najboljših vinskih letin doslej. Martinovi dogodki so se začeli že ob 15. uri, ko je s svojim nastopom začel ansambel Komet, ki je goste zabaval, vse dokler niso prišli člani skupine Rok`n`Bend. Nastopila sta še domači harmonikar Gregor Bevc in Žan Stres iz Šmarja pri Jelšah. Svečanost ob največjem slovenskem prazniku vina je s svojo prisotnostjo zaokrožila tudi aktualna vinska kraljica Simona Žugelj, ki naša vina dobro pozna, saj je bila v komisiji, ko se je izbiralo županovo vino. Zbrane je nagovorila še enologinja Katarina Čoklc, ki je vsem zbranim zaupala, da so jim v zadnji noči ukradli okoli 200.000 litrov mošta. Kot se v skladu z običaji spodobi, so novi letini vrhunskih in kakovostnih vin Emino uspešno pot zaželeli: vsi vinogradniki, od katerih Kmetijska zadruga Šmarje odkupuje grozdje, predsednik Stanko Javornik in direktor Kmetijske zadruge Šmarje Vinko But. Novemu vinu so se poklonili tudi župani treh občin, in sicer župan domače občine in hkrati predsednik Turistične zveze Slovenije Peter Misja, župan Občine Kozje Dušan Andrej Kocman in župan Bistrice ob Sotli Franjo Debelak, ki so v svojem programu obiskovalcem predstavili veliko zanimivosti o praznovanju svetega Martina. Na odru se jim je kasneje pridružil še domači župnik Jožef Rogač, ki je opravil tradicionalni krst mošta. Sledil je le še nastop Folklorne skupine Kozje, ki je obudila stare kozjanske običaje ob martinovanju, in koncert skupine Rok`n`Bend. (Karmen Cvirn) Na zdravje novemu! 13

[close]

p. 14

Z vlakom na izlet v pobrateno občino Divača V septembru so se občinski svet, občinska uprava, župan in posamezni funkcionarji Občine Podčetrtek s svojimi družinskimi člani z vlakom odpravili na izlet v pobrateno občino. Po namestitvi in kosilu v hotelu Malovec so imeli voden ogled Divaške jame, Muzeja slovenskih filmskih igralcev, proti večeru pa so imeli skupno sejo občinskih svetov Občine Podčetrtek in Občine Divača. Po kulturnem programu, kjer se je predstavilo Turistično društvo Urbanščice ter plesna skupina Srebrna, je sledilo družabno srečanje ter pogostitev na borjaču Škrateljnove domačije. V soboto zjutraj jih je po zajtrku čakal ogled prostorov OŠ Divača in gradnje novega vrtca, Mohorčičeve jame ter muzeja in kompleksov Regijskega parka Škocjanske jame. Po kosilu pa je sledil le še odhod proti Podčetrtku in obljuba, da se prihodnje leto zopet srečajo. (Karmen Cvirn) Skupinska slika pred hotelom, v katerem so bivali. Vreme je ponovno služilo Martinovim pohodnikom Turistično društvo Pristava je letos izvedlo že sedmi Martinov pohod. Na poti jih je ponovno poleg dobre volje spremljalo lepo vreme, kar je pohodnikom dalo še več energije. Kdor poje, rad pomaga Mnogi se še zelo spominjajo julijskega neurja, ki je prizadelo naše kraje. Zanj so slišali tudi v Ljubljani, zato se je član skupine Lavanda Fredi Pišek odločil, da skupaj s pevskimi prijatelji organizira dobrodelni koncert v Podčetrtku. Izkupiček je bil namenjen družinama Jazbec iz Zagorja in Šarlah iz Lastniča. (Karmen Cvirn) Zahvala obeh družin, ki jima je bil podeljen izkupiček koncerta. 14

[close]

p. 15

V Pristavi pri Mestinju pripravili požarno vajo V Pristavi pri Mestinju so predzadnjo oktobrsko nedeljo izvedli gasilsko vajo, kjer se je zbralo okoli 60 gasilcev s kar enajstimi vozili. Pri vaji je šlo za gašenje in reševanje objekta, kjer je prišlo do okvare na delovnem stroju in s tem do požara. Pri gašenju in reševanju so sodelovale gasilne enote PGD Pristava pri Mestinju, PGD Podčetrtek, PGD Imeno, PGD Sela-Verače-Virštanj in PGD Polje-Sedlarjevo, prvi pa so na požar prihiteli gasilci domačega društva, PGD Pristava pri Mestinju, ki so se takoj lotili gašenja in reševanja gorečega objekta ter pa iskanja ponesrečencev v objektu. Gasilsko vajo si je ogledal tudi župan Peter Misja, ki je bil mnenja, da je bila vaja izpeljana dobro. Bojan Hrepevnik, poveljnik Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah, je po končani vaji prav tako nagovoril zbrane gasilce ter izrazil videnja, da je bila ta vaja zjutraj mogoče za nekatere prezgodnja, saj še niso povsem funkcionirali in so s tem naredili tudi kakšno manjšo napakico, s katere se bodo v tem primeru, ker je bila to le vaja, lahko kaj naučili. Spregovorila sta še častni poveljnik GZ Šmarje pri Jelšah Alojz Tirgušek, ki je poudaril, da morajo gasilci tudi v napovedanih vajah znati igrati kot da bi bila intervencija povsem resnična, saj je le tako lahko vaja izpeljana zelo dobro, ter poveljnik poveljstva Občine Podčetrtek Jože Verbovšek, ki želi, da še naprej združujejo Zbor gasilcev, ki so sodelovali na sami vaji. moči in si med sabo pomagajo. Po sami vaji in njeni analizi je domače društvo pripravilo pogostitev, ki je potekala ob pogovorih, ki so vključevali gasilstvo. (Karmen Cvirn) Otvoritev brunarice ob igrišču Športno društvo Virštanj je v nedeljo, 2. oktobra, organiziralo pohod, ki se je začel pred MM barom Gasilček, nadaljeval pa po virštanjskih gričih med vinogradi. Prvi postanek so imeli v gorci pri Fricu, nato so se ustavili še pri Vavričukovih, Bovhatovih ter pri Leskovšeki, na koncu pa še pri predsedniku Športnega društva Virštanj Darku Plevniku. V dobri volji so pot nadaljevali do Banovine, kjer jih je čakala pomembna naloga. Potem ko so na Virštanju dobili novo igrišče, so se odločili, da postavijo še leseno brunarico, kamor bodo shranjevali športne rekvizite, mize, klopi in vse ostalo, kar sodi k njihovemu športnemu parku. Pred otvoritvijo sta spregovorila tako predsednik ŠD Virštanj Darko Plevnik kot tudi župan Peter Misja, nato pa so ob zvokih mladega harmonikarja Gregorja Bevca leseno brunarico predali svojemu namenu. Sončno popoldne se je v dobrem vzdušju ob hrani, pijači ter športnih aktivnostih nadaljevalo vse do večernih ur, ko so se z željo, da se kmalu spet srečajo, odpravili vsak proti svojemu domu. (Karmen Cvirn) Brunarico ob igrišču so uradno predali svojemu namenu. Humanitarni turnir čarovnic Na golf igrišču pri Amonovih v Olimju so se zadnji dan meseca oktobra že tradicionalno združili golfistke in golfisti, ki jih povezuje plemeniti namen humanitarnosti. Sedmi humanitarni turnir čarovnic je povezal več kot 50 ljubiteljev golfa, ki so s pomočjo sponzorjev zbrali znesek, s katerim so mali Sari omogočili, da bo prišla do otroške sobice. (Zdenka Ivačič) Katarini in njeni hčerkici Sari so izročili ček, na katerem je zapisan znesek, ki ga bo mlada mamica porabila za ureditev Sarine otroške sobice. 15

[close]

Comments

no comments yet