NAPREDEK 9

 

Embed or link this publication

Description

Napredek, glasilo Občine Podčetrtek

Popular Pages


p. 1

N a p re d e k GLASILO OBČINE PODČETRTEK Številka: 9 9. september 2011 1

[close]

p. 2

Poletje v Podcetrtku 2

[close]

p. 3

SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI! Leto 2011 se preveša v drugo polovico in že je tu praznik Občine Podčetrtek. Menim, da tudi letos praznujemo zadovoljni, ker smo v občini postorili marsikaj. Po lanskih volitvah je prišlo do določenih sprememb v občinskem svetu. Vendar ocenjujem, da so se vsi člani občinskega sveta aktivno vključili v delo. Pohvaliti moram tudi delo občinske uprave, ki kljub majhnosti dela učinkovito. V letošnjem letu smo speljali veliko projektov. Največ smo vložili v predšolsko in šolsko vzgojo. Vsi otroci, tako v Pristavi kot Podčetrtku, imajo odlične pogoje za učenje in delo. Seveda pa skrbimo za vse generacije in za vse občane. Poleg izgradnje cestne infrastrukture, kanalizacij, vodovodov … smo intenzivno iskali rešitev za starejše. Zraven organizirane pomoči na domu se zaključuje projektna dokumentacija za izgradnjo manjšega doma za starejše nad zdravstveno postajo v Podčetrtku. Želimo si, da bo ta dom zaživel v kratkem. Občina Podčetrtek postaja prepoznavna turistična občina. K nam prihaja vse več ljudi. Vesel sem, da so zadovoljni z urejenostjo naših krajev in prijaznostjo ljudi. S projekti, ki se nam obetajo, pa bomo našo občino naredili še lepšo in še bolj prepoznavno. Na koncu naj napišem, da časi v naši državi niso najlepši, vendar se da z vztrajnostjo in dobrim delom marsikaj narediti. Iskrene čestitke za naš praznik, veliko dobrega dela in medsebojnega sodelovanja ter zaupanja. Vaš župan Peter Misja Uredniški odbor: Peter Misja, Zdenka Ivačič, Mojca Amon Urejanje in priprava prispevkov: Zdenka Ivačič Fotografije: Fanika Šket, arhiv Občine Podčetrtek, arhiv OKo Izdaja: Časopis OKo Oblikovanje: Friderik Prah Naklada: 1300 izvodov Na naslovnici: Vrtec Podčetrtek 3

[close]

p. 4

Naj se dobro delo in dobro sodelovanje nadaljuje! Občina Podčetrtek je v času praznovanja občinskega praznika. Ko se oziramo na leto med obema praznikoma, pa lahko ponovno ponosno rečemo, da živimo v eni najrazvitejših občin, v kateri se kvaliteta življenja na račun številnih investicij iz meseca v mesec dviguje. V zgodovino najpomembnejših investicij se je letos vpisalo odprtje novega vrtca, občina pa je bogatejša še za kar nekaj kilometrov kolesarskih stez, cestnih odsekov, vodovodnih napeljav. O vsem, kar se je dogajalo med obema praznikoma, pa smo se pogovarjali z županom Občine Podčetrtek Petrom Misja. Leto med obema praznikoma je bilo v Občini Podčetrtek ponovno zelo investicijsko naravnano in zelo delovno. Katere naložbe in projekte bi izpostavili? V letu med obema praznikoma je v naši občini teklo veliko projektov, vsekakor pa je bil najpomembnejši projekt izgradnja vrtca, ureditev kuhinje za potrebe šole in vrtca ter obnova šole, kjer so dobili pomembne potrebne prostore. Dokončan je bil še vodovod Škofja Gora, pospešeno so se gradile kolesarske steze, ceste, kanalizacije in pa seveda dokončne ureditve športnih parkov. Izgradnja čistilne naprave Olimje. Izgradnja kanalizacijskega voda do premične čistilne naprave Olimje. Projekt 48UR, v okviru katerega so zaključena investicijska dela izgradnje kanalizacijskega voda do premične čistilne naprave Mestinja, v naselju Pristava, je delno sofinanciran iz Operativnega programa IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013. Že konec lanskega leta je bil sprejet proračun občine za leto 2011, težak dobrih 6,5 milijona evrov, ki pa je doživel tudi že rebalans. Zakaj in čemu ste v proračunu dali največje poudarke? Proračun, ki smo ga sprejeli konec minulega leta, se je v naše veselje »popravil« in znaša že blizu sedmih milijonov. Povišanje se je zgodilo predvsem na račun dodatnih pridobitev projektov. Je pa poudarek v proračunu tudi v letu 2011 na investicijah, seveda pa je tu še vse tisto, kar je občina dolžna zagotavljati po zakonu, od predšolske vzgoje, šolstva, sociale, zdravstva … Med največje investicije, ki so se zgodile v času med obema praznikoma, sodi gradnja novega vrtca. Kaj vse je občina s tem pridobila? Občina je z izgradnjo novega vrtca pridobila zelo zelo veliko, več kot si ta trenutek sploh znamo predstavljati. Imamo še vrtec v Pristavi pri Mestinju, ki sprejme približno petdeset otrok, v tukajšnjem vrtcu, v Podčetrtku, pa bomo lahko sprejeli tudi do sto otrok. Velikega pomena je tudi to, da se je v sklopu ureditve vrtca urejala še šola ter da smo v spodnjih prostorih stavbe vrtca dobili še kurilnico za šolo in telovadnico, da smo uredili kuhinjo, da smo uredili pripadajoče objekte, kot so garažna hiša, parkirne prostore, v nadaljevanju pa se objektu vrtca v zgornjih prostorih obetajo še nove vsebine. Gradnja vodovoda Škofja Gora. Pospešeno so se gradile kolesarske steze. Nov in sodoben vrtec v Podčetrtku je zelo zelo velika pridobitev za občino. 4

[close]

p. 5

Skupaj z izgradnjo vrtca se je načrtovala še izgradnja nove kuhinje za potrebe vrtca in šole. Kako daleč je ta investicija in koliko denarja je občina namenila zanjo? Izgradnja kuhinje je v celoti zaključena in prav na dan praznika Občine Podčetrtek je tudi njena uradna otvoritev. Kuhinja ima že uporabno dovoljenje, s 1. septembrom pa so vsi otroci šole in vrtca jedli že hrano iz nove, moderne in po vseh standardih zgrajene kuhinje. Poleg tega smo v tem sklopu uredili še sanitarije, ki so bile že zares potrebne obnove, saj so bile zgrajene leta 1972, obnovljena je tudi jedilnica. Tako je prostor, kjer otroci jedo, sedaj zares zelo lepo urejen. Poleg tega smo uredili še telovadnico, vse skupaj pa nas je stalo okrog pol milijona evrov. V začetku leta ste izbrali tudi novega izvajalca za izvajanje Pomoči družini na domu. To je podjetje Senior, ki ga vodi Lidija Umek, kako ste zadovoljni z njihovimi storitvami? Pravzaprav ni tako pomembno, kako smo zadovoljni mi, bolj pomembno je, kako so zadovoljni uporabniki. In kot je slišati s terena, so uporabniki zelo zadovoljni. Moram pa poudariti, da je ta storitev za občino zelo draga, kajti ura, ki je opravljena pri uporabniku, je kar precejšnja, čeprav smo izbrali najugodnejšega ponudnika. Vendar, kot sem poudaril, nam je pomembno, da so zadovoljni uporabniki in to pomeni, da smo tudi mi kot občina, ki je podjetju Senior izdala koncesijo, zadovoljni. Kako pa je z dvorano, je investicija v celoti zaključena? Kako je z bančnimi garancijami, ki ste jih unovčili za slabo opravljena dela? Investicija je bila zaključena že pred letom in pol, seveda pa smo se mučili in trudili odpraviti nekatere napake, ki so se pokazale po koncu gradnje. Ker se to nikakor ni moglo zgoditi po normalni poti, smo morali unovčiti bančne garancije in na osnovi bančnih garancij smo uspeli odpraviti vse pomanjkljivosti, ki so bile v dvorani, nekatere manjše pa so še za odpraviti. Prepričan sem, da bodo tudi te odpravljene še v tem letu. Kako pa je z razvojnimi projekti? Razvojnih projektov v Občini Podčetrtek je kar veliko in se praktično dogajajo vsak dan. Mi smo turistična občina in naša naloga je, da dobro sodelujemo tudi z gospodarstvom v občini. In prav naše gospodarstvo nam v določenih segmentih narekuje tempo. Tako bomo v kratkem predstavili idejni načrt za novo apartmajsko naselje z apartmajskimi bloki, ki ga bo gradilo zasebno podjetje. Poleg tega pričakujemo, da se bo marsikaj zgodilo tudi v Termah Olimia, sami pa veliko pozornosti trenutno polagamo izgradnji kolesarskih stez, obnovi še ostale komunalne infrastrukture, bomo pa še v tem mesecu dokončno predstavili projekt urejanja dodatnih pešpoti, ki bodo povezovale ceste, kolesarske steze. Posebno pozornost in poudarek bomo posvetili Sveti Emi, njenemu življenju, poti, cerkvi … Povezave bodo seveda potekale po vseh območjih občine, projekt pa bi želeli zaključiti z novim prostorom turistično informacijskega centra. Še vedno ste zelo uspešni pri pridobivanju Evropskih sredstev. Letos je občina spet pridobila skoraj milijon sredstev z naslova »Regionalni razvojni programi«, razvojne prioritete »Razvoj regij«, Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007–2013 za obdobje 2010–2012. Kateri evropski projekti tečejo in kaj vse se vam še obeta? Pravzaprav mi večina projektov v občini izvajamo s pomočjo evropskih sredstev. Edino v primeru vrtca ni bilo tako. Tam smo iskali možnosti, vendar jih ni bilo, zato smo ga zgradili sami. Kot sem rekel, pa ostali projekti tečejo s pomočjo evropskega denarja. Letos gre za izgradnjo kolesarskih stez, kanalizacije in še vseh ostalih projektov, ki smo jih začeli v lanskem letu. V naslednjem letu bo to projekt izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v Imenem. Pričakujemo, da bomo v letošnjem letu dokončali, kar se kanalizacijskih sistemov tiče, kanalizacijo v Olimju in pa naslednje leto Pristavo. Ko pa bo zaključen kanalizacijski sistem v Imenem in v Sedlarjevem, za katerega že imamo pripravljeno projektno dokumentacijo, bomo s pomočjo evropskega denarja zgradili vse kanalizacijske sisteme v večjih krajih v občini. Seveda smo se prijavili še na več razpisov. Obnovo trškega jedra v Podčetrtku, obnovo stare šole, strehe, oken in fasade, prijavili smo še sanacijo nekaj cest, pričakujem pa, da se bomo prijavili še na kakšen razpis, kar pomeni, da bomo tudi v prihodnjem letu imeli v občini zelo veliko investicij. Nova, urejena kuhinja. Prenovljene ženske sanitarije. Zgornji prostori nad vrtcem so še neizkoriščeni. Kaj se bo uredilo v teh prostorih? Izkazalo se je, da je zgornja etaža vrtca zelo uporabna, saj gre za skoraj 1000 kvadratnih metrov površine, ki je bila sočasno z izgradnjo vrtca urejena do te faze, da lahko v njej urejamo prostore, za katere se bo pokazala potreba. Napeljane so že vse inštalacije, estrihi, urejeni so stropi, strešna okna in bo za dokončno ureditev prostorov potrebno še zelo malo posegov. Tako se bo tam uredila večnamenska soba za potrebe glasbenih skupin, pevskih zborov in tudi kot učilnica za šolske pevske zbore. Poleg tega se bo v te prostore selila knjižnica, uredile se bodo potrebne sanitarije, svoj prostor bo dobila 3. osnovna šola Rogaška Slatina ter še kakšen oddelek vrtca in morda še kakšen prostor. V občini skrbite za dobro počutje vseh generacij. To dokazujete tudi z ureditvijo dislocirane enote doma upokojencev v Podčetrtku. Kako je prišlo do tega pomembnega projekta? V Občini Podčetrtek je že nekaj časa tlela želja po tem, da bi lahko naši občani bivali čim bližje domu, zato smo se o tej temi v preteklosti veliko pogovarjali in načrtovali. Najprej smo imeli v mislih varovana stanovanja, vendar se je pokazala priložnost in z Domom upokojencev Šmarje pri Jelšah je prišlo do dogovora, da se uredi v Podčetrtku dislocirana enota tega doma. Prostor zanjo se je našel v prostorih starega vrtca, nad zdravstvenim domom. Za ureditev je proti koncu že izdelava projektne dokumentacije in da je pripravljeno že vse za razpis za izvedbo del. Menim, da bo Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah ta dela kmalu izvedel, seveda po svojih finančnih zmožnostih, in da bomo kmalu imeli v dislocirani enoti že prve stanovalce. Ureditev ceste LC Brezovec–Lastnič. 5

[close]

p. 6

rešila v roku enega leta. Kako ste zadovoljni z delom občinskega sveta? Kako sodelujete s svetniki? Kot je razvidno iz rednega delovanja občine, smo se z občinskim svetom zelo dobro ujeli. Nimamo težav, saj vsi skupaj zelo dobro sodelujemo in svetniki radi pomagajo pri delu na terenu. Ureditev ceste LC Sodna vas–Roginska Gorca. Del kolesarske steze »etapa Pristava pri Mestinju–Vonarje«, ki je bila končana konec avgusta. Kako pa je z večnamensko športno dvorano, z njo upravlja Turizem Podčetrtek. Ste zadovoljni z obiskom športnikov, s številom prireditev, ki se v njej odvijajo? Seveda smo zadovoljni z vsem dogajanjem, ki se odvija v dvorani, saj je dvorana zelo zasedena. Poleg tega, da jo uporabljajo naši uporabniki, domače ekipe, je zelo zasedena tudi s strani različnih ekip, ki prihajajo iz Slovenije in tujine. V njej se je letos zgodilo že zelo veliko prireditev, veliko pa se jih v letošnjem letu še obeta. To seveda dokazuje, da smo lahko z zasedenostjo dvorane zelo zadovoljni in da bi se težko šli turizem brez nje. Turizem Podčetrtek, ki opravlja dejavnost TIC-a, še vedno domuje v stari stavbi, ki je v lasti Turističnega društva Podčetrtek. Imate v načrtu, da boste to stavbo prenovili? Kot sem omenil že v enem izmed prejšnjih vprašanj, je idejna zasnova in projektna dokumentacija za novo stavbo že skoraj pri koncu, tako da verjamem, da bo ta stavba kmalu urejena. Še vedno ostaja nerešena zgodba Gradu Podčetrtek? Kaj se sedaj dogaja na tem področju? Kaj pa kašča pod gradom? Tako Grad Podčetrtek kot tudi kašča sta v lasti zasebnih lastnikov. Moram poudariti, da smo se v zadnjih letih zelo trudili dobiti grad nazaj v last občine, vendar se še vedno ni končal denacionalizacijski postopek in denacionalizacijski upravičenec bi v primeru, da bi bila občina lastnik gradu, grad dobil nazaj. Zato smo seveda s postopki za vračilo gradu počakali, saj čakamo, kako se bo končala denacionalizacija. Zavedamo se, da je vse skupaj zelo pereč problem za občino, predvsem kašča, ki se skoraj že podira, vendar imamo tu žal zavezane roke. Obvestili smo vsa pristojna ministrstva, dopise pošiljamo tudi lastnikom, pa se še vedno nič ne premakne. Po zemljiškoknjižni evidenci je lastnik kašče Kmetijska zadruga Šmarje pri Jelšah, po pogodbi, ki jo poznamo, pa George Zečević. Vsekakor pa se bo kaj več lahko reševalo, ko bo zaključena denacionalizacija. Kar pa je zelo težko napovedati, kdaj bo, saj se dogajajo pritožbe na pritožbo, sam pa verjamem, da se bo zadeva 6 Svetniki z županom in občinsko upravo. Občinsko upravo po navadi imenujete majhna in učinkovita ekipa. Kako ste zadovoljni z njihovim delom, katere kvalitete zaposlenih bi izpostavili? Občina Podčetrtek ima zelo majhno občinsko upravo, ki je zelo konstruktivna in smo ena zelo redkih občin, ki lahko sestavimo razpise, jih pripravimo, kar pomeni, da zelo učinkovito delamo. Moram poudariti, da sem predvsem zelo zadovoljen z našimi tremi redno zaposlenimi. V občini deluje zelo veliko društev. Ste zadovoljni z delom, ki ga opravijo? Seveda sem z delom društev zelo zadovoljen, saj bi bila brez društev prepoznavnost občine bistveno manjša. Naša društva zagotovo veliko naredijo na promociji občine s številnimi prireditvami in ostalimi dejavnostmi, kar pomeni, da imamo odlična društva, ki odlično delajo. Kako je za Občino Podčetrtek pomembno sodelovanje z gospodarskimi subjekti? Seveda je to sodelovanje zelo pomembno. Vsakoletna srečanja, ki jih imamo v mesecu decembru in kjer se pogovorimo o različnih možnostih razvoja v občini ter tudi o tem, kaj kdo planira, kaj bo delal, so zelo pomembna. Menim, da smo kot občina dober »suport« gospodarskim družbam in da imamo z njimi vzpostavljeno odlično sodelovanje. Kaj bi ob koncu najinega pogovora želeli sporočiti občankam in občanom občine Podčetrtek? Vsem skupaj iskreno čestitam ob občinskem prazniku in želim, da se dobro delo in dobro sodelovanje nadaljujeta tudi naprej.

[close]

p. 7

Nov vrtec v Podčetrtku vsemi nadstandardi, kar jih je mogoče imeti. Klimatizacija, talno gretje, relaksacijska soba, knjižnica, računalniška soba, pisarne ter seveda čudovite, prostorne igralnice, zunanja terasa z igrali in še kaj. In ko smo si vse to zastavili, smo se skupaj z občinskim svetom odločili, da uredimo še zgornjih 1000 kvadratnih metrov površin, ki so danes urejene do faze, da se bodo lahko v prihodnje tam urejali prostori, za katere se bo pokazala potreba. Mi v občinski upravi in občinskem svetu smo spoznali, da je potrebno skrbeti za otroke. To lahko trdim za prejšnji in sedanji občinski svet. Otrokom smo tako zagotovili vse, kar je možno, nadstandarde, ki jih ima redkokatera občina. Učenje tujih jezikov v predšolski vzgoji, dodatnega učitelja športne vzgoje in še marsikaj, s čimer smo dokazali, da znamo poskrbeti za najmlajše.« Župan, ki si je prislužil velik aplavz, je od OŠ Podčetrtek v dar dobil še fotografiji otrok, ki so v Podčetrtku prvi obiskovali vrtec, in med njimi je bil tudi on sam – današnji župan Peter Misja. Nad veselo množico ljudi, ki se je zbrala ob otvoritvi vrtca, in še posebej nad vsemi otroki, ki so se predstavili, je bil navdušen tudi šolski minister dr. Igor Lukšič, ki je dejal: »Danes je praznik za Občino Podčetrtek in praznik za slovenske vrtce in slovensko šolstvo. Danes praznujemo življenje in samo tisti ljudje, ki verjamejo v življenje, imajo otroke.« Po ministrovih besedah je sledil zgodovinski dogodek za Občino Podčetrtek, svečano so odprli nove prostore vrtca v Podčetrtku. Prvi, manjši trak so prerezali najstarejša deklica vrtca Teja Mauračuič, najstarejši deček vrtca Blaž Urlep, najstarejša deklica šole Tina Fajs in najstarejši deček šole David Ceraj ter prva vzgojiteljica v Podčetrtku Elizabeta Plohl in pomočnica vzgojiteljice Jožica Boslič. Takoj za njimi pa so z velikimi škarjami trak prerezali župan Peter Misja, minister dr. Igor Lukšič in pomočnica ravnatelja za vrtec Herta Počivavšek. Po prerezu traku so prav vsi hitro odhiteli na ogled vrtca, slišati je bilo veliko občudujočih vzdihov, ko pa so obiskovalci odhajali, je bilo večkrat slišati: »Sedaj bomo pa imeli še enega!« Slovesna otvoritev vrtca se je nadaljevala pod šotorom na šolskem igrišču, kjer so vsem postregli z golažem, za zabavo pa so skrbele Vesele Štajerke. (OKo) Veliki trak so prerezali župan Peter Misja, šolski minister dr. Igor Lukšič in Herta Počivavšek, pomočnica ravnatelja za vrtec. 7 maj, je bil za Občino Podčetrtek dan, ki bo v zgodovino občine zapisan z zlatimi črkami. Odprli so nov, sodoben vrtec, enega izmed najlepših in najbolj sodobno opremljenih v Sloveniji, v kar so se lahko prepričali številni obiskovalci, ki so se otvoritve udeležili. Najmlajši so z novim sodobnim vrtcem pridobili največ. Seveda pa s tem posledično pridobiva tudi občina, saj je župan Peter Misja, ki ga je ravnatelj OŠ Podčetrtek Darko Pepevnik označil kot motor dogajanja, povezanega z gradnjo vrtca in vsem, kar se dogaja v občini, svoje besede ob otvoritvi zaključil tako: »Kako boš sejal, tako boš tudi žel. Mi smo dobro sejali in verjamem, da bomo veliko poželi.« Še preden je župan nagovoril vse prisotne, so se predstavili otroci, tisti, ki obiskujejo vrtec, in tisti, ki že hodijo v veliko šolo. Med njihovimi nastopi se je mag. Darko Pepevnik, ravnatelj OŠ Podčetrtek, sprehodil skozi zgodovino predšolske vzgoje v svetu in Podčetrtku. K besedi je pozval župana, ki se je zazrl v leto 2006, ko so odpirali novo šolo in vrtec v Pristavi in se že takrat zavedali, da bo potrebno nekaj narediti tudi s prostori vrtca v Podčetrtku. Poleg tega pa je bila šolska kurilnica stara, kuhinja dotrajana in še kaj. Ko so leta 2007 dobili obvestilo Ministrstva za šolstvo RS, da njihov vrtec deluje brez uporabnega dovoljenja, so se odločili, da je potrebno čim prej nekaj narediti. Začeli so projektirati, iskati idejne zasnove in iskati najboljše rešitve. Idejno zasnovo vrtca, ki jo je izdelal IBT Trbovlje, pa so potem uporabili. V opisu investicije je Misja dejal: »Gre za investicijo, ki obsega kar 3000 kvadratnih metrov površin. V spodnjem delu je kurilnica in garažna hiša, v srednjem delu je vrtec, ki je zagotovo eden najlepših v Sloveniji, vrtcev z Otroci so pripravili zanimive pevske, plesne in recitatorske točke. Minister dr. Igor Lukšič je bil nad prostori vrtca zelo navdušen. 7

[close]

p. 8

OBČINA PODČETRTEK »Izgradnja kolesarske steze v Občini Podčetrtek, etapa Pristava pri Mestinju–Vonarje« Občina Podčetrtek je bogatejša za 3,5-kilometrski odsek kolesarske steze etapa Pristava pri Mestinju–Vonarje. Gradbena dela v znesku 568.181,97 evrov z DDV je izvedlo podjetje Nivo, d. d., iz Celja, dela pa so potekala po začrtanem terminskem planu. Občina Podčetrtek je uspešno kot prijavitelj in nosilec investicije v izgradnjo kolesarske steze etapa Pristava pri Mestinju–Vonarje v dolžini 3,5 km kandidirala za pridobitev nepovratnih sredstev iz javnega poziva za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«, razvojne prioritete »Razvoj regij«, Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007–2013 za obdobje 2010–2012. Projekt se glede na vsebinsko področje nanaša na javno infrastrukturo v območjih s posebnimi varstveni režimi in v turističnih območjih. Investicija v skupni vrednosti 685.400 evrov je zajemala izgradnjo kolesarske steze na območju Občine Podčetrtek. Trasa kolesarske steze poteka od Pristave pri Mestinju do Vonarja, večji del ob železnici v minimalnem odmiku 6,00 m od osi železniške proge in ne sodi v omrežje državnih kolesarskih poti. V Sodni vasi prečka regionalno cesto RI219/1239. Dolžina kolesarske steze je 3,5 km. Zgrajena kolesarska steza Pristava pri Mestinju–Vonarje povečuje atraktivnost turističnega območja Obsotelja in Savinjske regije ter širi mrežo kolesarskih poti na sosednje občine, saj se novozgrajena kolesarska steza v Pristavi pri Mestinju navezuje na kolesarsko stezo iz Šmarja pri Jelšah, v Vonarju pa na kolesarsko pot iz Rogaške Slatine. Takšna kolesarska povezava omogoča turistom Term Olimia in obiskovalcem območja varno kolesarjenje in spoznavanje naravnih in kulturnih znamenitosti širšega območja Obsotelja, lokalnemu prebivalstvu pa prevoz na delo in možnost dodatne rekreacije. Občina Podčetrtek je investirala v kolesarsko stezo v skladu z Načrtom razvojnih programov 2010–2013 in ustvarila pogoje za razvoj dopolnilne turistične ponudbe velikemu turističnemu gospodarstvu, posredno pa omogoča ohranjanje obstoječih in ustvarjanje novih delovnih mest ter hitrejši gospodarski razvoj občine. Vrednost projekta po tekočih cenah znaša 685.400 EUR. Leta je sofinanciran v višini 456.759 EUR oz. 66,64 % celotne vrednosti projekta s strani EU – Evropski sklad za regionalni razvoj. Občina Podčetrtek je iz proračuna za leto 2009, 2010 in 2011 zagotovila skupno 228.641 EUR oz. 33, 36 % celotne vrednosti investicije. Le ta je potekala po zastavljenem terminskem planu, kar pomeni, da so se gradbena dela zaključila konec avgusta, otvoritev pa se načrtuje v drugi polovici meseca septembra. Izgradnja kolesarske steza v Občini Podčetrtek, etapa Pristava pri Mestinju–Vonarje je potekala po zastavljenem terminskem planu. Dolžina celotne kolesarske steze je 3,5 km. Kmalu bo Podčetrtek krasilo novo krožišče V turistični občini Podčetrtek je podoba kraja in prometnih povezav še kako pomembna, zato je še toliko bolj pomembna izgradnja krožišča pri Termah Olimia. Župan Peter Misja je poudaril, da je krožišče pomembno zlasti zaradi povezave ceste in kolesarskih stez proti hrvaški meji in tudi daljinske kolesarske povezave iz Vonarij proti Podčetrtku. Ta del Podčetrtka bo po končanem projektu dobil popolnoma drugačno podobo, kot jo ima sedaj. Krožišče pa bo krasil tudi vodomet. Hkrati s krožiščem bodo odprli tudi cesto in železniški prehod, ki vodita proti sosednji Hrvaški, in labirintno zaprli stari prehod. Dela naj bi bila zaključena v začetku naslednjega leta in tako se že lahko veselimo, da bomo v novo leto vstopili z novo podobo občine. (M. S.) 8 Na tem mestu se bo kmalu pričelo graditi novo krožišče.

[close]

p. 9

Že drugič županovo vino pridelal Janez Žan Ilek aktualna vinska kraljica Simona Žugelj, prvič letos so izbor spremljali tudi slovenski vitezi vina, prišli pa so tudi prijatelji iz prijateljske občine Divača. Preden so vsi zbrani izvedeli, katero je letošnje županovo vino, sta predstavnika organizatorjev Turizma Podčetrtek in Društva vinogradnikov Virštanj – Kozjansko, Fanika Šket in Z novim županovim vinom so prvi nazdravili Jože Mramor, Darja Bovha, župan Peter Misja, zmagovalec Janez Ilek, vinska kraljica Simona Žugelj in Fanika Šket. Vino, ki nosi laskavi naziv županovo vino 2011, je pridelal vinogradnik Janez Žan Ilek. Tako je odločila devetčlanska ocenjevalna komisija, ki so jo sestavljali predsednica Darja Bovha in člani Peter Misja, Zdravko Počivalšek, Vlado Počivavšek, Toni Zakošek, Vinko Martinčič, Jožef Rogač, Simona Žugelj, aktualna slovenska vinska kraljica, ter predstavnik slovenskih vitezov vina Marjan Jutriša in je imela zelo težko delo, saj je bilo vseh pet tekmovalnih sauvignonov zelo dobrih. Izbora županovega vina se je tradicionalno udeležila Ocenjevalci na delu. Obiskovalci v pričakovanju razglasitve. Ocenjevalci in slovenski vitezi vina. Jože Mramor, novi predsednik vinogradniškega društva, podelila priznanja vsem vinogradnikom za sodelovanje. Darja Bovha, predsednica ocenjevalne komisije pa je naznanila, da je bilo županovo vino pridelano v Veračah, pridelal pa ga je vinogradnik Janez Žan Ilek. Z županovim vinom je bilo seveda potrebno takoj nazdraviti, dogajanje pa se je ob odlični kapljici zavleklo pozno v noč. V Podčetrtku gostili delegacijo romunskih županov V mesecu juniju so na stadionu v Podčetrtku nogometno tekmo odigrali ekipi županov Slovenije in Romunije. Nogometna tekma se je zgodila v okviru srečanja romunskih županov v Sloveniji, ki pa so jih gostili v občini Podčetrtek. Uradno srečanje se je pričelo s konferenco v hotelu Sotelia Term Olimia, na kateri so bile romunski delegaciji predstavljene možnosti sodelovanja s slovenskimi partnerji. Zbranim je dobrodošlico v Podčetrtku izrekel prvi mož občine, župan Peter Misja, v nadaljevanju pa so spregovorili še predstavniki Skupnosti občin Slovenije in romunske delegacije. Posebna pozornost je bila namenjena predstavitvi regije in krajev, kjer se nahajajo. V popoldanskem času so se romunski župani srečali s slovenskimi v nogometni opravi na stadionu v Podčetrtku, kjer se je odvila nogometna tekma med reprezentancama slovenskih in romunskih županov. V slovenski reprezentanci je zaigral tudi domači župan Peter Misja. Na razmočenem igrišču je bilo moč videti precej izenačeno igro, ki se je na koncu končala v prid gostov iz Romunije, saj je bilo gostiteljem najbolj pomembno, da se gostje dobro počutijo ter da odnesejo predvsem lepe občutke. Župani obeh reprezentanc so v prijateljskem vzdušju odigrali tekmo. 9

[close]

p. 10

Plaketa Občine Podčetrtek ANDREJ KELEMINA, svetnik, predmetni učitelj glasbene vzgoje in računalništva, računalnikar – organizator informacijske in komunikacijske tehnologije, svetovalec in član ekspertne skupine pri Ministrstvu za šolstvo in šport in zavodu Republike Slovenije za šolstvo za področje uporabe računalniške tehnologije pri pouku ter zborovodja, se je prvič zaposlil leta 1970 v OŠ Slavka Šlandra v Mariboru. Skupaj z ženo Marjeto sta prišla v Podčetrtek leta 1974, ko je začel poučevati v OŠ Lesično. S 1. septembrom 1980 pa je postal učitelj in zborovodja v Podčetrtku in tu ostal vse do svoje letošnje upokojitve. Andrej Kelemina je poleg poučevanja glasbene in likovne vzgoje bil dejaven tudi na področju vodenja številnih pevskih zborov, in sicer OPZ OŠ Slavka Šlandra Maribor, OPZ OŠ Lesično, MPZ OŠ Lesično, Moški pevski zbor Lesično, Mešani pevski zbor Podčetrtek, Moški pevski zbor Terme Olimia, Oktet Grozd Polje, Moški pevski zbor Kostrivnica, Moški pevski zbor Kozje, OPZ POŠ Pristava pri Mestinju, OPZ OŠ Podčetrtek, MPZ OŠ Podčetrtek. Svojega umetniškega navdiha ni uresničeval le s petjem, pač pa je zelo rad prijel za čopič in ustvaril kaj lepega in nepozabnega. Ko sem prišel v Podčetrtek, sem slišal, da je Andrej Kelemina človek več talentov in ogromne volje. Rekli so: »Ko se Andrej odloči, da bo nekaj naredil, to tudi naredi do potankosti, vendar ko z nečim preneha, ga nihče več ne pripravi do tega, da bi to še počel.« Lahko pa ga je navdušiti za novo stvar. In prav to sem storil! Računalništvo … računalništvo je področje brez konca in kraja … Andreju pisano na kožo … In tako smo začeli: osrednja šola – anekdota na MŠŠ (ravnatelj – računalnikar), Didacta – Dűsseldorf 1995, NOVA JET tiskalnik A0, dnevi slovenskega izobraževanja, Infos, organizacija, vodenje in izvedba ogledov računalniškega sejma CeBIT za učitelje računalništva, digitalna fotografija, 4. specialna učilnica za računalništvo, šolsko omrežje, izdelava spletne strani, e-učilnice, e-zbornice … Naštevanju ni konca! Andrej je poleg vsega še vedno segel po čopiču in prepleskal številne šolske prostore in jih opremil s svojimi likovnimi izdelki in umetniškimi napisi, ki ostajajo tudi po Andrejevem odhodu. Ostaja pa tudi večen spomin številnih generacij učencev, s katerimi je delil znanje, in njegovih sodelavcev, s katerimi je delil izkušnje in šolski prostor. Priznanje Občine Podčetrtek OLGA AMON se je preselila v Pristavo pri Lesičnem pred petnajstimi leti. Takoj po preselitvi se je vključila v TKD Virštanj, bila je izvoljena v upravni odbor in leta 2007 postala predsednica društva. Kot predsednica daje društvu poseben utrip. Skupaj s člani poskrbi za prireditve, ki so namenjene vsem generacijam in se odvijajo skozi vse leto; teh prireditev je letno preko 20. Olga Amon dela z veliko energije in zagnanostjo. Za organizacijo prireditev je potrebno veliko dela in osebne angažiranosti. V času njenega predsedovanja je društvo zelo okrepilo vezi s sosednjimi društvi, zelo aktivno so začeli sodelovati s TZS, leta 2008 pa je društvo prejelo celo občinsko priznanje. Olga Amon pa je januarja 2011 prejela tudi priznanje TZS. Olga je zelo izvirna in ima veliko idej, preizkusila se je celo z režiranjem krajših iger. V času njenega predsedovanja je društvo dodalo v koledar svojih prireditev še praznovanje 8. februarja, pustovanje, dramske predstave, Virštanj skozi čas itd. Z gotovostjo lahko rečemo, da zaradi truda, ki ga Olga vlaga v TKD Virštanj, postaja kraj Virštanj bogatejši in prijaznejši. Denarna nagrada Občine Podčetrtek Turistično društvo Pristava pri Mestinju deluje zelo aktivno že vrsto let. V preteklih letih je pripravilo in izvedlo mnogo pustnih karnevalov in drugih prireditev – letos so pripravili že 8. Kmečko parado, vsako leto organizirajo kolesarski maraton po obronkih občine Podčetrtek, pripravijo žive jaslice pri »starem koritu«, organizirajo razne pohode, kot so Martinov pohod, Od cerkve do cerkve, Pohod po poteh KS Pristava. Urejajo poti, postavljajo kažipote itd. Skrbijo, da se družijo krajani in obiskovalci ter ogledujejo lepote občine Podčetrtek. 10

[close]

p. 11

Priznanje Občine Podčetrtek Gospod Dobrivoj Subić, po poklicu strojevodja, med vodilnimi zaposlenimi na Slovenskih železnicah d.d. in vodilni pripadnik lokalnega in železniškega okolja Divača, že več kot 10 – let prepoznavno in uspešno vzpodbuja in operativno razvija sodelovanje med okolji občin Podčetrtek in Divača. Kot večletni predsednik Komisije za sodelovanje z Občino Podčetrtek, v okviru sveta in občinske uprave Občine Divača, se gospod Subić vseskozi predano prizadeva tako, da je medsebojno sodelovanje med občinama Divača in Podčetrtek preraslo na različnih področjih (društvena sodelovanja, srečanja županov, občinskih uprav in svetov, graditvi in razvoju poslovnih sodelovanj med gospodarskimi in družbenimi subjekti itd) Navedena, prepoznavna in vidna večletna pozitivna dejstva glede razvoja in graditve pozitivnega sodelovanja med občinama Divača in Podčetrtek, so zagotovo dovolj velik in tehten razlog za podelitev priznanja Občine Podčetrtek g. Dobrivoju Subiću za njegov prispevek k promociji in dobremu sodelovanju med občinami Podčetrtek in Divača na različnih področjih. Sprejem najboljših učencev Vsako leto učence OŠ Podčetrtek, ki zaključujejo osnovno šolo in so na različnih področjih dosegali zavidljive rezultate, sprejme župan Peter Misja in tudi letos so ponovno sprejeli njegovo povabilo. V ponedeljek zjutraj se je od šole proti občini v spremstvu ravnatelja mag. Darka Pepevnika ter razredničark Bernarde Hunski in Mojce Vrešak odpravilo 9 devetošolcev, ki so zaključili šolanje in s svojo pridnostjo in uspešnostjo na različnih področjih šolskih in obšolskih dejavnosti posebej blesteli. Župan jih je sprejel v sejni sobi in ni skrival veselja, da lahko gosti najboljše učence. Čestital jim je za vse njihove uspehe ter jim zaželel predvsem uspešno nadaljevanje šolanja, hkrati pa jim je za nagrado in v spomin podelil slovarje ter zlate petice. Najboljše je pohvalil tudi ravnatelj mag. Darko Pepevnik in poudaril, da je letošnja generacija devetošolcev zelo dobra ter da si jih bo še posebej zapomnil po tem, da so skoraj vsi sodelovali v gledališki skupini, s katero se je veliko družil. Sprejema so se udeležili: Rok Špoljar, Severina Kovačič, Jan Perkovič, Tina Fajs, Žiga Žlender, Metka Šket, Jasmina Kovačič, Nika Tkalec in Tamara Krklec, ki so se ob koncu sprejema še posladkali in županu obljubili, da se bodo tudi v prihodnje trudili biti uspešni. Odličnjaki z zlatimi peticami. Golobinčanka postala Mlada kmetica leta 2011 V soboto, 27. Avgusta, je v Zagorju ob Savi potekal že deseti boj za laskavi naslov Mlade kmetice leta 2011, ki ga je z veliko kmečkega znanja in spretnosti osvojila Barbara Kolar iz Golobinjeka. To soboto je Barbaro skupaj s predsednico Društva kmetic Ajda Francko Javeršek v Zagorje ob Savi odpeljal sam župan Peter Misja. V tekmovanju se je pomerilo 11 tekmovalk, Barbara je nastopila pod številko 3, ki ji je na koncu prinesla zmago. Veselje je bilo nepopisno. Barbara je zaupala, da zmage sprva ni pričakovala, vendar pa si je vseeno na tihem želela, da bi ji uspelo, saj je imela tolikšno podporo s strani svojih navijačev, ki jih ni želela razočarati. Po uradnem delu so sledile številne čestitke, skupaj z navijači pa je Barbara proslavljala še pred avtobusom in potem na avtobusu vso pot do doma. V domačem Golobinjeku je sledilo še eno slavje, saj je soseda Stanka Alegro spekla torto, pričakal pa jo je tudi župan. Barbaro so spremljali številni navijači, ki so vseskozi verjeli vanjo. (Foto: Lidija Vajdič) 11

[close]

p. 12

Najdaljši drevored tradicionalnih sort hrušk v Sloveniji Najdaljši drevored tradicionalnih sort hrušk je po besedah mag. Darka Pepevnika, ki se je besedno sprehodil skozi otvoritev drevoreda, modra odločitev Občine Podčetrtek in Kozjanskega parka. Župan Peter Misja je tej njegovi misli zadovoljno prikimal in se zazrl v leto 2006, ko so pri urejanju vasi Olimje pričeli sodelovati s Kozjanskim parkom. Njihovo dobro delo z roko v roki je obrodilo sadove, Olimje je postalo zlata evropska vas, vendar to ne pomeni, da so akterji spali na lovorikah. Urejenost Olimja so dopolnili še z najdaljšim hruškovim drevoredom, ki pozdravlja obiskovalce Olimja in Podčetrtka. Zasaditev je potekala pod budnim očesom Adrijana Černelča iz Kozjanskega parka. Za zasajen drevored, ki zagotovo spada med najdaljše v Sloveniji, pa še ni povsem znano, ali gre tudi za enega izmed najdaljši hruškovih drevoredov v Evropi. Župan Misja je na novo pridobitev zelo ponosen, hvaležen je vsem akterjem, ki so pomagali pri zasaditvi drevoreda ter si zaželel tudi v prihodnje tako dobrega sodelovanja s Kozjanskim parkom. Tega si seveda želi tudi mag. Teo Hrvoje Oršanič, direktor Kozjanskega parka, ki je povedal, da je vesel dobrega sodelovanja z lokalnimi skupnostmi. Po njegovih besedah so travniški sadovnjaki sestavni del slovenske krajine in še posebej Kozjanskega, saj so velika učna ura trajnostnega, učnega in v nekateri meri sonaravnega razvoja. Drevored tradicionalnih sort hrušk med Podčetrtkom in Olimjem je danes najdaljši nasad sadnih dreves v Sloveniji. V njem najdemo naslednje tradicionalne sorte hrušk: vinska moštnica, kramarjeva moštnica, črna tepka, bela tepka, medvenka in vinogradovka. Trenutno je v drevoredu zasajenih 200 hrušk, v Kozjanskem parku in na Občini Podčetrtek pa zatrjujejo, da še niso rekli zadnje besede. Plodovi trenutno zasajenih hrušk bodo namreč najbolj primerni za žganje, zato si želijo posaditi tudi več takšnih hrušk, ki jih bodo lahko popotniki pojedli. Otvoritveni trak pred drevoredom so slovesno prerezali vodja celjske enote Zavoda za gozdove Ivo Trošt, župan Peter Misja in direktor Kozjanskega parka mag. Teo Hrvoje Oršanič. Samo otvoritev so s pesmijo in plesom obogatili otroci iz vrtcev Podčetrtek in Pristava ter osnovnošolci, ki so se skupaj z gosti in obiskovalci otvoritve sprehodili skozi drevored vse do pokopališča v Olimju, kjer so domačini poskrbeli za okrepčilo. Sprehod mimo drevoreda. Občina zagotavlja nemoteno delovanje gasilcev Delo prostovoljnih gasilskih društev je zelo pomembno in tega se zavedajo tudi v Občini Podčetrtek, ki vsako leto v občinskem proračunu namenijo del sredstev za nemoteno delo gasilskih društev. Letos so z vsemi gasilskimi društvi v občini in GZ Šmarje pri Jelšah podpisali pogodbo v vrednosti 76.600 evrov. Za delovanje GZ Šmarje pri Jelšah, ki vključuje delovanje zveze, revijo Gasilec, zavarovanja, za katera je namenjen največji del sredstev, izobraževanje gasilskih kadrov, letovanje gasilske mladine, tekmovanja in vzdrževanje UKV postaj je namenjeno 25.500 evrov. 4.000 evrov dobi za delovanje vsako društvo, kar skupaj nanese 20.000 evrov. Letos je do podpisa pogodbe prišlo nekoliko prej kot v lanskem letu, zaradi nakupa nove avtocisterne za PGD Sela– Verače–Virštanj. Temu društvu, ki letos praznuje svoj jubilej, so tako za nakup avtocisterne namenili 29.000 evrov. 2.100 pa je namenjenih za rezerve in druge odhodke. Župan Misja je ob podpisu pogodbe še poudaril, da se bo skozi vse leto trudil, da bodo pomagali tudi izven planiranih sredstev, če se bo zato pokazala potreba. Poudaril je še, da si v Občini Podčetrtek želijo kupiti gasilsko lestev, za katero se predvsem zaradi vse več objektov v občini kaže velika potreba. Vsakoletnega podpisa pogodbe so veseli tudi v GZ Šmarje pri Jelšah, kjer poudarjajo, da je sodelovanje z Občino Podčetrtek zares dobro. Za velik posluh občine za delovanje 12 gasilskih društev se je županu Petru Misji zahvalil poveljnik GZ Šmarje pri Jelšah Bojan Hrepevnik, ki je predstavil še aktivnosti, ki se bodo odvijale na področju gasilstva v letu 2011 ter poudaril, da bodo ponovno dali velik poudarek izobraževanju prostovoljnih gasilcev. Za zelo dobro sodelovanje in posluh za gasilstvo so se županu in Občini Podčetrtek zahvalili še vsi predsedniki društev z obljubo, da bo njihovo delo tudi letos takšno, da bo župan nanj ponosen. (Z. I.) Predsedniki PGD-jev z županom Petrom Misjo in poveljnikom GZ Šmarje pri Jelšah Bojanom Hrepevnikom.

[close]

p. 13

Občino Podčetrtek prizadeli že dve neurji Šestega julija je toča zajela severni del občine, in sicer katastrske občine Sodna vas, Roginska Gorca, Nezbiše, Sveta Ema, Vonarje in Pristava. Škoda je bila ocenjena na 398.245 evrov. Pri sanaciji te škode in takojšnji pomoči so se zopet zelo izkazali gasilci, ki so bili takoj pripravljeni pomagati pri prekrivanju streh, pri čiščenju cest in vsega ostalega in si zato zaslužijo posebno pohvalo. Neurje, ki je divjalo 11. julija, je povzročilo škodo na kmetijskih zemljiščih v katastrskih občinah Lastnič, Virštanj, Gostinca, Verače in Dobležiče, kjer je bilo škode za 944.000 evrov, škoda na infrastrukturi pa v občini znaša 256.000 evrov, kar pomeni, da je bila skupna škoda na območju Občine Podčetrtek po neurju 11. julija ocenjena na 1.200.000 evrov. Župan Občine Podčetrtek Peter Misja je takoj po neurju dejal, da pričakujejo, da bodo občine s strani države prejele denar za najnujnejšo sanacijo, pričakujejo pa tudi, da bodo kmetje dobili predčasne subvencije in da jim bo vsaj delno poplačana škoda, ki je nastala ob neurju. Njegova pričakovanja so se uresničila, saj so se v ponedeljek z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sestali župani prizadetih občin. Na srečanju so se dogovorili, da si bodo občine skladno z ocenitvijo razdelile sredstva, ki jih je zagotovila Vlada RS in s katerimi bodo lahko poskrbeli za najnujnejše sanacije. Da bodo prizadeti kmetje lažje preživeli, pa bodo dobili tudi predčasno izplačane subvencije. Župan je še povedal, da se pričakujejo še rešitve glede zavarovanj, da bodo lahko kmetje lažje plačali zavarovalne premije. Ker pa vse rešitve niso v pristojnosti ministrstva, so župani prizadetih občin včeraj pripravili predlog tudi za predsednika vlade. (M. S.) Toča je povzročila trajne posledice. Kmetje lahko le nemo opazujejo nastalo škodo. V Termah Olimia dobro uspela Slovenska turistična borza Terme Olimia so minuli od 26. do 28. maja gostile osrednji poslovni dogodek v slovenskem turizmu, Slovensko turistično borzo SIW 2011. Celotno turistično gospodarstvo je tako imelo možnost predstaviti svojo ponudbo zares širokemu krogu partnerjev, saj se je Slovenske turistične borze udeležilo 268 podjetij. Udeleženci pa so imeli moč uživati tudi v lepotah turističnega okolja Občine Podčetrtek, prav poseben pa je bil petkov večer, Slovenska noč doživetij v Wellnessu Orhidelia. Največji poslovni dogodek slovenskega turističnega gospodarstva, letos že štirinajsti po vrsti, se je v Termah Olimia začel v četrtek, ključni dan pa je bil petek, ko se je v Večnamenski športni dvorani Podčetrtek odvijalo celotno borzno dogajanje. Le-to je bilo pripravljeno v obliki poslovnih delavnic, ki so bile urejene v naravi prijaznem duhu in na katerih so poslovne dogovore sklepali predstavniki slovenskega turističnega gospodarstva. Skupaj se je borze udeležilo 268 podjetij: od tega 180 slovenskih podjetij in 134 podjetij iz tujine. Med udeleženci pa je bilo tudi zelo veliko takšnih podjetij, ki so se borze udeležili prvič. Predstavniki novih podjetij so prihajali iz Španije, Velike Britanije in Nizozemske, še posebej velik porast pa so predstavljala ruska podjetja. Prvič je borza gostila tudi organizatorje potovanj iz Danske, Grčije, Irske, Izraela, Kuvajta, Slovaške in Združenih arabskih emiratov. Aktualno stanje v slovenskem turizmu in dogajanje na Slovenski turistični borzi ter njen pomen za turistično gospodarstvo pa je bilo predstavljeno na novinarski konferenci, na kateri so bili sogovorniki: mag. Marjan Hribar, v. d. gen. direktorja Direktorata za turizem in internacionalizacijo, mag. Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije (STO), Jan Ciglenečki, vodja predstavništva STO v Avstriji, in Zdravko Počivalšek, direktor Term Olimia, d. d. Po celodnevni delavnici so svoje prihodnje sodelovanje lahko zapečatili na večeru, imenovanem Slovenska noč doživetij v Wellnessu Orhidelia. In ta večer je bil enostavno nepozaben. Najprej je goste pričakala čudovita postrežba osebja Term Olimia, ki so ponujali pravo gurmansko ekstazo, da o ureditvi ambienta niti ne govorimo, saj je bil Wellness Orhidelia več kot primeren za takšen čaroben večer. Na odru pa so se izmenjevala sama velika imena slovenske glasbene scene, od Katalene, Anje Bukovec, Irene Preda in še in še, ki so dali celotnemu dogajanju piko na i. Gostje so v tej čarobnosti uživali in se družili do zgodnjih jutranjih ur in prav gotovo se bodo v Terme Olimia še vračali. (M. S.) Pogled na dogajanje Slovenske turistične borze 2011. 13

[close]

p. 14

Širitev združenja Turizem Podčetrtek, GIZ V četrtek, 5. maja 2011, je bila v hotelu Sotelia skupščina Turizma Podčetrtek, GIZ, kjer je bilo obravnavano poročilo o poslovanju združenja Turizem Podčetrtek, GIZ za leto 2010, program dela in finančni načrt za leto 2011 ter širitev združenja na občine Kozje in Bistrica ob Sotli. Prisotnih je bilo 69 glasov od 80. Na že osmi skupščini je najprej vse prisotne pozdravila direktorica GIZ-a Fanika Šket in podala predlog dnevnega reda, ki je bil soglasno sprejet. Predsedujoči na skupščini Zdravko Počivalšek je v skladu z določili akta o ustanovitvi za vsako točko dnevnega reda izvedel pisno glasovanje. Šketova je podala poročilo o poslovanju združenja za leto 2010. Povedala je, da je bil program v celoti realiziran. Za 7 % je bila večja poraba sredstev pri oglaševanju v tujih in domačih medijih, zaradi večjega števila oglasov v sodelovanju z RA Sotla, Termami Olimia ter turistično destinacijo Obsotelje in Kozjansko. Izvedlo se je tudi večje število prireditev, zlasti na račun aktivnosti v Večnamenski športni dvorani Podčetrtek. Pri trženju turistične ponudbe je bil prihodek dosežen na račun organiziranja izletov, prireditev, prodaje vstopnic za kopanje, sofinanciranja promocijskih akcij, razpisov in sponzorskih sredstev. 1. 6. 2010 je bila z občino podpisana Pogodba o upravljanju Večnamenske športne dvorane Podčetrtek. Izvedene so bile številne aktivnosti, kot so priprava hišnega reda, celostna podoba (logotip), cenik storitev, dodana spletna stran, razpis o možnostih najema dvorane za društva, financirana s strani občinskega proračuna in ne nazadnje organiziranje številnih prireditev in športnih dogodkov. Pri programu dela za 2011 je Šketova povedala, da je naravnan optimistično, saj bodo v Turizmu Podčetrtek zbrali sami od trženja kar 32 % od skupnih prihodkov, ki so zagotovljeni iz občinskega proračuna. V ospredju skupščine je bila 4. točka dnevnega reda, ki je bila tako kot prejšnje soglasno sprejeta, in sicer pristop občin Bistrica ob Sotli in Kozje k združenju. Zdravko Počivalšek je povedal, da so že v nadzornem svetu razpravljali o tej pobudi in so se iz več razlogov odločili za povabilo občin Bistrica ob Sotli in Kozje v združenje. Poudaril je, da s povečanjem združenja pridobijo na teži pri raznih razpisih ter seveda nove članice, občine pa pridobijo nov val organiziranega dela, ki peljejo turizem naprej (promocija, označevanja, sodelovanja, razpisi). Šketova je že opravila razgovore z županoma obeh občin, ki sta bila v osnovi pozitivna. Ob pristopu bo potrebno spremeniti akt o ustanovitvi in nato na naslednji skupščini sprejeti ustrezne spremembe. Župan Občine Podčetrtek Peter Misja v celoti podpira odločitev o združitvi in pravi, da je to nujno potrebno, saj bo tako lažje nastopati na trgu, kar pa je pomembno za delovanje vseh občin na področju turizma. Zgodil se je velik korak v zgodovini podčetrteške košarke Varovanci nekdanjega reprezentanta Ervina Dragšiča bodo v prihajajoči sezoni igrali v 2. slovenski košarkarski ligi (v lanski sezoni je bila to 1. B liga), saj so konec avgusta dobili uradno povabilo, ki so ga po tehtnem premisleku tudi sprejeli. S Košarkarske zveze Slovenije so poslali uradno vabilo za sodelovanje v 2. slovenski košarkarski ligi, ki so ga vodilni po tehtnem premisleku tudi sprejeli. Moštvo Kraškega zidarja iz Sežane, ki je lani osvojilo odlično 3. mesto v 1. B ligi, je odpovedalo nastop v drugi najmočnejši slovenski ligi, s tem pa se je košarkarjem KK Terme Olimia ponudila možnost po napredovanju. Ekipa, ki je lani osvojila 2. mesto v 2. SKL – vzhod in bo letos zastopala Podčetrtek, je doživela nekaj sprememb, in sicer sta klub zapustila Iztok Kočevar in Robi Ribežl, Erazem Počivavšek pa je prenehal z igranjem košarke. Svežino bodo ekipi dali Uroš Globovnik, ki je v lanskem letu igral v Slovenski Bistrici, Beno Pungartnik, ki je igral v Rogaški Slatini, ter nekaj mladincev. (Karmen Cvirn) O zgodovinskem dogodku na področju košarke. Predsednik KK Terme Olimia Darko Šket: V klubu smo si vseskozi želeli napredovanja, vendar nam nekako ni uspelo. Povabila smo bili zelo veseli, vendar smo se kljub temu sestali in pogovorili, saj to za sabo prinese marsikatere obveznosti. Trudili se bomo po svojih najboljših močeh, da postanemo stabilen drugoligaš in verjamem, da nam bo uspelo. Za klub ta uvrstitev poleg večje finančne obremenitve pomeni tudi veliko več organizacijskega dela, zaradi zahtev Zveze za 2. ligo, vendar se s skupnim delom zmore marsikaj. Od Zveze smo že dobili odgovor na našo potrditev, tako da bomo zavzeli mesto Kraškega zidarja, s tem pa za začetek odigrali dve domači tekmi s favoritoma te lige, tako da bodo tekme zanimive. Ob tem že sedaj vabim vse ljubitelje košarke, da se tekem udeležijo v čim večjem številu in tako spodbujajo fante. Trener Ervin Dragšič: Povabila smo bili izjemno veseli, saj je to stopnička več za našo košarko. Nad nami je samo še stopnička 14 in vsi skupaj se bomo zavzemali za čim boljši rezultat, čeprav nam je prvi cilj obstanek. V teh letih smo se zelo trudili in poskusili pokazati največ, tako da si vsi skupaj zaslužimo priložnost dokazovanja v višji ligi. Ekipa je sestavljena in še vedno temelji na fantih iz Podčetrtka in okolice, če pa se bo izkazala potreba po še kakšnem novem kadru, se bomo o tem še pogovarjali. Zagotovo je to nagrada za vse nas, saj smo se vseskozi trudili. Vsi skupaj si želimo, da nas bo publika še bolj spremljala kot do sedaj. Obiskovalci bodo lahko priča drugačnim, boljšim igram, saj niti ena tekma ne bo znana že vnaprej. Direktor Term Olimia Zdravko Počivalšek: Raje bi videl, da bi se v višjo ligo uvrstili na igrišču, ker pa je priložnost, jo bomo izkoristili. To je priložnost tej generaciji košarkarjev, da se bodo poskusili v enem višjem rangu tekmovanja ter se tukaj tudi dokazali. Z nastopom v višji ligi pa bodo promovirali tako klub kot kraj. Župan Občine Podčetrtek Peter Misja: Po uradnem pisnem vabilu se je bilo potrebno sesti skupaj z direktorjem Term Olimia ter predsednikom kluba. Ugotovili smo, da imamo fantastične pogoje, dvorano, tukaj trenira tudi zelo veliko mladine, tako da verjamem, da bomo imeli dovolj dobro ekipo za to ligo. Seveda pa se od ekipe v letošnjem letu ne pričakuje, da bodo na visokem mestu, čez leta pa verjamem, da bo odločitev, ki jo bomo sprejemali, tudi kje drugje. Ekipa, ki je v lanskem letu nosila drese KK Terme Olimia.

[close]

p. 15

Ob 80. obletnici delovanja prevzeli novo avtocisterno Gasilci PGD Sela-Verače-Virštanj so v osmo desetletje svojega delovanja stopili z velikimi cilji za prihodnost. To desetletje je bilo zagotovo eno najplodnejših v celotni 80-letni zgodovini delovanja društva. Pred desetimi leti so v družbi številnih visokih gostov položili temeljni kamen za izgradnjo novega gasilskega doma. Cilj, ki se jim je takrat zdel težko izvedljiv, pa se je uresničil leta 2010. S prostovoljnim delom in pomočjo sosedov in krajanov ter več dobrih ljudi jim je uspelo. Lani so si zadali nakup nove avtocisterne in tudi ta načrt jim je uspelo realizirati. Ta poseben dan se je začel s slavnostno sejo, ki so jo z ubranim petjem polepšale članice Dekliškega pevskega zbora Buče, nadaljeval pa s številnimi govori, spodbudnimi besedami in čestitkami s strani številnih gostov. Po končani slavnostni seji so se visoki gostje najprej odpravili na častno tribuno, od koder so spremljali parado, katere vodja je bil poveljnik GZ Šmarje pri Jelšah Bojan Hrepevnik s svojimi pomočniki. Na čelu parade je bila slovenska zastava in gasilski znak, takoj za njo pa ešalon domačih gasilcev, na čelu katerih je bil njihov poveljnik Maks Jurak. Na čelu je bila mladina, za njimi častni vod, sledili pa so jim operativni gasilci v zaščitnih oblekah. Sledil je ešalon praporščakov pod vodstvom Janka Oprešnika ter ešalon gasilcev Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah pod vodstvom Štefana Polajžerja. Na koncu pa je sledil še vod gasilskih vozil, ki ga je vodil Roman Šelekar. Sledil je slavnostni prevzem vozila, ki so ga s pesmijo otvorili člani Moškega pevskega zbora Terme Olimia pod vodstvom Špele Drašler, nato pa je glavno besedo dobil predsednik Ferdinand Stopar, ki je bil izjemno vesel, da jim je v tako kratkem času uspelo narediti toliko stvari. Poslanstvo gasilcev ostaja vseskozi isto. To je pomagati ljudem v stiski. Da lahko opravljajo to poslanstvo, morajo imeti ustrezno opremo za gašenje in pomoč sokrajanom ter ustrezne prostore. Vse to pa zahteva velika finančna sredstva, predvsem pa veliko dela. Gasilci so prostovoljni delavci, ki ne pričakujejo plačila za svoje delo, vendar pa radi slišijo skromne besede hvaležnosti in odobravanja. Ob tej priložnosti se je zahvalil vsem, ki so kakor koli pripomogli k nabavi novega vozila ter jim pomagali uresničiti sanje. Spregovoril je tudi predsednik KS Virštanj Srečko Jug, ki je pohvalil delo gasilcev ter se jim zahvalil za vse, kar so postorili za ta okoliš, predvsem pa jim čestital ob njihovem prazniku. Nad novo pridobitvijo je bil izjemno navdušen tudi župan Peter Misja, ki gasilstvo vseskozi podpira. Povedal je, da ni pričakoval, da bodo v gasilskem društvu Sela-Verače-Virštanj v tako kratkem času sprejeli dve tako pomembni pridobitvi, kot sta dom in nov avto. Spregovorila je tudi predsednica GZ Šmarje pri Jelšah Pavla Kidrič, ki se je spominjala lanskih besed ob prevzetju doma, ko je dejala, da je dom kot speča lepotica na vrhu hriba. Dejala je, da je že takrat vedela, da člani v njej ne spijo in počivajo, vendar se trudijo po svojih najboljših močeh, saj brez truda ne nastane nič in če bi spali, si ne bi pridobili tega vozila. Pohvalne besede je bilo mogoče slišati tudi s strani predstavnika Gasilske zveze Slovenije Miha Boraniča, ki je poleg vsega vesel tudi tega, da so se spori, ki so nastali na tem območju, zgladili. Društvu je podelil priznanje GZS in jim zaželel vse dobro tudi v prihodnje. Lepim željam sta se pridružila še Alojz Tirgušek in županja Dravograda Marjana Cigale, ki je še dodala, da si želi tako dobrega sodelovanja tudi v prihodnje. Ker pa avtomobila ne bi bilo mogoče kupiti brez občinskih sredstev, sredstev vseh sponzorjev ter finančnih prispevkov občanov, so donatorjem podelili simbolična darila, sponzorjem pa spominske plakete. Sledil Parade so se udeležili gasilci domačega društva ter ostali gasilci GZ Šmarje pri Jelšah. je še sam prevzem vozila, in sicer predaja ključev v roke voznika Dominika Bovha. Da pa bo vozilo in vse v njem vsepovsod spremljala sreča, je sledil blagoslov vozila, ki ga je opravil dekan kozjanske dekanije Jožef Rogač. Po uradnem delu je sledila pogostitev vseh gostov z golažem. Ob zvokih ansambla Pegaz, pijači in jedači pa se je veselo druženje nadaljevalo vse do jutranjih ur. (Karmen Cvirn, foto: FotoVideo Blisk) Blagoslov novega vozila je opravil dekan kozjanske dekanije gospod Jožef Rogač. Najzaslužnejši pri nabavi novega vozila. 15

[close]

Comments

no comments yet