NAPREDEK 8

 

Embed or link this publication

Description

Napredek, glasilo Občine Podčetrtek

Popular Pages


p. 1

N a p re d e k GLASILO OBČINE PODČETRTEK Številka: 8 24. december 2010 1

[close]

p. 2

Utrinki 2

[close]

p. 3

SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI ! Ko prehajamo v konec leta, se spominjamo veliko dogodkov, ki so se zgodili v iztekajočem se letu. Sam se lahko ponosno oziram nazaj, na vse, kar se je dogajalo v tem letu. Veliko smo postorili, zavihteli smo se med najlepše urejene kraje, dobili smo menedžerja leta in uvedli veliko stvari, ki bodo v naslednjih letih še kako prispevale k promociji naše občine in še kvalitetnejšemu bivanju v njej. Dotaknil bi se rad področja šolstva, kjer smo uvedli kar nekaj nadstandardov. Na področju predšolske vzgoje smo v tretjo in četrto dekado uvedli tuj jezik. Uvajamo ga tudi v nižje razrede osnovne šole in v kratkem se bo kar nekaj generacij učilo več jezikov. V šoli smo uvedli še nadstandardno športno vzgojo, za kar smo zaposlili dodatnega učitelja športne vzgoje in tako zagotovili za vse učence eno uro športne vzgoje na dan. Ponosen sem tudi na to, da v občini še vedno zelo dobro koristimo evropska sredstva, da imamo zelo dobro urejeno komunalno infrastrukturo in da imamo na razpisih, ki smo jih dobili, zagotovljenih veliko finančnih sredstev. Dobro sodelovanje, ki sem ga obljubljal na začetku svojega županovanja na vseh segmentih, dobra komunikacija in seveda dobro sodelovanje z občinskim svetom in občinsko upravo kažeta na to, da bo občina uspešna tudi naprej. Pred nekaj dnevi sem se pogovarjal tudi z našimi starejšimi občani, ki imajo svoje želje. Med temi je tudi ta o domu ostarelih, varovanih stanovanjih in še kaj. Mogoče bomo na tem področju uspešni že v naslednjem letu. Veliko stvari se je tako zgodilo v iztekajočem se letu, z veseljem pa se spogledujemo z letom 2011, saj se bo ponovno veliko dogajalo na vseh področjih in segmentih v občini. Verjamem, da bomo skupaj uspeli ostati najlepši in najboljši. Spoštovane občanke in občani, ob iztekajočem se letu želim veliko miru, vesele božične praznike in veliko sreče v novem letu, predvsem pa zdravja, ki je zagotovo vir sreče. Vaš župan Peter Misja Uredniški odbor: Peter Misja, Zdenka Ivačič Urejanje in priprava prispevkov: Zdenka Ivačič Fotografije: Fanika Šket, arhiv občine Podčetrtek, arhiv OKo Oblikovanje: Friderik Prah Tisk: Fotolik Naklada: 1300 izvodov Na naslovnici: CERKEV SV. KRIŽA V IMENEM 3

[close]

p. 4

Še eno uspešno leto Občina Podčetrtek je spet dobila lepšo podobo, zavihtela se je v sam vrh po urejenosti krajev, dobili smo menedžerja leta in še marsikaj, zato se župan Peter Misja ob izteku leta ponosno ozira nazaj. Uspešno opravljeno delo je dodatna spodbuda za prihodnost. Že v letu 2011 bo občina Podčetrtek ponovno veliko pridobila in še polepšala svojo podobo, med najpomembnejšimi investicijami pa je zagotovo izgradnja vrtca. Župan Peter Misja je v pogovoru strnil delo leta, ki se izteka, in nas razveselil tudi z odgovori, ki napovedujejo, da se bo uspešna pot razvoja nadaljevala tudi v naslednjem letu. Pogovor pripravila: Zdenka Ivačič V Občini Podčetrtek se na leto, ki se izteka, zagotovo zelo ponosno ozirate? Na kaj vse ste še posebej ponosni? Posebno sem ponosen na vse pridobitve v naši občini, na to, da smo najbolj urejen zdraviliški kraj ter na to, da imamo menedžerja leta. Seveda pa sem ponosen tudi na ljudi, ki prebivajo v naši občini. Iztekajoče se leto je bilo ponovno zelo pestro tudi na področju investicij. Prednjači zagotovo začetek izgradnje novega vrtca. Za to investicijo se Občina zadolžuje, vse ostale pa se izvajajo brez zadolževanj. Kako vam to uspeva? Nov vrtec v naši občini je bil zares nujno potreben, zato je bila zelo smela odločitev našega občinskega sveta, da zgradimo sodoben vrtec in vse potrebno, kar se še ni postorilo in je vezano na potrebe šole. Poleg tega, da se je izgradnja vrtca v veselje vseh nas že začela in da je le-ta skorajda že pod streho in da bodo vanj konec aprila naslednje leto vsak dan že veselo hodili naši otroci, pa smo bili v iztekajočem se letu ponovno zelo uspešni na več razpisih. Pridobili smo kar dosti tako evropskih kot tudi državnih sredstev. Dobro sodelujemo z vsemi državnimi direkcijami, saj se kar nekaj projektov izvaja tako, da mi kot Občina sodelujemo, večino denarja pa zagotovita država in Evropa. V občini se trenutno izvaja kar nekaj projektov, spet za druge je že pripravljena projektna dokumentacija. Veliko projektov je zopet sofinanciranih s strani Evrope in države. Kako vam to uspeva? Res je veliko projektov sofinanciranih s strani Evrope in države. Moram pa povedati, da smo v preteklosti, in tudi sedaj, pripravili ogromno projektnih dokumentacij z gradbenimi dovoljenji. Tu moram poudariti, da so na določenih segmentih težave z lastniki zemljišč, ki ne pustijo, da bi lahko nekatere stvari naredili. Vendar pa smo se doslej s temi te4 žavami uspešno spopadali in vse izpeljali. Moram pa dodati, da imamo pripravljene kar nekaj projektne dokumentacije, in verjamem, da bo veliko projektov še steklo. Občina Podčetrtek se je krepko povzdignila na lestvici razvitosti. Poudarjate, da Vam to pri prijavi na razpise odteguje točke, vseeno pa je uspešnost Občine Podčetrtek na razpisih še vedno zelo zavidljiva? Res je, Občina Podčetrtek se je v zadnjih letih močno dvignila na lestvici razvitosti. Predvsem zaradi tega, ker imamo nizko brezposelnost, verjamem pa, da se je to v veliki meri zgodilo tudi na račun uspešne zgodbe, ki jo piše turizem in seveda na račun tega, da se ljudje znajo pravilno odločati, kam gredo v službo. Po drugi strani pa moram povedati, da se je tudi letošnje leto, in v zadnjih letih, rodilo veliko otrok, tako da tudi v tem segmentu dobivamo veliko točk, vezanih na stopnjo razvitosti. Kar pa se tiče pridobivanja razpisov, pa je res, da razvitost ni ravno prednost, saj demografija na vseh zadnjih razpisih vpliva na število točk. Vseeno pa smo že znali in še bomo znali napisati prave zgodbe, in z njimi, kljub temu da na segmentu demografije dobivamo manj točk, pridobiti na račun dobrih in pravih idej, vezanih na razpise. Je pa zelo res tudi to, da smo se zelo dvignili po lestvici razvitosti navzgor in bomo na njej še pridobivali, ker z mladimi in uspešnimi ljudmi, ki sem jih danes že omenil, bomo v občini še marsikaj postorili. Na letošnjih lokalnih volitvah ste ponovno bili edini županski kandidat. Z nastopom novega mandata ste dobili tudi nov občinski svet. Poudarjate, da je bil občinski svet v minulih štirih letih zelo konstruktiven. Kaj pa pričakujete od novega občinskega sveta? Bil sem edini županski kandidat na letošnjih lokalnih volitvah, čeprav bi si želel protikandidata ali protikandidatko. Res pa

[close]

p. 5

je, da sem vedno dokazoval, da se da s skupnim delom in dobro komunikacijo v vseh segmentih v občini, z občinskimi svetniki, občinsko upravo in krajevnimi skupnostmi ter vsemi ostalimi institucijami marsikaj narediti. In jaz verjamem, da sem ravno na račun dobre komunikacije uspel. Tudi sedanji občinski svet je dober, čeprav žal na začetku vsake nove sestave nekdo pokaže svoje plati. V novem občinskem svetu sedijo sami izkušeni ljudje, ki vedo za kaj gre, in verjamem, da bomo vzpostavili dobro sodelovanje in bomo ta štiri leta, ki jih imamo, znali marsikaj narediti in postaviti občino na lestvici uspešnosti še višje kot je sedaj. Poleg številnih investicij se v Občini Podčetrtek velik poudarek daje tudi urejenosti. Podčetrtek je skupaj s Termami Olimia postal najlepše urejen kraj v kategoriji zdraviliških krajev, Olimje pa je zasedlo drugo mesto med izletniškimi kraji. Urejenost je torej tista, ki v slovenskem in tudi evropskem prostoru pušča velik pečat. Kaj pa vse to prinaša občini Podčetrtek? Predvsem pri urejenosti občine, tudi če govorimo o zelenem turizmu, ki ga promovira naša država, Evropa in celoten svet, imajo občine na našem območju bistveno prednost. Ker živimo v objemu neokrnjene narave, v Kozjanskem regijskem parku, živimo v okolju, kjer nimamo velike industrije, dimnikov, izpustov CO2-ja, zato je še kako pomembno, da znamo to varovati in urejati našo okolico. V občini Podčetrtek smo znali pokazati, da se da marsikaj postoriti. Podčetrtek in Olimje sta po svoji urejenosti že zelo prepoznavna, ker pa imamo urejene tudi ostale kraje, bomo tudi te vključili v tekmovanje za urejenost. Povsod poskrbijo za počiščenost krajev in urejenost, nekaj pa k temu pripomore tudi Občina. Je pa res, da urejenost prinaša marsikaj, tudi delovna mesta v turizmu, k nam namreč na račun urejenosti prihaja vedno več ljudi prav zaradi tega, ker imajo kam iti in ker je povsod posebno lepo. Na nedavnem srečanju v Opatiji mi je novinar iz Rijeke zaupal, da je bil že mnogokrat pri nas, vendar vedno, ko pride, si lahko ogleda kaj novega, pohvalil pa je tudi urejenost, kar je zagotovo lahko ponos vsem našim krajem. V novembru ste postali predsednik Turistične zveze Slovenije, za kar Vam iskreno čestitamo. Kako boste to funkcijo združili z vsemi ostalimi obveznostmi? Zahvaljujem se za čestitke, tako Vam kot tudi vsem ostalim, ki ste mi jih izrekli. Le-teh je bilo resnično veliko. Moram poudariti, da je bila odločitev kandidirati in sprejeti to častno funkcijo zelo težka odločitev, ki sem jo zelo dolgo premleval, skoraj leto dni. Sem pa seveda vesel in ponosen, da so me izbrali za to funkcijo. Verjetno edinega, ki ni iz prestolnice in prihaja iz vaškega okolja. Sam se seveda nisem lotil še nobene funkcije, da ne bi nekaj spremenil, zato se tudi na Turistični zvezi obetajo nekatere spremembe, ki se že čutijo, bodo pa zagotovo vse v pozitivni smeri. V začetku leta se nam tam vsem skupaj obetajo korenite spremembe. Turistična zveza ne zahteva tega, da bi vsak dan sedel tam, ampak zahteva dobro sodelovanje z društvi, zvezami in nenazadnje tudi z državo. Verjamem, da bom v tem uspel. Za vse to bom porabil še nekaj časa, vendar moje župansko delo v občini na račun tega zagotovo ne bo trpelo. Nova poznanstva pa bodo zagotovo lahko samo dobro vplivala na delo Občine Podčetrtek, kjer bomo seveda skušali iz tega izvleči le kakšno korist. V zadnjih dneh je veliko polemik tudi okrog Večnamenske športne dvorane Podčetrtek, na kateri se je zaradi snega poškodoval eden izmed nosilcev stropa? Kako rešujete nastalo težavo? Za večnamensko športno dvorano v Podčetrtku sem že velikokrat povedal, da sem človek, ki si je zares prizadeval za izgradnjo te dvorane v vseh segmentih. Prizadeval tako, da sem bil vseskozi prisoten pri sami izgradnji in sem v tem letu na račun dvorane veliko psihično pretrpel. V dvorano smo vložili vse svoje znanje, denar in potenciale. Dvorana je res uspela, izgleda lepo in je že znana daleč naokrog, tudi izven meja. Je pa res, da so nastale težave, ko smo izvedeli, da gre podjetje Stavbar, ki je dvorano gradilo, v prisilno poravnavo. Na nas so že pritiskali podizvajalci, ki so sklepali slabe pogodbe s podjetjem Stavbar in iskali poti, da jih rešimo mi. Nekaj nam je uspelo, vendar se sam nisem zmožen bojevati s pravili, ki jih narekuje država in zakonodaja. Mi smo dvorano prevzeli, v celoti je plačana, ostale so le še bančne garancije, ki jih nudi podjetje Stavbar za dobro izvedena dela in Probanka kot jamstvenik. V tem času pa je zaradi obilice snega prišlo do poka dveh nateznih palic in s tem tudi do problema na konstrukciji. Zakaj se je to zgodilo, bo pokazala analiza. Vsekakor pa ni padla streha dol, kot so nekateri zlonamerno pisali v medijih. Nič takega se ni zgodilo, saj je palic ogromno in mi smo takoj ukrepali. Že naslednji dan je prišel podizvajalec, ki je zadevo začasno saniral, in strokovnjaki, ki so nam predstavili možnosti, kako lahko dvorano še naprej varno uporabljamo. V tem tednu pa prihajajo strokovnjaki, ki bodo napako dokončno odpravili, tako da bo možno imeti snega na strehi bistveno več, čeprav ga je še sedaj bilo več kot pol metra, sploh v žloti, ker je streha pač tako sestavljena. Vse te stvari je potrebno dokončno rešiti, da ne bo prihajalo več do zapletov. Verjamem, da smo s tem, ko je bila ob številnih dogodkih vseskozi dvorana polna, dokazali, da smo bdeli nad tem, da je dvorana kot takšna izpravna, varna in da ni večjih težav. Skratka z vso mero odgovornosti lahko trdim, da bo dvorana sanirana in da bodo v kratkem odpravljene vse pomanjkljivosti, kajti v nasprotnem primeru bodo unovčene bančne garancije. Občinski svet je v sredo že sprejel proračun za leto 2011. Ponovno je zelo investicijsko naravnan. Kaj vse se bo torej počelo v letu, ki prihaja? Mi smo res večinsko sprejeli proračun. Vesel sem, da je proračun stekel. Je smelo in zelo investicijsko naravnan in spet se bo naslednje leto veliko dogajalo. Glede na to, da sredstva z zamudo prihajajo iz države in je čedalje težje dobivati razpise, mogoče vse ne bo idealno, se bomo pa potrudili proračun v celoti realizirati, tako kot običajno. Glavna zadeva je izgradnja vrtca, ki ga odpiramo konec aprila naslednje leto, potem je tu izgradnja kanalizacijskih sistemov, kjer zaključujemo kanalizacijski sistem Pristava. Verjetno bo potrebno zgraditi še čistilno napravo, uredili bomo zbirni center za odpadke, poleg tega bo čistilno napravo dobilo tudi Olimje. Če bomo uspešni na razpisu, bomo začeli z izgradnjo kanalizacijskega sistema Sedlarjevo in pa kasneje tudi v Imenem. Tako da bodo vsi kraji v kratkem imeli urejene kanalizacijske sisteme. Drugače pa je v proračunu za leto 2011 tudi kar nekaj cest (in to pomembnih), obnova nekaterih igrišč ter seveda postavke, ki so z zakonodajo vezane na to, kar občina mora nuditi. Prednjačijo pa res investicije, tako da je proračun investicijsko naravnan, za kar pa je vodilo tudi načrt razvojnih programov. Verjamem pa, da bomo poleg tega, kar je zapisno v proračunu, gradili še krožišče, kolesarske steze in še kaj ter da ga bomo uspešno spravili do konca. Kaj bi občankam in občanom zaželeli v letu, ki prihaja? Spoštovane občanke in občani Občine Podčetrtek, želim vam, da smo še naprej takšni, kot smo bili do sedaj. V teh dneh vam želim veliko miru in lepo preživete praznike, v novem letu pa predvsem veliko zdravja in uspeha na vseh področjih. 5

[close]

p. 6

Pater Ernest Jožef Benko, drugi častni občan Občine Podčetrtek Če dandanes radi rečemo, da čas tako hitro mineva, da ga mnogokrat ne dohitevamo več, lahko za Občino Podčetrtek rečemo, da se tako hitro razvija, da njenega razvoja skoraj ne dohitevamo več. Na ta razvoj je ponosen tudi prvi mož Občine Podčetrtek župan Peter Misja, ki je vse zbrane na letošnji slavnostni seji prvi nagovoril in se sprehodil skozi še eno zelo uspešno leto. Predstavil je nove pridobitve in poudaril, da so s kvalitetnim delom in dobrim sodelovanjem tako z občinskim svetom, občinsko upravo in vsemi občani ponovno dosegli zastavljene cilje in da še vedno ostajajo najlepši kraji. Župan Misja se je zazrl tudi naprej in poudaril, da bosta v naslednjem mandatu dve prioriteti, ureditev gradu Podčetrtek in Vonarskega jezera. Po njegovih besedah so zapeli pevci Cerkvenega mešanega pevskega zbora Zvon Podčetrtek, ki so prvič zapeli pod vodstvom nove zborovodkinje Mihaele Pihlar. Sledila je podelitev letošnjih občinskih priznanj, ki sta jih podelila župan Peter Misja in podžupan mag. Marko Jurak. Za večletno aktivno in uspešno delovanje je prejela denarno nagrado Občine Podčetrtek Konjenica Virštanj - Obsotelje, za dolgoletno predsedovanje gasilskemu društvu ter aktivno delovanje na drugih področjih je priznanje Občine Podčetrtek prejel Ferdinand Stopar, za uspešen razvoj družbe pa je plaketo Občine Podčetrtek prejelo podjetje Polje d.o.o. Dolg in bučen aplavz pa je sledil ob podelitvi naziva častni občan patru Ernestu Jožefu Benku, za prispevek k ohranjanju kulturne dediščine in aktivno vsestransko delovanje v kraju in širše. Ob podelitvi se mu je iskreno orosilo oko. Zahvalil se je v imenu vseh nagrajencev in dejal, da tudi sam ni vedel, da je toliko naredil. Izpostavil je dobre lastnosti ostalih nagrajencev ter zase dejal, da je ob svojem delu zagotovo kdaj naredil tudi kaj narobe in tiste, ki jih je kdaj užalil, prosil odpuščanja. Zagotovil je, da je ta naziv zanj tudi obveza, da bo njegovo delo tudi v prihodnje v zadovoljstvo, veselje in dobrobit ljudi. Občini in županu ob prazniku ter nagrajencem za prejeta priznanja pa je v imenu vseh županov čestital župan Občine Kozje Dušan Andrej Kocman. Dejal je, da je razvoj Občine Podčetrtek pomemben tudi za sosednje občine. Izpostavil je še dobro sodelovanje tako z županom, samo občino in tudi sodelovanje na nekaterih skupnih projektih. Čestitke in pohvale ob prazniku je izrekel še poslanec v DZ dr. Vinko Gorenak, župan Občine Fichtelberg Jose-Ricardo Castro Riemenschneider in predstavnik Občine Divača Dobrivoj Subič, ki je županu ob desetletnem prijateljstvu, ki traja med občinama, izročil tudi priložnostno darilo. Kot zadnji je za govorniški pult stopil prvi častni občan Občine Podčetrtek Jože Brilej, ki je dejal, da je vesel, da je Občina Podčetrtek končno dobila še enega častnega občana. Izrazil je prepričanje, da bo pater Ernest s svojim delom zagotovo tudi v prihodnje pustil pomemben pečat Občini Podčetrtek ter si zaželel, da bi skupaj obiskala čim več prireditev. Slovesnost se je nadaljevala v preddverju Zelene dvorane Aparthotela Rosa, kjer so deževale še številne čestitke gostov in zdravice v želji nadaljnjih uspehov. V imenu nagrajencev se je zahvalil kar častni občan pater Ernest. Septembrske poplave Septembrske poplave so prizadele tudi Občino Podčetrtek, škoda je bila velika. Sprožilo se je kar 30 plazov, poplavljene in neprevozne so bile ceste, njive, polja in hiše. Veliko in zelo pomembno vlogo pa so odigrali gasilci, ki so bili vseskozi na terenu in pomagali pri izčrpavanju vode. Še posebej so se izkazali v Aqualuni, kjer so uspešno pomagali pri črpanju vode. Vseskozi je delo gasilcev koordiniral župan Peter Misja, ki je pohvalil vse gasilce. Pohvalo in zahvalo gasilcem in županu pa je izrekel tudi direktor Term Olimia Zdravko Počivalšek. Črpanje vode v Aqualuni. Sprožen plaz. 6

[close]

p. 7

Župan Peter Misja na konferenci »Izmenjava izkušenj na področju regionalnega razvoja in EU kohezijske politike« v Skopju Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je skupaj z Ministrstvom Republike Makedonije za lokalno samoupravo organizirala konferenco z naslovom »Izmenjava izkušenj na področju regionalnega razvoja in EU kohezijske politike«, ki je potekala 6. in 7. oktobra 2010 v Skopju. Na vabilo ministra dr. Henrika Gjerkeša se je dvodnevne konference v Skopju, katere namen je bil prenos konkretnih izkušenj s področja regionalnega razvoja, evropske kohezijske politike in programov evropskega teritorialnega sodelovanja na makedonske lokalne skupnosti in razvojne institucije, udeležil tudi župan Peter Misja. Župan je predstavil uspešno črpanje EU sredstev v zadnjih letih in razvoj Občine Podčetrtek. Posebna pozornost pa je bila namenjena predstavitvi projekta Oblikovanje skupnih čezmejnih okoljskih standardov z akronimom »48UR«, ki je delno sofinanciran iz Operativnega programa IPA Slovenija - Hrvaška 2007–2013. Občina Podčetrtek je bila skupaj s projektnimi partnerji, Občino Štore, Razvojno agencijo Sotla, Okoljsko raziskovalnim zavodom Slovenske Konjice in Občino Zagorska Sela, uspešna na 1. javnem razpisu Operativnega programa IPA SI-HR 2007–2013. Omenjeni partnerji, ki so bili pripravljeni prispevati finančno in strokovno k izvedbi projekta, so zasnovali projekt: Oblikovanje skupnih čezmejnih okoljskih standardov z akronimom »48UR«, prednostna naloga: trajnostno upravljanje z naravnimi viri. S projektom »48UR« želimo preseči trenutno stanje in probleme ter s pomočjo skupnega delovanja partnerjev in povečanjem ozaveščenosti pripraviti integralni pristop pri reševanju okoljskih problematik, ki nikoli niso samo lokalne, ampak so širše, regionalne in čezmejne. Občina Podčetrtek ima v okviru omenjenega projekta zagotovljena lastna sredstva za operacijo: Izgradnja kanalizacijskega voda do premične čistilne naprave Mestinja. Izbran je že izvajalec del Tomgrad, Tomaž Hohnjec s.p., Podčetrtek, ki je dela na gradbišču v Pristavi pri Mestinju začel izvajati meseca septembra 2010. Z izvedbo investicije želimo doseči sledeče cilje: izgraditi novo kanalizacijsko omrežje za odvod odpadnih vod, priključiti vod na premično čistilno napravo, vključiti gospodinjstva in gospodarske subjekte kraja preko novega omrežja na premično čistilno napravo in omogočiti dolgoročni trajnostni razvoj na območju občine, regije ter čezmejnega področja. Župan je še poudaril, da je bila konferenca v Skopju velik prispevek k promociji Republike Slovenije kot tudi Občine Podčetrtek v okviru skupnega sodelovanja na področju regionalne politike in koriščenja EU sredstev. (Občina Podčetrtek) regionalni razvoj v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete “Razvoj regij”; Ureditev lokalne ceste Podčetrtek–Sodna vas, Ureditev lokalne ceste Sveta Ema– Vidovica, Prestavitev in izgradnja ceste k mejnemu prehodu Podčetrtek, vse omenjene projekte financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete “Razvoj regij”, prednostne usmeritve Razvoj obmejnih območij s Hrvaško; in projekt Izgradnja Večnamenske športne dvorane Podčetrtek, ki se delno financira iz sredstev Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 do 2013, razvojne prioritete Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov, prednostne usmeritve Športno-rekreacijska infrastruktura. Posebno pozornost pa je namenil predstavitvi projekta Oblikovanje skupnih čezmejnih okoljskih standardov z akronimom »48UR«, ki je delno sofinanciran iz Operativnega programa IPA Slovenija - Hrvaška 2007–2013, ki se izvaja skupaj s projektnimi partnerji: Občino Štore, Razvojno agencijo Sotla, Okoljsko raziskovalnim zavodom Slovenske Konjice in Občino Zagorska Sela. Župan Peter Misja o uspešnem črpanju EU sredstev predaval v Zadru Po tem, ko je primer dobre prakse črpanja EU sredstev in predstavitev evropskih projektov, v okviru katerih so se v Občini Podčetrtek v preteklih letih uspešno zaključile številne investicije, župan Peter Misja prejšnji teden predstavil v Skopju, se je odzval vabilu in uspešen razvoj Občine Podčetrtek predstavil še na t. i. II. Godišnjem susretu gradonačelnika i poduzetnika, 15. in 16. oktobra 2010 v Zadru. Omenjeno mednarodno srečanje domačih in tujih županov, načelnikov in predstavnikov podjetij se organizira z namenom, spodbuditi podjetniške dejavnosti na osnovi dviganja zavesti o pomembnostih in priložnostih, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju družbe kot celote. Srečanje v Zadru je otvoril predsednik Republike Hrvaške Ivo Josipović in načelnik mesta Zadar Zvonimir Vrančić. Vsi ostali vabljeni govorniki in drugi so predstavljali in govorili o regionalnem razvoju, evropskih sredstvih in investiranju, energetiki in učinkovitosti, recesiji in nadaljnjem razvoju občin ter tako izmenjali delovne izkušnje. Predstavljeni so bili primeri dobrih praks, ki stremijo k trajnostnemu razvoju, uspešnosti in konkurenčnosti mest. Župan Peter Misja je predstavil uspešno zaključene projekte, kot so VTC 10: Imeno–Virštanj–Verače, ki je delno financiran iz sredstev Evropske unije iz Evropskega sklada za 7

[close]

p. 8

Izgradnja kanalizacijskega voda do premične čistilne naprave Mestinja Projekt Oblikovanje skupnih čezmejnih okoljskih standardov z akronimom »48UR«, ki je delno sofinanciran iz Operativnega programa IPA Slovenija - Hrvaška 2007–2013 in se izvaja skupaj s projektnimi partnerji: Občino Štore, Razvojno agencijo Sotla, Okoljsko raziskovalnim zavodom Slovenske Konjice in Občino Zagorska Sela, sledi ciljem, za katere je bil zasnovan. Izvajalec del Tomgrad – Tomaž Hohnjec s.p. iz Podčetrtka – izvaja investicijo izgradnje kanalizacijskega voda do premične čistilne naprave Mestinja, v Pristavi pri Mestinju. Kljub manjšim vremenskim nevšečnostim dela potekajo brez večjih zapletov. Pristava bo z zaključkom omenjene investicije v letu 2011 bogatejša za kanalizacijsko omrežje za odvod odpadnih vod, rešena pa bo tudi okoljska problematika naselja. Projekt sledi programskemu sklopu »Okolju prijazna in dostopna regija«, ki teži k ustvarjanju takšnih razmer v organizaciji prostora, ki bodo omogočile doseganje razpoznavnih sprememb na področju krepitve konkurenčnega položaja Savinjske razvojne regije ter dvigovanja kakovosti življenja vseh njenih prebivalcev. V okviru projekta 48UR, je bila zraven okoljskih pisarn na občinah Štore, Slovenske Konjice in Rogaška Slatina oblikovana tudi okoljska pisarna na sedežu Občine Podčetrtek. Svetovalka je v okoljski pisarni dosegljiva vsak prvi petek v mesecu med 12. in 14. uro. Delovanje okoljske pisarne tako prispeva k povečanju razumevanja splošne javnosti za potrebe po izgradnji kanalizacije, centralnih čistilnih naprav. Izboljšave na področju varovanja voda (izgradnja kanalizacije in čistilne naprave) bodo omogočile za 10 % manjše onesnaževanje okolja na projektnem območju in zmanjšale količine uporabe nevarnih snovi. Namen svetovanja je tako aktivno informirati in spodbujati posameznike k trajnostno naravnanem vlaganju v prostor in infrastrukturo na način prikaza dobre prakse. (Občina Podčetrtek) Župan nazdravil z gospodarstveniki in podjetniki Občina Podčetrtek je tudi v letu, ki šteje zadnje dni, stopala po zelo uspešni poti. Župan Peter Misja je to pot predstavil vsem gospodarstvenikom in podjetnikom, ki jih je povabil na vsakoletno tradicionalno srečanje. Opravljenega je bilo ponovno veliko dela, med najpomembnejše pa zagotovo sodi začetek izgradnje novega vrtca, ki ga bodo odprli konec aprila naslednje leto. Tudi v letu 2010 je Občina Podčetrtek pridobila veliko evropskih sredstev, med drugim so se gradile kolesarske steze, ceste, kanalizacijska in vodovodna omrežja in še marsikaj. Vse pa je seveda dalo lepšo in bogatejšo podobo občini Podčetrtek. Da pa je njena podoba zares lepa, potrjujejo tudi najvišja priznanja za urejenost. Vse postorjeno je župan Misja podprl s slikovnim materialom. Zbrani podjetniki in gospodarstveniki so tako dobili še natančnejši vpogled v uspešno delo. Župan se je dotaknil tudi večnamenske športne dvorane v Podčetrtku, ki je bila v letu 2010 prevzeta in v celoti poplačana. Izpostavil je prisilno poravnavo podjetja Savbar, ki je dvorano gradilo, ter težave s podizvajalci. Dotaknil pa se je seveda še tega, da je zaradi obilice snega prišlo do poka dveh nateznih palic in s tem tudi do problema na konstrukciji. Povedal je, da težavo že analizirajo strokovnjaki in da v tem tednu že potekajo dela, ki bodo dokončno rešila situacijo, da ne bo prihajalo več do zapletov. »Z vso mero odgovornosti zatrjujem, da bo dvorana sanirana in da bodo v kratkem odpravljene vse pomanjkljivosti,« je še zaključil župan. Seveda je bil deležen aplavza, ki je zagotovo pomenil tudi čestitko za 8 uspešno leto, ki se izteka. Naslednji aplavz je bil namenjen čestitki menedžerju leta Zdravku Počivalšku, direktorju Term Olimia. Počivalšek je v kratkem predstavil delo Term Olimia, kjer še vedno sledijo temu, da želijo biti najboljši. Omenil je še, da do vlaganj v Srbiji ne bo prišlo, se bodo pa v letu 2011 posvetili izgradnji novega hotela v Termah Tuhelj. Vsi udeleženci so ob koncu še nazdravili s kozarcem županovega vina in se še nekaj časa zadržali ob klepetu, ki je bil zagotovo namenjen tudi gospodarskim temam. Župan Peter Misja je vse povedano podkrepil še s slikovno podlago.

[close]

p. 9

Najvišja priznanja za urejenost Podčetrtku in Olimju V petek, 8. oktobra popoldne, so bile podeljene letošnje nagrade v okviru projekta Turistične zveze Slovenije Moja dežela - lepa in gostoljubna. Tudi naši kraji, tako kot je to že v navadi, niso ostali neopazni. Najlepši zdraviliški kraj (kraj in terme) je postal Podčetrtek s Termami Olimia, zlata evropska vas Olimje pa je letos domov odnesla srebro. Sklepno prireditev akcije Moja dežela lepa in gostoljubna je gostilo Celje. Osnovni cilj akcije, v kateri je sodelovalo skoraj dve tretjini slovenskih krajev, še vedno ostaja urejanje in ohranjanje okolja. Sodelujoči kraji so bili razdeljeni po velikostih in značilnostih. Poleg njih pa je komisija Turistične zveze Slovenije, ki je organizatorica akcije Moja dežela lepa in gostoljubna ocenjevala še urejenost vrtcev, osnovnih šol in srednjih šol, turističnih kmetij, kampov, mladinskih prenočišč, Petrolovih bencinskih servisov in vojašnic. Posebej so bila ocenjena še mestna, vaška in trška jedra. Slavnostna podelitev je potekala pod pokroviteljstvom predsednika države dr. Danila Türka, ki je čestital vsem prejemnikom priznanj letošnje akcije Moja dežela - lepa gostoljubna. Poudaril je, da njihovi dosežki pomenijo pomemben prispevek k skupni skrbi za okolje, za kakovost bivanja in za kakovost naše družbe. Pohvalil pa je tudi vse tiste kraje, ki so se izkazali v letošnji komplementarni akciji "Očistimo Slovenijo v enem dnevu". Predsednik se je ob tem navezal na geslo Turistične zveze Slovenije "Turizem smo ljudje" in dodal, da je vsestranska skrb za okolje odgovornost vseh nas. Letošnja novost akcije Moja dežela lepa in gostoljubna pa je bilo spletno glasovanje za najlepše - najgostoljubnejše večje mesto, zdraviliški in turistični kraj. Tudi tukaj je v kategoriji zdraviliških krajev slavil Podčetrtek. Zlato Olimje tokrat srebrno. Priznanje je prevzel predsednik KS Olimje Franc Jakopina. Podčetrteška delegacija s predsednikom dr. Danilom Türkom. Peter Misja, predsednik TZS V Ljubljani so na 27. redni volilni skupščini Turistične zveze Slovenije poleg poročila o delu v obdobju 2006–2010 razrešili dosedanje vodstvo in izvolili novo. Od 144 delegatov TZS je bilo v soboto prisotnih 122 delegatov, ki so soglasno za novega predsednika izvolili Petra Misjo. Misja je bil na koncu tudi edini kandidat za to funkcijo, saj sta dva prijavljena kandidata odstopila v njegovo korist. Predlagan pa je bil s strani TD Podčetrtek in TKD Virštanj ter Celjske turistične zveze. Dosedanji predsednik Dominik S. Černjak bo odslej podpredsednik zveze, za podpredsednike pa so bili izvoljeni še Damjan Jaklin, Vlado Kostevc, Jože Protner in Črtomir Špacapan. Skupščine sta se iz naših krajev udeležili tudi delegatki iz celjskega regijskega odbora, Mojca Amon iz TKD Virštanj in Fanika Šket kot zastopnica delegata Marijana Šviglina, ki je predsednik TD Podčetrtek. Poleg njiju je kot predstavnik skupnosti gradov glasoval še v. d. direktorja Kozjanskega parka Ivo Trošt, kot gost pa se je skupščine udeležil direktor Term Olimia Zdravko Počivalšek. Prav vsi so seveda najbolj ponosno čestitali novemu predsedniku, ki pa se je že v preteklosti s svojim delom več kot izkazal kot človek, ki ima zelo velik posluh za turizem. Novi predsednik Peter Misja je svoje prve predsedniške besede začel s stavkom, da bo kratek, ker so bili vsi ostali pred njim dolgi. Je pa tudi tokrat v nekaj besedah povedal zelo veliko. Poudaril je, da bo njegovo delo temeljilo na dobrem sodelovanju ter znanem sloganu Turizem smo ljudje. »Turizem smo prijazni ljudje. Prijazni ste vi in prijazen sem jaz, zato bomo skupaj zagotovo delali dobro v korist slovenskega turizma,« je dejal Misja. Po prihodu domov, nazaj v Občino Podčetrtek, pa je novega predsednika čakalo še presenečenje, ki sta ga zakrivili Mojca Amon in Fanika Šket ob pomoči družine Ježovnik. Na Jelenovem grebenu sta organizirali slovesno pozno kosilo, manjkala pa ni seveda niti torta. Na kosilu so se novemu predsedniku poleg že prej omenjenih Mojce in Fanike pridružili še Ivo Trošt in Zdravko Počivalšek ter podpredsednik TD Podčetrtek Borut Ježovnik, ki je bil seveda tudi iskreno vesel in ponosen na novega predsednika. V čast njegovi funkciji je tako njegova družina poskrbela, da je bilo na mizi vsega dovolj. Peter Misja s svojimi podpredsedniki. 9

[close]

p. 10

Zdravko Počivalšek, manager leta 2010 Direktor Term Olimia Zdravko Počivalšek je minuli četrtek v Portorožu prejel prestižno nagrado združenja Manager, ki ga je imenovalo za menedžerja leta 2010. Po prejemu nagrade nam je v pogovoru orisal poslovno pot, ki jo je prehodil, in seveda zaupal načrte družbe Terme Olimia v prihodnje. Ob vsem tem pa je poudaril, da je nagrada krona za desetletno delo njega in njegovih sodelavcev v Termah Olimia. Združenje Manager vas je imenovalo za letošnjega menedžerja leta. Kaj vam pomeni ta prestižna nagrada? Ta prestižna nagrada mi pomeni nagrado in krono za desetletno delo mojih sodelavcev in mene tukaj v Termah Olimia, kjer smo v tem obdobju investicijsko zelo razširili svojo ponudbo; z Aqualuno v letih 2001, 2002, 2003, z nakupom Term Tuhelj leta 2003 in potem obnovo v letih 2004 in 2005, z izgradnjo novega bazenskega kompleksa Termalija leta 2004, s pomembnim korakom naprej v dvigu kakovosti s Sotelijo leta 2006 in potem z zaključkom, ko smo leta 2009 odprli Wellness Orhidelija in razširili ter obnovili hotel Breza. V tem obdobju smo spremenili tudi ime Atomske toplice v Terme Olimia, ker smo predvsem zaradi tujega trga želeli v dosti večji meri povezati svojo ponudbo z naravo, zdravjem in pa tradicijo okolja, za kar imamo temelj v eni najstarejših lekarn v Evropi, v stari lekarni v Olimju. Finančni podatki kažejo, da so Terme Olimia v desetih letih prihodke povečale za trikrat. V desetih letih pa se je pod vašim vodstvom zelo spremenila tudi podoba Term Olimia. Ste si že ob nastopu mandata predsednika uprave družbe pred enajstimi leti zastavili to uspešno pot in kaj vse je vplivalo nanjo? Ne. V obdobju prestopa iz mojih treh kmetijskih služb, kjer sem pač v preteklosti delal, v Kmetijskem kombinatu Šmarje, Kmetijski zadrugi Šmarje pri Jelšah in pa v Mlekarni Celeia, v turistično branžo sem imel pred sabo neke druge misli. Predvsem to, da sem se želel preizkusiti v branži, ki je razen kot turist od zunaj, ko sem potoval po svetu, nisem poznal in je bil moj osnovni moto, da bom poskušal pri nas v Termah Olimia delati tako, kot bi želel jaz biti postrežen kot gost teh term. Dokler sem se tega držal v tem smislu in tega sem se v največji meri tudi držal, smo potem nekako posledično imeli tudi dobre rezultate. Same cilje sem si izoblikoval kasneje, v začetnem obdobju svojega dela tukaj, čeprav sem od lastnikov leta 1999 dobil tri konkretne naloge, ki so z današnjega zornega kota celo oddaljene in ne toliko pomembne. Na prvem mestu je bila konsolidacija poslovanja, izboljšanje rezultatov poslovanja, potem so bile zahteve po lastniški ureditvi in pripetijah, ki so bile takrat z mešanim lastniškim sestavom v tem podjetju in pa tretja naloga, ki sem jo dobil, je bil prenos takratne delniške družbe Atomske toplice na borzo. Vendar so potem sami lastniki med poslovanjem to zahtevo umaknili, jaz pa sem se s svojimi sodelavci ukvarjal predvsem s tem, na kak način potencial Term Olimia spraviti na čim višji nivo. Tudi v času recesije niste prenehali uresničevati svoje vizije, postati najboljše terme v prostoru med Alpami, Jadranom in Donavo. Poglejte, v vsakem primeru sem vsako delo, ki sem ga delal, delal s ciljem, biti boljši. V poslovnem svetu je več modelov uspešnosti. Lahko si drugačen od drugih, boljši od drugih. Sam sem »bolan« na to, biti drugačni v ponudbi in tudi okoli sebe sem vedno zbiral takšne sodelavce. Se pravi, da hočemo zadeve spreminjati in sem obremenjen s tem, da hočem, da je naša ponudba drugačna. Druga možnost pa je, da smo poceni in da smo veliki ter da te zadeve počnemo. Sredine pa ni, sredina je samo smrt. In mi se želimo pozicionirati desno zgoraj, da tako rečem. To pomeni imeti ponudbo, ki bo dobra, vendar drugačna od drugih in tudi zato, ker je drugačna od drugih, se skušamo cenovno spraviti na še višji nivo. Na tem področju še nismo naredili vsega in zadnje. Treba je povedati tudi to, da so en del uspeha oblika zgradbe, stavbe, infrastruktura, večji del uspeha pa je kader, ki mu sam ponavadi rečem software, ki mora biti tako usposobljen, da bo znal sodobnega gosta dobro postreči. Tukaj mislim, da smo na dobri poti, da imamo večino, veliko večino dobrega kadra in da bomo morali to našo kadrovsko ponudbo še dodelati in nadgraditi, da bomo prišli do tistega cilja, biti najboljši. Zato za biti najboljši ni dovolj samo arhitektura. Kaj pa načrt družbe? Načrti družbe so večplastni. Tukaj na področju Term Olimia je ponudba v veliki meri zaključena, ni pa čisto končana. Imamo načrte, kako dopolniti ponudbo Aqualune v smeri zabavišča za otroke od 3 do 10 let. Razmišljamo o drugačnih, zelo zelo drugačnih bivalnih kapacitetah v okolici kampa in pa želimo urediti »stari del kampa«, tako da bo na nivoju vseh drugih zadev, ki jih imamo tukaj. V Termah Tuhelj delamo na izgradnji novega hotela. Tam imamo največje, najsodobnejše bazene in največji svet savn svet na Hrvaškem, imamo pa premajhen hotel, ki ima nekaj manj kot 300 postelj, tako da smo tam preveč odvisni od dnevnih vremenskih pogojev. Če je vreme dolgoročno dobro, imamo dobre rezultate, če je slabo, le-ti niso tako dobri. Je pa tudi res, da je na Hrvaškem več težav, ker je njihov srednji sloj bolj ogrožen kot naš in da je ekonomska situacija tam v tem trenutku že dala več negativnih efektov kot tukaj pri nas v Sloveniji. Vendar v vsakem primeru želimo bivalne, nočitvene kapacitete spraviti na nivo bazenov in wellnessa, zato bomo s projekti, ki bodo končani konec tega meseca, poskušali skupaj z bankami narediti finančno konstrukcijo in naslednje leto začeti z izgradnjo hotela. Tretja zadeva, ki pa je v zaključni fazi pripravljalnih razgovorov, je potencialni projekt na Paliću v Srbiji, kjer v direktnih pogovorih s srbsko vlado razdeljujemo možnost, da bi na komunalno opremljenem zemljišču, ki bi ga srbska stran pripravila in vložila v skupno podjetje, v katerem bi imeli mi 80 %, oni pa 20 % delež, naredili wellness in hotel. Enostavno rečeno Sotelijo z wellnessom na lokaciji, ki je v državnem smislu atraktivna, na lokaciji, ki je zanimiva v smislu zgodovine, Palić kot avstro-ogrsko zdravilišče, in pa na lokaciji, ki je ob avtocesti Beograd – Budimpešta. Ob vseh nagradah in priznanjih ter dosežkih nikoli ne pozabite izreči zahvale svojim sodelavcem in poudarjate, da so uspehi odraz skupnega uspešnega dela. V vsakem primeru je vse to, kar tukaj počnemo, rezultat dela delavcev, je pa odgovornost za to delo različno porazdeljena. Mi smo v turistični dejavnosti, ki je še posebej težka zaradi tega, ker so gosti tisti, ki s svojo odločitvijo, da ne pridejo k nam v Podčetrtek, lahko odpustijo vsakega od nas, od natakarja pa do mene direktorja. Zato je pomembno, da vsi igramo dobro igro in na isti gol. Vsi se s tem ne strinjajo, vsi imajo različne poglede na to, kako je treba delati z ljudmi. Kaj je prej, kura ali jajce, oziroma kaj je potrebno najprej, narediti in potem dobiti plačo ali najprej dobiti plačo in se potem odločiti, da boš delal. Sam sem navajen tega, da je za to, kar delamo, treba korektno delati osem ur. Veliko je diskusij o naših plačah. Naše plače so po kolektivni pogodbi. Res je, da so določena delovna mesta oziroma določena dela slabše plačana, ampak so še vedno plačana po kolektivni pogodbi in naše plače so take, kolikor zmoremo mi na prodajni strani biti dobri in bodo višje, ko bomo naredili več tistega, da bomo drugačni in boljši od drugih in bomo lahko tudi na trgu prodali več. V vsakem primeru je vsa umetnost vodenja v tem, da je prihodkov več, kot je stroškov. Mislim pa, da je pomembno tudi to, da je poslovanje podjetja stabilno in da smo za svoje delo tukaj po mojem prepričanju korektno plačani. In kako so vam čestitali sodelavci ob prejemu nagrade? Sodelavci so me pozitivno presenetili, ker so mi na dan podelitve nagrade kupili zanimivo knjigo, ki jo bom z veseljem prebral in to je knjiga o Nelsonu Mandeli. Poleg tega, da več kot uspešno vodite družbo Terme Olimia, ste tudi človek, ki mu je zelo pomembna kvaliteta življenja v krajih, kjer živi. Aktivno ste vključeni v lokalno okolje, ste svetnik v občinskem svetu, strasten navijač na košarkarskih tekmah in krajan Olimja, ki je bil lani več kot ponosen, ko je Olimje prejelo laskavi naziv najlepše evropske vasi. Ja, moram reči, da sem nekako že po naravi povezan z naravo in da si ne znam predstavljati, na kakšen način bi lahko živel, če ne bi živel na vasi in pa na zemlji. Oboje se mi zdi pomembno, čeprav je včasih veliko bolj »komot« biti nekje bližje centrom takšnih in drugačnih dejavnosti, ampak moram reči, da se tu zelo dobro počutim. Če se odločim za to, da grem v Ljubljano, potrebujem uro in pa nekaj, čeprav so slabe ceste, do Zagreba 50 minut, Maribora tudi. Na dosegu roke imam torej vse, kar želim. Delo predsednika uprave družbe Terme Olimia je zelo odgovorno in naporno ter zagotovo od vas prevečkrat terja več kot celega človeka. Kako in kje nabirate energijo za vse to? Življenje na vasi mi je preprosto lepo in energijo, ideje in pa pozitivno razmišljanje pridobim na delu ali z živalmi, konji, kravami, ali pa v kakem drugem rastlinskem delu doma. Kaj bo prejeta nagrada pomenila za družbo samo in okolje? Na prvem mesti sem vesel in zadovoljen, da sem jo dobil. Jemljem jo kot priznanje, ki smo ga dobili vsi. Sodelavci, jaz in podjetje. Najrajši bi, da me ne bi ovirala pri delu naprej in da bi jo čim prej pozabil in se skoncentriral samo na delo. Pa ne zaradi tega, da bi želel biti nehvaležen, ampak ker me ta publiciteta moti in verjamem, da bo delo zelo hitro potegnilo mene in moje sodelavce, saj na koncu koncev nas je že, v reševanje novih izzivov. V vsakem primeru pa je nagrada, priznanje na drugi strani tudi velika odgovornost, da to, kar počnemo, počnemo še boljše. 10

[close]

p. 11

Terme Olimia s Termami Tuhelj pišejo zgodbo uspeha V obdobju od januarja do oktobra 2010 skupni prihodki podjetja Term Olimia znašajo 15 milijonov evrov, kar predstavlja 12 % več v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta. »Rezultat iz poslovanja, ki so ga ustvarili v enakem obdobju, je dobiček 1,7 mio evrov, skupen rezultat pa je dobiček 1,1 mio evrov, ki je za 12 % večji od planiranega. Tako je Terme Olimia v obdobju od januarja do oktobra 2010 obiskalo 77.038 gostov, kar je za 8 % več kot v enakem lanskem obdobju, ustvarili so 303.685 nočitev, kar je za 2 % več kot v enakem lanskem obdobju, največji porast pa je dosežen pri gostih iz Italije ter pri gostih iz Hrvaške. Še vedno pa v strukturi števila komercialnih nočitev in gostov 59 % predstavlja delež domačih nočitev in gostov. Povprečno so gostje v Termah Olimia bivali 3,9 dni in dnevno ustvarili skoraj 1.000 nočitev. Število kopalcev je tudi v tem letu bilo nekoliko odvisno od vremena. V prvih desetih mesecih letošnjega leta je vse bazenske komplekse Term Olimia skupno obiskalo 442.352 kopalcev, kar je za 19 % več kot v enakem obdobju lani. Število kopalcev je bilo višje predvsem na račun Wellnessa Orhidelia, ki so ga odprli junija lani. Z dobrimi rezultati poslovanja se lahko pohvalijo tudi v Termah Tuhelj, kjer so skupni prihodki podjetja znašali 4,2 milijona evrov. Število gostov je ostalo na enakem nivoju kot lani, pri nočitvah pa so zabeležili porast pri gostih iz Bosne in Hercegovine ter Srbije. Še vedno pa je tam kar 78 % delež domačih nočitev in gostov. Dosežki, uspehi, priznanja Največji in najodmevnejši dosežek je zagotovo naziv Manager leta 2010 v Sloveniji, ki ga je prejel direktor Term Olimia Zdravko Počivalšek. Tako kot vsako leto pa so bili zaposleni tako Term Olimia kot tudi Term Tuhelj uspešni na prireditvi Gostinsko-turistični zbor. Tako so zaposleni iz Term Olimia domov prinesli kar tri zlata, tri srebrna in štiri bronasta priznanja. Zlato so prejeli: Slavko Sinkovič za kuhanje v kotličku, Dušan Konečnik za kuhanje kave in Michaela Agrež v tekmovanju hotelskih receptorjev. Srebrni so bili: Sabina Šelekar v tekmovanju hotelskih receptorjev, Milena Inkret v tekmovanju sobaric ter Dušan Konečnik in Boštjan Polak v ekipnem tekmovanju v strežbi. Bron so prejeli Valentina Bele v tekmovanju sobaric, Verica Ogrizek in Tomi Podhraški v ekipnem tekmovanju v kuhanju, Aladin Akmadžič v točenju piva in Matija Jagrič kot vodja ekipnega tekmovanja. Davorin Plavčak pa je prejel priznanje za Magic box. Na Gostinsko-turističnem zboru so v različnih kategorijah uspešno tekmovali tudi zaposleni v Termah Tuhelj. Poleg tega so se maja v Termah Olimia veselili še naziva Najboljši wellness 2010, ki ga je prejel Wellness Orhidelia v akciji "Naj wellness" po mnenju strokovne žirije ter obiskovalcev, in sicer v kategoriji turizem – veliki. Termalni park Aqualuna pa je prejel 3. mesto v kategoriji velikih termalnih kopališč. Z uspehi pa se lahko pohvalijo tudi v Termah Tuhelj. Prejeli so nagrado hrvaške gospodarske zbornice za najlepši hotel s 3* na kontinentalnem delu Hrvaške. Že četrto leto zapored je bil Hotel Term Tuhelj razglašen za najboljšega v svoji kategoriji. Hotel Terme Tuhelj je bil uspešno sprejet v dodatno kategorizacijo in dobil posebno kategorijo wellness hotel ravno na račun bogate ponudbe in kvalitete wellness centra Term Tuhelj. Takšno posebno oznako na Hrvaškem do zdaj nosita samo dva hotela. Terme Tuhelj so prejele tudi priznanje Best buy Aword za wellness in kopališče kot destinacija z najboljšo kvaliteto na Hrvaškem. V sklopu tradicije Dnevov Mihanovića, ki se vsako leto začnejo v mesecu juniju, so ob Dvorcu Mihanović postavili doprsni kip Antona Mihanovića, avtorja „Lijepe naše“, ki je del svojega življenja preživel prav v tem dvorcu in se po njem tudi imenuje. S tem so pomembno prispevali k povečanju kulturne ozaveščenosti in istočasno ustvarili pridobitev tudi za lokalno skupnost. V Termah Olimia še več toboganov V veselje vseh, ki ljubijo adrenalin, bodo v Termah Olimia v letu 2011 ponudbo bazenov dopolnili s tobogani. V Wellness centru Termalija bodo postavili dva tobogana. Z Wellnessom Orhidelia so namreč pridobili dovolj novega prostora, ki zagotavlja obiskovalcem mir in sprostitev, tako lahko bazene Wellness centra Termalija dopolnijo z zabavnimi in adrenalinskimi vsebinami. Postaviti nameravajo dva zaprta tobogana, ki se bosta lahko uporabljala v poletnem in zimskem času in tako izboljšati ponudbo za družine. Vrednost investicije je 800.000 EUR, zaključena pa bo v aprilu naslednje leto. Nov tobogan pa bodo postavili tudi v Termalnem parku Aqualuna. Termalni park Aqualuna je s svojimi adrenalinskimi tobogani še vedno zelo atraktiven, s postavitvijo dodatnega tobogana, po katerem se bodo kopalci lahko spuščali že naslednje poletje, pa bo Aqualuna postala že zanimivejša. Investicijo ocenjujejo na 700.000 evrov. Novosti pa se obetajo tudi v Centru zdravja Olimia, ki postaja v strokovnih krogih zdravstvena ustanova z inovativnim pristopom v rehabilitaciji ramenskega sklepa, kolena in hrbtenice. Tako sledijo dolgoročnemu načrtu razvoja, katerega cilj je odlična, celostna obravnava klienta, ki ima težave z gibali. V prihajajočem letu bodo učinkovitost programov izboljšali z uvedbo biostimulacijskih terapij – MBST (magnetna resonanca v terapiji artroz) ter DENS (Dinamična Elektro Nevroadaptivna Stimulacija) in HiTop (visokofrekventna elektroterapija). Pomemben del energije pa bodo vložili v pomlajevalne programe, v katere bodo vključene terapije, okolje in hrana, ki posamezniku omogočajo, da se doživi v vsej svoji moči, hkrati pa ga bodo usposobili za zdrave izbire v vsakodnevnem okolju. Hotel 4* s kongresnim centrom v Termah Tuhelj Zaradi zahtev trga, večjega števila gostov, ki jih zanima poslovna in wellness ponudba, in s ciljem zadržati vodilno mesto na hrvaškem trgu ter s ciljem, da se dvigne nivo storitve samega resorta kot tudi regije, Terme Tuhelj v letu 2011 planirajo novo investicijo v višini 12 mio evrov. Investicija obsega izgradnjo novega hotela 4*, ki bo povezan z obstoječim, ter prenovo dela obstoječega hotela z recepcijo. Nove bivalne kapacitete vključujejo 130 dvoposteljnih sob (od tega 12 apartmajev) ter moderen kongresni center, ki bo lahko sprejel do 450 oseb. Nov del hotela bo z ogrevanim hodnikom povezan z obstoječo recepcijo hotela in z vso ostalo ponudbo. Istočasno pa bo stekla tudi prenova dela že obstoječega hotela, točno 92-ih sob in recepcije na nivo 4*, skladno s pravilnikom o kategorizaciji Republike Hrvaške. Kongresni center z dnevno svetlobo bo obsegal polivalentne in multifunkcionalne dvorane ter zunanjo teraso. V sklopu hotela se bo zgradila tudi podzemna garaža z 80 parkirnimi mesti. Objekt bo v celoti urejen kategorije 4* in namenjen poslovnim in wellness gostom, ki takšen nivo storitev tudi zahtevajo. Arhitekturna rešitev bo objekt izvrstno vklopila v prostor in ga povezala z obstoječimi objekti ob pomembni predpostavki, da je zemljišče, kjer bo potekala gradnja, pod varstvom kulturne dediščine. Ravno iz tega razloga je hotel projektiran v obliki treh srednje velikih objektov, povezanih s kongresnim centrom, hodnikom in wellness vrtom ter obdrži pogled na Dvorec Mihanović. V sklopu tega projekta bodo obstoječi wellness center razširili z izgradnjo dodatne finske savne na prostem ter dveh dodatnih kabin za storitve v SPAeVITA centru, kjer bodo zgodbo o termalnem blatu, po katerem so poznani, nadaljevali in še bolj intenzivno vključevali v svojo wellness ponudbo. Projekte za hotel je pripravila mlada zagrebško-zagorska ekipa arhitektov Mikelić Vreš. Projekt združuje moderen arhitekturni pristop s karakteristikami zagorske atmosfere in obstoječih objektov ter Dvorca Mihanović. S to investicijo, ki naj bi se zaključila leta 2012, bodo bivalne kapacitete Term Tuhelj povečali na 270 sob z več kot 500 ležišči. 11

[close]

p. 12

Pokalne zmagovalke celjske regije Za osvojitev pokala celjske regije v kategoriji mladink so morale mladinke PGD Pristava pri Mestinju uspešno opraviti s štirimi tekmami, katerih rezultati so se seštevali. Tekmovale so v gasilski mladinski vaji in že na prvem tekmovanju, ki je bilo v Rogaški Slatini, osvojile prvo mesto. Na drugem tekmovanju v Zrečah so bile četrte, na tekmovanju v Škofji vasi spet prve, na zadnji tekmo v Vojniku pa so dosegle tretji rezultat. Skupno so vsi štirje rezultati prinesli najvišje število točk prav mladinkam PGD Pristava pri Mestinju, ki so se pokalne zmage veselile skupaj z mentorjema Ivanom Drozgom in Zvonkom Drofenikom. Oba mentorja sta bila seveda zelo zadovoljna z rezultatom. Pohvalila sta dekleta, ki so zelo pridno vadila in poudarila, da je uspeh res velik, saj so dekleta skupaj začela vaditi šele konec aprila, vendar so z vztrajnostjo in resnostjo ter redno udeležbo na vajah dosegla rezultat, na katerega so ponosni vsi v društvu. (Z. I.) Mladinska gasilska desetina z mentorjem Zvonkom Drofenikom. Županski sprejem za uspešne mlade gasilce Za uspešne mlade gasilce iz Občine Podčetrtek, ki so blesteli na državnem prvenstvu v gasilski orientaciji, je župan Občine Podčetrtek Peter Misja pripravil sprejem. Še posebej ponosno je v roke segel državnim prvakom – starejšim pionirjem PGD Pristava pri Mestinju. Najboljši mladi gasilci v orientaciji z mentorji, predsedniki gasilskih društev in županom Petrom Misjo. Požar gospodarskega poslopja v Sedlarjevem V mesecu oktobru, mesecu požarne varnosti, so vsi gasilci gasilskih društev Občine Podčetrtek sodelovali na skupni gasilski vaji, ki se je letos pod okriljem PGD Polje -Sedlarjevo odvijala v Sedlarjevem, kjer je »gorelo« gospodarsko poslopje. Na koncu vaje so gasilci slišali kar nekaj pohval. 12

[close]

p. 13

Praznik v znamenju zahval za minulo uspešno delo V dvorani Doma gasilcev in krajanov Polje ob Sotli so se ob krajevnem prazniku, ki ga praznujejo 11. novembra, spomnili dogodkov, ki so pred 69 leti žalostno zaznamovali življenje tamkajšnjih krajanov. Letos je krajane prva in prvič nagovorila nova predsednica sveta KS Polje ob Sotli Helena Avgustinčič, ki se je z veseljem ozrla nazaj, saj je bilo veliko postorjenega. Veliko zaslug za vse to ima zagotovo njena predhodnica Nada Vindar, ki je s svojim delom v minulem mandatu veliko doprinesla k lepši in bolj urejeni krajevni skupnosti ter h kvalitetnejšemu življenju v njej. Avgustinčičeva je izpostavila še dobro sodelovanje z Občino Podčetrtek in županom Petrom Misjo ter zahvalo izrekla še Vladku Vindarju, ki je v minulem mandatu sedel v občinskem svetu. Prisotne so nagovorili še župan Peter Misja, predsedniku Krajevne organizacije Društva izgnancev Polje – Buče Ivan Babič in novi občinski svetnik Zlatko Juričan. Po vseh besedah so na oder stopili najmlajši, ki so pripovedovali o jeseni in še o marsičem zanimivem, dotikajoč se tega letnega časa in z njim povezanimi dogodki. Vmes se je iz grl domačih deklet slišalo še čudovito petje slovenskih pesmi, manjkala pa ni niti ritmična skupina, ki je zaključila kulturni program. Še preden se je nadaljevalo praznovanje martinovega, je predsednica KS Polje ob Sotli Helena Avgustinčič v imenu sveta KS izročila zahvalo gospe in Vladku Vindarju s prošnjo, da tudi v prihodnje ostaneta aktivna krajana in pomagata, da bodo vsi skupaj zadovoljno živeli v lepi krajevni skupnosti. Najmlajši znajo vedno nasmejati in dvorano spraviti v dobro voljo. V Olimju so praznovali Na Slomškovo nedeljo je bilo v Olimju zelo slovesno, saj so praznovali dan krajevne skupnosti, ki se je začel s sveto mašo in nadaljeval s kulturnim programom. Najprej je vse zbrane pozdravila Barbara Belina zanjo predsednik Krajevne skupnosti Olimje Franca Jakopina, spregovoril pa je še podžupana Občine Podčetrtek mag. Marka Juraka, ji je pohvalil delo in složnost Olimcev. Na prav poseben način pa so se Olimci zahvalili patru Ernestu, ki mu je bil letos tudi na njihov predlog podeljen naziv častni občan Občine Podčetrtek. Podarili so mu vzglavnik za boljše spanje in košaro olimskih dobrot. Pater Ernest pa je ganjen dejal, da je hvaležen vsem, ki so ga predlagali za to častno priznanje in poudaril, da so vsi uspehi plod skupnega dela, saj eden sam brez podpore sokrajanov ne bi mogel uspeti. Praznovanje so popestrili olimski pevci, Tina Hohnjec, Lara Ježovnik in Miha Počivalšek ter recitatorka Natalija Skale, pesem o Olimju pa je prebrala Anica Fajs. Vse jubilante, tiste, ki so praznovali okrogle jubileje in obletnice porok, pa so obdarili s patrovimi kapljicami ter veliko torto. Vsi skupaj so se po končani maši in kulturnem programu v samostanskih prostorih še zdržali, saj so jih domačini pogostili z golažem, ki so ga skuhali v Termah Olimia. Seveda so ob tem tudi nazdravili z domačo kapljico in se posladkali z dobrotami, ki so jih spekle olimske gospodinje. Olimske dobrote za patra Ernesta. 13

[close]

p. 14

Letos kar dva Martinova pohoda Letošnje martinovo, ki ga praznujemo 11. novembra, je padlo na sredino tedna, zato so se zgodile tudi dve Martinovi soboti, ki pa sta predvsem v prid tistim, ki organizirajo dogodke, povezane z martinovim. Med njimi so tudi člani Društva vinogradnikov Virštanj – Kozjansko, ki so letos pripravili dva Martinova pohoda. Prvi se je zaključil na Geršinskem, drugi pohod pa je bil teden dni kasneje in se je zaključil v imenski kleti. Župan Peter Misja, direktor KZ Šmarje pri Jelšah Vinko But, Klobasekov Pepi, Marta Jagrič in Katarina Čoklc iz KZ Šmarje pri Jelšah ter podčetrtški župnik Jožef Rogač so tudi pred kletjo veselo nazdravili in celo zapeli. Na Geršinskem so pohodnike pozdravili župan, župnik in predsednik vinogradnikov. Martinov pohod v objemu vinogradov in sonca Turistično društvo Pristava je letos izvedlo že šesti Martinov pohod, ki je bil spet obsijan s soncem, manjkalo pa ni niti obilo dobre volje. Pohoda se je udeležilo okrog 60 pohodnikov, nekateri so vztrajali od začetka do konca, nekateri pa so se jim pridružili tudi na poti. Vesela družba pohodnikov se je zbrala pri svetem Arehu, pri družini Tomazin. Trgatev stare trte Stara vinska trta na Virštanju, ki naj bi bila stara več kot 200 let, je pod organizatorstvom Društva vinogradnikov Virštanj – Kozjansko ter Turistično kulturnega društva Virštanj doživela drugo javno trgatev. Pilštanjski gospodarji so na zelo humoren način predstavili kmečko življenje. 14

[close]

p. 15

Veličastni blagoslov obnovljene cerkve svetega Andreja v Olimju V župniji Olimje je bilo na Andrejevo nedeljo veliko slavje. Blagoslovili so obnovljeno podružnično cerkev svetega Andreja. Ob slovesnosti, ki jo je vodil škof mons. Stanko Lipovšek so se še posebej zahvalili vsem tistim, ki so pri obnovi kakorkoli pomagali. Velika zahvala faranov pa je bila namenjena njihovim dušnim pastirjem, ki so v obnovo vložili neizmerno veliko svojega truda. Blagoslov zunanjosti cerkve svetega Andreja. 35 let zvesti petju in publiki Zagotovo je bila ljubezen do petja tista, ki je pred 35 leti botrovala ustanovitvi moškega pevskega zbora Podčetrtek Pristava, ki si je kasneje nadel ime MoPZ Atomske toplice, danes pa nosi ime MoPZ Terme Olimia. In ta ljubezen do petja je iz pevcev vela tudi minulo soboto, ko so ponosno stopili pred oltar cerkve Marijinega vnebovzetja v Olimju in zapeli. Pod vodstvom mlade dirigentke Špele Drašler je njihovo petje odmevalo po mogočni cerkvi, ki so jo ob njihovem jubileju napolnili zvesti poslušalci in ljubitelji zborovskega petja. Že v prvem delu koncerta pa so bili še posebnega aplavza deležni solisti: Franci Prah ter Jože, Benjamin in Niko Lipnik. Med pavzo, ki so si jo pevci vzeli, da osvežijo grla in nekoliko spremenijo zunanjo podobo, pa je nastopil Ljubljanski oktet. Morda so temu nastopu izvrstnih pevcev nekoliko botrovale tudi sorodstvene vezi, saj je član okteta oče zborovodkinje Špele, Janez Drašler. Z odpetimi pesmimi so upravičili svoj sloves in si pripeli bučne aplavze. Z le-temi pa poslušalci v cerkvi niso skoparili niti v drugem delu jubilejnega koncerta MoPZ Terme Olimia, ko so pevci od pesmi do pesmi dvigovali razpoloženje, ki je zagotovo doseglo višek, ko je pred zbor stopil Andrej Kelemina, ki je zbor vodil kar 28 let. V očeh nekaterih pevcev so se zaiskrile celo solze, ki pa so jih hitro premagali in takoj, ko je dirigent Andrej naznanil začetek pesmi, odpeli lahkotno in suvereno, kot da bi bilo petje njihovo življenjsko poslanstvo. In zagotovo je petje eno izmed poslanstev pevcev, ki v zboru vztrajajo že 35 let. To so: Franc Kampuš, Jože Lipnik, Zvonko Kajba in Rajko Pečnik. Vsak jubilej pa je tudi priložnost za zahvale in priznanja. Jubilejni Gallusovi priznanji sta bili podeljeni Andreju Keleminu, ki je zbor vodil 28 let, in Mojci Volavšek, ki je zbor vodila, preden ga je prevzela Špela Drašler. Bronasta Gallusova priznanja so prejeli Benjamin Lipnik, Jernej Kovačič in Matej Kajba, srebrni Niko Lipnik in Boštjan Mikulan, zlata pa Martin Jurak, Ivan Kajba in Jože Dimec. Priznanja, ki jih podeljuje Javni sklad za kulturne dejavnosti, je dobitnikom izročila Simona Šelekar, vodja financ in družbenih dejavnosti na Občini Podčetrtek, ter prebrala pismo župana Petra Misje, ki je bil zaradi obveznosti zadržan. Misja je med drugim zapisal, da iskreno čestita pevcem ob 35-letnici, ki je dolga doba in v kateri so uspeli ustvariti zbor s tradicijo. Zbor, ki se je vseskozi pomlajeval in v katerem so ustvarjali medgeneracijsko sodelovanje. Zapisal jim je še, da bo tudi v prihodnje z ve- Na koncu so pod vodstvom Igorja Švare zapeli skupaj. seljem prisluhnil njihovi pesmi, da soustvarjajo kulturni utrip v Občini in zaželel, da ostanejo prijatelji. Županove čestitke so bile namenjene tudi zborovodkinji Špeli Drašler. V imenu zbora se je vsem pevcem in vsem, ki so kakorkoli doprinesli k jubileju, zahvalil predsednik zbora Peter Turk, ki je med drugim dejal, da si želi, da v zboru prepojejo še veliko skupnih pevskih let. Pevcem so ob jubileju v imenu MoPZ čestitali še Tone Kamenšek, predsednica bistriškega mešanega zbora Vesna Domitrovič in župan Občine Kozje Dušan Andrej Kocman. Prav posebne pa so bile besede Brede Štrok, ki je zbor spremljala vseh 35 let, bila in ostaja njihova zvesta poslušalka ter je mnogo let uspešno vodila njihove koncerte. Koncert se je zaključil z dvema skupnima pesmima, ki so jih pevci MoPZ Terme Oimia odpeli skupaj z Ljubljanskim oktetom, dirigiral pa jim je umetniški vodja okteta Igor Švara. Še posebej navdušeno je Švara roko stisnil solistu Franciju Prahu, za katerega lahko brez vsake slabe vesti zapišemo, da je bil solist večera. (Zdenka Ivačič) Zahvala zborovodkinji Špeli. 15

[close]

Comments

no comments yet