NAPREDEK 7

 

Embed or link this publication

Description

Napredek, glasilo Občine Podčetrtek

Popular Pages


p. 1

N a p re d e k GLASILO OBČINE PODČETRTEK Številka: 7 10. September 2010 1

[close]

p. 2

Utrinki 2

[close]

p. 3

SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI ! Ko se ob različnih priložnostih srečanjih pogovarjam z ljudmi iz Slovenije in širše, sem še kako zadovoljen ob poslušanju pohvalnih besed o razvoju in lepoti naše občine. Tudi v letu med praznikoma je bilo storjeno veliko. Kar nekaj cest je novih, med Podčetrtkom in Imenem se vije nova kolesarska steza, pločniki, vodovodi, kanalizacije ter seveda atletski stadion in Večnamenska športna dvorana. Za vse projekte smo preko razpisov pridobili tako evropska kot tudi državna sredstva. Občinski svet in občinska uprava sta s smelo odločitvijo pripomogli k temu, da bo Podčetrtek dobil sodobni vrtec in urejeno šolo. Koliko to pomeni, se lahko prepričate v Pristavi pri Mestinju, kjer smo to naredili v letu 2006. Vse skozi, ne samo zadnje leto, smo odlično sodelovali vsi segmenti v občini. Posebej bi izpostavil občinski svet in upravo, Krajevne skupnosti, društva. Vse naše seje so bile kratke in konstruktivne. Ravno zato smo brez prepirov rešili skoraj vse probleme in realizirali bistveno več investicij, kot smo si jih zadali. Pa nismo gradili samo na investicijah. Vi občanke in občani ste bistveno pripomogli, da imamo najlepši kraj v Evropi – Olimje, da imamo najlepši turistični kraj v Sloveniji in da imamo večino krajev med najbolj urejenimi v Sloveniji. Zato je prav, da se ob koncu tega mandata zahvalim vsem s katerimi sem sodeloval, posebej občinskemu svetu in občinski upravi ter tudi vam, spoštovane občanke in občani za sodelovanje in dobro delo. Na koncu vam spoštovane občanke in občani iskreno čestitam ob občinskem prazniku z željo, da se naša občina še naprej razvija tako hitro naprej. Bodimo najlepši in najboljši ! Vaš župan Peter Misja Uredniški odbor: Peter Misja, Mojca Amon, Zdenka Ivačič Urejanje in priprava prispevkov: Zdenka Ivačič Fotografije: Fanika Šket, arhiv občine Podčetrtek, arhiv OKo Oblikovanje: Friderik Prah Tisk: Kotis Močenik Anton & Fanika, d.n.o. Naklada: 1300 izvodov Na naslovnici: LETALSKI POSNETEK PODČETRTKA Z OKOLICO 3

[close]

p. 4

Uspešna občina temelji na dobrem sodelovanju Občina Podčetrtek je v času praznovanja občinskega praznika. Leto med obema praznikoma je prineslo marsikaj novega. Odprla se je Večnamenska športna dvorana, v gradnji pa je tudi nov vrtec. O vsem tem in še marsičem smo se pogovarjali z županom Občine Podčetrtek Petrom Misjo. Razširitev ceste Jerčin. Leto med obema praznikoma je bilo v Občini Podčetrtek ponovno zelo investicijsko naravnano in zelo delovno. Katere naložbe in projekte bi izpostavili? Res je, da smo med lanskim in letošnjim praznikom v Občini Podčetrtek spet veliko postorili. Izpostavil bi odprtje atletskega stadiona, ki smo ga odprli lani v oktobru. To je zelo pomembna investicija, v prvi vrsti za osnovnošolce in seveda tudi širše, saj bodo tu lahko trenirale predvsem nogometne ekipe, ki pa jih tudi v naši občini ne manjka. Predvsem nogometni podmladek je zelo perspektiven. Druga investicija, ki se je zagotovo vpisala v zgodovino naše občine pa je Večnamenska športna dvorana, ki smo jo otvorili konec lanskega leta, popolnoma zaključena pa je bila v začetku letošnjega leta. Veliko je bilo v tem letu postorjenega tudi na cestni infrastrukturi, kjer je prevladovala gradnja kolesarskih stez, s katerimi bomo nadaljevali tudi v prihodnjih letih. Omenim naj še sanacijo in razširitev ceste Jerčin in pa cestnega odseka Pristava - Dol. Prva je že zaključena, izgradnja druge pa je pri kraju. Omenim naj še, da smo v tem segmentu gradenj ob cestah dogradili še kanalizacijske kolektorje, električne napeljave, pustile pa so se še proste cevi, kar pomeni, da ob cestiščih in na cestah ne bo treba prehitro razbijati. V Pristavi smo tako ob cesti dodatno uredili še vodovodne cevi, ker so bile le-te še iz azbesta in bodo seveda dobrodošle, ko se bo tam gradila kanalizacija. Poleg vsega naštetega so se izvajali še projekti, ki morda niso tako vidni. To je gradnja vodovoda Škofja Gora, ki se zaključuje, nivojski prehod na cesti proti mejnemu prehodu Podčetrtek. Največja investicija, ki pa smo jo v letošnjem letu začeli izvajati v Občini pa je izgradnja novega vrtca. Seveda pa veliko dela opravimo tudi s tem, ko pripravljamo različne projektne dokumentacije in imamo že z gradbenimi dovoljenji podprte investicije tudi v prihodnje. Že konec lanskega leta je bil sprejet proračun Občine za leto 2010, težak 7,3 milijona evrov, ki pa je doživel tudi že rebalans. Zakaj in čemu ste v proračunu dali največje poudarke? Do rebalansa je prišlo, ker smo morali iz občinskega proračuna denar za cesti Jerčin in Pristava - Dol prerazporediti na drugo postavko, ker nismo bili uspešni na načrtovanem razpisu in smo sredstva potem dobili na državnem razpisu. Prerazporeditve pa so se zgodile tudi zaradi letošnje zimske službe, saj je bila zima zelo dolga, večkrat pa smo morali zaradi močnega deževja popravljati še nekatere ceste. Poleg tega je v Občini tudi vse več sociale in tu so tudi domovi za ostarele, vrtci in še kaj za kar mora Občina zagotavljati sredstva. Ker pa sem vedno optimist, seveda verjamem, da nam bo letos uspelo dobiti še kakšen projekt, zaradi katerega bo ponovno potreben rebalans letošnjega proračuna. Med največje investicije trenutno sodi gradnja vrtca, za katerega se je Občina zadolžila. Kako poteka gradnja in kdaj bo zaključena? Nov vrtec v Občini Podčetrtek je nujno potreben, saj zdajšnji obratuje še vedno brez uporabnega dovoljenja, sam pa sem zato osebno odgovoren. Ko smo ugotovili, kaj vse bi bilo treba urediti v obstoječem vrtcu, da bi ustrezal standardom, in kaj vse je treba urediti še v starem delu šole, smo začeli s postopki priprave za izgradnjo novega vrtca in izdelali projektno dokumentacijo. Ko smo iskali vire financiranja, nam je kmalu bilo jasno, da na Ministrstvu za šolstvo in šport ni možno pridobiti kakršnihkoli sredstev za izgradnjo vrtca. Ugotovili smo, da je trenutno stanje v gradbeništvu takšno, da se da zelo hitro doseči nižjo ceno, zato smo postavili dve možni varianti, javno zasebno partnerstvo in najem kredita. Ker bi bilo v primeru javno zasebnega partnerstva tveganje večje in bi to podražilo gradnjo vrtca, smo se odločili, da se Občina zadolži in zato sprejeli tudi ustrezen sklep. Do zdaj Občina Podčetrtek ni bila zadolžena, kot ena redkih občin v Sloveniji. Z najemom kredita za izgradnjo vrtca pa bomo omogočili otrokom nov sodoben vrtec ter posledično izboljšali še pogoje v šoli ter tudi pogoje učiteljev in vzgojiteljev in zato menim, da je izgradnja vrtca ena izmed najboljših potez v tem mandatu. Predvidevamo, da bo vrtec končan konec leta, po njegovi izgradnji pa sem prepričan, da smo dolgoročno rešili to problematiko. Ocenjena vrednost investicije je okrog 2,4 milijona, gradbena dela se gibljejo okrog 1,5 milijona, temu pa bo treba dodati še opremo, urejanje kuhinje in ureditev stare šole. Še vedno pa upamo, da bomo nekaj sredstev dobili tudi od države. Omenim naj le še to, da se nam je začetek gradnje vrtca zaradi neupravičene pritožbe neizbranega izvajalca zavlekel. Tako smo Atletski stadion se že pridno uporablja. 4

[close]

p. 5

izgubili zelo pomembna dva meseca in pol, saj bi se veliko del lahko naredilo že med poletnimi počitnicami. Se je pa tudi z začetkom šolskega leta že izkazalo, da so v šoli pripravili ustrezen režim in se prilagodili gradnji. veliko pridobili. Upravlja jo Turizem Podčetrtek, v njej pa se lahko odvijajo razne večje prireditve, paradno vlogo pa odigrava na področju športa. Poleg domačih športnikov, ki pridno uporabljajo dvorano, sem prihaja vedno več reprezentanc iz Slovenije in tujine. Vsi so zelo zadovoljni s tem, kar nudi dvorana in tudi okolje. Tako pa veliko pridobivajo tudi naše destinacije, saj športniki pri nas bivajo in so zelo zadovoljni. Gradnja vrtca poteka po začrtanem planu. Kako pa je z razvojnimi projekti? Razvojnih projektov v Občini je ogromno. Mi imamo v glavnem zadevo postavljeno tako, kot smo jo že vrsto let načrtovali. To je dobra turistična infrastruktura in urejenost krajev. Z investicijami, ki smo jih izvedli v preteklih letih, smo zagotovo k temu veliko prispevali. Nadaljevali bomo z izgradnjo kolesarskih stez po celotnem območju občine. Treba pa je tudi povedati, da skupaj s sosednjimi občinami kandidiramo na projektu za izgradnjo vodovodnih sistemov v občini. Seveda pa imamo za urediti še nekaj cest, prioriteta pa bodo, kot sem že omenil, ureditve kanalizacijskih sistemov. Večnamenski športni dvorani Podčetrtek dobro igrajo tudi naši košarkarji. Kako ste zadovoljni z delom občinskega sveta? Kako sodelujete s svetniki? Večkrat sem že povedal, da smo lahko srečni, da smo v tem mandatu tako dobro in konstruktivno sodelovali tako z občinskim svetom in ostalimi odbori. Bila je namreč velika možnost črpanja sredstev iz Evrope in mi smo to dobro izkoristili, prav zaradi konstruktivnega sodelovanja na vseh segmentih v Občini. Občinsko upravo ponavadi imenujete majhna in učinkovita ekipa. Se tu obeta kakšna nova zaposlitev? Mislim, da ne, saj nas je trenutno dovolj zaposlenih. Da pa je dela vedno več, pa se seveda zavedamo vsi skupaj. Trenutno pa v občinski upravi ne ocenjujemo potrebe po še kakšni dodatni zaposlitvi. V Občini deluje zelo veliko društev. Kako ocenjujete njihovo delo? Društva v Občini zelo dobro delajo, res pa je tudi, da jim Občina vsako leto za delovanje nameni lep del pogače iz občinskega proračuna. Seveda pa brez društev zagotovo ne bi uspeli pripraviti toliko prireditev, ki so zelo dobro obiskane in odmevne. Tu veliko vlogo odigrava še Turizem Podčetrtek. Kako je za Občino Podčetrtek pomembno sodelovanje z gospodarskimi subjekti? Naj povem, da z vsemi dobro sodelujemo in jim, ko je treba, stojimo ob strani in pomagamo. Tako lahko rečem, da med nami poteka zelo dobro konstruktivno delo. Še posebej sem vesel, da imamo v naši občini manj brezposelnih kot v ostalih občinah. Temu pa zagotovo botruje dejstvo, da je možnosti zaposlitev v turizmu več. Kaj bi ob koncu najinega pogovora želeli sporočiti občankam in občanom Občine Podčetrtek? Najprej naj se jim zahvalim za sodelovanje v zadnjih štirih letih. Menim, da smo odlično sodelovali. Ob občinskem prazniku vsem iskreno čestitam z željo, da tako dobro sodelovanje med nami traja tudi v prihodnje. Pogovor pripravila: Zdenka Ivačič 5 Gradnja kolesarskih stez se bo nadaljevala. Še vedno ste zelo uspešni pri pridobivanju evropskih sredstev. Kateri evropski projekti tečejo in kaj vse se Vam še obeta? V Občini Podčetrtek zaključujemo z dosedanjimi evropskimi projekti. Kar nekaj evropskih sredstev imamo v naslednjem letu odobrenih na področju izgradnje kolesarskih stez, izgradnje vodovodov in kanalizacije v Pristavi. Seveda pa evropski razpisi še vedno tečejo, zato se bomo nanje prijavljali in prepričan sem, da bomo še pri kakšnem uspešni. Odprtje Večnamenske športne dvorane že žanje prve sadove. Kako ste zadovoljni? Z Večnamensko športno dvorano Podčetrtek smo seveda zelo

[close]

p. 6

Pregled dela v iztekajočem se štiriletnem mandatu Izteka se štiriletni mandat župana Petra Misje in aktualnega občinskega sveta. Župan Peter Misja je vsa štiri leta poudarjal, da so se v tem mandatu v občini dogajale zgodovinske investicije in da je bilo zares veliko postorjenega. Vse to pa je odraz dobrega dela in sodelovanja z občinskim svetom, ki je bil pri sprejemanju odločitev zelo konstruktiven, dobrega dela občinske uprave in nenazadnje sodelovanja z vsemi občankami in občani. Pripravili smo slikovni pregled najpomembnejših dogodkov štiriletnega mandata. Otvoritev Športnega parka Imeno leta 2007. Zaključek gradnje zavijalnega pasu Aqualuna.leta 2007. Blagoslov obnovljenega Oltarja v olimski cerkvi leta 2007. Otvoritev ce¬ste Ve¬ra¬če – Vir¬štanj leta 2007. Otvoritev ceste v Olimju leta 2008. Novi krožišči v Podčetrtku sta bili zgrajeni leta 2008. 6

[close]

p. 7

Zaključna prireditev Moja dežela lepa in gostoljubna je bila leta 2008 v Podčetrtku, ki je postal najlepši izrazito turistični kraj v Sloveniji. Otvoritev prestižnega Wellnessa Orhidelia v Termah Olimia leta 2009. V Cardiffu je bilo septembra 2009 na zaključni prireditvi Entente Florale Olimje razglašeno za najlepšo evropsko vas. Otvoritev lokalne ceste LC 317020 Sveta Ema – Vidovica leta 2009. Otvoritev ceste VTC 10: Imeno – Virštanj – Verače leta 2009. Otvoritev lokalne ceste LC 317050 Podčetrtek – Sodna vas leta 2009. Otvoritev atletskega stadiona. Otvoritev večnamenske športne dvorane se je zgodila konec leta 2009. 7

[close]

p. 8

Gradnja zavijalnega pasu Sveta Ema Kljub zimi, so se januarja pričela dela na zavijalnem pasu proti Sveti Emi. Projektno dokumentacijo za investicijo in zemljišča je sicer pripravila Občina Podčetrtek, drugače pa se dela izvajajo pod okriljem Direkcije za ceste Republike Slovenije. Župan Peter Misja je vesel, ker so dela kljub ne preveč prijaznemu vremenu tekla po začrtanem planu. Nov zavijalni pas je velika pridobitev predvsem za krajane Svete Eme, saj je sedaj bolj varno zavijanje, po drugi strani pa je še veliko bolj pregleden in varen vstop na cesto. Hkrati pa nov zavijalni pas daje še lepšo podobo tem krajem. Dela na cesti Jerčin končana V Jerčinu je potekala celotna rekonstrukcija in razširitev ceste v dolžini kar dveh kilometrov. Cesta, ki je bila zares že zelo dotrajana, je že dobila končno podobo. V drugi polovici avgusta so položili še drugi sloj asfaltne preplastitve, uredili pa so tudi potreba še bankine in brežine, kar naj bi zaključili konec prihodnjega tedna. Skupaj z bankinami je dokončana cesta široka 5 metrov. Sredstva za njeno rekonstrukcijo so zagotovljena iz naslova financiranje investicij v letu 2009 na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občin. Gradnja ceste Pristava – Belo V teku so dela na cesti Pristava - Belo. Gre za 600 metrov dolg cestni odsek, ki bo razširjen in na novo preplaščen. Ocena del, ki jih izvaja podjetje Nivo d.d. iz Celja, znaša 100 tisoč evrov. Ob tem bodo ob cesti zgradili še pločnik in razsvetljavo ter kanalizacijo. Rekonstrukcija ceste je sofinancirani iz državnega proračuna, in sicer iz tako imenovanega 23. člena Zakona o financiranju občin. (Z. I.) Vodovod Škofja gora kmalu v uporabi Dela na vodovodu Škofja gora prehajajo v zaključno fazo. Projekt obsega izgradnjo vodohrama, obnovo starega vodohrama in novo sekundarno napeljavo na vse dele območja Škofje gore in Slak. Dela izvaja podjetje Nivo Celje in potekajo po začrtanem planu. Po zaključku del bodo imeli možnost priključka na vodovod vsi prebivalci omenjenih območij. (Z. I.) 8

[close]

p. 9

Gradnja nivojskega prehoda Nivojski železniški prehod se gradi za potrebe dovozne ceste proti mejnemu prehodu Podčetrtek in potrebe kolesarskih stez. Gre za dvojne zapornice, ene za potrebe ceste in druge za potrebe kolesarske steze. Vrednost investicije je 450 tisoč evrov, od tega bo polovico prispevala direkcija za železniški promet. Dela bo izvajalo železniško gradbeno podjetje, župan občine Podčetrtek Med potekom del železniški promet ne bo oviran, bo pa morda na tem predelu nekoliko zmanjšana hitrost. Župan Misja se nadeja še, da bo v tem času prišel za razpis za izgradnjo novega krožišča pri Termah Olimia, za katerega je projektna dokumentacija že zaključena. (Z. I.) V začetku tedna se je pričela gradnja nivojskega prehoda. Tako bo izgledal nov vrtec. Gradnja vrtca v polnem teku Kljub temu, da se je začetek gradnje vrtca v Podčetrtku zaradi neupravičenega zahtevka za revizijo enega izmed izvajalcev zavlekel, so zdaj dela v polnem teku. Prostor ob stari šoli, kjer bo konec leta že stal nov vrtec je že pravo gradbišče. Dela pa segajo tudi v prostore stare šole, kjer se bo uredila nova kurilnica, skupna kuhinja za potrebe vrtca in šole ter zbornica in kabineti za učitelje. Župan Peter Misja budno bdi nad deli in je tako kot izvajalci zadovoljen tudi z vremenom. Dela po njegovih besedah potekajo po začrtanem planu in upa, da se bodo tako nadaljevala tudi do končne izgradnje. (Z. I.) V začetku tedna se je pričela gradnja nivojskega prehoda. 9

[close]

p. 10

Letošnji nagrajenci ČASTNI OBČAN Pater Ernest Jožef Benko Pater Ernest Benko, je eden najvidnejših občanov naše občine. Njegovo delovanje je cenjeno tako med našimi občani, kakor tudi širše. Že drugi mandat je predstojnik Minoritskega samostana Olimje in tudi dekan dekanije Kozje. Tako je vsekakor njegovo osnovno delovanje povezano s cerkvenim delom, vendar njegovo delo pomeni še veliko več. Svetu je uspel prikazati bogato kulturno dediščino Olimja, z dodatnimi vsebinami, kot so zdravilna zelišča, čebelnjak, botanični vrt, ribniki,… In prav zaradi tega je Minoritski samostan nedvomno ena osrednjih turističnih točk v občini, ki privablja domače in tuje obiskovalce. Prav tako je pater Ernest je zelo zaslužen za osvojitev zlate nagrade Olimju v tekmovanju Entente Florale. Njegova zasluga gre tako za napore v priprave, kako tudi prepričljivo predstavitev Olimja komisiji. Pater Ernest pa je tudi zelo cenjen sogovornik. Njegova razmišljanja in delovanje sta usmerjeni v povezovanje med ljudmi in njihovim boljšim medsebojnim odnosom. Veliko časa in energije porabi tudi za obnovo sakralnih objektov. Največji dosežek na tem področju je zagotovo obnova glavnega oltarja v Olimju, skorajšnje končanje obnove cerkvice sv. Andreja, niz kapelic v Olimju, … Pater Ernest ima zelo močno moralno avtoriteto in pušča za sabo neizbrisljivo sled svojega delovanja v naših krajih. Predlagatelji: Krajevna skupnost Virštanj, TKD Virštanj, PGD Sela – Verače – Virštanj, PGD Virštanj, Konjenica Virštanj Obsotelje, Športno društvo Virštanj, Društvo vinogradnikov Virštanj - Kozjansko PLAKETA OBČINE PODČETRTEK Podjetje Polje d.o.o. 10

[close]

p. 11

PRIZNANJE OBČINE PODČETRTEK Ferdinand Stopar Gospod Ferdinand Stopar se vse od stalne preselitve v naše kraje leta 1985 zelo intenzivno vključuje v družbeno življenje na območju občine Podčetrtek in širše. Osrednja točka njegovega delovanja je gasilstvo. Že več kot šestnajst let je predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Sela Verače Virštanj. V tem času je društvo doživelo velike spremembe. Zlasti izgradnja novega gasilskega doma, ki je bil predan namenu v letošnjem letu, je pomenila velik organizacijski in finančni zalogaj. Z veliko mero vztrajnosti, požrtvovalnosti in odrekanj v dobrobit društva skupaj z ostalimi člani in donatorji realiziral ta cilj. Gospod Ferdinand Stopar pa je zelo aktiven tudi širše v Gasilski zvezi Šmarje, kot član predsedstva in njen prvi praporščak. Zlasti je tesno povezan z obmejnim sodelovanjem gasilcev Slovenije in Hrvaške. Zelo aktivno sodeluje tudi v ostalih društvih. V lovski družini Podčetrtek je med najaktivnejšimi člani, še zlasti kot strelskemu referentu so mu zaupane odgovorne naloge. V Turistično kulturnem društvu velja za pobudnika »butare velikanke«, kjer kot mentor sodeluje že vrsto let. V Društvu upokojencev Podčetrtek je referent za izlete. Samostojno in v sodelovanju ostalih članov organizira vsaj tri izlete na leto. Je član tudi planinskega društva Podčetrtek, kje aktivno sodeluje in je tudi praporščak društva. Zelo aktiven pa je še v Društvu vinogradnikov in v Društvu zeliščarjev. Njegovo delovanje je tako zelo raznoliko in zelo intenzivno že vrsto let. Ter zelo opazno z vidnimi rezultati. Skupno njegovemu delovanju pa je povečevanje ugleda in dobrobiti za občanke in občane občine Podčetrtek in tudi širše. Predlagatelji: Konjenica Virštanj - Obsotelje, Športno društvo Virštanj, PGD Sela – Verače – Virštanj, PGD Virštanj DENARNA NAGRADA OBČINE PODČETRTEK Konjenica Virštanj – Obsotelje Konjenico Virštanj -Obsotelje je ustanovilo 11 članov pred osmimi leti (2002). Danes pa šteje društvo že cca. 90 članov. Osnovno poslanstvo društva je prispevati k širjenju galopskega športa širom Slovenije ter sodelovati na kulturnih in turističnih prireditvah. V času delovanja je Konjenica Virštanj-Obsotelje naredila zelo veliko. Na samem začetku delovanja so se člani enotno opremili, pridobili so zemljišče v Imenem, kjer je danes urejen hipodrom. Na hipodromu so postavili kozolec, in ga priredili za možnost izvajanja društvenih in večjih družabnih in turističnih prireditev. Vsako leto organizirajo konjske galopske dirke, ki privabijo množice obiskovalcev iz cele Slovenije in tudi tujine. 6 let zapored so bile dirke na Bučah, nato pa se je galop prestavil v Imeno, kjer so bile letos že četrte dirke. Člani društva se tudi udeležujejo galopskih dirk širom Slovenije, kjer dosegajo vidne rezultate. Prav tako sodelujejo s številnimi sosednjimi društvi in popestrijo marsikatero prireditev še zlasti v občinah Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli. Pomembno je poudariti, da gre za prostovoljno delo članov, ki so pripravljeni veliko svojega prostega časa nameniti delovanju društva, razširjanju konjskih športov, turistični promociji in krepitvi ugleda ter prepoznavnosti Obsotelja. Krajevna skupnost Virštanj, TKD Virštanj, PGD Sela – Verače – Virštanj, PGD Virštanj, Športno društvo Virštanj, Društvo vinogradnikov Virštanj - Kozjansko 11

[close]

p. 12

Počastitev dneva državnosti Letošnje praznovanje dneva državnosti je minilo v znamenju preteklih let države Slovenije, ki je pred devetnajstimi leti prevzela odgovornost za svoj razvoj. Na trgu Vasi Lipa, kjer je potekala slovesnost, pa se je prav tako vsa prireditev odvijala v tem duhu. Kot prvi je besedo dobil domači župan, gostitelj, gospod Peter Misja. Voditelj prireditve, ravnatelj Osnovne šole Podčetrtek mag. Darko Pepevnik, se je v svojih besedah vse skozi oziral v preteklost naše države ter jo povezoval z odraščanjem človeka. Spregovoril je tudi predsednik Območnega združenja slovenskih častnikov, gospod major Boris Lojen, vse prisotne pa je nagovoril tudi predsednik Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Šmarje pri Jelšah gospod Vladislav Amič. Za njim so na oder stopili najmlajši, in sicer otroci iz vrtca Pristava in učenci razredne stopnje Osnovne šole Podčetrtek. V sklopu njihovega nastopa so se predstavili še mladi glasbeniki, ki obiskujejo Glasbeno šolo Rogaška Slatina, oddelek v Podčetrtku. Za konec kulturnega programa so s svojim petjem slovesnost popestrili še člani Moškega pevskega zbora Terme Olimia, s svojo avtorsko pesmijo pa se je predstavil tudi Brane Franc Gradišnik. Kot slavnosti govornik je spregovoril dr. Tomaž Čas, po njegovih besedah pa so župan Peter Misja, predsednik Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Šmarje pri Jelšah, Vladislav Amič, predsednik Območnega združenja slovenskih častnikov Šmarje pri Jelšah major Boris Lojen in predsednik odbora policijskega veteranskega društva Sever Šmarje pri Jelšah Milan Rožman, odkrili spominsko ploščo. (Karmen Cvirn) Učenci OŠ Podčetrtek so poskrbeli za lep kulturni program. Za konec so odkrili veteransko spominsko obeležje. Zlate petice za odličnjake Konec meseca junija nestrpno pričakujejo vsi osnovnošolci, še posebej prelomen pa je le ta za devetošolce, ki zaključujejo osnovno šolo. V vseh letih šolanja so pridno nabirali modrosti, nekateri pa dosegali celo zavidljive rezultate na različnih področjih. IZ OŠ Podčetrtek je slednje in vse tiste, ki so bili vsa leta odlični na sprejem povabil župan Peter Misja. Čestital jim je za vse kar so dosegli v želji, da bodo tudi vnaprej tako uspešni. Vse učence in celotno generacijo je pohvalil tudi ravnatelj šole mag Darko Pepevnik, ki je dejal, da je s ponosom spremljal njihove uspehe, zelo ponosna nanje pa sta bila tudi razrednika Mara Hunski n Borut Pihlar, ki sta z njimi kot razrednika preživela kar štiri nepozabna leta. Učenci so v nadaljevanju županu zaupali svoje uspehe in kje bodo nadaljevali svoje šolanje. V dar jim je potem ćžupan Peter Misja podaril Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ), Simona Šelekar, vodja financ družbenih dejavnosti Občine Podčetrtek pa je povedala, da so se za tovrtsno darilo odločili, ker se zavedajo kako pomembna je pravilna slovenska beseda. SSKJ je namreč nepogrešljiv pri reševanju jezikovnih zadreg in v pomoč tako učencem kot dijakom in študentom, poslovnežem in uradnikom, dedkom in vnukom ter vsakomur, ki se srečuje s slovenščino. Opisuje pa pomen, pravilno pisavo in izgovorjavo besed ter njihove medsebojne odnose. Seveda so odličnjaki od tem darilu tradicionalno šrejeli še zlate petice, ki jih vsa leta odličnim učencem že nekaj let podarjajo na Občini Podčetrtek in so zagotovo nepozaben in trajen spomin na osnovnošolski odličen uspeh. Sprejem se je zaključil ob sproščenem pogovoru, na občini pa so poskrbeli tudi zato, da se najboljši še posladkali. Ob slovesu pa so županu obljubili, da bodo tudi njihovi skušali biti čim bolj pridni in uspešni ter ga tudi v bodoče razveseljevali s svojimi uspehi. (Z. I.) Uspešni devetošolci z županom, razrednikoma in ravnateljem mag. Darkom Pepevnikom. Zlate petice za odličnjake. 12

[close]

p. 13

Tekmovanje za memorial, prevzem vozila in majska noč Tradicionalno tekmovanje za memorial Franca Renierja so v Podčetrtku letos združili s prevzemom novega moštvenega vozila ter Majsko nočjo. Začelo se s tekmovanjem, po njem in podelitvi pokalov pa je sledil slavnostni prevzem novega moštvenega vozila, na katerem je dobil prvi besedo predsednik društva Vladimir Grobelnik. Med prisotnimi je bil tudi prvi gasilec Občine Podčetrtek župan Peter Misja, ki se je zahvalil vsem članom in članicam PGD Podčetrtek, še posebej pa Vladu Grobelniku in Janezu Kovačiču, ki so ves nakup avtomobila tako hitro izpeljali. Ker je to posodobitev tudi na ravni občine pa upa in verjame, da jim bo vozilo služilo čim bolje. Besedo je imela tudi predsednica GZ Šmarje pri Jelšah gospa Pavla Kidrič, ki je vse prisotne najprej lepo pozdravila ter se zahva- Gostje, ki so se udeležili prevzema. Članice PGD Podčetrtek med izvedbo najboljše vaje v skupini žensk. lila vodstvu društva za izjemno pridobitev. V imenu upravnega odbora GZ Slovenije je vse prisotne pozdravil še Alojz Tirgušek, ki jim je prav tako čestital za to novo pridobitev kot tudi za celotno organizacijo tekmovanja, ki so ga kljub slabemu vremenu izvedli zelo uspešno. Ker pa avtomobila ne bi bilo mogoče kupiti brez občinskih sredstev, sredstev vseh donatorjev ter finančnih prispevkov občanov so donatorjem podelili tudi spominske plakete. Razlogov za slavje je bilo v domačem društvu na ta dan več kot dovolj, prvo in drugo mesto starejših pionirk in pionirjev, prvo mesto članic ter pa prevzem vozila. V društvu si želijo čim več takšnih uspešnih dni in čim manj tistih slabih dni z intervencijami. Večer se je kljub slabemu vremenu nadaljeval z Majsko nočjo, na kateri je vse zbrane zabaval ansambel Utrinek. Zgodovinski dan za gasilce PGD Sela - Verače - Virštanj V maju so gasilci PGD Sela – Verače – Virštanj namenu uradno predali nov gasilski dom in razvili še nov društveni prapor. »Izgradnja doma je zahtevala veliko odrekanja, časa in denarja, predvsem pa enotnosti,« je na slovesnosti ponosno dejal predsednik PGD Sela - Verače - Virštanj Ferdinand Stopar. Z delom gasilcev PGD Sela - Verače - Virštanj je zadovoljen tudi župan Občine Podčetrtek Peter Misja, ki je bil kar malce v skrbeh, ko je v preteklosti, ko so iskali lokacijo za nov gasilski dom, prišlo do nekaterih nesoglasij. Le-te so presegli, gnala jih je volja in želja ter jasen cilj zgraditi nov gasilski dom, ki pa je že pred samim uradnim odprtjem začel izpolnjevati svojo funkcijo. Temu je pritrdil še predsednik KS Virštanj mag. Marko Jurak, ki je kot zvest gasilec skupaj s sogasilci in krajani opravil veliko ur prostovoljnega dela in je ponosen, da so uspeli zgraditi dom, ki bo nudil zavetje tako gasilcem kot tudi vsem ostalim krajanom. S studencem, ki vedno znova izvira, je gasilce PGD Sela - Verače - Virštanj primerjal predsednik GZS Slovenije Anton Koren. Le-ti so se kljub vsakdanjim obveznostim vedno znova vračali k skupnemu in istemu cilju v želji, da ga čimprej uresničijo. Zagotovo so po besedah Korena lahko zgled veliki slovenski gasilski družini, sestavljeni iz skoraj 1400 gasilskih društev. S Razvitje prapora. složno in veliko družino je člane PGD Sela - Verače - Virštanj poimenovala predsednica GZ Šmarje pri Jelšah Pavla Kidrič, ki je nov dom opisala kot spečo lepotico na hribu. Le-ta, po tem, kar so pokazali tamkajšnji gasilci in krajani, ne bo nikoli spala. 13

[close]

p. 14

Sledil je prevzem novega prapora, ki ga je župan Misja predal predsedniku Ferdinandu Stoparju, le-ta poveljniku Maksu Juraku, ki ga je izročil praporščaku Klemenu Amonu. Blagoslov prapora je opravil pater Ernest iz olimskega samostana, potem pa so gostitelji podelili priznanja vsem tistim organizacijam in posameznikom, ki so pomembno prispevali k temu, da je bil nov gasilski dom zgrajen. In ker je podelitev zmotil dež, so Peter Misja, Fedinand Stopar, Anton Koren, Pavla Kidrič, poslanec dr. Vinko Gorenak in Ernest Eöry hitro pohiteli in prerezali trak novega gasilskega doma. Še preden so nazdravili temu zgodovinskemu dogodku, je pater Franc iz samostana Olimje, ki je blagoslovil tudi temeljni kamen novega doma, v družbi patra Ernesta blagoslovil dom in svetega Florjana na njem. (Zdenka Ivačič, foto: Damjan Regoršek) V ešalonu ob otvoritvi je stalo več kot 100 gasilcev iz sosednjih in prijateljskih društev. V Pristavi prevzeli novo gasilsko vozilo. V Pristavi pri Mestinju gasilstvu krajani namenjajo zelo veliko pozornosti in svojega truda. Tako jim je letos uspelo doseči zastavljeni cilj, kupiti novo avtocisterno, ki so jo konec junija svečano sprejeli. Ob slovesnosti je besedo dobila predsednica društva Dragica Gobec, ki je v svojem govoru deja- Slavnostni gostje so nazdravili novemu vozilu. Pater Minoritskega samostana Olimje je blagoslovil novo vozilo. la, da je zelo ponosna, da je bila tako trdna in vztrajna ter skupaj s člani izpeljala to veliko akcijo. Prav tako je ponosna na svoje prizadevne člane, saj so se vsak po svoje trudili po najboljših močeh, si prizadevali in zbirali sredstva brez katerih ne bi bilo tega slavnostnega prevzema. Podvozje vozila so nabavili lani in ga v celoti tudi sami financirali, potem pa so člani pripravili avto za nadgradnjo. Za nadgradnjo vozila je poskrbelo podjetje Vankar iz Maribora, s katerimi so zelo dobro sodelovali. Predsednik KS Pristava Srečko Gobec je med svojim govorom dejal, da je nad novo pridobitvijo zelo navdušen. Upa, da bodo s tem vozilom čim manjkrat izvozili zaradi kakšne intervencije ter upa, da bosta KS Pristava in PGD Pristava še naprej tako dobro sodelovala. Župan Peter Misja je kot župan Občine Podčetrtek ponosen na novo vozilo. Besedo je imela tudi predsednica GZ Šmarje pri Jelšah gospa Pavla Kidrič inAlojz Tirgušek, ki jim je prav tako čestital za to novo pridobitev. Ker pa avtomobila ne bi bilo mogoče kupiti brez občinskih sredstev, sredstev vseh sponzorjev ter finančnih prispevkov občanov so sponzorjem in donatorjem podelili spominske plakete. Sledil je še sam prevzem vozila, in sicer predaja ključev v roke voznikoma Bogdanu Anderluhu in Alešu Drozgu, ki se prevzema žal ni mogel udeležiti. Da pa bo vozilo in vse v njem vsepovsod spremljala sreča, je sledil še blagoslov vozila, ki ga je opravil pater Minoritskega samostana Olimje. Po uradnem delu je najprej sledila pogostitev vseh gostov z golažem. Ob zvokih ansambla Zagorski kvintet, bogatem srečelovu ter pijači in jedači pa se je veselo druženje nadaljevalo vse do jutranjih ur. (Karmen Cvirn) 14

[close]

p. 15

Večnamenska športna dvorana idealna za priprave reprezentanc V Večnamenski športni dvorani v Podčetrtek pridno trenirajo številne reprezentance in rokometni klubi. Tako je priprave na letošnje EP pripravila članska rokometna reprezentanca. Poleg njih so se tam pripravljali še člani slovenske mladinske reprezentance in v okviru kvalifikacij za nastop na letošnjem evropskem prvenstvu na Slovaškem odigrali tekme z reprezentancami Nizozemske, Belgije in Švedske. Začetek kvalifikacij je otvoril župan Peter Misja, naši rokometaši pa so zabeležili vse tri možne zmage. V Večnamenski športni dvorani so trenirale še slovenske rokometašice, rokometaši iz Makedonije in razni klubi. Slovenska članska reprezentanca v rokometu je v času priprav bivala v Hotelu Sotelia. Slovenska mladinska rokometna reprezentanca. Ministrsko srečanje v V Termah Olimia V aprilu sta se v Termah Olimia srečala minister brez resorja, odgovoren za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, dr. Henrik Gjerkeš ter podpredsednik hrvaške vlade in minister za regionalni razvoj, gozdarstvo in vodno gospodarstvo mag. Božidar Pankretić. Predstavila sta 2. javni razpis v okviru Operativnega programa Instrumenta predpristopne pomoči (IPA) Slovenija - Hrvaška 2007–2013 ter bila navdušena nad primeri dobre prakse in razvojem Občine Podčetrtek ter Term Olimia tudi s pomočjo Evropskih sredstev. Uvodoma je oba ministra pozdravil župan Občine Podčetrtek Peter Misja, ki je dejal, da je zelo vesel, ker ju lahko gostijo v Termah Olimia v Občini Podčetrtek. Povedal je, da je bilo v sami Občini s pomočjo evropskega denarja uspešno izvedenih kar nekaj projektov ter obema ministroma zaželel prijeten dan v teh čudovitih krajih. Oba ministra pa sta si kasneje ogledala tudi dva primera dobre prakse črpanja evropskih sredstev, najprej Welness Orhidelia in potem še večnamensko športno dvorano. Po ogledu je bil mag. Pankretić več kot presenečen. Izrekel je veliko pohvalo in izrazil navdušenje nad večnamensko dvorano v želji, da se podoben objekt s pomočjo evropskih sredstev zgradi tudi na Hrvaškem. Nasmejan in zadovoljen ob hrvaškem kolegu pa je bil minister dr. Gjerkeš: »Večnamenska športna dvorana je zagotovo izredna pridobitev za kraj. Še posebej moram tu pohvaliti župana Petra Misjo in njegovo ekipo, ki so zelo dobro zagospodarili z denarjem in v kratkem času ter z majhnimi sredstvi uspeli postaviti čudovit objekt. Ta dvorana je zagotovo pridobitev ne le v športnem, ampak tudi turističnem smislu.« Gjerkeš je še dodal, da je navdušen tudi nad razvojem Term Olimia in jim izrekel čestitke za vse, kar so uspeli narediti. Občini pogumno spopadajo in se zares trudijo pravilno izpolnjevati projektno dokumentacijo ter da imajo vedno kašen projekt že na zalogi. (Zdenka Ivačič) Nad večnamensko dvorano sta bila več kot navdušena oba ministra, ki sta izrekla kar nekaj pohval na račun uspešnega župana. 15

[close]

Comments

no comments yet