Liepājas 7.vidusskolas gada grāmata

 

Embed or link this publication

Description

Liepājas 7.vidusskolai - 35.gadi!

Popular Pages


p. 1

Liepājas 7. vidusskolas gadagrāmata Grāmatu veidoja: Līvija Kamuškina, Svetlana Kuprjašova

[close]

p. 2

Vēstījums Liepājas 7. vidusskolas skartajiem! Ir noiets svarīgs posms skolas dzīvē - 35 gadi un iespējams just gandarījumu par paveikto. Ir sasniegta jauna kvalitāte skolas attīstībā. Priecājoties par paveikto, ir svarīgi skatīties uz priekšu un pārbaudīt spēkus, sasniedzot arvien labākus izglītības kvalitātes rādītājus. Svarīgi saskatīt problēmas, izvērtēt vajadzības, saprast savu atbildību un rast risinājumus. Mēs visi dzīvē pārtiekam no tā, kas mūsu dzīvi ietekmē pozitīvi: no mīlestības, no savstarpējas cieņas, laipnām attiecībām, sapratnes, atklātības, prieka, no pozitīvas attieksmes. Audzināsim radošu jauno paaudzi. Mācīsim bērnus ne tikai apgūt to, kas ir rakstīts grāmatās, bet mācīsim viņiem domāt, nākt klajā ar jaunām idejām un aktīvi darboties. Mācīsim atbildību par savu rīcību sabiedrības priekšā. Paldies, Jums, godātie pedagogi, par ieguldīto darbu! Vairosim sava gara stiprumu, būsim lepni par savu profesiju, padarīsim dzīvi spilgtāku, būsim interesanti katrs pats sev, interesanti viens otram un interesanti saviem audzēkņiem. Bērnībā es ļoti vēlējos kļūt par skolotāju un mani nodomi piepildījās. Esmu pateicīga savas dzīves skolotājiem par atbalstu un iedrošinājumu. Mēs katrs vēlamies darīt to, kas mums sagādā prieku. Arī drosme, īstenot sirdij mīļas nodarbes, ir ļoti svarīga. Dzīve ir kā tāds zigzags jeb līkne, kas noiet līdz lejai un atkal ceļas augšā. Kad ieraugi nākamo mērķi, ir iespēja piecelties. Ja šī mērķa nav, vai tu to neredzi, tas visu apstādina. Lai katram no mums pietiek gribasspēka sasniegt savus mērķus! Kas nav iespējams šodien, būs iespējams rīt! Tā zilā ilgu puķe Vai maz tā ir pasaulē? Tā puķe, tā zilā puķe Ir tikmēr jāmeklē. Pēc zilās ilgu puķes Ir velti meklēts jau sen! Bet vienmēr meklētājus No jauna ilgas dzen. Aspazija 2

[close]

p. 3

Par skolu Nosaukums: Liepājas 7.vidusskola. Skola ir Liepājas pilsētas domes pakļautībā. Adrese: Liepāja, Celmu – 6, LV - 3405 Dibināšanas gads: Liepājas 7.vidusskola ir dibināta 1976. gada 14. maijā. Par to liecina ieraksts Liepājas pilsētas izpildkomitejas lietā Nr. 114. Mācības uzsāktas 1979.gada 1.septembrī Pamatizglītības un vidējā izglītības programmas akreditētas līdz 2015. gada 19. maijam. Ēka, kurā skola atrodas Lai arī skola no ārpuses ir līdzīga daudzām citām, kādas tika celtas pagājušā gadsimta septiņdesmitajos gados, skolai ir sava seja un dvēsele. Skolu projektēja Latvijas pilsētu projektēšanas institūts Rīgā, arhitektu grupa N. Fjodorova un V. Leitānes vadībā. Celtniecības darbi sākās 1976. gada beigās un ar pārtraukumiem turpinājās līdz 1979. gada 1. septembrim. Skolas teritorijas autore arhitekte Austra Skujiņa. Skolas apkārtne tiek rūpīgi kopta un labiekārtota. Sākumā skola bija paredzēta 1500 skolēniem, taču drīz kļuva skaidrs, ka bērnu būs daudz vairāk un skola būs nepieciešama 2500 skolēniem. Skolu būvēja pēc galantērijas kombināta „Lauma" kopējā plāna un par tā līdzekļiem. Tā kā skola bija jāizveido apdzīvotā vietā, tika likvidēta daļa no Šķēdes ielas, tas ir, nojauca 10 personīgās mājas ar dārziem un apstādījumiem. Skolu cēla 23. Celtniecības pārvalde, Visvalža Krūmiņa vadībā. Galvenais inženieris bija Aleksejs Kuļešovs. Ikdienā darbus vadīja iecirkņa priekšnieks Konstantīns Lukjaņenko un darbu vadītājs Anatolijs Perevalovs. Kombināts „Lauma" ilgus gadus bija skolas finansiāls atbalstītājs. Ar tā palīdzību skola ieguva savu neatkārtojamu seju. Arī šodien lepojamies ar mākslinieku darbiem, kuri rotā skolu. Skolas interjerā izmantoti vairāku mākslinieku darbi: Anna Eltermane " Kārkli pelēkie zied", Milda Kovaļčuka "Kokneses pilsdrupas", Smaida Rubeze "Vējā" (gobelēns), Rolands Sauleskalns "Skolas viesu grāmata"( āda), Rolands Veits " Dekoratīvs režģis"( metāls), 3

[close]

p. 4

Jeļena Mihailova "Ziedi", Jānis Lauva "Ainava ar upīti", Jānis Baumanis "Jūra", Zenta Rubīna" Ziedi „ (eļļas krāsas glezna), Gunta Darbvare "Ģimene", Valdis Spridzāns" Teiksma ","Pretī dzīvei", "Vējš" ( keramiskie sienas panno), Valdis Spridzāns"Puķu vāzes"( šamots), Alfrēds Kuncītis, Dainis Gabaliņš"Skolas aktu zāles durvis"( koks), Ilona Zgudka" Jūras un vēju motīvs"( vitrāžas). Aktīvi skolas celtniecība piedalījās arī pirmais šīs skolas direktors Emīls Arājs, kurš ar savu neatlaidību un jaunievedumiem konsultējās ar arhitektiem un celtniekiem, kas tika arī ņemti vērā skolas celtniecībā. 1979. gada 1. septembrī tika atvērta jaunā 7. vidusskola, kura bija divplūsmu skola. Tā 1979. gada 1. septembrī notika svinīgs gājiens no Liepājas 11.vidusskolas uz jauno ēku Celmu ielā. Īsa skolas vēsture 1979. gada 1. septembrī mācības jaunajā skolā uzsāka 1867 skolēnu. Skolā pirmajā gadā tika atvērtas 55 klases un strādāja 97 skolotāji. Visvairāk skolēnu skolā mācības uzsaka 1987./1988. mācību gadā - 2366 skolēnu mācījās 73 klasēs un skolā strādāja 136 skolotāji. Skolai ir sava viesu grāmatā. Tajā visu šo gadu garumā ir ieraksti un vēlējumi skolai, kurus atstājuši viesi gan no tuvām un tālām zemēm, to vidū sabiedrībā populāri cilvēki -mākslinieki, politiķi - Māris Čaklais, Dzidra Rinkule - Zemzare, Modris Zihmanis, Edvīns Tauriņš un O.Gūtmanis Skolas pirmais direktors Skolas pirmais direktors bija Emīls Arājs ( dzimis 1932. gada 25.augustā Liepājas rajona Sakas pagastā, aizsaulē aizgāja 2008. gada 7.martā, apglabāts Liepājas Centrālkapos). Emīls Arājs sekoja skolas celtniecībai un par skolas direktoru strādāja no 1979. līdz 1999. gadam. Viņa vadībā skola kļuva par atzītu izglītības iestādi ar savām tradīcijām. Ilgus gadus E.Arāja komandā strādāja direktora vietn. mācību jautājumos Irina Fomičova, Ludmila Lurje, dir. vietn. audzināšanas darbā Inna Reine. 2004.gadā, skolas 25 gadu jubilejā, E.Arājs dalījās atmiņās un pārdomās par savas dzīves veikumu: " Viss, kas te radīts, ir mūsu prāta un roku darbs". Tagadējais direktors Tagadējā direktore Inese Ferstere, dzimusi 1957. gada 23. janvārī Jelgavā, par skolas direktori strādā no 2002. gada. 4

[close]

p. 5

Ievērojamie pedagogi, direktori Šajos gados skolā strādājuši daudzi ievērojami skolotāji. Viņu vidū: G.Hižņaka - matemātika Z.Šušpanova - vēsture R.Išhanova - vēsture A.Vaškēviča - latviešu valoda I.Jurgileviča - sākumskolas skolotāja V. Martiņuka - fizika I.Berkoviča - angļu valoda 2014./2015.m.g. skolā strādā. direktores vietnieki mācību jautājumos: Mag.paeg. - Ņina Kazakova Mag.paeg. - Jeļena Judina Mag.paeg. - Gunita Lūse Direktores vietniece informātikas jautājumos: Mag.paeg. - Olga Sakadiņeca Direktores vietniece audzināšanas jautājumos: Mag.paeg. - Alīna Aldaga Psihologs: Dr.psvch. Irina Stradomska Sociālais pedagogs: Līga Feldmane Ievērojamākie skolas absolventi Liepājas 7. vidusskolu ar zelta medaļu absolvējuši: Jeļizaveta Kotova Jeļena Rirkova Ineta Stadgale Diāna Zeibte Anrijs Krūtainis Absolvējuši ar sudraba medaļu: Sanita Jūlija Vitālijs Svetlana Tatjana Linda Gunārs Valērijs Svetlana Tilgale Zarubina Voļjanskis Ivanova Pedos Bērziņa Sils Černovs Jubarja (1982) (1982) (1987) (1987) (1989) (1989) (1989) (1989) (1989) (1989) (1989) (1989) (1989) (1991) Oksana Irina Natālija Jūlija Sergejs Maslaka Rudajā Hlovrenko Černozerskaja Sidenko (1991) (1991) (1991) (1991) (1992) Pedagogu un skolēnu skaits, klašu komplektu 2014./2015.gadā skolā mācās 819 skolēnu, ir 37 klases, 16 - 1.-4. klašu komplekti,16-5.-9.klašu komplekti un 5-10.-12. – komplekti, skolā strādā 80 skolotāju. 5

[close]

p. 6

Skola īsteno Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programmu( tālmācības programma). Skolas materiāli tehniskā bāze Šobrīd skolai ir laba materiāli tehniskā bāze. Skolai ir trīs datorklases. 2010.gada oktobrī noslēdzās Dabaszinātņu un matemātikas projekts, kura ietvaros tika labiekārtoti un mūsdienīgi aprīkoti dabaszinātņu un matemātikas mācību priekšmetu kabineti. Dabaszinātņu un matemātikas klases Ar interaktīvo tāfeli ir aprīkots arī latviešu valodas, kabinets. Skola ieguvusi interaktīvo tāfeli, piedaloties projektā, kas paredz Latviešu valodas aģentūras izstrādāto elektronisko mācību materiālu latviešu valodā un literatūrā aprobāciju skolās, kurās mācās pēc mazākumtautību izglītības programmām. 2014./2015.mācību gadā arī ekonomikas kabinetā ir interaktīvā tāfele. Skolotājiem ir iespēja stundās izmantot video projektorus, tādējādi uzlabot stundu kvalitāti, padarot to mūsdienīgāku. Tiek aktīvi izmantota interaktīvā tāfele Skolā ir arī informatīvais centrs, kur skolotājiem iespējams strādāt ar datoriem. Skolā ir viena lielā un divas mazās sporta zāles - "Spoguļzāle" un ”Mīkstā” zāle. Tādējādi vienlaicīgi var notikt trīs sporta stundas. Šīs zāles aktīvi tiek izmantotas arī vakaros, kad notiek dažādas treniņnodarbības. Pie skolas ir stadions. 6

[close]

p. 7

Ārpusklases darbs Skolā skolēniem ir daudz plašu iespēju. Vidusskolēniem papildus tiek piedāvāts apgūt sekojošus mācību priekšmetus: informātiku, otro svešvalodu (angļu, vācu, franču), angļu sarunvalodu, biznesaangļu valodu, u.c. Skolā, lai apmierinātu pēc iespējas vairāk skolēnu vajadzību, ir dažādi fakultatīvi un pulciņi. Skola ir dažādas sporta sekcijas, no kurām visievērojamākos panākumus skolēni sasnieguši mākslas vingrošanā un volejbolā. Daudzu gadu garumā skolā darbojas debašu klubs, erudītu klubs, biznesa klubs, literārā kafejnīca, jauno ģeogrāfu skola, žurnālistika (iznāk skolas avīze " Baм инe снилось."). Skolēniem ir iespēja piedalīties dažādos mākslinieciskās pašdarbības pulciņos – spēlēt teātri, dziedāt vairākos ansambļos, dejot mūsdienu, sporta un tautas dejas. Skolas prioritātes: 1) Bilingvālā izglītība, realizēšanai; kā priekšnosacījums valsts izglītības reformas 2) Inovatīvās mācību metodes, izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas; 3) Skolas un ģimenes prasību vienotība. 4) Skola ir piedalījusies SOROSA fonda projektos, «Atvērtā skola", SIF projektos, sadarbojusies LVAVA, LUMU, SNIC, „Tautas skolu”. PiAc. 5) Skolā liela vērība tiek pievērsta karjeras izglītībai, piedalāmies projektā, lai pilnveidotu bibliotēkas darbu. Pamatojoties uz Liepājas Domes 2009.gada 13.augusta lēmumu Nr.275 „ par Liepājas 11.vidusskolas reorganizāciju„ tās pievienošanu Liepājas 7. vidusskolai skolēni no 2012.gada 1. septembra līdz 2013.gada 1.janvārim mācījās abās skolas telpās, no tā laika 11.vidusskolas telpas netiek izmantotas, jo skolēni un skolotāji mācās un strādā Liepājas 7.vidusskolā. Literatūra par mūsu skolu: Papildus informācija un literatūra par mūsu skolu pieejama – http://www.l7vsk.lv Kontaktpersonas: Inese Ferstere - darba tel.63484810, mob. tel. 26440238 7

[close]

p. 8

Dabas zinības Mācību priekšmeti: 1) Fizika 2) Dabas zinības 3) Bioloģija 4) Ķīmija Mūsu moto: Skolēnu dabaszinātniskās izpratnes veidošana. Metodiskas komisijas tēma: IT izmantošanas uzlabošana dabas zinību mācību priekšmetu apguvē. Galvenie uzdevumi: 1) Skolēnos veicināt iniciatīvu un dot ieteikumus tālākajam skolēnu progresam. 2) Pētīt skolēnu izaugsmes dinamiku. 3) Īstenot vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena tālmācības mazākumtautību programmu. Komisijas vadītāja: Irina Tihonova Komisijas sastāvs: 1) Marija Žiguna 2) Natālija Kiļdjuškina 3) Larisa Luščika 4) Natālija Šustenkova 5) Andrejs Kultiševs Mūsu stipras pusēs: 1) skolotāju radošais darbs, 2) skolēnu motivācija dabas zinības priekšmetu mācīšana. Mūsu lepnums: godalgotas vietas olimpiādes un konkursos un paši skolotāji. 8

[close]

p. 9

Ārpusstundu darbs priekšmetā „Dabaszinātnes un IT- tas ir interesanti” „Vienmēr vesels” „Pazīsti savu organismu” „Vienmēr vesels” 9

[close]

p. 10

„Pildot olimpiāžu uzdevumus” „Jauno ķīmiķu skolā” Sarunas par kosmonautiku „Zemes diena” 10

[close]

p. 11

Estētika Mācību priekšmeti: 1) Vizuālā māksla 2) Kulturoloģija 3) Mūzika 4) Mājturība un tehnoloģijas Mūsu moto: Katrā skolēnā ir iekšēja radoša dzirksts, vajag tikai to prasmīgi aizdedzināt! Metodiskās komisijas tēma: Skolēnu radošo spēju attīstīšana un pilnveidošana izmantojot dažādas inovatīvās apmācības formas. Galvenie uzdevumi: 1) Skolēnu radošo spēju attīstīšana un pilnveidošana mūsu mācību stundās un ārpusklases darbā 2) Mērķtiecīgi organizēts darbs ar talantīgiem skolēniem. 3) Mūsdienīgu tehnoloģiju izmantošana darbā. Komisijas vadītāja: Inese Intenberga Komisijas sastāvs: 1) Svetlana Kuļikova 2) Gaļina Ginzikēviča 3) Mihails Konarevs 4) Inese Intenberga 5) Alīna Aldaga Mūsu stiprās puses: 1) skolēnu radošās un pētnieciskās darbības attīstīšana 2) MK izstrādāta izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība 3) mērķtiecīga un rezultatīva izglītojamo sagatavošana mācību olimpiādēm un konkursiem 4) efektīvs darbs ar izglītojamiem, kuriem ir grūtības mācībās 11

[close]

p. 12

Ārpusstundu darbs mūsu priekšmetos Ētikas ārpusstundu darba populārākās aktualitātes: 1) klašu konkurss: ( kopā ar latv. val. MK) „Mana kūka manai Latvijai”. 2) Skolēnu iesaistīšana visos skolas koncertos un muzikālajos pasākumos (visa gada garumā). 3) Skolēnu iesaistīšana skolas estētiskās vides veidošanā (visa gada garumā). 4) Radošo darbnīcu organizēšana (projektu nedēļas ietvaros). 5) Mācību olimpiādes skolā un pilsētā. 6) Skolēnu iesaistīšana dažādos BJC organizētos skolēnu jaunrades konkursos. 7) Lieldienu konkurss 7. klasēm (kopā ar latviešu val. MK). 8) Sadarbībā ar pilsētas muzeju – skolēniem muzeju stundas. 9) ZPD izstrādāšana un aizstāvēšana. Skolēnu darbi 12

[close]

p. 13

Krievu valoda Mūsu moto: Mīlestības, prieka un zināšanu nekad nevar būt pa daudz. Metodiskās komisijas tēma: skolēnu radošo spēju attīstīšana un pilnveidošana izmantojot netradicionālās un inovatīvās apmācības formas. Galvenie uzdevumi mācību gadam: 1) Sekmēt vidējās izglītības krievu valodas un literatūras standarta prasību ieviešanu skolu praksē. 2) Pilnveidot darbu ar spējīgiem un talantīgajiem izglītojamiem, piedaloties starptautiskajos konkursos. 3) Izmantot ITK krievu valodas stundās. 4) Izstrādāt metodiskās rekomendācijas par tēmu „Mūsdienu skolēnu lasīšana”. Komisijas vadītāja: Svetlana Kuprjašova Komisijas sastāvs: 1) Svetlana Anoščenkova 2) Svetlana Kuprjašova 3) Ņina Kazakova 4) Marina Čeboņenko 5) Tatjana Maskaļeviča 6) Irina Ņikolajeva 7) Oksana Livzane 8) Oksana Tviļdiani Mūsu stiprās pusēs: 1) Ir stabils un kvalificēts pedagoģiskais kolektīvs 2) Gūta pieredze mācību satura plānošanā, pārbaudes darbu, mācību metožu izmantošanā. 3) Veikts kvalitatīvs darbs, mācību satura saikne ar reālo dzīvi. 4) Pedagogiem ir izstrādāta sistēma un uzkrāta pieredze veiksmīgam darbam padziļinātā mācību priekšmetu apguvē, organizējot olimpiādes, konkursus, iesaistot lielu skaitu izglītojamo. 5) Katru gadu tiek sasniegti labi rezultāti Liepājas pilsētas mācību priekšmetu olimpiādēs, ZPD lasīšanas un konkursos. 13

[close]

p. 14

Ārpusstundu darbs priekšmetā Krievu valodas ārpusstundu darba populārākās aktualitātes: 1) 8. septembris - Starptautiskā lasīt prasmju diena 2) 22. oktobrī - Starptautiskā skolu bibliotēku diena. 3) Lasītāju konference 5.-6. klasēm 4) Starptautiskais konkurss „Krievu lācēns” 5) Radošais konkurss „Proba pera” 6) Republikas konkurss „Tatjanas diena” 7) 21. februāris – Starptautiskā dzimtās valodas diena 8) Olimpiādes 9) ZPD aizstāvēšana 10) 10. aprīlis – Starptautiskā bērnu grāmatu diena 11) Mācību priekšmetu nedēļa Lasītprasmes diena Starptautiskā skolu bibliotēku diena Starptautiskā lasīt prasmju diena Starptautiskā skolu bibliotēku diena Lasītāju konference 5.-6. klasēm 14

[close]

p. 15

Starptautiskā lasīt prasmju diena Lasītāju konference 5.-6. klasēm Lasītāju konference 5.-6. klasēm 15

[close]

Comments

no comments yet