Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1

Självtest & validering kring biblioteksresurser och e-publicering - din kompetens: Verksamhet och Funktionalitet RefWorks refrenshanteringsverktyg DiVA, e-publicering, registrera och publicera UR access – URs program OpenSNH – öppna akademiska lärresurser Ämnesguider, inom olika ämnen Internetresurser, inom olika ämnen Databaser och artiklar Discovery - samsökning Higgings – HiGs bibliotekskatalog Libris – Mina sidor och fjärrlånebeställning Tidskrifter och tidningar Filmer, ljud och bild Uppsatser och forskningspulikationer Lämna inköpsförslag Ordböcker och uppslagsverk Lägga in bibl/mediaresurser från UR access lärplattform Blackboard Lägga in multimedia och öppna lärresurser (MashUp) i Blackbord SafeAssign - skapa inlämningar och läsa rapporter - plagiatkontroll Undervisning i informationssökning, även beställa sådan Skrivarverkstaden på biblioteket Guider och lathundar till olika referenssystem Öppen offentlig data Forskning.se och Infact.se – aktuell forskning, kunskapsöversikter Ingen kompetens (ej fått info, ej tillämpat) Låg kompetens (fått info, ej tillämpat) Kompetens (har tillämpat själv) Önskar mer Kompetens (J/N) Översättning, modifierad och kompletterad version ur boken ”E-moderating – The Key to Teaching and Learning Online” av Gilly Salmon (2000) sid 106, Table II.1 Competence and application. Högskolan i Gävle – Högskolebiblioteket/Learning Center Mats Brenner mbr@hig.se Senast uppdaterad: 2014-04-24

[close]

p. 2

Självtest & validering kring biblioteksresurser och e-publicering - din kompetens: IKT-kompetens och Informationskompetens? I Ledningssystem för kompetensförsörjning - SS 62 40 70 så finns följande definition gällande begreppet kompetens: SIS har definierats begreppet kompetens som ”förmåga och vilja att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och färdigheter” där följande innebörd har lagts bakom orden: • Förmåga erfarenhet, förståelse och omdöme att omsätta kunskap och färdigheter. • Vilja attityd, engagemang, mod och ansvar. • Kunskap fakta, metoder – att veta. • Färdigheter kunna utföra i praktiken – att göra. Kompetensutveckling hos Learning Center: Vi erbjuder… 1. Handledning individuellt – hos dig eller hos LC 2. Lunchseminarier - erfarenhetsutbyte med andra 3. Utbildningstillfällen - i grupp eller för ditt ämne/arbetslag 4. Online-seminarier - som även spelas in 5. Inspelningslokaler - i lugn och ro Webbplats: www.hig.se/learningcenter Översättning, modifierad och kompletterad version ur boken ”E-moderating – The Key to Teaching and Learning Online” av Gilly Salmon (2000) sid 106, Table II.1 Competence and application. Högskolan i Gävle – Högskolebiblioteket/Learning Center Mats Brenner mbr@hig.se Senast uppdaterad: 2014-04-24

[close]

Comments

no comments yet