СКОРОГОВОРКИ

 

Embed or link this publication

Description

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2

ф ъy ,^o#o^ ъP *% 'сo$:" "":Ё;:"v"1""*;, ^""ff;" ,;* ф о* .; " Ф .:* ф;сc*"l"р." ^"#.'"' "o я в л чЗ*::,ф, ]"*::'*"."#. "^:,'" ou o' o Р.{*1.ъы. o" o ; gу;:.',,. -a' Ф-^:ш.ooo;:tHJ Ъъ ф ":o*:^ " """.ф * ":.: ^."g "]:w;" * \и ф * o "# o : O &

[close]

p. 3

*/ Р AЛЬБoм дЛЯ PAскP ^ШИB^HИЯ o# lФ" lф" ry ,|989 Ленингpaд кXyдorкник PсфсPD #фd

[close]

p. 4

ъ tlr rl iI iil,.,1 ffiF Tpи сopoки тёpaтopили, тapатopили Hа гoPкe. .

[close]

p. 5

- I i, \\\s --**"/-.t 'rt(t

[close]

p. 6

ooB тс: ):ъ% {t Cшит кoлпaк нe пo-кoлпакoвски.

[close]

p. 7

V\/.2; Be t eт C e нh к a C ан ьк y с C o н ьк o й .Чанки скoк, G .o ra Srl ir Bсe в сyг po6...

[close]

p. 8

Шёл Ег op Чeрeз двop с ТoпOPo}vr чиHиTЬ за6op.

[close]

p. 9

пon пpo*Ь.пй Ha кoпHe. Пoд пoпol* кoпнa, l-\ r \\' \. .\ \.. I A пoд колной гioПoвич [1рокrr,

[close]

p. 10

,- \т -.?Ъ- \t-**--l , .^* \- \..f-l)t. " \r*- у ) С-.Э Идёт Кoзёл с Кoзoй, a кoзa идёт с кoсoй. -)lф r \(/ "' *фn / \\'l '2'

[close]

p. 11

.'-E Чи; t nI 1d," ,f, ,, ,r)l' .",ll, Hа тo Xaвpoньe и даHo PЬIлo, чтoбьl oHa зe/"tл}с) p Ь t л a .

[close]

p. 12

{.{ (:1 " t С.-*\ Cъeл ,vtолoдeц тpидцатЬ тpи пирoга с пиpoгo,v{, iц'а всe с творoгo,и"

[close]

p. 13

/--"*\. r.' -t t '.. -_.. ( '{ {i.*, (_ , )

[close]

p. 14

Сидит тeтepeв нa дePeвe, а тeтёpкa с тeтePeвЯтaми. ia€(

[close]

p. 15

Е\.)- ry{ к,/& ?ф .[,вaдpoвoсeка' два дPoвopy6а pу6или H a двoP e дP oва.

[close]

Comments

no comments yet