2014. október Balatoni Futár

 

Embed or link this publication

Description

2014.10

Popular Pages


p. 1

2014. október utár Módosul a halászok tevékenysége 7. Önkormányzati választások 8-9. Időutazás Füreden 16.

[close]

p. 2

Aktuális Lapszél Szavaztok? Szevasztok! A címbeli kérdés-felelet egy – ma már az égieket nevettető – humorista szájából hangzott el ugyancsak régen. Most mégis idecitálom, hiszen a helyhatósági választások ezt aktuálissá teszik. Ki-ki belátása, politikai hozzáállása, szimpátiája alapján ikszelt október 12-én, majd hazament, fogasra tette ünneplőjét, aztán folytatta mindennapjai monoton vagy éppen változatos cselekmény-sorozatát. Magam is ezt tettem, aztán asztalom túloldalára ültettem (ha csak jelképesen is) képviselő- és polgármester-jelöltjeimet. A választó szigorával néztem rájuk, emlékeztetve mindegyiküket feladatvállalásukra. Hölgyem, Uram, Cimborám stb. megszólítással illettem őket, aztán rátértem mondókám lényegére. Én (meg rajtam kívül x számú választó) adtam Önnek, Neked egy voksot. Döntse(d) el, mennyit ér ez. Lehet, hogy az enyémmel lett(él) polgármester, képviselő? Mert ha igen (és miért ne lehetne így?), akkor most nagyon figyelj(en) rám! Adtam, tehát jogos, hogy kérjek is. Nem siettetem (-lek), hiszen öt év tekintélyes idő. Mit is kérek? Kemény, folyamatos (nem kampány-) munkát. Érettem, családomért, ismert és ismeretlen polgártársaimért. Avagy: a balatoni közösség minden tagjáért. Történjen az, amit mindannyian akarunk: rend és biztonság a tó környékén; gazdasági felvirágzás, az idegenforgalom anyait-apait beleadó fejlesztése, a balatoni szellemiség (identitástudat) tudatos építése mindenki bevonásával. Hogy ezek mind ismerősek? És hogy az elődök is ezt tették? Igen. És köszönet érte mindazoknak, akik tényleg így cselekedtek; de korholás annak, aki nem ezt tette! És még valamit ne feledjünk! A fentebb már említett voks árát mi, szavazók szabjuk meg. Éppen öt év múlva. Nem leszünk elnézőek, de fukarak sem. Öt éven át figyelünk, értékelünk, s ha megkérnek minket, még tanácsot, megerősítést is tudunk adni. Kézfogást, együtt érző váll-lapogatást. Minden azon múlik, találkozásainkkor tudunk-e egymás szemébe nézni. És ha ez sikerül, akkor könnyebben telik el az öt esztendő… Szavaztok? – kérdeztem. Igen, szavaztunk. Szevasztok? – kérdeztem ezt is. Nos, ha visszaemlékezünk a szó jelentésére (szolga, szolgáló stb.), kapásból tudjuk, hogy e köszöntésnél kölcsönösen vagyunk szolgák, szolgálók. Csak épp a szerepeket ne tévesszük össze! Hogy idealista lennék? – kérdezheti (kérdezheted). Dehogy! Kérő, számon kérő, de a megbocsátást is ismerő. Egyben azonban könyörtelen: a Balatonért, a Balaton-régióért… Ugye, értjük egymást? Minthogy a cím többes szám második személyre utal (Ti, Önök), a válaszadás csakis többes szám első személyű lehet: MI. Mi, balatoni polgárok, akik – pártbéli hovatartozástól függetlenül – ugyanazt akarjuk. Önök (Ti), kedves polgármesterek és képviselők, pedig velünk vagytok, velünk lesztek? Zatkalik András utár Eredményes szezont zártak a balatoni hajósok 2014. október Szinte valamennyi üzletágában jelentősen javított elmúlt évi teljesítményén a százhatvannyolcadik szezonját értékelő Balatoni Hajózási Zrt. Az augusztus végi forgalmi adatok arról tanúskodnak, hogy a személyhajó forgalom közel húsz százalékkal emelkedett, míg a bevétel növekedése 16,5%-os volt. Az eredmény kapcsán fontos hangsúlyozni azt a tényt, hogy a cég idén nem emelte a hajózási szolgáltatások árait, sőt a kétgyermekes családok számára jelentős kedvezményeket biztosított. Halmos Gábor, a részvénytársaság vezérigazgatója a tulajdonosi kört képviselő polgármesterek jelenlétében tartott szezonértékelő beszédében kiemelte: a tóparti településeken számos színvonalas rendezvény, fesztivál csábította a magyar tengerhez honfitársainkat, s a hűvös, esős időjárás is – a strandolás helyett – hajózásra inspirálta a turistákat. A szervezeti átalakítások, az üzletágak nagyobb önállósága ugyancsak kedvezően hatott a bevételek alakulására: így történt ez a kompforgalom és a két új, gyorsjáratú hajó esetében, de hasonló sikerről adhatott számot a vitorláskikötői üzletág irányítója is. S ami a hajós kirándulások számára kedvező volt, az a campingek esetében negatívumként jelentkezett: a csapadékkal telített felhők látványa némileg távol tartotta a magyar tengertől a sátras nyaralást favorizálókat. Halmos Gábor felsorolta a cég 2014. évi fontosabb fejlesztéseit is: ezek közé tartozik a siófoki üzemanyag töltőállomás, valamint több vitorláskikötő vizesblokkjainak korszerűsítése, utastájékoztató rendszerek, napkollektorok és ledfalak kihelyezése, környezetkímélő, takarékos motorok beépítése hajótestekbe és egy új, Beatrix nevét hordozó hajó vásárlása – ez utóbbi várhatóan a következő turisztikai szezontól szállítja majd az utasokat. A balatoni hajósok természetesen az őszi-téli időszakban is várják a vendégeket: a kompok egészen a jég beálltáig közlekednek Szántód és Tihany között, az őszi Nyitott Balaton kapcsán pedig október 17-19 és 23-26 között menetrendszerinti járatok közlekednek Siófok – Balatonfüred – Tihany és Fonyód – Badacsony útvonalon. Azok a sportemberek, akik ugyan elkötelezettek a magyar tenger és vitorlázás iránt, ám nem rendelkeznek még az ehhez szükséges jogosítvánnyal, részt vehetnek a részvénytársaság által szervezett B és C kategóriás hajóvezetői tanfolyamon. Süli Ferenc 2

[close]

p. 3

2014. október utár A régió jövőjéről tárgyalt a fejlesztési tanács Ha a 2020-ig érvényes, hét évre szóló fejlesztési időszakban rendelkezésre álló forrásokat jól használjuk fel, kézzelfogható közelségbe kerül a balatoni emberek - titkolt, vagy a nyilvánosság számára is megfogalmazott vágya: a tájegységet Közép-Európa mintarégiójaként tarthatják számon a kontinensen. Táj és egység – külön és összetett szóként is üzenet értékük van a jövőt tervezők és a magyar tenger mellett élők számára: hazánk legszebb természeti tájának földrajzi egységét, jövőjének alakítását konszenzussal kialakított koncepcióval kell garantálni. készíteni egy részletes dokumentumot (Balaton Integrált Területi programja), mely az ágazati operatív programoknak a Balaton térségében megvalósuló fejlesztési tervét és intézményi keretét foglalja össze. Ez a tervdokumentum Magyarországnak az Európai Bizottsággal a 2014–2020-as fejlesztési időszakra kötendő Partnerségi Megállapodása alapján lesz kidolgozva. Továbbra is fenn áll az a kormányzati szándék, miszerint e hét év alatt a Balaton térségben tervezett fejlesztések összehangolt, integrált finanszírozását szükséges biztosítani, melyet egyfajta kiemelt programként indokolt kezelni. Ehhez szükséges, hogy a kormány határozatban fogadja el a Balaton térség Koncepcióját és a Balaton Integrált Területi Programot, melyben meghatározásra kerül, hogy mely intézkedések valósulnak meg a Balaton Fejlesztési Tanács koordinációjában és mely intézkedéseknél veszik figyelembe az ágazati, illetve a megyei programok végrehajtásánál a Balaton térség fejlesztési szempontjait. A balatoni fejlesztések kiszámíthatósága és a partnerek számára történő tervezhetőség érdekében egy kiemelt térségi beruházási program vonatkozhat a támogatási ciklus teljes tartalmára időközi értékeléssel, felülvizsgálattal megvalósítva, vagy kiemelt projektként 3-4 éves időtartamra. Fő cél a Balaton térségének dinamizálása, fenntartható gazdasági fellendítése, hogy a térségben élők és dolgozók számára egész évben biztosítható legyen egy kiszámítható élet- és munkakörnyezet. További cél, hogy vonzó természeti és épített környezeti feltételeket és magas színvonalú szolgáltatásokat biztosítson a térséget felkeresők számára, melynek eredményeként növekedjen a Balaton térségébe látogató turisták száma, illetve a visszatérő látogatásban és szolgáltatásvásárlásban megmutatkozó elégedettsége. A helyi társadalom identitástudatának fejlesztése az egészséges társadalom kialakításáért és a Balaton sikeres turisztikai desztinációként és élettérként való azonosítás feltételeként szükséges a civilek közösségszervező és kulturális tevékenységének megerősítése. A Balaton Kiemelt Térség Területfejlesztési Programjának – stratégia, operatív program – markáns eleme a fenntartható környezet- és tájhasználat, mely során a tervezett beruházások figyelemmel vannak a természeti- és táji értékekre, a tájkarakter, a vízbázisok védelmére, a levegőszenynyezés csökkentésére, a hulladékok keletkezésének mérséklésére. A fejlesztések során figye- Aktuális A Balaton Fejlesztési Tanács októberi ülésén elfogadott tervezési dokumentumok ennek az elkötelezettségnek szellemében készültek: átfogják a régió társadalmi és gazdasági életének valamennyi szegmensét, meghatározzák az infrastrukturális és turisztikai beruházások irányát, fontosabb tételeit. A BFT az Államreform Operatív Program keretében anyagi támogatásban is részesült a 2014-20 közötti időszakra vonatkozó folyamat támogatására, a szükséges tervezési dokumentumok kidolgozására – az operatív tevékenységet munkaszervezete, a Balatoni Integrációs Kft. végzi, s az eddigi eredményekről, a társadalmi egyeztetéseken elfogadott tervekről, elképzelésekről tájékoztatta októberi ülésén a tanácsot. A kidolgozásra került fejlesztési dokumentumok közé tartozik a helyzetértékelés aktualizálása, a koncepció-, a területfejlesztési program – Stratégia és Operatív Program -, valamint az uniós tervezési anyag. A kft. teendői hatásvizsgálatok elkészítésére, a partnerség és a fenntarthatóság biztosítására, továbbá a projektfejlesztési feladatokra is kiterjednek. A koncepció és a program szerint a térség jövőképe a természetességre, a megújuló képességekre, az egészségre és a fenntarthatóságra alapul – ezek képezik a konkrét stratégiai célok fundamentumát. A fentieken túl a kormány kérésére el kell lemmel kell lenni a térségi, illetve települési rendezési tervekre, amelyek az egyes településeken, illetve térségekben a természeti, környezeti értékek, adottságok és erőforrások figyelembe vételével befolyásolják az egyes beruházások megvalósítását. A BFT – Bóka István elnök javaslatára – a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Fejlesztési Koncepcióját elfogadta, s a dokumentumot jóváhagyásra hamarosan megküldi a nemzetgazdasági miniszternek – a balatoni fejlesztési programot ezt követően terjesztik a kormány elé. A Balaton Fejlesztési Tanács októberi ülésén napirendi pontként tárgyalták a Mozdulj, Balaton strandi szabadidős sport-programról szóló beszámolót. Összességében megállapítható, hogy a változékony időjárás ellenére is sikeresen lezajlott a 2014. évi rendezvénysorozat. A BFT hétmillió forintos fejlesztése jelentősen javította az eszközpark minőségét. A szervezők több mint huszonnégyezer strandra látogató vendég számára biztosítottak sportolási feltételeket, és a pályák, eszközök a szervezett programokon kívül is, a hét minden napján térítésmentesen álltak a strandokra látogatók és sportolni szándékozók rendelkezésére. Sok a visszatérő vendég, igénylik és várják a rendezvénysorozat folytatását. Jövőre is szükség van az EMMI Sport Szakállamtitkárság, a BFT, az önkormányzatok, valamint a strandokat üzemeltető szervezetek összefogására, és a pénzügyi támogatásukra. Bartsch János, a Mozdulj, Balaton sorozat főszervezője kezdeményezte, hogy a strandokon űzhető sportágak világszerte népszerű volta miatt három balatoni helyszínen lehetőséget kellene biztosítani rangos nemzetközi versenyek rendezésére is. Így Füred a kézilabda, Siófok a labdarúgás, egy Zala megyei tóparti település pedig a röplabda sportágra „szakosodhatna”. Süli Ferenc 3

[close]

p. 4

Aktuális Amikor pár hónapja az AWC AG, Németország egyik vezető élményturisztikai tanácsadója szerződést kötött a Balaton Fejlesztési Tanács munkaszervezetével, a Balatoni Integrációs Kft.-vel az ATDS című, Horvátország - Magyarország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében egy megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére, sejtették, mire vállalkoznak. Nem csak az európai tendenciákat ismerik kiválóan, de a Balaton környéke sem ismeretlen számukra, többször dolgoztak a magyar tenger környékén, részt vettek tanulmányok elkészítésében, kerestek üzemeltetőt, értékeltek helyszíneket és ötleteket. És hiába múlt el hosszabb idő utolsó munkájuk óta, továbbra is a már korábban megismert helyzetet találták. A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet (BKÜ) és közvetlen környezete nem rendelkezik olyan élményturisztikai létesítménnyel (angol terminológia szerint: attraction), amely képes lenne jelentős számú látogatót vonzani a BKÜ lakosokon kívül vagy az úgynevezett 30 perces utazási körzeten túlról. Ez pedig jelentős hátrány a turistákért folytatott versenyben. Semmi kétség, hogy a Balaton páratlan természeti adottságokkal rendelkezik, de ez nem egyedi, és nem elégséges a mai turisztikai piacon. Még a leg- utár Balatoni élményturisztika: korlátlan növekedési lehetőségek szebb és legmelegebb nyári hónapok alatt is „megbízhatatlan” az időjárás, ami sok potenciális látogatót elijeszt. Hiába rendelkezik a BKÜ közel hetven múzeummal, számtalan kisebb-nagyobb uszodával és spa-val, valamint mintegy húsz olyan létesítménynyel (állatkert, kalandpark, vidámpark, stb.), amelyek közül nem egy valóban egyedi és kiemelkedő színvonalú. Egyik létesítmény sem elég nagy (kritikus tömeg) és nem rendelkezik megfelelő pénzügyi háttérrel ahhoz, hogy olyan mennyiségű és minőségű szórakoztatást kínáljon, amely egy hezitáló magyar vagy külföldi család esetében döntő lehet az utazási cél meghatározásában. A magyarok körében is ismert és népszerű Garda-tó sok tekintetben a legkézenfekvőbb összehasonlítási példa. Az időjárás biztosította szezon itt is elég rövid, s ugyancsak a turizmus a környék egyik fő bevételi forrása. A Garda-tó nyolc olyan kiemelt élményturisztikai létesítménnyel rendelkezik (vidámpark, vízi vidámpark, aquarium, állatkert), amelyeknek optimális a mérete, s amelyek nem kis mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy a múlt század 80-as éveiben megkopott vonzerejét a tó visszanyerje. Fontos megemlíte- 2014. október ni, hogy itt nem egyszeri fejlesztésekről, hanem a fejlesztések mellett folyamatos megújulásról, megújításról is beszélünk az attrakciók esetében. Bár az AWC AG vizsgálata még nem fejeződött be, az már most biztosan megállapítható, hogy rendkívül nagy szüksége van a balatoni turizmusnak egy vagy több kiemelt élményturisztikai létesítményre (például vidámpark vagy gyermek/tudományos múzeum). És bár lehet, sőt néha muszáj kísérletezni, a szakértők ezúttal a már Európában is bevált receptet fogják nagy valószínűség szerint javasolni: állami beruházás és tapasztalt magán üzemeltető. Ez a kombináció biztosíthatja a leggyorsabb felfutást mind a turisták számában, mind az állami befektetés megtérülésében. Halfesztivál Siófokon Gyönyörű időjárás, sok ezres érdeklődő-had, a belvárost elözönlő árusítók tömege, s a színpadon a péntektől vasárnapig tartó bemutatók, koncertek, események sora. Ez jellemezte október 10-12 között az idén második alkalommal megrendezett Siófoki Halfesztivált. Az egykor több mint egy évtizedet „megélt” Nemzetközi Tojásfesztivál időpontjában sorra kerülő esemény gasztronómiai és kulturális programjain túl értékes „szakmai” eseményekre is sor került: bemutatkozott a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. hagyományos halászati eszközök kiállításával, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park, a Balatoni Horgász Egyesület, az érdeklődők megtekinthették a Balaton élővilágát – akváriumokban, sőt gyermekek részére interaktív ismeretterjesztő foglalkozásra is sor került. Kép és szöveg: Gyarmati László 4

[close]

p. 5

2014. október utár Hatvanéves a növény- és talajvédelem Fennállásának 60. évfordulóját ünnepelte az egykoron csopaki székhelyű, az évtizedek során nevét többször is változtató Veszprém megyei növény- és talajvédelmi intézet. A jubileumi ünnepségre a csopaki Ranolder-kastélyban került sor szeptember végén. Az 1954-ben létrehozott intézmény akkori és mai célja főbb vonalakban megegyezik, de természetesen alkalmazkodott a mindenkori szakmai és kormányzati kihívásokhoz. Eszközparkja is folyamatosan változott, átalakult. Az első tablók tanúsága szerint még számos traktor, permetező és egyéb gép sorakozott az udvarban. Ma már a veszprémi székhelyükön dolgoznak a szakemberek, s onnan járnak ellenőrzésekre. A hatvanas években még népszerű volt a falvakban a tanácsadás; később kevésbé népszerű a kiszabott büntetés, mely legtöbbször a vegyszerek szabálytalan kezelése, az elburjánzó parlagfű miatt történt. Az intézmény ma a Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságaként működik Őry Arnold igazgató irányítása alatt. Az egykori csopaki központba most szívesen tértek vissza a Aktuális régi dolgozók, akik felelevenítették hétköznapjaikat. Színes beszámolót tartott a volt igazgatóhelyettes, a nyugdíjas Takács András. A talajvédelmi munka szerteágazó tevékenységéről Szopkóné Saly Ágota felügyelő beszélt. Meghívott vendégként dr. Gombos Zoltán főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-felügyeletért és Agrárigazgatásért Felelős Államtitkársága) a kor kihívásairól, az azokhoz való alkalmazkodásról beszélt. Hangsúlyozta: a dolgozók felelőssége a termőföldtől az asztalig terjed. Az ünnepség emléklapok átadásával, közös ebéddel, emlékek felidézésével ért véget. Zatkalik ÉLŐHELYVÉDELEM ÉS – HELYREÁLLÍTÁS A NEMZETI PARKBAN A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 2012-ben sikerrel pályázott a KEOP-3.1.2/2F/09-11 számú, „Élőhelyvédelem, -helyreállítás, vonalas létesítmények természetkárosító hatásainak mérséklése” című uniós pályázati forrás elnyerésére. Az „Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein” címmel beadott projektjavaslat a pályázatkezelő szerv döntése értelmében mintegy háromszázkilencvenmillió forintos támogatásban részesült. A beruházás célkitűzése a Balaton-felvidék szárazodó vizes, illetve degradálódott lejtő és erdőssztyep élőhelyeinek, természeti értékeinek és biodiverzitásának megőrzése, a leromlott élőhelyek helyreállítása (mocsárrétek, láp- és kékperjés láprétek, valamint lejtő - és erdőssztyep gyepek, sekély eutróf tavak) optimális ökológiai állapotának biztosítása, az invazív, tájidegen fás és lágyszárú gyomfajok (bálványfa, akác, és a magas aranyvessző) visszaszorítása, valamint a vizes élőhelyek vízháztartásának stabilizálása. Továbbá fontos részcél az idegenforgalom növelése, a természetes,- és természetközeli élőhelyek bemutathatóvá tétele az érdeklődő nagyközönség számára, illetve a térségben az öko,- és természetközeli turizmus feltételeinek javítása, attraktívabbá tétele. Projekthelyszínek és beavatkozási területek: 1. Salföldi Csönge-hegy, mindszentkállai Kopasz-hegy: fás legelő kialakítása, invazív fajok kiirtása, élőhely-rekonstrukció, tanösvény kialakítása. 2. Káli-medence, Kornyi-tó: élőhely mozaikok létrehozása (60 000 m2 területen nádas irtása, szabad vízfelületek kialakítása, 1 db monitoring kút létesítése). 3. Káli medence, Sásdi-legelő: élőhely rekonstrukció, fás legelő kialakítása, vízi létesítmények építése (vízvisszatartás, illetve vízkivezetésre alkalmas műtárgyak, 3 db monitoring kút létesítése). 4. Köveskál, Vad-telep: legelő kialakítása és élőhely-rekonstrukció. 5. Tihany, Külső-tó: élőhely mozaikok létrehozása (A tó elburjánzott növényzetének visszaszorítása, elmocsarasodás lassítása, beömlő csatornák tisztítása, 2 db monitoring kút létesítése). 6. Veszprémi Miklád: vizes élőhelyek és lápok megőrzése és állapotjavítása, vízi létesítmények építése, 2 db monitoring kút létesítése, tanösvény kialakítása. A kivitelezési munkák első fázisa 2014 telén, illetve májusában lezajlottak, a második beavatkozásra, illetve a vízépítési munkák elvégzésére 2014 végén, 2015 elején kerül sor. 5

[close]

p. 6

Aktuális utár LakeAdmin Záró Konferencia, Rieti A konferencia középpontjában az európai vízpolitikák, a Víz Keretirányelv, a vízgyűjtőgazdálkodási tervezés, a tavak rehabilitációját legjelentősebben akadályozó problémák felvetése és az azok megoldására kínálkozó lehetőségek megvitatása állt. A Víz Keretirányelv (VKI) célja, hogy 2015-re minden európai felszíni és felszín alatti víztest „jó állapotba” kerüljön. Ez nagy kihívást jelent az EU országaiban és feltételezi a szükséges együttműködést a regionális, az országos és a nemzetközi szinteken. A legtöbb EU – tagállamban, a VKI által a tavakra meghatározott környezetvédelmi előírások újszerűek és nagy kihívást jelentenek. Az Európában található tavak, és más víztestek állapotának egy meghatározott ütemterv alapján történő javulása megköveteli a meglévő ismeretek és tapasztalatok megosztását. A LakeAdmin projekt egy helyileg koncent- 2014. október 2014. október 1-3. között került megrendezésre a LakeAdmin projekt Záró Konferenciája Rietiben. A LakeAdmin projekt célja a nemzeti és regionális szintű fejlesztéspolitikák végrehajtásának javítása volt a vízgazdálkodás témakörében, különös tekintettel a természetes és mesterséges tavak, víztározók kezelésére és rehabilitációjára. Mivel az esemény a projekt olaszországi partnerének (Rieti Tartomány) szervezésében zajlott, ezért a rendezvénynek a tartományi főváros Palazzo Dosi konferencia-terme adott otthont. A konferenciát Rieti Tartomány Biztosa nyitotta meg. A rendezvény a partnerség képviselőinek részvétele mellett többek között az Európai Bizottság Közös Kutatóközpont (Joint Research Center - JRC) vezetőjének, valamint az Interreg Program Közös Technikai Titkárságának részvételével zajlott. rált megközelítést kínált az európai vízpolitikák alkalmazásához. A Záró Konferencián a projekt során a partnerek által készített, a tavak, felszíni vizek rehabilitációjával összefüggő megvalósíthatósági tervek, jó gyakorlatok kerültek bemutatásra. Magyarország részéről Almássy András a Nemzeti Környezetügyi Intézet, továbbá Egerszegi Zita a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. képviseletében tartott előadást. A konferencia utolsó napján a partnerség résztvevői egy szakmai tanulmányúton vettek részt a Salto-tó vízrendszerének közelebbi megismerése érdekében. Épül a szennyvízvezeték Megkezdődtek a kiviteli munkák a Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás uniós támogatásból megvalósuló, több mint hárommilliárd forint összköltségű beruházásban. „A somogytúri szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvízgyűjtése és szennyvíztisztítása” elnevezésű projekt keretében öt somogyi településen valósulnak meg fejlesztések. A projekt az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében a kohéziós alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból kétmilliárd-hétszázmillió forint vissza nem térítendő támogatással valósul meg. A beruházás jelenlegi szakaszában a fizikai munkálatok kivitelezése indult el. Az építési munkálatok során Somogytúr, Látrány, Visz, Gamás és Somogybabod településeken újul meg, illetve készül új szennyvízcsatorna hálózat, Somogytúr településen pedig szennyvíztisztító telepet építenek. Az ünnepélyes alapcső letétel alkalmából Hidvégi József, a társulás elnöke köszöntötte a vendégeket, Móring József Attila országgyűlési képviselő pedig a beruházás fontosságáról beszélt, majd a kivitelező részéről Kovács Tamás, a Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt. vezérigazgatója a munkálatok időbeni beosztását és a beruházás várható eredményeit ismertette. A projekt várható befejezése 2015. október. 31. A projekt a dél-balatoni régió szennyvízkezelésének megoldására jött létre azokon a településeken, amelyeken a fejlesztés szükségessége indokolható. A tervezett szennyvízelvezetési és tisztítási projekt megvalósításának elsődleges célja, hogy a térségben lévő települések szennyvizeinek ártalommentes elhelyezését hosszú távon oldja meg, és ez által a talajvíz szennyezésének, a sérülékeny ivóvízbázisok veszélyeztetésének megszűnését, valamint a Balaton vízminőség védelmét szolgálja. Jelenleg a települések nem rendelkeznek szennyvízcsatorna hálózattal. Az előzetes felmérések alapján az öt településen öszszesen 1468 háztartást kötnek a megvalósuló szennyvízcsatorna hálózatra a fenntartási időszak végére, illetve Somogytúron szennyvíztisztító telepet építenek. Ez a településeken található háztartások 95%-át érinti pozitívan. 6

[close]

p. 7

2014. október utár Módosul a balatoni halászok tevékenysége Interjú Szári Zsolt vezérigazgatóval Mintegy másfél évtizeddel ezelőtt gyakorlatilag megszűnt az iparszerű halászat a Balatonon, de az ezredforduló óta eltelt időszakban is tovább módosult a balatoni halászok tevékenysége. A több tízezer főt számláló horgásztársadalom természetesen élénk figyelemmel kíséri a cég átalakulását, a profil számukra kedvező változását, s vélhetőleg úgy gondolják: a magyar tengerben lubickoló több ezer tonna hal dúsíthatja fogási élményeiket. S ha valóban így lesz, nem kell már keresniük az etimológiai szótárban a sporthorgász szó jelentését, eredetét. Szári Zsolt, a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. vezérigazgatója szerint a közös érdek alapozza meg a napjainkra jellemző harmonikus kapcsolatot, együttműködést. - Vezérigazgató úr, a siófoki mérce immár hosszú hetek óta százharminc centiméter körüli vízállást mutat – e ténynek van-e hatása az önök mindennapi tevékenységére, netán pénzügyi helyzetére? - A Balaton tartósan magas vízállása mint ismeretes, nyáron alig több mint tíz centiméterrel volt alacsonyabb a jelenleginél - kuriózumnak számít a tó történetében. Ez természetesen komplex hatással bír a magyar tenger élővilágára, így a halakra is. Tavaszszal azonban ízelítőt kaphattunk arról, milyen rombolást tudnak végezni a szél által felkorbácsolt hullámok a partvédőművekben, s milyen veszélyt jelentenek a déli, parthoz közeli ingatlanokra. A vízügyi szakemberek döntése alapján szeptember elején megnyitották a Sió zsilipjeit: e momentumnak már valóban volt érdemi hatása a cég működésére. Az angolna ugyanis érzékeli az intenzív vízmozgást, s elindulna a szervezetébe kódolt hosszú vándorútra. A műtárgynál lévő csapdáink ilyenkor működnek hatékonyan - jelentős mennyiségű angolnát tudunk megfogni. Értékesítésük jelentősen javíthatja a részvénytársaság pénzügyi helyzetét, ám a jelenlegi piaci helyzet nem túlságosan kedvező számunkra. Európa egyes tájain túltermelés tapasztalható, így korábbi üzleti partnereink csak nyomott áron tudják átvenni tőlünk a kígyótestű, rendkívül ízletes húsú halat. - Korábban úgy nyilatkozott: a balatoni halászok feladata a horgásztársadalom kiszolgálása. Változott-e ez a koncepció, módosult-e érdemben a feladatkör? - Nem, s ez – úgy gondolom – hosszú távon is érvényes marad. A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. bevételeinek döntő hányadát a horgászjegy értékesítésből befolyó összegek teszik ki: éves szinten ez mintegy félmilliárd forintot jelent. Már tavaly is érzékeltünk e téren némi emelkedést, s akkor úgy gondoltuk – feljutottunk e téren a csúcsra. Idén várhatóan ezt a rekordot is megdönthetjük: annak ellenére, hogy az időjárás meglehetősen hektikus volt, s korántsem kedvezett a rendszeres pecázásnak. A horgászjegyek várakozáson felüli vásárlásának több üzenete is van: egyfajta bizalmat tükröz a cég iránt, másrészt jóval optimistábbak a horgászok. Vélhetőleg úgy gondolják, hogy az iparszerű halászat végleges megszüntetése jótékony hatással lesz fogási élményeik gyakoriságára, vagyis zsákmányszerzési lehetőségeik megsokszorozódnak. Ismereteim szerint az elmúlt évben is sikeres szezont zártak, s idén sem lesz okuk panaszra. Különösen jól mutatkozott ez a fehérhal állomány tekintetében, de a süllőzők sem panaszkodhatnak. Aktuális - A horgászok sikere vagy kudarca jól nyomon követhető a fogási naplókban – mennyire precízek e téren a horgászok, indokolt-e gyakori ellenőrzésük? - Pontosan annyira precízek, mint amennyire az élet más területén megtapasztalhatjuk honfitársaink viselkedését, felelősségvállalását. A horgászok között is vannak ügyeskedők, de az ellenőrzés szín- vonalának javításával számuk lényegesen csökkenthető. Örvendetesnek tartom, hogy a jogalkotók mellénk álltak: az elmúlt évben megszületett halászati és halgazdálkodási törvény megkönnyíti munkánkat. A szabálytalanul pecázó, vagy a kifogott mennyiséget nem regisztráló horgász területi engedélyét és állami jegyét bevonják, ezen felül pedig pénzbüntetésre és eltiltásra is számíthat. Személyes tapasztalatom: a jelentős morális javulás ellenére számos gond megoldása vár még ránk. - Visszatérve a halászok napi teendőire: sürgető feladatnak tartják még a busa és az angolna lehalászását - ha igen, milyen módszereket kívánnak alkalmazni? - A busa gyérítése, illetve lehalászása okoz nagyobb gondot, hiszen - mint bebizonyosodott – eresztőhálóval sem lehet szelektíven kifogni, más, nagytestű halak is fogságba kerültek. A rövid távú feladatunk olyan módszer elsajátítása, mellyel nem zavarjuk a többi halat. Hangsúlyozni kívánom, hogy a Balatonon a busa lehalászása miatt sem lesz állandó halászati jelenlét: pont- és alkalomszerű megoldást fogunk alkalmazni. Az elmúlt évtizedben két magas tavaszi vízállásnál is hatalmas menynyiségű busát tudtunk kifogni a befolyóknál – ez az egyik lehetőségünk. A másik - amelyhez még némi kísérleti technológia és rutin kell – ugyancsak az időjáráshoz köthető. Úgy gondoljuk: lefagyás előtt, illetve jégolvadáskor a jelölt halak jól beazonosítható helyén rendkívül eredményes lehalászást végezhetünk. Angolna tekintetében kedvező helyzetben vagyunk: számuk jelentősen megcsappant, s a horgászok számára is örömteli élmény kifogásuk. A Sió-zsilipnél elhelyezett csapdák jól működnek, de az angolnák – szemben a 90-es évekkel - már nem számítanak elsőszámú közellenségnek. Úgy gondolom, hogy a jelenlegi gyérítési, fogási tempó mellett még mintegy két évtizedig lesznek jelen a magyar tengerben. Süli Ferenc 7

[close]

p. 8

Aktuális utár Önkormányzati választások: a tóparti polgármesterek jelentős része ismét bizalmat kapott helybeli vállalkozók és az itt élők számára egyaránt. Kenéz István, Balatonlelle: A választópolgárok bölcs döntésének köszönhetően olyan képviselőkkel dolgozhatok együtt, akik a munka során nem konfliktust, hanem együttműködést keresnek. Lellén idén közel egymilliárd forint értékű fejlesztések valósultak meg: bölcsődét építettünk, felújítottuk a művelődési központot és a szabadtéri színpadot, utak, járdák épültek – ez utóbbi a következő ciklusban is ad elegendő teendőt, de átépítésre vár az óvoda és az orvosi rendelő is. 2014. október A rendszerváltozás óta hetedik alkalommal választhatták az önkormányzati képviselőket és a polgármestereket a szavazásra jogosultak. A balatoni polgárok bizonyára elégedettek voltak a korábban is funkcióban lévő tisztségviselők teljesítményével, ugyanis zömmel újraválasztották őket. Összeállításunkban Somogy, Veszprém és Zala megye – főként tóparti településeinek - polgármestereit mutatjuk be. A Balatoni Futár 2014. évi számaiban további összeállításokat, interjúkat közlünk e téma kapcsán. A magyar tenger déli partján több olyan polgármesterrel találkozhatunk, akit a választók bizalma ciklusokon átívelően elkísér. Berényben Horváth László, Máriafürdőn Galácz György, Keresztúron Kovács József, Fenyvesen Lombár Gábor, Fonyódon Hidvégi József, Bogláron Mészáros Miklós, Lellén Kenéz István, Szemesen Takács József, Szárszón Dorogi Sándor, Földváron Holovits Huba, Zamárdiban Csákovics Gyula, Balatonvilágoson Fekete Barnabás, Kötcsén Feledy Gyula, Sávolyon Bobek József folytathatja munkáját, míg Szentgyörgyön Farkas László, Siófokon Lengyel Róbert, Balatonszabadiban Tóthné Balogh Mária szerezte meg a voksok nagyobb, a település irányítására jogosító részét. Lombár Gábor, Balatonfenyves: Óriási megtiszteltetés számomra, hogy 1992 óta folyamatosan megtisztelnek a helybeliek szavazataikkal. Ez azt jelzi, hogy jó úton jár a település, jó munkát végez a testület. Számos gondot, feladatot megoldottunk már, de természetesen vannak vágyaink, elképzeléseink a következő öt évre is. Néhány előkészített projekt befejezése már a közeljövőben lehetőséget nyújt arra, hogy a helybeliek meggyőződhessenek arról: nem csökken a lendület. Csákovics Gyula, Zamárdi : A tény, hogy nem volt riválisom, kihívom, szimbolikusnak is tekinthető. Ennek ellenére a polgárok jelentős része – a leadott szavazatok mintegy 80%-a – megtisztelt azzal, hogy rám adta voksát. Köszönöm nekik, s ígérhetem, hogy az elmúlt ciklusban megkezdett fejlesztéseket folytatjuk. Az egyik legszebb és legnagyobb feladatot a déli vasút felújítása adja: a központ további parkosításával a jelenleginél is esztétikusabb város képe rajzolódik ki. Holovits Huba Balatonföldvár: Városunkban az országos átlagot meghaladó volt a részvételi arány, annak ellenére, hogy a polgármesteri posztért nem volt kihívóm. Az ötéves ciklus miatt is fontosnak tartom a testület összetételét – az elmúlt időszakban bebizonyítottuk, hogy van koncepciónk, s elképzeléseinket meg is tudjuk valósítani. Bízom abban, hogy Földvár fejlesztése új távlatokat nyit a Hidvégi József, Fonyód: A kampány és a választás számos tanulsággal szolgált számomra – a nemtelen támadások miatt lett a vártnál némileg szorosabb a küzdelem. A voksok nagyobb része azonban azt az üzenetet hordozza, hogy a település irányítása jó kezekben volt az elmúlt ciklusokban. Sokat fejlődött Fonyód, stabil a gazdálkodásunk, s ennek köszönhetően jelentős távlatok, újabb beruházások várnak ránk. Egyértelmű, hogy a helybeliek a vállalkozó szellemű városvezetést favorizálják. Mészáros Miklós, Balatonboglár: A város lakói érzékelték az elmúlt évek pozitív változásait – több olyan fejlesztés tanúi lehettek, amelyek nem csak a helybeliek, hanem a turisták igényeit is kielégítik. A jövő is optimizmusra adhat okot, hiszen hamarosan megkezdődik a Magyar Kézilabda Akadémiához köthető négy és fél milliárd forint értékű beruházás. Egy külföldi vállalkozó pedig olyan üzemcsarnokot épít, amely több száz fő számára biztosít munkalehetőséget. A tó északi partján, Veszprém megyében ugyancsak több olyan polgármester szerezte meg a szavazatok többségét, aki már a rutinosabb településvezetők közé tartozik. Bóka István Füreden, Tósoki Imre Tihanyban, Ambrus Tibor Csopakon, Czeglédy Ákos Paloznakon, Balassa Balázs Szigligeten, Filep Miklós Zánkán, Vollmuth Péter Tördemicen, Krisztin-N. László Badacsonytomajon, Szabó László Udvariban, Ferenczi Gáborné Lovason, Kondor Géza Révfülöpön nyerte el ismét a választók bizalmát. Aszófőn Keller Vendel, Akaliban Koncz Imre, Akarattyán Matolcsy Gyöngyi, Edericsen Töreky Lászlóné, Főkajáron Forró Zsolt, Balatonhenyén Kovács Csaba, Rendesen Fuchs Henrik, Szepezden Sebestyén László, Felsőörsön Szabó Balázs, Kővágóörsön Horváth Dezső tölti be fél évtizeden keresztül a polgármesteri tisztséget. Bóka István, Balatonfüred: Hálás vagyok a választópolgárok szavazataiért, amellyel lehetőséget kaptam a folytatásra. A siker mögött munka van és egy részletes, öt évre 8

[close]

p. 9

2014. október utár Aktuális szóló program. Ez a koncepció egyben útmutatás is: azt a célt szolgálja, hogy a most kezdődött uniós pénzügyi ciklus forrásaiból jelentős összegek juthassanak városunkba. Elsődleges feladatunk ugyanis a helyi gazdaság, a helyi vállalkozók erősítése. Keszey János, Balatonalmádi: Úgy gondolom, egészen jó eredményt értünk el. Polgármesterjelöltként 43,7%-os aránnyal nyertem. A testületbe a csapatunkból hatan jutottak be, így együtt folytatjuk a megkezdett városfejlesztést. Tósoki Imre, Tihany: Óriási sikerként könyvelem el, hogy a választópolgárok 82%-a rám adta voksát. E mögött valószínűleg az áll, hogy számos, sikeres fejlesztést tudtunk végrehajtani Tihanyban. A hatfős képviselő-testületben csak egyetlen személyi változás van. Fő célunk természetesen a megkezdett munka folytatása. Marton Béla, Balatonfűzfő: Úgy vélem, reálisan, felelősen döntöttek a balatonfűzfőiek, elégedettek voltak a testület és a polgármester munkájával. Azt a nyugodt, higgadt munkát várják el tőlünk, amit eddig tettünk, s így fogjuk továbbra is vezetni a várost. A testület összetételében csupán egy változás történt. Amúgy a polgármesteri székért öten indultunk. Tömör István, Balatonkenese: A várakozásoknak megfelelő volt a választás a településen. A választók jól ítélték meg a mögöttünk álló négy évet, s jók a reményeink, hogy a most következő ciklusban is eredményesek lehetünk. A polgármesteri székért hárman indultunk, s 842 szavazatot kaptam. Fő célunk az akarattyai leválással kapcsolatos teendők elvégzése, a település működőképességének megőrzése, a megkezdett feladatok végrehajtása. Hebling Zsolt, Alsóörs: A négy évvel ezelőttihez képest különleges helyzet alakult ki, ugyanis most nem akadt kihívóm. A testületben mindössze egy személyi változás történt: egy korábbi ciklus képviselője lett ismét tagja a grémiumnak. Nagy hangsúlyt fektettünk, s kívánunk a továbbiakban is fektetni a partnerségi viszonyok ápolására. Jól beváltak a nyílt fórumok (pl. a polgármesteri teadélutánok). Nagyon sok feladatunk van, s készen állunk ezek jó szándékú, felelős végrehajtására. Zala megye mind a négy tóparti településén és Hévízen is újraválasztották a korábban funkcióban lévő polgármes- tereket. Keszthelyen Ruzsics Ferenc, Gyenesdiáson Gál Lajos, Györökön Biró Róbert, Vonyarcvashegyen Péter Károly, Hévízen Papp Gábor kapott ismét bizalmat. Papp Gábor, Hévíz: A 4 éves munka elismerését mutató választás jelzi, hogy a korábbihoz képest más városvezetési stílusban is lehet a helyi érdekekért dolgozni, s lehet eredményeket elérni. Az elmúlt ciklusban járt út változásokat hozott, s a lakosság most kinyilvánította, hogy érdemesnek tartja az ezen való továbbhaladást. Vannak alapok, vannak befejezett munkák, s van minderre épített jövőkép, ami az előttünk álló 5 év tennivalóinak sorát jelenti. Péter Károly, Vonyarcvashegy: Jó érzés, hogy tovább dolgozhatok a településért. Folytatódhat a közös munka, semmi nem marad befejezetlen. A választási eredmény egy újabb célt is kijelölt: meghálálni a bizalmat! Ez még több energiát követel, de növeli a munkakedvet is. Az alakuló képviselő-testületi ülést október 21-én megtartjuk, teszszük azt, amire felhatalmazást kaptunk: a folyamatosságot biztosítva kiegyensúlyozott munkával fogjuk szolgálni a település érdekeit. Gál Lajos, Gyenesdiás: Célba érni jó, a választás üzenet a lakosságtól. A munka értékítéletéről van szó, az eredmény a választók üzenete. Nem kerekedtek felül az egyéni érdekek, lehet tovább építkezni az alapokra, mindarra, amit Gyenesdiás közössége értékként tart számon. Az egészséges lokálpatrióta szellemiség mellett ott van a Balaton érdekszférájának szem előtt tartása, ami vezérelv a cselekvésekben. A folytatást következetes, dinamikus munka jelenti az előttünk álló 5 évben. Biró Róbert, Balatongyörök: Örülök, hogy a választók így értékelték az elmúlt 4 évi munkámat. A folytatásra kapott lehetőséget igazolásnak tekintem arra, hogy az irány elfogadott. Aktívabb választói részvétel mellett, nagyobb szavazataránnyal nyertem a választást, mint 4 évvel ezelőtt, a pozícióba kerüléskor. Sok folyamatban lévő munka van a településen, amik zavartanul haladhatnak, a fejlődés az eddigi lendülettel mehet tovább. Nagy szükség van erre a lehetőségre. Az eredmények hozzák az új kihívásokat, az idei virágosítási verseny hozadékaként például jövőre ott leszünk az európai mezőnyben, a magyar falvak kategóriáját képviselve. Az összeállítást Horányi Árpád, Süli Ferenc és Zatkalik András készítette 9

[close]

p. 10

Települések utár 2014. október Megújult a Kisfenyő óvoda Szeptember 30-án ünnepélyes keretek között adták át Balatofenyvesen a megújult Kisfenyő Óvodát. Közel negyvenmillió forintból teljes külső szigetelést, valamint födémszigetelést kapott az intézmény, kicserélték a nyílászárókat, új energiatakarékos kazánok kerültek az épületbe, termosztatikus fejeket és szelepeket helyeztek a radiátorokra. Egy éven belül a második balatonfenyvesi közintézmény újult meg, a községháza után most az óvoda – hangsúlyozta Lombár Gábor polgármester az avató ünnepségen, melyen részt vett Czunyiné Bertalan Judit köznevelési államtitkár és Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke is. Az 1987-ben épült fenyvesi óvoda jelenlegi felújítási költségének 85 százalékát pályázati támogatás finanszírozta. Rekordgyorsasággal, egy hónap alatt készült el az energetikai korszerűsítéssel– emelte ki a településvető. Új szárnnyal bővül a világosi óvoda Az egykori pártüdülő, a Club Aliga új tulajdonosa hosszú évek általános iskola első osztályába huszonhat nebulót vettek fel – ez óta készül a több tíz milliárd forint értékű beruházás megvalósí- az utóbbi évtizedek pozitív rekordját jelenti. tására. A projekt megvalósíthatósága érdekében módosítani kelSüli Ferenc lett Balatonvilágos rendezési tervét is – a koncepcióra 2013 végén adta áldását a helyi képviselő-testület. Az ingatlanfejlesztő cég és az önkormányzat egyaránt a hosszú távú együttműködésben érdekelt: ezt a szándékot egy településfejlesztési szerződésben is rögzítették. Fekete Barnabás, a község polgármestere elmondta: a Club Aligában az építkezések várhatóan csak jövőre kezdődnek el, ám a tulajdonos már megtette az első lépéseket az együttműködés realizálására. - Október 5-én tettük le az óvoda új szárnyának az alapkövét: a beruházás értéke ötvenmillió forint, s ezt az összeget partnerünk biztosítja. Az intézmény bővítésére közel egy esztendő áll rendelkezésre, s jövő év szeptemberében a jelenleginél már huszonöttel több – összesen hetven – gyermek gondozását, oktatását tudjuk biztosítani. Abban bízunk ugyanis, hogy a Club Aligánál történő fejlesztések során a kivitelezők között sokan lesznek olyanok, akik állandó lakhelyül választják majd vállalja szakdolgozat, könyv, Balatonvilágost. A telepüújság bekötését, valamint lés iránti fokozott érdeklődést jelzi, hogy a közeloklevél, vendégkönyv és múltban meghirdetett, étlaptartó közművesített harminc készítését. telek – hárommillió foTel.: 0620/9615-834 rintos áron - gyorsan gazdára talált. Mindennek a E-mail: gyermeklétszám tekintetében is van vonzata: az KÖ N Y V KÖTŐ mvarnagy@freemail.hu 10

[close]

p. 11

2014. október utár Festetics városok találkozója gi fejlődéstörténeti kapcsolatokat jelentenek a Festetics városok között. Kiemelte: a 3 várost a jeles előd által olyan dolgok kötik öszsze, amik hosszú távra szólóan mutatják a fejlődés útját. Papp Gábor, s a vendégek képviseletében Csurgó városbeli kollégája, Füstös János, valamint Csótár András, a keszthelyi önkormányzat kulturális bizottságának elnöke helyezett el koszorút a Festetics téren a névadó szobránál. A könyvtárban „Az én városom” című gyermekrajzpályázatra érkezett alkotásokból készült kiállítást nyitottak, majd a vendég művészeti csoportok adtak gálaműsort. H. Á. Települések Immár tradicionálisan, évente közös rendezvénnyel 3 város: Keszthely, Hévíz és Csurgó gróf I. Festetics Györgyre emlékezik, akinek neve, munkássága széles körben kötődik e települések gazdasági és kulturális fejlődéstörténetéhez. A napokban soros házigazdaként Hévíz adott otthont a 17. alkalommal megrendezett Festetics-városok találkozójának. Papp Gábor, a fürdőváros polgármestere ünnepi beszédében emlékezett dr. Kiss Lajosra, Hévíz rendszerváltást követően elsőként választott polgármesterére, aki a kezdeményezője volt az azóta tradicionálissá vált kapcsolatok kialakításának. Idézte: Hévízen a fürdőélet alapjainak lerakása, Keszthelyen az első európai agrárfelsőoktatási intézmény megteremtése, a Helikoni Ünnepségek elindítása, Csurgón református gimnázium létrehozása jelenti azokat a mérföldköveket, amik gróf I. Festetics György tevékenysége révén kulturális és gazdasá- Környezetbarát utazásért Hévízen lesztés eredményeként piacképes közlekedési megoldással indulhat újra a magyar autóbuszgyártás. Az újdonsággal a közösségi közlekedés számára is elérhetővé válik a környezetbarát utazás: ez jelentkezik a kényelemben, a települések tisztább levegőjében, az üzemeltetési költségek csökkentésében. A bemutatón Papp Gábor polgármester elmondta, hogy a fürdőváros közlekedési koncepciója szerint folyó munka a közeljövőben lehetővé teszi a helyijáratú autóbusz közlekedtetését, ami várhatóan a jövő év végén lesz elindítható, egy járművel. A terv a most bemutatott 30 személyes busz üzembe állításáról szól. Az utastér alacsonypadlós, ez a mozgássérültek számára való alkalmasság szempontjából fontos, a környezetbarát működés hasonlóképpen jelentős kritérium a városbeli használatot illetően, s a kedvező üzemeltetési költség is a típus választása mellett szól. Továbbá: a buszba tágra nyitható ajtókon keresztül lehet beszállni, az utastérben pedig semmi sem gátolja a zavartalan utasáramlást, mindemellett kellemes kilátás nyílik a nagyméretű ablakokon keresztül. H. Á. Hévíz önkormányzata közel fél éve tart kapcsolatot az autóbuszokat fejlesztő Evopro műszaki csoporttal. A képviselet a napokban mutatta be a környezetbarát Modulo buszcsalád elektromos hajtású prototípusát a fürdővárosban. A már elkezdődött kisszériás sorozatgyártással a Modulo nagy lépést tett a kor elvárásainak szolgálatáért, erről próbaúton is meggyőződhettek a bemutatón résztvevők. Az utasoknak, a települések lakóinak zaj- és szennyeződésmentes közlekedést biztosít a jármű, s egy innovatív Hungarikumot is jelent. A kifej- 11

[close]

p. 12

Települések utár Szent Mihály-napja Alsóörsön Díszes, rangos vendégsereg érkeztével vette kezdetét az alsóörsi Szent Mihálynapi ünnepség. A szomszédos Paloznak polgármestere, Czeglédy Ákos ezúttal nem hivatalbéli tisztének megfelelően, hanem kisbíróként jött elegáns fogaton. Kíséretében hintók, szekerek, csinos leányok és ifjak lóháton, kisvonaton pedig a hangulatot megadó Marcato Ütőegyüttes. A sportcsarnok környéke hamar benépesült érdeklődőkkel. Pohárköszöntőről a paloznakiak gondoskodtak, akik szívesen kínálták a hegy levét, a vendégfogadók pedig finom kaláccsal várták a menetet. A műsor az alsóörsi Sirály Nyugdíjas Egyesület dalkörének bordalaival kezdődött, majd a Marcaliból érkezett Marcato Ütőegyüttes magas színvonalú, szellemesen koreografált programja következett. Vezetőjük, Sárkány Zsolt, az Amadinda Ütőegyüttes alapítója elmondta, a helyi zeneiskola növendékeiből verbuvált zenekar számos si- 2014. október kert könyvelhet el, s ahol fellépnek, megteremtik a hangulatot. Sajnálatos, hogy idén a szőlősgazdák, a borászok nem tudtak kitenni magukért, hiszen a termés minden korábbinál rosszabbra sikeredett. Egy idősebb gazda szomorúan panaszolta: „Az egész termést unokám homokozó vödrében el tudtuk hozni a hegyből…” A Merse Leader Kultúrparkban a Szent Mihály-napi hagyományokat elevenítették fel, majd (miután Alsóörs is csatlakozott az Itthon vagy! Magyarország, szeretlek! országos, 1600 települést érintő programsorozathoz) máglyát gyújtottak. Z. A. Zuhany is van a veszprémi elefántházban pingvinek, fókák, madárritkaságok Jó ütemben folyik, s jövő nyárra be is fejeződik a veszprémi állatkert eddigi legnagyobb – 1,2 milliárd forintos – fejlesztési projektje. Az uniós és állami támogatás eredménye látványos, turistacsalogató lesz. „Állatkert a természetben, a természet az állatkertben” – mondta a zoo igazgatója, Török László. És valóban: az elefántok otthona még az ő méreteikhez viszonyítva is nagy és komfortos lett. A trombitások az elefántházban és az 5200 négyzetméteres kifutóban is kaptak fürdőmedencét, ám ha ehhez nem fűlik a foguk, akkor a hatalmas beltérben mesterséges esőt, zuhanyt is kaphatnak. A pingvinek nem a sarkvidékről, hanem Dél-Afrikából várhatóak, így jégtömbök gyártására nem kell berendezkedni. Európa-szerte is ritkaság lesz a madárröpde. A fák fölé emelt óriásháló alatt flamingók, pelikánok és íbiszek között sétálhat a látogató. Veszprémbe három indiai elefánt érkezett a közelmúltban: Nuka, Dinkar és Félix már jól érzi magát az új otthonában. Jövőre igazi látványosság lesz majd a borjúfókák és pingvinek vízi világa. A látványetetés éppúgy sokakat vonzhat, mint a víz alatti élet bemutatása egy üvegfalon keresztül. Pablo pedig, a szélesszájú orrszarvúbika annak idején fajmentési program keretében érkezett Veszprémbe. A látogatók szívébe hamar belopta magát, ám az állatkert két rinocéroszhölgyével már nem volt ilyen szerencséje. Hosszú évek után sem született meg a várva várt utód, így idén tavasszal egy fiatal bika, Rafiki állhatott a helyére. Pablót pedig egy csehországi állatkertbe költöztették. A vadaspark fejlesztéseinek köszönhetően azonban sikerült olyan tágas orrszarvúházat és kifutót építeni, ahol jut hely két bikának is. Mivel a veszprémi látogatóknak és az „állatkertészeknek” is hiányzott a népszerű vastagbőrű, úgy döntöttek, Pablót visszahozzák bakonyi otthonába, aki nemrégiben meg is érkezett. Amint kinyílt előtte a szállítókonténer ajtaja, gondozója hívó szavára hamar elindult régi otthona felé, ahol egy hatalmas, szénából, sárgarépából és almából készült, szív formájú torta várta. Zatkalik 12

[close]

p. 13

2014. október utár Egészséges ivóvízhez jutott Imremajor Szeptember 23-án adták át Balatonfenyves Imremajor településrészén a vízhálózatot és vízművet. A nettó 90 millió forintos beruházáshoz az önkormányzatnak 10 százalék önrészt kellett biztosítania. Imremajort az egykori állami gazdaság kerületeként, az állattartásban és a növénytermesztésben dolgozók számára hozták létre, ahol több mint hatvan családnak alakítottak ki lakásokat – emlékeztetett az átadó alkalmával Lombár Gábor polgármester. A településvezető felelevenítette, hogy a rendszerválfúrt kútból, egy hidroglóbuszból kapták a vizet az ott élők, melyről 2009-ben kiderült; nem felel meg az uniós szabványnak. Évek kellettek a megvalósításhoz, mert bizonyos hatóságok előbb kiadták az engedélyt, majd visszavonták, és öt-hat alkalommal hiánypótlást is kértek. Nem tudni, kinek állhatott érdekében az időhúzás. Ahhoz, hogy valóban meg tudják valósítani a beruházást szükség volt arra is hogy a kiemelt állami programok közé sorolják – jegyezte meg a polgármester. Szokatlanul hosszú ideig tartó beruházásra tett pontot a település a mai napon – emelte ki köszöntőjében Móring József Attila. - Az államnak kutya kötelessége garantálni a mindennapi élethez való jogot, ilyen a tiszta ivóvíz is, amit nem lehet forintokban méricskélni, mert a lakosság ellátása nem üzlet – mondta az átadási ünnepségen Semjén Zsolt kormányfőhelyettes. Kiemelte; fontos, hogy ne engedjük tőlünk független kézbe az Települések tást követően egy nem igazán szerencsés privatizációnak köszönhetően külföldi tulajdonba került a településrész. 2006-ban vásárolhatták meg a lakásokat kedvezményes áron a lakók. Évtizedekig áramot, a gázt, a vizet, hogy ne legyen kiszolgáltatva külföldi érdekeltségek üzleti érdekeinek. S számunkra nagyon fontos a vidék megtartó erejének a növelése is. Sokat kell tenni annak érdekében, hogy a legkisebb településen élők se érezzék hátrányban magukat; kellenek utak is, kellenek iskolák, méghozzá állami irányítással, hogy ne függjön a létük a helyi önkormányzatok anyagi erejétől. Alapvető nemzeti érdekünk kell legyen, hogy falun ugyanolyan legyen az életminőség, mint a városban – hangsúlyozta Semjén Zsolt, aki a balatonfenyvesi polgármesternek a bürokráciával küzdelmére utalva megjegyezte: tanulság, hogy egyszerűsíteni kell az ügyintézést. Letették az új hivatal alapkövét Alsóörsön Mintegy nyolcvannyolcmillió forintos bekerülési összeggel épülhet meg Alsóörs új polgármesteri hivatala. A kivitelezés költségeinek nagyobb részét saját forrásból finanszírozzák, de felhasználhatják azt a húszmillió forintot is, melyet az államtól kaptak azon települések, melyek nem halmoztak fel adósságot. A munkálatok befejezésének határideje 2015. március 30. Éveken át minden egyéb építkezés és felújítás háttérbe szorította Alsóörs polgármesteri hivatalának megújítását. Halogatni tovább nem lehetett, mert a csaknem egy évszázados épület egyes helyiségei már-már életveszélyesek. A dolgozók aládúcolt, repedt falú irodában fogadták az ügyfeleket, ráadásul a megközelítés sem volt ideális. Az új hivatal alapterülete 452 négyzetméter lesz, esztétikailag illeszkedik környezetéhez, a földszintes épület teteje lapos, akárcsak a művelődési házé, melylyel egy folyosó köti majd össze. Az épületben kapnak helyet az irodák, a kiszolgáló és szociális helyiségek, de például esküvőkre is alkalmas tanácstermet is kialakítanak. A rendezvényudvart úgy képzelik el, hogy jó idő esetén színvonalas programokat is meg lehessen tartani méltó körülmények közepette. A szeptember közepi alapkőletétel során a földbe került egy időkapszula is, mely a megyei napilapot, a helyi újságot, az Alsóörsi Halászbokor legutóbbi számát, pénzérméket, települési képeslapot, a képviselő-testület névjegyzékét és a beruházás okiratait, teveit tartalmazza. Az alapkövet Hebling Zsolt polgármester és a kivitelező partnercég, a Vemévszer Kft. ügyvezetője, Szűcs István helyezte le. Zatkalik 13

[close]

p. 14

Települések utár Ranolder-kastély, mi lesz veled? Csopak számos ékessége közül is kiemelkedik (még fizikai értelemben is) az 1861-ben épített Ranolder-kastély. A kiváló képességű püspök, Ranolder János a kor jeles építészét, Szentirmay Józsefet bízta meg a tervek elkészítésével. Egykoron a romantikus-neogót stílusú épület oromzatán magyar szentek szobrai álltak, melyeket a szovjet megszállás alatt eltüntettek. A püspök nagyon szerette a szép kilátással bíró lakot, s itt is halt meg 1875-ben. Többszöri tulajdonosváltást követően 1954-ben lett az ingatlan növényvédő állomás. A két éve üresen álló épület és a hozzá tartozó, értékes park sürgős beavatkozásra vár. Sok helyütt jól látható nyomokat hagyott az idő, de az épületegyüttes menthetőnek látszik. Csopak polgármestere, Ambrus Tibor nagyon szeretné, ha a község tulajdonába kerülhetne a hatalmas – az országos műemlék-nyilvántartásban is szereplő – birtok. Hasznosítására több elképzelés is van. Arról is hallottunk, hogy tehetős befektető szállodává alakítaná a kastélyt, ám ez egyelőre csak szóbeszéd tárgya. szöveg és kép: Zatkalik 2014. október Lerakták a siófoki sportcsarnok alapkövét Hatodik élvonalbeli szezonját kezdte meg néhány hete a siófoki női kézilabda együttes. Amely folyamatosan egyre merészebb fejlesztések révén kerül egyre jobb körülmények közé. Az egykor a Siófoki Városi SE színeiben NB II, majd NB I/B-ig jutó együttes amatőr csapatból akkor kezdett profivá válni, amikor megalakult a Siófok KC, s az új klubtulajdonos, Fodor János komoly anyagi finanszírozást tudott biztosítani nemcsak a felnőtt csapatnak, hanem a tudatosan felépített utánpótlás együtteseknek is. Tavaly a Siófok KC kapta meg hosszú távú üzemeltetésre a Siófoki Városi Sportcentrumot, ahol megépült egy hivatalos mérkőzésekre is alkalmas edzőcsarnok, majd idén tavasszal a teniszpályák és öltözők is teljesen megújultak, korszerűvé váltak. Ennek köszönhető, hogy már idén több jelentős nemzetközi teniszversenyre is sor kerülhetett. A napokban fejeződik be a korábbi nyolc mellett két újabb teniszpálya építése, amely fölé sátor is kerül a téli hónapokra. Később itt „rendes” teniszcsarnok is épül majd. Október elején újabb hatalmas lépés kezdődött a fejlesztések sorában: ünnepélyes keretek között lerakták a hazai kézilabda sport egyik legismertebb személyiségéről, a Siófoki Kézilabda Clubnál edzői feladatokat ellátó Kiss Szilárdról elnevezett siófoki sportcsarnok alapkövét. A hírek szerint nemsokára elkezdődhet az 1000 fős multifunkciós sportcsarnok építése. A társasági adó felhasználásával, mintegy 800 millió forint TAO támogatást elnyert fejlesztés rosa, hanem a magyar sport egyik fontos bástyája is lesz. Itt egy olyan fellegvár alakul, ahol több mint 200 gyermek tud rendszeresen mozogni. Az ünnepségen Jakó Gergely, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke, Dr. Balázs Árpád polgármester, Fodor János klubtulajdonos és Vetési Iván, a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke is elmondta gondolatait. Kiss Szilárd meghatottan köszönte meg a lehetőséget, hogy az ő nevét viseli majd a létesítmény, s gyorsan hozzá is tette: nem beszél hosszasan, mert minden perc drága, mielőbb el kell kezdeni az építkezést, hogy a fiatalok birtokba vehessék a csarnokot… A Városi Sportcentrum szomszédságában, az egykori kenyérgyár helyén létesülő sportkomplexum 24x44 méteres küzdőtérrel és számos kiszolgáló helyiséggel rendelkezik majd. A komplexum ugyanakkor rendezvényközpontként sport- és kulturális rendezvények helyszíneként is szolgálhat. Az önkormányzat a TAO pályázathoz szükséges önrész biztosításával, 200 millió forinttal segítette elő, hogy a beruházás megvalósulhasson. Kép és szöveg: Gyarmati László nemcsak az utánpótlás nevelés terepe lesz, hanem rendezvénycélokat is szolgál majd. Az ünnepségen dr. Simicskó István sportért felelős államtitkár azt mondta: Siófok ezzel a beruházással nemcsak a Nyár fővá- 14

[close]

p. 15

2014. október utár Tökéletes tökételek Kislakon Tökök Október 5-én rendezték meg Balatonboglár szőlőskislaki városrészszépségversenye ében a tökéletes tökételek sütő-főző versenyét. Az idei évben első alkalommal kapcsolták a már komoly hagyományokkal bíró rendezvényhez Almádiban a szüreti felvonulást, melyet a főzést megelőző napon tartottak. Idén is töklámpások várták szombaton este a zsűrit a településrész hazai előtt. Vasárnap már kimondottan a tök került a főszerepbe. Három kategóriában (édes, sós és különleges) nevezhettek a versenyen indulók. A rendezvényre látogatók sok egyéb finomság mellett kóstolhattak csirkemellet tökkel töltve, töktortát, tökös-mákos rétest, töktekercset, tökös halpástétomot pirítóssal, tökös kenyeret, töklekvárt és tökfasírtot is. Idén maradt ki az étkek sorából a töklekváros mellett számos ízesítéssel készült palacsinta. Települések Már rég elporladt őseink is szívesen elbíbelődtek az őszi estéken a tökfaragással, hogy aztán legyen mivel dicsekedni szomszédoknak és felmenőknek. A hagyomány fennmaradt, sőt: kiegészült egy kis amerikai beütéssel, s ma is szívesen vesz kézbe bicskát és egyéb művészeti faragóeszközt az önkifejezést kereső ember. Balatonalmádiban évek óta a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár ad otthont a tökfesztiválnak, mely izgalmas és látványos parádévá nőtte ki magát. Csapatok, családok és magányos hősök pucolják, belezik, formálják a tököket. A munka fárasztó, mert a vastag héj nem könnyen adja meg magát, de akárkit láttunk is, kemény elszántsággal küzdött, miközben tisztában volt azzal, hogy a nagy mű csak akkor lehet művészi produktum, ha a felesleget lefaragják róla. A Nők a Balatonért Egyesület szervezésében igazán sikeresre alakult az október eleji fesztivál: a kéttucatnyi versenyző hősiesen küzdött, a hölgyek bemutatták a tök elkészítésének minden lehetséges változatát. Népszerűségnek örvendtek az édességek és a küllemükben is fejbiccentést érdemlő elő- és főételek. Bár mindenki győztesnek számított, a pálmát (pontosabban a tököt és az oklevelet) ezúttal almádi versenyző, Czuczor Rita nyerte gyermekeivel. Zatkalik A. 15

[close]

Comments

no comments yet